Seznam sodelujočih na 13. Informativi

Seznam sodelujočih po abecednem vrstnem redu. Seznam bomo še dopolnjevali.

 

(zadnja posodobitev 20.1.2021)

SREDNJE ŠOLE, ŠOLSKI CENTRI, DIJAŠKI DOMOVI

FH CAMPUS 02

IMC UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

ÖHV – TRAINEE TOURISM COLLEGE

UNIVERSITÄT KLAGENFURT

CAMPUS 02 FACHHOCHSCHULE DER WIRTSCHAFT GMBH

FH KÄRNTEN – CARINTHIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

TOURISMUSSCHULEN BAD GLEICHENBERG, STEIRISCHER HOTELFACHSCHULVEREIN

TU GRAZ – GRAZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ZWEISPRACHIGE BHAK KLAGENFURT, DVOJEZIČNA ZVEZNA TRGOVSKA AKADEMIJA CELOVEC

BOCCONI UNIVERSITY

BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL OF LJUBLJANA

Smo Britanska mednarodna šola v Ljubljani, ponujamo tradicionalno britansko izobraževanje, ki temelji na individualnem pristopu k učenju, kar vsakemu otroku omogoča dosego njegovega polnega potenciala. Poučevanje poteka po angleškem nacionalnem učnem načrtu, šolo obiskujejo otroci med 2. in 18. letom starosti. Poleg individualnega pristopa bo vaš otrok deležen pristne mednarodne izkušnje, saj šolo obiskujejo otroci iz več kot 40 različnih držav. Vsi učni predmeti, z izjemo tujih jezikov, se poučujejo v angleščini, naši učitelji so v veliki večini materni govorci angleščine, z bogatimi mednarodnimi izkušnjami. Zavedamo se, da želite svojemu otroku zagotoviti najboljšo izobrazbo, zato na naši šoli sledimo angleškemu nacionalnemu učnemu načrtu za osnovno in srednjo šolo. Prizadevamo si zagotavljati učni načrt, ki naše učence spodbuja k doseganju najboljših IGCSE in A- Level rezultatov. Ponosni smo na naše nedavne izpitne rezultate, saj so naši učenci dosegli nadpovprečne rezultate v svetovnem merilu, zato se lahko vpišejo na najboljše univerze po svetu.

Na Prešernovi ne le sledimo temveč tudi samostojno razvijamo sodobne metode pouka. Prilagajamo ga potrebam delodajalcev in željam dijakov, da bodo po končanem šolanju opremljeni z znanji in veščinami, s katerimi bodo uspešni tako pri študiju kot tudi na svoji poklicni poti. Ker dandanes ni dovolj le vedeti, ampak je ključno, da znamo naučeno tudi uporabiti, dijaki veščine tudi preizkusijo!

ERUDIO izobraževalni center ponuja (skoraj) vse! Vse za vaš uspeh. Namreč dobro se zavedamo, da uspeh za vsakega pomeni nekaj drugega. Za nekoga diplomo, za drugega finančno napredovanje, spet za drugega premostitev osebnih ovir in dokaz, da ste sposobni, da zmorete. Uspeh vas, prebuditev vaših potencialov, pridobitev znanja in pridobitev javnoveljavnih spričeval in diplom so za nas ključnega pomena. To je vaš uspeh, a nič manj naš. Veseli smo za vsakega dijaka, študenta, slušatelja, da uspe. Uspe priti do konca zastavljene poti, najsibo to jezikovni tečaj, magisterij, diploma ali pridobitev poklica, ki si ga je od vedno želel. ERUDIO zasebna gimnazija, ERUDIO srednja šole za odrasle, ERUDIO višja strokovna šola, ERUDIO visokošolsko središče, ERUDIO Beauty, ERUDIO jezikovni tečaji in ERUDIO:hub – vse to ponuja ERUDIO izobraževalni center. Pester izbor strokovnih in praktično ter uporabno naravnanih programov, prijazen in strokoven pristop, 25-letna tradicija, vrhunsko razvit ERUDIO online študij so samo nekatere od naših odlik. Spoznajte nas, spoznajte naše študente, dijake, zaposlene, predavatelje, da boste še bolj prepričani, da ste izbrali pravega partnerja pri izobraževanju. Želite postati frizer, trgovec, ekonomski tehnik, elektrotehnik, morda dokončati maturo, ali opraviti prekvalifikacijo za pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok? Morda inženir strojništva, mehatronike, informatike, ali pa raje logističnega inženirstva ali medijske produkcije? Vam je bližje delo z ljudmi? Za vas imamo program organizator socialne mreže, kozmetiko, velnes, gostinstvo in turizem in v zadnjem času zelo “in” visokošolski program trajnostni turizem. Krona naših izobraževalnih programov pa je magisterij iz podjetništva in mednarodnega poslovanja. Obiščite nas, veseli vas bomo!

Gimnazija Šiška je bila ustanovljena leta 1992 na Aljaževi 32, v mirnem stanovanjskem okolju. Znak Gimnazije Šiška je Mironov metalec diska Diskobolos, prva kiparska upodobitev gibanja. Simbolno predstavlja sintezo gibanja in učenosti. Na Gimnaziji Šiška že trideset let razvijamo zdravo in pozitivno naravnano okolje, v katerem lahko mladi dijaki športniki uspešno vzporedno opravljajo šolo in razvijajo športno kariero. Številne prilagoditve pri izvajanju pouka, pomoč športnih in pedagoških koordinatorjev, dodatne ure učne pomoči in usklajevanju med dijaki, starši, trenerji in učitelji, prinašajo izvrstne rezultate in predstavljajo unikum v slovenskem šolskem prostoru. Za dijake poskrbimo v celoti, saj lahko, na šolskem prostoru koristijo celostno oskrbo in s tem poskrbimo za višjo dnevno učinkovitost, več časa za trening, regeneracijo in učenje. Tako nudimo športniku, ob odličnem športnem programu, prilagojeno prehrano (9 dnevnih obrokov), fizioterapijo in športnega psihologa. V okviru Gimnazije Šiška deluje tudi dijaški dom. Na maturo se dobro pripravljamo. Za maturo dijaki izbirajo med naslednjimi izbirnimi predmeti: angleščina, nemščina, sociologija, psihologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, geografija, kemija, fizika, biologija, informatika. Imamo 24 oddelkov, v vsaki generaciji 4 športne in 2 splošna. Pouk imamo le v dopoldanskem času. Vsako leto podelimo priznanja najboljšim dijakom: športnik meseca, zlati diskobolos, naj dijak in naj razred. Glede na interese dijakov vsako leto potekajo številni krožki in različne dejavnosti s področja kulture in umetnosti, raziskovanja, tekmovanj iz znanj, športa, fakultativnih predmetov. Dijaki delajo kot prostovoljci v vrtcu in domu starejših občanov, potujejo po svetu in domovini, obiskujejo gledališča, opero ipd. Vabljeni tudi na informativni dan! Naj bo šola, naj bo Šiška, naj bo GIMNAZIJA ŠIŠKA.

 Vič Na Gimnaziji Vič dijakom omogočamo ne le da pridobijo odlično splošno izobrazbo, ampak tudi da razvijajo svoje talente in uresničujejo svoje interese. Spodbujamo jih k ustvarjalnosti in inovativnosti pri pouku in izvenšolskih dejavnostih. V programu splošne gimnazije (v drugem in tretjem letniku imamo na razpolago po tri izbirne ure pouka, v četrtem pa celo 11 ur) dijakom omogočamo največjo možno mero izbirnosti: v prvem letniku drugi tuji jezik, kjer izbirajo med nemščino, francoščino, španščino in italijanščino, upoštevati pa poskušamo tudi njihova interesna področja; v drugem letniku v okviru projektnega dela iščejo izzive in rešujejo avtentične naloge iz najrazličnejših področij, ki lahko prerasejo tudi v raziskovalne naloge; v tretjem letniku izberejo tri predmete po lastnem interesu, kjer v skupinah širijo znanje s posameznega predmetnega področja; v četrtem letniku so tako dobro pripravljeni na izbiro dveh izbirnih maturitetnih predmetov. Skozi vsa štiri leta z različnimi dejavnostmi krepimo sodelovalni duh in čut za sočloveka. Pri oblikovanju in izvajanju programa sodelujemo tako s podjetji kot z inštituti in fakultetami. Taka sodelovanja dijakom približajo realen svet in jim omogočajo, da se učijo specifičnih znanj, sodelovanja z zunanjimi partnerji in seveda medsebojnega sodelovanja, pri tem pa odkrivajo tudi svoje poklicne interese. Ponosni smo na njihove izjemne rezultate ne le pri maturi in tekmovanjih in olimpijadah iz znanja in raziskovalnih nalog, ampak tudi na izjemne dijaške projekte kot so Vičstock, VičWatch, NoVIČke, Viški muzikal, slikarske in foto razstave, literarne in pevske prireditve, tehnične projekte kot so Palačinkar, viška podmornica in vesoljska sonda, UNESCO projekti … Kar je posebej razveseljivo je, da novi dijaki spoštujejo tradicijo, prihajajo pa s svežimi idejami, ki jim jih lahko pomagamo uresničiti. Največja zadovoljstvo pa občutimo, ko se bivši dijaki z veseljem in zadovoljni vračajo na svojo šolo.

Na Grmu Novo mesto izobražujemo v programih od njive do krožnika in do turističnih ponudbe. Izobražujemo v treh, med seboj povezanih organizacijskih enotah. Naši programi na Višji strokovni šoli: upravljanje podeželja in krajine, gostinstvo in turizem, naravovarstvo. Programi na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji: biotehniška gimnazija, kmetijsko – podjetniški tehnik, naravovarstveni tehnik, gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, slaščičar, mesar, pomočnik v biotehniki in oskrbi ter PTI programa kmetijsko podjetniški – tehnik in hortikulturni tehnik. Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem pa so naslednji programi: gastronomija in turizem, gastronomske in hotelske storitve ter PTI program gastronomski tehnik. Dijaki in študenti lahko bivajo v Dijaškem in študentskem domu, ki je enota Grm Novo mesto. Praktično izobraževanje poteka na šolskem posestvu in v Hiši kulinarike in turizma.

Šolski center Rogaška Slatina je edina šola v Sloveniji, na kateri se je mogoče izobraziti za očesnega optika, tehnika steklarstva in steklarja. Gre za poklice, ki so perspektivni in stalno aktualni. Med delodajalci obstaja velika potreba po tovrstnih kadrih, zato se za področje steklarstva ponujajo celo kadrovske štipendije. V sklopu šole deluje tudi sodobno opremljen dijaški dom. Šola in dom delujeta v urejenem in varnem okolju, učitelji so dostopni, med dijaki prevladuje sodelovalno vzdušje. Lokacijsko je šola blizu železniške in avtobusne postaje, center mesta je dostopen peš.

Srednja ekonomska šola Ljubljana je šola sodobnega podjetništva, na kateri si prizadevamo, da dijake vzgajamo v skladu s potrebami sodobnega časa in sveta. Zavedamo se, da so dijaki najpomembnejši predstavniki naše prihodnosti, zato vanje veliko vlagamo. Razvoj in spodbujanje podjetniško naravnane miselnosti evropskih državljanov, še zlasti mladih, spadata že vrsto let med pomembne strateške cilje Evropske unije, saj bomo le z dobro izobraženimi, podjetnimi in dinamičnimi državljani kos bodočim izzivom in prihodnjemu družbeno-ekonomskemu razvoju. Uporaba teoretičnega znanja v praksi so kompetence, ki so nujno potrebne za socialno vključenost in vstop na trg dela naših mladostnikov. Pri dijakih spodbujamo ustvarjalnost, inovativnost, podjetnost, samoiniciativnost, skupinsko delo, komunikativnost in odgovornost. Velik poudarek dajemo učenju tujih jezikov, saj se dijaki poleg obvezne angleščine učijo še nemški ali španski jezik, ki ju izpopolnjujejo na delovni praksi v tujini. Praksa v tujini traja tri tedne in je organizirana v programu Erasmus+. Poleg prvih delovnih izkušenj si pridobijo še vrsto različnih znanj. Spoznavajo kulturo tuje države, se sporazumevajo v tujem jeziku, postajajo samostojni, predvsem pa spoznavajo samega sebe in tako ugotavljajo, kaj si želijo delati v prihodnosti. Za dijake vsako leto organiziramo podjetniški teden, kjer dijaki razvijejo svojo poslovno idejo in jo ob zaključku predstavijo zunanji strokovni komisiji. Sodelujemo s slovenskimi podjetji in podjetniki, kar dijakom odpira vrata za prvo zaposlitev. Dijakom so na voljo tudi bogato opremljene računalniške učilnice za razvijanje spletnih aplikacij. Na šoli imamo tudi makerspace, t. i. kreativno ustvarjalnico, prostor za mlade v knjižnici, kjer lahko ustvarjajo vsi, ki želijo začeti svojo poslovno pot. Dijakom sta na voljo tudi 3D-tiskalnika, s katerima si lahko sami izdelajo prototip. Zakaj na ROŠKO? – Ker dajemo poudarek znanju, inovativnosti in mehkim veščinam, – imamo sodobne kreativne učilnice za podjetništvo, kjer dijaki razvijajo svoj potencial, – predmeti temeljijo na teoriji in praktični izkušnji, – hodimo s programom Erasmus+ na delovno prakso v tujino, – imamo športne tabore in zanimive strokovne ekskurzije. Udeležujemo se tudi različnih kulturnih dejavnosti in prireditev. V okviru dijaške skupnosti dijaki darujejo kri in sodelujejo v dobrodelnih akcijah. Udeležujemo se podjetniških, ekonomskih, matematičnih in računovodskih tekmovanj, tekmovanj iz logike, Cankarjevega tekmovanja, sodelujemo na natečaju za najboljši haiku ter pri vseh bralnih značkah iz tujih jezikov, kjer dosegamo odlične rezultate. Zdrav tekmovalni duh pa spodbujamo še z udejstvovanjem na športnih tekmovanjih

V Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šola izobražujemo mlade ljudi za samostojno, ustvarjalno, kakovostno in odgovorno delo. Vizija šole, ki jo ustvarjamo učitelji skupaj z dijaki, njihovimi starši ter partnerji v lokalnem okolju in gospodarstvu, so uspešni dijaki, ki bodo uspešni tudi na svoji poklicni poti. Smo dinamična šola. Zato stremimo k povezovanju izobraževanja v učilnicah in delom v dejanskih delovnih okoliščinah, saj le tako našim dijakom omogočimo kvalitetno pridobivanje novih znanj, poklicno socializacijo, razvoj osebnostnih zmožnosti in poklicnih kompetenc ter uspešen razvoj poklicne kariere. Nudimo: – srednje strokovno izobraževanje (4-letni program) za poklic gradbenega, geodetskega in okoljevarstvenega tehnika, – poklicno-tehnično izobraževanje (2-letni program) za poklic gradbenega tehnika, – srednje poklicno izobraževanje (3-letni program) za poklic zidarja, tesarja, pečarja – polagalca keramičnih oblog, kamnoseka in upravljavca težke gradbene mehanizacije, – nižje poklicno izobraževanje (2-letni program) za poklic pomočnika pri tehnologiji gradnje.

Naša šola izobražuje dijake v štirih različnih programih: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik. Vsi programi dajejo dijakom znanja za pomoč ljudem pri izboljšanju počutja, zdravja in urejenega videza.

www.ssfkz.si 

Gastronomija in turizem – srednje strokovno izobraževanje (4 leta), Gastronomske in hotelske storitve – srednje poklicno izobraževanje (3 leta), Gastronomija – poklicno-tehniško izobraževanje (2 leti).

Vizija naše šole je postati prepoznavni po zanimivih, uporabnih in zaposljivih programih, dobrih rezultatih s pomočjo izkušenih, strokovnih in prijaznih strokovnih delavcev. Na naši šoli je pomemben prav vsakdo – učitelji in ostali zaposleni, ki se dnevno trudimo za pozitivne in dobre medčloveške odnose in smo zgled mladini, ki potrebuje prave, pozitivne vrednote.

Programa: ekonomski tehnik in administrator. Državni prvaki v nogometu in državni prvaki v košarki. 600 dijakov, 45 profesorjev, 300 izrednih slušateljev, 170 računalnikov, 24 učnih podjetij. 3 dvorane: športna, plesna in gledališka. Fitnes. Kuhinja in jedilnica za malice. Šolska glasbena, plesna, pevska, navijaška skupina. Koncerti, proslave, prireditve, talenti, umetniške ustvarjalnice. Ekskurzije in izmenjave dijakov. Medvrstniško partnerstvo. SUAŠ je zakon!

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana je šola z več kot 70-letno tradicijo, uspehi in ambicijami. Naša vizija je razvoj v smeri kvalitetne, ustvarjalne in uspešne šole. Dijakom posredujemo sodobna znanja in razvijamo samostojno, kritično mišljenje in odgovorno ravnanje, z zgledom vzgajamo za strpnost in spoštovanje, razvijamo nadarjenost, ustvarjalnost in sposobnost za umetniško izražanje. Na šoli izvajamo štiri programe: program Predšolska vzgoja, program Gimnazija in dve smeri Umetniške gimnazije – smer sodobni ples in smer gledališče in film.

Na SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI LJUBLJANA izvajamo tri izobraževalne programe: 4-letni program ZDRAVSTVENA NEGA; dijaki si s poklicno maturo pridobijo poklic tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege in se po zaključku izobraževanja zaposlijo ali nadaljujejo študij na različnih fakultetah. 3-letni program BOLNIČAR-NEGOVALEC, ki ga dijaki zaključijo z zaključnim izpitom in imajo po zaključku možnost zaposlitve v socialnih in zdravstvenih ustanovah ali nadaljevanja šolanja v: 3+2 program PTI, ki omogoča po 2 letih zaključek programa ZDRAVSTVENA NEGA. Če te zanima delo v zdravstvu ali v socialni oskrbi in si empatičen, prijazen, komunikativen ter rad pomagaš … , vabljen k zanimivim predstavitvam naše šole.

ŠC Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca je ena izmed petih organizacijskih enot. Šola nudi dijakom pestro izbiro tujih jezikov: angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina in francoščina; organizira tekmovanja iz znanja in športna tekmovanja, različne krožke, tečaje, medpredmetne in spoznavne ekskurzije, različne tabore ter omogoča vključevanje v mednarodne projekte. Vsi zaposleni si prizadevajo, da dijaki v sproščenem vzdušju odraščajo v uspešne in zadovoljne posameznike.

Na Srednji strojni in kemijski šoli izobražujemo po treh izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja – 4 letni program. – Strojni tehnik – Kemijski tehnik – Tehnik varovanja.

Umna raba lesa se uvršča med strateške prioritete trajnostnega razvoja Slovenije. Les povezuje Slovenijo, njeno kulturo ter razvojno, tehnološko in oblikovalsko znanje. Daje zagon in vizijo kreativnim ljudem in dijaki Srednje lesarske šole Ljubljana to so. Svoja znanja in izkušnje dobivajo v programih: obdelovalec lesa, mizar, lesarski tehnik in lesarski tehnik – PTI. Delati z lesom je lepo in kreativno. Na Srednji lesarski šoli izobražujemo dijake za perspektivne poklice kot sta poklic mizar in poklic lesarski tehnik.

V programu tehnik elektronskih komunikacij se dijaki naučijo vse o prenosu informacij, od telefonske govorilnice do najnovejšega omrežja 5G, interneta stvari in drugih sodobnih komunikacijskih kanalov, brez katerih si življenja ne predstavljamo več. Je unikaten program, izvajamo ga edini v Sloveniji in zagotavlja tako zaposljivost, kot dobre možnosti za nadaljnje izobraževanje na različnih področjih. Ekonomski tehniki pa spoznavajo delo gospodarstva, bančništvo, marketing in pošto, ki danes ni več samo prenos pisemskih pošiljk, velik poudarek pa dajemo tudi trajnostni, zeleni ekonomiji. V programu ekonomski tehnik izvajamo tudi projekt dijak športnik ŠCPET – športni oddelki na ŠC PET, kjer dijakom, ki se hkrati ukvarjajo s tekmovalnim športom, nudimo poleg prilagoditev dela pri samem pouku, tudi veliko preventive v športu, različne delavnice, sodelujemo s športnimi psihologi, strokovnjaki za prehrano športnikov in jim v zadnjem letniku nudimo edinstven predmet menedžment v športu, kar nas loči od drugih ekonomskih šol. Vsa štiri leta imajo dijaki tudi 4 ure športne vzgoje na teden. Ker je skrb za zdravo in športno življenje prisotna na šoli v obeh programih, se tudi v programu tehnik elektronskih komunikacij trudimo mladim športnikom pomagati pri hkratnem uspehu v športu in šoli.

Naša šola ponuja bogato izbiro različnih programov. Nekateri so bolj praktično naravnani, drugi so usmerjeni v pripravo za nadaljnji študij. Pri splošnem izobraževanju ponujamo dijakom čim večjo izbirnost, da lahko uresničijo svoje želje in pričakovanja. V strokovnem šolstvu tesno sodelujemo z gospodarstvom, kar dijakom omogoča pridobivanje različnih kompetenc, ki jih trg dela danes potrebuje. Na šoli delujejo številne obšolske dejavnosti, kjer lahko vsakdo poišče področje, ki ga veseli. S sodelovanjem v mednarodnih projektih lahko naši dijaki pridobijo marsikatero izkušnjo o življenju in delu v tujini. Šolski uspeh dijakov je pomemben vidik uspešnosti naše šole. Zelo pomembni pa sta nam tudi kultura komuniciranja in medsebojnih odnosov. Naše dijake želimo pripraviti na hitre spremembe v okolju, hkrati pa jim želimo pokazati pomen spoštovanja, trdega dela, kritičnega razmišljanja in ustvarjalnega delovanja. Veliko generacijam smo podajali znanje, vedno v prepričanju, da ubiramo poti, ki pripeljejo do želenega cilja. Uspehi naših dijakov so dokaz, da se s prizadevanjem in delom lahko doseže veliko.

Gimnazija Slovenske Konjice: učni izdelovalni laboratorij, kreativne delavnice in metode razmišljanja, pestra izbira šolskih in obšolskih vsebin, mednarodni projekti in izmenjave, športna, kulturna, raziskovalna dejavnost dijakov, ITS, tekmovanja. Strojni tehnik ( SPSŠ Zreče): CNC programiranje, robotizacija in avtomatizacija, Učni izdelovalni laboratorij, raznolike dejavnosti dijakov doma in v tujini Gastronomsko turistični tehnik (SPSŠ Zreče): trendovska gastronomija, kulinarične ekskurzije, strežba in vodenje strežbe mednarodne izmenjave in dogodki Oblikovalec Kovin-orodjar in Instalater strojnih instalacij ( SPSŠ Zreče): najbolj iskani poklici na trgu dela, samostojna karierna pot, usposabljanje v uspešnih lokalnih podjetjih. Vsi programi se izvajajo v novih, sodobno urejenih prostorih, v čudovitem in spodbudnem okolju.

Vegova Ljubljana, kot krajše imenujemo Elektrotehniško-računalniško strokovno šolo in gimnazijo Ljubljana, je uveljavljena srednja strokovna šola, ki izobražuje v programih elektrotehnik, tehnik računalništva in tehniška gimnazija. S posredovanjem kakovostnega znanja in z razvijanjem veščin dijake pripravlja za nadaljevanje izobraževanja, vendar jih usposablja tudi za poklic in zaposlitev po končani srednji šoli.

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je danes eden izmed desetih največjih šolskih centrov v Sloveniji. V okviru 9 srednješolskih in 2 višješolskih izobraževalnih programov omogočamo dijakom, študentom in odraslim udeležencem poleg splošnih pridobiti tudi strokovna znanja in kompetence s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma. Usposabljamo strokovne delavce v podjetjih ter prehranskih in gostinskih obratih. Organiziramo slaščičarske, pekovske, kuharske, veterinarske in računalniške tečaje ter kulinarične delavnice za otroke. Kakovost izobraževanja in delovanja je naša najbolj temeljna usmeritev, zato našim dijakom, študentom in odraslim udeležencem izobraževanja nudimo najboljše pogoje za izobraževanje in doseganje kakovostnih učnih izidov. Plodno delujemo tudi na področju mednarodne mobilnosti. Vzpostavili smo karierni center, ki dijakom in študentom pomaga pri nadaljnjih korakih pri njihovem nadaljnjem izobraževanju ali zaposlitvi. Zaposlene spodbujamo in jim omogočamo strokovno izpopolnjevanje in jim zagotavljamo odlične delovne pogoje. Mnogo pozornosti namenjamo zadovoljstvu zaposlenih, saj uporabljamo certifikat in naziv Družini prijazno podjetje in tudi družbeni odgovornosti, saj od leta 2020 uporabljamo tudi certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. Vključujemo se v okolje s številnimi aktivnostmi, različnimi projekti in lastnimi dejavnostmi. Organiziramo mednarodno strokovno konferenco Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, GOSTINSTVO IN TURIZEM

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, ŽIVILSTVO IN PREHRANA

 

ERUDIO izobraževalni center ponuja (skoraj) vse! Vse za vaš uspeh. Namreč dobro se zavedamo, da uspeh za vsakega pomeni nekaj drugega. Za nekoga diplomo, za drugega finančno napredovanje, spet za drugega premostitev osebnih ovir in dokaz, da ste sposobni, da zmorete. Uspeh vas, prebuditev vaših potencialov, pridobitev znanja in pridobitev javnoveljavnih spričeval in diplom so za nas ključnega pomena. To je vaš uspeh, a nič manj naš. Veseli smo za vsakega dijaka, študenta, slušatelja, da uspe. Uspe priti do konca zastavljene poti, najsibo to jezikovni tečaj, magisterij, diploma ali pridobitev poklica, ki si ga je od vedno želel. ERUDIO zasebna gimnazija, ERUDIO srednja šole za odrasle, ERUDIO višja strokovna šola, ERUDIO visokošolsko središče, ERUDIO Beauty, ERUDIO jezikovni tečaji in ERUDIO:hub – vse to ponuja ERUDIO izobraževalni center. Pester izbor strokovnih in praktično ter uporabno naravnanih programov, prijazen in strokoven pristop, 25-letna tradicija, vrhunsko razvit ERUDIO online študij so samo nekatere od naših odlik. Spoznajte nas, spoznajte naše študente, dijake, zaposlene, predavatelje, da boste še bolj prepričani, da ste izbrali pravega partnerja pri izobraževanju. Želite postati frizer, trgovec, ekonomski tehnik, elektrotehnik, morda dokončati maturo, ali opraviti prekvalifikacijo za pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok? Morda inženir strojništva, mehatronike, informatike, ali pa raje logističnega inženirstva ali medijske produkcije? Vam je bližje delo z ljudmi? Za vas imamo program organizator socialne mreže, kozmetiko, velnes, gostinstvo in turizem in v zadnjem času zelo “in” visokošolski program trajnostni turizem. Krona naših izobraževalnih programov pa je magisterij iz podjetništva in mednarodnega poslovanja. Obiščite nas, veseli vas bomo!

Skupnost VSŠ združuje višje strokovne šole v Sloveniji, ki izvajajo na praktičnem znanju utemeljene višješolske strokovne programe. V Sloveniji je 49 javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, ki ponujajo 33 višješolskih programov. Praktično izobraževanje študentom omogoča neposreden stik z delodajalci, podporo vrhunskih mentorjev v podjetjih ter pridobivanje relevantnih izkušenj že v času študija. Diplomantom zagotavljamo kakovostno strokovno izobrazbo in visoko zaposljivost.

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Naša višja strokovna šola ponuja mladim res privlačno izobraževanje. Pridobili bodo zanimiv poklic in dobre možnosti zaposlitve. Študij je zanimiv, veliko je praktičnega dela, študentje sodelujejo s podjetji že tekom študija.  Izvajamo dva višješolske študijska programa, oblikovanje materialov in mehatronika. Diplomanti pridobijo naziv inženir/inženirka mehatronike oz. inženir/ inženirka oblikovanja.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED

Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled je prva gostinska strokovna šola v Sloveniji. Izvajamo programa Gostinstvo in turizem ter Velnes. Zagotavljamo odlične pogoje za študij, v središču pozornosti je praktično izobraževanje, ki poteka v šolskem hotelu Astoria, v partnerskih podjetjih in preko programa Erasmus+. Naše poslanstvo je kakovostno izobraževanje in usposabljanje – Z Bleda. Med zvezde.

VISOKE ŠOLE, FAKULTETE, UNIVERZE, ŠTUDENTSKI DOMOVI

FH JOANNEUM | UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

As an application-oriented university, we offer our students a practice-oriented education on a full-time or part-time basis, and cooperative programmes with an interdisciplinary focus. We combine academic education with practical training. The range of programmes we offer is designed with a view to meeting current international, commercial and technological challenges and the needs of industry, and with a focus on the future employability of our graduates. We provide our students with the infrastructure they require for an excellent education, and implement new methods of teaching and learning, including the use of new media.

FH SALZBURG | SALZBURG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

IMC FH KREMS/UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

MODUL UNIVERSITY VIENNA

TU GRAZ | GRAZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Science. Passion. Technology. Graz University of Technology (TU Graz) has built up an impressive record of achievements in teaching and research over the last 200 years. The research activities range from high-quality basic research and application-oriented research to industrial implementation. Co-operation projects with science and business play an important role. The TU Graz consolidates its competence thematically in the five “fields of expertise” by carrying out top research in important areas for the future from human and biotechnology to mobility and production or advanced materials science. 13,000 students from almost 100 countries worldwide study at TU Graz in seven faculties and 100 institutes.

UNIVERSITÄT KLAGENFURT | UNIVERZA V CELOVCU

FH KÄRNTEN – CARINTHIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES UPPER AUSTRIA

Alma Mater Europaea – ECM je samostojna visokošolska izobraževalna ustanova, akreditirana po predpisih in merilih institucij Republike Slovenije, specializirana na ponudbo karierno orientiranega izobraževanja v deficitarnih poklicih. Naši študijski programi so relevantni, moderni, interdisciplinarni in interaktivni.

AVA Akademija za vizualne umetnosti, je sodobna šola, osnovana na britanskem visokošolskem sistemu in nudi dodiplomski in podiplomski (MA) študij sodobnih vizualnih umetnosti na dveh smereh: Likovna umetnost in Konceptualizacija prostora. Poudarki šole so v interdisciplinarnem delu, osebnem pristopu in iskanju novih interpretativnih načinov. Šola spodbuja individualnost in kreativnost z odličnim timom predavateljev, (mednarodno) uspešnih umetnikov in teoretikov. Študijski programi so zasnovani interdisciplinarno. Akademija AVA s svojim programom deluje v skladu z zakonom o Visokem šolstvu Republike Slovenije in je mednarodno priznana.

ŠTUDIJSKE SMERI: 1.DODIPLOMSKI ŠTUDIJ -Likovna umetnost 1., 2., 3. letnik-interdisciplinarno (slikarstvo, skulptura, fotomedia, mix media, video art, instalacija, performance, digitalno upodabljanje, -Konceptualizacija prostora 1.,2.,3. letnik-interdisciplinarno (filmska TV, gledališka, scenografija / režija, fotografija, film, video, animacija, izdelava rekvizitov, instalacija, novi mediji) 2.PODIPLOMSKI ŠTUDIJ V okviru magistrskega študija se bodo študentje soočili z najpomembnejšimi paradigmami in diskurzi v polju sodobne umetnosti, teorije in kulture. Študij je naravnan intermedijsko in interdisciplinarno, tako da študent poleg praktičnega kreativnega procesa v svojo formacijo vključuje teoretične paradigme različnih diskurzivnih polj.

ERUDIO izobraževalni center ponuja (skoraj) vse! Vse za vaš uspeh. Namreč dobro se zavedamo, da uspeh za vsakega pomeni nekaj drugega. Za nekoga diplomo, za drugega finančno napredovanje, spet za drugega premostitev osebnih ovir in dokaz, da ste sposobni, da zmorete. Uspeh vas, prebuditev vaših potencialov, pridobitev znanja in pridobitev javnoveljavnih spričeval in diplom so za nas ključnega pomena. To je vaš uspeh, a nič manj naš. Veseli smo za vsakega dijaka, študenta, slušatelja, da uspe. Uspe priti do konca zastavljene poti, najsibo to jezikovni tečaj, magisterij, diploma ali pridobitev poklica, ki si ga je od vedno želel. ERUDIO zasebna gimnazija, ERUDIO srednja šole za odrasle, ERUDIO višja strokovna šola, ERUDIO visokošolsko središče, ERUDIO Beauty, ERUDIO jezikovni tečaji in ERUDIO:hub – vse to ponuja ERUDIO izobraževalni center. Pester izbor strokovnih in praktično ter uporabno naravnanih programov, prijazen in strokoven pristop, 25-letna tradicija, vrhunsko razvit ERUDIO online študij so samo nekatere od naših odlik. Spoznajte nas, spoznajte naše študente, dijake, zaposlene, predavatelje, da boste še bolj prepričani, da ste izbrali pravega partnerja pri izobraževanju. Želite postati frizer, trgovec, ekonomski tehnik, elektrotehnik, morda dokončati maturo, ali opraviti prekvalifikacijo za pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok? Morda inženir strojništva, mehatronike, informatike, ali pa raje logističnega inženirstva ali medijske produkcije? Vam je bližje delo z ljudmi? Za vas imamo program organizator socialne mreže, kozmetiko, velnes, gostinstvo in turizem in v zadnjem času zelo “in” visokošolski program trajnostni turizem. Krona naših izobraževalnih programov pa je magisterij iz podjetništva in mednarodnega poslovanja. Obiščite nas, veseli vas bomo!

Fakulteta za dizajn (FD) je samostojni visokošolski zavod, Pridružena članica Univerze na Primorskem. Bila je ustanovljena leta 2005 z namenom izobraževanja na področju Dizajna. Izvaja triletni visokošolski strokovni študijski program prve stopnje »DIZAJN«, za področje Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Tekstilije in oblačila, Dizajn management in Nakit ter program druge stopnje in vseživljenjsko učenje. FD uresničuje svoje poslanstvo z izobraževalnim, znanstveno-raziskovalnim, strokovnim in umetniškim delom in tako sprejema odgovornost za skladen razvoj države v regiji in širše. Na dodiplomskem in podiplomskem študiju izobražuje kompetentne in kritično misleče diplomante, ki se vključujejo v trajnostni razvoj širšega okolja. V sodelovanju z zunanjimi deležniki prenaša spoznanja umetniškega, raziskovalnega in izobraževalnega dela v gospodarstvo in družbeno dejavnost ter s tem prispeva k njenemu razvoju. Več o delu in študiju Fakultete za dizajn, si lahko preberete na spletnih straneh.

www.fd.si.

Fakulteta za tehnologijo polimerov je z gospodarstvom tesno povezana in mednarodno uveljavljena akademska ustanova. Gradi na odličnosti študija, razvojnega in raziskovalnega dela ter študentom in podjetjem omogoča pridobivanje znanj iz enega najbolj zanimivih tehnoloških področij na svetu. Fakulteta za tehnologijo polimerov izvaja dodiplomske in magistrske študijske programe Tehnologije polimerov. Kaj ponujamo? – Posodobljen študijski program usklajen s potrebami gospodarstva, s katerim si boste pridobili moderna aplikativna znanja s področja polimernih in drugih materialov, načinov njihove pridelave, predelave in preoblikovanja, izdelave in razvoja osnovne opreme in različnih orodij za njihovo proizvodnjo s pomočjo računalnika ter s področja računalniško podprtih tehnologij. Pridobili pa si boste tudi znanja za ekonomsko ocenjevanje procesov, produktov in projektov, za sodelovanje v timu in za vodenje projektov ter proizvodnih procesov in spoznali osnovne principe področij podjetništva, ekonomije, poslovanja in managementa. – Zelo dobre zaposlitvene možnosti, saj je samo v Sloveniji več kot 1.300 podjetij, ki potrebujejo diplomante z znanjem na tem perspektivnem področju. Tedensko nas kontaktirajo slovenska in tuja podjetja, s prošnjo za posredovanje kandidatov. – Vrhunske študijske pogoje, tako z vidika raziskovalne opreme, kot tudi osebnega pristopa in kakovosti predavateljev in podpornih sodelavcev. Saj pri nas študenti niso le številke, veliko predavateljev pa prihaja iz gospodarstva. Za inovativen praktično naravnan študij in zagotovljeno zaposlitev je tvoj pravi cilj Fakulteta za tehnologijo polimerov!

www.fzab.si

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta. Če ste odločeni, da želite pridobiti najboljša znanja iz zdravstvene nege, fizioterapije, promocije zdravja in drugih zdravstvenih ved, je FZAB prava študijska izbira. Prav tako je FZAB prava izbira za vse tiste, ki iščete dinamično delovno okolje, z veliko mero razvojnih in raziskovalnih dejavnosti. Študijski programi FZAB so mednarodno primerljivi in so odgovor na zdravstvene potrebe prebivalstva ter vključujejo sodobne pristope na področju zdravstvene obravnave in organiziranja zdravstvenega sistema. Na fakulteti izvajamo pet študijskih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah.

Fizioterapevtika je zasebna, mednarodno orientirana visokošolska institucija, ki se tako v pedagoškem kot tudi v znanstvenoraziskovalnem delu prvenstveno ukvarja s fizioterapijo ter pedagoško, znanstveno in strokovno tematiko, potrebno za izobraževanje bodočih fizioterapevtov, vseživljenjsko izobraževanje zaposlenih fizioterapevtov in drugih sodelavcev v zdravstvenem timu. Visokošolski zavod Fizioterapevtika je akreditirana visokošolska institucija, z akreditiranima študijskima programoma »Fizioterapija« 1. in 2. bolonjske stopnje – oba programa sta javno veljavna.

GEA College je sodobna, butična poslovna šola in izobraževalni center z najdaljšo tradicijo poučevanja in usposabljanja bodočih podjetnikov in managerjev veščin in kompetenc za prihodnost v Sloveniji. Smo sodoben izobraževalni center, v sklopu katerega delujejo Fakulteta za podjetništvo, Center višjih šol, podjetniški Inkubator ter karierni center. Poleg mednarodno akreditiranih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov izvajamo še poslovne treninge, usposabljanja ter delavnice za podjetja in njihove zaposlene. Izobraževanja izvajamo tako na tradicionalen kot na online način. Izvedba študija je povečini prilagojena majhnim skupinam študentom, saj smo zavezani kar se da individualnemu in interaktivnemu pristopu. Tesno sodelujemo z mnogimi podjetji in podjetniki, tako da so študentje redno postavljeni pred izzive, ki jih predstavlja realno podjetništvo.

Na predstavitvi bomo predstavili naša 2 dodiplomska programa, univerzitetni in visokošolski strokovni in 2 magistrska programa.

Fakulteta MLC Ljubljana temelji na individualnem odnosu s študentom in zagotavlja visoko stopnjo prilagajanja študija posameznikovim življenjskim okoliščinam. V partnerstvu z vodilnimi institucijami nudi certificirana izobraževanja tudi za tiste, ki že imajo pridobljeno visokošolsko izobrazbo, posebej pa oblikuje ponudbo specifičnih znanj za preskok v nastajajoče modele digitalnega poslovanja in s tem povezana pravna ter managerska znanja. Študenti pridobijo predvsem praktično znanje poslovnega prava, managementa in vodenja ter druga uporabna znanja za potrebe podjetništva. Na ta način se ustvarjajo dobro usposobljeni poslovneži, poznavalci analitike in spletnega marketinga ter predvsem uspešni vodje. Cilji študijskega programa prve stopnje so usposobiti študente za različna področja dela nižjega in srednjega managementa v gospodarskih in drugih družbah. Diplomanti pa lahko opravljajo tudi dela »malega pravnika« v podjetjih, v odvetništvu ali notariatu. Če ste po svoji naravi podjetni in vztrajni, si želite izzivov in se zavedate, da so investicije v znanje vseživljenjski proces, ki daje najvišje donose, je MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana prava izbira za vas! Vljudno vabljeni!

Nova univerza združuje fakultete, ki se zavedajo pomena študentu prijaznega in kakovostnega študija. Širok in poglobljen nabor pridobljenega znanja ter povezovanje teorije s prakso že v času študija omogoča diplomantom uspešen vstop na domači in mednarodni trg dela. Študij poteka v Novi Gorici, Kranju, Mariboru in Ljubljani, kjer ima prostore tudi dobro založena univerzitetna knjižnica. Več informacij na www.nova-uni.si.

Predstavitev razpisa, kako poteka prijava, predstavitev študentskih domov, kapacitet, možnosti za študij.

Accordion Content

Članice Univerze v Novem mestu so Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Fakulteta za zdravstvene vede, Fakulteta za poslovne in upravne vede ter Fakulteta za strojništvo. Fakultete izvajajo študijske programe na vseh treh stopnjah študija, diplomanti pa pridobijo kompetence z ustreznih strokovnih področij ekonomije, upravljanja in poslovanja, zdravstvene nege, fizioterapije, fitoterapije in strojništva.

VŠHTB je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Bled in deluje od leta 2010. Zavod izvaja dva visokošolska študijska programa: Hotelirstvo in turizem in Zdravstveni turizem. Oba študijska programa se izvajata na Bledu, kraju s prepoznavno tradicijo turizma in hotelirstva. Študente spodbujamo k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Spoštujemo študentove nove zamisli in jih motiviramo k njihovemu svobodnemu izražanju. Trudimo se, da bi naši študentje postali močan partner in zaveznik podjetjem pri razvoju turizma v Sloveniji. Zagovarjamo enakopravnost spolov in podpiramo združevanje poklicnega in družinskega življenja. Smo institucija, ki se izreka za spoštovanje različnosti in enakopravnosti ne samo vseh tistih, ki so povezani z VŠHTB, temveč tudi preko lastnih meja.

Visoka šola za varstvo okolja iz Velenja izvaja študijska programa Varstvo okolja in Ekotehnologije na dodiplomski in magistrski stopnji. Interdisciplinarna in aktualna predmetnika nudita veliko izbirnost in sodobna okoljska znanja, kot npr. ravnanje z odpadki, tehnologije za preprečevanje onesnaževanja, okoljski viri, naravovarstvo, pravo okolja, okoljski menedžment….

ZSEM offers 2 undergraduate and 11 MBA programs in the field of economics and management held completely in the English language. It also offers opportunities for international education and student exchange at 150 partner universities worldwide, programs with an additional degree, career guidance, and much more!

Univerza v Mariboru je s svojimi 19 članicami in približno 14.000 študenti druga največja univerza v Sloveniji. Njena usmeritev je v pridobivanju najboljših študentov in ustvarjanju razvojnega okolja, kjer je doma odličnost v vseh pogledih. Tako postaja osrednja razvojna institucija, ki se povezuje z gospodarstvom in skupaj s partnerji ustvarja center trajnostnega razvoja širše regije.

UNIVERZA V MARIBORU, EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor ima 60-letno tradicijo pri izobraževanju strokovnjakov ekonomskih in poslovnih ved. Študijski programi zagotavljajo visoko kakovost in zaposljivost diplomantov. Kakovost študijskih programov je potrjena z evropsko akreditacijo ECBE in ameriškima akreditacijama AACSB in ACBSP, kar zagotavljata, da so študijski programi kakovostni in mednarodno primerljivi.

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Na FERI študentom posredujemo znanja, ki temeljijo na mednarodno priznanem znanstvenoraziskovalnem delu in jim s tem omogočamo uspešno vključevanje v bodoča delovna okolja v Sloveniji ter mednarodnem prostoru. Sami ali interdisciplinarno z drugimi fakultetami izobražujemo študente na področjih elektrotehnike, računalništva, informatike, telekomunikacij, medijskih komunikacij in mehatronike. PRIDI NA FERI!

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ENERGETIKO

Fakulteta za energetiko s sedežem v Krškem in enoto v Velenju izvaja študijske programe Energetika vseh treh bolonjskih stopenj, in sicer izvaja dva študijska programa na 1. stopnji (visokošolski strokovni in univerzitetni), en študijski program 2. stopnje ( magistrski) in en študijski program 3. stopnje (doktorski). Študenti na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru pridobivajo poglobljena znanja s širokega področja energetike, tako s področja učinkovite rabe energije, pretvarjanje različnih oblik energije v električno energijo, prenosa, distribucije in transformacije energije ter drugih povezanih področij. Z individualnim pristopom k študentom ter vrhunsko opremljenimi laboratoriji ustvarjamo primerne pogoje za kvaliteten študij in pripravljenost diplomantov na izzive, ki jih prinaša prihodnost na področju energetike. Priključi se tudi ti!

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO

Dejavnosti Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru so osredotočene na visokošolsko izobraževanje in raziskovanje na področju gradbeništva, prometnega inženirstva in arhitekture. FGPA izvaja študijske programe na 1. stopnji, 2. stopnji in 3. stopnji. Na 1. stopnji izvaja univerzitetne študijske programe Gradbeništvo, Prometno inženirstvo, Arhitektura ter interdisciplinarni študijski program Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo in visokošolska strokovna študijska programa Gradbeništvo in Prometno inženirstvo.

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

FKKT je izobraževalna in raziskovalna ustanova, ki si prizadeva za raziskovalno odličnost in razvoj novih znanj z izvajanjem temeljnih in aplikativnih raziskav ter mednarodnim sodelovanjem. Visok nivo pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela dosegamo z vključevanjem domačih in tujih učiteljev ter raziskovalcev v izobraževalno in raziskovalno dejavnost. V projektno in raziskovalno delo se vključujejo tudi študentje na vseh stopnjah študija. Študentje lahko v okviru mednarodnih programov opravijo del študijskih obveznosti v tujini in si pridobijo izkušnje na priznanih univerzah.

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede izvaja študijske programe na 1., 2. in 3. stopnji. V programe so vključena nova znanja s področja ekstenzivnih in intenzivnih tehnologij, sodobnih tehnik pridelave krme in hrane, pridelave kakovostne in zdrave hrane, novosti iz predelave sadja in grozdja, upravljanja z okoljem, trženja, upravljanja in vodenja kmetijskega gospodarstva ter upravljanja z naravnimi viri.

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA LOGISTIKO

Fakulteta za logistiko se nahaja v centru mesta Celja, izredni študij 1. stopnje pa izvajamo po novem tudi v Ljubljani. Izvajamo mednarodno akreditirane programe in smo edini v Sloveniji, ki smo specializirani za celovit študiji logistike. Diplomanti naše fakultete so tako opremljeni z najsodobnejšim znanjem in kompetencami, ki jih zahteva dinamični trg dela in so tudi visoko iskan kader doma in v tujini.

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

Vizija Fakultete za naravoslovje in matematiko je zagotavljati odličnost pri izobraževanju študentov na nepedagoških in pedagoških programih s področij biologije, ekologije, fizike, matematike, računalništva, kemije in tehnike, kar se udejanja ob podpori vrhunskega znanstvenoraziskovalnega dela, v katerega so vključeni tudi študenti.

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru s sedežem v Ljubljani je edina visokošolska institucija s področja varstvoslovja v Republiki Sloveniji. Začetki fakultete segajo v leto 1973, ko se je pričel višješolski študij s področja notranjih zadev. Od takrat smo se razvili v polnokrvno institucijo s študijskimi programi na dodiplomski, magistrski in doktorski stopnji, trdno vpetostjo v mednarodno izobraževalno in znanstveno-raziskovalno okolje ter ambicijo postati evropski izobraževalni in raziskovalni center odličnosti na področju varstvoslovja. Temeljno vodilo fakultete je družbena odgovornost in prenos kompetenc na študente varnostnih ved za strokovno, etično in zakonito ter konkurenčno delovanje.

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Fakulteta za strojništvo se nahaja v središču Maribora. Pri nas lahko izbirate med univerzitetnimi (bolonjskimi) študijskimi programi strojništva, gospodarskega inženirstva, mehatronike, tehniškega varstva okolja ter oblikovanja in tekstilnih materialov. Prav tako izvajamo tudi visokošolske strokovne študijske programe strojništva, mehatronike in tehnologij tekstilnega oblikovanja.

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA TURIZEM

Fakulteta za turizem v Brežicah bo v študijskem letu 2020/2021 izvajala študijske programe I. in II. bolonjske stopnje – visokošolski strokovni program Sodobne turistične prakse (I. bolonjska stopnja), univerziteni program Turizem: sodelovanje in razvoj (I. bolonjska stopnja) in magistrski študijski program Turistične destinacije in doživetja (II. bolonjska stopnja).

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

Fakulteta za organizacijske vede ima sedež v Kranju in se ponaša s 60-letno tradicijo s področja izobraževanja in znanstvenega raziskovanja v okviru triade LJUDJE – PROCESI – INFORMACIJE, ki je temelj ekspertnega in menedžerskega dela v organizacijah. V tem obdobju delovanja je fakulteta izšolala že 20.000 diplomantov, ki so se zaposlili kot strokovnjaki na različnih delovnih mestih v gospodarstvu, šolstvu, zdravstvu in javni upravi.

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede je sodobna, hitro razvijajoča se institucija, ki študente izobražuje z najsodobnejšimi pedagoškimi pristopi na naslednjih študijskih programih: dodiplomski program 1. stopnje Zdravstvena nega, podiplomski program 2. stopnje Zdravstvena nega s smermi Zdravstvena nega, Urgentna stanja v zdravstvu, Gerontološka zdravstvena nega, Preventivna in klinična prehrana ter Integrirana obravnava kroničnih bolnikov, podiplomski program 2. stopnje Bioinformatika v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM; podiplomski program Management v zdravstvu in socialnem varstvu (II. st.) v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede UM ter doktorski študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega.

UNIVERZA V MARIBORU, FILOZOFSKA FAKULTETA

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru na 12 oddelkih ponuja različne študijske smeri, ki so lahko eno- ali dvopredmetne po svoji organizacijski obliki, pedagoške ali nepedagoške po svoji vsebinski naravnanosti. Večina študijskih smeri je zasnovanih tako, da je treba opraviti diplomsko in magistrsko stopnjo študija, preden je mogoča zaposlitev (profesor na osnovni in srednji šoli, psiholog).

UNIVERZA V MARIBORU, KARIERNI CENTER UNIVERZE V MARIBORU

Karierni center univerze v Mariboru (KC UM) študentom in diplomantom Univerze v Mariboru ter dijakom nudi brezplačna individualna in skupinska karierna svetovanja, ki pomagajo poglobiti znanja na kariernem področju in pri gradnji zaposlitvenih kompetenc. Hkrati organizira vrsto dogodkov (nekatere tudi izvaja), kot so npr. delavnice, predavanja, okrogle mize, obiski delovnih okolij ipd. ter obvešča o aktualnih novostih s kariernega področja, prostih delovnih mestih (delodajalci lahko te oglase brezplačno objavljajo), pa tudi o študijskih praksah, tako v Sloveniji kot tujini. KC UM uspešno in dinamično sodeluje tudi s posameznimi potencialnimi delodajalci.

UNIVERZA V MARIBORU, MEDICINSKA FAKULTETA

Medicinska fakulteta izvaja enovit magistrski študijski program Splošna medicina (6 let, 360 ECTS). Temeljni cilj programa je pripraviti študente za samostojno delo zdravnika. Študij poteka v obliki predavanj, seminarjev, vaj in v individualni obliki. Zasnovan je tako, da študenti ob pomoči učiteljev – mentorjev spoznavajo medicino ob bolnikih. Študent po uspešno zaključenem študiju pridobi naslov doktor/doktorica medicine.

UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru ima več kot 50-letno tradicijo. Ponujamo programe, ki omogočajo, da se kandidati usposobijo za vzgojitelje predšolskih otrok, učitelje na razredni stopnji, učitelje likovne umetnosti, učitelje glasbe, športne trenerje, inkluzivne pedagoge, izpopolnijo izobrazbo za poučevanje oz. zgodnje učenje tujih jezikov ter pridobijo kompetence za poučevanje smučanja in plavanja, na doktorskem študiju pa raziskujejo različna področja izobraževalnih znanosti.

UNIVERZA V MARIBORU,PRAVNA FAKULTETA

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru praznuje v letu 2020 šestdeset (60) let študija prava v Mariboru. Na fakulteti ponujamo študentom možnost študija na Univerzitetnem študijskem programu Pravo, Magistrskem študijskem programu Pravo in Evropske pravne študije ter Doktorski študijski program Pravo. Ponašamo se z mednarodno priznanimi strokovnjaki, ki predavajo doma in v tujini, organizacijo domačih in mednarodnih konferenc ter posvetov, uspešnim udejstvovanjem študentov na domačih in mednarodnih tekmovanjih, lastnimi revijami in strokovnim, dostopnim ter prijaznim kadrom.

UNIVERZA V MARIBORU, ŠTUDENTSKI DOMOVI

Nudenje nastanitvenih kapacitet študentom Univerze v Mariboru. 16 domov je na petih lokacijah v bližini fakultet. Stanovalci imajo dobre pogoje za bivanje, študij in preživljanje prostega časa.

Dejavnost Univerze v Novi Gorici pokriva dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje ter raziskovalno, umetniško in razvojno delo. Pedagoška dejavnost se izvaja v okviru petih fakultet, akademije in visoke strokovne šole: Fakultete za znanosti o okolju, Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za naravoslovje, Fakultete za humanistiko, Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo, Akademije umetnosti ter Fakultete za podiplomski študij.

UNIVERZA V NOVI GORICI, AKADEMIJA UMETNOSTI

Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici se osredotoča na razvoj avtorskih osebnosti, ki se znajdejo v svetu različnih polj in medijev – filma, animacije, fotografije, novih medijev in sodobnih umetniških praks. Interdisciplinarna in intermedijska naravnanost produkcijske narave študija 1. in 2. stopnje se udejanja skozi bogato bero strokovnih sodelavcev, gostujočih mentorjev ter mednarodnih projektov, ki sežejo daleč prek domačih meja. Dinamična Akademija umetnosti, ki je do letos delovala v palači Alvarez v centru Gorice na italijanski strani meje, od januarja 2020 deluje v prostorih matične univerze v Rožni Dolini, v Novi Gorici.

UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA HUMANISTIKO

Fakulteta za humanistiko razpisuje pet študijskih programov: dva študijska programa prve stopnje, Slovenistika in Kulturna zgodovina, ter tri študijske programe druge stopnje, Slovenistika (smer Jezikoslovje in smer Literarne vede), Digitalna humanistika in mednarodni študijski program Erasmus Mundus Migracije in medkulturni odnosi. Študijski programi posredujejo temeljna humanistična znanja, ki jim dajejo širino vsebine s področij uprizoritvene umetnosti, filma, jezikovnega svetovanja, psiholingvistike, večjezičnosti, večkulturnost, zgodovine in teorije migracij, zgodovine žensk in študij spolov, kulturne dediščine na Primorskem.

UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE

Fakulteta za naravoslovje izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje »Fizika in astrofizika« kot edini prvostopenjski program s področja astrofizike v Sloveniji. Nadgrajen je tudi z magistrskim študijem, na magistrski stopnji pa poleg astrofizike v sodelovanju s Kemijskim inštitutom izvaja tudi interdisciplinaren in raziskovalno usmerjen magistrski študijski program »Znanost o materialih«. Naš glavni cilj je vzpodbujati kritično razmišljanje, kreativnost, izvirnost in prilagodljivost naših študentov in jim ob neposrednem stiku s profesorji nuditi dostop do vrhunskih raziskav. Med študijem so študenti vpeti v raziskovalno delo v laboratorijih in centrih Univerze v Novi Gorici ter Kemijskega Inštituta, ki pedagoško delo raziskovalno podpirajo. S študijem pri nas jim želimo dati konkurenčno prednost, ki bo odločilna pri njihovi zaposlitvi in poklicu.

UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA ZNANOST O OKOLJU

Fakulteta za znanosti o okolju izvaja študijska programa Okolje 1. stopnje in Okolje 2. stopnje. Razumevanje problematike ohranjanja čistega okolja, ki postaja z razvojem družbe vse bolj pereča, aktivnosti v smeri zmanjševanja onesnaževanja in prizadevanja za odpravljanje njegovih posledic zahtevajo vrhunsko izobražene strokovnjake z interdisciplinarnim znanjem.

UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo edina v Sloveniji ponuja prvostopenjski in magistrski študij Vinogradništva in vinarstva. Študija izvajamo v središču Vipavske doline, v dvorcu Lanthieri v Vipavi.
Ponujamo aplikativno usmerjena kompleksna znanja vinarstva, vinogradništva in trženja vina, ki omogočajo samostojno delovanje v stroki ali pa nadaljevanje kariere v akademsko raziskovalnih vodah.

UNIVERZA V NOVI GORICI, POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA

Poslovno-tehniška fakulteta izvaja programa Gospodarski inženiring 1. in 2. stopnje, ki interdisciplinarno povezujeta znanja o sodobnih tehnologijah z ekonomskimi in organizacijskimi znanji. Študenti se usposobijo za zagotavljanje učinkovitega izvajanja vse bolj digitaliziranih procesov v podjetju, za obvladovanje stroškov ob hkratnem zagotavljanju kakovosti izdelkov in storitev, pa tudi za identificiranje in implementacijo možnih izboljšav pri delovanju podjetij. Magistrski program je primeren tudi za diplomante drugih usmeritev, ki želijo svojo stroko nadgraditi z ekonomskimi vidiki in poznavanjem aktualnih tehnologij, vključno z računalniškimi. Pomemben del študija je projektno delo in reševanje problemov iz konkretnih delovnih okolij, kar skupaj s širino znanj zagotavlja odlično zaposljivost. Športnikom in drugim študentom, ki zaradi svoje situacije potrebujejo dodatno fleksibilnost, le-to zagotavljamo z močno podporo študiju na daljavo.
Najavljamo tudi nov magistrski študijski program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja. Izobrazil bo diplomante s celovitim razumevanjem povezanosti med tehnološkimi in pedagoškimi, poslovnimi in družbenimi vidiki odprtega izobraževanja. Usposobil jih bo za razvoj in implementacijo odprtega izobraževanja na celotni skali, od učnih izidov, predmetov, študijskih programov do institucionalnega, nacionalnega in nadnacionalnega nivoja. S pridobljenim znanjem bodo lahko kompetentno vodili projekte, iniciative, skupnosti in strateški razvoj na področju odprtega izobraževanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univerza na Primorskem je medgeneracijsko prijazen in interdisciplinarno uravnotežen prostor svobode človekovega duha. Z dvigom na raven svetovno najuspešnejših univerz, prepoznavnih po odličnem učenju in izjemnem raziskovanju, bomo našim študentom, učiteljem in raziskovalcem omogočili vključevanje v svetovne znanstvenoizobraževalne tokove. Tega si zagotovo želimo prav vsi, še posebej študenti, ki morajo biti naša prva misel na univerzi.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE (UP FHŠ)

Fakulteta za humanistične študije je prepoznavna po osebnem pristopu do študentov in majhnih študijskih skupinah. Predstavila bo univerzitetne študijske programe 1. stopnje: Geografija, Italijanistika, Komuniciranje in mediji, Medkulturno jezikovno posredovanje, Slovenistika ter Zgodovina; univerzitetne dvopredmetne študijske programe 1. stopnje: Arheologija, Geografija in Zgodovina. Predstavljeni bodo tudi študijski programi 2. stopnje: Arheološka dediščina Sredozemlja, Geografija, Italijanistika, Komuniciranje in mediji, Jezikovno posredovanje in prevajanje, Zgodovina, Kulturni študiji in antropologija ter Slovenistika. Naši diplomanti so široko razgledani humanisti in družboslovci, kar jim omogoča raznolike zaposlitvene možnosti.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA MANAGEMENT (UP FM)

Fakulteta za management je poslovna šola, katere poslanstvo je izobraževanje in raziskovanje na področju družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu. Odlikujejo jo široka zastopanost področij in programov za izobraževanje, fleksibilnost, individualen pristop k študiju, ugledni predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami v praksi, močna prepletenost s poslovno prakso in odlična mednarodna vpetost. In ne nazadnje … Fakulteta za management je fakulteta za študente, ki so njen največji potencial. Med našimi študenti so ambiciozni, kreativni  in perspektivni posamezniki, zagnani mladi podjetniki in inovatorji, že uveljavljeni in ugledni managerji, uspešni športniki, bodoči znanstveniki …  Vsi, ki želite dobiti ali nadgraditi znanje managementa, vabljeni na Fakulteto za management v Koper.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA (UP PEF)

Pedagoška fakulteta bo v študijskem letu 2020/2021 razpisala naslednje dodiplomske študijske programe 1. stopnje: Pedagogika (UN), Razredni pouk (UN), Socialna pedagogika (UN) in Predšolska vzgoja (VS); podiplomske študijske programe 2. stopnje: Inkluzivna pedagogika, Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, Razredni pouk, Socialna pedagogika, Zgodnje učenje; in podiplomska študijska programa 3. stopnje: Edukacijske vede in poučevanje, Zgodnje učenje. Izredni študij nekaterih študijskih programov se izvaja tudi na dislociranih enotah.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA (UP FTŠ TURISTICA)

Fakulteta za turistične študije – Turistica je največja turistična fakulteta v Sloveniji, ki v sodelovanju z vodilnimi turističnimi institucijam v svetu izobražuje za globalno inovativen in lokalno odgovoren turizem. Turistica izvaja na 1. stopnji dva univerzitetna študijska programa: redni študij Turizem in izredni študij Kulturni turizem ter dva visokošolska strokovna študijska programa: redni študij Management turističnih podjetij, ki ga kot izredni študij izvaja tudi v angleškem jeziku ter izredni študij Management turističnih destinacij, ki ga izvaja na enoti v Ljubljani. Diplomanti višješolskih študijskih programov iz področja turizma in gostinstva se lahko vpišejo neposredno v 2. letnik strokovnih študijskih programov (MTD in MTP), saj se jim prizna vseh 60 ECTS za 1. letnik. V ta namen Turistica od študijskega leta 2019/2020 dalje ponuja tudi nadaljevanje študija v 2. letniku na študijskem programu Management turističnih podjetij (izredno) na novi enoti v Mariboru. Vsi programi 1. stopnje obsegajo 180 ECTS. Kot edina fakulteta v Sloveniji Turistica izvaja še magistrska študijska programa (120 ECTS): splošni Turizem (redno in izredno) in specializirani Dediščinski turizem (interdisciplinarno s Fakulteto za humanistične študije- redno) ter doktorski študijski program (180 ECTS): Inovativni turizem (izredno).

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU (UP FVZ)

Znanje za zdravje. Poslanstvo Fakultete za vede o zdravju je izobraževati in raziskovati –  biti center ustvarjanja in prenosa znanja na področju zdravja, prehrane, fizioterapije in gibanja, ki je uveljavljen doma in v tujini. Fakulteta za vede o zdravju izvaja prepoznavne študijske programe: Zdravstvena nega (VS), Prehransko svetovanje – dietetika (VS), Aplikativna kineziologija (UNI) in Fizioterapija (UNI). Študij je možno nadaljevati na podiplomskem študiju na programih Zdravstvena nega, Dietetika in Aplikativna kineziologija (2. stopnja) ter na programu Preventiva za zdravje (3. stopnja).

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (UP FAMNIT)

Sodobni svet potrebuje interdisciplinarna znanja. Na UP FAMNIT v Kopru smo zato zasnovali interdisciplinarne in med seboj prepletene študijske programe (dodiplomski univerzitetni, 1. bolonjska stopnja): Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in informatika, Bioinformatika, Varstvena biologija in Biopsihologija ter visokošolski strokovni program Sredozemsko kmetijstvo.

 

 

 

 

 

 

Univerza v Ljubljani je z bogato tradicijo najstarejša in največja visokošolska ustanova v Sloveniji, ustanovljena leta 1919. Uvršča se me tri odstotke najboljših univerz na svetu. Skoraj 38.000 študentov dopolnjuje in razvija svoje znanje na kakovostnih družboslovnih, naravoslovnih, humanističnih in tehničnih študijskih programih, ki jih ponuja 23 fakultet in 3 umetniške akademije. Univerza v Ljubljani je nadvse uspešna na področju raziskovalne dejavnosti, zato je tudi osrednja in največja raziskovalna institucija v Sloveniji s kar trideset odstotki vseh registriranih raziskovalcev. Spodbuja interdisciplinarni in multidisciplinarni študij ter deli svoje znanje, dosežke in izkušnje na področju znanosti in umetnosti z drugimi univerzami in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami doma in po svetu. Posebno skrb namenja prenosu znanja v gospodarstvo, zato tesno sodeluje s slovenskimi in tujimi podjetji. Med njenimi partnerji so multinacionalke in najuspešnejša domača podjetja.

UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani izobražuje mlade glasbene umetnike – ustvarjalce in poustvarjalce ter glasbene pedagoge. Študenti imajo med študijem široke možnosti za umetniško udejstvovanje na številnih koncertih, tudi z našimi profesionalnimi orkestri. Vpis je mogoč samo z uspešno opravljenim preizkusom glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja.

UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani je umetniška, izobraževalna in raziskovalna ustanova. Ponuja študij na naslednjih študijskih programih: Slikarstvo (smeri: Slikarstvo, Grafika, Video in novi mediji), Kiparstvo, Oblikovanje vizualnih komunikacij (smeri: Fotografija, Grafično oblikovanje, Ilustracija), Industrijsko in unikatno oblikovanje (smeri: Industrijsko oblikovanje, Unikatno oblikovanje), Konserviranje in restavriranje likovnih del.

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je pestra naravoslovno-tehniška akademska skupnost profesorjev, raziskovalcev in študentov, ki deluje na področju narave in naravnih virov. Vabimo vas, da spoznate zanimive študijske programe vseh bolonjskih stopenj. Pridružite se ljudem, ki jih druži strokovnost, ljubezen do raziskovalnega dela in bodo tudi v prihodnje nepogrešljivi zaradi svojega znanja. Biotehniška fakulteta – naravna izbira!

UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani izvaja najboljšim mednarodnim šolam primerljive bolonjske programe. Najnovejše metode izobraževanja v sodobnem in kreativnem okolju ter priznani, uveljavljeni mednarodni in domači predavatelji ustvarjajo najboljše pogoje za študij in osebni razvoj. Diplomanti so po zaključku šolanja oboroženi z uporabnim znanjem in sposobnostmi, ki jim omogočajo hitro zaposlitev v slovenskem in mednarodnem okolju. Ne zamudite priložnosti, da se na stojnici Ekonomske fakultete prepričate, da smo pr(a)va izbira.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani velja po splošnem prepričanju za eno boljših srednjevropskih arhitekturnih šol. Njen kvalitetni nivo potrjujejo številni uspešni študenti in diplomanti, ki dosegajo zavidljive rezultate tako doma kot v tujini, prav tako pa tudi kvaliteten pedagoški kader, ki učinkovito pokriva večino sodobnih vidikov arhitekturnega in urbanističnega ustvarjanja. Na fakulteto je vpisanih okoli tisoč študentov.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani je največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji in med večjimi v Evropi. Razvija temeljne in aplikativne družboslovne discipline ter daje velik poudarek njihovemu prepletanju. Fakulteta za družbene vede nudi široko paleto vznemirljivih znanj s temeljnih področij sociologije, politologije, komunikologije, novinarstva in kulturologije.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani je edina visokošolska organizacija v Republiki Sloveniji, ki izvaja enoviten magistrski študij farmacije, univerzitetni in magistrski študij laboratorijske biomedicine, univerzitetni študij kozmetologije in magistrski študij industrijske farmacije.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Pozdravljamo te na fakulteti, ki izobražuje za inženirski poklic in ki v življenju odpira mnoga vrata. V nekaj letih dinamičnega izobraževanja lahko pridobiš dobre strokovne osnove in postaneš odgovoren in samozavesten inženir. Izobražujemo za poklice prihodnosti kot so geomatik, BIM modelar, slikovni analitik, okoljski gradbenik, ki bodo odločilno soustvarjali grajeno okolje. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani izvaja pet študijskih programov prve stopnje: Gradbeništvo (UN), Geodezija in geoinformatika (UN), Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN), Operativno gradbeništvo (VS) in Tehnično upravljanje nepremičnin (VS).

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ponuja naslednje študijske programe: univerzitetne programe prve stopnje Kemija, Biokemija, Kemijsko inženirstvo in Tehniška varnost, visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija (redni in izredni študij), magistrske študijske programe druge stopnje Kemija, Biokemija, Kemijsko izobraževanje, Kemijsko inženirstvo in Tehniška varnost ter doktorski program Kemijske znanosti.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Osnovno poslanstvo Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je visokošolsko izobraževanje, znanstveno raziskovanje, strokovno delo ter razvoj in svetovanje na področju dveh temeljnih naravoslovno-matematičnih ved, matematike in fizike.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Fakulteta za pomorstvo in promet je edina članica Univerze v Ljubljani, ki ima sedež izven prestolnice. Nahaja se ob morju v Portorožu s čudovitim pogledom na Piranski zaliv

in zagotavlja visoko zadovoljstvo študentov tudi z obštudijskim življenjem. V sodobno opremljenih prostorih se izobražujejo bodoči tehnologi prometa in transportne logistike,

poveljniki in upravitelji stroja trgovske mornarice, mega jaht itn.. 

S svojo 60-letno tradicijo zagotavljamo kakovosten študij, ki je mednarodno priznan in omogoča mednarodno strokovno udejstvovanje. Študijski programi na Fakulteti za 

pomorstvo in promet so usmerjeni v potrebe gospodarstva, kar zagotavlja visoko zaposljivost diplomantov.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Želiš postati inženir računalništva, robotik, vodja informatike, teoretični računalnikar, administrator podatkovnih baz, razvijalec aplikacij, sistemski arhitekt, strokovnjak za računalniški vid? Vse to in še več lahko postaneš na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, kjer izvajamo študijske programe prve stopnje: Računalništvo in informatika (UNI in VSŠ), Računalništvo in matematika, Upravna informatika in Multimedija.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani študentke in študente usposobi, da lahko soustvarjajo prihodnje spremembe v bolj socialni in za človeka prijaznejši družbi. Na prvi stopnji je na voljo šest modulov: (1) duševno zdravje v skupnosti, (2) psihosocialna podpora in pomoč, (3) socialna pravičnost in vključevanje, (4) socialno delo s starimi ljudmi, (5) socialno delo v delovnem okolju in (6) socialno delo z mladimi.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani je najboljši naslov za inženirski študij prihodnosti! Na fakulteti ustvarjamo in prenašamo znanje, ki študentom in partnerjem na raziskovalnem področju omogoča konkurenčno vključevanje v domače in mednarodno okolje. Stroji in mehanske naprave so sestavni del našega sveta in življenja. Vsi ljudje lahko sanjamo, vendar strojni inženirji smo tisti, ki znamo in zmoremo svoje sanje tudi uresničiti.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT

Študij na področju športa, po napovedih strokovnjakov, obeta nove poklicne in poslovne priložnosti. Še posebej naj bi bile povezane z zdravim in aktivnim življenjskim slogom. Prav tovrstne študijske programe za pridobivanje poklicnih kompetenc ponuja Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani. Pri izobraževanju učiteljev, trenerjev in drugih športnih strokovnjakov imamo v Sloveniji že več kot petdesetletno tradicijo. Smo vodilni na področju raziskovanja in imamo odlične pogoje za sodoben študij. Oboje zagotavljajo kakovostni učitelji in sodobno opremljeni laboratoriji ter športne dvorane, ki so bile v zadnjih dveh letih v celoti prenovljene.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO

Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani je najboljša fakulteta s področja uprave v Sloveniji. Ima najdaljšo tradicijo razvoja upravne znanosti in je edina z evropsko akreditiranimi programi. Na 1. stopnji študija imamo tri študijske programe: visokošolskega Uprava, univerzitetnega Upravljanje javnega sektorja ter interdisciplinarnega univerzitetnega Upravna informatika. Novost v študijskem letu 2020/2021 je smer Upravljanje v Evropski uniji v okviru univerzitetnega študijskega programa Upravljanje javnega sektorja. Študenti pri nas osvojijo sodobna, praktična in uporabna znanja z različnih področij, kot so uprava, pravo, ekonomija, menedžment, organizacija, informatika. Delo poteka timsko, v majhnih skupinah z osebnim pristopom. Po končanem študiju se je možno zaposliti tako v javnem kot zasebnem sektorju. Drzni si uPRAVljaTI prihodnost, zato študiraj na Fakulteti za upravo!

UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani ponuja bolonjske študijske programe, ki jih študenti lahko vpišejo na njenih 21 oddelkih. Fakulteta pri večini prenovljenih programov ohranja priljubljeno možnost dvopredmetnega študija. Novi programi so primerljivi s tistimi na najboljših evropskih univerzah, so vsebinsko in izvedbeno izboljšani, ohranjajo pa prvine klasičnega študija, ki so se v bogati tradiciji študija na fakulteti izkazale za kakovostne. Več na: www.ff.uni-lj.si.

UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA

Na fakulteti potekata šestletna enovita magistrska študijska programa 2. stopnje Medicina in Dentalna medicina ter univerzitetni doktorski program 3. stopnje Biomedicina. Odsek za medicino sprejme 150, Odsek za dentalno medicino pa 50 študentov. Diplomant prejme naziv doktor medicine oziroma doktor dentalne medicine. S pridobitvijo tega naziva doseže stopnjo magisterija. Fakulteta posveča veliko ustvarjalnih moči tudi znanstvenoraziskovalnemu delu.

UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Ali želite delovati na področju tekstila in oblačil, grafike, oblikovanja in mode in si želite pridobiti za to potrebna specifična znanja? Si želite postati inženir s področja geologije, geotehnologije, rudarstva in okolja ali mogoče inženir materialov ali metalurgije? Na Naravoslovnotehniški fakulteti lahko pridobite znanja in kompetence, saj izvajamo študijske programe z vseh omenjenih smeri študija na prvi, drugi in tretji stopnji. Na fakulteti ne potekajo le predavanja, veliko je tudi vaj, laboratorijskega dela in praktičnega usposabljanja. Študentje so že v času študija vpeti v mednarodne izmenjave in v konkretne projekte v delovna okolja v slovenskem gospodarstvu.

UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje razredne in predmetne učitelje, specialne in rehabilitacijske pedagoge, logopede in surdopedagoge ter vzgojitelje predšolskih otrok. Nudi zanimive programe in predmete, ki z aktualnimi vsebinami izobražujejo in vzgajajo študente v strokovnjake, ki bodo na svoji profesionalni poti na različne načine spremljali posameznika od zgodnjega obdobja pa vse do starosti: s poučevanjem, svetovanjem, vzgajanjem, rehabilitacijo itd. S pestro in strokovno usposobljeno ekipo visokošolskih učiteljev in sodelavcev, zanimivimi vsebinami, ki segajo od družboslovnih, medicinskih, humanističnih do matematičnih, naravoslovnih in tehničnih ved nudi Pedagoška fakulteta študentu zanimive programe prve, druge in tretje stopnje in se zaradi povpraševanja po svojih diplomantih – tako na področju izobraževanja kot rehabilitacije – lahko pohvali z visoko stopnjo zaposljivosti.

UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je organiziran študij prava v skladu z načeli bolonjske reforme: prvostopenjski študij traja štiri leta; magistrski študijski program je nadgradnja prvostopenjskega programa in zagotavlja formalno raven izobrazbe kot pogoj za opravljanje pravniškega državnega izpita ter doktorski študij, ki je predviden kot enovit štiriletni študij, z izbiro modulov (usmeritev).

UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA

Študij teologije, kot govor o Bogu in človeku, raziskuje širok spekter znanj s humanističnega, družboslovnega, kulturnega, teološkega in religijskega področja. Usposobi te za razumevanje izzivov sodobnega prostora in časa, da nanje ustrezno odgovoriš z visoko stopnjo socialne kompetence.

UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani je glede na svoj obseg manjša fakulteta, vendar velika glede na svoje poslanstvo. Naše poslanstvo ni samo dobrobit zdrave in bolne živali, domače ali divje, naša skrb so tudi varovanje okolja, varna pridelava hrane in zmanjševanje tveganj za nastanek bolezni, ki se lahko prenašajo z živali na ljudi in obratno. Študente spodbujamo k samostojnemu delu pri obveznih in izbirnih vsebinah ter jih podpiramo pri pridobivanju znanj in izkušenj tudi izven Veterinarske fakultete. Raznolikost našega dela ti ponuja možnosti za delo v splošnem ali zelo specializiranem področju veterine in/ali biomedicine. Sprejmeš izziv?

UNIVERZA V LJUBLJANI, ZDRAVSTVENA FAKULTETA

Poslanstvo Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani je, da kot vodilna srednjeevropska izobraževalna in raziskovalna ustanova na področju zdravstvenih ved izobražuje odlične strokovnjake na vseh akademskih stopnjah ter da s kakovostnim raziskovalnim delom ustvarja nova znanja in skrbi za njihov prenos v prakso. Zdravstvena fakulteta izvaja univerzitetni študijski program (Sanitarno inženirstvo), visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje (Babištvo, Delovna terapija, Fizioterapija, Radiološka tehnologija, Ortotika in protetika, Laboratorijska zobna protetika in Zdravstvena nega) in druge stopnje (Fizioterapija, Sanitarno inženirstvo, Radiološka tehnologija in Zdravstvena nega) na osmih zdravstvenih področjih.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, DODATNO IZOBRAŽEVANJE

Izvajamo aktivnosti (predavanja, delavnice, individualna svetovanja) na področju karierne orientacije za šolajočo mladino od 6 do 19 let, starše in strokovne delavce. Vse aktivnosti so za udeležence BREZPLAČNE, saj projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v obdobju 2019 – 2022.

Izobraževanje odraslih za pridobitev V. stopnje izobrazbe – “tehnik varovanja” ,usposabljanje za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij za varnostno osebje (varnostnik, varnostni menedžer, …), specialistična usposabljanja za varnostno osebje varnostno svetovanje, izvedenstvo in podajanje strokovnih mnenj.

Na območju kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) je vzpostavljen Karierni center za mlade, kjer mladim med 6. in 19. letom starosti nudimo informiranje, individualno karierno svetovanje in poučne delavnice za razvijanje poklicih interesov, za učinkovito načrtovanje njihove kariere. Enote kariernega centra za mlade se nahajajo v Mariboru na Fundaciji PRIZMA, v Velenju v Društvu NOVUS, na Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto in v Podjetniškem inkubatorju Kočevje. Aktivnosti kariernega centra za mlade so namenjene tudi staršem in svetovalnim/strokovnim delavcem osnovnih in srednjih šol, zato da mladim lažje nudijo podporo pri nadaljnjih kariernih odločitvah. Informiramo o možnostih nadaljnjega izobraževanja, štipendiranja, opravljanja praks, ipd. Pripravljamo tudi predstavitve deficitarnih in perspektivnih poklicev ter poklicev prihodnosti na trgu dela. Organiziramo učne in debatne delavnice s poudarkom na praktičnih in virtualnih predstavitvah poklicev ter nudimo obiske podjetij in spoznavanje delovnih mest. Z uporabo različnih orodij in vprašalnikov, med drugim tudi t.i. psihodiagnostičnih pripomočkov in pripomočkov za samostojno vodenje kariere na individualnem svetovanju mlade spodbujamo k celostnem spoznavanju sebe, svojih talentov in kompetenc za življenje in delo. Podporo nudimo tudi staršem in strokovnim delavcem pri spoznavanju kariernih orodij, izobraževalnih programov in zaposlitvenih priložnosti na trgu dela. Organiziramo oz. sodelujemo pri izvedbi strokovnih srečanj, promociji izobraževalnih programov, dnevih odprtih vrat in sejemskih dogodkih. Na voljo smo osebno, telefonsko, po elektronski pošti in tudi s pomočjo aktualnih družbenih omrežij.

STROKOVNO, INTERESNO ZDRUŽENJE

Združenje papirne industrije predstavlja papirno in papirno predelovalno dejavnost v Sloveniji kot zaposlovalca, kot možnost za opravljanje vajeništva, pripravništva ali štipendista. Ta tradicionalna, a trajnostno naravnana dejavnost vabi v svoje vrste različne mlade glede na njihovo strokovno področje in stopnjo izobrazbe, saj gre za delovno okolje, ki je multidisciplonarno in zato zelo zanimivo ter perspektivno. Pri nas lahko dobite informacije, kako se lahko pridružite delovnim kolektivnom papirnic in papirno predelovalnih podjetij že kot dijaki… Veseli bomo vaše iskrivosti in zvedavosti.

Združenje kemijske industrije (ZKI) je edino tovrstno združenje v Sloveniji. Deluje kot avtonomna enota v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in povezuje proizvajalce kemikalij in kemičnih izdelkov, proizvajalce farmacevtskih surovin in preparatov, proizvajalce izdelkov iz gume ter proizvajalce izdelkov iz plastičnih mas. ZKI združuje podjetja, ki predstavljajo več kot 70% zaposlenih iz kemijske industrije. V podporo podjetjem pri različnih vsebinah in vprašanjih organizira številna usposabljanja, delavnice, seminarje, konference, srečanja in druge dogodke. Preko Centra KoCKE – Kompetenčnega centra za kadre kemijske industrije se med drugim izvajajo tudi posebna usposabljanja zaposlenih v panogi, pripravljena po potrebah in merah podjetij iz panoge. Od leta 2011 je bilo izvedenih več kot 1.500 usposabljanj z več kot 14.000 vključitvami. Mlade želimo spodbuditi, da se vključijo v tovrstne študijske programe, saj konkurenca na mednarodnem trgu zahteva nenehne izboljšave obstoječih tehnoloških procesov in izdelkov ter razvoj novih zato, kemijska industrija potrebuje inovativne in za delo motivirane kadre z najnovejšimi znanji.

TZS je samostojno, nepridobitno združenje trgovskih podjetij in ostalih, predvsem tržno usmerjenih gospodarskih subjektov, ki skrbi za kakovosten razvoj in uspešnost trgovinske dejavnosti na področju Slovenije. Zbornica med drugim izvaja poslovodski izpit za pridobitev naziva “Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja” ter številne seminarje in izobraževanja.

ŠTIPENDIRANJE, ZAPOSLOVANJE

dm kot prodajalne dobro poznate, udeležencem želimo približati dm tudi kot odličnega delodajalca. Predstavili bomo različna področja dela: v upravi, logistiki, prodaji in frizersko-kozmetičnih salonih. Udeležencem bomo predstavili možnosti opravljanja šolskih praks, študentskega dela in tudi iskanja prve zaposlitve pri dm-u. Vabljeni!

Domel je globalni razvojni dobavitelj dovršenih rešitev elektromotornih pogonov in komponent, zasnovanih na lastnih inovativnih tehnologijah, ki nam omogoča rast in trajnostni razvoj. S tem zagotavljamo kakovostna delovna mesta v širšem okolju. Z inovativnimi tržno zanimivimi produkti v Domelu omogočamo rast in razvoj podjetja. Visoka tehnološka opremljenost, avtomatizacija in robotizacija se kažejo v poslovnih procesih in so podlaga za gradnjo konkurenčnosti in odličnosti. Inovacije, ki jih pridobivamo s stalnim procesom motiviranja zaposlenih, generira nove priložnosti na globalnem trgu. Sveže znanje in izkušnje pridobivamo s trajnim sodelovanjem s šolskimi in visokošolskimi ustanovami in inštituti  s  ciljem čim hitrejšega prelivanja znanja v svoje izdelke. Zaposleni smo tisti, ki oblikujemo vizijo, določamo poslanstvo, ustvarjamo kulturo, si postavljamo vrednote in sprejemamo strategije za njihovo uresničevanje. Zavedamo se, da smo zaposleni ključni dejavnik za uspeh podjetja, zato skrbimo za varne in zdrave pogoje dela ter organiziramo celovito izobraževanje. Za zadovoljstvo na delovnem mestu se v Domelu trudimo našim zaposlenim na različne načine izboljšati tudi kakovost prostega časa. V skupini Domel trenutno zaposlujemo nekaj več kot 1320 ljudi, ki tvorijo učinkovit in zavzet kolektiv.

PREHOD MLADIH je projekt namenjen nudenju strokovne pomoči mladim s posebnimi potrebami pri lažjem prehodu na nadaljnjo stopnjo šolanja oziroma na trg dela.

DRŽAVNE INSTITUCIJE, JAVNI ZAVODI

1. EUROSKILLS 2. MOJA IZBIRA 3. EUROPASS 4. Nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK 5. REFERNET 6. VAJENIŠTVO 7. Slovensko ogrodje kvalifikacij – SOK

TEKMOVANJE EUROSKILLS – POSTANI JUNAK V SVOJEM POKLICU

Veš, da obstajajo mladi, ki so pravi junaki v svojih poklicih? S svojim talentom in sposobnostmi dosegajo izjemne rezultate na prestižnem tekmovanju v poklicnih spretnostih – EuroSkills. Obišči nas na naši virtualni stojnici in spoznaj te junake in tekmovanje. Mogoče pa boš v prihodnosti eden izmed junakov tudi ti!

NPK – UVELJAVI SVOJE ZNANJE IN IZKUŠNJE

Veliko poklicev se lahko priučite z delom v podjetju, s študentskim delom, s priložnostnim delom v domačem okolju, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja ali tečajih, s samostojnim učenjem, z uporabo različnih medijev ipd. NPK vam omogoča relativno enostavno pridobitev uradnega potrdila o vaši usposobljenosti za te poklice. Namenjen je vsem, ki so dopolnili 18 let, ali izjemoma mlajšim, ki jim je potekel status vajenca ali dijaka in so si v življenju na kakršen koli način pridobili ustrezne delovne izkušnje, znanja in poklicne kompetence ter si želijo, da bi bile le-te tudi ovrednotene in javno priznane.

EUROPASS – KARIERNO SVETOVANJE ZA POSAMEZNIKE

Na stojnici Europass bo v času Informative potekalo individualno karierno svetovanje. Na naši stojnici bomo gostili izkušeni šolski svetovalni delavki, IRIS KRAVANJA ŠORLI in MAJDO JUS AŠIČ. Obe imata dolgoletne izkušnje pri delu z mladimi in izkušnje z vprašanji mladih na sejmu Informativa! Na stojnici bo potekalo tudi individualno svetovanje s ŠPELO POGAČNIK NOSE, koordinatorico Nacionalnega centra Europass, s katero boste lahko pregledali kako ste pripravili vaš Europass CV-ju in kaj je v njem še mogoče izboljšati. Ne pozabite: od 2020 Europass ponuja paleto novih storitev: med drugim tudi pripravo brezplačnega Europass profila, s katerim lahko svojo osebno predstavitev delite kot povezavo!

MOJAIZBIRA.SI-PRAVA POT DO TVOJEGA POKLICA

Kateri poklic te zanima? Kakšno izobrazbo potrebuješ zanj? Katero šolo boš izbral/-a? Kje najdeš odgovor na vprašanje, zakaj se poklicno izobraževanje izplača? Na vsa ta in še mnoga druga vprašanja boste na enostaven način našli odgovore že na Informativi, saj boste lahko na virtualni stojnici Moja Izbira spoznali spletno stran www.mojaizbira.si. Glavni cilj te spletne strani je na enem mestu ponuditi vsem ciljnim skupinam preprost in učinkovit dostop do informacij, ki jim bodo v pomoč pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni in s tem tudi življenjski poti.

ReferNET

Na stojnici ReferNet bom v času Informative nudili informacije o poklicnem izobraževanje v Sloveniji in drugih evropskih državah. Informacije so namenjene vsem, ki jih zanima poklicno izobraževanje ter sorodne tematike (npr. vajeništvo, nacionalni okvir kvalifikacij, strategija in praksa kariernega svetovanja med pandemijo) predvsem pa UČITELJEM in SVETOVALNIM DELAVCEM.

VAJENIŠTVO

Kaj je to vajeništvo? Kako postaneš vajenec ali vajenka? Kaj je mladim pri vajeništvu najbolj všeč? Na vsa ta in druga vprašanja o vajeništvu najdeš odgovore tu. Poklikaj nas 🙂 

Vajeništvo na Informativi 2021 skupaj predstavljamo Center RS za poklicno izobraževanje (CPI), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) in Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). CPI je nacionalna institucija, ki podpira uvajanje vajeništva v okviru ESS projekta Prenova poklicnega izobraževanja v letih 2016-2021. GZS in OZS se v vajeništvo vključujeta kot zbornici pristojni za verifikacijo učnih mest pri delodajalcih in registraciji vajeniških pogodb. Nudita informacije, podporo in pomoč tako vajencem, njihovim staršem kot podjetjem in šolam. 

SLOVENSKO OGRODJE KVALIFIKACIJ – SOK

Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) predstavlja enotni sistem kvalifikacij v Republiki Sloveniji za razvrščanje kvalifikacij v ravni glede na učne izide. SOK je namenjen vsem, ki se želijo seznaniti z raznoliko izbiro izobrazb in kvalifikacij v Sloveniji ter preveriti medsebojno primerljivost različnih kvalifikacij. Prek SOK lahko preverite, katero raven v evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK) oz. evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOVK) dosega vaša izobrazba ali kvalifikacija.

 

Predstavili bomo Zoisove štipendije, Ad futura štipendije za študijsko mobilnost v tujino, štipendije za deficitarne poklice, na voljo pa bodo tudi informacije o EducationUSA centru. Sicer pa morajo mladi že v času šolanja razmišljati o načinu pridobivanja delovnih izkušenj, kompetenc in veščin, po katerih bodo spraševali njihovi potencialni delodajalci, zato so jim na voljo programi Po kreativni poti do znanja, Študentski inovativni projekti za družbeno korist ter Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela, ki so odlična priložnost za pridobitev praktičnega znanja.

Accordion Content

Policijsko delo je zahtevno in odgovorno, a tudi lepo in pomembno. Je poslanstvo s plemenitim ciljem. Policisti namreč pomagamo ljudem v nesreči ter skrbimo za spoštovanje zakonov in zagotavljanje varnosti v družbi. Priložnosti za razvoj kariernih poti je v Policiji veliko. Na Informativi predstavljamo različne možnosti zaposlitve v naši modri družini in različna delovna mesta, kot so policist, policist nadzornik državne meje, pomožni policist in številna druga delovna mesta, za katera iščemo nove sodelavce (računalniški programerji, elektroinženirji, ekonomisti, pravniki, kemiki, veterinarski tehniki, glasbeniki itd.). Obišči naš razstavni prostor, kjer bomo z veseljem odgovorili na vsa tvoja vprašanja. Se beremo, slišimo in vidimo!

Pri ustvarjalnih, podjetnih in inovativnih mladih krepimo kompetence za prepoznavanje priložnosti ter za ustvarjanje samostojne podjetniške poti. Pri tem spodbujamo mlade že v času šolanja ali pa po tem, ko se resno srečujejo z mislijo o ustanovitvi podjetja in kreiranju lastnega delovnega mesta.

 

Accordion Content

Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij skrbi za izvrševanje kazenskih sankcij in pripora s ciljem zagotavljati za družbo, zaprte osebe in za zaposlene varne zapore, ki zagotavljajo možnost resocializacije zaprtim osebam. Delujemo na 15 lokacijah po vsej državi. Vizija Uprave je razvijati sodoben, human in resocializacijsko usmerjen zaporski sistem. Naše vrednote so: • zakonitost, nepristranskost in strokovnost; • dostojanstvo, spoštovanje in zaupanje; • odgovornost in sodelovanje. Za varnost v zaporu skrbijo vsi zaposleni, predvsem pa je to osrednja naloga pravosodnih policistov. Zaposlenim omogočamo redna izobraževanja in usposabljanja, stabilno delovno okolje, redno plačilo, dinamično delo, vplačilo obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ter karierni in osebni razvoj: Pravosodni policist = »Poklic, s katerim rasteš!«

Kontakti

Obiskovalci
Maja Mubi
[email protected]
01 300 32 11

Melita Remškar
[email protected]

01 300 32 19
Razstavni prostori

Lara Petkovšek
[email protected]
01 300 32 12

Organizacija e-Informative bo potekala po enakem principu kot potek fizičnega sejma, in sicer bo sestavljala:

  • info točko za pregled vseh vsebin pred vstopom na virtualno sejmišče;
  • virtualne sejemske dvorane, organizirane po področjih (srednje šole, poklicno izobraževanje, fakultete …);
  • predavalnico s seminarji in predavanji na različne teme o izobraževanju in zaposlovanju;
  • klepetalnico, kjer boste spoznali različne poklice

Programi in organizacije bodo tokrat zavzele online platformo, kjer se bodo obiskovalci lahko sprehodili med zabavnimi virtualnimi razstavnimi prostori.

Registracija

Registracija in udeležba bo za vse obiskovalce BREZPLAČNA. Vse kar boste potrebovali za udeležbo na 13. Informativi bo dobra internetna povezava in računalnik (namizni ali tablični). 

Za udeležbo ne bo potreben prenos kakršne koli aplikacije.

Obiskovalcem bo na dan Informative, od 8:00 naprej, na voljo registracijski link, preko katerega boste imeli možnost brezplačnega vstopa v e-Informativo.

Vstop na Informativo bo za obiskovalce torej brezplačen.

Potek in čas trajanja

Virtualni razstavni prostori bodo za obiskovalce (za ogled in branje) na voljo vseh 48 ur odprtja Informative (od petka, 22. januarja, od 9. ure, vse do sobote, 23. januarja, do 20. ure). Kasneje se Informativa zapre in razstavni prostori ne bodo več na voljo.

Predavanja, klepetalnica in delavnice pa bodo na voljo po vnaprej določenem urniku, ki ga bomo organizatorji objavili na spletnih straneh Informative pred pričetkom dogodka.

Razen vstopne registracije nadaljnje prijave na predavanja ali katerekoli dogodke v okviru Informative ne bodo potrebne.

Kako e-obiskati 13. Informativo?

Varno. Udobno. Lahko iz kavča. Brez maske. S sošolci in sošolkami pa učiteljico, vsak iz svojega toplega in varnega zavetja.
Obiskovalcem priporočamo, da Informativo izkoristite za obisk VSEH izobraževalnih programov, ki vas zanimajo in si tako osvetlite vsa vprašanja, ki so povezana z vpisom naprej (3. marec 2021).

Pred dostopom na platformo bomo organizatorji objavili opise izobraževanih programov in urnik predavanj, tako da boste še pred dostopom na platformo obveščeni, kaj boste lahko obiskali.