Seznam razstavljavcev 14. Informative

Seznam sodelujočih po abecednem vrstnem redu. Seznam se dopolnjuje dnevno.

(zadnja posodobitev 16.1.2023)

SREDNJE ŠOLE, ŠOLSKI CENTRI, DIJAŠKI DOMOVI

Naslov: Prešernova 23, 1000 Ljubljana, Slovenija
 
Naslov: Prof.-Janezic-Platz 1, 9020 Celovec, Avstrija
Kontakt: Hans Pogelschek, direktor
Email: [email protected]
Telefon: 0043 664 5251350
Spletna stran: www.hak-tak.at
 

HAK – TAK – šola za Evropo Dvojezična TAK že od leta 1990 naprej ponuja jezikovno izobrazbo z alpsko-jadranskim profilom v kombinaciji z obširno strokovno gospodarsko izobrazbo. Vsak absolvent naše šole obvlada vsaj štiri jezike: nemščino, slovenščino, angleščino, italijanščino, nekateri pa še hrvaščino in/ali ruščino.7 razlogov za prijavo: 

 • Splošna in trgovska izobrazba s pravom in ekonomijo (vključno SAP)
 • Strokovna izobrazba: informacijska tehnologija, športni in kulturni menedžment, okoljski menedžment in okoljska tehnika (kombinirana ekonomska in tehnična izobrazba)
 • Jezikovna in kulturna kompetenca: učna jezika nemščina in slovenščina, tuji jeziki: angleščina, italijanščina; prosti predmeti hrvaščina in ruščina angleščina in italijanščina tudi kot delovna jezika
 • Odlične poklicne možnosti ter dostop do univerze (nivo mature je ISCED 5)
 • Izobrazba, ki je usmerjena v prakso (projekti skupaj s podjetji, učna firma, Junior Company)
 • Kreativnost, timsko delo, komunikacija
 • Obvezna strokovna praksa v Evropi in po svetu (tudi Erasmus+)

      

Naslov: Cesta v mestni log 47, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Uroš Verbovšek, strokovni delavec
Email: [email protected]
Telefon: 01 280 3 705
Spletna stran: www.bic-lj.si
 

BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola se nahaja v prijetnem zavetju Mestnega loga. Šola ima poleg sodobno opremljenih učilnic in laboratorijev tudi šolsko veterinarsko ambulantno, šolski vivarij, knjižnico, kuhinjo s prostorno jedilnico in športno dvorano. Izvajamo dva programa: program tehniške gimnazije in program veterinarskega tehnika. V gimnazijskem programu razvijamo predvsem naravoslovna predmetna področja: biologijo, kemijo, biotehnologijo in mikrobiologijo. Tako dobijo dijaki trdne temelje za nadaljevanje izobraževanja v naravoslovju. Veterinarski tehnik je program, ki pripravlja na poklic, omogoča pa tudi nadaljevanje šolanja na višjih in visokih strokovnih šolah. Dijaki se lahko vpišejo tudi na študij veterine ob dodatno opravljenem predmetu kemija na splošni maturi. Življenje in delo v šoli je obogateno z vrsto dejavnosti in projekti, s katerimi vstopamo tako v slovenski kot v evropski prostor. Znani smo po zanimivi ponudbi izbirnih športov (veslanje, hokej, žongliranje), različnih večdnevnih dejavnostih (jahalni, kolesarski, pohodniški, smučarski in medpredmetni vikendi), naravoslovnem raziskovalnem taboru in drugih pestrih interesnih dejavnostih. Naši dijaki prejemaj odlične uvrstitve na Krkinih nagradah. Posebno pozornost namenjamo tudi projektnim nalogam s področja biotehnologije. Naš cilj je, da mlade ljudi, pripravljene in z uspešno opravljeno maturo, pospremimo v življenje. Ob tem stopamo skupaj z roko v roki tudi z njihovimi starši.

Naslov: Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Tanja Kek, svetovalna delavka
Email: [email protected]
Telefon: 01 280 76 05
Spletna stran: www.bic-lj.si
 

V šolskem letu 2007/08 smo začeli z izobraževanjem po prenovljenih programih: slaščičar, pek, mesar in živilsko prehranski tehnik. V šolskem letu 2008/09 sta se že prenovljenim programom pridružila še dva: pomočnik v biotehniki in oskrbi ter živilsko prehranski tehnik – poklicno tehniško izobraževanje. V šolskem letu 2009/2010 smo k paleti že obstoječih programov dodali še naravovarstvenega tehnika.

Dograjevanje šolskih prostorov je potekalo v letih 2008 in 2009. Najprej je nastala velika in dobro opremljena športna dvorana za izvajanje pouka športne vzgoje. Leto kasneje je sledila še preureditev kuhinje, ki omogoča pripravo 750 toplih obrokov.

   

Naslov: Strahinj 99, 4202 Naklo, Slovenija
Kontakt: Tadeja Fričovsky, pomočnica ravnateljice
Email:  [email protected]
Telefon: 04 277 2 124
Spletna stran: www.bc-naklo.si
 

Biotehniški center Naklo pod svojo streho združuje poleg srednje šole še višjo šolo ter medpodjetniški izobraževalni center. Na srednji šoli izobražujemo v kar 15 programih. Naši gimnazijci opravljajo splošno maturo, ki jim odpira vrata na vse študije. Tehniški in poklicni programi imajo dobro povezavo z gospodarstvom. Imamo zanimive obšolske dejavnosti. Višja strokovna šola omogoča pridobitev sodobnih znanj s področja hortikulture, kmetijstva in naravovarstva in živilstva. Imamo veliko mednarodnih izmenjav ter dobre avtobusne povezave.

           

Naslov: Cesta 24. junija 92,1231 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Tjaša Mazgič, vodja marketinga in vpisov
Email:  [email protected]
Telefon: 040 618 356
Spletna stran: www.britishschool.si
 

As an Outstanding school, the British International School of Ljubljana offers a traditional British education in Slovenia, with a personalized approach to learning, enabling each child to achieve beyond their perceived potential. Following the English National Curriculum, our school currently welcomes students aged 3 to 18 from over 40 different countries.

           

Naslov: Prešernova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Eva Zule
 

Na Prešernovi ne le sledimo temveč tudi samostojno razvijamo sodobne metode pouka. Prilagajamo ga potrebam delodajalcev in željam dijakov, da bodo po končanem šolanju opremljeni z znanji in veščinami, s katerimi bodo uspešni tako pri študiju kot tudi na svoji poklicni poti. Ker dandanes ni dovolj le vedeti, ampak je ključno, da znamo naučeno tudi uporabiti, dijaki veščine tudi preizkusijo!

Naslov: Bolniška 11, 6330 Piran, Slovenija
Kontakt SSI programi: Martin Spacal, svetovalni delavec
Telefon: 05 671 3 244
Kontakt GIM program: Anka Gogala, svetovalna delavka
Telefon: 05 671 34 94
Spletna stran: http://www.geps.si
 

Za kratico GEPŠ se od leta 2013 skriva zavod z daljšim imenom Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, a naša mladost je le v številki. Bogate izkušnje in tradicijo na gimnaziji, ki se nahaja le nekaj korakov od osrednjega piranskega Tartinijevega trga, gojimo že skoraj 30 let, morju najbližja šola v Portorožu tako po vsebini kot po legi – edina pomorska šola v Sloveniji – pa se ponaša z več kot 70-letno zgodovino. V isti stavbi se izobražujejo bodoči elektrotehniki, logistični tehniki in od letošnje jeseni tehniki računalništva.

Prijetni in sodobno opremljeni prostori, učilnice, delavnice in računalnice nam omogočajo, da smo v koraku s časom, motivirani in izvirni profesorji in profesorice pa pomagajo, da naši dijaki in dijakinje razvijajo svoje zmožnosti in talente, kar dokazujejo z izjemnimi rezultati tako pri zaključku šolanja kot na številnih tekmovanjih in pri podjetniških izzivih.
GEPŠ sta torej dve stavbi s petimi različnimi izobraževalnimi programi.

Za vse, ki bi za nadaljnja štiri leta izobraževanja radi izbrali naše programe, a živijo predaleč, lahko ponudimo tudi namestitev v Dijaškem domu Portorož.

 
Naslov: Delphinova 9, 5000, Nova Gorica, Slovenija
Kontakt: Ines Vižin, pomočnica ravnatelja
Email: [email protected]
Telefon: 05 335 8 415
Spletna stran: www.gimng.si
 

Gimnazija Nova Gorica vpisuje v oddelke gimnazije, gimnazije-športni oddelek, umetniške gimnazije likovne smeri in umetniške gimnazije smeri gledališče in film. Šola se lahko poleg uspešnosti na maturi, pohvali z uspehi dijakov na različnih tekmovanjih, obsežno ponudbo izbirnih predmetov in veliko izbirnostjo tujih jezikov (nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, ruščina). Dijaki si v programu gimnazija pridobijo široko splošno izobrazbo. V času šolanja usvojijo znanja vseh naravoslovnih in družboslovnih predmetov ter se naučijo dveh ali treh tujih jezikov izmed šestih, ki jih ponuja šola. Ob tem razvijajo veščine raziskovanja, ustvarjalnost, kritično mišljenje in ustrezno odzivanje na impulze okolja. Vključitev v športni oddelek gimnazije zagotavlja nadarjenim športnikom možnost razvoja športne kariere kljub šolanju po gimnazijskem programu. Umetniška gimnazija likovne smeri omogoča razvoj potencialov likovno nadarjenih dijakov, ki pridobijo vpogled v razvoj likovne tvornosti in s tem razvijajo odnos do umetnostne dediščine, obenem pa usvojijo specialna znanja in veščine na vseh področjih likovnega ustvarjanja. Umetniška gimnazija – smer gledališče in film pa je namenjena dijakom, ki jih privlačijo govorno in telesno izražanje ter osnove filmskega jezika, gledališke in filmske igre.

   

Naslov: Zaloška 49, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Špela Bogolin, profesorica matematike
Email: [email protected]
Telefon: 031 465 173
Spletna stran: www.gimoste.si
 

Gimnazija Moste je splošna gimnazija, ki poleg znanj, ki so predpisana v gimnazijskem programu, omogoča dijakom celosten razvoj njihove osebnosti. Ko boste prestopili prag naše šole, boste spoznali, v čem je Gimnazija Moste edinstvena.

Naslov: Steklarska ulica 1, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija
Kontakt: Iva Štukelj, svetovalna delavka
Email:  [email protected]
Telefon: 03 818 2 075
 

Šolski center Rogaška Slatina je šola z več 70-letno tradicijo. Izvajamo programa splošne in športne gimnazije ter programe tehnik optik, tehnik steklarstva in steklar. Izobraževanje v tehniških programih traja štiri leta, triletni program steklar pa izvajamo v vajeniški obliki. Poklici, za katere izobražujemo, so atraktivni in usmerjeni v prihodnost, na voljo so kadrovske štipendije in vajeniške nagrade. Šola ponuja dobre pogoje za učenje in delo. Dijakom so na voljo številne obšolske dejavnosti, od športa do kulture, možnost sodelovanja v programih Erasmus+, dijaških izmenjavah in strokovnih ekskurzijah. Dijaki dosegajo zavidljive rezultate pri maturi, poklicni maturi in na zaključnem izpitu, prav tako na tekmovanjih iz znanja. V neposredni bližini šole je sodobno urejen dijaški dom, ki dijakom ponuja možnost bivanja v dvoposteljnih sobah apartmajskega tipa.

      

 
Naslov: Roška Cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Alenka Nagode, svetovalna služba
Email: [email protected]
Telefon: 040 607 604
Spletna stran: www.roska.si
 

Srednja ekonomska šola Ljubljana je šola sodobnega podjetništva, na kateri si prizadevamo, da dijake vzgajamo v skladu s potrebami sodobnega časa in sveta. Zavedamo se, da so dijaki najpomembnejši predstavniki naše prihodnosti, zato vanje veliko vlagamo. Razvoj in spodbujanje podjetniško naravnane miselnosti evropskih državljanov, še zlasti mladih, spadata že vrsto let med pomembne strateške cilje Evropske unije, saj bomo le z dobro izobraženimi, podjetnimi in dinamičnimi državljani kos bodočim izzivom in prihodnjemu družbeno-ekonomskemu razvoju. Uporaba teoretičnega znanja v praksi so kompetence, ki so nujno potrebne za socialno vključenost in vstop na trg dela naših mladostnikov. Pri dijakih spodbujamo ustvarjalnost, inovativnost, podjetnost, samoiniciativnost, skupinsko delo, komunikativnost in odgovornost. Velik poudarek dajemo učenju tujih jezikov, saj se dijaki poleg obvezne angleščine učijo še nemški ali španski jezik, ki ju izpopolnjujejo na delovni praksi v tujini. Praksa v tujini traja tri tedne in je organizirana v programu Erasmus+. Poleg prvih delovnih izkušenj si pridobijo še vrsto različnih znanj. Spoznavajo kulturo tuje države, se sporazumevajo v tujem jeziku, postajajo samostojni, predvsem pa spoznavajo samega sebe in tako ugotavljajo, kaj si želijo delati v prihodnosti. Za dijake vsako leto organiziramo podjetniški teden, kjer dijaki razvijejo svojo poslovno idejo in jo ob zaključku predstavijo zunanji strokovni komisiji. Sodelujemo s slovenskimi podjetji in podjetniki, kar dijakom odpira vrata za prvo zaposlitev. Dijakom so na voljo tudi bogato opremljene računalniške učilnice za razvijanje spletnih aplikacij. Na šoli imamo tudi makerspace, t. i. kreativno ustvarjalnico, prostor za mlade v knjižnici, kjer lahko ustvarjajo vsi, ki želijo začeti svojo poslovno pot. Dijakom sta na voljo tudi 3D-tiskalnika, s katerima si lahko sami izdelajo prototip.

Zakaj na ROŠKO?
• Ker dajemo poudarek znanju, inovativnosti in mehkim veščinam,
• imamo sodobne kreativne učilnice za podjetništvo, kjer dijaki razvijajo svoj potencial,
• predmeti temeljijo na teoriji in praktični izkušnji,
• hodimo s programom Erasmus+ na delovno prakso v tujino,
• imamo športne tabore in zanimive strokovne ekskurzije.

Udeležujemo se tudi različnih kulturnih dejavnosti in prireditev. V okviru dijaške skupnosti dijaki darujejo kri in sodelujejo v dobrodelnih akcijah. Udeležujemo se podjetniških, ekonomskih, matematičnih in računovodskih tekmovanj, tekmovanj iz logike, Cankarjevega tekmovanja, sodelujemo na natečaju za najboljši haiku ter pri vseh bralnih značkah iz tujih jezikov, kjer dosegamo odlične rezultate. Zdrav tekmovalni duh pa spodbujamo še z udejstvovanjem na športnih tekmovanjih.

         

Naslov: Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Alenka Petrič, prof. strokovno teoretičnih predmetov-arhitektka
Email: [email protected]
Telefon: 041 584 969
Spletna stran: www.sggos.si
 

GRADIMO hiše in mlade LJUDI, začrtamo meje in odpiramo poti, varujemo okolje in medsebojne vezi. IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:

 • TEHNIŠKA GIMNAZIJA: podlaga za študij arhitekture in gradbeništva.
 • OKOLJEVARSTVENI TEHNIK: poklic prihodnosti, analiza vode, zemlje in zraka na terenu,laboratorijske vaje, meritve toplotnih mostov s termo kamero, okoljevarstvena gradnja.
 • GEODETSKI TEHNIK: meritve geodetskih kotov s teodolitom in dronom na terenu, risanje geodetskih mrež v aplikativnih geodetskih programih, poznavanje prostorskih evidenc in prikaza zemeljske površine.
 • GRADBENI TEHNIK: načrtovanje in statični izračun hiš, mehanika konstrukcij, kalkulacije, risanje načrtov v programu Autocad, izdelava maket, izris notranje opreme v programu Homestyler, 3D animacija hiše v programu Revit.
 • ZIDAR, TESAR, KAMNOSEK, PEČAR, UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE: praksa pri delodajalcu in v novih šolskih delavnicah, gradbena dela in zaključna gradbena dela, štipendija za deficitarne poklice.

         

 
Naslov: Litostrojska Cesta 51, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Irena Cerar Esih, pomočnica ravnateljice
Email: [email protected]
Telefon: 01 513 3 609
Spletna stran: www.ssts.si
 

Šolanje na naši šoli priporočamo učencem, ki jih zanima tehnika in bi jim perspektivno poklicno delo na tem področju bilo v zadovoljstvo. Izobražujemo za poklice elektrikar, računalnikar, tehnik mehatronike, elektrotehnik, tehnik računalništva. Ti poklici so deficitarni, že danes zelo iskani in orientirani v bodočnost, zato je možnost pridobitve štipendije v času šolanja in zaposlitve po šolanju praktično zagotovljena.

Naslov: Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Tatjana Lorencin, svetovalna delavka
Email: [email protected]
Telefon: 01 300 7 251
Spletna stran: www.ssfkz.si
 

Na šoli izvajamo štiri srednješolske strokovne programe: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik. Programi so naravoslovno obarvani. Dijaki se izobražujejo za pomoč ljudem pri izboljšanju počutja, zdravja, zumanjega videza, obenem pa se pripravljajo na nadaljevanje študija.

      

 
Naslov: Preglov trg 9, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Rok Strehovec
Spletna stran: www.ssgtlj.si
 
 • Gastronomija in turizem,
 • Gastronomske in hotelske storitve,
 • Gimnazija,
 • Gastronomija PTI,
 • Gastronomija in turizem – poklicni tečaj

        

Naslov: Poljanska cesta 28 A, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Zora Kreft, svetovalna služba
Telefonska številka: 01 300 6 846
Spletna stran: www.sts-ljubljana.si
 

Izvajamo naslednje izobraževalne programe in izobražujemo za poklice: 

 • Srednje poklicno izobraževanje Trgovec za poklic Prodajalec (mladina in odrasli)
 • Srednje strokovno izobraževanje Ekonomski tehnik za poklic Ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (odrasli)
 • Poklicno tehniško izobraževanje Ekonomski tehnik za poklic Ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (mladina in odrasli)
 • Srednje strokovno izobraževanje Aranžerski tehnik za poklic Aranžerski tehnik/aranžerska tehnica (mladina in odrasli)
 • Poklicni tečaj Ekonomski tehnik (odrasli)

        

Naslov: Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Darja Vidovič, pomočnica ravnatelja
Telefonska številka: 01 231 7 167
Spletna stran: www.suaslj.com
 

Programa: ekonomski tehnik in administrator, 600 dijakov, 45 profesorjev, 300 slušateljev izrednega izobraževanja in vseživljenjskega učenja; redno in izredno izobraževanje; 170 računalnikov; 24 učnih podjetij; športna dvorana; fitnes; plesna dvorana; gledališka dvorana, dvorana z odrom; kuhinja za malice, jedilnica; multimedijska knjižnica; Inkubator; referat za dijake; pester izbor malic (vegetarijanska, športna); šolska glasbena skupina; šolski pevski zbor; plesna skupina; literarne čajanke, fotografski krožek, likovni krožek, navijaška skupina; ŠKL; nogometna, rokometna, košarkaška, odbojkarska in tekaška reprezentanca; floorball koncerti; proslave; prireditve, karaoke, talenti; ekskurzije: Berlin, Amsterdam, London, Sarajevo, Banja Luka, Beograd, Praga, Budimpešta, Korzika, Rim, Milano, Češka, Barcelona, Celovec, München, prometni krožek, šahovski krožek, angleški časopis Squash, šolski časopis ŠAUS, E-učilnica, elektronska redovalnica, tekmovanja iz znanja ekonomije, Ekonomijada, športni dan Portorož, kopanje v Aqualuni; izmenjava dijakov, projekt zdrava šola, projekt Cukrarna, maturantski ples, zlati maturantje, projekt Rudolf Maister s predsednikom države, projektni dnevi , medvrstniško partnerstvo in prostovoljstvo, projektno delo, ogledi predstav, SUAŠ je zakon!

      

Naslov: Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Haris Ćordić, pomočnik ravnatelja
Telefonska številka: 051 251 160
Spletna stran: www.siclj.si
 

Smo srednja šola, ki pripravlja dijake na začetek dela pri delodajalcu in/ali na nadaljevanje izobraževanja. Nudimo enkratne in zanimive priložnosti za učenje, posebna prednost pa so partnerstva z mnogimi obrtniki in podjetji. Poleg rednega izobraževanja izvajamo izobraževanje odraslih, v naš okvir pa sodi tudi avtošola za vse kategorije. Svoje znanje in delo usmerjamo v to, da dijakom omogočimo boljšo prihodnost.

      

Naslov: Celjska 16, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Alenka Rakun, Maja Granda – svetovalni delavki
Telefonska številka: 01 234 2 401
Spletna stran: www.scpet.si
 

Srednja tehniška in strokovna šola kot del ŠC PET izobražuje dijake v dveh programih: TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ in EKONOMSKI TEHNIK. V programu tehnik elektronskih komunikacij se dijaki naučijo vse o prenosu informacij, od telefonske govorilnice do najnovejšega omrežja 5G, interneta stvari in drugih sodobnih komunikacijskih kanalov, brez katerih si življenja ne predstavljamo več. Je program, ki zagotavlja dobre zaposlitvene in izobraževalne možnosti. Ekonomski tehniki pa spoznavajo delo gospodarstva, bančništvo, marketing in pošto, ki danes ni več samo prenos pisemskih pošiljk, velik poudarek pa dajemo tudi trajnostni, zeleni ekonomiji. V obeh programih posebno skrb namenjamo tudi dijakom športnikom, spremljamo njihov športni napredek, sodelujemo s klubi in jim omogočamo potrebne prilagoditve.

      

Naslov: Štula 23, 1210 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Irena Jamnik, koordinatorka dejavnosti
Email: [email protected]
Telefon: 01 582 2 166
Spletna stran: www.stanislav.si
 

Škofijska klasična gimnazija izvaja lasten javno veljavni program, ki je kombinacija programov splošne in klasične gimnazije, kar je dobro izhodišče za študij katere koli smeri. V isti stavbi deluje Jegličev dijaški dom, v katerem med tednom bivajo dijaki Škofijske klasične gimnazije in tudi drugih srednjih šol.

      

Naslov: Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Nives Počkar
Email: [email protected]
Telefon: 041 762 434


Šolski center Ljubljana sestavljajo štiri organizacijske enote, in sicer: Gimnazija Antona Aškerca, Srednja lesarska šola, Srednja strojna in kemijska šola in Višja strokovna šola z rednim in izrednim programom mehatronika ter rednim programom oblikovanje materialov. Dijaki, študentje in zaposleni bivajo v lepo urejenih učilnicah, knjižnici, delavnicah. Vsem udeležencem posredujemo znanje na izredno kvalitetnem in visokem nivoju.

Naslov: Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Nives Počkar
Email: [email protected]
Telefon: 041 762 434
 

Gimnazija Antona Aškerca dijakom nudi pestro izbiro tujih jezikov: angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina in francoščina; organizira tekmovanja iz znanja in športna tekmovanja, različne krožke, tečaje, medpredmetne in spoznavne ekskurzije, različne tabore ter omogoča vključevanje v mednarodne projekte. Vsi zaposleni si prizadevajo, da dijaki v sproščenem vzdušju odraščajo v uspešne in zadovoljne posameznike. »Znanje je najboljša naložba, je bogastvo, ki ti ga nihče ne more vzeti.

Naslov: Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Nives Počkar
Email: [email protected]
Telefon: 041 762 434
 

Umna raba lesa se uvršča med strateške prioritete trajnostnega razvoja Slovenije. Les povezuje Slovenijo, njeno kulturo ter razvojno, tehnološko in oblikovalsko znanje. Daje zagon in vizijo kreativnim ljudem in dijaki Srednje lesarske šole Ljubljana to so. Svoja znanja in izkušnje dobivajo v programih: obdelovalec lesa, mizar, lesarski tehnik in lesarski tehnik – PTI. Delati z lesom je lepo in kreativno.

Naslov: Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Nives Počkar
Email: [email protected]
Telefon: 041 762 434
 

Na SSKŠ LJ lahko pridobijo dijaki izobrazbo za: Strojni tehnik: dela na področjih strojegradnje, energetike, robotozirane proizvodnje, programira in upravlja računalniško vodene obdelovalne stroje; Kemijski tehnik: opravlja kemijske in fizikalnokemijske analize, vodi naprave in procese v kemijski in farmacevtski industriji, industriji umetnih mas; Tehnik varovanja: načrtuje in upravlja varnostne sisteme, izvaja tehnično in osebno varovanje.

Naslov: Vegova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Urška Rozman
 

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana dijake in dijakinje uspešno pripravlja na poklicno pot v smeri elektrotehnik in tehnik računalništva. Prav tako pa ponuja pester program tehniške gimnazije, namenjen vsem gimnazijcem in gimnazijkam s tehniško žilico.

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Naslov: Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Tanja Gregorec, referat višje šole
Email: [email protected]
Telefon: 01 280 7 606
Spletna stran: www.bic-lj.si
 

Prvi vpis rednih in izrednih študentov v program živilstvo je bil izveden v študijskem letu 2006/2007. V študijskem letu 2022/23 tako šola deluje že šestnajsto leto in izobražujemo redne in izredne študente v dveh programih – živilstvo in prehrana ter gostinstvo in turizem. Osrednja pozornost vseh strokovnih delavcev na Višji strokovni šoli je posvečena študentom in ustvarjanju pogojev za uspešen potek in zaključek študija. Najpomembnejši cilj Višje strokovne šole je kakovostno izvajanje študijskega procesa z dobro vzpostavljenim partnerskim sodelovanjem s podjetji, ki sodelujejo pri izvajanju praktičnega izobraževanja študentov, pri različnih projektih … Tako kot do sedaj, si bomo tudi v prihodnje prizadevali za sodelovanje z drugimi višjimi strokovnimi šolami, ki izobražujejo po programu živilstvo in prehrana ter gostinstvo in turizem, prav tako tudi ostalimi VSŠ preko sodelovanj v Skupnosti Višjih strokovnih šol RS, skrbeli za dobro mednarodno povezovanje, sodelovali z različnimi inštitucijami s področja živilstva, prehrane, gostinstva, turizma, izobraževanja …

         

Naslov: Strahinj 99, 4202 Naklo, Slovenija
Kontakt: Tadeja Fričovsky, pomočnica ravnateljice
Email: [email protected]
Telefon: 04 277 2 124
Spletna stran: www.bc-naklo.si
 

Biotehniški center Naklo pod svojo streho združuje poleg srednje šole še višjo šolo ter medpodjetniški izobraževalni center. Na srednji šoli izobražujemo v kar 15 programih. Naši gimnazijci opravljajo splošno maturo, ki jim odpira vrata na vse študije. Tehniški in poklicni programi imajo dobro povezavo z gospodarstvom. Imamo zanimive obšolske dejavnosti. Višja strokovna šola omogoča pridobitev sodobnih znanj s področja hortikulture, kmetijstva in naravovarstva in živilstva. Imamo veliko mednarodnih izmenjav ter dobre avtobusne povezave.

         

Naslov: Pot na Lavo 22, 3000 Celje, Slovenija
Kontakt: Miha Zimšek, vodja razvoja
Email: [email protected]
Telefon: 03 428 5 873
Spletna stran: www.skupnost-vss.si
 

Študent višje strokovne šole v dveh letih študija pridobi uporabno strokovno znanje, utemeljeno na praktičnem izobraževanju v podjetjih, kjer je omogočen neposreden stik z delodajalci. Višješolski študijski programi so izrazito praktično naravnani, diplomante pa usposobijo za takojšnje delo v podjetju. Diplomanti višjih strokovnih šol so bolje zaposljivi od povprečja zaposljivosti v Sloveniji. Diplomanti višjih strokovnih šol imajo v povprečju od 14,6 do 22,5 % višjo povprečno mesečno bruto plačo od zaposlenih s srednješolsko izobrazbo. Si še vedno v dilemi?

         

Naslov: Glavni trg 17 b, 2000 Maribor, Slovenija
Kontakt: Andrej Sterniša, referat
Email: [email protected]
Telefon: 02 228 3 535
Spletna stran: www.academia.si
 

Academia, Višja strokovna šola izvaja višješolske programe s področja medijske produkcije (avdio, video, grafika, foto, splet, 3D animacija), računalništva in informatika (programsko inž., sistemsko inž., kibernetska varnost, umetna inteligenca, podatkovna znanost, razvoj aplikacij), ekonomije (komerciala, digitalni marketing, računovodstvo) ter inženirstva (gradbeništvo, strojništvo, varovanje).

      

Naslov: Celjska ulica 16, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Nataša Novak Ipavec, predavateljica
Email: [email protected]
Telefon: 01 234 2 458
Spletna stran: www.scpet.si
 

Višja strokovna šola ŠC PET v Ljubljani ponuja bodočim študentom dva študijska programa Telekomunikacije in Ekonomist. Študij traja dve leti in študentom omogoča pridobitev strokovnega znanja z obveznim praktičnim izobraževanjem v realnem delovnem okolju. Program Telekomunikacije študentom v drugem letniku ponuja tri izbirne smeri: multimedijski sistemi, elektronska komunikacijska omrežja in naprave ter smer trženje in prodaja, medtem ko Ekonomist ponuja bančništvo, poslovno logistiko in zavarovalništvo. Diplomanti pridobijo VI/1 raven izobrazbe in naziv inženir telekomunikacij (program Telekomunikacije) oz. naziv ekonomist (program Ekonomist).

Naslov: Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje, Slovenija
Kontakt: Nada Reberšek Natek, ravnateljica
Email: [email protected]
Telefon: 040 637 287
Spletna stran: www.hvu.si
 

Smo šola s tradicijo, znanjem in posluhom za naše študente. V programu Hortikultura so področja, ki jih spoznajo študenti vezana na krajinsko vrtnarstvo, pridelavo vrtnin, drevnine in okrasnih rastlin. študenti znajo oblikovati notranji in zunanji prostor z rastlinami za ustvarjenje dobrih pogojev bivanja. Program Snovanje vizualnih komunikacij in trženja nudi možnost razvijanju študentovega kreativnega in inovativnega pristopa k oblikovanju grafične podobe podjetja in izdelave tržno zanimivega promocijskega materiala.

      

Naslov: Aškerčeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Nives Počkar
Email: [email protected]
Telefon: 041 762 434
 

Šolski center Ljubljana sestavljajo štiri organizacijske enote, in sicer: Gimnazija Antona Aškerca, Srednja lesarska šola, Srednja strojna in kemijska šola in Višja strokovna šola z rednim in izrednim programom mehatronika ter rednim programom oblikovanje materialov. Dijaki, študentje in zaposleni bivajo v lepo urejenih učilnicah, knjižnici, delavnicah. Vsem udeležencem posredujemo znanje na izredno kvalitetnem in visokem nivoju.

 

Naslov: Podlubnik 1 b 4220 Škofja Loka, Slovenija
Kontakt: Igor Hanc, ravnatelj višje strokovne šole
Email: [email protected]
Telefon:031 666 348
Spletna stran: https://scsl.si
 

Višja strokovna šola Škofja Loka izobražuje inženirke in inženirje strojništva in lesarstva. Prizadevamo si, da tako rednim kot izrednim študentom ponudimo sodoben, zanimiv in privlačen študij. Pouk poteka v sodobnih predavalnicah in laboratorijih z uporabo sodobnih strojev in napravah ter uporabo najmodernejše strojne in programske opreme v računalniških učilnicah. Skupaj s podjetji smo oblikovali študijske programe, ki našim študentom posredujemo tista znanja, s katerimi našim diplomantom povečamo možnost zaposlitve po končanem študiju.

      

Naslov: Stjenkova ulica 3, 6210 Sežana, Slovenija
Kontakt: Jelena Uršič, referat
Email: [email protected]
Telefon: 040 303 576
Spletna stran: www.vss-sezana.si
 

Višja strokovna šola izvaja dva izobraževalna programa, Oblikovanje materialov in Fotografijo:
– veliko praktičnih vaj,
– študij poteka v specialnih učilnicah oz. laboratorijih (studio, temnica, atelje, delavnica …),
– Erasmus izmenjave in praksa v tujini,
– dvoletni študij,
– zaposljiv kader,
– majhne skupine in možnost realizacije študentovih idej.

         

Naslov: Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, Slovenija
Kontakt: Lidija Grmek, Ravnateljica vsš ŠC Kranj
Email: [email protected]
Telefon:040 849 655
Spletna stran: www.sckr.si/vss
 

Na VSŠ ŠC Kranj izvajamo višješolske programe Mehatronika, Informatika, Elektroenergetika, Ekonomist, Varovanje in Organizator socialne mreže.

Naslov: Ulica Carla Benza 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Marko Dotzauer, vodja referata
Email: [email protected]
Telefon: 01 520 0 670/031 742 748
Spletna stran: www.vskv.si
 

VSŠKV – Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana je zasebna višja strokovna šola, ki zaseda vodilno mesto po številu vpisanih študentov v višješolska študijska programa Kozmetika in Velnes. Verjamemo, da ta rezultat ni naključje, pač odraz kakovostnega dela, široke mreže delodajalcev, s katerimi šola sodeluje, ugleda šole in številnih možnosti za razvoj posameznika, tako na osebnem kot na profesionalnem področju, ki jih šola študentom ponuja.

    

VISOKE ŠOLE, FAKULTETE, UNIVERZE, ŠTUDENTSKI DOMOVI

Naslov: Prešernova cesta 23, 1000 Ljubljana, Slovenija
Naslov: Körblergasse 126, 8010 Graz, Avstrija
Kontakt: Gregor Kandare, Lecturer & Research Scientist,
Deputy Head of Degree Programme Smart Automation
Email: [email protected]
Telefon: 0043 316 600 28 927
Spletna stran: www.campus02.at
 

FH CAMPUS 02 is a University of Applied Sciences and offers the technical bachelor’s degree programme SMART AUTOMATION. The Smart Automation degree programme helps you shape the future by implementing technical solutions. The possibility of integrating work experience into this part-time full-time English degree programme was an essential aspect in the design of the curriculum and the organisation of the study period. Theory meets practice – an advantage that creates career opportunities in highly specialised professional fields. Students acquire expertise in IT, electronics, and the core areas of automation technology, thus enabling their digitalisation. The study programme is complemented by business knowledge and soft skills. The Bachelor’s degree programme has a total duration of 6 semesters, and the study location is in Graz, Austria. After finishing the study successfully, the students receive the title Bachelor of Science in Engineering.

   

Naslov: Alte Poststrasse 149, 8020 Graz, Avstrija
Kontakt: Sophie Kappel, Course Guidance and Project Coordinator
Email: [email protected]
Telefon: 0043 165 453 8 831
Spletna stran: www.fh-joanneum.at
 

FH JOANNEUM is training future experts in computer science, engineering, environment & society, health, management and media & design. We offer 55 degree programmes, where our students develop new secure IT products, explore diagnostic and therapeutic methods of the future, implement technical innovations, design more efficient business processes and products, generate new ideas for social life in the 21st century, develop sustainable design solutions and shape media of the future. In addition to providing top class teaching, the university’s key missions also include applied research and life-long continuing education.

   

Naslov: Roseggerstrasse 15, 4600 Wels, Avstrija
Kontakt: Daliborka Mitrovic, Head of Internationalisation
Email: [email protected]
Telefon: 0043 508 045 4 111
Spletna stran: www.fh-ooe.at
 

Our motto: Teaching and learning with pleasure – researching with curiosity. We teach and do research at university level while maintaining practice-orientation and the highest quality standards. In our teaching, we offer students comprehensive assistance and support them in their motivation and self-driven efforts. Innovative teaching and learning styles as well as dynamically evolving curricula are our signature features. Our research and development activities aim at tackling the challenges of the future. We actively help shape them. As a competent partner, we develop solutions and support the transfer of knowledge. In the following fields of competence, we assume a role of thematic leadership: FH Upper Austria, Hagenberg Campus: Software/Systems/Media; FH Upper Austria, Linz Campus: Social Services/Health Technologies; FH Upper Austria, Steyr Campus: Management; FH Upper Austria, Wels Campus: Engineering/Environment. By means of regional and global networking with business, society, public institutions and research and educational institutions, we create training, innovation and knowledge, added value and sustainability. We are an integral part of Upper Austria with all its business and educational opportunities. We set important impulses for growth and production. The motivation and competence of our staff, our students and our graduates are the basis of our success.

   

Naslov: Europastrasse 4, 9524 Villach, Avstrija
Kontakt: Marco Buttazoni, Employee Marketing & Pr
Email: [email protected]
Telefon: 0043 590 500 7 313
Spletna stran: www.fh-kaernten.at
 

The Carinthia University of Applied Sciences is a dynamic and dialogue-oriented university of applied sciences with regional roots and international orientation. It is active in the focal areas of health and social affairs, technology and economics. Its core tasks lie in the areas of study and teaching, applied research, knowledge transfer and further education.

   

Naslov: Rechbauerstrasse 12, 8010 Graz, Avstrija
Kontakt: TU Graz registrar’s office
Email: [email protected]
Telefon: 0043 316 873 4 569
Spletna stran: www.tugraz.at
 

The TU Graz is a modern, future-oriented educational and research institution with a distinctive international profile. The TU Graz offers 19 bachelor’s programmes, 35 master’s programmes – 19 taught in English. The traditional strong networks existing between the TU Graz and representatives of international industry and economy allow students to gain practical experience throughout their studies. In terms of teaching the TU Graz is also blazing new trails and uses the latest teaching and learning technologies to support interactive and creative study.

   

Naslov: Piaristengasse 1, 3500 Krems, Avstrija
Kontakt: Petra Frings, Prospective Student Advisory Service
Email: [email protected]
Telefon: 0043 273 280 2 512
Spletna stran: www.fh-krems.ac.at
 

Based in Austria, IMC University of Applied Sciences Krems is a modern university with a strong national and international reputation. The university offers a total of 27 innovative full-time and part-time bachelor and master degree programmes focusing on business, digitalisation and engineering, health sciences and life sciences. It has 160-plus partner universities, in excess of 1,000 partner companies worldwide and over 3,000 students from 90 countries spread across two locations in Austria, with another 700 studying at five sites abroad. The contemporary topics of sustainability and digitalisation feature prominently in all of the degree programmes at this dynamic, modern institution. The university has strong links with research and business. English and German as the languages of instruction, internships in Austria and overseas, as well as international exchange programmes and semesters abroad ensure that students are equipped with all the tools they need for careers in Austria or other countries.

   

Naslov: Universitatstrasse 15, 6020 Innsbruck, Avstrija
Kontakt: Aline Kummer-Pircher, Marketing and communications
Email: [email protected]
Telefon: 0043 512 2070 1521
Spletna stran: www.mci.edu
 

OUR UNIQUE CONCEPT As Entrepreneurial School® we provide a meaningful connection between universities, grandes écoles, business schools, universities of applied sciences, and the world of business. We offer a unique variety of innovative study programs in the fields of Management & Society and Technology & Life Sciences. All of our students benefit of high academic quality & practical relevance delivered by our pool of exemplary international lecturers. INTERNATIONALITY As one of Austria’s leading universities of applied sciences, the MCI has over 3,500 students from 66 nations and more than 300 partner universities around the world. Semesters abroad, double degree programs, Erasmus+ funded internships and participation in the European University Ulysseus enable students to network internationally, gain experiences abroad and take part in interdisciplinary research projects. MENTORING THE MOTIVATED With our dynamic Career Center, we provide our graduates with intensive support in starting their careers. MCI alumni are in particularly high demand in the job market and usually have several job offers even before graduation. DYNAMIC & ENTREPRENEURIAL With our dynamic start-up spirit, we accompany students, alumni and partners in their careers and entrepreneurial activities and promote the competences required to be a successful executive and entrepreneur. CITY OF INNSBRUCK The attractive location of the Entrepreneurial School® in the heart of the vibrant University City of Innsbruck with its 135.000 inhabitants makes studying at MCI a unique and promising experience. Surrounded by an impressive mountain landscape Austria’s fifth largest city is a popular tourist destination, hosted the Winter Olympics twice, offers extensive cultural and sporting activities and includes an exciting mix of urban flair, unspoiled nature and adrenaline-filled adventures.

   

Naslov: Hochstrasse 37, 2680 Semmering, Avstrija
Kontakt: Gerald Haberl
Email: [email protected]
Telefon: 0043 673 534 679
Spletna stran: www.oehv-trainee.at
 

The ÖHV-TRAINEE Tourism College in its unique form combines both, theoretical training and practical application in the working environment in one of the leading hotels on the Austrian market. This guarantees a practice-oriented education in hospitality and tourism management. The main focus lies on the internships (On-the-job-trainings) which will be completed in one of the leading hotels in Austria. Trainees work in all different kinds of outlets in the hotel and therefore get the best possible preparation for a future career.

   

Naslov: Universitätstrasse 65-67, 9020 Klagenfurt, Avstrija
Kontakt: Kerstin Herrnegger, Student Guidance
Email: [email protected]
Telefon: 0043 463 2 700 9 325
Spletna stran: www.aau.at
 

Die Universität Klagenfurt ist eine lebendige und innovative Universität am Schnittpunkt dreier Kulturen. Sie ist die führende akademische Bildungs- und Forschungsinstitution in Kärnten und Drehscheibe für Wissenserwerb, Wissensaustausch und Wissenstransfer in der gesamten Alpen-Adria-Region. Die Universität Klagenfurt wurde 1970 gegründet und hat heute rund 12.000 Studierende. Sie ist eine sehr junge, dynamische Universität, die über vier Fakultäten in modernen Gebäuden mit ausgezeichneter Infrastruktur verfügt. Zu den Studienbereichen zählen Wirtschaft, Rechtswissenschaften, Technik, Lehramtsstudien, Kulturwissenschaften, Literatur- und Sprachwissenschaften sowie Sozial- und Gesellschaftswissenschaften. An der Universität Klagenfurt können Sie aus 18 Bachelorstudien, 27 Masterstudien, 14 Lehramts-Unterrichtsfächern und 5 Doktoratsstudien wählen! Die Universität Klagenfurt bietet: – ein breites Studienangebot aus unterschiedlichsten Disziplinen – ausgezeichnete und individuelle Betreuungsverhältnisse – kontinuierlichen und förderlichen Austausch zwischen Lehrenden und Studierenden – viele internationale Kooperations- und Forschungspartner*innen

   

Naslov: Slovenska ulica 17, 2000 Maribor
Kontakt: Alma Mater Europaea – ECM
Email: [email protected]
Telefon: +386 2 250 19 99
Spletna stran: https://www.almamater.si/
 

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor je samostojna visokošolska institucija, ki v Sloveniji deluje na petih lokacijah (Maribor, Ljubljana, Celje, Koper, Murska Sobota).

Na prvi bolonjski stopnji ponujamo 8 študijskih programov (Fizioterapija, Spletne in informacijske tehnologije, Management poslovnih sistemov, Socialna gerontologija, Zdravstvena nega, Arhivistika, Humanistični študiji in Ples, koreografija).
Od leta 2011 delujemo pod patronatom Evropske akademije znanosti in umetnosti iz Salzburga (najreprezentativnejša znanstveno-akademska institucija v Evropi).

Vse naše dodiplomske študijske programe je možno nadaljevati tako na drugi, kot na tretji bolonjski stopnji.

        

 
Naslov: Trubarjeva Cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Sanja Vatić, produkcija in organizacija projektov in dogodkov, koordinator za izven-kurikularne dejavnosti in stike z zunanjimi partnerji
Email: [email protected] [email protected]
Telefon: 040 752 215
Spletna stran: www.ava.si
 

Akademija za Vizualne Umetnosti (AVA) nudi dodiplomski in podiplomski (MA) študij sodobnih vizualnih umetnosti. Naše študente spodbujamo, da se razvijejo v samozavestne in suverene ustvarjalce, ki hodijo v korak z evropskimi in s svetovnimi trendi. Študijski programi so javno veljavni in akreditirani s strani NAKVIS-a. Poslanstvo AVE temelji na spodbujanju individualnih vizij in ustvarjalne odličnosti. Strategija učenja in poučevanja zagotavlja trdne temelje za praktične ustvarjalne postopke ter za zgodovino in teorijo vizualnih umetnosti. Študente usposobimo za kreativne poklicne kariere na polju likovne umetnosti, gledališča, filma, videa in fotografije ali pa za nadaljevanje študija na podiplomski ravni. Strateški poudarek je na eksperimentiranju, raziskavi, reševanju problemov in interdisciplinarnem sodelovanju na podlagi globalne informiranosti in ozaveščenosti.

      


Naslov:
Gutschstrasse 2-6, 6003 Lucerne, Švica
Kontakt: Dragos Vasilescu, Business Developer Manager
Email: [email protected]
Telefon: 0041 762 933 247
Spletna stran: www.bhms.ch
 

Ideal Location in the Heart of Luzern City: The B.H.M.S. campus buildings and student residences are located in the heart of the beautiful city of Lucerne, within walking distance from each other and from the city center itself. Full Speed Bachelor of Arts Degree. B.H.M.S. (together with The Robert Gordon University) has designed one of the fastest track BA Degrees in Switzerland without compromising its educational quality. At B.H.M.S. students can achieve a Bachelor of Arts Degree in Hotel and Hospitality Management in 18 months of studying plus an 18-month paid internship period. A similar education in another Swiss hotel management school would require 24 months of studying plus a 12-month internship period. This gives B.H.M.S. graduates an advantage of studying 6 months less while gaining 6 additional months of paid work experience in Switzerland.

         

Naslov: Dunajska 20, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Katja Cankar, Svetovalka Education USA Centra
Email: [email protected]
Telefon: 01 434 1 591
Spletna stran: www.srips-rs.si
 

EducationUSA center nudi natančne in celovite informacije o študijskih priložnostih v ZDA in tako pomaga študentom pri izbiri šol in postopku prijave na izbrane izobraževalne ustanove. V okviru centra se izvajajo tudi predstavitve, povezane s študijem v ZDA.

Naslov: Dunajska 129, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Mileva Miškovič, vodja referata
Email: [email protected]
Telefon: 031 383 883
Spletna stran: www.fd.si
 

Fakulteta za dizajn (FD) izvaja triletni visokošolski strokovni študijski program prve stopnje »Dizajn« ter dvoletni magistrski študijski program druge stopnje “Dizajn”. Oba študijska programa se izvajata na smereh: Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Moda in tekstilije ter Dizajn management. Skladno z akreditiranimi študijskimi programi poteka pedagoško, strokovno raziskovalno in umetniško delo na FD na področjih oblikovanja interierja stanovanjskih in poslovnih objektov, oblikovanja tekstilij za interier, oblikovanja tekstilij in oblačil za oblačilno industrijo, vizualnih komunikacij v najširšem pomenu ter produktnega oblikovanja. Na študijski smeri Dizajn management izvaja FD poglobljene raziskave in analize na področju upravljanja z dizajnom in implementacije dizajna v poslovanje podjetij.

     

Naslov: Šegova ulica 112, 8000 Novo Mesto, Slovenija
Kontakt: Janja Šašek, referentka študentskega referata fini Novo mesto
Email: [email protected]
Telefon: 070 601 090
Spletna stran: www.fini-unm.si
 

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto izvaja študijske programe s področja razvoja proizvodov in tehnologij, kakovosti in inženirske dejavnosti na vseh področjih industrije, s poudarkom na avtomobilski industriji. Je pomemben strateški partner gospodarstva in institucija, ki izvaja znanstveno raziskovalno delo in je aktivna v mednarodnem okolju. Uspeh mlade fakultete je odraz dobrega dela predavateljev in raziskovalcev, na študenta osredotočenega študija, tesne povezanosti z industrijo ter vpetosti v mednarodno okolje. Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto izvaja naslednje akreditirane študijske programe:
• visokošolski strokovni študijski program Inženiring in vozila (VS)
• univerzitetni strokovni študijski program Inženiring in vozila (UN)
• magistrski študij Inženiring in avtomobilska industrija (MAG)
• doktorski študij Inženiring in avtomobilska industrija (DR).

Diplomant fakultete pridobi strokovni naziv diplomirani inženir strojništva oz. magister inženir strojništva oz. doktor znanosti. Na fakulteti sledimo potrebam trga dela, gospodarskega razvoja in konkurenčnosti gospodarstva. Študentom posredujemo najnovejša tehnična, tehnološka in interdisciplinarna znanja, uporabna za vsa področja procesne industrije. Fakulteta izvaja študij strojništva na daljavo v kombinirani obliki, pri čemer pretežni del obveznosti, z izjemo laboratorijskih vaj in pisnih izpitov, potekajo na daljavo. Študenti v domačem okolju razvijajo svoje ustvarjalne in poslovne ideje, imajo možnosti za osebni in poklicni razvoj (e-učilnica, multimedijska gradiva, posneta predavanja, tedenska online srečanja). Vaje se izvajajo na fakulteti ali v podjetjih, pisni izpiti pa na fakulteti ali izpitnem centru v Ljubljani. Zagotavljamo okolje in pogoje, potrebne za implementacijo učenja in poučevanja, ki je osredotočeno na študente, se prilagaja potrebam študentov z organizacijo terminov predavanj, dosegljivostjo referata, dosegljivostjo in razpoložljivostjo visokošolskih učiteljev. Predavatelji so priznani strokovnjaki iz akademskega okolja, gospodarstva ter globalnega trga in v študijske programe vnašajo aktualne novosti.

         

Naslov: Ljubljanska cesta 31 a, 8000 Novo Mesto, Slovenija
Kontakt: Maruša Umbreht, vodja referata
Email: [email protected]
Telefon: 07 373 7 870
Spletna stran: www-fis.unm.si
 

FIŠ je prva in edina javna fakulteta v Novem mestu, ki ponuja tako brezplačen redni študij kot izredni študij s področij informatike, računalništva in spletnih tehnologij, podatkovnih znanosti ter kibernetske varnosti. Študenti vseh študijskih programov lahko na predavanjih in vajah sodelujejo tudi iz udobja svojega doma, virtualno. Nudimo sodobne študijske programe na vseh treh stopnjah, od visokošolskega študija do doktorata:• na dodiplomskih študijskih programih Informatika v sodobni družbi (VS) ter Računalništvo in spletne tehnologije (VS) bodo na voljo brezplačna redna mesta, tudi za zaposlene;• na magistrskih študijskih programih Podatkovne znanosti, Informatika v sodobni družbi ter Računalništvo in spletne tehnologije bodo na voljo brezplačna redna mesta, na novih magistrskih študijskih programih Kibernetska varnost in Poslovna informatika pa bo možno študirati izredno, v angleškem jeziku;• na doktorskem študijskem programu Informacijska družba bo na voljo tudi možnost sofinanciranja.

         

Naslov: Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija
Kontakt: Sara Jeseničnik, sodelavka v kariernem centru in mednarodni pisarni
Email: [email protected]
Telefon: 041 332 958
Spletna stran: www.ftpo.eu
 

Fakulteta za tehnologijo polimerov edina v Sloveniji ponuja vsebinsko zaključen študij na področju polimernih tehnologij in materialov v redni ali izredni obliki dodiplomskega in magistrskega študijskega programa Tehnologija polimerov. Fakulteta nudi aplikativno, razvojno in raziskovalno podporo pri projektih s področja polimernih materialov in tehnologij. Razvojna in raziskovalna dejavnost temelji na najsodobnejši raziskovalni opremi in strokovnjakih, ki jih odlikujejo vrhunsko znanje o materialih in tehnologijah ter mnoge izkušnje iz gospodarstva. Zaposljivost diplomantov v prvih šestih mesecih od diplomiranja je po podatkih v zadnjem letu 100 odstotna. Vsaj tretjina učiteljev tako prihaja neposredno iz gospodarstva ali s tujih univerz. Posebnost fakultete so tudi majhne skupine in pristni stiki med študenti in učitelji, kar je podlaga za zelo kakovosten in individualnim pričakovanjem prilagojen študij. Diplomanti lahko kariero nadaljujejo v več kot 1.700 podjetjih na področju predelave plastike in 200 orodjarnah po Sloveniji.

         

Naslov: Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova Gorica
Kontakt: Andreja Rijavec, strokovna sodelavka za odnose z javnostjo
Email: [email protected]
Telefon:06 423 3 622
 

Fakulteta za uporabne družbene študije je zasebni visokošolski zavod s sedežem na Gregorčičevi 19 v Novi Gorici, ustanovljena 15. 6. 2006. V letu 2007 se je začel izvajati pedagoški proces tako na dodiplomski kot na podiplomski stopnji. Študij poteka na dveh lokacijah v Novi Gorici in na dislocirani enoti Leskovškova 9e v Ljubljani. Fakulteta ponuja skupaj 10 študijskih programov na vseh treh stopnjah, od tega je 4 rednih in 6 izrednih programov. Dodiplomski študijski programi so Socialni menedžment (VS), Socialni menedžment (UN), Mediji in novinarstvo (VS) ter Psihosocialna pomoč (VS). Magistrski študij ponuja nadgradnjo prve stopnje na programih Medkulturni menedžment, Mediji in novinarstvo ter Strateško komuniciranje. Tretja stopnja, tako imenovana doktorska šola, pa je oblikovana s programi Sociologija in Psihosocialne študije ter Strateško komuniciranje in Menedžment.

         

Naslov: Trg mladosti 7, 3320 Velenje, Slovenija
Kontakt: Milena Ževart, vodja referata
Email: [email protected]
Telefon: 03 898 6 410
Spletna stran: www.fvo.si
 

Izvajamo študijska programa Varstvo okolja in ekotehnologije na prvi in drugi stopnji. Programa podajata znanja o vsebinah, ki izhajajo tako iz omejevalne kot iz razvojne vloge okolja v prostoru; o zakonitostih obremenjevanja različnih okoljskih virov, npr. onesnaževanje vode, zraka, tal, rastlin, živali in ljudi, ravnanju z odpadki, vplivu človekovih dejavnosti na okolje, ocenjevanju vplivov na okolje, varstvu narave, komuniciranju z javnostmi, novih ukrepih in ekotehnologijah za varovanje in sanacijo okolja, kakor tudi o vrednotenju okolja ter upravljanju z okoljem in njegovimi viri.

   

Naslov: Spodnji plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija
Kontakt: Nevenka Kavčič Cenček, tajnica
Email: [email protected]
Telefon: 04 586 9 372
Spletna stran: www.fzab.si
 

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta. Pet mednarodnih primerljivih študijskih programov FZAB na vseh treh bolonjskih stopnjah vas z najsodobnejšimi pristopi in znanji vsestransko usposobi za uspešno soočanje z današnjimi in prihodnjimi zdravstvenimi izzivi. Če ste odločeni, da želite pridobiti najboljša znanja iz zdravstvene nege, fizioterapije, promocije zdravja in drugih zdravstvenih ved, je FZAB prava študijska izbira. Prav tako je prava izbira za vse, ki iščete dinamično okolje s številnimi razvojnimi in raziskovalnimi priložnostmi ter odlično vpetostjo v inovativne nacionalne in mednarodne projekte. Pridružite se nam!

     

Naslov: Krekov trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Urška Lampret
Email: [email protected]
 

Fakulteta za pravo in poslovne vede je zasebna fakulteta, ki sledi viziji in poslanstvu ustanovitelja, Katoliškega inštituta. Dejavnost Katoliškega inštituta obsega raziskovalno in razvojno dejavnost na področju družboslovja in humanistike. V prvi vrsti to pomeni ustanavljanje visokošolskih zavodov, visokošolskih knjižnic, raziskovalnih centrov in študentskih domov, ki se bodo povezali v katoliško univerzo. Bodoča katoliška univerza mora predstavljati skupnost učenjakov, tako profesorjev kot študentov, s ciljem skupnega raziskovanja, ohranjanja in širjenja védenja, s posebnim poudarkom na potrebe in priložnosti skupnosti. Kot univerza mora predstavljati avtonomno središče študija in središče, ki služi potrebam človeške družbe in pod isto streho združuje sodelovanje vseh tistih, ki prispevajo k uresničevanju njenih ciljev v svobodnem in spodbujevalnem akademskem ozračju. Fakulteta za pravo in poslovne vede je kot zasebna fakulteta avtonomna pri razvoju svoje prepoznavnosti in identitete in pri opravljanju poslanstva, kot ji ga nalaga ustanovitelj in ki veljajo za bodočo katoliško univerzo. Pri tem mora spoštovati pravice posameznikov in skupnosti in ostati znotraj meja katoliškega. V okviru raziskovanja in poučevanja ima svobodo, ki jo uveljavlja v skladu z načeli in metodami znanosti. Pri tem se mora ozirati na resnico in na skupno dobro. Gojiti mora sodelovanje z drugimi (katoliškimi in nekatoliškimi) univerzami na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Sodelovanje zajema raziskovalne, pedagoške in druge dejavnosti in projekte. Fakulteta za pravo in poslovne vede slovi:- tem, da med diplomanti ni brezposelnih (nekateri izmed njih so zaposleni v uglednih multinacionalkah kot na primer Goodyear, Coca-cola,…).- mednarodnem sodelovanju (sklenjenih ima več kot 21 sporazumov).- osebnem odnosu – študij v manjših skupinah, dostopnost profesorjev.- kariernem razvoju študentov – tudi po zaključenem študiju.- kakovost in ugledu učiteljev – objavljanje v uglednih mednarodnih publikacijah in sodelovanje v javnih razpravah.- vrhunskem raziskovalnem programu (sodeluje v mednarodnem aplikativnem projektu z devetimi partnerji iz 4 držav).- sodobno opremljenih prostorih fakultete, predavalnice. In pa še nekaj ključnih informacij: fakulteta stremi k sodobnosti vsebin. Pri oblikovanju predmetnika se zgleduje po uglednih šolah kot so UIC Barcelona, MIT, Harvard, Boston College, … Predavanja se sproti prenavljajo, da sledijo gospodarskim trendom in ustrezajo znanstvenim dognanjem, ter temeljijo na aktualni praksi. Poudarja etičnost v delovanju tako pri vodstvu, zaposlenih kakor tudi pri študentih. Več o fakulteti si lahko preberete tudi na spletni strani: www.katoliski-institut.si

         

Naslov: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Monika Strahovnik, vodja marketinga in poslovnega razvoja
Spletna stran: www.gea-college.si
 

GEA College – Fakulteta za podjetništvo.

Naslov: Tržaška 207, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Diana Sepeta, vodja prodaje
Email: [email protected]
Telefon: 051 664 405
Spletna stran: www.mlcljubljana.com
 

MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana deluje po zgledu najsodobnejših poslovnih visokošolskih institucij in ponuja visokošolski ter magistrski program Management in poslovno pravo. Pri svojem delovanju razvijamo posameznikove prednosti in posebnosti ter krepimo timsko delo. Odnos do študentov gradimo na vrednotah zaupanja, odprtosti in medsebojnega spoštovanja. Odprti smo do vseh starostnih skupin študentov in pospešujemo medgeneracijski prenos znanja. Predavatelji so akademsko mednarodno uveljavljeni strokovnjaki, ki razumejo potrebe sodobnega poslovnega okolja. Vljudno vabljeni na MLC Ljubljana!

         

Naslov: Mestni trg 23, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Doris Horvat, strokovna sodelavka za promocijo
Email: [email protected]
Telefon: 05 934 4 764
Spletna stran: www.nova-uni.si
 

Nova univerza je bila ustanovljena kot zasebni visokošolski zavod z elementi javno-zasebnega partnerstva, ki ga vzpostavljajo koncesije in druga javna sredstva namenjena mednarodnim izmenjavam in raziskavam. Nova univerza kot krovna organizacija združuje tri članice: Evropsko pravno fakulteto, Fakulteto za državne in evropske študije ter Fakulteto za slovenske in mednarodne študije. Univerza zagotavlja sinergijo delovanja svojih članic z institucionalnim in disciplinarnim povezovanjem na ravni njihovih študijskih programov, raziskovalnega dela in mednarodnega sodelovanja.

   

Naslov: Frankopanska 26, 10000 Zagreb, Hrvaška
Kontakt: Terezija Sijakovic Boskovic, adviser in the department for higher education – partner countries
Email: [email protected]
Telefon: 00385 919 437 491
Spletna stran: www.studyincroatia.hr
 

Study in Croatia promotes study opportunities in Croatia and presents an overview of the Croatian higher education system, practical information about application procedures, student life, visas, accommodation and funding opportunities.

      

Naslov: Svetčeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Suzana Fajdiga, tajnica
Email: [email protected]
Telefon: 01 242 1 005
Spletna stran: www.stud-dom-lj.si
 

Študentski dom Ljubljana, poleg bivanja, študentom nudi pogoje za študij (učilnice, glasbene sobe…), rekreacijo (fitnes v vsakem kompleksu domov, zunanji fitnesi, nogomet, košarka, tenis, odbojka, organizirane vadbe…), prostočasne dejavnosti (domske igre, majske igre, kulturni dogodki…), kakovostno prehrano (restavracija v Rožni dolini s študentskim potrebam prilagojenimi meniji…). Leta 2022 smo praznovali 70. obletnico ustanovitve študentskih domov v Ljubljani.

      

Naslov: Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Robi Bulesic
Email: [email protected]
Telefon: 040 705 929
Spletna stran:www.united-pop.si
 

Akademija UnitedPOP je multimedijska akademija, ki trenutno ponuja 4 različne smeri: Fotografija, Audio, Grafično oblikovanje, in Video. Ker spremljamo interese mladih v Sloveniji, dodajamo oziroma spreminjamo smeri izobraževanj, v kolikor vidimo, da je to potrebno. Trenutno se nahajamo na Vilharjevi 3 v Ljubljani, zraven Gospodarskega razstavišča, kjer imamo dve učilnici, dva glasbena studia in en studio za fotografijo in video producente. Tekom izobraževanja v Sloveniji, morajo študenti v dveh letih opraviti 6 modulov, torej 3 module na leto. Ko končajo s študijem pri nas, pa imajo možnost nadaljevati v tujini še eno dodatno leto in prejeti mednarodno priznano diplomo, potrjeno s strani West London University. Naša velika prednost je, da se študenti lahko sami odločijo kdaj, če sploh, se bodo vpisali na nadaljevalne module (med enim in drugim modulom si lahko brez težav vzamejo prosto leto) in si tako prilagodijo izobraževanje glede na razpoložljiv čas in finance, ki jih imajo v določeni točki življenja. S tem pa se čas izobraževanja za vseh 6 modulov tudi podaljša za več kot 2 leti. Način izobraževanja, ki ga na akademiji izvajamo je drugačen, saj dajemo ves čas poudarek na praktičen del, da se študenti lahko sami preizkusijo v določeni panogi. Na akademiji UnitedPOP imamo vso profesionalno opremo za prav vse smeri, zato za naša izobraževanja potrebuješ le zvezek in pisalo za zapiske, pa tudi to lahko dobiš pri nas! Lepo vabljeni na najbolj študentom prijazno in učljivo akademijo v Ljubljani!

      

Naslov: Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Nika Krelj, strokovna sodelavka v referatu
Email: [email protected]
Telefon: 01 425 4 433
Spletna stran: www.sfu-ljubljana.si
 

Univerza Sigmunda Freuda v Ljubljani je podružnica dunajske Univerze Sigmunda Freuda in je po avstrijski zakonodaji akreditirana zasebna univerza. Izvajamo študijske programe Psihoterapevtske znanosti in Psihologije, dodiplomski in magistrski program. Na SFU Ljubljana prav tako organiziramo različne izobraževalne, znanstvene, raziskovalne, študijske in svetovalne dejavnosti na področju psihoterapije in psihologije.

    

Naslov: Titov trg 5, 6000 Koper, Slovenija
Kontakt: Tina Gržinič, strokovna sodelovka za promocijo
Email: [email protected]
Telefon: 05 663 7 746
Spletna stran: www.fhs.upr.si
 

Na Fakulteti za humanistične študije UP izvajamo študijske programe s področij humanistike, družboslovja in umetnosti. Razpisujemo enopredmetne in dvopredmetne študijske programe, ki so sodobni ter prilagojeni tako interesom študentov kot tudi potrebam na trgu. Diplomanti univerzitetnih študijskih programov lahko študij nadaljujejo na številnih magistrskih programih naše fakultete. Študentom so na voljo nepedagoški in pedagoški magistrski študijski programi in tudi številni doktorski programi.

Naslov: Izolska vrata 2, 6000 Koper, Slovenija
Kontakt: Mateja Trunk Hrvatin, služba za odnose z javnostmi
Email: [email protected]
Telefon: 05 610 2 016
Spletna stran: www.fm-kp.si
 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT, članica Univerze na Primorskem je poslovna šola, katere poslanstvo je izobraževanje in raziskovanje na področju družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu. Je prva in edina fakulteta za management v Sloveniji. Sedež fakultete je v univerzitetnem mestu Koper. Z regionalno zastopanostjo je tako bolj dostopna vsem, ki si želijo dobiti ali nadgraditi znanje managementa.

   

Naslov: Glagoljaška 8, 6000 Koper, Slovenija
Kontakt: Sanja Sandić, služba za komuniciranje
Email: [email protected]
Telefon: 05 611 7 698

Spletna stran: www.famnit.upr.si/sl/

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) je članica Univerze na Primorskem. Ustanovljena je bila leta 2006. Fakulteta izvaja študijske programe vseh treh stopenj ter raziskuje na področjih matematike, računalništva in informatike ter na področju naravoslovnih ved. Fakulteta tesno sodeluje z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FAMNIT. Fakulteta je aktivno vključena v mednarodni visokošolski in raziskovalni prostor; vzpostavljeno ima široko mrežo raziskovalnih povezav z uglednimi tujimi univerzami. Dodiplomski študij: Matematika (vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku), Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in informatika (vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku), Bioinformatika (vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku), Varstvena biologija, Biopsihologija, Sredozemsko kmetijstvo (VS). Magistrski študij: Matematične znanosti (vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku), Računalništvo in informatika, Varstvo narave, Biopsihologija, Psihologija, Trajnostno grajeno okolje (vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku), Podatkovna znanost (vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku). Doktorski študij: Matematične znanosti (vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku), Računalništvo in informatika (vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku), Računalništvo in informatika/Computer Science (v angleškem jeziku; mednarodni skupni program z University of St Andrews), Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja (vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku), Suicidologija in duševno zdravje (vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku).

   

Naslov: Obala 11 a, 6320 Portorož, Slovenija
Kontakt: Mariana Rodela, služba za komuniciranje
Email: [email protected]
Telefon: 041 350 647

Spletna stran: www.turistica.si

Fakulteta za turistične študije – Turistica je članica Univerze na Primorskem in je prva fakulteta v Sloveniji, ki turizem p(r)oučuje multidisciplinarno, s ciljem trajnostnega razvoja in to že več kot 25 let. Znanja, ki jih na portoroški Turistici razvijamo in podajamo, omogočajo potrebne kompetence za delo v turizmu in s turizmom povezanih dejavnosti. Nudimo izobraževanje za vse tri stopnje študija. Fakulteta je vpeta v široko mednarodno mrežo izobraževalnih institucij po vsem svetu. Razgibana mednarodna dejavnost omogoča študentom in zaposlenim številne priložnosti za izmenjavo znanj, potovanj, gostovanj in raziskovanj po vsem svetu. Študij je zasnovan na način, da je pridobljeno teoretično znanje že v času študija povezano s prakso. Poleg študijskih aktivnosti se na Turistici izvajajo še mnoge druge dejavnosti, ki so že dodobra uveljavile fakulteto doma in v svetu. To so raziskovalni in razvojni projekti, mednarodne znanstvena revija za turizem in inovacije – Academica Turistica, bienalna mednarodna konferenca o turizmu – Encuentros, strokovna omizja o prihodnosti turizma – FuTuristice ter razstavna galerija popotne fotografije – AvanTuristica.

   

Naslov: Polje 42, 6310 Izola, Slovenija
Kontakt: Mariza Bulič, vodja službe za organizacijo usposabljanj in drugih dogodkov
Email: [email protected]
Telefon: 05 662 6 470

Spletna stran: www.fvz.upr.si

UP Fakulteta za vede o zdravju je ena od članic Univerze na Primorskem in tretja ustanovljena visokošolska ustanova, ki je izobraževala dipl. medicinske sestre/ dipl. zdravstvenike ter prva v Sloveniji, ki izobražuje za poklic dipl. prehranski svetovalec – dietetik. Izvaja dva prvostopenjska strokovna študijska programa Zdravstvena nega in Prehransko svetovanje – dietetika, dva univerzitetna študijska programa 1. stopnje Aplikativna kineziologija in Fizioterapija, pet drugostopenjskih magistrskih študijskih programov Zdravstvena nega, Dietetika, Aplikativna kineziologija, Fizioterapija ter Športna vzgoja, ter študijski program na 3. stopnji Preventiva za zdravje. UP FVZ je pri svojem delovanju, zlasti z izvajanjem kliničnega in praktičnega usposabljanja študentov v delovnem okolju, aktivno vpeta v širši družbeni in gospodarski prostor. Svoje poslanstvo uresničuje tudi preko organizacije in izvedbe neformalnih oblik izobraževanja (seminarji, tečaji, delavnice, posveti, konference).S pomočjo vzpostavljenega sistema za prenos znanj, izkušenj in dobrih praks UP FVZ zagotavlja visoko strokovnost in kakovost dela vseh zaposlenih. Ima lasten raziskovalni program s področja zdravja in je močno vpeta ter prepoznavna v mednarodnem in lokalnem okolju. Na UP FVZ »ŽIVLJENJU DODAJAMO ZNANJE«.

   

Naslov: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
Spletna stran: www.uni-lj.si
 

Univerza v Ljubljani je z bogato tradicijo najstarejša in največja visokošolska ustanova v Sloveniji, ustanovljena leta 1919. Uvršča se me tri odstotke najboljših univerz na svetu. Skoraj 38.000 študentov dopolnjuje in razvija svoje znanje na kakovostnih družboslovnih, naravoslovnih, humanističnih in tehničnih študijskih programih, ki jih ponuja 23 fakultet in 3 umetniške akademije. Univerza v Ljubljani je nadvse uspešna na področju raziskovalne dejavnosti, zato je tudi osrednja in največja raziskovalna institucija v Sloveniji s kar trideset odstotki vseh registriranih raziskovalcev. Spodbuja interdisciplinarni in multidisciplinarni študij ter deli svoje znanje, dosežke in izkušnje na področju znanosti in umetnosti z drugimi univerzami in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami doma in po svetu. Posebno skrb namenja prenosu znanja v gospodarstvo, zato tesno sodeluje s slovenskimi in tujimi podjetji. Med njenimi partnerji so multinacionalke in najuspešnejša domača podjetja.

  

Naslov: Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Tim Kostrevc, samostojni strokovni delavec
Telefon: 01 242 73 15
Spletna stran: www.ag.uni-lj.si
 

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani izobražuje mlade glasbene umetnike – ustvarjalce in poustvarjalce ter glasbene pedagoge. Študenti imajo med študijem široke možnosti za umetniško udejstvovanje na številnih koncertih, tudi z našimi profesionalnimi orkestri. Vpis je mogoč samo z uspešno opravljenim preizkusom glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja.

  

Naslov: Erjavčeva ulica 23, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Barbara Kalan, referat za dodiplomski študij
Telefon: 01 421 25 01
Spletna stran: www.aluo.uni-lj.si
 

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani je umetniška, izobraževalna in raziskovalna ustanova. Ponuja študij na naslednjih študijskih programih: Slikarstvo (smeri: Slikarstvo, Grafika, Video in novi mediji), Kiparstvo, Oblikovanje vizualnih komunikacij (smeri: Fotografija, Grafično oblikovanje, Ilustracija), Industrijsko in unikatno oblikovanje (smeri: Industrijsko oblikovanje, Unikatno oblikovanje), Konserviranje in restavriranje likovnih del.

  

Naslov: Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Milena Zorić Frantar, karierna svetovalka
Telefon: 01 320 30 41
Spletna stran: www.bf.uni-lj.si
 

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je pestra naravoslovno-tehniška akademska skupnost profesorjev, raziskovalcev in študentov, ki deluje na področju narave in naravnih virov. Vabimo vas, da spoznate zanimive študijske programe vseh bolonjskih stopenj. Pridružite se ljudem, ki jih druži strokovnost, ljubezen do raziskovalnega dela in bodo tudi v prihodnje nepogrešljivi zaradi svojega znanja. Biotehniška fakulteta – naravna izbira!

 

Naslov: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Ivanka Stritar, vodja centra za obštudijsko dejavnost
Telefon: 01 241 86 33
Spletna stran: www.uni-lj.si/obstudijske_dejavnosti/
 

Center za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani razpisuje pester nabor obštudijskih programov športa, kulture, umetnosti, projektov, varovanja zdravja in okolja, prostovoljstva in drugih vsebin. Obštudijske dejavnosti omogočajo pridobivanje dodatnega znanja in izkušenj, krepitev kompetenc, raziskovanje interesov ter krepitev mreže poznanstev. Dobrodošli.

 

Naslov: Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Vesna Smolnikar, Nataša Sever (dodiplomski programi) Sašo Novak (podiplomski programi) strokovni sodelavci v službi za študijske zadeve
Telefon:01 589 24 13; 01 589 24 12; 01 589 24 11
Spletna stran: www.ef.uni-lj.si
 

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani izvaja najboljšim mednarodnim šolam primerljive bolonjske programe. Najnovejše metode izobraževanja v sodobnem in kreativnem okolju ter priznani, uveljavljeni mednarodni in domači predavatelji ustvarjajo najboljše pogoje za študij in osebni razvoj. Diplomanti so po zaključku šolanja oboroženi z uporabnim znanjem in sposobnostmi, ki jim omogočajo hitro zaposlitev v slovenskem in mednarodnem okolju. Ne zamudite priložnosti, da se na stojnici Ekonomske fakultete prepričate, da smo pr(a)va izbira.

Naslov: Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Danijela Šinkovec, strokovna delavka študijskega referata
Telefon: 01 200 07 80
Spletna stran: www.fa.uni-lj.si
 

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani velja po splošnem prepričanju za eno boljših srednjevropskih arhitekturnih šol. Njen kvalitetni nivo potrjujejo številni uspešni študenti in diplomanti, ki dosegajo zavidljive rezultate tako doma kot v tujini, prav tako pa tudi kvaliteten pedagoški kader, ki učinkovito pokriva večino sodobnih vidikov arhitekturnega in urbanističnega ustvarjanja. Na fakulteto je vpisanih okoli tisoč študentov.

Naslov: Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Mojca Bergant Dražetić, vodja službe za študentske zadeve
Telefon: 01 580 51 27
Spletna stran: www.fdv.uni-lj.si
 

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani je največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji in med večjimi v Evropi. Razvija temeljne in aplikativne družboslovne discipline ter daje velik poudarek njihovemu prepletanju. Fakulteta za družbene vede nudi široko paleto vznemirljivih znanj s temeljnih področij sociologije, politologije, komunikologije, novinarstva in kulturologije.

 

Naslov: Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Vesna Paradiž, služba za komuniciranje
Telefon: 01 476 82 28
Spletna stran: www.fe.uni-lj.si
 

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je vodilna izobraževalna ustanova za elektrotehniko v Sloveniji. Poleg elektronike in elektroenergetike razvijamo in gradimo področja informacijsko komunikacijskih tehnologij, avtomatike, robotike, biomedicinske tehnike, mehatronike in tehniške kakovosti, prav vsa področja pa so prežeta z računalništvom in informatiko ter multimedijskimi rešitvami.

 

Naslov: Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Marko Anderluh, prodekan za študijsko področje
Telefon: 01 476 96 39
Spletna stran: www.ffa.uni-lj.si
 

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani je edina visokošolska organizacija v Republiki Sloveniji, ki izvaja enoviten magistrski študij farmacije, univerzitetni in magistrski študij laboratorijske biomedicine, univerzitetni študij kozmetologije in magistrski študij industrijske farmacije.

Naslov: Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Simona Savšek, prodekanja za študentske zadeve
Telefon: 01 476 86 51
Spletna stran: www.fgg.uni-lj.si
 

Pozdravljamo te na fakulteti, ki izobražuje za inženirski poklic in ki v življenju odpira mnoga vrata. V nekaj letih dinamičnega izobraževanja lahko pridobiš dobre strokovne osnove in postaneš odgovoren in samozavesten inženir. Izobražujemo za poklice prihodnosti kot so geomatik, BIM modelar, slikovni analitik, okoljski gradbenik, ki bodo odločilno soustvarjali grajeno okolje. V študijskem letu 2019/2020 bo Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani izvajala pet študijskih programov prve stopnje: Gradbeništvo (UN), Geodezija in geoinformatika (UN), Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN), Operativno gradbeništvo (VS) in Tehnično upravljanje nepremičnin (VS).

 

Naslov: Večna pot 113, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: dr. Maja Belavič, vodja študentskega referata
Telefon: 01 479 84 03
Spletna stran: www.fkkt.uni-lj.si 
 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ponuja naslednje študijske programe: univerzitetne programe prve stopnje Kemija, Biokemija, Kemijsko inženirstvo in Tehniška varnost, visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija (redni in izredni študij), magistrske študijske programe druge stopnje Kemija, Biokemija, Kemijsko izobraževanje, Kemijsko inženirstvo in Tehniška varnost ter doktorski program Kemijske znanosti.

Naslov: Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Anja Oven, vodja službe
Telefon: 01 476 67 15
Spletna stran: www.fmf.uni-lj.si
 

Osnovno poslanstvo Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je visokošolsko izobraževanje, znanstveno raziskovanje, strokovno delo ter razvoj in svetovanje na področju dveh temeljnih naravoslovno-matematičnih ved, matematike in fizike.

 

Naslov: Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož, Slovenija
Kontakt: doc.dr. Bojan Beškovnik, visokošolski učitelj, koordinator promocije
Telefon: 05 676 72 36
Spletna stran: www.fpp.uni-lj.si
 

Fakulteta za pomorstvo in promet je edina članica Univerze v Ljubljani, ki ima sedež izven prestolnice. Nahaja se ob morju v Portorožu s čudovitim pogledom na Piranski zaliv. V sodobno opremljenih prostorih se izobražujejo bodoči tehnologi prometa in transportne logistike ter poveljniki in upravitelji stroja trgovske mornarice. S svojo 60-letno tradicijo zagotavljamo kakovosten študij, ki je mednarodno priznan. Študijski programi na Fakulteti za pomorstvo in promet so usmerjeni v potrebe gospodarstva, kar zagotavlja visoko zaposljivost diplomantov. Študijski programi dodiplomskega študija so Tehnologija prometa in logistika (UN), Prometna tehnologija in transportna logistika (VS), Navtika (VS) in Pomorsko strojništvo (VS).

   

Naslov: Večna pot 113, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Saša Luketa, strokovna sodelavka iz službe za komuniciranje
Telefon: 01 479 81 12
Spletna stran: www.fri.uni-lj.si
 

Želiš postati inženir računalništva, robotik, vodja informatike, teoretični računalnikar, administrator podatkovnih baz, razvijalec aplikacij, sistemski arhitekt, strokovnjak za računalniški vid? Vse to in še več lahko postaneš na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, kjer izvajamo študijske programe prve stopnje: Računalništvo in informatika (UNI in VSŠ), Računalništvo in matematika, Upravna informatika in Multimedija.

   

Naslov: Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Dejan Aubreht, samostojni strokovni delavec za dodiplomski študij
Telefon:01 280 92 59
Spletna stran: www.fsd.uni-lj.si
 

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani študentke in študente usposobi, da lahko soustvarjajo prihodnje spremembe v bolj socialni in za človeka prijaznejši družbi. Na prvi stopnji je na voljo šest modulov: (1) duševno zdravje v skupnosti, (2) psihosocialna podpora in pomoč, (3) socialna pravičnost in vključevanje, (4) socialno delo s starimi ljudmi, (5) socialno delo v delovnem okolju in (6) socialno delo z mladimi.

 

Naslov: Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: dr. Tanja Potočnik Mesarić, samostojni strokovni sodelavec v službi za gospodarske zadeve in komuniciranje
Telefon: 01 477 16 62
Spletna stran: www.fs.uni-lj.si
 

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani je najboljši naslov za inženirski študij prihodnosti! Na fakulteti ustvarjamo in prenašamo znanje, ki študentom in partnerjem na raziskovalnem področju omogoča konkurenčno vključevanje v domače in mednarodno okolje. Stroji in mehanske naprave so sestavni del našega sveta in življenja. Vsi ljudje lahko sanjamo, vendar strojni inženirji smo tisti, ki znamo in zmoremo svoje sanje tudi uresničiti.

   

Naslov: Gortanova 22, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Maja Ušeničnik Podgoršek, vodja študentskega referata
Telefon: 01 520 78 02
Spletna stran: www.fsp.uni-lj.si
 

Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani je že več kot 60 let ena izmed vodilnih institucij na področju izobraževanja športnih pedagogov, kineziologov in športnih trenerjev tako v domačem kot tudi v mednarodnem prostoru. Študenti se izobražujejo v sodobno opremljenih predavalnicah, športnih dvoranah in laboratorijih, kjer pridobijo široko paleto znanj in kompetenc za uspešno poklicno pot. Izobraževanje na Fakulteti za šport temelji na raznolikosti študijskih vsebin, ki se prepletajo s praktičnim usposabljanjem in znanstvenoraziskovalnim delovanjem. Naše poslanstvo je širjenje zavesti o pomenu športa in telesne dejavnosti za zdravje in zadovoljstvo ljudi.

   

Naslov: Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Nataša Ferderber, predstojnica referata za študijske zadeve
Telefon:01 580 55 01
Spletna stran: www.fu.uni-lj.si
 

Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani je najboljša fakulteta s področja uprave v Sloveniji. Ima najdaljšo tradicijo razvoja upravne znanosti in je edina z evropsko akreditiranimi programi. Na 1. stopnji študija imamo tri študijske programe: visokošolski strokovni študijski program Uprava, univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja ter interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika. Študenti pri nas osvojijo sodobna, praktična in uporabna znanja z različnih področij, kot so uprava, pravo, ekonomija, menedžment, organizacija, informatika. Delo poteka timsko, v majhnih skupinah z osebnim pristopom. Po končanem študiju se diplomanti lahko zaposlijo tako v javnem kot zasebnem sektorju ali pa se odločijo za nadaljevanje študija na 2. stopnji, kjer izbirajo med dvema magistrskima študijskima programoma: Uprava – Upravljanje javnega sektorja ali Management v upravi. Več informacij na www.fu.uni-lj.si.

   

Naslov: Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Kristina Zajc Božič, strokovna delavka za spremljanje dejavnosti
Telefon: 01 241 12 16
Spletna stran: www.ff.uni-lj.si 
 

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani ponuja bolonjske študijske programe, ki jih študenti lahko vpišejo na njenih 21 oddelkih. Fakulteta pri večini prenovljenih programov ohranja priljubljeno možnost dvopredmetnega študija. Novi programi so primerljivi s tistimi na najboljših evropskih univerzah, so vsebinsko in izvedbeno izboljšani, ohranjajo pa prvine klasičnega študija, ki so se v bogati tradiciji študija na fakulteti izkazale za kakovostne. Več na: www.ff.uni-lj.si.

    

Naslov: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Sabina Mikuletič Zalaznik, karierna svetovalka
Telefon: 01 241 86 98
Spletna stran: www.kc.uni-lj.si
 

Že veš, kaj boš študiral? Poznaš vse možnosti, ki so ti na voljo? (Ni)si prepričan, ali je tvoja odločitev prava? Obišči nas na Informativi 2023! 

 

Naslov: Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Referat za dodiplomski študij
Telefon:01 543 78 19; 01 543 7720
Spletna stran: www.mf.uni-lj.si
 

Na fakulteti potekata šestletna enovita magistrska študijska programa 2. stopnje Medicina in Dentalna medicina. Odsek za medicino sprejme 205, Odsek za dentalno medicino pa 55 študentov. Diplomant prejme naziv doktor medicine oziroma doktor dentalne medicine.

 

Naslov: Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Majda Štrakl vodja študentskega referata
Telefon: 01 4704 647
Spletna stran: www.ntf.uni-lj.si
 

Naravoslovnotehniška fakulteta je nekakšen unikat znotraj Univerze v Ljubljani, saj delujemo na področju naravoslovja, tehnike in umetnosti. Kljub raznolikosti študijskih programov so nam skupni imenovalec materiali, saj se ukvarjamo z obdelavo skoraj vseh vrst surovin. Na Naravoslovnotehniški fakulteti izvajamo mednarodno primerljive in praktično naravnane študijske programe prve, druge in tretje stopnje študija na področjih geologije, geotehnologije, rudarstva in okolja, materialov in metalurgije, tekstilstva, grafike ter oblikovanja tekstilij in oblačil. Študentje so tekom študija vključeni v različne raziskovalne projekte, terensko in laboratorijsko delo ter v različne projekte z gospodarstvom. Kar nekaj študentov se vsako leto odloči za mednarodno izmenjavo ali prakso. Tak način študijskega procesa omogoča, da so naši alumni zelo dobro zaposljivi tako doma kot v tujini.

 

Naslov: Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: dr. Vesna Štemberger, prodekanica za študentske zadeve
Telefon: 01 589 23 59
Spletna stran: www.pef.uni-lj.si
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje razredne in predmetne učitelje, specialne in rehabilitacijske pedagoge, logopede in surdopedagoge ter vzgojitelje predšolskih otrok. Nudi zanimive programe in predmete, ki z aktualnimi vsebinami izobražujejo in vzgajajo študente v strokovnjake, ki bodo na svoji profesionalni poti na različne načine spremljali posameznika od zgodnjega obdobja pa vse do starosti: s poučevanjem, svetovanjem, vzgajanjem, rehabilitacijo itd. S pestro in strokovno usposobljeno ekipo visokošolskih učiteljev in sodelavcev, zanimivimi vsebinami, ki segajo od družboslovnih, medicinskih, humanističnih do matematičnih, naravoslovnih in tehničnih ved nudi Pedagoška fakulteta študentu zanimive programe prve, druge in tretje stopnje in se zaradi povpraševanja po svojih diplomantih – tako na področju izobraževanja kot rehabilitacije – lahko pohvali z visoko stopnjo zaposljivosti.

 

Naslov: Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Branko Perhaj, samostojni strokovni delavec
Telefon:01 420 32 26
Spletna stran:
www.pf.uni-lj.si
 

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je organiziran študij prava v skladu z načeli bolonjske reforme. V študijskem letu 2023/2024 se bo prvič izvajal Enovit magistrski študijski program druge stopnje Pravo, ki traja pet let; magistrski študijski program zagotavlja formalno raven izobrazbe kot pogoj za opravljanje pravniškega državnega izpita ter doktorski študij, ki je predviden kot enovit štiriletni študij, z izbiro modulov (usmeritev).

Naslov: Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: dr. Tadej Stegu, prodekan za študijske zadeve
Telefon: 01 434 58 10 
Spletna stran:
www.teof.uni-lj.si
 

Študij teologije, kot govor o Bogu in človeku, raziskuje širok spekter znanj s humanističnega, družboslovnega, kulturnega, teološkega in religijskega področja. Usposobi te za razumevanje izzivov sodobnega prostora in časa, da nanje ustrezno odgovoriš z visoko stopnjo socialne kompetence.

Naslov: Kongresni trg 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
 

Univerzitetna služba za doktorski študij vodi postopke za akreditacijo in evalvacijo doktorskih študijskih programov, organizira promocije doktorjev znanosti, koordinira izbirni postopek za mlade raziskovalce, izvaja postopke (so)financiranja doktorskih študentov ter koordinira interdisciplinarne doktorske študijske programe Biomedicina, Statistika in Varstvo okolja.

Naslov: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Bibi Ovaska Presetnik, vodja službe
Email: [email protected]  
Telefon: 01 241 85 94
 

Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje skupaj z Erasmus+ koordinatorji in mednarodnimi pisarnami na članicah UL skrbi za promocijo programa Erasmus+, izvedbo razpisov, pripravo študentov na mobilnosti z namenom študija ter z namenom praktičnega usposabljanja , za samo izvedbo kot tudi za poročanje in prenos učinkov ter diseminacijo.

Naslov: Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Mojca Perušek, tajnica fakultete; Tatjana Penšek Slivar, pomočnica tajnice fakultete za področje študijskih in študentskih zadev
Email: [email protected]; [email protected]
Telefon: 01 477 91 03; 01 477 91 05
Spletna stran: www.vf.uni-lj.si
 

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani je glede na svoj obseg manjša fakulteta, vendar velika glede na svoje poslanstvo. Naše poslanstvo ni samo dobrobit zdrave in bolne živali, domače ali divje, naša skrb so tudi varovanje okolja, varna pridelava hrane in zmanjševanje tveganj za nastanek bolezni, ki se lahko prenašajo z živali na ljudi in obratno. Študente spodbujamo k samostojnemu delu pri obveznih in izbirnih vsebinah ter jih podpiramo pri pridobivanju znanj in izkušenj tudi izven Veterinarske fakultete. Raznolikost našega dela ti ponuja možnosti za delo v splošnem ali zelo specializiranem področju veterine in/ali biomedicine. Sprejmeš izziv?

 

Naslov: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Enrika Črnivec, vodja službe
Email: [email protected] 
Telefon: 01 241 85 06
 

Visokošolska prijavno-informacijska služba UL izvaja prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov na nacionalnem nivoju v prvem in drugem prijavnem roku po razpisu za vpis.

Naslov: Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Marjeta Rot, vodja službe za študijske zadeve
Email: [email protected]
Telefon: 01 300 11 24
Spletna stran: www.zf.uni-lj.si
 

Poslanstvo Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani je, da kot vodilna srednjeevropska izobraževalna in raziskovalna ustanova na področju zdravstvenih ved izobražuje odlične strokovnjake na vseh akademskih stopnjah ter da s kakovostnim raziskovalnim delom ustvarja nova znanja in skrbi za njihov prenos v prakso. Zdravstvena fakulteta izvaja univerzitetni študijski program (Sanitarno inženirstvo), visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje (Babištvo, Delovna terapija, Fizioterapija, Radiološka tehnologija, Ortotika in protetika, Laboratorijska zobna protetika in Zdravstvena nega) in druge stopnje (Fizioterapija, Sanitarno inženirstvo, Radiološka tehnologija in Zdravstvena nega) na osmih zdravstvenih področjih.

 

Naslov: Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija
Kontakt: Dejan
Senekovič, predstojnik visokošolskega prijavno-informacijskega centra
Email: [email protected]
Telefon: 02 235 52 54
Spletna stran: www.um.si
 

Univerza v Mariboru je s svojimi 19 članicami in približno 14.000 študenti druga največja univerza v Sloveniji. Njena usmeritev je v pridobivanju najboljših študentov in ustvarjanju razvojnega okolja, kjer je doma odličnost v vseh pogledih. Tako postaja osrednja razvojna institucija, ki se povezuje z gospodarstvom in skupaj s partnerji ustvarja center trajnostnega razvoja širše regije.

     

Naslov: Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija
Kontakt: Tatjana Welzer Družovec, koordinatorica projekta Athena na UM
Email: [email protected]
Telefon: 02 22 07 299
Spletna stran: https://athenauni.eu/

Evropska univerza ATHENA – Advanced Technology Higher Education Network Alliance je ena izmed 44 evropskih univerz, kjer je izobraževanje povezano z vidnimi raziskovalnimi dosežki, ki prispevajo k pospešenemu prehodu znanja v inovativna okolja in širšo družbo. ATHENA omogoča študentom lažjo mobilnost, sodelovanje v raznovrstnih študijskih programih in predmetih partnerskih institucij, vključevanje v raziskovalno delo in povezovanje skupnosti študentov vseh partnerskih institucij. ATHENA je zveza srednje velikih univerz iz devetih evropskih držav: Francije, Grčije, Italije, Litve, Nemčije, Portugalske, Slovenije, Španije in Poljske.

 

Naslov: Razlagova ulica 14, 2000 Maribor,  Slovenija
Kontakt: Irena Forštnarič, mag. ekon. In posl. ved, vodja službe za študentske in študijske zadeve
Email: [email protected]
Telefon: 02 229 03 40
Spletna stran: www.epf.um.si

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor ima 60-letno tradicijo pri izobraževanju strokovnjakov ekonomskih in poslovnih ved. Študijski programi zagotavljajo visoko kakovost in zaposljivost diplomantov. Kakovost študijskih programov je potrjena z evropsko akreditacijo ECBE in ameriškima akreditacijama AACSB in ACBSP, ki zagotavljata, da so študijski programi kakovostni in mednarodno primerljivi.

 

Naslov: Koroška cesta 46, 2000 Maribor,  Slovenija
Kontakt: Vladka Kožuh Ledinek, mag. jav. upr., predstojnica oddelka za izobraževalno dejavnost
Email: [email protected]
Telefon: 02 220 70 20
Spletna stran: www.feri.um.si

 

Na FERI študentom posredujemo znanja, ki temeljijo na mednarodno priznanem znanstvenoraziskovalnem delu in jim s tem omogočamo uspešno vključevanje v bodoča delovna okolja v Sloveniji ter mednarodnem prostoru. Študente izobražujemo na področjih elektrotehnike, računalništva, informatike, telekomunikacij, medijskih komunikacij in mehatronike. PRIDI NA FERI!

 

Naslov: Hočevarjev trg 1, 8270 Krško, Slovenija
Kontakt: Nataša Sokač, vodja referata za študentske zadeve
Email: [email protected]
Telefon: 07 620 22 16
Spletna stran: www.fe.um.si
 

»Fakulteta za energetiko s sedežem v Krškem in enoto v Velenju izvaja študijske programe Energetika vseh treh bolonjskih stopenj, in sicer izvaja dva študijska programa na 1. stopnji (visokošolski strokovni in univerzitetni), en študijski program 2. stopnje ( magistrski) in en študijski program 3. stopnje (doktorski). Študenti na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru pridobivajo poglobljena znanja s širokega področja energetike, tako s področja učinkovite rabe energije, pretvarjanje različnih oblik energije v električno energijo, prenosa, distribucije in transformacije energije ter drugih povezanih področij. Z individualnim pristopom k študentom ter vrhunsko opremljenimi laboratoriji ustvarjamo primerne pogoje za kvaliteten študij in pripravljenost diplomantov na izzive, ki jih prinaša prihodnost na področju energetike. Priključi se tudi ti!«

 

Naslov: Smetanova ulica 17, 2000 Maribor,  Slovenija
Kontakt: Almira Ćatović, strokovna sodelavka za promocijo
Email: [email protected]
Telefon: 02 229 43 89
Spletna stran: www.fgpa.um.si
 

Dejavnosti Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru so osredotočene na visokošolsko izobraževanje in raziskovanje na področju gradbeništva, prometnega inženirstva in arhitekture. FGPA izvaja študijske programe na 1. stopnji, 2. stopnji in 3. stopnji. Na 1. stopnji izvaja univerzitetne študijske programe Gradbeništvo, Prometno inženirstvo, Arhitektura ter interdisciplinarni študijski program Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo in visokošolska strokovna študijska programa Gradbeništvo in Prometno inženirstvo.

    

Naslov: Smetanova ulica 17, 2000 Maribor,  Slovenija
Kontakt: doc.dr.Mojca Slemnik,skupina za promocijo, Danila Levart, vodja referata za študentske zadeve
Email: [email protected]; [email protected]
Telefon: 02 229 4 442 / 02 229 4 406
Spletna stran: www.fkkt.um.si 
 

FKKT je izobraževalna in raziskovalna ustanova, ki si prizadeva za raziskovalno odličnost in razvoj novih znanj z izvajanjem temeljnih in aplikativnih raziskav ter mednarodnim sodelovanjem. Visok nivo pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela dosegamo z vključevanjem domačih in tujih učiteljev ter raziskovalcev v izobraževalno in raziskovalno dejavnost. V projektno in raziskovalno delo se vključujejo tudi študentje na vseh stopnjah študija. Študentje lahko v okviru mednarodnih programov opravijo del študijskih obveznosti v tujini in si pridobijo izkušnje na priznanih univerzah.

 

Naslov: Pivola 10, 2311 Hoče,  Slovenija
Kontakt: Jožica Lončarič-Repa, vodja referata za študijske zadeve
Email: [email protected]
Telefon: 02 320 90 19
Spletna stran: www.fkbv.um.si
 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede izvaja študijske programe na 1., 2. in 3. stopnji. V programe so vključena nova znanja s področja ekstenzivnih in intenzivnih tehnologij, sodobnih tehnik pridelave krme in hrane, pridelave kakovostne in zdrave hrane, novosti iz predelave sadja in grozdja, upravljanja z okoljem, trženja, upravljanja in vodenja kmetijskega gospodarstva ter upravljanja z naravnimi viri.

 

Naslov: Mariborska cesta 7, 3000 Celje,  Slovenija
Kontakt: Ksenija Končan, vodja referata za študentske zadeve
Email: [email protected]
Telefon: 03 428 53 66
Spletna stran: www.fl.um.si
 

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru je edina v Sloveniji, ki je specializirana za celovit študiji logistike in oskrbovalnih verig. Izvajamo mednarodno akreditirane programe pri akreditacijskih hišah ECBE in ACBSP. Diplomanti naše fakultete so tako opremljeni z najsodobnejšim znanjem in kompetencami, ki jih zahteva dinamični trg dela in so tudi visoko iskan kader doma in v tujini. Fakulteta se nahaja v centru mesta Celje, kjer izvajamo študijske programe na 1. stopnji, visokošolski in univerzitetni študijski program, ter študij na 2. in 3. stopnji. Izredni študij pa izvajamo tudi v Ljubljani. Fakulteta je pridobila certifikat športnikom prijazno izobraževanje za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov.

   

Naslov: Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija
Kontakt: Cecilija Loparič Hercog, vodja referata za študentske zadeve
Email: [email protected]
Telefon:02 229 38 79
Spletna stran: www.fnm.um.si
 

Vizija Fakultete za naravoslovje in matematiko je zagotavljati odličnost pri izobraževanju študentov na nepedagoških in pedagoških programih s področij biologije, ekologije, fizike, matematike, računalništva, kemije in tehnike, kar se udejanja ob podpori vrhunskega znanstvenoraziskovalnega dela, v katerega so vključeni tudi študenti.

 

Naslov: Kidričeva cesta 55 a, 4000 Kranj, Slovenija
Kontakt: Romana Lesjak, vodja referata za študentske zadeve
Email: [email protected]
Telefon: 04 237 42 15
Spletna stran: www.fov.um.si
 

Fakulteta za organizacijske vede ima sedež v Kranju in se ponaša s 60-letno tradicijo s področja izobraževanja in znanstvenega raziskovanja v okviru triade LJUDJE – PROCESI – INFORMACIJE, ki je temelj ekspertnega in menedžerskega dela v organizacijah. V tem obdobju delovanja je fakulteta izšolala že 20.000 diplomantov, ki so se zaposlili kot strokovnjaki na različnih delovnih mestih v gospodarstvu, šolstvu, zdravstvu in javni upravi.

 

Naslov: Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
Kontakt: Brina Zavrl, vodja referata za študijske in študentske zadeve
Email: [email protected]
Telefon: 02 220 7575
Spletna stran: www.fs.um.si
 

Fakulteta za strojništvo se nahaja v središču Maribora. Pri nas lahko izbirate med univerzitetnimi (bolonjskimi) študijskimi programi strojništva, gospodarskega inženirstva, mehatronike, tehniškega varstva okolja ter oblikovanja in tekstilnih materialov. Prav tako izvajamo tudi visokošolske strokovne študijske programe strojništva, mehatronike in tehnologij tekstilnega oblikovanja.

 

Naslov: Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, Slovenija
Kontakt: Janja Lupšina, vodja referata za študentske zadeve
Email: [email protected]
Telefon: 08 205 7790
Spletna stran: www.ft.um.si
 

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru izvaja štiri najsodobnejše programe turizma, prenovljene v skladu s potrebami gospodarstva. Na dodiplomski stopnji se univerzitetni študijski program Turizem: sodelovanje in razvoj ter visokošolski strokovni študijski program Sodobne turistične prakse. Študij lahko nadaljujete tudi na magistrski stopnji na programu Turistične destinacije in doživetja in doktorskem študiju Sodobne turistične študije. Študiraj, potuj in raziskuj turizem!

     

Naslov: Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija,
Kontakt: Barbara Čuvan, vodja referata za študentske zadeve
Email: [email protected]
Telefon: 01 300 83 08
Spletna stran: www.fvv.um.si
 

Zakaj izbrati študij na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani? Ker: je edina visokošolska institucija s področja varstvoslovja v Sloveniji; ponuja širok nabor predmetov s področja kriminologije, kriminalistike, obveščevalno-varnostnih sistemov, forenzičnih znanosti, informacijske varnosti ipd.; nudi študentom prijazno študijsko okolje in sodobno študijsko opremo; način študija na FVV omogoča pridobitev znanja za reševanje konkretnih primerov iz prakse; je vključena v program Erasmus+, ki omogoča mobilnost študentov na partnerskih institucijah v tujini; lahko izbirate med več študijskimi programi. Postanite del naše prihodnosti in se nam pridružite! “Varna družba je uspešna družba.”

   

Naslov: Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija,
Kontakt: viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, prodekanica za izobraževalno dejavnost
Email: [email protected]
Telefon:02 300 47 04
Spletna stran: www.fzv.um.si
 

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede je sodobna, hitro razvijajoča se institucija, ki študente izobražuje z najsodobnejšimi pedagoškimi pristopi na naslednjih študijskih programih: dodiplomski program 1. stopnje Zdravstvena nega, podiplomski program 2. stopnje Zdravstvena nega s smermi Zdravstvena nega, Urgentna stanja v zdravstvu, Preventivna in klinična prehrana, Integrirana obravnava kroničnih bolnikov v napredni zdravstveni negi, Integrirana obravnava starejših v napredni zdravstveni negi, Mentalno zdravje v napredni zdravstveni negi in Javno zdravje, podiplomski program 2. stopnje Bioinformatika v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM; podiplomski program Management v zdravstvu in socialnem varstvu 2. stopnje v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede UM ter doktorski študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega.

   

Naslov: Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija,
Kontakt: doc. Dr. Melanija Larisa Fabčič, koordinatorka promotorjev FF UM
Email: [email protected] [email protected]
Telefon: 02 229 36 09
Spletna stran: www.ff.um.si
 

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru na 12 oddelkih ponuja različne študijske smeri, ki so lahko eno- ali dvopredmetne po svoji organizacijski obliki, pedagoške ali nepedagoške po svoji vsebinski naravnanosti. Večina študijskih smeri je zasnovanih tako, da je treba opraviti diplomsko in magistrsko stopnjo študija, preden je mogoča zaposlitev (profesor na osnovni in srednji šoli, psiholog).

   

Naslov: Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija,
Kontakt: Matej Kosi Hederih, predstojnik kariernega centra Univerze v Mariboru
Email: [email protected]
Telefon:02 235 53 44
Spletna stran: www.kc.um.si
 

Karierni center univerze v Mariboru (KC UM) študentom in diplomantom Univerze v Mariboru ter dijakom nudi brezplačna individualna in skupinska karierna svetovanja, ki pomagajo poglobiti znanja na kariernem področju in pri gradnji zaposlitvenih kompetenc. Hkrati organizira vrsto dogodkov (nekatere tudi izvaja), kot so npr. delavnice, predavanja, okrogle mize, obiski delovnih okolij ipd. ter obvešča o aktualnih novostih s kariernega področja, prostih delovnih mestih (delodajalci lahko te oglase brezplačno objavljajo), pa tudi o študijskih praksah, tako v Sloveniji kot tujini. KC UM uspešno in dinamično sodeluje tudi s posameznimi potencialnimi delodajalci. V letu 2022 so odprli tudi svetovalno točko za študente, ki se znajdejo v trajnih ali začasnih posebnih okoliščinah in potrebujejo podporo ter informiranje, kako se soočiti.

   

Naslov: Taborska ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija,
Kontakt: mag. Milena Orož Črešnar, predstojnik centra za študentske in študijske zadeve ter mednarodno sodelovanje
Email: [email protected]
Telefon: 02 234 58 42
Spletna stran: www.mf.um.si
 

Medicinska fakulteta izvaja: a) enovit magistrski študijski program Splošna medicina (6 let, 360 ECTS). Temeljni cilj programa je pripraviti študente za samostojno delo zdravnika. Študij poteka v obliki predavanj, seminarjev, vaj in v individualni obliki. Zasnovan je tako, da študenti ob pomoči učiteljev – mentorjev spoznavajo medicino ob bolnikih. Študent po uspešno zaključenem študiju pridobi naslov doktor/doktorica medicine. b) enovit magistrski študijski program Dentalna medicina (6 let, 360 ECTS). Zaključeno izobraževanje zagotavlja strokovna znanja, ki so potrebna za izvajanje vseh dejavnosti, ki vključujejo preventivo, diagnostiko in zdravljenje nepravilnosti in bolezni zobovja, ustne votline, čeljusti in s tem povezanih tkiv. Študij poteka v obliki predavanj, seminarjev, vaj in v individualni obliki. Študent po uspešno zaključenem študiju pridobi naslov doktor/doktorica dentalne medicine.

   

Naslov: Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija,
Kontakt: Jasmina Škundrić, pomočnica tajnika Um Pef
Email: [email protected]
Telefon: 02 229 37 40
Spletna stran: www.pef.um.si
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru ima več kot 50-letno tradicijo. Ponujamo programe, ki omogočajo, da se kandidati usposobijo za vzgojitelje predšolskih otrok, učitelje na razredni stopnji, učitelje likovne umetnosti, učitelje glasbe, športne trenerje, inkluzivne pedagoge, izpopolnijo izobrazbo za poučevanje oz. zgodnje učenje tujih jezikov ter pridobijo kompetence za poučevanje smučanja in plavanja, na doktorskem študiju pa raziskujejo različna področja izobraževalnih znanosti.

   

Naslov: Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, Slovenija,
Kontakt: Damir Mlakar, vodja službe za študentske in študijske zadeve
Email: [email protected]
Telefon: 02 228 42 21
 

Nudenje nastanitvenih kapacitet študentom, ki študirajo v Mariboru. 17 domov, ki se nahajajo v 5 kampusih v bližini visokošolskih središč. Stanovalci imajo odlične pogoje za bivanje, študija in preživljanje prostega časa.

   

Naslov: Mladinska 9 2000 Maribor Slovenija,
Kontakt: Bernarda Pevec, vodja referata
Email: [email protected]
Telefon: 02 250 42 44
Spletna stran: www.pf.um.si
 

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ponujamo študentom možnost študija na Univerzitetnem študijskem programu Pravo, Magistrskem študijskem programu Pravo in Evropske pravne študije ter Doktorskem študijskem program Pravo. Ponašamo se z mednarodno priznanimi strokovnjaki, ki predavajo doma in v tujini, organizacijo domačih in mednarodnih konferenc ter posvetov, uspešnim udejstvovanjem študentov na domačih in mednarodnih tekmovanjih, lastnimi revijami in strokovnim, dostopnim ter prijaznim kadrom.

   

Naslov: Na loko 2, 8000 Novo Mesto, Slovenija
Kontakt: Marko Starc, vodja vpisne službe
Email: [email protected]
Telefon: 07 393 00 17
Spletna stran: uni-nm.si
 

Univerza v Novem mestu pedagoško dejavnost izvaja na dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju v okviru štirih fakultet in 14 študijskih programov: Fakultete za ekonomijo in informatiko, Fakultete za poslovne in upravne vede, Fakultete za zdravstvene vede ter Fakulteta za strojništvo. Univerza postaja osrednja razvojna institucija, ki se povezuje z gospodarstvom in skupaj s partnerji ustvarja center trajnostnega razvoja Jugovzhodne regije. Diplomanti pridobijo kompetence s področij ekonomije, poslovnih ved, informatike, zdravstvene nege, fizioterapije, integrirane zdravstvene in socialne oskrbe ter strojništva.

Naslov: Na loko 2, 8000 Novo Mesto, Slovenija
Kontakt: Marko Starc, vodja vpisne službe Email: [email protected]
Telefon: 07 393 00 17
Spletna stran: fei.uni-nm.si/
Fakulteta izvaja brezplačno redno ter izredno obliko študijskih programov prve stopnje Upravljanje in poslovanje (VS) in Poslovna informatika (VS) ter študijski programa druge stopnje Upravljanje in poslovanje. Diplomanti prve stopnje so kompetentni za izvajanje opravil srednje ravni vodstvenega kadra, diplomanti druge stopnje pa lahko prevzemajo odgovornost za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov.
Naslov: Na loko 2, 8000 Novo Mesto, Slovenija
Kontakt: Marko Starc, vodja vpisne službe
Email: [email protected]
Telefon: 07 393 00 17
Spletna stran: fpuv.uni-nm.si/
 

Fakulteta izvaja izredno obliko študijskega programa druge stopnje Poslovna ekonomija in tretje stopnje Poslovna ekonomija. Študijska programa sta zasnovana tako, da omogočata enakovredno vključevanje v izobraževanje ali v zaposlitev kjerkoli v Evropi. Diplomanti fakultete so pomemben generator razvoja in napredka v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in državne uprave v regiji.

 

Naslov: Na loko 2, 8000 Novo Mesto, Slovenija
Kontakt: Marko Starc, vodja vpisne službe
Email: [email protected]
Telefon: 07 393 00 17
Spletna stran: www.fzv.uni-nm.si/
 

Fakulteta izvaja redno in izredno obliko študijskih programov prve stopnje Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS), izredno obliko študijskih programov druge stopnje Vzgoja in menedžment v zdravstvu, Integrirana zdravstvena in socialna oskrba in Zdravstvena nega ter izredno obliko študijskega programa tretje stopnje Edukacija in menedžment v zdravstvu. Redni študij programa prve stopnje Zdravstvena nega je brezplačen.

Naslov: Na loko 2, 8000 Novo Mesto, Slovenija
Kontakt: Marko Starc, vodja vpisne službe
Email: [email protected]
Telefon: 07 393 00 17
Spletna stran: www.fs.uni-nm.si/
 

Fakulteta izvaja študijski program 1. stopnje Tehnologije in sistemi (VS) (redni in izredni študij), študijski program 2. stopnje Tehnologije in sistemi v strojništvu (izredni) ter študijski program 3. stopnje Sonaravne tehnologije in sistemi v strojništvu (izredni). Fakulteta izobražuje na področju strojništva, pri izvajanju multidisciplinarno povezuje različne vede, saj želi zagotavljati obsežno, kakovostno in uporabno znanje.

Naslov: Vipavska cesta 13, Rožna dolina 5000, Nova Gorica, Slovenija
Kontakt: Andreja Leban, stiki z javnostmi
Email: [email protected]
Telefon: 05 62 05 827
Spletna stran: www.ung.si
 

Dejavnost Univerze v Novi Gorici pokriva dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje ter raziskovalno, umetniško in razvojno delo. Pedagoška dejavnost se izvaja v okviru šestih fakultet in akademije: Fakultete za znanosti o okolju, Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za naravoslovje, Fakultete za humanistiko, Fakultete za vinogradništvo in vinarstvo, Akademije umetnosti ter Fakultete za podiplomski študij.

   

Naslov: Vipavska cesta 13, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica, Slovenija
Kontakt: Monika Furlan, tajnica akademije
Email: [email protected]
Telefon: 05 33 15 223
 

Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici se osredotoča na razvoj avtorskih osebnosti, ki se znajdejo v svetu različnih polj in medijev – filma, animacije, fotografije, novih medijev in sodobnih umetniških praks. Interdisciplinarna in intermedijska naravnanost produkcijske narave študija 1. in 2. stopnje se udejanja skozi bogato bero strokovnih sodelavcev, gostujočih mentorjev ter mednarodnih projektov, ki sežejo daleč prek domačih meja. Dinamična Akademija umetnosti deluje v prostorih matične univerze v Rožni Dolini, v Novi Gorici.

Naslov: Vipavska cesta 13, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica, Slovenija
Kontakt: Brigita Badalič, tajnica fakultete
Email: [email protected] 
Telefon:05 33 15 237
Spletna stran: www.ung.si/fh
 

Fakulteta za humanistiko združuje s petimi akreditiranimi programi (Slovenistika – dodiplomski univerzitetni in podiplomski magistrski študijski program, dodiplomski univerzitetni študijski program Kulturna zgodovina, podiplomski magistrski študijski program Digitalna humanistika ter podiplomski magistrski študijski program Migracije in medkulturni odnosi) študij klasičnih humanističnih vsebin in aktualnih znanj. Študijski programi posredujejo temeljna humanistična znanja, ki jim dajejo širino vsebine s področij uprizoritvene umetnosti, filma, jezikovnega svetovanja, psiholingvistike, večjezičnosti, večkulturnost, zgodovine in teorije migracij, zgodovine žensk in študij spolov, kulturne dediščine na Primorskem.

 

Naslov: Vipavska cesta 13, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica, Slovenija
Kontakt: Nadja Lovec Santaniello, tajnica fakultete
Email: [email protected] 
Telefon: 05 33 15 329
Spletna stran: www.ung.si/fps 
 

Fakulteta za podiplomski študij izvaja vse doktorske programe Univerze v Novi Gorici: Znanosti o okolju, Fizika, Materiali, Krasoslovje, Molekularna genetika in biotehnologija, Študiji kulturne dediščine, Kognitivne znanosti jezika in Humanistika. Vsi programi so tesno povezani z raziskovalnimi enotami UNG ter partnerskimi raziskovalnimi institucijami doma in po svetu.

 

Naslov: Vipavska cesta 11c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Kontakt: Vesna Mržek, tajnica fakultete
Email: [email protected]
Telefon: 05 36 53 500
 

Fakulteta za naravoslovje izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje »Fizika in astrofizika« kot edini prvostopenjski program s področja astrofizike v Sloveniji. Nadgrajen je tudi z magistrskim študijem, na magistrski stopnji pa poleg astrofizike v sodelovanju s Kemijskim inštitutom izvaja tudi interdisciplinaren in raziskovalno usmerjen magistrski študijski program »Znanost o materialih«. Naš glavni cilj je vzpodbujati kritično razmišljanje, kreativnost, izvirnost in prilagodljivost naših študentov in jim ob neposrednem stiku s profesorji nuditi dostop do vrhunskih raziskav. Med študijem so študenti vpeti v raziskovalno delo v laboratorijih in centrih Univerze v Novi Gorici ter Kemijskega Inštituta, ki pedagoško delo raziskovalno podpirajo. S študijem pri nas jim želimo dati konkurenčno prednost, ki bo odločilna pri njihovi zaposlitvi in poklicu.

 

Naslov: Glavni Trg 8, 5271 Vipava, Slovenija
Kontakt: Marina Artico, tajnica fakultete
Email: [email protected]
Telefon: 05 90 99 700
Spletna stran: www.ung.si/fzo
 

Fakulteta za znanosti o okolju izvaja študijska programa Okolje 1. stopnje in Okolje 2. stopnje. Razumevanje problematike ohranjanja čistega okolja, ki postaja z razvojem družbe vse bolj pereča, aktivnosti v smeri zmanjševanja onesnaževanja in prizadevanja za odpravljanje njegovih posledic zahtevajo vrhunsko izobražene strokovnjake z interdisciplinarnim znanjem.

 

Naslov: Glavni Trg 8, 5271 Vipava, Slovenija
Kontakt:Helena Škrl, tajnica fakultete
Email: [email protected]
Telefon:05 62 05 830
Spletna stran: www.ung.si/ptf
 

Poslovno-tehniška fakulteta izvaja programa Gospodarski inženiring 1. in 2. stopnje, ki interdisciplinarno povezujeta znanja o sodobnih tehnologijah z ekonomskimi in organizacijskimi znanji. Študenti se usposobijo za zagotavljanje učinkovitega izvajanja vse bolj digitaliziranih procesov v podjetju, za obvladovanje stroškov ob hkratnem zagotavljanju kakovosti izdelkov in storitev, pa tudi za identificiranje in implementacijo možnih izboljšav pri delovanju podjetij. Magistrski program je primeren tudi za diplomante drugih usmeritev, ki želijo svojo stroko nadgraditi z ekonomskimi vidiki in poznavanjem aktualnih tehnologij, vključno z računalniškimi. Pomemben del študija je projektno delo in reševanje problemov iz konkretnih delovnih okolij, kar skupaj s širino znanj zagotavlja odlično zaposljivost. Magistrski študijski program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja – diplomanti bodo znali načrtovati, voditi in izvajati aktivnosti, ki povečujejo dostopnost, fleksibilnost, kakovost in trajnostno naravnanost pridobivanja znanja za čim večji krog ljudi. S svojim delom bodo lahko prispevali k temu, da se vsakomur omogoči uresničitev njegovih potencialov in pridobivanje znanj, potrebnih za aktivno vključenost v družbo. Športnikom in drugim študentom, ki zaradi svoje situacije potrebujejo dodatno fleksibilnost, le-to zagotavljamo z močno podporo študiju na daljavo.
Najavljamo tudi nov magistrski študijski program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja. Izobrazil bo diplomante s celovitim razumevanjem povezanosti med tehnološkimi in pedagoškimi, poslovnimi in družbenimi vidiki odprtega izobraževanja. Usposobil jih bo za razvoj in implementacijo odprtega izobraževanja na celotni skali, od učnih izidov, predmetov, študijskih programov do institucionalnega, nacionalnega in nadnacionalnega nivoja. S pridobljenim znanjem bodo lahko kompetentno vodili projekte, iniciative, skupnosti in strateški razvoj na področju odprtega izobraževanja.

 

Naslov: Glavni trg 8, 5271 Vipava, Slovenija
Kontakt: Marina Artico, tajnica fakultete
Email: [email protected]
Telefon: 05 90 99 700
Spletna stran: www.ung.si/fvv
 

Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo edina v Sloveniji ponuja prvostopenjski in magistrski študij Vinogradništva in vinarstva. Študija izvajamo v središču Vipavske doline, v dvorcu Lanthieri v Vipavi.
Ponujamo aplikativno usmerjena kompleksna znanja vinarstva, vinogradništva in trženja vina, ki omogočajo samostojno delovanje v stroki ali pa nadaljevanje kariere v akademsko raziskovalnih vodah.

 

Naslov: Glavni Trg 8 5271 Vipava, Slovenija
Kontakt: Nives Štefančič, vodja kariernega centra UNG
Email: [email protected]
Telefon: 05 62 05 813
Spletna stran: www.ung.si
 

Karierni center UNG ozavešča mlade o pomenu pravočasnega načrtovanja kariere in vseživljenjskega učenja. Naša naloga je vzpostavljanje, ohranjevanje in izboljševanje povezave univerzitetnega in gospodarskega okolja ter s tem diplomantom pomagati pri vzpostavljanju prvih stikov s podjetji in spodbujati zaposlovanje mladih diplomantov.

Naslov: Gorazdova ulica 20,  1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Mladenka Lukić Walther, dean and director
Email: [email protected]
Telefon: 01 320 5 221
Spletna stran: www.vstl.si
 

Management Mednarodne Logistike – Študijski program: Struktura predmetnika je sestavljena iz treh širših področij: osnove ekonomskih in poslovnih vsebin, managementa in trženja ter področja logistike in transporta. V programu so tudi metodološki predmeti, kot so: informatika, pravo in jeziki. Po nacionalnem ogrodju kvalifikacij (SOK) je študij uvrščen v 7. stopnjo. Po evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOK) je študij uvrščen v 6/2. stopnjo. Prav tako je študij uvrščen v 1. stopnjo evropskega ogrodja kvalifikacij. Naziv po zaključku študija: DIPLOMIRANI ORGANIZATOR LOGISTIKE (VS) // DIPLOMIRANA ORGANIZATORKA LOGISTIKE (VS). Okrajšava: dipl. org. log. (VS)

Naslov: Cesta na brdo 69,  1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Urška Indjić, referentka
Email: [email protected]
Telefon: 059 012 509
 

Te zanima kariera v fotografiji? Pridruži se nam na edinem študij fotografije, 1. stopnje!
• Odlični pogoji za delo in študij
• Veliko praktikuma z vrhunskimi strokovnjaki
• Sodoben, karierno usmerjen študij 1. stopnje.
Študijski program fotografije, pokriva širše področje fotografije in vizualnega komuniciranja. Študij v prvih dveh letih ponudi temeljna fotografska znanja, in vas uvede v tehnične in tehnološke zakonitosti dela z digitalno in analogno fotografijo. Že od prvega letnika se spoznavate s fotografskimi tehnikami in tehnologijami, od takšnih iz začetkov fotografije, kakršna je tehnika kolodija, do raznovrstnih digitalnih obdelav in videa.  Študij zajema studijsko, modno, reportažno, avtorsko, dokumentarno, arhitekturno in druge zvrsti fotografije. Prav tako vas učimo videa, osnov grafičnega oblikovanja, umeščanja fotografij v kontekste, principe tiskarskih tehnik in prezentacije dela. Ure preživljate v temnici, v studiu fotografije ustvarjate z modeli, profesionalno studijsko opremo, vključno s sodobnim svetlobnim parkom, ali pa odidete na lokacije. Sodelujete pri pripravi razstav in fotografskih dogodkov, na katerih tudi sami razstavljate. V ustvarjalnem okolju vas vodijo izkušeni in medijsko prepoznavni profesionalci, ki vam na podlagi izkušenj in znanj odpirajo vrata v svet po študiju. Ob koncu študija ste strokovno podkovani zreli avtorji vizualnih podob. S tem se pridružite mnogim diplomiranim fotografom, ki že dosegajo odlične karierne dosežke doma in v tujini. Širina in pestrost študijskega programa pozitivno vplivata na zaposlitvene možnosti. Delo najdejo v različnih kulturnih in izobraževalnih ustanovah, podjetjih, oglaševalskih agencijah, nekateri pa se odločijo za samostojno avtorsko ali podjetniško pot ali nadaljujejo študij na 2. stopnji na kateri od izobraževalnih ustanov doma ali v tujini.

     

 
Naslov: Cesta na brdo 69,  1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Tea Vidic referentka
Email: [email protected]
Telefon: 01 283 1 700
Spletna stran: www.vist.si/kozmetika
 

VIST – Fakulteta za aplikativne vede izvaja edine študije 1. in 2. stopnje s področja kozmetike in velnesa ter podologije v Sloveniji:- dodiplomski študij Kozmetika (1. st.)- magistrski študij Kozmetika (2. st.)- dodiplomski študij Podologija (1. st.) Študija Kozmetika 1. in st. sledita hitremu napredku kozmetične znanosti in omogočata najvišjo usposobljenost za strokovno delo. Zapolnjujeta vrzel med dermatologijo in kozmetiko. Omogočata usmerjanje v različna področja kozmetike in velnesa – od kozmetične nege, do ličenja in maskiranja, pedikure, manikure, masažnih tehnik, kozmetologije… V njih pridobite daleč največ teoretičnega in praktičnega znanja pod vodstvom strokovnjakov z uporabo preko 500 kozmetičnih izdelkov in preko 70 različnih aparatur za kozmetično diagnostiko, nego obraza in telesa, pedikuro in manikuro… Podologija se s problematiko nog oz. stopal ukvarja celostno in je v svetu v velikem razmahu, na VIST pa je mogoč prvi in edini študij podologije v Sloveniji in širši okolici in je tako edina možnost pridobitve znanj za celostno obravnavo stopal na sistematični način, in to na visokošolskem nivoju. Naši diplomanti so visoko zaposljivi in cenjeni tako doma kot v tujini!

     

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, DODATNO IZOBRAŽEVANJE

Naslov: Cesta Andreja Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Žiga Božjak, pomočnik direktorice
Email: [email protected]
Telefon: 051 343 060
 

ČAS – Zasebna šola za varnostno izobraževanje d.o.o. izvaja izredni program srednjega strokovnega izobraževanja za tehnika varovanja (izobraževanje za odrasle), programe za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za varnostno osebje ter specialistična in obdobna izpopolnjevanja na področju zasebnega varovanja. Poleg tega šola nudi tudi svetovanje in izvedenska mnenja na področju zasebnega varovanja in pooblastil.

        

Naslov: Dunajska 5,  1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Katra Kozinc, programska delavka
Email: [email protected]
Spletna stran: www.movit.si
 

Movit izvaja naloge nacionalne agencije programov EU na področju mladine Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota. Mladinsko poglavje programa Erasmus+ nagovarja mladinski sektor in ga spodbuja k organizaciji učnih mobilnosti za vse mlade v starosti od 13. do 30. leta, ki ponujajo priložnosti neformalnega in priložnostnega učenja v kontekstu (mednarodnega) mladinskega dela. Spodbuja tudi razvoj kompetenc mladinskih delavcev in voditeljev za organizacijo aktivnosti neformalnega izobraževanja v mladinskem delu ter vključevanje mladih v dialog z oblikovalci mladinskih politik na lokalni, nacionalni, evropski ali mednarodni ravni. Program Evropska solidarnostna enota pa mladim ponuja priložnosti za udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih, ki jim omogočajo, da se angažirajo v korist skupnosti ter pridobijo koristne izkušnje in kompetence za osebni, izobraževalni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj ter s tem izboljšajo svojo zaposljivost. Mlade spodbuja, da prakticirajo solidarnost in se angažirajo na različnih področjih, kot so vključevanje migrantov, okoljski izzivi, preprečevanje naravnih nesreč, izobraževanje, mladinske dejavnosti in humanitarna pomoč. V okviru Movita delujeta tudi info servis za mlade Eurodesk, ki mlade ozavešča o različnih priložnostih, ki jih EU ponuja mladim, ter podporni center SALTO-YOUTH South East Europe, ki skrbi za sodelovanje obeh programov EU na področju mladine z državami Zahodnega Balkana.

 
Naslov: Ob dolenjski železnici 12,  1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: koordinator mreže
Email: [email protected]
Telefon: 040 695 915
Spletna stran: www.mreza-kroj.si
 

Mreža KROJ – mladinska mreža za karierni razvoj povezuje organizacije mladinskega sektorja, ki delujejo na področju kariernega razvoja mladih. Smo relevanten sogovornik odločevalcem, povezovalec reprezentativnih organizacij, ki postavlja standarde kakovosti na področju, mladim pa omogoča dostop do kvalitetnih informacij ter je prostor za razvoj potencialov. Mreža KROJ je vez med ključnimi akterji na mladinskem polju, ki spodbuja mlade, da ustvarijo svojo karierno pot. V letu 2017 smo nadgradili idejo o Nefiks kariernem razvoju mladih v Mrežo za karierni razvoj, ki smo jo s pomočjo MOL v letu 2018 razvili v mrežo osmih organizacij, ki so sprva sodelovale pri mreži. V slovenskem nevladnem prostoru smo tako v nekaj mesecih le iz nekaterih organizacij oblikovali Mladinsko mrežo za karierni razvoj – KROJ. Naš namen je namreč skupen, saj vsi spodbujamo mlade, da ustvarijo svojo karierno pot, s tem da jim omogočamo dostop do kvalitetnih informacij in si prizadevamo biti prostor za razvoj potencialov. Verjamemo v medsebojni prenos znanja, zato organiziramo usposabljanja na teme kariernega razvoja mladih. Povezujejo nas skupni projekti, organizacija skupnih dogodkov mreže in karierna svetovalnica. V Mrežo KROJ je trenutno vključenih 10 članic iz območja Ljubljane in 8 pridruženih članic iz drugih mest Slovenije.

      

 
Naslov: Šmarska cesta 5 D,  6000 Koper, Slovenija
Kontakt: Stanko Rajčić, direktor
Email: [email protected]
Telefon: 041 678 849
 

Smo jezikovna šola iz Kopra. Poleg jezikovnih tečajev v Kopru ponujamo tudi jezikovne tečaje v tujini. »Naučite se jezika tam, kjer je doma« – je geslo, katerega se držimo na našem centru za jezikovne tečaje v tujini. Prav zato sodelujemo s številnimi priznanimi jezikovnimi šolami po celem svetu. Učenje tujih jezikov v tujini posredujemo le na najboljših, strokovno kvalitetnih in že preizkušenih šolah, ki delujejo pod okriljem mednarodnih jezikovnih organizacij, kot so: ICEF, IALC, ALPHE, …. Poleg tečajev poskrbimo tudi za udobno bivanje, bogat družabni program, športne aktivnosti, izlete in kulturne dejavnosti ter seveda letalsko karto. Prav tako je pomembno vedeti, da so cene tečajev tujih jezikov v tujini enake, če za organizacijo poskrbite sami ali pa to skrb prepustite nam. Zaradi tradicije vam zagotavljamo jezikovne počitnice z odliko!

        

Naslov: Celjska cesta 22,  3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija
Kontakt: Luka Vončina
 

Razturi na maturi je digitalno orodje za dijake vseh letnikov srednjih šol in gimnazij. Na njej so dostopne vsebine za šolo na enem mestu, pripravljene v skladu z učnimi načrti. Za predmete MAT, SLO in ANG so na platformi dostopne kratke in jedrnate videorazlage snovi, vaje za utrjevanje, zapiski za lažje učenje ter webinarji z različnimi nasveti za učenje ter interpretacijami knjig. Dijaki iz cele Slovenije platformo z navdušenjem uporabljajo in sporočajo o izboljšanih ocenah, večji samozavesti pri pisanju testov in lepšem končnem uspehu. Z redno uporabo platforme lahko čisto vsak dijak RAZTURI NA MATURI!

         

STROKOVNO, INTERESNO ZDRUŽENJE

Naslov: Dobrova 10,  1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Metka Škofic, urednica projekta inženirke in inženirji bomo
Email: [email protected]
Telefon: 031 889 253
Spletna stran: www.inzenirji-bomo.si
 

Preveri kateri inženirski profil pa je tebi pisan na kožo! V iniciativi Inženirke in inženirji bomo! smo razvili aplikacijo KAMbi, ki ti pomaga pri odločanju za tvojo študijsko pot in razširi tvoje poznavanje inženirskih priložnosti. Preko tvojih odgovorov o tem, kaj želiš delati in kakšne so tvoje kompetence, ti pove, kateri inženirski študij bi bil zate najbolj primeren. Da si boš delo z določeno izobrazbo lažje predstavljal, smo dodali tudi video zgodbe inženirjev, da vidiš, kako izgleda njihov dan in kaj zanimivega počnejo. Pridruži se nam na našem prostoru ali pa za dostop prosi enega od naših sodelavcev, ki bodo krožili po prizorišču. Aplikacija se nahaja na naši spletni strani in se lahko testirate že vnaprej, naši študenti pa vam bodo z veseljem odgovorili na vsa vprašanja glede študija na tehniških fakultetah.

         

Naslov: Povšetova 37,  1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Albin Keuc
Email: [email protected]
Telefon: 041 479 468
Spletna stran: www.sloga-platform.org
 

Platforma SLOGA združuje 37 nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, mednarodne razvojne pomoči in globalnega učenja. Krepitev neenakosti in zaostrovanje humanitarnih razmer, podloženih s podnebno krizo zahteva dodatne človeške in finančne vire za blaženje in preoblikovanje sodobnega sveta. To dosegamo z globalnim učenjem ter s podporo organizacijam, ki delujejo po svetu.

        

Naslov: Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Kristijan Briški
Email: [email protected]
Telefon: 01 438 0 200
Spletna stran: www.sou-lj.si
 

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) je demokratično organizirana skupnost, ki zastopa interese in pravice študentov Univerze v Ljubljani in samostojnih visokošolskih zavodov, članov ŠOU v Ljubljani. Zavzema se za kakovosten študij, z organizacijo številnih športnih, kulturnih, izobraževalnih ter zabavnih dogodkov pa skrbi za raznovrstnost in kakovost obštudijskega življenja. ŠOU v Ljubljani je stanovska organizacija vseh študentov ljubljanske univerze s kolektivnim članstvom. Namen ŠOU v Ljubljani je na demokratičen način strukturirati stališča do različnih družbenih in študentskih vprašanj ter voditi študentsko politiko na področjih, ki so pomembna za študentsko javnost. Poleg tega se ŠOU v Ljubljani ukvarja tudi z izvajanjem interesnih in obštudijskih dejavnosti ter skrbi za pestro študentsko življenje. Vrednote, ki jim ŠOU pri svojem delovanju sledi, so naslednje: kritičnost, transparentnost, inovativnost, demokratičnost in napredek.

      

 
Naslov: Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Alenka Dovč 
Email: [email protected]
Telefon: 01 589 8 257
Spletna stran: www.pravakemija.si
 

Združenje kemijske industrije pokriva panoge kot so kemija, farmacija, plastika in guma. Promocija kemijske industrije med mladimi je ena ključnih aktivnosti pri združenju, saj kemijska industrija potrebuje inovativne, za delo motivirane kadre z najnovejšimi znanji. Kemijska industrija je odgovorna do okolja, zmanjšuje porabo virov, stremi h krožnemu gospodarstvu in zagotavlja surovine za večino drugih dejavnosti. Odloči se za poklice kemijske industrije in se pridruži njenim uspešnim timom!

Naslov: Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Petra Prebil Bašin svetovalka, gen.dir. Direktorica
Email: [email protected]
Telefon: 01 589 8 274
Spletna stran: www.ess.gov.si
 

Združenje papirne in papirno predelovalne industrije(ZPPPI) je eno od 27 panožnih združenj pod okriljem GZS in povezuje podjetja dejavnosti C17 – Proizvodnja in predelava papirja. ZPPPI kot del GZS zastopa gospodarske interese svojih članov tudi s pomočjo skupnih služb GZS. ZPPPI je mesto srečevanja in povezovanja podjetij ter mesto združevanja idej, znanj in izkušenj strokovnjakov iz papirne panoge. Združenje spremlja tekoča gospodarska gibanja v dejavnostih, oblikuje panožne usmeritve in stališča glede reševanja tekočih in razvojnih vprašanj ter podpira panožne akterje pri reševanju panožnih problemov. Članom zagotavlja nove priložnosti za izboljšanje konkurenčnost in za razvojni preboj v inovativno družbo. Je pomembno mesto za koordinirane aktivnosti na področji promocije panoge in center kakovostnih poslovnih informacij. Osnovna vsebinska področja delovanja združenja: varstvo okolja in energetika, kadri in izobraževanje, promocija papirja in papirne panoge ter spremljanje delovanja panoge doma in v tujini.

 

ŠTIPENDIRANJE, ZAPOSLOVANJE - MOJA PRVA ZAPOSLITEV

Naslov: Zgornji Brnik 130 D, 4210 Brnik, Slovenija
Kontakt: Nina Varl, kadrovska služba
Email: [email protected]
Telefon: 04 259 4 000
Spletna stran: www.aviaprime.eu
 

Podjetje Adria Tehnika s sedežem na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana je eno vodilnih podjetij za vzdrževanje, servisiranje in delovanje letal z več kot 60 let izkušenj. Specializirano je za bazno in linijsko vzdrževanje letal v skladu z zahtevami EASA Del 145. Adria Tehnika je tudi imetnik potrdila po Delu 147 – certifikata za tehnično usposabljanje. V celoti opremljenih hangarjih s potrebnimi orodji in opremo, Adria Tehnika izvaja vzdrževanje najbolj razširjenih ozkotrupnih letal največjih proizvajalcev, kot so: Airbus, MHIRJ (Bombardier) CRJ – za katere je Adria Tehnika pooblaščeni servisni center. S pomočjo delavnic Adria Tehnika ponuja vzdrževalne storitve na vseh ravneh, od dnevnih pregledov do vključno največjih vzdrževalnih pregledov (t.i.D-pregledov), in najzahtevnejše modifikacije strukture, če omenimo samo nekaj primerov. Slovensko podjetje Adria Tehnika si je ustvarilo dober sloves med letalskimi družbami, zahvaljujoč visoko motiviranemu in usposobljenemu osebju, konkurenčnimi časi izvedbe pregledov, zavezanosti kakovosti, prilagodljivosti in konkurenčnim cenam. Zahvaljujoč desetletjem izkušenj v letalski industriji, več kot 70 strankam na treh celinah in ugodni geografski lokaciji v središču Evrope ima Adria Tehnika zelo močan položaj na evropskem trgu.

    

Naslov: Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Klara Anžel, kadrovnica
Email: [email protected]
Telefon: 051 259 200
Spletna stran: www.akustikagroup.si
 

Smo dinamično in fleksibilno podjetje, ki stremi vedno za pozitivnimi učinki in nenehno rastjo. Smo neomajen in zelo povezan tim, v katerem so vedno dobrodošli pozitivni, predani in samoiniciativni posamezniki vseh področij. Naš moto so trajnostni razvoj, iskanje novih možnosti, postavljanje ciljev zase in za svojo prihodnost, zadovoljstvo naših zaposlenih in njihovih družin, čisto okolje za nas in naše zanamce in seveda družbena odgovornost na vseh področjih. Tako od naših bodočih zaposlenih pričakujemo pozitiven odnos do dela in sodelavcev, spoštovanje, strpnost, pripravljenost na nove izzive, pripravljenost za učenje, odgovornost, iskanje rešitev in prodorno razmišljanje. Pri nas so dobrodošli vsi, ki od bodočega delodajalca in svojega delovnega mesta pričakujejo prav to.

 

Naslov: Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Damjana Spruk, HR Manager
Email: [email protected]
Telefon: 031 308 091
 

Deloitte je največja svetovalna družba na svetu. Je vodilna družba na področju revizije in davčnega, pravnega, finančnega, poslovnega svetovanja ter svetovanja na področju tveganj. V več kot 150 državah opravljamo storitve za javne ter zasebne družbe iz številnih gospodarskih panog, med drugimi tudi za največja lokalna in mednarodna podjetja. K uspehu naših strank prispeva več kot 240.000 strokovnjakov z globalnim znanjem in poznavanjem lokalnega okolja. Predani so krepitvi družbene odgovornosti podjetij, korporativni raznolikosti in pridobivanju zaupanja javnosti, ob tem pa si prizadevajo ustvarjati pozitiven vpliv v svojih skupnostih. V naših vrstah najdemo ekonomiste, matematike, aktuarje, pravnike, informatike, računalničarje.

         

Naslov: Cesta prvih borcev 51, 8280 Brestanica, Slovenija
Kontakt: Špela Zakovšek, HR
Email: [email protected]
 

Smo člani mednarodne skupine DS Smith s sedežem v Londonu, ki je ena največjih družb v papirni in papirno-predelovalni industriji, z najsodobnejšo tehnologijo in sodobnimi pristopi v poslovanju. Združuje preko 32.000 sodelavcev v 37 državah. V Sloveniji delujemo na lokacijah v Brestanici, Logatcu in na Rakeku.

Z inovativnim pristopom pri snovanju embalažnih rešitev našim strankam pomagamo povečevati prodajo, zniževati stroške in obvladovati tveganja. Skrb za okolje je naše vodilo.

Naslov: Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Vesna Jerman, kadrovica
Telefon: 040 521 091
Email: [email protected]
 

Za zagotavljanje pritoka mladih sodelavcev z njimi sodelujemo že v času njihovega šolanja, da bi jim omogočili kar najboljši stik s podjetjem in pridobivanje izkušenj. Med opravljanjem strokovne prakse in študentskega dela spoznajo delovanje distribucijskega podjetja, hkrati pa dobijo priložnost, da pokažejo svoje znanje in sposobnosti. Posebno pozornost vseskozi namenjamo krepitvi sodelovanja s srednjimi šolami in fakultetami s področja elektrotehnike in energetike, saj tako zagotavljamo dolgoročni razvoj podjetja. Družba Elektro Ljubljana d.d. mladim tako omogoča praktično usposabljanje z delom, študentsko delo, opravljanje pripravništva in prve zaposlitve. Zaželeni so profili s področja energetike, elektrotehnike, mehatronike in informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij.

     

Naslov: Slovenska cesta 40, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Veronika Gerbic, vodja marketinga
Telefon: 01 729 8 359
 

e-Študentski Servis je največji posrednik dijaških in študentskih del v Sloveniji. Predstavljamo pomembno povezavo med delodajalci, ki iščejo pomoč pri opravljanju dela, ter dijaki in študenti, ki na ta način prihajajo v stik s trgom dela. Mladi s študentskim delom dobijo pomembne delovne izkušnje in naredijo prve korake k oblikovanju kariere. Na www.studentski-servis.com je na voljo največja ponudba enostavnih, strokovnih in visoko strokovnih del v Sloveniji. Trenutno mladi lahko izbirajo med več kot 3.500 prostimi deli.

     

Naslov: Cesta v Gorice 34 B, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Klara Tomažič
Email: [email protected]
Telefon: 030 482 982
Spletna stran: www.eurosender.com
 

Eurosender je sodobna digitalna platforma, ki povezuje pošiljatelje in logistična podjetja po vsem svetu. Naša celovita rešitev nudi širok nabor cenovno ugodnih storitev za vsako povpraševanje ter dostop do mreže najboljših ponudnikov logističnih storitev. Podjetjem pomagamo pri širitvi poslovanja in vodenju poslovnih logističnih procesov. Naš cilj je digitalizacija zastarele papirologije v logistični industriji, avtomatizacija logističnih procesov v podjetjih, optimalna izraba tovornega prostora pri prevoznikih in dostop do nizkih, vnaprej dogovornjenih cen za vse pošiljatelje.

 

Naslov: Hrvaška ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Kadrovska služba
Email: [email protected]
Telefon: 041 655 310
 

Hisense Europe je eden vodilnih evropskih proizvajalcev aparatov za dom. Naše inovativno znanje in dolgoletne izkušnje prelivamo v celovito paleto sodobnih, tehnološko odličnih in vrhunsko oblikovanih izdelkov in storitev za dom, ki našim uporabnikom v 90 državah sveta prinašajo preprostost uporabe in jim olajšujejo življenje. Naša vizija je postati najboljši na svetu v inovacijah, ki temeljijo na dizajnu. Hisense Europe je del velikega mednarodnega podjetja Hisense z 80.000 zaposlenimi in več kot 50-letno tradicijo. Delujemo v 4 industrijskih panogah in smo prisotni v 160 državah sveta. Med redkimi se lahko pohvalimo s celovito ponudbo gospodinjskih aparatov in zabavne elektronike. Imamo močno evropsko proizvodnjo in lasten razvoj izdelkov – 3 proizvodni in 4 R&D centri ter 27 poslovnih enot. S 4 prepoznavnimi globalnimi znamkami: Hisense, Gorenje, Asko in Toshiba ter številnimi lokalnimi nagovarjamo različne segmente uporabnikov. Razvijamo tehnološko napredne inovacije za izboljšanje kakovosti življenja. Prizadevamo si ustvarjati najboljše pogoje za zaposlene in jim nuditi zanimive priložnosti za njihovo poklicno in osebnostno rast. Še posebej pa podpiramo mlade pri uresničevanju njihovih inovativnih idej.

Naslov: Švedska ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Anja Razdevšek, kadrovski strokovnjak
Spletna stran: www.ikea.com
 
Podjetje IKEA je leta 1943 ustanovil Ingvar Kamprad v mestu Älmhult na Švedskem. Kar se je začelo kot majhno podjetje s poštno dostavo izdelkov na švedskem podeželju, je danes globalna blagovna znamka za opremo doma, ki ljudem po vsem svetu ponuja cenovno dostopnost, oblikovanje in udobje. Od naših skromnih začetkov do danes smo prehodili dolgo pot, vendar naša vizija ostaja enaka: ustvariti boljši vsakdan za mnoge ljudi.
 
Naslov: Šmarska cesta 7 C, 6000 Koper, Slovenija
Kontakt: Bojan Dremel, vodja podpore poslovanju
Email: [email protected]
Telefon: 041 777 441
Spletna stran: www.in2.si
 

IN2 dela za zavarovalnice, med drugim Generali, Triglav, Vzajemna, UNIQA, ASA Osiguranje.

Danes zavarovalnice želijo omogočiti zavarovancem čim več storitev na daljavo. Skleniti polico, prijaviti škodo in imeti ogled cenilca ali urejati druge zadeve brez obiska poslovalnice. To je težko, ker so podatki o strankah in policah v jedrnih sistemih, robustnih in močno varovanih, narejenih pred časom družbenih omrežij. Spraviti te podatke v Facebooku podobno uporabniško izkušnjo je zapletena in tvegana naloga.

IN2 je razvil paket rešitev INsurance2 DIGITAL, ki premosti to vrzel med velikimi sistemi in digitalnim uporabnikom. Sestavlja ga jedrna rešitev, digitalna poslovna platforma (povezuje podatke iz jedra do uporabnika) in storitveni sloj (CRM, spletne poslovne rešitve, hitro dodajanje open rešitev). Z uporabo INsurance2 DIGITAL se dvigne uporabniško zadovoljstvo in skrajša čas implementacije za 4-krat.

   

Naslov: Savska Loka 4, 4000 Kranj, Slovenija
Kontakt: Sabina Kalan, razvoj kadrov
Telefon: 04 206 4 064
Spletna stran: www.iskraemeco.com
 

Iskraemeco je med vodilnimi in tehnološko najnaprednejšimi mednarodnimi ponudniki zanesljivih, inovativnih in prilagodljivih rešitev na področju pametnega merjenja. Na sejmu bodo predstavili zaposlitvene možnosti, druge možnosti sodelovanja s podjetjem(študentsko delo, delo v projektih, izdelava zaključnih nalog…) in štipendiranje.

         

Naslov: Tržaška 132, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Bojana Petkovič, direktorica
Telefon: 041 360 387
Spletna stran: www.jezikovno-mesto.si
 

V Jezikovnem Mestu poučujemo 28 jezikov na različne načine, ki jih bomo tudi predstavili na stojnici.

    

Ljubljanske mlekarne so vodilna mlekarna v Sloveniji. Kot član skupine Lactalis so dolgoročno zavezane h kakovosti in varnosti izdelkov in procesov, varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja. S premišljeno zasnovanimi in uspešnimi blagovnimi znamkami sledijo trendom na trgu in jih tudi sami ustvarjajo. Njihovi zaposleni pridobivajo bogate izkušnje v spodbudnem učnem okolju, so opolnomočeni, motivirani in zavzeti. Zavedajo se da razvoj in rast podjetja slonita na ljudeh. Sposobni, motivirani in zavzeti zaposleni so ključni dejavnik, ki lahko uspešno podjetje pripelje med najuspešnejša.

Zaposleni v Ljubljanskih mlekarnah imajo številne ugodnosti, ki pripomorejo k dobremu počutju, zdravemu življenjskemu slogu in kariernemu napredovanju. Od leta 2021 so tudi imetnik certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

Naslov: Vincarje 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija
Kontakt: Sabina Mohorič, kadrovsko pravna služba
Email: [email protected]
Telefon: 04 511 2 552
Spletna stran: www.lthcastings.com
 

Podjetje LTH Castings spada med večja slovenska podjetja s sedežem v Škofji Loki. Sestavlja nas 6 obratov v 3 državah (Slovenija, Hrvaška in Severna Makedonija), v katerih zaposlujemo več kot 3.200 sodelavk in sodelavcev. Odlikuje nas več kot 70-letna tradicija na področju razvoja, litja, obdelave in sestavljanja visoko kompleksnih komponent iz aluminija ter v izdelavi orodij za njihovo proizvodnjo. Sodimo med največje evropske visokotehnološke tlačne livarne, z razvojem in izdelavo prototipov v lastni visokotehnološki orodjarni in z avtomatizirano serijsko proizvodnjo pa smo prva izbira najnaprednejšim podjetjem v avtomobilski industriji. Naši dolgoletni partnerji so najuglednejši svetovni avtomobilski proizvajalci (med njimi Mercedes-Benz in BMW) ter največji dobavitelji avtomobilske industrije (med njimi Bosch, Continental, JTEKT, Vitesco Technologies, ZF in drugi). V naših proizvodnjah se trenutno nahaja več kot 100 avtomatiziranih livarskih celic in več kot 200 avtomatiziranih obdelovalnih centrov. Naše investicije so namenjene v nove tehnologije, avtomatizacijo ter nove projekte povezane predvsem z E-mobilnostjo. V LTH Castings se lahko pohvalimo tudi z odličnim sodelovanjem s fakultetami in srednjimi šolami ter tako tudi z dijaki in študenti. Spadamo med večje slovenske štipenditorje (v šolskem letu 2022/2023 aktivnih več kot 100 štipendistov), aktivni pa smo tudi na področju vajeništva, obveznih praks in študentskega dela. Pri nas se najde mesto za vsakogar, zato ste vabljeni, da nas obiščete na razstavnem prostoru.

      

Naslov: Vilharjeva cesta 46, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Ksenja Osolnik, vodja marketinga
Email: [email protected]
Telefon: 040 561 337
Spletna stran: www.manpower.si
 

Manpower d.o.o. je prva kadrovska agencija v Sloveniji in je na trgu prisotna že od leta 1992. Smo del globalne družbe ManpowerGroup®, ki ima skoraj 3.800 poslovalnic v več kot 80 državah in je vodilno podjetje na svetu na področju zaposlovanja in posredovanja dela, saj letno zaposlimo preko 3,4 milijona iskalcev zaposlitve. Ponosni smo, da smo del prestižne liste Inštitut Ethisphere, kar nas že 13 let zapored uvršča na seznam najbolj etičnih podjetij na svetu. Z več kot 60 letnimi izkušnjami na globalnem trgu in 30-letno prisotnostjo na slovenskem omogočamo stalno in začasno zaposlovanje, iskanje in selekcijo specializiranega kadra, testiranje in izobraževanje kandidatov, svetovanje ter številne druge storitve.

      

Naslov: Dunajska 151, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Maja Šibič, vodja kadrovske službe
Email: [email protected]
Telefon: 041 593 531
Spletna stran: www.mcdonalds.si
 

Za uspeh podjetja Alpe-Panon d.o.o. McDonald’s DL v Sloveniji imajo največ zaslug zaposleni v 24 restavracijah McDonald’s. Druščina sedaj šteje že več kot 1100 zaposlenih. Naše osnovno vodilo je razvijati nadarjene in zveste ljudi, ki nam pomagajo vzdrževati naša štiri temeljna načela: kakovost izdelkov, hitra in prijazna postrežba, čisto in prijetno okolje in primerne cene. Zaposlenim ponujamo fleksibilen delovni čas, dinamično timsko delo, nagrajevanje najboljših in možnost napredovanja, ob vsem tem ne pozabimo na redno in dobro plačilo. Zagrabite priložnost in se nam pridružite za nove izkušnje pri delu in v odnosih z ljudmi.

      

Naslov: Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Roman Kolar, podsekretar
Email: [email protected]
Telefon: 041 791 960
Spletna stran: www.postanovojak.si
 

Naloga pripadnikov Slovenske vojske; vojakov, podčastnikov in častnikov je obramba domovine, državnosti in nacionalnih interesov ter demokratičnih vrednot. To uresničujemo preko možnosti kariernih poti, ki jih najdete preko poklicnega opravljanja vojaške službe, prostovoljnega služenja vojaškega roka, pogodbenega opravljanja vojaške službe v rezervni sestavi, štipendiranja za delo v SV in mladinskih vojaških taborov.

      

Naslov: Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Neja Lenart Dvoršak, podpora strateškim programom
Email: [email protected]
Telefon: 040 526 409
Spletna stran: www.lek.si/sl/
 

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer poleg Leka delujeta tudi Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. Smo pomemben del mednarodnega farmacevtskega podjetja; svoje več kot 75-letne izkušnje, znanje in dosežke pri razvoju in proizvodnji kakovostnih farmacevtskih izdelkov združujemo z Novartisovimi organizacijskimi enotami po vsem svetu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Globalni razvoj zdravil, Novartisove Tehnične dejavnosti, Novartisove Uporabniške & tehnološke rešitve in generično divizijo Sandoz. Ob tem skrbimo za poslovne funkcije in storitve za širšo regijo.

Naslov: Škocjan 2, 6215 Divača, Slovenija
Kontakt: Polona Kovačič, vodja splošne službe
Email: [email protected]
Telefon: 05 708 2 115
 

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija upravlja z zavarovanim območjem, ki je na Seznamu svetovne dediščine Unesco, na Listi mokrišč mednarodnega pomena RAMSAR in je vključen v Unescov medvladni program Človek in biosfera. Zavod upravlja z zavarovanim območjem na podlagi Zakona o regijskem parku Škocjanske jame in petletnega načrta upravljanja. Med aktivnosti zavoda med drugim sodijo nadzor nad izvajanjem varstvenih režimov v parku, spremljanje stanja naravnih vrednot in kulturne dediščine v parku, raziskovalne naloge in druge strokovne naloge, sodelovanje pri mednarodnih projektih, skrb za strokovno predstavitev parka in organiziranje izobraževanj, sodelovanje z lastniki nepremičnin v parku, vzdrževanje jamske in parkovne infrastrukture, skrb za muzejske zbirke in vodenje obiskovalcev po zavarovanem območju. Pri slednjem si prizadevamo strokovno predstaviti svetovno dediščino obiskovalcem na način, da bi obiskovalci v čim večji meri doživeli avtentičnost jamskega okolja. Poleg tega smo pomembna informacijska točka o ostalih zavarovanih območjih in turističnih ponudnikih na lokalni in regionalni ravni. Ponujamo možnosti zaposlitev za določen čas in študentskega dela na delovnem mestu vodnika v zavarovanem območju. Delo jamskega vodnika je dinamično in poteka v naravi. Vsi zaposleni imajo možnosti osebnega napredovanja v smislu dodatnega izobraževanja in usposabljanja. Delovno vzdušje je konstruktivno in pozitivno, zaradi narave našega dela imata velik pomen medsebojno sodelovanje in sposobnost timskega dela.

      

Naslov: Dunajska 128 a, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Nastja Drolc, strokovna sodelavka za kadrovske zadeve (AMZS d.d.)
Email: [email protected] 
Telefon: 01 530 5 445
 

Predstavitev poklic kontrolorja/kontrolorke tehničnih pregledov.

Naslov: Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Simona Klasinc, vodja oddelka odnosi z uporabniki
Email: [email protected]
Telefon: 01 241 6 446
Spletna stran: www.stat.si
 

Statistični urad Republike Slovenije je glavni izvajalec in usklajevalec dejavnosti slovenske državne statistike. Uporabnikom zagotavlja statistične podatke o stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem ter okoljskem področju. Pri merjenju inovacijske zrelosti v organih državne uprave se uvršča visoko, in sicer na 5. mesto pri vzpostavitvi in podprtosti procesa inovacij, na 1. mesto pri odnosu, znanju in veščinah zaposlenih s področja inovativnosti ter na 2. mesto pri odnosu in podpori vodstva na področju inovativnosti.

         

Naslov: Dunajska 20, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Sabina Mrak, odnosi z javnostmi
Email: [email protected]
Telefon: 01 434 1 588
Spletna stran: www.srips-rs.si
 

Na stojnici Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije boste našli vse informacije o Zoisovih štipendijah, štipendijah za deficitarne poklice in o Ad futura štipendijah za študijsko mobilnost v tujino.

      

Naslov: Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, Slovenija
Kontakt: Simona Oprin, kadrovica
Email: [email protected]
Telefon: 04 206 5 487
Spletna stran: www.trelleborgslovenija.com

Podjetje Trelleborg Slovenija, d.o.o. je eno od naprednejših, v mednarodni poslovni svet vpetih podjetij pri nas. Smo vodilni svetovni ponudnik rešitev in tehničnih izdelkov iz polimernih materialov v različnih gospodarskih panogah, kot so gradbeništvo, avtomobilska industrija, industrija bele tehnike, kmetijstvo, energetika idr. Osredotočenost na potrebe kupca je ena izmed naših temeljnih vrednot. Zanesljivost storitve in izdelka, prilagodljivost ter inovativnost so zagotovilo za vedno nove priložnosti, ki jih naše izrazito izvozno usmerjeno podjetje uspešno išče na nišnih globalnih tržiščih. Za uresničitev poslanstva in vizije vabimo v našo družbo izobražene, kreativne in vedoželjne sodelavce. Zaposlujemo predvsem posameznike, ki so zaključili študij na področju strojništva, kemije in kemijskega inženirstva. Svojo karierno pot boste lahko nadaljevali in izpopolnjevali na strokovnih delovnih mestih v smeri vodstvenih in vodilnih mest. Zato oblikujemo pogoje za kakovostne medsebojne odnose, ki omogočajo strokovni razvoj sodelavcev.

      

Naslov: Loška ulica 13, 2000 Maribor, Slovenija
Kontakt: Ana Matjašič
Email: [email protected]
Telefon: 040 696 695
Spletna stran: www.trummer.eu/sl/
 

TRUMMER kadrovska agencija d.o.o. je hčerinsko podjetje avstrijskega družinskega podjetja TRUMMER Montage & Personal GmbH, ki že več kot 30 let uspešno deluje na področju kadrovanja. Sodelovanje z več kot 800 podjetji iz Avstrije nam omogoča zaposlovanje različnih profilov skozi vse leto, saj se delovna mesta konstantno zapolnjujejo in tudi odpirajo. V primeru, da se želite zaposliti v Avstriji, smo mi pravi naslov za vas. Obiščete nas lahko v poslovalnici v Mariboru ali v Murski Soboti ali nas kontaktirate po telefonu ali E-mailu. Veselimo se vašega obiska, klica in prijave.

Naslov: Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Matevž Šušteršič, vodja kadrovske službe
Email: [email protected]
Telefon: 01 522 3 745
Spletna stran: www.kclj.si/
 
 • Opis podjetja: regionalna bolnišnica
 • Glavne dejavnosti podjetja: osrednja bolnišnica v Sloveniji, terciarna bolnišnica, dispečerski center za celo Slovenijo, učna ustanova
 • Organizacijska struktura in klima: 8.500 zaposlenih
 • Naša vizija in cilji: ustanova, ki ponuja vrhunsko zdravstveno oskrbo
 • Delovna mesta, katera želimo zapolniti: zdravnik, medicinska sestra, radiolog, kuhar, podporno osebje …
 • Kaj pričakujemo od novih sodelavcev: timsko delo, pripadnost, entuziazem
 • Kaj ponujamo svojim zaposlenim: redno izobraževanje in izpopolnjevanje, osebnostna rast, dragocene delovne izkušnje, raziskovalne dejavnosti

   

Naslov: Rožna dolina, Cesta IX 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Helena Kujundžić Lukaček, svetovalka gen.dir. zadolžena za karierna središča
Email: [email protected]
Telefon: 041 343 488
Spletna stran: www.ess.gov.si
 

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) kot osrednja ustanova na trgu dela nudi kakovostne storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve. Prav tako zagotavlja številne storitve za delodajalce, brez katerih ni novega zaposlovanja.

Na sejmu Informativa ZRSZ šolajoči mladini nudi karierno svetovanje s pomočjo različnih pripomočkov, ki so v pomoč za lažjo odločitev glede njihove nadaljnje poklicne, izobraževalne in zaposlitvene poti. Prav tako bomo predstavili trenutno najbolje obetavne poklice na trgu dela ter Poklicni barometer, s pomočjo katerega ugotavljamo, kateri poklici bodo v prihodnjem letu v primanjkljaju, presežku ali ravnovesju. Naši svetovalci bodo vsem obiskovalcem na voljo za odgovore na različna vprašanja, povezana z možnostmi zaposlovanja v različnih poklicih, prav tako se bodo lahko na razstavnem prostoru seznanili s spletnimi in osebnimi storitvami, ki jih nudi ZRSZ.

      

DRŽAVNE INSTITUCIJE, JAVNI ZAVODI

Naslov: Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Valter Urh
 

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) je osrednja slovenska ustanova za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Na sejmu bomo nudili svetovanje bodočim dijakom, staršem, svetovalnim delavcem in učiteljem.

Skupaj bomo raziskovali spletno stran MOJAIZBIRA.SI, se vključili v PRAKTIČNE DELAVNICE (kamnoseška, cvetličarska, slikopleskarska, računalniška in lesarska), igrali POKER s poklicnimi kartami, ter izvedeli, kako lahko sodelujete na evropskem in slovenskem tekmovanju v poklicnih spretnostih EUROSKILLS in SLOVENIASKILLS.

Predstavili vam bomo vlogo nacionalnih točk:

 • Europass: sistem pripomočkov za osebno predstavitev na trgu dela
 • Slovensko ogrodje kvalifikacij: skupaj z Evropskim ogrodjem kvalifikacij pomaga pri umeščanju izobrazbe posameznika in lažji prenosljivosti kvalifikacij
 • ReferNet: zbira in posreduje informacije o nacionalnih sistemih poklicnega in strokovnega izobraževanja po Evropi

Skupaj bomo poiskali odgovore na vprašanja o poklicih, kakšno izobrazba je potrebna, katero šolo izbrati, kako deluje sistem vajeništva, kje poiskati odgovore na strokovna vprašanja, kateri projekti se odvijajo na področju poklicne orientacije,…

Na našem razstavnem prostoru vam bodo poleg strokovnjakov na voljo tudi prenosni računalniki za brskanje po spletnih straneh, ki ponujajo najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Preko QR kod boste lahko sami brskali po spletnih straneh kar na svojem pametnem telefonu.

Naslov: Štukljeva 44, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Simona Legenič, koordinatorka
Telefon: 01 369 7 546
Email: [email protected]
Spletna stran: www.vzd.mddsz.gov.si
 

Na svoji poklicni poti ne pozabi na varnost in zdravje pri delu. Ali je tvoje delovno mesto varno in zdravju prijazno? Se znaš soočiti s stresom na delovnem mestu? Ali veš, da je boljše, da breme porineš in ga ne dviguješ? In da je pri nekaterih vrstah dela potrebno dolge lase tudi speti? Zakaj je pomembno, da poskrbiš za zdravo prehrano in katere so nevarnosti dolgotrajnega sedečega dela? To in še mnogo več … Pridi v naš varen in zdravju prijazen kotiček ter spoznaj dogodivščine z Napom. Varnost pri delu – naša skupna skrb. Dobro za vas. Dobro za posel.

Naslov: Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Mojca Jeneš
Email: [email protected]
 
V celotnem času sejma se bodo izvajale interaktivne predstavitve poklicev s področja lesarstva in gostinstva. Predstavitev bo potekala v sodelovanju z Lesarsko šolo Maribor in Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Prisotni bodo tudi predstavniki določenih podjetij, ki bodo nudili informacije o poklicih in o možnostih zaposlitve.
 
      

 

 

Naslov: Tržaška c. 21, 1000 Ljubljana
Spletna stran: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/o-ministrstvu/

👉 Si kdaj želiš, da bi večino obveznosti, ki se nanašajo na komunikacijo z državo lahko opravil/a z domačega naslonjača?
👉 Veš, da lahko različne vloge, prijave, potrdila, vloge za subvencije, obrazce,…, oddaš uradno tudi prek spleta?
👉 Še nimaš digitalne identitete? Uredi si jo kar na Informativi, stojnici Klik do e-države.
👉 Te moti preveč administracije, imaš predloge za zmanjšanje »papirologije«, pa ne veš, komu to povedati in predstaviti?
👉 Te zanima zaposlitev v javni upravi, pa imaš premalo informacij o razpisih, pogojih ter možnostih kariernega razvoja?
👉 Veš, da je delo v javni upravi lahko dinamično, inovativno, raziskovalno ter omogoča nadgradnjo znanja in izkušenj?

Na Ministrstvu za javno upravo (MJU) spodbujamo povezovanje, sodelovanje, timsko delo ter iskanje rešitev za izboljšanje javnega sektorja in konkretnih javnih storitev. Poleg klasičnih storitev razvijamo in ponujamo napredne moderne elektronske storitve za mlade, s katerimi želimo ponuditi novo, prijazno možnost opravljanja državnih storitev na daljavo. Dajemo možnosti izbire, odpravljamo administrativne ovire, povečujemo transparentnost, skrbimo, da lahko uporabniki javnih storitev številne vloge, prijave, odločbe… oddajo ter pridobijo tudi elektronsko in s tem prihranijo svoj čas, istočasno pa mladim omogočamo, da lahko opravijo prakso ali pa se zaposlijo v javnem sektorju ter sooblikujejo javni servis.

V okviru razstavnega prostora bo na voljo tudi prijavna služba SI-TURST, kjer bodo obiskovalci lahko oddali zahtevek za pridobitev mobilne identitete smsPASS ali za pridobitev digitalnega potrdila SIGEN-CA.

Obišči razstavni prostor Ministrstva za javno upravo – Klik do e-države – Hala C in spoznaj storitve eUprave, spletno mesto Stop Birokraciji, Storitve zaupanjaSI-TRUST (smsPASS, SI-PASS, SIGEN-CA, elektronsko osebno izkaznico), zanimivosti programa Inovativen.si ter se od bližje seznani z možnostmi zaposlitve in kariernega razvoja v javni upravi.

Predstavitve e-storitev in projektov, ki se predstavljajo – Ministrstva za javno upravo

👉 eUprava = Smer prava
  

 

Si vedel, da lahko na eUpravi elektronsko posluješ z državo? Zakaj bi za subvencionirano vozovnico stal/a v vrsti, če jo lahko pridobiš elektronsko? Si mnenja, da ti pripada državna ali kakšna druga štipendija? Oddaj e-vlogo na eUpravi in se prepričaj! Se boš moral/a za čas šolanja oziroma študija preseliti? Stori to na eUpravi!

Verjetno boš kmalu opravljal/a izpit za avto. Na portalu eUprava lahko preveriš proste termine za opravljanje teoretičnega in praktičnega izpita.

Na portalu eUprava lahko vidiš podatke, ki jih o tebi hrani država, preveriš veljavnost svojih dokumentov in se naročiš na opomnik, da ne boš pozabil/a na iztek njihove veljavnosti.

Privarčuj dragoceni čas in uporabljaj portal eUprava.

Predstavitveni video eUprava: https://www.youtube.com/watch?v=5anv-f_EfrU

👉 Spletno mesto STOP Birokraciji – v korak z mladimi

 

 

Ali številne administrativne obveznosti po nepotrebnem tratijo tvoj čas? Si želiš enostavnejše, preglednejše in hitrejše postopke?

Oddaj pobudo na spletni strani STOP Birokraciji in prispevaj k boljši zakonodaji in razbremenitvam. Sodelovanje državljanov je pomembno pri pripravi predpisov. Skupaj lahko poenostavimo zapletene postopke in z enostavno ter učinkovitejšo zakonodajo zagotovimo boljše poslovno okolje in vsakdanjik državljanov. Skupaj z vami se trudimo izboljšati storitve javne uprave. Recimo STOP Birokraciji

Predstavitveni video Stop Birokraciji: https://www.youtube.com/watch?v=KKAXMS8qFss

👉 SI-TRUST oz. Državni center za storitve zaupanja

 

 

Ali veš, da se lahko z digitalno identiteto vpišeš na fakulteto, oddaš vlogo za mesečno vozovnico, državno štipendijo, prijavo začasnega prebivališča, prijavo za bivanje v študentskih domovih in imaš tudi dostop do zdravstvenih storitev na portalu zVEM?

Že imaš novo osebno izkaznico s čipom? To je tvoja digitalna identiteta. Enostavno jo lahko uporabljaš z mobilno aplikacijo eOsebna. eOsebno poišči v Google Play ali App Storu.

Digitalna identiteta je tudi smsPASS, ki ga pridobiš z obiskom upravne enote.

Če imaš digitalno potrdilo SIGEN-CA, pa se lahko tudi z njim prijaviš v elektronske storitve.

Znaš rešiti zagato, če državni organ od tebe zahteva podpisan dokument, pri sebi pa nimaš svojega računalnika z digitalnim potrdilom? Tudi to reši osebna izkaznica s čipom in mobilna aplikacija eOsebna. Podpis prek portala SI-PASS ali na eUpravi bo s prijavo z osebno izkaznico enakovreden lastnoročnemu podpisu.

SI-PASS je storitev za prijavo z digitalno identiteto, ki ga uporabljajo različni spletni portali kot so eUprava, eVŠ, Urbana, zVEM in drugi, ki nudijo e-storitve. SI-PASS poleg varne prijave v e-storitev omogoča tudi e-podpis dokumentov. Z uporabo mobilne identitete smsPASS, digitalnim potrdilom ali elektronsko osebno izkaznico in uporabo mobilne aplikacije eOsebna se uporabnik lahko prijavi v različne spletne portale in elektronsko podpisuje dokumente tudi na tablici ali telefonu.  SI-TRUST oz. Državni center za storitve zaupanja na Ministrstvu za javno upravo izdaja digitalna potrdila izdajateljev SIGEN-CA, SIGOV-CA in SI-PASS-CA, elektronsko osebno izkaznico in časovne žige SI-TSA ter skrbi za storitev SI-PASS.

https://www.si-trust.gov.si/

Predstavitveni video Storitve zaupanja: https://youtu.be/pA_mhZ4OmsY

👉 Projekt Inovativen.si

 

 

Meniš, da je javna uprava toga in dolgočasna?

S projektom Inovativen.si podiramo te stereotipe. Uvajamo inovativne pristope v delovanje javne uprave, spodbujamo kreativno reševanje izzivov in usposabljamo zaposlene za drugačen način dela z dvigovanjem kompetenc na področju kreativnosti, organizacije, čustvene inteligence, prezentiranja ter ostalih mehkih veščin. Združujemo zaposlene, ki se zavedajo svojega poslanstva delovanja v javnem sektorju, nuditi kvaliteten servis svojim uporabnikom.

Zavedamo se, da je le z inovativnimi metodami in v partnerstvu med javno upravo, državljani, civilno družbo in zasebnim sektorjem priti do bolj kakovostnih rešitev in storitev po meri uporabnikov.

👉 Prosta delovna mesta in karierni razvoj v javni upravi

Te zanima delo v javni upravi, pa ne veš kakšna delovna mesta so na voljo in kje najti informacije o razpisih?  
Se želiš po zaključku izobraževanja zaposliti v domačem kraju ali delo opravljati na hibriden način?
Veš, da javna uprava omogoča karierni razvoj zaposlenih ter številna usposabljanja?
Je lahko delo v javni upravi dinamično, inovativno, raziskovalno?

Na stojnici Ministrstva za javno upravo (MJU) se lahko podrobneje seznaniš z delovnimi področji, ki spadajo pod  MJU ter od bližje spoznaš delovne naloge, ki jih opravljajo zaposleni na upravnih enotah. Pridobiš lahko vse potrebne informacije o prostih delovnih mestih v državni upravi in upravnih enotah, kako se nanje prijaviti, pa tudi o tem, kakšen strokovni in osebni razvoj posameznika omogoča javna uprava.

Prosta delovna mesta najdete na: https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/

Naslov: Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: 01 555 58 00
Email: [email protected]
Spletna stran: https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/sluzba-vlade-za-digitalno-preobrazbo/
 

Služba Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo spremlja in analizira stanje digitalne preobrazbe in informacijske družbe na državni ravni. V sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vladnimi službami pripravlja, usklajuje in izvaja državne ukrepe in projekte na področju informacijske družbe in digitalne preobrazbe gospodarstva, javne uprave, zdravstva, pravosodja, kmetijstva in izobraževanja ter drugih področjih. Usklajuje, določa in spremlja delovanje ministrstev, vladnih služb ter drugih organov in služb na področju digitalne preobrazbe in informacijske družbe.

Služba vlade za digitalno preobrazbo
Na Informativi 2023 si želimo sodelavci Službe za digitalno preobrazbo z obiskovalci pogovarjati o naslednjih področjih:
👉 digitalnih kompetencah in nivojih
👉 preprečevanju sovražnega govora na spletu
👉 zakaj je kul postati STEM strokovnjak
👉 umetni inteligenci.

Želiš samotestirati svoje digitalne kompetence?
Vzemi si 15 – 20 minut časa in odgovori na vprašanja, ki so objavljena tukaj. Test je v slovenščini, prijava pa ni potrebna.

Test zajema od enostavnih do kompleksnih vprašanj. Ob zaključku testa, si seznanjen z rezultatom samoocene, ki jo lahko preneseš v pdf. Razlaga opisne ocene je podrobna in pregledna in omogoča informacijo o stopnji digitalnih kompetenc.

Preprečevanje sovražnega govora na spletu
Konec lanskega leta smo zaključili s kampanjo Ugrizni se v sovražni jezik, ki je bila v splošni javnosti zelo dobro sprejeta. S pomočjo znanih osebnosti smo prek kratkih filmov predstavili izzive sovražnega govora in spodbudili zavedanje o njegovih posledicah. Na Facebooku in Instagramu smo s filmi dosegli skoraj 125.000 posameznikov, na TikToku pa si jih je ogledalo 213.000.

Tokrat smo s kampanjo Ugrizni se v sovražni jezik skupaj s predstavitvijo najboljših izdelkov z natečaja Mladi proti sovražnemu govoru podprli študijske programe, ki so zelo povezani z digitalizacijo. Tako smo se povezali z desetimi fakultetami vseh treh javnih univerz in te vabimo, da jih obiščeš in sestaviš sestavljanko Ugrizni se v sovražni jezik. Ta je sestavljena ravno iz desetih koščkov. Na vsaki od določenih desetih fakultet
⏩ se pozanimaj o študijskih programih, ki so povezani z digitalizacijo in
⏩ pridobi nalepko, jo zalepi na podlago (ki jo prejmeš pri prvi fakulteti).

Ko imaš sestavljanko sestavljeno, te vabimo k nam na predstavitveni prostor Službe vlade za digitalno preobrazbo, da pridobiš novo majico s kratkimi rokavi Ugrizni se v sovražni jezik in z nami deliš svoje izkušnje o sovražnem jeziku na spletu.

Na Službi Vlade Republike Slovenije se zavedamo, da v Sloveniji primanjkuje kadra v STEM poklicih, in zato želimo mladim pomagati pri odločitvi za STEM študije.

STEM
Vse tiste, ki se sprašujete »Kako vem, da sem za STEM?«, vabimo, da Službo vlade za digitalno preobrazbo obiščete na predstavitvenem mestu na Informativi. Tam boste lahko oddali vprašanja, ki bi jih želeli zastaviti priznanim STEM strokovnjakinjam. Njihove odgovore bomo objavljali na našem Instagramu in TikToku. Najdete nas pod #DIGITALSLO. Hkrati se boste lahko prijavili na post-Informativa pogovor (na daljavo ali hibridni), kjer boste STEM strokovnjakinje še podrobneje izprašali o svojih dilemah, ciljih ali predstavah o STEM študijih in poklicih.

Umetna inteligenca
Na predstavitvenem prostoru Službe vlade za digitalno preobrazbo bomo obiskovalce vzpodbujali k razmišljanju o umetni inteligenci s »soft« orodji, kot sta openAI chat ali dall-e-2 . Rešitev, ki jo bo obiskovalec s pomočjo teh orodij prejel, bomo tudi natisnili. Morda boš ravno ti tisti, ki boš narisal beneško ribo v francoski kavarni?! Tvoja rešitev se bo prenašala na ekranu, ki je postavljen med prostoroma A in A2.

     
Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Kaja Kotnik,
Email: [email protected]
Spletna stran: www.mkgp.gov.si
 
Promocija projekta Lepo je biti kmet in Postani gozdar.
 
 
 
Naslov: Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Nuša Crnkovič
 

Nisi okej? Povej naprej. je prva nacionalna kampanja proti stigmatizaciji duševnega zdravja, ki jo Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja v okviru projekta »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva«. Cilji kampanje so rušenje stigme, mitov in napačnih predstav, povezanih s težavami v duševnem zdravju, spodbujanje iskanja ustrezne strokovne pomoči in dvig ozaveščenosti in razumevanja težav v duševnem zdravju.

      

Naslov: Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: (01) 428 40 00
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: www.policija.si
 

Policijsko delo je zahtevno in odgovorno, a tudi lepo in pomembno. Je poslanstvo s plemenitim ciljem. Policisti namreč pomagamo ljudem v nesreči ter skrbimo za spoštovanje zakonov in zagotavljanje varnosti v družbi. Priložnosti za razvoj kariernih poti je v Policiji veliko. Na Informativi predstavljamo različne možnosti zaposlitve v naši modri družini. Preverite, kako lahko postanete policist ali pomožni policist, in za katera vsa druga delovna mesta še iščemo nove sodelavce (računalniški programerji, elektroinženirji, ekonomisti, pravniki, kemiki, veterinarski tehniki, glasbeniki itd.). Obišči naš razstavni prostor, kjer bomo z veseljem odgovorili na vsa tvoja vprašanja. Se vidimo!

     

Naslov: Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

Naslov: Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Ksenja Lampe, predstavnica za odnose z javnostmi
Email: [email protected]
Telefon: 01 300 5 627
Spletna stran: www.uiks.gov.si
 

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij je organ v sestavi Ministrstva za pravosodje. Skrbimo za izvrševanje kazenskih sankcij in pripora s ciljem zagotavljati za družbo, zaprte osebe in za zaposlene varne zapore, ki zagotavljajo možnost resocializacije zaprtim osebam. Za varnost v zaporu skrbijo pravosodni policisti, pa tudi drugi profili zaposlenih. Vabimo vse mlade, da se zaposlijo kot pravosodni policisti in pravosodne policistke. Pridružijo se nam lahko na eni od 14 lokacij po vsej državi, kjer delujejo naši zavodi za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom.

Naslov: Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana Slovenija
Kontakt: Ema Kemperle, PR
Email: [email protected]
Telefon:051 671 114
Spletna stran: www.zag.si
 

Zavod za gradbeništvo Slovenije (krajše ZAG) velja za osrednjo znanstvenoraziskovalno ustanovo na področju gradbeništva v Sloveniji. ZAG sestavlja 17 odsekov in laboratorijev, ki pokrivajo celoten spekter gradbeništva, od tradicionalnih materialov, konstrukcij, geotehnike, prometnic in gradbene fizike do interdisciplinarnih tem, ki vključujejo zeleni prehod, digitalizacijo in vpliv grajenega okolja na počutje človeka.

      

DRUGO

Naslov: Kidričeva cesta 51, 4220 Škofja Loka, Slovenija
Kontakt: Janez Kokalj, tehnični direktor
Email: [email protected]
Telefon: 031 787 286
Spletna stran: www.dobot.si
 

Naš program zajema prodajo izobraževalnih robotov in dodatne opreme za simulacijo industrijskih sistemov.

Naslov: Ulica Jana Husa 58, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Miha Cvek, direktor
Email: [email protected]
Telefon:041 353 722
Spletna stran: www.dpg.siwww.enjoylocal.eu
 

Promocija kulturnih dogodkov.

 

Naslov: Krekov trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Manica Ferenc, vodja marketinga in odnosov z javnostmi
Email: [email protected]
Telefon: 01 360 2 812
Spletna stran: www.druzina.si
 

Založništvo knjig, izdaja časopisov in revij, potovalna agencija.

         

Naslov: Žlebe 1, 1215 Medvode, Slovenija
Kontakt: Špela Kramar, prodaja
Email: [email protected]
Telefon: 01 361 9 028
Spletna stran: www.hekainterier.si
 

Heka pisarniški interier je nova blagovna znamka krovnega podjetja Hit Preless. Pod njo je združeno 30 letno znanje o tapetništvu in predanost inovativni inženirski miselnosti. Heka je bila ustvarjena, da vam pomaga soustvarjati dobro počutje na delovnem okolju – bodisi v domači pisarni bodisi v službi. Naši trajnostni izdelki so narejeni v lastni proizvodni hiši in povsem po vaših željah. Naša misija je, da z vašo pomočjo odkrivamo potrebe na področju pisarniškega interierja in jih poizkušamo uresničiti. Dovolite nam, da pripeljemo udobje, kvaliteto in zdrav način življenja v vaš vsakdan ter postanite del dolgoletne skupnosti, ki jo je dobro začrtal že Hit Preless.

         

Naslov: Stari Trg 21, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Maša Cvar
Email: [email protected]
Telefon: 01 421 3 142
 

Vse informacije za mlade na enem mestu! Ljubljanska mreža info točk-L’MIT zbira in brezplačno posreduje informacije za mlade. Nudimo vam podporo pri iskanju informacij in virov, ki jih potrebujete pri doseganju želenih ciljev in osamosvajanju. Na spletni strani www.lmit.org najdete informacije o: • izobraževanju, • zaposlovanju, • prostovoljnem delu, • kulturnih in zabavnih dogodkih ter prireditvah, • zdravju in pomoči v stiski, • lokalnih organizacijah ter službah za mlade, • razpisih in natečajih ter evropskih programih za mlade, kot so mladinske izmenjave ter programi prostovoljstva v tujini. Če želite biti obveščeni o aktualnih priložnostih, vas vabimo k vpisu v bazo prejemnikov e-novic, katere boste prejemali enkrat tedensko. Prijavite se lahko na [email protected].

Naslov: Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Jano Komac, vodja projektov
Spletna stran: www.mynight.si
 

MyNight.si je spletni napovednik, kjer letno vpišemo preko 50.000 dogodkov in koncertov po Sloveniji. Kje se dogaja? Obišči www.MyNight.si in bodi na tekočem! Preko portala MyNight.si lahko kupiš tudi koncertne vstopnice!

      

Naslov: Vošnjakova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Luka Lojk
Spletna stran: www.nomago.si
 

Skupina Nomago je mednarodno podjetje prisotno na Italijanskem, Slovenskem, Hrvaškem in Bosanskem trgu. Skupina zaposluje več kot 1000 ljudi in z več kot 50 letno ( v avtobusnem sektorju) in 23 letno (letalski promet) tradicijo in izkušenim kadrom velja kot vodilni ponudnik potovalnih storitev v regiji. S storitvijo Nomago Bikes smo prisotni tudi na področju mikromobilnosti.

      

Naslov: Na Gmajni 24, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Saša Biderman, samostojni podjetnik
Telefon: 040 821 244
 

Ustvarjanje šolskih in letnih dnevnikov, dnevnikov za pedagoge ter različnih učnih pripomočkov. Vsi izdelki so v celoti izdelani v Sloveniji.

 

Naslov: Dolenjska cesta 43, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: : Daša Kerin, predsednica kluba
Telefon: 041878464
Spletna stran: www.plesplus.si
 

Izobraževanja za strokovne delavce v izobraževanju na temo plesa, dnevi dejavnosti na temo plesa in celoletni programi za učence.

Naslov: Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Maja Zovko Stele, koordinator projekta
Telefon: 040 454 581
Spletna stran: www.prehodmladih.si
 

PREHOD MLADIH je projekt namenjen nudenju strokovne pomoči mladim s posebnimi potrebami pri lažjem prehodu na nadaljnjo stopnjo šolanja oziroma na trg dela.

 
Naslov: Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Katja Stojić, marketing
Spletna stran: www.student.si


Student.si – edini pravi spletni portal za mlade pokriva tematike, ki so v največji meri blizu mladim. Uspešno sodeluje s študentskimi organizacijami, univerzami ter ostalimi društvi in zavodi po vsej Sloveniji.

   

Naslov: Dunajska cesta 192, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Nika Levovnik
 
Prodaja smoothijev.
Naslov: Gerbičeva 99, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Katja Urankar Tramšek, organizator
Telefon: 031 604 115
Spletna stran: www.loterija.si 
 

Promocija in prodaja loterijskih iger.

Naslov: Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Kaja Kobal, projektni vodja
Telefon: 05 995 5 022
Spletna stran: www.varna-pot.si
 

Soustvarjam ČISTO NULO za ČISTO VEST: Prometne nesreče so del našega vsakdana, vendar to lahko in zmoremo spremeniti. Kar tretjina smrtnih žrtev na slovenskih cestah je posledica alkoholiziranega voznika. To pomeni, da bi lahko rešili vsako tretje življenje na naših cestah, če bi se bolj zavedali odgovornosti, ki jo imamo vsi aktivni udeleženci v prometu. V Zavodu Varna pot z akcijo Čista nula, čista vest in številnimi drugimi preventivnimi programi opozarjamo na problematiko alkohola in prepovedanih substanc. Razbijamo mite, razrešujemo dileme in mlade na podlagi praktičnih prikazov/izkustvenih dejavnosti opolnomočimo za razvoj kritičnega razmišljanja s katerim želimo doseči ničelno toleranco do vseh substanc. Obiščite nas in spoznajte kako lahko ravno vi skozi projekte in programe pomagate soustvarjati varno mobilnost. Prispevajte svoj delež k uresničevanju Vizije NIČ. Vsak od nas šteje. Zavod Varna pot je nevladna organizacija, ki že od leta 2007 v svojem osnovnem poslanstvu združuje posameznike, ki so jih posledice prometnih nesreč najhuje prizadele. Skupaj s somišljeniki in strokovnjaki, z različnimi oblikami dela, kjer je najpomembnejši preventivno-izobraževalni sklop združujemo aktivnosti za zmanjševanje števila umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah.

         

Kontakt za razstavljalce

Jaka Avbelj

[email protected]
01 300 32 05