PRIJAVA VPISA ZA NA SPLETNO STRAN

PRIJAVA VPISA ZA NA SPLETNO STRAN
Podatke za tipski vpis na spletni strani mora izpolniti vsak razstavljavec.

PODROČJE DELOVANJA

• poslovno izobraževanje, jezikovni tečaji, strokovne ekskurzije, umetniške delavnice idr.
• ministrstva, veleposlaništva, javna RTV, muzeji idr.
• zbornice, društva idr.

OBJAVA LOGOTIPA RAZSTAVLJAVCA NA SPLETNI STRANI (DOPLAČILO)

Maximum upload size: 67.11MB
Za več informacij vam je na voljo