Tudi v letu 2024 bomo na Gospodarskem razstavišču znova zagotovili:

 • vse informacije na enem mestu v najbolj varni in udobni obliki.
 • pregled formalnih in neformalnih možnosti izobraževanja od srednje šole
  naprej tako v Sloveniji kot v tujini.
 • predstavitev različnih poklicev in poklicnih spretnosti, priložnosti za
  mednarodno mobilnost, možnosti štipendiranja, možnost zaposlitve, različne
  možnosti bivanja v času šolanja in druge informacije, pomembno povezane z
  izobraževanjem vseh generacij.

Na zadnje organizirani Informativi je sodelovalo več kot 250 različnih organizacij, institucij in podjetij, vsi z namenom, da mladim in odraslim ponudijo čim več informacij o nadaljnjem
izobraževanju in zaposlovanju.

Kdo lahko sodeluje na Informativi?

Univerze, fakultete, višje, visoke in srednje šole, jezikovne in poslovne šole, veleposlaništva, izobraževalni centri in zavodi, ljudske univerze, podjetja, ki pokrivajo področje poslovnega izobraževanja in knjižnice.

Podjetja, ki nudijo štipendije in možnost praktičnega usposabljanja oz. prvo zaposlitev, študentski in drugi zaposlitveni servisi ter agencije.

Organizacije, društva in združenja, ki aktivno delujejo na področju dodatnega izobraževanja.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Center RS za poklicno izobraževanje, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije idr.