Seznam sodelujočih na pretekli Informativi
(januar 2024)

HITRI DOSTOP

Seznam sodelujočih po abecednem vrstnem redu. 

SREDNJE ŠOLE, ŠOLSKI CENTRI, DIJAŠKI DOMOVI

Naslov: Prof. Janezic-Platz 1, 9020 Celovec, Avstrija
Kontakt: Hans Pogelschek, direktor
Telefon: 0043 664 5251350
Spletna stran: www.hak-tak.at
 

HAK – TAK – šola za Evropo Dvojezična TAK že od leta 1990 naprej ponuja jezikovno izobrazbo z alpsko-jadranskim profilom v kombinaciji z obširno strokovno gospodarsko izobrazbo. Vsak absolvent naše šole obvlada vsaj štiri jezike: nemščino, slovenščino, angleščino, italijanščino, nekateri pa še hrvaščino in/ali ruščino.7 razlogov za prijavo: • Splošna in trgovska izobrazba s pravom in ekonomijo (vključno SAP) • Strokovna izobrazba: informacijska tehnologija, športni in kulturni menedžment, okoljski menedžment in okoljska tehnika (kombinirana ekonomska in tehnična izobrazba) • Jezikovna in kulturna kompetenca: učna jezika nemščina in slovenščina, tuji jeziki: angleščina, italijanščina; prosti predmeti hrvaščina in ruščina angleščina in italijanščina tudi kot delovna jezika • Odlične poklicne možnosti ter dostop do univerze (nivo mature je ISCED 5)• Izobrazba, ki je usmerjena v prakso (projekti skupaj s podjetji, učna firma, Junior Company) • Kreativnost, timsko delo, komunikacija • Obvezna strokovna praksa v Evropi in po svetu (tudi Erasmus+)

    

Naslov: Strahinj 99, 4202 Naklo, Slovenija
Kontakt: Tadeja Fričovsky, šolska svetovalka
Telefon: 04 277 2 124
Spletna stran: www.bc-naklo.si
 

Biotehniški center Naklo pod svojo streho združuje poleg srednje šole še višjo šolo ter medpodjetniški izobraževalni center. Na srednji šoli izobražujemo v kar 15 programih. Naši gimnazijci opravljajo splošno maturo, ki jim odpira vrata na vse študije. Tehniški in poklicni programi imajo dobro povezavo z gospodarstvom. Imamo zanimive obšolske dejavnosti. Višja strokovna šola omogoča pridobitev sodobnih znanj s področja hortikulture, kmetijstva in naravovarstva in živilstva. Imamo veliko mednarodnih izmenjav ter dobre avtobusne povezave.

         

Naslov: Ižanska cesta 10
Kontakt: mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica
Telefon:01/2807600

Spletna stran: www.bic-lj.si

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je danes eden izmed desetih največjih šolskih centrov v Sloveniji. V okviru 9 srednješolskih in 2 višješolskih izobraževalnih programov in več kot 70 krajših programov usposabljanj omogočamo dijakom, študentom in odraslim udeležencem poleg splošnih pridobiti tudi strokovna znanja in kompetence s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma. V okviru BIC Ljubljana delujejo Gimnazija in veterinarska šola, Živilska in naravovarstvena šola, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center.

NAŠI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

– Živilstvo in prehrana (višje strokovno izobraževanje)
– Gostinstvo in turizem (višje strokovno izobraževanje)
– Tehniška gimnazija (gimnazija)
– Veterinarski tehnik (srednje strokovno izobraževanje)
– Živilsko-prehranski tehnik (srednje strokovno izobraževanje)
– Naravovarstveni tehnik (srednje strokovno izobraževanje)
– Živilsko-prehranski tehnik – PTI (poklicno-tehniško izobraževanje)
– Slaščičar (srednje poklicno izobraževanje)
– Pek (srednje poklicno izobraževanje)
– Mesar (srednje poklicno izobraževanje)
-Pomočnik v biotehniki in oskrbi (nižje poklicno izobraževanje)

         

 
Naslov: Cesta v mestni log 47, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Uroš Verbovšek, strokovni delavec
Telefon: 01 280 3 705
Spletna stran: www.bic-lj.si
 

BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola se nahaja v prijetnem zavetju Mestnega loga. Šola ima poleg sodobno opremljenih učilnic in laboratorijev tudi šolsko veterinarsko ambulantno, šolski vivarij, knjižnico, kuhinjo s prostorno jedilnico in športno dvorano. Izvajamo dva programa: program tehniške gimnazije in program veterinarskega tehnika. V gimnazijskem programu razvijamo predvsem naravoslovna predmetna področja: biologijo, kemijo, biotehnologijo in mikrobiologijo. Tako dobijo dijaki trdne temelje za nadaljevanje izobraževanja v naravoslovju. Veterinarski tehnik je program, ki pripravlja na poklic, omogoča pa tudi nadaljevanje šolanja na višjih in visokih strokovnih šolah. Dijaki se lahko vpišejo tudi na študij veterine ob dodatno opravljenem predmetu kemija na splošni maturi. Življenje in delo v šoli je obogateno z vrsto dejavnosti in projekti, s katerimi vstopamo tako v slovenski kot v evropski prostor. Znani smo po zanimivi ponudbi izbirnih športov (veslanje, hokej, žongliranje), različnih večdnevnih dejavnostih (jahalni, kolesarski, pohodniški, smučarski in medpredmetni vikendi), naravoslovnem raziskovalnem taboru in drugih pestrih interesnih dejavnostih. Naši dijaki prejemaj odlične uvrstitve na Krkinih nagradah. Posebno pozornost namenjamo tudi projektnim nalogam s področja biotehnologije. Naš cilj je, da mlade ljudi, pripravljene in z uspešno opravljeno maturo, pospremimo v življenje. Ob tem stopamo skupaj z roko v roki tudi z njihovimi starši.

         

 
Naslov: Ižanska cesta 10
Kontakt: Tanja Kek, svetovalna delavka
Telefon: 01/2807605
Spletna stran: www.bic-lj.si
 

Živilska in naravovarstvena šola je ena izmed štirih enot BIC Ljubljana. Dijaki in dijakinje pridobivajo praktične izkušnje v realnih učnih okoljih, v šolski slaščičarni, pekarni, šolski trgovini KRUHarije in CUKRnije, v sodobno opremljenih laboratorijih, v leseni in skoraj nič-energijski šolski stavbi EkoHiši BIC Ljubljana ter v okviru praktičnega izobraževanja pri zunanjih delodajalcih. Smo zdrava, čista in okolju prijazna šola. Šola, na kateri se vedno veliko dogaja na kulturnem, športnem, naravoslovnem in zabavnem področju, šola z ustvarjalnimi učitelji in dijaki. Dijaki in dijakinje, ki se vpišejo na BIC Ljubljana, Živilsko in naravovarstveno šolo, se lahko izobražujejo v naslednjih programih: naravovarstveni tehnik (SSI), živilsko prehranski tehnik (SSI in SSI – PTI), slaščičar, pek, mesar (SPI) ter pomočnik v biotehniki in oskrbi (NPI). V naši trgovini KRUHarije in CUKRnije vas čaka široka paleta slastnih slaščic in pekovskih izdelkov, ki jih v okviru praktičnega izobraževanja pripravljajo tudi dijaki in dijakinje v naši lastni pekarni in slaščičarni, kjer pod strokovnim mentorstvom pridobivajo praktična znanja in izkušnje. Za zdravo in uravnoteženo prehrano skrbi šolska kuhinja, ki dnevno zagotavlja več hladnih in toplih obrokov. Naša šola je ponosna na svoje vključevanje v mednarodne projekte, kot je npr. Erasmus+, kjer ponujamo možnost mednarodne mobilnosti v tujini. Vključeni smo tudi v projekt Moje podjetje, s katerim dajemo priložnost za razvoj lastnega dijaškega podjetja, tako da podjetniške veščine razvijajo že med šolanjem.

         

Naslov: Cesta 24. junija 92, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Tjaša Mazgič, vodja marketinga in vpisov
Spletna stran: www.britishschool.si
 

Britanska mednarodna šola v Ljubljani, ponuja tradicionalno britansko izobraževanje v Sloveniji. Verjamemo v prilagojen pristop k učenju, ki vsakemu otroku omogoča, da preseže svoje zaznane potenciale. Vpisujemo učence, stare od 3 do 18 let.

      

Naslov: Prešernova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Špela Žura, svetovalna delavka
Telefon: 01 300 6 735
 

Podjetna, prijetna, ponosna, Prešernova! SMO ŠOLA VELIKIH IZZIVOV IN VELIKIH MOŽNOSTI. Ekonomska šola Ljubljana deluje od leta 1920 in izobražuje dijake v programih ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik. Kakovosten in sodoben sistem izobraževanja, dobri medosebni odnosi, možnost sodelovanja v različnih projektih, mednarodna vključenost in poudarek na kompetencah s področja informacijske tehnologije, omogočajo dijakom pridobivanje znanj in spretnosti, ki jih zahtevajo vse bolj mednaroden trg dela in nadaljnji študij. Smo Šola ambasadorka Erasmus+ in eTwinning, Zdrava šola, Eko šola in Šola ambasadorka EU parlamenta, kar nas zavezuje k doseganju zastavljenih ciljev.

      

Naslov: Bolniška 11, 6330 Piran, Slovenija
Kontakt: Martin Spacal, specialni delavec
Telefon: 05 671 3 244
Spletna stran: www.geps.si
Na naši šoli izvajamo štiri programe, in sicer:
  • Plovbni tehnik – edini pomorski program v Sloveniji. Omogoča zaposlitev na jadrnicah, jahtah in vseh vrstah ladij po vseh morjih sveta ter nudi dober zaslužek.
  • Elektrotehnik izobražuje za poklice prihodnosti – v elektroniki, robotiki in avtomatiki.
  • Logistični tehnik – usposablja za opravljanje del in nalog na področju transporta, špedicije in skladiščenja.
  • Gimnazijski program – pridobivanje celostnega, izkustvenega in uporabnega vseživljenjskega znanja.
Naslov: Delpinova 9, 5000, Nova Gorica, Slovenija
Kontakt: Ines Vižin, pomočnica ravnatelja
Telefon: 05 335 8 415
Spletna stran: www.gimng.si
 

Gimnazija Nova Gorica vpisuje v oddelke gimnazije, gimnazije-športni oddelek, umetniške gimnazije likovne smeri in umetniške gimnazije smeri gledališče in film. Šola se lahko poleg uspešnosti na maturi, pohvali z uspehi dijakov na različnih tekmovanjih, obsežno ponudbo izbirnih predmetov in veliko izbirnostjo tujih jezikov (nemščina, francoščina, italijanščina, španščina, ruščina). Dijaki si v programu gimnazija pridobijo široko splošno izobrazbo. V času šolanja usvojijo znanja vseh naravoslovnih in družboslovnih predmetov ter se naučijo dveh ali treh tujih jezikov izmed šestih, ki jih ponuja šola. Ob tem razvijajo veščine raziskovanja, ustvarjalnost, kritično mišljenje in ustrezno odzivanje na impulze okolja. Vključitev v športni oddelek gimnazije zagotavlja nadarjenim športnikom možnost razvoja športne kariere kljub šolanju po gimnazijskem programu. Umetniška gimnazija likovne smeri omogoča razvoj potencialov likovno nadarjenih dijakov, ki pridobijo vpogled v razvoj likovne tvornosti in s tem razvijajo odnos do umetnostne dediščine, obenem pa usvojijo specialna znanja in veščine na vseh področjih likovnega ustvarjanja. Umetniška gimnazija – smer gledališče in film pa je namenjena dijakom, ki jih privlačijo govorno in telesno izražanje ter osnove filmskega jezika, gledališke in filmske igre.

Naslov: Rakovniška ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Urška Razmovski, poslovna asistentka
Telefon: 040 886 637
Spletna stran: www.lissa.si
 

Pokrivamo področja vrtca, osnovne šole in srednje šole. Imamo ameriško akreditacijo in smo kandidat za IB, ki bo pokrival vsa področja od vrtca do konca srednje šole.

Naslov: Zaloška 49, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Špela Bogolin, profesorica matematike
Telefon: 031 465 173
Spletna stran: www.gimoste.si/
 

Gimnazija Moste je splošna gimnazija, ki poleg znanj, ki so predpisana v gimnazijskem programu, omogoča dijakom celosten razvoj njihove osebnosti. Ko boste prestopili prag naše šole, boste spoznali, v čem je Gimnazija Moste edinstvena.

Naslov: Roška Cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Alenka Nagode, svetovalna služba
Telefon: 040 607 604
Spletna stran: www.roska.si
 

Zakaj na ROŠKO?

  • Ker dajemo poudarek znanju, inovativnosti in mehkim veščinam,
  • imamo sodobne kreativne učilnice za podjetništvo, kjer dijaki razvijajo svoj potencial,
  • predmeti temeljijo na teoriji in praktični izkušnji,
  • hodimo s programom Erasmus+ na delovno prakso v tujino,
  • imamo športne tabore in zanimive strokovne ekskurzije.

         

Naslov: Kranjska cesta 24, 4240 Radovljica, Slovenija
Kontakt: Medin Ibričić, profesor
Telefon: 04 5370 633
Spletna stran: www.sgtsr.si
 

Promocija izobraževalnih programov na SGTŠR (farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, gastronom-hotelir, gastronomsko-turistični tehnik, gastronomski tehnik, pomočnik v biotehniki in oskrbi) in prikaz izobraževanja na naši šoli s praktičnimi izdelki. 

Naslov: Dunajska cesta 102, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Alenka Petrič, prof. strokovnih predmetov
Telefon: 041 584 969
Spletna stran: www.sggos.si
 

Šola različnih srednješolskih izobraževalnih programov s področja gradbeništva in sorodnih strok.

Naslov: Litostrojska Cesta 51, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Irena Cerar Esih, pomočnica ravnateljice
Telefon: 01 5133 609
Spletna stran: www.ssts.si
 

Srednja šola tehniških strok Šiška v Ljubljani je šola z več kot 70 letno tradicijo izobraževanja na področju strokovnega in poklicnega področja. Izobraževanje na šoli poteka na treh strokovnih področjih, ki so v današnjem času zelo aktualna. To so štiriletni program tehnik mehatronike (SSI) in triletna programa elektrikar (SPI) in računalnikar (SPI) z nadaljevalnima PTI (3+2) programoma elektrotehnik in tehnik računalništva.

Naslov: Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Sara Zavec, učiteljica
Spletna stran: www.ssfkz.si
 

Na šoli izvajamo štiri srednješolske strokovne programe: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik. Vsi programi so naravoslovno obarvani. Dijaki se izobražujejo za pomoč ljudem pri izboljšanju počutja, zdravja, zunanjega videza, obenem pa se pripravljajo na nadaljevanje študija.

Naslov: Preglov trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

Kontakt: Rok Strehovec, profesor
Telefon: 041 456 238
Spletna stran: www.ssgtlj.si

Na šoli izvajamo programe: Gimnazija, Gastronomija in turizem, Gastronomske in hotelske storitve, Gastronomija PTI ter izobraževanje odraslih.

 

Naslov: Poljanska cesta 28 A, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Rock Finale, profesor
Telefonska številka: 030 711 442
Spletna stran: www.sts-ljubljana.si
 

Na Srednji trgovski in aranžerski šoli Ljubljana izobražujemo v izobraževalnih programih za pridobitev poklicne izobrazbe Prodajalec, Ekonomski tehnik in Aranžerski tehnik, izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom oziroma poklicno maturo.

    

Naslov: Zdravstvena pot 10, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Darja Vidovič, pomočnica ravnatelja
Telefonska številka: 01 231 7 167
Spletna stran: www.suaslj.com
 

Programa: ekonomski tehnik in administrator, 600 dijakov, 45 profesorjev, 300 slušateljev izrednega izobraževanja in vseživljenjskega učenja; redno in izredno izobraževanje; 170 računalnikov; 24 učnih podjetij; športna dvorana; fitnes; plesna dvorana; gledališka dvorana, dvorana z odrom; kuhinja za malice, jedilnica; multimedijska knjižnica; Inkubator; referat za dijake; pester izbor malic (vegetarijanska, športna); šolska glasbena skupina; šolski pevski zbor; plesna skupina; literarne čajanke, fotografski krožek, likovni krožek, navijaška skupina; ŠKL; nogometna, rokometna, košarkaška, odbojkarska in tekaška reprezentanca; floorball koncerti; proslave; prireditve, karaoke, talenti; ekskurzije: Berlin, Amsterdam, London, Sarajevo, Banja Luka, Beograd, Praga, Budimpešta, Korzika, Rim, Milano, Češka, Barcelona, Celovec, München, prometni krožek, šahovski krožek, angleški časopis Squash, šolski časopis ŠAUS, E-učilnica, elektronska redovalnica, tekmovanja iz znanja ekonomije, Ekonomijada, športni dan Portorož, kopanje v Aqualuni; izmenjava dijakov, projekt zdrava šola, projekt Cukrarna, maturantski ples, zlati maturantje, projekt Rudolf Maister s predsednikom države, projektni dnevi , medvrstniško partnerstvo in prostovoljstvo, projektno delo, ogledi predstav, SUAŠ je zakon!

 

Naslov: Celjska 16, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Alenka Rakun, Maja Granda – svetovalna služba
Telefonska številka: 01 234 2 401
Spletna stran: www.scpet.si
 

Srednja tehniška in strokovna šola kot del ŠC PET Ljubljana izobražuje dijake v dveh programih: TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ in EKONOMSKI TEHNIK. V programu tehnik elektronskih komunikacij se dijaki naučijo vse o prenosu informacij, od telefonske govorilnice do najnovejšega omrežja 5G, interneta stvari in drugih sodobnih komunikacijskih kanalov, brez katerih si življenja ne predstavljamo več. Je program, ki zagotavlja dobre zaposlitvene in izobraževalne možnosti. Ekonomski tehniki pa spoznavajo delo gospodarstva, bančništvo, marketing in podjetništvo, logistiko, velik poudarek pa dajemo tudi trajnostni, zeleni ekonomiji. V obeh programih posebno skrb namenjamo tudi dijakom športnikom, spremljamo njihov športni napredek, sodelujemo s klubi in jim omogočamo potrebne prilagoditve.

 

Naslov: Štula 23, 1210 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Irena Jamnik, koordinatorka dejavnosti
Telefon: 01 582 2 166
Spletna stran: www.stanislav.si
 

Škofijska klasična gimnazija izvaja lasten javno veljavni program, ki je kombinacija programov splošne in klasične gimnazije, kar je dobro izhodišče za študij katere koli smeri. V isti stavbi deluje Jegličev dijaški dom, v katerem med tednom bivajo dijaki Škofijske klasične gimnazije in tudi drugih srednjih šol.

Naslov: Kidričeva 55, 4000 Kranj, Slovenija

Kontakt: Tajništvo
Spletna stran: www.sckr.si/

Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola, Srednja tehniška šola, Strokovna gimnazija, Višja strokovna šola, Medpodjetniški izobraževalni center. Na vseh enotah centra izobraževalno delo poteka v sodobnih predavalnicah, učilnicah, laboratorijih in delavnicah. Vsi zaposleni si prizadevajo, da bi delovali v duhu uporabniku prijazne izobraževalne ustanove. Zavod ima sklenjena dogovore s preko 300 podjetji in organizacijami, kjer dijaki in študenti lahko opravljajo praktično usposabljanje. V celotni zgodovini se je vzporedno z rednim izvajalo tudi izobraževanje odraslih. Vsebine in programi so bili vezani na programe rednega izobraževanja in potreb po strokovnem znanju v gorenjskih podjetjih.

Naslov: Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Nives Počkar, direktorica
Telefon: 041 762 434


Šolski center Ljubljana sestavljajo štiri organizacijske enote, in sicer: Gimnazija Antona Aškerca, Srednja lesarska šola, Srednja strojna in kemijska šola in Višja strokovna šola z rednim in izrednim programom mehatronika ter rednim programom oblikovanje materialov. Dijaki, študentje in zaposleni bivajo v lepo urejenih učilnicah, knjižnici, delavnicah. Vsem udeležencem posredujemo znanje na izredno kvalitetnem in visokem nivoju.

Naslov: Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Nives Počkar, direktorica
Telefon: 041 762 434


Šolski center Ljubljana sestavljajo štiri organizacijske enote, in sicer: Gimnazija Antona Aškerca, Srednja lesarska šola, Srednja strojna in kemijska šola in Višja strokovna šola z rednim in izrednim programom mehatronika ter rednim programom oblikovanje materialov. Dijaki, študentje in zaposleni bivajo v lepo urejenih učilnicah, knjižnici, delavnicah. Vsem udeležencem posredujemo znanje na izredno kvalitetnem in visokem nivoju.

Naslov: Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Nives Počkar, direktorica
Telefon: 041 762 434


Šolski center Ljubljana sestavljajo štiri organizacijske enote, in sicer: Gimnazija Antona Aškerca, Srednja lesarska šola, Srednja strojna in kemijska šola in Višja strokovna šola z rednim in izrednim programom mehatronika ter rednim programom oblikovanje materialov. Dijaki, študentje in zaposleni bivajo v lepo urejenih učilnicah, knjižnici, delavnicah. Vsem udeležencem posredujemo znanje na izredno kvalitetnem in visokem nivoju.

Naslov: Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Nives Počkar, direktorica
Telefon: 041 762 434


Šolski center Ljubljana sestavljajo štiri organizacijske enote, in sicer: Gimnazija Antona Aškerca, Srednja lesarska šola, Srednja strojna in kemijska šola in Višja strokovna šola z rednim in izrednim programom mehatronika ter rednim programom oblikovanje materialov. Dijaki, študentje in zaposleni bivajo v lepo urejenih učilnicah, knjižnici, delavnicah. Vsem udeležencem posredujemo znanje na izredno kvalitetnem in visokem nivoju.

Naslov: Steklarska ulica 1, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija
Kontakt: Anja Banković, svetovalna delavka
Telefon: 03 818 2 075
Spletna stran: www.scrs.si/

Šolski center Rogaška Slatina je šola z več 70-letno tradicijo. Izvajamo programa splošne in športne gimnazije ter programe tehnik optik, tehnik steklarstva in steklar. Izobraževanje v tehniških programih traja štiri leta, triletni program steklar pa izvajamo v vajeniški obliki. Poklici, za katere izobražujemo, so atraktivni in usmerjeni v prihodnost, na voljo so kadrovske štipendije in vajeniške nagrade. Šola ponuja dobre pogoje za učenje in delo. Dijakom so na voljo številne obšolske dejavnosti, od športa do kulture, možnost sodelovanja v programih Erasmus+, dijaških izmenjavah in strokovnih ekskurzijah. Dijaki dosegajo zavidljive rezultate pri maturi, poklicni maturi in na zaključnem izpitu, prav tako na tekmovanjih iz znanja. V neposredni bližini šole je sodobno urejen dijaški dom, ki dijakom ponuja možnost bivanja v dvoposteljnih sobah apartmajskega tipa.

Naslov: Vegova ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Urška Rozman
 

Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana dijake in dijakinje uspešno pripravlja na poklicno pot v smeri elektrotehnik in tehnik računalništva. Prav tako pa ponuja pester program tehniške gimnazije, namenjen vsem gimnazijcem in gimnazijkam s tehniško žilico.

Naslov: Št.Peter 25, 9184 Št. Jakob v Rožu, Avstrija
Kontakt: Marija Olip, ravnateljica
Telefon: 0043 425 3 2750 12
Spletna stran: www.hlw-stpeter.at/


Izobrazba na Višji šoli za gospodarske poklice obsega obširno splošno izobrazbo, osnovno trgovsko izobrazbo, učenje tujih jezikov ter praktično znanje na gastronomskem in turističnem področju. S praktično izobrazbo in obvezno prakso v gospodarstvu omogoča optimalno pripravo na nesamostojne (kot sodelavci) ali samostojne (kot podjetniki) poklice. Bistveni cilji izobraževanja so oblikovanje osebnosti, sposobnost poklicne mobilnosti in fleksibilnosti, kreativnost, konstruktivna in pozitivna kritika, socialni angažma, sposobnost komuniciranja v učnih in tujih jezikih ter pripravljenost za nadaljnje izobraževanje.

    

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Naslov: Strahinj 99, 4202 Naklo, Slovenija
Kontakt: Andreja Zupančič, referentka v referatu za študente
Telefon: 04 277 2 145
Spletna stran: www.bc-naklo.si
 

Biotehniški center Naklo pod svojo streho združuje poleg srednje šole še višjo šolo ter medpodjetniški izobraževalni center. Višja strokovna šola omogoča pridobitev sodobnih znanj s področja hortikulture, kmetijstva in naravovarstva in živilstva. Omogočamo redni in izredni študij. Študij na višji šoli nudi možnosti za pridobivanje dobrega strokovnega znanja in številnih praktičnih izkušenj v sodelovanju s podjetji. Imamo veliko mednarodnih izmenjav ter odlične predavatelje in mentorje.

         

Naslov: Ižanska cesta 10
Kontakt: mag. Jasna Kržin Stepišnik, direktorica
Telefon:01/2807600

Spletna stran: www.bic-lj.si

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je danes eden izmed desetih največjih šolskih centrov v Sloveniji. V okviru 9 srednješolskih in 2 višješolskih izobraževalnih programov in več kot 70 krajših programov usposabljanj omogočamo dijakom, študentom in odraslim udeležencem poleg splošnih pridobiti tudi strokovna znanja in kompetence s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma. V okviru BIC Ljubljana delujejo Gimnazija in veterinarska šola, Živilska in naravovarstvena šola, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center.

NAŠI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

– Živilstvo in prehrana (višje strokovno izobraževanje)
– Gostinstvo in turizem (višje strokovno izobraževanje)
– Tehniška gimnazija (gimnazija)
– Veterinarski tehnik (srednje strokovno izobraževanje)
– Živilsko-prehranski tehnik (srednje strokovno izobraževanje)
– Naravovarstveni tehnik (srednje strokovno izobraževanje)
– Živilsko-prehranski tehnik – PTI (poklicno-tehniško izobraževanje)
– Slaščičar (srednje poklicno izobraževanje)
– Pek (srednje poklicno izobraževanje)
– Mesar (srednje poklicno izobraževanje)
-Pomočnik v biotehniki in oskrbi (nižje poklicno izobraževanje)

         

Naslov: Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Tanja Gregorec, referat višje šole
Telefon: 01 280 7 606
Spletna stran: www.bic-lj.si
 

Prvi vpis rednih in izrednih študentov v program živilstvo je bil izveden v študijskem letu 2006/2007. V študijskem letu 2022/23 tako šola deluje že šestnajsto leto in izobražujemo redne in izredne študente v dveh programih – živilstvo in prehrana ter gostinstvo in turizem. Osrednja pozornost vseh strokovnih delavcev na Višji strokovni šoli je posvečena študentom in ustvarjanju pogojev za uspešen potek in zaključek študija. Najpomembnejši cilj Višje strokovne šole je kakovostno izvajanje študijskega procesa z dobro vzpostavljenim partnerskim sodelovanjem s podjetji, ki sodelujejo pri izvajanju praktičnega izobraževanja študentov, pri različnih projektih … Tako kot do sedaj, si bomo tudi v prihodnje prizadevali za sodelovanje z drugimi višjimi strokovnimi šolami, ki izobražujejo po programu živilstvo in prehrana ter gostinstvo in turizem, prav tako tudi ostalimi VSŠ preko sodelovanj v Skupnosti Višjih strokovnih šol RS, skrbeli za dobro mednarodno povezovanje, sodelovali z različnimi inštitucijami s področja živilstva, prehrane, gostinstva, turizma, izobraževanja …

         

Študent višje strokovne šole v dveh letih študija pridobi uporabno strokovno znanje, utemeljeno na praktičnem izobraževanju v podjetjih, kjer je omogočen neposreden stik z delodajalci. Višješolski študijski programi so izrazito praktično naravnani, diplomante pa usposobijo za takojšnje delo v podjetju. Diplomanti višjih strokovnih šol so bolje zaposljivi od povprečja zaposljivosti v Sloveniji. Diplomanti višjih strokovnih šol imajo v povprečju od 14,6 do 22,5 % višjo povprečno mesečno bruto plačo od zaposlenih s srednješolsko izobrazbo. Si še vedno v dilemi?

Naslov: Glavni trg 17 b, 2000 Maribor, Slovenija
Kontakt: Žan Dapčevič, direktor
Telefon: 02 228 3 535
Spletna stran: www.academia.si
 

Academia, višja strokovna šola s predavatelji iz gospodarstva izvaja programe s področja ekonomije, inženirskih ved, medijske produkcije in računalništva. Zagrabite dvojno priložnost in s študijem na Academii pridobite dve diplomi Republike Slovenije in Velike Britanije.

    

Naslov: Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Ksenija Sever Žižek, ravnateljica SŠ in VSŠ
Telefon: 040 557 409
Spletna stran: www.sofizo.si
 

Študij je zasnovan tako, da študentom omogoča pridobivanje znanj in veščin, ki so v koraku s hitrimi spremembami in novimi izzivi sodobnega sveta. Usmerjenost v prihodnost zagotavlja, da bodo študenti pripravljeni na uspeh v dinamičnem poklicnem okolju. Na voljo vam je višje strokovno izobraževanje, ki nudi celovit nabor znanja, spretnosti in veščin: ekonomist, poslovni sekretar, logistično inženirstvo, informatika, velnes, varovanje, organizator socialne mreže in snovanje vizualnih komunikacij in trženja.

Naslov: Celjska 16, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Nataša Novak Ipavec, predavateljica
Telefon: 01 234 2 458
Spletna stran: www.scpet.si
 

Višja strokovna šola ŠC PET v Ljubljani ponuja bodočim študentom dva študijska programa: Telekomunikacije in Ekonomist. Študij traja dve leti in študentom omogoča pridobitev strokovnega znanja z obveznim praktičnim izobraževanjem v realnem delovnem okolju. Program Telekomunikacije študentom v drugem letniku ponuja tri izbirne smeri: Multimedijski sistemi, Elektronska komunikacijska omrežja in naprave ter smer Trženje in prodaja; medtem ko program Ekonomist ponuja Bančništvo, Poslovno logistiko in Zavarovalništvo. Diplomanti pridobijo VI/1 razen izobrazbe in naziv inženir telekomunikacij (program telekomunikacije) oz. naziv ekonomist (program ekonomist).

 

Naslov: Ljubljanska cesta 97, 3000 Celje
Kontakt: Nada Reberšek Natek, ravnateljica
Telefonska številka: 040 637 287
Spletna stran: www.hvu.si
 

Naša višja strokovna šola kot enota Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje deluje že od lete 2004. Izvajamo dva višješolska strokovna programa in sicer Hortikulturo in Snovanje vizualnih komunikacij in trženja. Vsebine hortikulkture so povezane skrajinskim vrtnarstvom, pridelovanjem hortikulturnih rastlin in oblikovanjem prostora z rastlinami. vsebine Snovanja vizualnih komunikacij in trženja so povezane s vizualnimi komunikacijami kot promocijskim materialom in trženjskim pristopom pospeševanja prodaje.

 

Naslov: Podlubnik 1 B, 4220 Škofja Loka, Slovenija
Kontakt: Igor Hanc, ravnatelj VSŠ
Telefon: 04 506 2 300
Spletna stran: www.scsl.si
 

Višja strokovna šola Škofja Loka je prepoznana kot kakovostna šola pri izobraževanju mladih in odraslih v višjem strokovnem študiju strojništva in lesarstva. S prilagajanjem na spremembe v okolju ter s posodabljanjem in razvijanjem študijskih programov sledimo potrebam gospodarstva in željam naših študentov. Pouk poteka v sodobnih predavalnicah in laboratorijih z uporabo sodobnih strojev in naprav ter najsodobnejše programske opreme. Smo odlična šola in vzpodbujamo odličnost na vseh področjih delovanja.

         

Naslov: Kidričeva cesta 55 a, 4000 Kranj, Slovenija
Kontakt: Lidija Grmek Zupanc, ravnateljica VSŠ ŠC Kranj
Telefon:040 849 655
Spletna stran: www.sckr.si/vss
 

Na VSŠ ŠC Kranj izvajamo naslednje programe: Ekonomist/ekonomistka – ekonomisti so zaposljivi na mnogih področjih in sicer v računovodskih servisih ali v računovodskih oddelkih podjetij, na drugi strani pa so iskani v nabavnih in prodajnih oddelkih podjetij in sicer kot specialisti za izvajanje trženjske politike podjetja. Delovne naloge ekonomista so zelo obsežne ter predvsem odgovorne: upravljanje z investicijskim portfeljem (z vrednostnimi papirji); pripravljanje raznih strokovnih računovodskih poročil; izvajanje analitičnih poslov; spremljanje tržnih dogajanj; sestavljanje finančnih in drugih poslovnih načrtov itd. Inženir/inženirka elektroenergetike – široka paleta poklicev s področja elektroenergetike oz. elektrotehnike; področje načrtovanja, izgradnje, zagona, upravljanja, vzdrževanja in nadziranja elektroenergetskih sistemov in naprav ter področje prodaje električne energije; področje vodenja obratovanja elektrarn, prenosnih naprav, distribucijskih postrojev in obratovanja velikih porabnikov električne energije; področje raziskav in razvoja obnovljivih virov električne energije in njene učinkovite rabe; področje projektiranja klasičnih in sodobnih električnih inštalacij; lahko se zaposli tudi v raziskovalnih in razvojnih ustanovah, na univerzi, v podjetjih, v vladnih službah, na vodstvenih in vodilnih položajih. Inženir/inženirka informatike – v podjetjih in organizacijah, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, postavitvijo in vzdrževanjem IKT; v podjetjih in organizacijah, ki želijo z uvajanjem, posodabljanjem IKT ter storitvami izboljšati svoje poslovanje; v lastnem start-up podjetju z razvojem novih aplikacij, programov, rešitvami IKT; v organizacijah, kjer zbirajo in statistično obdelujejo podatke za namene trženja, prodaje, odnosov z javnostmi, ugotavljanjem javnega mnenja. Inženir/inženirka mehatronike – široka paleta poklicev s področja mehatronskih komponent, podsistemov in sistemov; področje načrtovanja, izgradnje, montaže, vzdrževanja in upravljanja mehatronskih sistemov in naprav; področje avtomatizacije in robotizacije; področje avtomobilske industrije; področje razvoja obnovljivih izvorov električne energije in učinkovite rabe električne energije; lahko se zaposli tudi v raziskovalnih in razvojnih ustanovah, na univerzi, v podjetjih, v vladnih službah, na vodstvenih in vodilnih položajih. Organizator/organizatorka socialne mreže – v podjetjih in organizacijah, ki se ukvarjajo z: organiziranjem in koordiniranjem aktivnosti programov socialne pomoči s ciljem vključevanja posameznikov in skupin v socialno mrežo; organiziranjem in sodelovanjem v programih in aktivnostih s področja socialne preventive za zagotavljanje aktivnejšega in kakovostnejšega dela ljudi; informiranjem uporabnikov o pravicah in oblikah pomoči socialnega varstva ter o podpornih mrežah v lokalnem okolju. Posebno priložnost za samostojno zaposlitev vidimo v socialnem podjetništvu, ki v Sloveniji postaja vedno pomembnejše. Inženir/inženirka varovanja – široka znanja in usposobljenost, ki ju bo študent varovanja pridobil v času izobraževanja v šoli in pri delodajalcih, mu bodo nudili možnosti zaposlitve v zasebnih varnostnih službah in drugih gospodarskih družbah na področju varnosti in varovanja. Znanja bodo študentu varovanja omogočala tudi hiter prehod do poklica mestnega ali občinskega redarja, do poklica vojaka slovenske vojske, policista in vrsto drugih poklicev.
 

Naslov: Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana
Kontakt: Nives Počkar
Telefon: 041 762 434
 

Šolski center Ljubljana sestavljajo štiri organizacijske enote, in sicer: Gimnazija Antona Aškerca, Srednja lesarska šola, Srednja strojna in kemijska šola in Višja strokovna šola z rednim in izrednim programom mehatronika ter rednim programom oblikovanje materialov. Dijaki, študentje in zaposleni bivajo v lepo urejenih učilnicah, knjižnici, delavnicah. Vsem udeležencem posredujemo znanje na izredno kvalitetnem in visokem nivoju.

VISOKE ŠOLE, FAKULTETE, UNIVERZE, ŠTUDENTSKI DOMOVI

Naslov: Europastrasse 4, 9524 Villach, Avstrija
Kontakt: Marco Buttazoni, Employee Marketing & PR
Telefon: 0043 590 500 7 313
Spletna stran: www.fh-kaernten.at
 

The Carinthia University of Applied Sciences is a dynamic and dialogue-oriented university of applied sciences with regional roots and international orientation. It is active in the focal areas of health and social affairs, technology and economics. Its core tasks lie in the areas of study and teaching, applied research, knowledge transfer and further education.

      

Naslov: Alte poststraße 149, 8020 Graz, Avstrija
Kontakt: Sophie Kappel, study guidance
Telefon: 00316 545 38 800
Spletna stran: www.fh-joanneum.at
 

FH JOANNEUM is training future experts in computer science, engineering, environment & society, health, management and media & design. We offer 55 degree programmes, where our students develop new secure IT products, explore diagnostic and therapeutic methods of the future, implement technical innovations, design more efficient business processes and products, generate new ideas for social life in the 21st century, develop sustainable design solutions and shape media of the future. In addition to providing top class teaching, the university‘s key missions also include applied research and life-long continuing education.

      

Naslov: Piaristengasse 1, 3500 Krems an der Donau, Avstrija
Kontakt: Rudolf Seher, Prospective student advisory service
Telefon: 0043 2732 802 222
Spletna stran: www.imc.ac.at
 

Based in Austria, IMC Krems is a modern university with a strong national and international reputation. The university offers a total of 27 innovative full-time and part-time bachelor and master degree programmes focusing on business, health sciences and science & technology. Day-to-day life at IMC Krems has a pronounced international flavour: the university has close ties with over 170 partner universities, is an active member of numerous partnership programmes and its students come from more than 90 different countries.

    

Naslov: Johann Strauß Straße 2, 2540 Bad Vöslau, Avstrija
Kontakt: Christof Lichtenwagner, Administrator
Telefon: 0043 664 928 4 498
Spletna stran: www.itm-college.eu
 

Officially accredited by the Austrian Ministry of Education, the ITM College is registered as a tourism college with public status. The educational concept is focused on an applied study programme all taught in English. What makes ITM special is the perfect balance of theoretical and practical skills. Studying in an operating seminar and event hotel means valuable experience and a broad insight into various fields of the hospitality sector. This ranges from Cooking, Restaurant & Service Management or Management Operations to Business Administration, Accounting & Controlling too various others. In a global world that is expanding ever more, interaction with a big variety of cultures is essential. Therefore, ITM is proud that students from all over the world create a dynamic, global and multicultural atmosphere on our campus, not losing the benefit of our small and familiar learning environment though. Therefore, being a small faculty, ITM can put special focus on each individual student, thus responding to the different needs and requirements. Our lecturers can adapt and customise their lessons in accordance with the preferences or special fields of interest of their students. With a campus surrounded by nature, but also close to our capital Vienna, students have many possibilities to enjoy leisure time in Austria an can benefit greatly from their stay in this beautiful tourism country.

    

Naslov: Universitatstrasse 15, 6020 Innsbruck, Avstrija
Kontakt: Aline Kummer-Pircher, Marketing and communications
Telefon: 0043 512 2070 1521
Spletna stran: www.mci.edu
 

OUR UNIQUE CONCEPT As Entrepreneurial School® we provide a meaningful connection between universities, grandes écoles, business schools, universities of applied sciences, and the world of business. We offer a unique variety of innovative study programs in the fields of Management & Society and Technology & Life Sciences. All of our students benefit of high academic quality & practical relevance delivered by ourpool of exemplary international lecturers. INTERNATIONALITY As one of Austria’s leading universities of applied sciences, the MCI has over 3,500 students from 66 nations and more than 300 partner universities around the world. Semesters abroad, double degree programs, Erasmus+ funded internships and participation in the European University Ulysseus enable students to network internationally, gain experiences abroad and take part in interdisciplinary research projects. MENTORING THE MOTIVATED With our dynamic Career Center, we provide our graduates with intensive support in starting their careers. MCI alumni are in particularly high demand in the job market and usually have several job offers even before graduation. DYNAMIC & ENTREPRENEURIAL With our dynamic start-up spirit, we accompany students, alumni and partners in their careers and entrepreneurial activities and promote the competences required to be a successful executive and entrepreneur. CITY OF INNSBRUCK The attractive location of the Entrepreneurial School® in the heart of the vibrant University City of Innsbruck with its 135.000 inhabitants makes studying at MCI a unique and promising experience. Surrounded by an impressive mountain landscape Austria’s fifth largest city is a popular tourist destination, hosted the Winter Olympics twice, offers extensive cultural and sporting activities and includes an exciting mix of urban flair, unspoiled nature and adrenaline-filled adventures.

   

Naslov: Kaiser-Franz-Josef-strasse 18, 8344 Bad Gleichenberg Avstrija
Kontakt: Anja Kaufmann, Marketing
Telefon: 0043 315 922 09 119
 

Höhere Lehranstalt im Tourismus: 5 Jahre mit Matura, Tourismus- und Genussakademie : 3 Jahre mit Diplom, Kolleg für Tourismus und Freizeitwirtschaft: DE oder ENG: 2 Jahre mit Diplom

   

Naslov: Rechbauerstrasse 12, 8010 Graz, Avstrija
Spletna stran: www.tugraz.at/en/home
 

The TU Graz is a modern, future-oriented educational and research institution with a distinctive international profile. The TU Graz offers 19 bachelor’s programmes, 35 master’s programmes – 19 taught in English. The traditional strong networks existing between the TU Graz and representatives of international industry and economy allow students to gain practical experience throughout their studies. In terms of teaching the TU Graz is also blazing new trails and uses the latest teaching and learning technologies to support interactive and creative study.

      

Naslov: Universitatstrasse 65-67, 9020 Klagenfurt, Avstrija
Kontakt: Mirjam Resztej, Student guidance
Telefon: 0043 463 2 700 9 325
 

Die Universität Klagenfurt ist eine lebendige und innovative Universität am Schnittpunkt dreier Kulturen. Sie ist die führende akademische Bildungs- und Forschungsinstitution in Kärnten und Drehscheibe für Wissenserwerb, Wissensaustausch und Wissenstransfer in der gesamten Alpen-Adria-Region. Die Universität Klagenfurt wurde 1970 gegründet und hat heute rund 12.000 Studierende. Sie ist eine sehr junge, dynamische Universität, die über vier Fakultäten in modernen Gebäuden mit ausgezeichneter Infrastruktur verfügt. Zu den Studienbereichen zählen Wirtschaft, Rechtswissenschaften, Technik, Lehramtsstudien, Kulturwissenschaften, Literatur- und Sprachwissenschaften sowie Sozial- und Gesellschaftswissenschaften. An der Universität Klagenfurt können Sie aus 18 Bachelorstudien, 27 Masterstudien, 14 Lehramts-Unterrichtsfächern und 5 Doktoratsstudien wählen! Die Universität Klagenfurt bietet: – ein breites Studienangebot aus unterschiedlichsten Disziplinen – ausgezeichnete und individuelle Betreuungsverhältnisse – kontinuierlichen und förderlichen Austausch zwischen Lehrenden und Studierenden – viele internationale Kooperations- und Forschungspartner*innen

Naslov: Slovenska cesta 17, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon: 02 250 1 999
Spletna stran: www.almamater.si/
 

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor je samostojna visokošolska institucija, ki v Sloveniji deluje na petih lokacijah (Maribor, Ljubljana, Celje, Koper, Murska Sobota). Na prvi bolonjski stopnji ponujamo 8 študijskih programov (Fizioterapija, Spletne in informacijske tehnologije, Management poslovnih sistemov, Socialna gerontologija, Zdravstvena nega, Arhivistika, Humanistični študiji in Ples, koreografija). Od leta 2011 delujemo pod patronatom Evropske akademije znanosti in umetnosti iz Salzburga (najreprezentativnejša znanstveno-akademska institucija v Evropi). Vse naše dodiplomske študijske programe je možno nadaljevati tako na drugi, kot na tretji bolonjski stopnji.
    

Naslov: Trubarjeva Cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Sanja Vatić, produkcija in organizacija projektov in dogodkov, koordinator za izven-kurikularne dejavnosti in stike z zunanjimi partnerji
Telefon: 040 752 215
Spletna stran: www.ava.si
 

Akademija za Vizualne Umetnosti (AVA) nudi dodiplomski in podiplomski (MA) študij sodobnih vizualnih umetnosti. Naše študente spodbujamo, da se razvijejo v samozavestne in suverene ustvarjalce, ki hodijo v korak z evropskimi in s svetovnimi trendi. Študijski programi so javno veljavni in akreditirani s strani NAKVIS-a. Poslanstvo AVE temelji na spodbujanju individualnih vizij in ustvarjalne odličnosti. Strategija učenja in poučevanja zagotavlja trdne temelje za praktične ustvarjalne postopke ter za zgodovino in teorijo vizualnih umetnosti. Študente usposobimo za kreativne poklicne kariere na polju likovne umetnosti, gledališča, filma, videa in fotografije ali pa za nadaljevanje študija na podiplomski ravni. Strateški poudarek je na eksperimentiranju, raziskavi, reševanju problemov in interdisciplinarnem sodelovanju na podlagi globalne informiranosti in ozaveščenosti.

      

Naslov: Gutschstrasse 2-6, 6003 Lucerne, Švica
Kontakt: Dragos Vasilescu, Business development manager
Telefon: 0041 762 933 247
Spletna stran: www.bhms.ch/
 

Ena izmed vodilnih svetovnih šol, BHMS v Švici, ponuja programe v poslovnem in hotelskem managementu. Nahaja se v Luzernu in združuje poslovno usmerjenost s praktičnimi izkušnjami v hotelskem okolju. S poudarkom na praktičnem učenju študentom omogoča neprecenljive izkušnje v sodelovanju z vodilnimi hotelskimi podjetji. Strokovni profesorji, mednarodno okolje ter inovativni pristopi študentom omogočajo razvoj ključnih kompetenc za uspeh v industriji gostinstva in poslovnega managementa. BHMS odpira vrata do širokega spektra kariernih priložnosti na globalnem trgu dela
    

Naslov: Körblergasse 126, 8010 Graz, Avstrija
Kontakt: Anna Schober, Student recruitment
Spletna stran: www.campus02.at/
 

Discover a world of possibilities at CAMPUS 02 University of Applied Sciences in Graz, Austria, where we provide a dynamic blend of technical and business degree programmes tailored to meet the global demands of today’s ever-evolving professional landscape. Our diverse offerings span across the fields of Automation Technology, Information Technologies & Business Informatics, Innovation Management, Financial Accounting & Management Accounting as well as Marketing & Sales. Excitingly, we’ve expanded our lineup with the addition of the English language Bachelor’s Degree Programme in Smart Automation. At CAMPUS 02 UAS, you won’t just learn from academic experts, but also benefit from the invaluable insights of industry professionals who actively contribute to the practical relevance of our courses.

         

Naslov: 2 av. de L’Universite, 4365 Esch-Belval Esch-Sur-Alzette, Luksemburg
Kontakt: Katerine Saleme Ruiz, Project manager
Telefon: 00384 666 445 505
Spletna stran: www.eumaster4hpc.uni.lu/
 

EUMaster4HPC is an HPC European consortium leading educational activities, funded by the EuroHPC Joint Undertaking to design and implement the first pan-European High Performance Computing (HPC) Master programme.

  

Naslov: Dunajska 129, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Mileva Miškovič, vodja referata
Telefon: 031 383 883
Spletna stran: www.fd.si
 

Fakulteta za dizajn (FD) izvaja triletni visokošolski strokovni študijski program prve stopnje »Dizajn« ter dvoletni magistrski študijski program druge stopnje “Dizajn”. Oba študijska programa se izvajata na smereh: Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Moda in tekstilije ter Dizajn management. Skladno z akreditiranimi študijskimi programi poteka pedagoško, strokovno raziskovalno in umetniško delo na FD na področjih oblikovanja interierja stanovanjskih in poslovnih objektov, oblikovanje tekstilij, oblačil in modnih dodatkov ter tekstilnih izdelkov za interier, vizualnih komunikacij v najširšem pomenu ter produktnega oblikovanja. Na študijski smeri Dizajn management izvaja FD poglobljene raziskave in analize na področju upravljanja z dizajnom in implementacije dizajna v poslovanje podjetij.

Naslov: Šegova ulica 112, 8000 Novo Mesto, Slovenija
Kontakt: Janja Šašek, referentka študentskega referata FINI Novo mesto Telefon: 070 601 090
Spletna stran: www.fini-unm.si
Dodiplomski in podiplomski študij strojništva (1., 2. in 3. stopnja)          
Naslov: Ljubljanska cesta 31a, 8000 Novo mesto
Kontakt: Katja Peterlin
Spletna stran: www.fis.unm.si
 

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je ustanova, na kateri so študijski programi v toku z zadnjimi trendi na področju informacijske družbe in razvoja informacijskih tehnologij. Ponuja sodobne metode učenja, ki jih izvajajo na svojem področju uveljavljeni domači učitelji in tuji gostje iz svetovno znanih univerz, ter napredna učna sredstva. Predavatelji na FIŠ imajo obilo praktičnih izkušenj iz snovi, ki jo podajajo, prav tako podajanje snovi sloni na praktičnih primerih. FIŠ-evi profesorji, raziskovalci, strokovni sodelavci in seveda študenti FIŠ so močno vpeti v mednarodno okolje, v katerem sodelujejo kot enakovreden partner v izmenjavi znanstvenih dosežkov, novo dodanega znanja in izkušenj, ki so nujno potrebni za dosego najboljših rezultatov na svojem področju.

         

Naslov: Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija
Kontakt: Sara Jeseničnik, sodelavka v kariernem centru in mednarodni pisarni
Telefon: 041 332 958
Spletna stran: www.ftpo.eu
 

ŠTUDIJ ZA INŽENIRJE PRIHODNOSTI: Fakulteta za tehnologijo polimerov je z gospodarstvom tesno povezana in mednarodno uveljavljena akademska ustanova. Gradi na odličnosti študija, razvojnega in raziskovalnega dela ter študentom in podjetjem omogoča pridobivanje znanj iz enega najbolj zanimivih tehnoloških področij na svetu. Gradimo na odličnosti študija, razvojnega in raziskovalnega dela ter študentom in podjetjem omogoča pridobivanje znanj iz enega najbolj zanimivih tehnoloških področij na svetu.

         

Naslov: Trg mladosti 7, 3320 Velenje, Slovenija
Kontakt: Milena Ževart, vodja referata
Telefon: 03 898 6 410
Spletna stran: www.fvo.si
 

Fakulteta za varstvo okolja izvaja študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije na prvi in drugi stopnji. Gre za aktualen interdisciplinarni študij, po katerem diplomirani ekotehnologi in magistri ekotehnologi obvladajo temeljna znanja iz okoljevarstva in naravovarstva, dopolnjena z znanjem namenskih računalniških programov, vodenja projektov, okoljske komunikacije in zakonodaje ter poslovnih znanj.
     

Naslov: Spodnji plavž 3, 4270 Jesenice, Slovenija
Kontakt: Nevenka Kavčič Cenček, tajnica
Telefon: 04 586 9 360
Spletna stran: www.fzab.si
 

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) je mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta. Pet mednarodnih primerljivih študijskih programov FZAB na vseh treh bolonjskih stopnjah vas z najsodobnejšimi pristopi in znanji vsestransko usposobi za uspešno soočanje z današnjimi in prihodnjimi zdravstvenimi izzivi. Če ste odločeni, da želite pridobiti najboljša znanja iz zdravstvene nege, fizioterapije, promocije zdravja in drugih zdravstvenih ved, je FZAB prava izbira. Prav tako je prava izbira za vse, ki iščete dinamično okolje s številnimi razvojnimi in raziskovalnimi priložnostmi ter odlično vpetostjo v inovativne nacionalne in mednarodne projekte. Pridružite se nam!

     

Naslov: Rachelsmolen 1, 5612 Eindhoven, Nizozemska
Kontakt: Frank Henning, International marketing manager
Telefon: 0031 615 673 899
Spletna stran: www.fontys.nl/en
 

Fontys is one of the most forward-looking and largest Universities of Applied Sciences in the South of the Netherlands. We offer Bachelor, Master and Exchange programmes in a variety of fields, including ICT and engineering, business, arts, logistics, communication and health. Fontys is the place to be for anyone who is interested in technology, entrepreneurship and creativity. Students of more than a 100 different nationalities can be found studying at our campuses. Together with and for the professional field, we provide highquality higher vocational education and carry out innovative practically oriented research. In this way, we contribute to the power to develop a vital, inclusive and sustainable society. Our campuses are located in three cities. Eindhoven, capital of the ‘Brainport’ region, is recognised as Europe’s leading region for innovation and top-flight technology; Tilburg is known as the home of creativity, arts and business; and Venlo, where business, logistics and technology come together.

 

        

Naslov: Krekov trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Urška Lampret, prodekanja
Telefon: 040 475 021
Spletna stran: www.fpe.si
 

Sodobnost vsebin: pri oblikovanju predmetnika se zgledujemo po uglednih tujih šolah, kot npr.: UIC Barcelona, Boston College, MIT, Harvard University, Sacro Cuore Milano…, uporabljamo študijski material, ki je učno čtivo tudi na drugih uglednih mednarodnih univerzah, posamezna predavanja se sproti posodabljajo z aktualnimi mednarodnimi vsebinami. Usposobljenost diplomantov: pridobitev raznorodnih kompetence s področij prava, ekonomije, trženja, vodenja in etičnosti, možno sodelovanje pri izvedbi konferenc in strokovnih posvetov, študij semestra v tujini je omogočen vsakomur. Etičnost v delovanju: vodstvo fakultete in vsi sodelavci smo zavezani k upoštevanju najvišjih etičnih načel, v delu s študenti redno izpostavljamo pomen etičnosti v poslovanju.Zaposljivost diplomantov: diplomanti FPE so uspešni v svojem kariernem razvoju, diplomanti FPE so zaposleni tudi v največjih svetovnih multinacionalkah, diplomanti FPE so samostojni podjetniki. Mednarodno sodelovanje: sodelujemo z mnogimi mednarodnimi šolami v okviru mednarodne izmenjave Erasmus, dostop do najuglednejših katoliških univerz po svetu. Povezovanje s podjetji in ustanovami: omogočen je obisk državnih institucij (Banka Slovenije, Ustavno sodišče RS, Državni svet RS, sodišča), podjetij (odvetniške pisarne, samostojni podjetniki, mednarodna podjetja, finančne institucije). Karierni razvoj študentov: spremljamo karierni razvoj študentov. Oseben odnos s študenti: pedagoške aktivnosti potekajo v majhnih skupinah, spoštljiv osebni odnos do študentov, visoka raven prilagodljivosti. Kakovost in ugled učiteljev v strokovni javnosti: naši učitelji so redni udeleženci na mednarodnih konferencah in objavljajo v uglednih mednarodnih publikacijah. aktivni smo tudi v javnih razpravah o širših gospodarsko-političnih vprašanjih. Vrhunski raziskovalni program: sodelovanje z domačimi in tujimi partnerji v različnih strokovnih, aplikativnih in znanstvenih projektih. Prilagodljivost programov: redno spremljamo in merimo zadovoljstvo študentov s študijskimi programi oz. posameznimi predmeti in jih tudi sproti prilagajamo. Sodobno opremljeni prostori fakultete: delujemo v sodobno opremljenih prostorih v centru Ljubljane, kjer je našim študentom in sodelavcem na voljo vsa infrastruktura za vrhunsko pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo.

         

Naslov: Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Monika Strahovnik, vodja marketinga in poslovnega razvoja
Spletna stran: www.gea-college.si
 

GEA College – Fakulteta za podjetništvo.

Naslov: Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen, Nizozemska
Kontakt: Nayab Muhmood, international relations advisor
Telefon: 00316 835 0 93 42
Spletna stran: www.hz.nl/en
 

HZ has been in the top three of multidisciplinary university of applied sciences for more than ten years. It is located in the coastal and tourist towns of Vlissingen and Middelburg. HZ combines theoretical knowledge with company-based assignments: students interact with professional experts during guest lectures and company visits, carry out real-life projects and have two semesters of internship during their four-year studies. Its bachelor’s programmes attract students from all over the world. Students can specialise for one semester at one of our (100) partner universities and do both their internships with international companies of their choice. HZ offers the following International Bachelor’s programmes in International Business, Logistics Engineering, Chemistry, Water Management, Civil Engineering, Industrial Engineering & Management, Tourism Management, Information & Communication Technology, Global Project & Change Management and Engineering.

Naslov: Tržaška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Tamara Nanaja Trani, vodja pisarne
Telefon: 040 126 623
Spletna stran: www.integraledu.si
 

IntegralEdu je edina pisarna v Sloveniji, ki mladim nudi celostno podporo pri vpisu na študij v tujino. Na voljo imamo karierno svetovanje ter delavnice pisanja motivacijskega pisma in življenjepisa. Pomagamo najti najbolj primerno univerzo zate, kjerkoli v Evropi, Veliki Britaniji, ZDA ali Kanadi. Redno sodelujemo z več kot 300 partnerskimi univerzami. S tabo gremo skozi proces prijave in ti pomagamo pri pripravi celotne dokumentacije. Na voljo imamo tudi pestro paleto jezikovnih tečajev v tujini, za učence in dijake. Vpisujemo tudi na program “Work&Travel in USA”.

         

Naslov: Gorazdova ulica 20, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Mladenka Lukić Walther, dekanja in direktorica
Telefon: 01 320 5 221
Spletna stran: www.vstl.si
 

Management Mednarodne Logistike (Dodiplomski študijski program): Struktura predmetnika je sestavljena iz treh širših področij: osnove ekonomskih in poslovnih vsebin, managementa in trženja ter področja logistike in transporta. V programu so tudi metodološki predmeti, kot so: informatika, pravo in jeziki. Po nacionalnem ogrodju kvalifikacij (SOK) je študij uvrščen v 7. stopnjo. Po evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOK) je študij uvrščen v 6/2. stopnjo. Prav tako je študij uvrščen v 1. stopnjo evropskega ogrodja kvalifikacij. Naziv po zaključku študija:DIPLOMIRANI ORGANIZATOR LOGISTIKE (VS) // DIPLOMIRANA ORGANIZATORKA LOGISTIKE (VS), Okrajšava: dipl. org. log. (VS)Trajnostna mobilnost in logistika​ (Magistrski študijski program): Vsebina predmetov je razporejena po semestrih tako, da omogoča nadgradnjo posameznih vsebin. Predmetnik zajema vsebine s področja oskrbovalnih verig, mobilnosti, trajnosti, digitalizacije, ekonomije, racionalizacije in optimizacije razvojnih in poslovnih procesov, predvsem na področju transporta in logistike. Po nacionalnem ogrodju kvalifikacij (SOK) je študij uvrščen v 8. stopnjo. Po evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOK) je študij uvrščen v 7/2. stopnjo. Prav tako je študij uvrščen v 2. stopnjo evropskega ogrodja kvalifikacij. Naziv po zaključku študija: MAGISTER TRAJNOSTNE MOBILNOSTI IN LOGISTIKE // MAGISTRICA TRAJNOSTNE MOBILNOSTI IN LOGISTIKE, Okrajšava: mag. tr. mob. in log.

Naslov: Tržaška 207, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Diana Sepeta, vodja prodaje
Telefon: 051 664 405
Spletna stran: www.mlcljubljana.com
 

Fakulteta MLC Ljubljana deluje po zgledu najsodobnejših poslovnih visokošolskih institucij in ponuja visokošolski ter magistrski program Management in poslovno pravo. Pri svojem delovanju razvijamo posameznikove prednosti in posebnosti ter krepimo timsko delo. Odnos do študentov gradimo na vrednotah zaupanja, odprtosti in medsebojnega spoštovanja. Odprti smo do vseh starostnih skupin študentov in pospešujemo medgeneracijski prenos znanja. Predavatelji so akademsko mednarodno uveljavljeni strokovnjaki, ki razumejo potrebe sodobnega poslovnega okolja. Vljudno vabljeni na MLC Ljubljana!

      

Naslov: AM Kahlenberg 1, 1190 Dunaj, Avstrija
Kontakt: Max Meisel, student recruitment advisor
Telefon: 0043 664 8 408 911
Spletna stran: www.modul.ac.at/
 

Modul University Vienna is an international private university based in the worlds most liveable city, with all programs entirely in English. Modul has been trusted for over 100 years of industry leading education, and since 2007 MU has offered an internationally-oriented organization for research and education on tourism, sustainable development, new media technology, public governance. business and management programs. MU is Europe’s leading research platform for the tourism industry and for public sector institutions.

        

Naslov: Mestni trg 23, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Doris Horvat, strokovna sodelavka za promocijo
Telefon: 05 934 4 764
Spletna stran: www.nova-uni.si
 

Nova univerza je bila ustanovljena kot zasebni visokošolski zavod z elementi javno-zasebnega partnerstva, ki ga vzpostavljajo koncesije in druga javna sredstva namenjena mednarodnim izmenjavam in raziskavam. Nova univerza kot krovna organizacija združuje tri članice: Evropsko pravno fakulteto, Fakulteto za državne in evropske študije ter Fakulteto za slovenske in mednarodne študije. Univerza zagotavlja sinergijo delovanja svojih članic z institucionalnim in disciplinarnim povezovanjem na ravni njihovih študijskih programov, raziskovalnega dela in mednarodnega sodelovanja.

   

Naslov: Trubarjeva 65, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Mojca Robas, strokovna sodelavka za promocijo in odnose z javnostmi
Telefon:
041 527 028
Spletna stran: www.sfu-ljubljana.si/sl/
 

Univerza Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana je ena izmed mednarodnih podružnic Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju. SFU Ljubljana ponuja dodiplomske in magistrske študijske programe psihoterapevtske znanosti in psihologije.
   

Naslov: Frankopanska 26, 10000 Zagreb, Hrvaška
Kontakt: Terezija Sijaković Bosković, adviser in the department for higher education – partner countries
Telefon: 00385 919 437 491
Spletna stran: www.studyincroatia.hr
 

Study in Croatia promotes study opportunities in Croatia and presents an overview of the Croatian higher education system, practical information about application procedures, student life, visas, accommodation and funding opportunities.

      

Naslov: Prešernova 27, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Bernhard Winkler, DAAD-Lektor v Sloveniji
Spletna stran: www.daad.de/en/

Kaj moram vedeti, če želim študirati v Nemčiji? Kateri pogoji so pomembni in kako je z znanjem jezika? Na kaj moram biti pozoren, če želim iti delat v Nemčijo? Kje se lahko učim nemškega jezika? Ideje za potovanja po Nemčiji in ostale informacije Nemške turistične organizacije. Vse to lahko izveste na skupni stojnici Nemške službe za akademsko izmenjavo DAAD, Goethe-Instituta v Ljubljani, Nemškega veleposlaništva v Ljubljani, Nemše centrale za šolstvo v tujini,  Nemške turistične organizacije ter Nemško-slovenske gospodarske zbornice.
 

    

Naslov: Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana
Kontakt: PR ŠOU v Ljubljani
Telefon: 01 438 0 200
Spletna stran: www.sou-lj.si/
 

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) je demokratično organizirana skupnost, ki zastopa interese in pravice študentov Univerze v Ljubljani in samostojnih visokošolskih zavodov, članov ŠOU v Ljubljani. Zavzema se za kakovosten študij, z organizacijo številnih športnih, kulturnih, izobraževalnih ter zabavnih dogodkov pa skrbi za raznovrstnost in kakovost obštudijskega življenja. Poslanstvo ŠOU v Ljubljani je zastopanje interesov in pravic študentov ter zavzemanje za njihovo uresničevanje, predvsem na področju izboljševanja študijskih razmer in socialnih razmer študentov, ki študirajo na članicah ŠOU v Ljubljani. Namen ŠOU v Ljubljani je na demokratičen način strukturirati stališča do različnih družbenih in študentskih vprašanj ter voditi študentsko politiko na področjih, ki so pomembna za študentsko javnost. Poleg tega se ŠOU v Ljubljani ukvarja tudi z izvajanjem interesnih in obštudijskih dejavnosti ter skrbi za pestro študentsko življenje študentov v Ljubljani.
     


Naslov:
Dunajska 51, 1000 Ljubljana
Kontakt: Rok Petrič, generalni sekretar
Spletna stran: www.studentska-org.si
 

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je stanovska organizacija vseh slovenskih študentk in študentov ter se kot taka zavzema za uresničevanje in varovanje njihovih interesov in potreb na slovenskih fakultetah, akademijah, visokih in višjih strokovnih šolah ter visokošolskih zavodih v tujini.

     

Naslov: Svetčeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Suzana Flegar, tajnica
Telefon: 01 242 1 005
Spletna stran: www.stud-dom-lj.si
 

Študentski dom Ljubljana, poleg bivanja, študentom nudi pogoje za študij (učilnice, glasbene sobe…), rekreacijo (fitnes v vsakem kompleksu domov, zunanji fitnesi, nogomet, košarka, tenis, odbojka, organizirane vadbe…), prostočasne dejavnosti (domske igre, majske igre, kulturni dogodki…), kakovostno prehrano (restavracija v Rožni dolini s študentskim potrebam prilagojenimi meniji…). Leta 2022 smo praznovali 70. obletnico ustanovitve študentskih domov v Ljubljani.

 

Naslov: Sevno 13, 8000 Novo mesto, Slovenija
Kontakt: Nataša Sokač, vodja referata za študentske zadeve
Telefon: 040 799 120
Spletna stran: www.vsgrm.unm.si/
 

Študijski program 1. stopnje Upravljanje podeželja (VS) traja 3 leta, obsega 180 ECTS. Odlikujejo ga sodobni študijski pristopi, bogat poligon strokovnih vsebin, ki odgovarjajo na potrebe podeželja iz področij: • izzivi in logistika v sodobnem kmetijstvu (samooskrba, trajnostni razvoj podeželja, ekološka pridelava, kratke dobavne verige, krožno in zeleno kmetijstvo), • turizem na podeželju skozi paradigme varstva narave in družbene odgovornosti, • celovito upravljanje podeželskega prostora z uporabo alternativnih virov energije in pametnega kmetijstva ob upoštevanju trajnostnega razvoja, • digitalizacija, evidentiranje, definiranje, analiza, sinteza in predvidevanje strokovno utemeljenih rešitev ter posledic na področju upravljanja podeželja z uporabo znanstvenih metod pri reševanju strateških strokovnih izzivov.

Naslov: Bogatajeva ulica 15, 1215 Medvode, Slovenija
Kontakt: Gregor Kresal, kreativni direktor
Telefon: 040 888 876
 

Fizioterapevtika je zasebna, mednarodno orientirana visokošolska institucija, ki se tako v pedagoškem kot tudi v znanstvenoraziskovalnem delu prvenstveno ukvarja s fizioterapijo ter pedagoško, znanstveno in strokovno tematiko, potrebno za izobraževanje bodočih fizioterapevtov, vseživljenjsko izobraževanje zaposlenih fizioterapevtov in drugih sodelavcev v zdravstvenem timu. Visokošolski zavod Fizioterapevtika je akreditirana visokošolska institucija, z akreditiranima študijskima programoma »Fizioterapija« 1. stopnje in »Gibalna rehabilitacija« 2. bolonjske stopnje -oba programa sta javno veljavna.

Naslov: Cesta na Brdo 69, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Urška Indjić, referentka
Telefon: 030 357 685
 

Oddelek za fotografijo VIST omogoča edini visokošolski študij 1. bolonjske stopnje v Sloveniji, ki je posvečen izključno fotografiji. Ker je eden redkih tovrstnih študijev v širši regiji, je že vrsto let zanimiv tudi za študente iz mednarodnega prostora. Študij je osredotočen na delo v manjših skupinah, kar študentom omogoča pristen stik z mentorji in predavatelji ter takojšnje praktično preizkušanje naučenega. Oddelek ima kvalitetno opremljene prostore: temnico, studio z najsodobnejšo fotografsko opremo in predavalnice s potrebno računalniško opremo za delo z digitalno fotografijo in novimi mediji. Oddelek za fotografijo že od samega začetka uspešno izvaja različne projekte s področja fotografije. V zadnjih letih pa se je dodobra uveljavil kot kulturno-umetniški producent na fotografski sceni. Organizira namreč obsežen bienalni dogodek FOTO VIST, kjer se v dveh dneh zvrsti nemalo okroglih miz, predavanj, portfolio predstavitev in razstav. Vpet je tudi v mnoga sodelovanja z različnimi ponudniki fotografske opreme, pripomočkov in storitev, kot so Okvir, Profot, Pro23 ter kulturnimi institucijami, med katerimi so CUK Kino šiška, Moderna galerija, Galerija Jakopič, Mestna galerija in Narodna galerija. Ponuja pa tudi najrazličnejše storitve na področju fotografije in fotoprodukcije. Na Oddelku za fotografijo VIST združujemo znanje izvrstnih predavateljev, nacionalno in mednarodno priznanih fotografov in fotografinj, ki svojo odličnost izkazujejo s svojo fotografsko prakso, ob tem pa so predani pri prenašanju znanja mlajši generaciji v ustvarjalnem okolju.

Naslov: Cesta na Brdo 69, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Tea Vidic, referentka
Telefon: 030 357 685
Spletna stran: www.vist.si/kozmetika
 

VIST – Fakulteta za aplikativne vede izvaja edine študije 1. in 2. stopnje s področja kozmetike in velnesa ter podologije v Sloveniji:- dodiplomski študij Kozmetika (1. st.)- magistrski študij Kozmetika (2. st.)- dodiplomski študij Podologija (1. st.). Študija Kozmetika 1. in st. sledita hitremu napredku kozmetične znanosti in omogočata najvišjo usposobljenost za strokovno delo. Zapolnjujeta vrzel med dermatologijo in kozmetiko. Omogočata usmerjanje v različna področja kozmetike in velnesa – od kozmetične nege, do ličenja in maskiranja, pedikure, manikure, masažnih tehnik, kozmetologije… V njih pridobite daleč največ teoretičnega in praktičnega znanja pod vodstvom strokovnjakov z uporabo preko 500 kozmetičnih izdelkov in preko 70 različnih aparatur za kozmetično diagnostiko, nego obraza in telesa, pedikuro in manikuro…Podologija se s problematiko nog oz. stopal ukvarja celostno in je v svetu v velikem razmahu, na VIST pa je mogoč prvi in edini študij podologije v Sloveniji in širši okolici in je tako edina možnost pridobitve znanj za celostno obravnavo stopal na sistematični način, in to na visokošolskem nivoju. Naši diplomanti so visoko zaposljivi in cenjeni tako doma kot v tujini!

Naslov: Titov trg 4, 6000 Koper, Slovenija
Kontakt: Maja Koblar, UP služba za komuniciranje
Telefon: 05 611 75 21
Spletna stran: www.upr.si
 

        

Naslov: Titov trg 5, 6000 Koper, Slovenija
Kontakt: Miha Rajh, samostojni strokovni delavec
Telefon: 05 663 7 746
Spletna stran: www.fhs.upr.si
 

Na Fakulteti za humanistične študije UP izvajamo študijske programe s področij humanistike, družboslovja in umetnosti. Razpisujemo enopredmetne in dvopredmetne študijske programe, ki so sodobni ter prilagojeni tako interesom študentov kot tudi potrebam na trgu. Diplomanti univerzitetnih študijskih programov lahko študij nadaljujejo na številnih magistrskih programih naše fakultete. Študentom so na voljo nepedagoški in pedagoški magistrski študijski programi in tudi številni doktorski programi.

 

Naslov: Izolska vrata 2, 6000 Koper, Slovenija
Kontakt: Mateja Trunk Hrvatin, služba za odnose z javnostmi
Telefon: 05 610 2 016
Spletna stran: www.fm-kp.si
 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT, članica Univerze na Primorskem je poslovna šola, katere poslanstvo je izobraževanje in raziskovanje na področju družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu. Je prva in edina fakulteta za management v Sloveniji. Sedež fakultete je v univerzitetnem mestu Koper. Z regionalno zastopanostjo je tako bolj dostopna vsem, ki si želijo dobiti ali nadgraditi znanje managementa. Z ustreznimi znanji vas pripravimo na vašo prihodnost v delovnem okolju, saj so naši predavatelji zelo dostopni študentom in imajo veliko praktičnega znanja. Smo mendarodno primerljiva fakulteta, za katero se zanima in odloča veliko tujih študentov, saj jim naši študijski programi omogočajo, da pridobijo izjemno izkušnjo in potrebna znanja, ki so v današnjem globaliziranem svetu zelo pomembna. UP Fakulteta za management ponuja dva študijska programa na prvi stopnji in sicer VISOKOŠOLSKI strokovni študijski program (redni in izredni način študija), ki se izvaja v slovenskem jeziku ter UNIVERZITETNI študijski program, ki se izvaja v slovenskem in angleškem jeziku. Vedno so odprta tudi vrata za nadaljevanje študija na magistrskih študijskih programih na področjih, kjer želijo študenti pridobiti bolj specializirana znanja in omogočajo študij ob delu in usklajevanje številnih družinskih obveznosti. Poleg tega so magistrski programi brez šolnine, kar pomeni, da so dostopni vsem, ki si želijo pridobiti širše znanje, ne glede na finančne zmožnosti. Fakulteta izvaja doktorski študijski program tretje stopnje Management. Diplomanti UPFM so zaposljivi v različnih sektorjih in organizacijah, kar vključuje tako gospodarski sektor kot tudi javno upravo. V poslovnem in ekonomskem sektorju imajo širok nabor možnosti, kot so finančne institucije, storitveni sektor, svetovanje in podjetništvo. Prevzemajo lahko vodstvene vloge ali delajo v oddelkih za finance, pravo, računovodstvo, revizijo, prodajo, trženje, kadre in še več. Poleg tega so diplomanti zaposljivi tudi v javnem sektorju, vključno z državnimi organi, lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami in javnimi agencijami.
 

Naslov: Glagoljaška 8, 6000 Koper, Slovenija
Kontakt: Sanja Sandić, služba za komuniciranje
Telefon: 041 418 515

Spletna stran: www.famnit.upr.si/sl/

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) je članica Univerze na Primorskem. Ustanovljena je bila leta 2006. Fakulteta izvaja študijske programe vseh treh stopenj ter raziskuje na področjih matematike, računalništva in informatike ter na področju naravoslovnih ved. Fakulteta tesno sodeluje z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), kjer trenutno opravlja raziskovalno dejavnost večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev UP FAMNIT. Fakulteta je aktivno vključena v mednarodni visokošolski in raziskovalni prostor; vzpostavljeno ima široko mrežo raziskovalnih povezav z uglednimi tujimi univerzami. Dodiplomski študij: Matematika (vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku), Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in informatika (vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku), Bioinformatika (vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku), Varstvena biologija, Biopsihologija in Sredozemsko kmetijstvo (VS), ki ga od študijskega leta 2024/25 izvajamo pod imenom Agronomija. Magistrski študij: Matematične znanosti (vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku), Računalništvo in informatika, Varstvo narave, Biopsihologija, Psihologija, Trajnostno grajeno okolje (vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku), Podatkovna znanost (vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku). Doktorski študij (vsi se vzporedno izvajajo tudi v angleškem jeziku): Matematične znanosti , Računalništvo in informatika, Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja, Suicidologija in duševno zdravje, Varstvena biologija.

 

Naslov: Obala 11 a, 6320 Portorož, Slovenija
Kontakt: Mariana Rodela, služba za komuniciranje
Telefon: 041 350 647

Spletna stran: www.turistica.si

Fakulteta za turistične študije – Turistica je članica Univerze na Primorskem in je prva fakulteta v Sloveniji, ki turizem p(r)oučuje multidisciplinarno, s ciljem trajnostnega razvoja in to že skoraj 30 let. Znanja, ki jih na portoroški Turistici razvijamo in podajamo, omogočajo potrebne kompetence za delo v turizmu in s turizmom povezanih dejavnosti. Nudimo izobraževanje za vse tri stopnje študija. Fakulteta je vpeta v široko mednarodno mrežo izobraževalnih institucij po vsem svetu. Razgibana mednarodna dejavnost omogoča študentom in zaposlenim številne priložnosti za izmenjavo znanj, potovanj, gostovanj in raziskovanj po vsem svetu. Študij je zasnovan na način, da je pridobljeno teoretično znanje že v času študija povezano s prakso. Poleg študijskih aktivnosti se na Turistici izvajajo še mnoge druge dejavnosti, ki so že dodobra uveljavile fakulteto doma in v svetu. To so raziskovalni in razvojni projekti, mednarodne znanstvena revija za turizem in inovacije – Academica Turistica, bienalna mednarodna konferenca o turizmu – Encuentros, strokovna omizja o prihodnosti turizma – FuTuristice ter razstavna galerija popotne fotografije – AvanTuristica.

Naslov: Polje 42, 6310 Izola, Slovenija
Kontakt: Mariza Bulič, vodja službe za organizacijo usposabljanj in drugih dogodkov
Telefon: 05 662 6 470

Spletna stran: www.fvz.upr.si

UP Fakulteta za vede o zdravju je ena od članic Univerze na Primorskem in tretja ustanovljena visokošolska ustanova, ki je izobraževala dipl. medicinske sestre/ dipl. zdravstvenike ter prva v Sloveniji, ki izobražuje za poklic dipl. prehranski svetovalec – dietetik. Izvaja dva prvostopenjska strokovna študijska programa Zdravstvena nega in Prehransko svetovanje – dietetika, dva univerzitetna študijska programa 1. stopnje Aplikativna kineziologija in Fizioterapija, pet drugostopenjskih magistrskih študijskih programov Zdravstvena nega, Dietetika, Aplikativna kineziologija, Fizioterapija ter Športna vzgoja, ter študijski program na 3. stopnji Preventiva za zdravje. UP FVZ je pri svojem delovanju, zlasti z izvajanjem kliničnega in praktičnega usposabljanja študentov v delovnem okolju, aktivno vpeta v širši družbeni in gospodarski prostor. Svoje poslanstvo uresničuje tudi preko organizacije in izvedbe neformalnih oblik izobraževanja (seminarji, tečaji, delavnice, posveti, konference).S pomočjo vzpostavljenega sistema za prenos znanj, izkušenj in dobrih praks UP FVZ zagotavlja visoko strokovnost in kakovost dela vseh zaposlenih. Ima lasten raziskovalni program s področja zdravja in je močno vpeta ter prepoznavna v mednarodnem in lokalnem okolju. Na UP FVZ »ŽIVLJENJU DODAJAMO ZNANJE«.

Naslov: Cankarjeva 5, 6000 Koper, Slovenija
Kontakt: Lovrenc Habe, koordinator
Telefon: 030 394 894

Spletna stran: www.pef.upr.si

UP PEF izvaja različne študijske programe vseh stopenj, izpostavimo programe na 1. stopnji: univerzitetni študijski program Pedagogika, univerzitetni študijski program Razredni pouk (smer Razredni pouk in smer Razredni pouk za zavode z italijanskim učnim jezikom), univerzitetni študijski program Socialna pedagogika, univerzitetni študijski program Vizualne umetnosti in oblikovanje in visokošolski strokovni študijski program Predšolska vzgoja (smer Predšolska vzgoja in smer Predšolska vzgoja za zavode z italijanskim učnim jezikom). Študijski programi se izvajajo kot redni študij, lahko tudi kot redni in izredni študij, ali pa le kot izredni študij. Nekateri študijski programi se izvajajo tudi na dislociranih enotah fakultete. Bogata je tudi obštudijska dejavnost (dekliški pevski zbor, fantovski pevski zbor, orkester, teater, zelo aktiven je tudi študentski svet, deluje tudi tutorski sistem).

Naslov: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
Spletna stran: www.uni-lj.si
 

Univerza v Ljubljani je z bogato tradicijo najstarejša in največja visokošolska ustanova v Sloveniji, ustanovljena leta 1919. Uvršča se me tri odstotke najboljših univerz na svetu. Skoraj 38.000 študentov dopolnjuje in razvija svoje znanje na kakovostnih družboslovnih, naravoslovnih, humanističnih in tehničnih študijskih programih, ki jih ponuja 23 fakultet in 3 umetniške akademije. Univerza v Ljubljani je nadvse uspešna na področju raziskovalne dejavnosti, zato je tudi osrednja in največja raziskovalna institucija v Sloveniji s kar trideset odstotki vseh registriranih raziskovalcev. Spodbuja interdisciplinarni in multidisciplinarni študij ter deli svoje znanje, dosežke in izkušnje na področju znanosti in umetnosti z drugimi univerzami in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami doma in po svetu. Posebno skrb namenja prenosu znanja v gospodarstvo, zato tesno sodeluje s slovenskimi in tujimi podjetji. Med njenimi partnerji so multinacionalke in najuspešnejša domača podjetja.

 

Naslov: Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Tim Kostrevc, samostojni strokovni delavec
Telefon: 01 242 73 15
Spletna stran: www.ag.uni-lj.si
 

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani izobražuje mlade glasbene umetnike – ustvarjalce in poustvarjalce ter glasbene pedagoge. Študenti imajo med študijem široke možnosti za umetniško udejstvovanje na številnih koncertih, tudi z našimi profesionalnimi orkestri. Vpis je mogoč samo z uspešno opravljenim preizkusom glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja.

 

Naslov: Erjavčeva ulica 23, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Barbara Kalan, referat za dodiplomski študij
Telefon: 01 421 25 01
Spletna stran: www.aluo.uni-lj.si
 

ALUO – poglobljena znanja s področij likovnih umetnosti, konservatorstva-restavratorstva in oblikovanja združujemo v ustvarjalne, interdisciplinarne in družbeno odgovorne procese.

  

Naslov: Jamnikarjeva ulica 101, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Milena Zorić Frantar, karierna svetovalka
Telefon: 01 320 30 41
Spletna stran: www.bf.uni-lj.si
 

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je pestra naravoslovno-tehniška akademska skupnost profesorjev, raziskovalcev in študentov, ki deluje na področju narave in naravnih virov. Vabimo vas, da spoznate zanimive študijske programe vseh bolonjskih stopenj. Pridružite se ljudem, ki jih druži strokovnost, ljubezen do raziskovalnega dela in bodo tudi v prihodnje nepogrešljivi zaradi svojega znanja. Biotehniška fakulteta – naravna izbira!

 

Naslov: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Ivanka Stritar, vodja centra za obštudijsko dejavnost
Telefon: 01 241 86 33
Spletna stran: www.uni-lj.si/obstudijske_dejavnosti/
 

Center za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani razpisuje pester nabor obštudijskih programov športa, kulture, umetnosti, projektov, varovanja zdravja in okolja, prostovoljstva in drugih vsebin. Obštudijske dejavnosti omogočajo pridobivanje dodatnega znanja in izkušenj, krepitev kompetenc, raziskovanje interesov ter krepitev mreže poznanstev. Dobrodošli.

 

Naslov: Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Vesna Smolnikar, Nataša Sever (dodiplomski programi), Sašo Novak (podiplomski programi), strokovni sodelavci v službi za študijske zadeve
Telefon: 01 589 24 13; 01 589 24 12; 01 589 24 11
Spletna stran: www.ef.uni-lj.si
 

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani izvaja najboljšim mednarodnim šolam primerljive bolonjske programe. Najnovejše metode izobraževanja v sodobnem in kreativnem okolju ter priznani, uveljavljeni mednarodni in domači predavatelji ustvarjajo najboljše pogoje za študij in osebni razvoj. Diplomanti so po zaključku šolanja oboroženi z uporabnim znanjem in sposobnostmi, ki jim omogočajo hitro zaposlitev v slovenskem in mednarodnem okolju. Ne zamudite priložnosti, da se na stojnici Ekonomske fakultete prepričate, da smo pr(a)va izbira.

 

Naslov: Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Danijela Šinkovec, strokovna delavka študijskega referata
Telefon: 01 200 07 80
Spletna stran: www.fa.uni-lj.si
 

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani velja po splošnem prepričanju za eno boljših srednjevropskih arhitekturnih šol. Njen kvalitetni nivo potrjujejo številni uspešni študenti in diplomanti, ki dosegajo zavidljive rezultate tako doma kot v tujini, prav tako pa tudi kvaliteten pedagoški kader, ki učinkovito pokriva večino sodobnih vidikov arhitekturnega in urbanističnega ustvarjanja. Na fakulteto je vpisanih okoli tisoč študentov.

Naslov: Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Brigita Firšt, samostojna strokovna delavka
Telefon: 01 580 51 76
Spletna stran: www.fdv.uni-lj.si
 

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani je največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji in med večjimi v Evropi. Razvija temeljne in aplikativne družboslovne discipline ter daje velik poudarek njihovemu prepletanju. Fakulteta za družbene vede nudi široko paleto vznemirljivih znanj s temeljnih področij sociologije, politologije, komunikologije, novinarstva in kulturologije.

Naslov: Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Vesna Paradiž, služba za komuniciranje
Telefon: 01 476 82 28
Spletna stran: www.fe.uni-lj.si
 

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je vodilna izobraževalna ustanova za elektrotehniko v Sloveniji. Poleg elektronike in elektroenergetike razvijamo in gradimo področja informacijsko komunikacijskih tehnologij, avtomatike, robotike, biomedicinske tehnike, mehatronike in tehniške kakovosti, prav vsa področja pa so prežeta z računalništvom in informatiko ter multimedijskimi rešitvami.

Naslov: Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Marko Anderluh, prodekan za študijsko področje
Telefon: 01 476 96 39
Spletna stran: www.ffa.uni-lj.si
 

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani je edina visokošolska organizacija v Republiki Sloveniji, ki izvaja enoviten magistrski študij farmacije, univerzitetni in magistrski študij laboratorijske biomedicine, univerzitetni študij kozmetologije in magistrski študij industrijske farmacije.

Naslov: Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Klemen Kozmus, prodekan za študentske zadeve
Telefon: 01 476 8648
Spletna stran: www.fgg.uni-lj.si
 

Pozdravljamo te na fakulteti, ki izobražuje za inženirski poklic in ki v življenju odpira mnoga vrata. V nekaj letih dinamičnega izobraževanja lahko pridobiš dobre strokovne osnove in postaneš odgovoren in samozavesten inženir. Izobražujemo za poklice prihodnosti, kot so geomatik, BIM modelar, slikovni analitik, okoljski gradbenik, ki bodo odločilno soustvarjali grajeno okolje. V študijskem letu 2023/24 bo Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani izvajala pet študijskih programov prve stopnje: Gradbeništvo (UN), Geodezija in geoinformatika (UN), Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN), Operativno gradbeništvo (VS) in Geodetsko inženirstvo in upravljanje nepremičnin (VS).
 

Naslov: Večna pot 113, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: dr. Maja Belavič, vodja študentskega referata
Telefon: 01 479 84 03
Spletna stran: www.fkkt.uni-lj.si 
 

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ponuja naslednje študijske programe: univerzitetne programe prve stopnje Kemija, Biokemija, Kemijsko inženirstvo in Tehniška varnost, visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija (redni in izredni študij), magistrske študijske programe druge stopnje Kemija, Biokemija, Kemijsko izobraževanje, Kemijsko inženirstvo in Tehniška varnost ter doktorski program Kemijske znanosti.

Naslov: Jadranska ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Anja Oven, vodja službe
Telefon: 01 476 67 15
Spletna stran: www.fmf.uni-lj.si
 

Osnovno poslanstvo Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je visokošolsko izobraževanje, znanstveno raziskovanje, strokovno delo ter razvoj in svetovanje na področju dveh temeljnih naravoslovno-matematičnih ved, matematike in fizike.

 

Naslov: Pot pomorščakov 4, 6320 Portorož, Slovenija
Kontakt: doc.dr. Bojan Beškovnik, visokošolski učitelj, koordinator promocije
Telefon: 05 676 72 36
Spletna stran: www.fpp.uni-lj.si
 

Fakulteta za pomorstvo in promet je edina članica Univerze v Ljubljani, ki ima sedež izven prestolnice. Nahaja se ob morju v Portorožu s čudovitim pogledom na Piranski zaliv. V sodobno opremljenih prostorih se izobražujejo bodoči tehnologi prometa in transportne logistike ter poveljniki in upravitelji stroja trgovske mornarice. S svojo 60-letno tradicijo zagotavljamo kakovosten študij, ki je mednarodno priznan. Študijski programi na Fakulteti za pomorstvo in promet so usmerjeni v potrebe gospodarstva, kar zagotavlja visoko zaposljivost diplomantov. Študijski programi dodiplomskega študija so Tehnologija prometa in logistika (UN), Prometna tehnologija in transportna logistika (VS), Navtika (VS) in Pomorsko strojništvo (VS).

 

Naslov: Večna pot 113, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Saša Luketa, strokovna sodelavka iz službe za komuniciranje
Telefon: 01 479 81 12
Spletna stran: www.fri.uni-lj.si
 

Želiš postati inženir računalništva, robotik, vodja informatike, teoretični računalnikar, administrator podatkovnih baz, razvijalec aplikacij, sistemski arhitekt, strokovnjak za računalniški vid? Vse to in še več lahko postaneš na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, kjer izvajamo študijske programe prve stopnje: Računalništvo in informatika (UNI in VSŠ), Računalništvo in matematika, Upravna informatika in Multimedija.

 

Naslov: Topniška ulica 31, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Dejan Aubreht, samostojni strokovni delavec za dodiplomski študij
Telefon: 01 280 92 59
Spletna stran: www.fsd.uni-lj.si
 

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani študentke in študente usposobi, da lahko soustvarjajo prihodnje spremembe v bolj socialni in za človeka prijaznejši družbi. Na prvi stopnji je na voljo šest modulov: (1) duševno zdravje v skupnosti, (2) psihosocialna podpora in pomoč, (3) socialna pravičnost in vključevanje, (4) socialno delo s starimi ljudmi, (5) socialno delo v delovnem okolju in (6) socialno delo z mladimi.

 

Naslov: Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: dr. Tanja Potočnik Mesarić, pomočnica tajnika članice v službi za gospodarske zadeve in komuniciranje
Telefon: 01 477 16 62
Spletna stran: www.fs.uni-lj.si
 

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani je najboljši naslov za inženirski študij prihodnosti! Na fakulteti ustvarjamo in prenašamo znanje, ki študentom in partnerjem na raziskovalnem področju omogoča konkurenčno vključevanje v domače in mednarodno okolje. Stroji in mehanske naprave so sestavni del našega sveta in življenja. Vsi ljudje lahko sanjamo, vendar strojni inženirji smo tisti, ki znamo in zmoremo svoje sanje tudi uresničiti.

    

Naslov: Gortanova 22, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Rok Vertič, vodja laboratorija za multimedijo
Telefon: 01 520 77 48
Spletna stran: www.fsp.uni-lj.si
 

Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani je že več kot 60 let ena izmed vodilnih institucij na področju izobraževanja športnih pedagogov, kineziologov in športnih trenerjev tako v domačem kot tudi v mednarodnem prostoru. Študenti se izobražujejo v sodobno opremljenih predavalnicah, športnih dvoranah in laboratorijih, kjer pridobijo široko paleto znanj in kompetenc za uspešno poklicno pot. Izobraževanje na Fakulteti za šport temelji na raznolikosti študijskih vsebin, ki se prepletajo s praktičnim usposabljanjem in znanstvenoraziskovalnim delovanjem. Naše poslanstvo je širjenje zavesti o pomenu športa in telesne dejavnosti za zdravje in zadovoljstvo ljudi.
 

Naslov: Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Nataša Ferderber, predstojnica referata za študijske zadeve
Telefon: 01 580 55 01
Spletna stran: www.fu.uni-lj.si
 

Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani je najboljša fakulteta s področja uprave v Sloveniji. Ima najdaljšo tradicijo razvoja upravne znanosti in je edina z evropsko akreditiranimi programi. Na 1. stopnji študija imamo tri študijske programe: visokošolski strokovni študijski program Uprava, univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja ter interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika. Študenti pri nas osvojijo sodobna, praktična in uporabna znanja z različnih področij, kot so uprava, pravo, ekonomija, menedžment, organizacija, informatika. Delo poteka timsko, v majhnih skupinah z osebnim pristopom. Po končanem študiju se diplomanti lahko zaposlijo tako v javnem kot zasebnem sektorju ali pa se odločijo za nadaljevanje študija na 2. stopnji, kjer izbirajo med dvema magistrskima študijskima programoma: Uprava – Upravljanje javnega sektorja ali Management v upravi. Več informacij na www.fu.uni-lj.si.

   

Naslov: Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Kristina Zajc Božič, strokovna delavka za spremljanje dejavnosti
Telefon: 01 241 12 16
Spletna stran: www.ff.uni-lj.si 
 

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani ponuja bolonjske študijske programe, ki jih študenti lahko vpišejo na njenih 21 oddelkih. Fakulteta pri večini prenovljenih programov ohranja priljubljeno možnost dvopredmetnega študija. Novi programi so primerljivi s tistimi na najboljših evropskih univerzah, so vsebinsko in izvedbeno izboljšani, ohranjajo pa prvine klasičnega študija, ki so se v bogati tradiciji študija na fakulteti izkazale za kakovostne. Več na: www.ff.uni-lj.si.

Naslov: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Sabina Mikuletič Zalaznik, karierna svetovalka
Telefon: 01 241 86 98
Spletna stran: www.kc.uni-lj.si
 

Že veš, kaj boš študiral? Poznaš vse možnosti, ki so ti na voljo? (Ni)si prepričan, ali je tvoja odločitev prava? Obišči nas na Informativi 2024!

 

Naslov: Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Referat za dodiplomski študij
Telefon: 01 543 78 19; 01 543 7720
Spletna stran: www.mf.uni-lj.si
 

Na fakulteti potekata šestletna enovita magistrska študijska programa 2. stopnje Medicina in Dentalna medicina. Odsek za medicino sprejme 205, Odsek za dentalno medicino pa 55 študentov. Diplomant prejme naziv doktor medicine oziroma doktor dentalne medicine.

Naslov: Aškerčeva cesta 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Majda Štrakl, vodja študentskega referata
Telefon: 01 4704 647
Spletna stran: www.ntf.uni-lj.si
 

Naravoslovnotehniška fakulteta je nekakšen unikat znotraj Univerze v Ljubljani, saj delujemo na področju naravoslovja, tehnike in umetnosti. Kljub raznolikosti študijskih programov so nam skupni imenovalec materiali, saj se ukvarjamo z obdelavo skoraj vseh vrst surovin. Na Naravoslovnotehniški fakulteti izvajamo mednarodno primerljive in praktično naravnane študijske programe prve, druge in tretje stopnje študija na področjih geologije, geotehnologije, rudarstva in okolja, materialov in metalurgije, tekstilstva, grafike ter oblikovanja tekstilij in oblačil. Študentje so tekom študija vključeni v različne raziskovalne projekte, terensko in laboratorijsko delo ter v različne projekte z gospodarstvom. Kar nekaj študentov se vsako leto odloči za mednarodno izmenjavo ali prakso. Tak način študijskega procesa omogoča, da so naši alumni zelo dobro zaposljivi tako doma kot v tujini.

Naslov: Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: dr. Vesna Štemberger, prodekanica za študentske zadeve
Telefon: 01 589 23 59
Spletna stran: www.pef.uni-lj.si
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje razredne in predmetne učitelje, specialne in rehabilitacijske pedagoge, logopede in surdopedagoge ter vzgojitelje predšolskih otrok. Nudi zanimive programe in predmete, ki z aktualnimi vsebinami izobražujejo in vzgajajo študente v strokovnjake, ki bodo na svoji profesionalni poti na različne načine spremljali posameznika od zgodnjega obdobja pa vse do starosti: s poučevanjem, svetovanjem, vzgajanjem, rehabilitacijo itd. S pestro in strokovno usposobljeno ekipo visokošolskih učiteljev in sodelavcev, zanimivimi vsebinami, ki segajo od družboslovnih, medicinskih, humanističnih do matematičnih, naravoslovnih in tehničnih ved nudi Pedagoška fakulteta študentu zanimive programe prve, druge in tretje stopnje in se zaradi povpraševanja po svojih diplomantih – tako na področju izobraževanja kot rehabilitacije – lahko pohvali z visoko stopnjo zaposljivosti.

Naslov: Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Branko Perhaj, vodja službe
Telefon:01 420 32 26
Spletna stran:
www.pf.uni-lj.si
 

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je organiziran študij prava v skladu z načeli bolonjske reforme. V študijskem letu 2023/2024 se je pričel izvajati Enoviti magistrski študijski program druge stopnje Pravo, ki traja pet let; magistrski študijski program zagotavlja formalno raven izobrazbe kot pogoj za opravljanje pravniškega državnega izpita ter doktorski študij, ki je predviden kot enoviti štiriletni študij, z izbiro modulov (usmeritev).

Naslov: Poljanska cesta 4, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: dr. Tadej Stegu, prodekan za študijske zadeve
Telefon: 01 434 58 10 
Spletna stran:
www.teof.uni-lj.si
 

Študij teologije, kot govor o Bogu in človeku, raziskuje širok spekter znanj s humanističnega, družboslovnega, kulturnega, teološkega in religijskega področja. Usposobi te za razumevanje izzivov sodobnega prostora in časa, da nanje ustrezno odgovoriš z visoko stopnjo socialne kompetence.

Naslov: Kongresni trg 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
 

Univerzitetna služba za doktorski študij vodi postopke za akreditacijo in evalvacijo doktorskih študijskih programov, organizira promocije doktorjev znanosti, koordinira izbirni postopek za mlade raziskovalce, izvaja postopke (so)financiranja doktorskih študentov ter koordinira interdisciplinarne doktorske študijske programe Biomedicina, Statistika in Varstvo okolja.

Naslov: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Bibi Ovaska Presetnik, vodja službe
Telefon: 01 241 85 94
 

Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje skupaj z Erasmus+ koordinatorji in mednarodnimi pisarnami na članicah UL skrbi za promocijo programa Erasmus+, izvedbo razpisov, pripravo študentov na mobilnosti z namenom študija ter z namenom praktičnega usposabljanja , za samo izvedbo kot tudi za poročanje in prenos učinkov ter diseminacijo.

Naslov: Gerbičeva ulica 60, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Mojca Perušek, tajnica fakultete; Tatjana Penšek Slivar, pomočnica tajnice fakultete za področje študijskih in študentskih zadev
Telefon: 01 477 91 03; 01 477 91 05
Spletna stran: www.vf.uni-lj.si
 

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani je glede na svoj obseg manjša fakulteta, vendar velika glede na svoje poslanstvo. Naše poslanstvo ni samo dobrobit zdrave in bolne živali, domače ali divje, naša skrb so tudi varovanje okolja, varna pridelava hrane in zmanjševanje tveganj za nastanek bolezni, ki se lahko prenašajo z živali na ljudi in obratno. Študente spodbujamo k samostojnemu delu pri obveznih in izbirnih vsebinah ter jih podpiramo pri pridobivanju znanj in izkušenj tudi izven Veterinarske fakultete. Raznolikost našega dela ti ponuja možnosti za delo v splošnem ali zelo specializiranem področju veterine in/ali biomedicine. Sprejmeš izziv?

Naslov: Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Enrika Črnivec, vodja službe
Telefon: 01 241 85 06
 

Visokošolska prijavno-informacijska služba UL izvaja prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov na nacionalnem nivoju v prvem in drugem prijavnem roku po razpisu za vpis.

Naslov: Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Marjeta Rot, vodja službe za študijske zadeve
Telefon: 01 300 11 24
Spletna stran: www.zf.uni-lj.si
 

Poslanstvo Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani je, da kot vodilna srednjeevropska izobraževalna in raziskovalna ustanova na področju zdravstvenih ved izobražuje odlične strokovnjake na vseh akademskih stopnjah ter da s kakovostnim raziskovalnim delom ustvarja nova znanja in skrbi za njihov prenos v prakso. Zdravstvena fakulteta izvaja univerzitetni študijski program (Sanitarno inženirstvo), visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje (Babištvo, Delovna terapija, Fizioterapija, Radiološka tehnologija, Ortotika in protetika, Laboratorijska zobna protetika in Zdravstvena nega) in druge stopnje (Fizioterapija, Sanitarno inženirstvo, Radiološka tehnologija in Zdravstvena nega) na osmih zdravstvenih področjih.

Naslov: Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija
Kontakt: Mateja Krnc, predstojnica visokošolskega prijavno-informacijskega centra
Telefon: 02 235 52 61
Spletna stran: www.um.si
 

Univerza v Mariboru je s svojimi 19 članicami in približno 14.000 študenti druga največja univerza v Sloveniji. Njena usmeritev je v pridobivanju najboljših študentov in ustvarjanju razvojnega okolja, kjer je doma odličnost v vseh pogledih. Tako postaja osrednja razvojna institucija, ki se povezuje z gospodarstvom in skupaj s partnerji ustvarja center trajnostnega razvoja širše regije.

   

Naslov: Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija
Kontakt: Tatjana Welzer Družovec, koordinatorica projekta Athena na UM
Telefon: 02 22 07 299
Spletna stran: athenauni.eu/
 

Evropska univerza ATHENA – Advanced Technology Higher Education Network Alliance je ena izmed 44 evropskih univerz, kjer je izobraževanje povezano z vidnimi raziskovalnimi dosežki, ki prispevajo k pospešenemu prehodu znanja v inovativna okolja in širšo družbo. ATHENA omogoča študentom lažjo mobilnost, sodelovanje v raznovrstnih študijskih programih in predmetih partnerskih institucij, vključevanje v raziskovalno delo in povezovanje skupnosti študentov vseh partnerskih institucij. ATHENA je zveza srednje velikih univerz iz devetih evropskih držav: Francije, Grčije, Italije, Litve, Nemčije, Portugalske, Slovenije, Španije in Poljske.

Naslov: Razlagova ulica 14, 2000 Maribor,  Slovenija
Kontakt: Irena Forštnarič, mag. ekon. in posl. ved, predstojnica oddelka za izobraževalno dejavnost
Telefon: 02 229 03 40
Spletna stran: www.epf.um.si
 

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor ima 60-letno tradicijo pri izobraževanju strokovnjakov ekonomskih in poslovnih ved. Študijski programi zagotavljajo visoko kakovost in zaposljivost diplomantov. Kakovost študijskih programov je potrjena z evropsko akreditacijo ECBE in ameriškima akreditacijama AACSB in ACBSP, ki zagotavljata, da so študijski programi kakovostni in mednarodno primerljivi.

   

Naslov: Koroška cesta 46, 2000 Maribor,  Slovenija
Kontakt: Vladka Kožuh Ledinek, mag. jav. upr., predstojnica oddelka za izobraževalno dejavnost
Telefon: 02 220 70 20
 

Na FERI študentom posredujemo znanja, ki temeljijo na mednarodno priznanem znanstvenoraziskovalnem delu in jim s tem omogočamo uspešno vključevanje v bodoča delovna okolja v Sloveniji ter mednarodnem prostoru. Študente izobražujemo na področjih elektrotehnike, računalništva, informatike, telekomunikacij, medijskih komunikacij in mehatronike. PRIDI NA FERI!

 

Naslov: Hočevarjev trg 1, 8270 Krško, Slovenija
Kontakt: Neža levičar, Strokovna delavka za študentske zadeve
Telefon:07 620 22 20  
Spletna stran: www.fe.um.si
 

Fakulteta za energetiko s sedežem v Krškem in enoto v Velenju izvaja študijske programe Energetika vseh treh bolonjskih stopenj, in sicer izvaja dva študijska programa na 1. stopnji (visokošolski strokovni in univerzitetni), en študijski program 2. stopnje ( magistrski) in en študijski program 3. stopnje (doktorski). Študenti na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru pridobivajo poglobljena znanja s širokega področja energetike, tako s področja učinkovite rabe energije, pretvarjanje različnih oblik energije v električno energijo, prenosa, distribucije in transformacije energije ter drugih povezanih področij. Z individualnim pristopom k študentom ter vrhunsko opremljenimi laboratoriji ustvarjamo primerne pogoje za kvaliteten študij in pripravljenost diplomantov na izzive, ki jih prinaša prihodnost na področju energetike. Priključi se tudi ti!

Naslov: Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
Kontakt: Almira Ćatović, strokovna sodelavka za promocijo
Telefon: 02 229 43 89
Spletna stran: www.fgpa.um.si
 

Dejavnosti Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru so osredotočene na visokošolsko izobraževanje in raziskovanje na področju gradbeništva, prometnega inženirstva in arhitekture. FGPA izvaja študijske programe na 1. stopnji, 2. stopnji in 3. stopnji. Na 1. stopnji izvaja univerzitetne študijske programe Gradbeništvo, Prometno inženirstvo, Arhitektura ter interdisciplinarni študijski program Gospodarsko inženirstvo – smer gradbeništvo in visokošolska strokovna študijska programa Gradbeništvo in Prometno inženirstvo.

         

Naslov: Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
Kontakt: doc. dr. Mojca Slemnik, skupina za promocijo, Danila Levart, vodja referata za študentske zadeve
Telefon: 02 229 4 442 / 02 229 4 406
Spletna stran: www.fkkt.um.si 
 

FKKT je izobraževalna in raziskovalna ustanova, ki si prizadeva za raziskovalno odličnost in razvoj novih znanj z izvajanjem temeljnih in aplikativnih raziskav ter mednarodnim sodelovanjem. Visok nivo pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela dosegamo z vključevanjem domačih in tujih učiteljev ter raziskovalcev v izobraževalno in raziskovalno dejavnost. V projektno in raziskovalno delo se vključujejo tudi študentje na vseh stopnjah študija. Študentje lahko v okviru mednarodnih programov opravijo del študijskih obveznosti v tujini in si pridobijo izkušnje na priznanih univerzah.

 

Naslov: Pivola 10, 2311 Hoče, Slovenija
Kontakt: Rosvita Ferčal, skupina za promocijo
Telefon: 02 320 90 55
Spletna stran: www.fkbv.um.si
 

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede izvaja študijske programe na 1., 2. in 3. stopnji. V programe so vključena nova znanja s področja ekstenzivnih in intenzivnih tehnologij, sodobnih tehnik pridelave krme in hrane, pridelave kakovostne in zdrave hrane, novosti iz predelave sadja in grozdja, upravljanja z okoljem, trženja, upravljanja in vodenja kmetijskega gospodarstva ter upravljanja z naravnimi viri.

         

Naslov: Mariborska cesta 7, 3000 Celje, Slovenija
Kontakt: Ksenija Končan, vodja referata za študentske zadeve
Telefon: 03 428 53 66
Spletna stran: fl.um.si
 

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru je edina v Sloveniji, ki je specializirana za celovit študiji logistike in oskrbovalnih verig. Izvajamo mednarodno akreditirane programe pri akreditacijskih hišah ECBE in ACBSP. Diplomanti naše fakultete so tako opremljeni z najsodobnejšim znanjem in kompetencami, ki jih zahteva dinamični trg dela in so tudi visoko iskan kader doma in v tujini. Fakulteta se nahaja v centru mesta Celje, kjer izvajamo študijske programe na 1. stopnji, visokošolski in univerzitetni študijski program, ter študij na 2. in 3. stopnji. Izredni študij pa izvajamo tudi v Ljubljani. Fakulteta je pridobila certifikat športnikom prijazno izobraževanje za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov.

       

Naslov: Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija
Kontakt: Prof. dr. Mitja Slavinec, prodekan
Telefon: 02 229 38 31
Spletna stran: www.fnm.um.si
 

Vizija Fakultete za naravoslovje in matematiko je zagotavljati odličnost pri izobraževanju študentov na nepedagoških in pedagoških programih s področij biologije, ekologije, fizike, matematike, računalništva, kemije in tehnike, kar se udejanja ob podpori vrhunskega znanstvenoraziskovalnega dela, v katerega so vključeni tudi študenti.

 

Naslov: Kidričeva cesta 55 a, 4000 Kranj, Slovenija
Kontakt: Sandra Grubač, vodja referata za študentske zadeve
Telefon: 04 237 42 15
Spletna stran: www.fov.um.si
 

Fakulteta za organizacijske vede ima sedež v Kranju in se ponaša s 60-letno tradicijo s področja izobraževanja in znanstvenega raziskovanja v okviru triade LJUDJE – PROCESI – INFORMACIJE, ki je temelj ekspertnega in menedžerskega dela v organizacijah. V tem obdobju delovanja je fakulteta izšolala že 20.000 diplomantov, ki so se zaposlili kot strokovnjaki na različnih delovnih mestih v gospodarstvu, šolstvu, zdravstvu in javni upravi.

    

Naslov: Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija
Kontakt: Brina Zavrl, vodja referata za študijske in študentske zadeve
Telefon: 02 220 7575
Spletna stran: www.fs.um.si
 

Fakulteta za strojništvo se nahaja v središču Maribora. Pri nas lahko izbirate med univerzitetnimi (bolonjskimi) študijskimi programi strojništva, gospodarskega inženirstva, mehatronike, tehniškega varstva okolja ter oblikovanja in tekstilnih materialov. Prav tako izvajamo tudi visokošolske strokovne študijske programe strojništva, mehatronike in tehnologij tekstilnega oblikovanja.

Naslov: Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, Slovenija
Kontakt: Janja Lupšina, vodja referata za študentske zadeve
Telefon: 08 205 70 63
Spletna stran: www.ft.um.si
 

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru izvaja štiri najsodobnejše programe turizma, prenovljene v skladu s potrebami gospodarstva. Na dodiplomski stopnji se univerzitetni študijski program Turizem: sodelovanje in razvoj ter visokošolski strokovni študijski program Sodobne turistične prakse. Študij lahko nadaljujete tudi na magistrski stopnji na programu Turistične destinacije in doživetja in doktorskem študiju Sodobne turistične študije. Študiraj, potuj in raziskuj turizem!

   

Naslov: Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija,
Kontakt: Barbara Čuvan, vodja referata za študentske zadeve
Telefon: 01 300 83 08
Spletna stran: www.fvv.um.si
 

Zakaj izbrati študij na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani? Ker: je edina visokošolska institucija s področja varstvoslovja v Sloveniji; ponuja širok nabor predmetov s področja kriminologije, kriminalistike, obveščevalno-varnostnih sistemov, forenzičnih znanosti, informacijske varnosti ipd.; nudi študentom prijazno študijsko okolje in sodobno študijsko opremo; način študija na FVV omogoča pridobitev znanja za reševanje konkretnih primerov iz prakse; je vključena v program Erasmus+, ki omogoča mobilnost študentov na partnerskih institucijah v tujini; lahko izbirate med več študijskimi programi. Postanite del naše prihodnosti in se nam pridružite! “Varna družba je uspešna družba.”

Naslov: Žitna ulica 15, 2000 Maribor, Slovenija,
Kontakt: viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič, prodekanica za izobraževalno dejavnost
Telefon: 02 300 47 04
Spletna stran: www.fzv.um.si
 

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede je sodobna, hitro razvijajoča se institucija, ki študente izobražuje z najsodobnejšimi pedagoškimi pristopi na naslednjih študijskih programih: dodiplomski program 1. stopnje Zdravstvena nega, podiplomski program 2. stopnje Zdravstvena nega s smermi Zdravstvena nega, Urgentna stanja v zdravstvu, Preventivna in klinična prehrana, Integrirana obravnava kroničnih bolnikov v napredni zdravstveni negi, Integrirana obravnava starejših v napredni zdravstveni negi, Mentalno zdravje v napredni zdravstveni negi in Javno zdravje, podiplomski program 2. stopnje Bioinformatika v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM; podiplomski program Management v zdravstvu in socialnem varstvu 2. stopnje v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede UM ter doktorski študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega.

Naslov: Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija,
Kontakt: doc. dr. Simona Pulko, koordinatorka promotorjev FF UM
Telefon: 02 229 36 41
Spletna stran: www.ff.um.si
 

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru na 12 oddelkih ponuja različne študijske smeri, ki so lahko eno- ali dvopredmetne po svoji organizacijski obliki, pedagoške ali nepedagoške po svoji vsebinski naravnanosti. Večina študijskih smeri je zasnovanih tako, da je treba opraviti diplomsko in magistrsko stopnjo študija, preden je mogoča zaposlitev (profesor na osnovni in srednji šoli, psiholog).

Naslov: Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija,
Kontakt: Matej Kosi Hederih, predstojnik kariernega centra Univerze v Mariboru
Telefon: 02 235 53 44
Spletna stran: www.kc.um.si
 

Karierni center univerze v Mariboru (KC UM) študentom in diplomantom Univerze v Mariboru ter dijakom nudi brezplačna individualna in skupinska karierna svetovanja, ki pomagajo poglobiti znanja na kariernem področju in pri gradnji zaposlitvenih kompetenc. Hkrati organizira vrsto dogodkov (nekatere tudi izvaja), kot so npr. delavnice, predavanja, okrogle mize, obiski delovnih okolij ipd. ter obvešča o aktualnih novostih s kariernega področja, prostih delovnih mestih (delodajalci lahko te oglase brezplačno objavljajo), pa tudi o študijskih praksah, tako v Sloveniji kot tujini. KC UM uspešno in dinamično sodeluje tudi s posameznimi potencialnimi delodajalci. V letu 2022 so odprli tudi svetovalno točko za študente, ki se znajdejo v trajnih ali začasnih posebnih okoliščinah in potrebujejo podporo ter informiranje, kako se soočiti.

Naslov: Taborska ulica 8, 2000 Maribor, Slovenija,
Kontakt: mag. Milena Orož Črešnar, predstojnica centra za študentske in študijske zadeve ter mednarodno sodelovanje
Telefon: 02 234 58 42
Spletna stran: www.mf.um.si
 

Medicinska fakulteta izvaja:
a) enovit magistrski študijski program Splošna medicina (6 let, 360 ECTS). Temeljni cilj programa je pripraviti študente za samostojno delo zdravnika. Študij poteka v obliki predavanj, seminarjev, vaj in v individualni obliki. Zasnovan je tako, da študenti ob pomoči učiteljev – mentorjev spoznavajo medicino ob bolnikih. Študent po uspešno zaključenem študiju pridobi naslov doktor/doktorica medicine.
b) enovit magistrski študijski program Dentalna medicina (6 let, 360 ECTS). Zaključeno izobraževanje zagotavlja strokovna znanja, ki so potrebna za izvajanje vseh dejavnosti, ki vključujejo preventivo, diagnostiko in zdravljenje nepravilnosti in bolezni zobovja, ustne votline, čeljusti in s tem povezanih tkiv..
Študij poteka v obliki predavanj, seminarjev, vaj in v individualni obliki. Študent po uspešno zaključenem študiju pridobi naslov doktor/doktorica dentalne medicine.

Naslov: Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija,
Kontakt: Jasmina Škundrić, pomočnica tajnika UM PEF
Telefon: 02 229 37 40
Spletna stran: www.pef.um.si
 

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru ima več kot 50-letno tradicijo. Ponujamo programe, ki omogočajo, da se kandidati usposobijo za vzgojitelje predšolskih otrok, učitelje na razredni stopnji, učitelje likovne umetnosti, učitelje glasbe, športne trenerje, inkluzivne pedagoge, izpopolnijo izobrazbo za poučevanje oz. zgodnje učenje tujih jezikov ter pridobijo kompetence za poučevanje smučanja in plavanja, na doktorskem študiju pa raziskujejo različna področja izobraževalnih znanosti.

Naslov: Mladinska 9, 2000 Maribor, Slovenija
Kontakt: Bernarda Pevec, vodja referata
Telefon: 02 250 42 44
Spletna stran: www.pf.um.si
 

Na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru ponujamo študentom možnost študija na Univerzitetnem študijskem programu Pravo, Magistrskem študijskem programu Pravo in Evropske pravne študije ter Doktorskem študijskem program Pravo. Ponašamo se z mednarodno priznanimi strokovnjaki, ki predavajo doma in v tujini, organizacijo domačih in mednarodnih konferenc ter posvetov, uspešnim udejstvovanjem študentov na domačih in mednarodnih tekmovanjih, lastnimi revijami in strokovnim, dostopnim ter prijaznim kadrom.

         

Naslov: Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor, Slovenija,
Kontakt: Damir Mlakar, vodja službe za študentske in študijske zadeve
Telefon: 02 228 42 21
 

Nudenje nastanitvenih kapacitet študentom, ki študirajo v Mariboru. 17 domov, ki se nahajajo v 5 kampusih v bližini visokošolskih središč. Stanovalci imajo odlične pogoje za bivanje, študija in preživljanje prostega časa.

Naslov: Na loko 2, 8000 Novo Mesto, Slovenija
Kontakt: Mojca Blažič, vodja kariernega centra UNM
Telefon: 07 393 00 25
Spletna stran: uni-nm.si
 

Znanje je potencial posameznika in družbe, zato vse ustanoviteljice Univerze v Novem mestu delujejo s skupnim ciljem, ponuditi okolju potrebne in aktualne študijske programe, ki bodo študentom po zaključku študija omogočale takojšnjo zaposlitev in zaposljivost. Spoznajte njene atraktivne programe! Vse fakultete, članice UNM, ponujajo študij tudi na drugi in tretji stopnji.

 

Naslov: Na loko 2, 8000 Novo Mesto, Slovenija
Kontakt: Marko Starc, vodja vpisne službe
Telefon: 07 393 00 17
Spletna stran: fei.uni-nm.si/
 

Fakulteta izvaja brezplačno redno ter izredno obliko študijskih programov prve stopnje Upravljanje in poslovanje (VS) in Poslovna informatika (VS) ter študijski programa druge stopnje Upravljanje in poslovanje. Diplomanti prve stopnje so kompetentni za izvajanje opravil srednje ravni vodstvenega kadra, diplomanti druge stopnje pa lahko prevzemajo odgovornost za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov.

Naslov: Na loko 2, 8000 Novo Mesto, Slovenija
Kontakt: Marko Starc, vodja vpisne službe
Telefon: 07 393 00 17
Spletna stran: fpuv.uni-nm.si/
 

Fakulteta izvaja izredno obliko študijskega programa druge stopnje Poslovna ekonomija in tretje stopnje Poslovna ekonomija. Študijska programa sta zasnovana tako, da omogočata enakovredno vključevanje v izobraževanje ali v zaposlitev kjerkoli v Evropi. Diplomanti fakultete so pomemben generator razvoja in napredka v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in državne uprave v regiji.

Naslov: Na loko 2, 8000 Novo Mesto, Slovenija
Kontakt: Marko Starc, vodja vpisne službe
Telefon: 07 393 00 17
Spletna stran: www.fs.uni-nm.si/
 

Fakulteta izvaja študijski program 1. stopnje Tehnologije in sistemi (VS) (redni in izredni študij), študijski program 2. stopnje Tehnologije in sistemi v strojništvu (izredni) ter študijski program 3. stopnje Sonaravne tehnologije in sistemi v strojništvu (izredni). Fakulteta izobražuje na področju strojništva, pri izvajanju multidisciplinarno povezuje različne vede, saj želi zagotavljati obsežno, kakovostno in uporabno znanje.

Naslov: Na loko 2, 8000 Novo Mesto, Slovenija
Kontakt: Marko Starc, vodja vpisne službe
Telefon: 07 393 00 17
Spletna stran: www.fzv.uni-nm.si/
 

Fakulteta izvaja redno in izredno obliko študijskih programov prve stopnje Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS), izredno obliko študijskih programov druge stopnje Vzgoja in menedžment v zdravstvu, Integrirana zdravstvena in socialna oskrba in Zdravstvena nega ter izredno obliko študijskega programa tretje stopnje Edukacija in menedžment v zdravstvu. Redni študij programa prve stopnje Zdravstvena nega je brezplačen.

Naslov: Vipavska cesta 13, 5000, Nova Gorica, Slovenija
Naslov: Vipavska cesta 13, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica, Slovenija
Kontakt: Monika Furlan, tajnica akademije
Telefon: 05 33 15 223
 

Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici se osredotoča na razvoj avtorskih osebnosti, ki se znajdejo v svetu različnih polj in medijev – filma, animacije, fotografije, novih medijev in sodobnih umetniških praks. Interdisciplinarna in intermedijska naravnanost produkcijske narave študija 1. in 2. stopnje se udejanja skozi bogato bero strokovnih sodelavcev, gostujočih mentorjev ter mednarodnih projektov, ki sežejo daleč prek domačih meja. Dinamična Akademija umetnosti deluje v prostorih matične univerze v Rožni Dolini, v Novi Gorici.

Naslov: Vipavska cesta 13, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica, Slovenija
Kontakt: Brigita Badalič, tajnica fakultete
Telefon: 05 33 15 237
Spletna stran: www.ung.si/fh
 

Fakulteta za humanistiko ponuja štiri akreditirane študijske programe: dodiplomska programa Slovenistika (vključuje tudi digitalne kompetence in kulturno-umetniške vsebine) in Kulturna zgodovina (sodoben, medkulturno odprt študij zgodovine), na drugi stopnji pa magistrska programa Migracije in medkulturni odnosi (Erasmus Mundus) ter Humanistični študiji. Slednji ponuja tri študijske smeri: Literarne vede, Jezikoslovje ter Zgodovine in kulture čezmejnih prostorov. V majhnih študijskih skupinah in skozi praktično ter projektno delo študentke in študenti osvajajo temeljna humanistična znanja, razširjena s sodobnimi kompetencami na področjih medijev, uprizoritvene umetnosti, filma, jezikovnega svetovanja, kognitivne lingvistike, digitalne humanistike, večjezičnosti in večkulturnosti, zgodovine, teorije migracij, študij spolov in spomina, ekokritike, kulturnega turizma ter kulturne dediščine na Primorskem in v širšem mednarodnem prostoru.

Naslov: Vipavska cesta 11c, 5270 Ajdovščina, Slovenija
Kontakt: Vesna Mržek, tajnica fakultete
Telefon: 05 36 53 500
 

Fakulteta za naravoslovje izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje »Fizika in astrofizika« kot edini prvostopenjski program s področja astrofizike v Sloveniji. Nadgrajen je tudi z magistrskim študijem, na magistrski stopnji pa poleg astrofizike v sodelovanju s Kemijskim inštitutom izvaja tudi interdisciplinaren in raziskovalno usmerjen magistrski študijski program »Znanost o materialih«. Naš glavni cilj je vzpodbujati kritično razmišljanje, kreativnost, izvirnost in prilagodljivost naših študentov in jim ob neposrednem stiku s profesorji nuditi dostop do vrhunskih raziskav. Med študijem so študenti vpeti v raziskovalno delo v laboratorijih in centrih Univerze v Novi Gorici ter Kemijskega Inštituta, ki pedagoško delo raziskovalno podpirajo. S študijem pri nas jim želimo dati konkurenčno prednost, ki bo odločilna pri njihovi zaposlitvi in poklicu.

Naslov: Vipavska cesta 13, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica, Slovenija
Kontakt: Nadja Lovec Santaniello, tajnica fakultete
Telefon: 05 33 15 329
Spletna stran: www.ung.si/fps 
 

Fakulteta za podiplomski študij izvaja vse doktorske programe Univerze v Novi Gorici: Znanosti o okolju, Fizika, Materiali, Krasoslovje, Molekularna genetika in biotehnologija, Študiji kulturne dediščine, Kognitivne znanosti jezika in Humanistika. Vsi programi so tesno povezani z raziskovalnimi enotami UNG ter partnerskimi raziskovalnimi institucijami doma in po svetu.

Naslov: Glavni trg 8, 5271 Vipava, Slovenija
Kontakt: Marina Artico, tajnica fakultete
Telefon: 05 90 99 700
Spletna stran: www.ung.si/fvv
 

Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo edina v Sloveniji ponuja prvostopenjski in magistrski študij Vinogradništva in vinarstva. Študija izvajamo v središču Vipavske doline, v dvorcu Lanthieri v Vipavi.
Ponujamo aplikativno usmerjena kompleksna znanja vinarstva, vinogradništva in trženja vina, ki omogočajo samostojno delovanje v stroki ali pa nadaljevanje kariere v akademsko raziskovalnih vodah.

Naslov: Glavni Trg 8, 5271 Vipava, Slovenija
Kontakt: Marina Artico, tajnica fakultete
Telefon: 05 90 99 700
Spletna stran: www.ung.si/fzo
 

Fakulteta za znanosti o okolju izvaja študijska programa Okolje 1. stopnje in Okolje 2. stopnje. Razumevanje problematike ohranjanja čistega okolja, ki postaja z razvojem družbe vse bolj pereča, aktivnosti v smeri zmanjševanja onesnaževanja in prizadevanja za odpravljanje njegovih posledic zahtevajo vrhunsko izobražene strokovnjake z interdisciplinarnim znanjem.

Naslov: Glavni Trg 8, 5271 Vipava, Slovenija
Kontakt: Nives Štefančič, vodja kariernega centra UNG
Telefon: 05 62 05 813
 

Karierni center UNG ozavešča mlade o pomenu pravočasnega načrtovanja kariere in vseživljenjskega učenja. Naša naloga je vzpostavljanje, ohranjevanje in izboljševanje povezave univerzitetnega in gospodarskega okolja ter s tem diplomantom pomagati pri vzpostavljanju prvih stikov s podjetji in spodbujati zaposlovanje mladih diplomantov.

Naslov: Glavni Trg 8, 5271 Vipava, Slovenija
Kontakt: Helena Škrl, tajnica fakultete
Telefon: 05 62 05 830
Spletna stran: www.ung.si/ptf
 

Poslovno-tehniška fakulteta izvaja programa Gospodarski inženiring 1. in 2. stopnje, ki interdisciplinarno povezujeta znanja o sodobnih tehnologijah z ekonomskimi in organizacijskimi znanji. Študenti se usposobijo za zagotavljanje učinkovitega izvajanja vse bolj digitaliziranih procesov v podjetju, za obvladovanje stroškov ob hkratnem zagotavljanju kakovosti izdelkov in storitev, pa tudi za identificiranje in implementacijo možnih izboljšav pri delovanju podjetij. Magistrski program je primeren tudi za diplomante drugih usmeritev, ki želijo svojo stroko nadgraditi z ekonomskimi vidiki in poznavanjem aktualnih tehnologij, vključno z računalniškimi. Pomemben del študija je projektno delo in reševanje problemov iz konkretnih delovnih okolij, kar skupaj s širino znanj zagotavlja odlično zaposljivost. Magistrski študijski program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja – diplomanti bodo znali načrtovati, voditi in izvajati aktivnosti, ki povečujejo dostopnost, fleksibilnost, kakovost in trajnostno naravnanost pridobivanja znanja za čim večji krog ljudi. S svojim delom bodo lahko prispevali k temu, da se vsakomur omogoči uresničitev njegovih potencialov in pridobivanje znanj, potrebnih za aktivno vključenost v družbo. Športnikom in drugim študentom, ki zaradi svoje situacije potrebujejo dodatno fleksibilnost, le-to zagotavljamo z močno podporo študiju na daljavo.
Najavljamo tudi nov magistrski študijski program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja. Izobrazil bo diplomante s celovitim razumevanjem povezanosti med tehnološkimi in pedagoškimi, poslovnimi in družbenimi vidiki odprtega izobraževanja. Usposobil jih bo za razvoj in implementacijo odprtega izobraževanja na celotni skali, od učnih izidov, predmetov, študijskih programov do institucionalnega, nacionalnega in nadnacionalnega nivoja. S pridobljenim znanjem bodo lahko kompetentno vodili projekte, iniciative, skupnosti in strateški razvoj na področju odprtega izobraževanja.

STROKOVNO, INTERESNO ZDRUŽENJE

Naslov: Slovenska cesta 56,  1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Nina Bavčar Čargo, V.D.direktorice
Telefon: 040 544 414
 

Evropska mladinska kartica (EMK) je mednarodni program, ki mlade spodbuja k mobilnosti in neodvisnosti. Je tudi del Evropske mreže mladinskih kartic (EYCA), ki mladim omogoča, da se kot prostovoljci udeležijo raznolikih mednarodnih aktivnosti. Tako spodbuja mobilnost in mreženje z enakomislečimi mladimi, s čimer se krepita tudi njihova samozavest in medkulturno povezovanje. Med drugim Evropska mladinska kartica omogoča tudi številne popuste v muzejih, živalskem vrtu, fitnesih in pri mnogih drugih najbolj poznanih blagovnih znamkah.
   

Naslov: Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Kontakt: Aleksandra Ivanuša
Telefon: 01 589 8 316
Spletna stran: www.gzs.si/zrs
 

Poklic računovodje se korenito spreminja. Digitalizacija odpira nove možnosti prilagodljivih oblik dela, ki pripomorejo k boljšemu ravnovesju med delom in zasebnim življenjem. Spreminja se tudi sama vloga računovodje. Ker bodo rutinske naloge v prihodnosti avtomatizirane, se bodo lahko računovodje več časa posvetili zanimivejšim, bolj kompleksnim vidikom, kot so svetovanje, strateško odločanju, optimiziranje poslovanja, analiziranje podatkov ter ažurno poročanje o finančnem stanju podjetja. K tovrstnim spremembam prispevajo tudi naročniki, ki namesto zgolj knjigovodstva od izvajalcev vse bolj pričakujejo tudi vsebinsko in strokovno pomoč pri sprejemanju poslovnih odločitev.

 

Naslov: Hajrihova 28a,  1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Primož Banovec, direktor
 

Podjetja, zavodi, izvajalci javnih služb, ki delujejo na področju vodarstva, torej zmanjšanja poplavne ogroženosti, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščanje odpadnih voda, urbane odvodnje, omogočanja rabe vode in zaščite voda in vodnih ekosistemov.

Naslov: Dunajska 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Mateja Šantelj, strokovna delavka za delo z mladimi s posebnimi potrebami
Telefon: 064 262 503
 

Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (ZIZRS) je združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, izbranih s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in tvorijo mrežo izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji. Zaposlitvena rehabilitacija se v Sloveniji izvaja kot javna služba. ZIZRS sodeluje tudi v različnih nacionalnih in mednarodnih projektih z namenom ozaveščanja javnosti o vprašanjih invalidnosti in pravicah invalidov, uresničevanja splošnih družbenih usmeritev in dokumentov s področja socialnega vključevanja, usposabljanja in zaposlovanja invalidov ter poklicne in zaposlitvene rehabilitacije. Tako je ZIZRS med leti 2018 in 2022 izvajal projekt Prehod mladih na trg dela, katerega cilj je bilo reševanje problematike visokega deleža nezaposlenih oseb iz skupine mladih s posebnimi potrebami in nudenje pomoči pri njihovem prehodu iz šole na trg dela. Namen projekta je bil vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami ter prispevati k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela. V projekt se je vključilo skoraj 2100 mladih s posebnimi potrebami. Na Informativi 2024 bomo predstavili izvajanje in rezultate projekta ter storitve zaposlitvene rehabilitacije, v katere se pri vključevanju na trg dela mladi s posebnimi potrebami pogosto vključujejo.

Naslov: Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Alenka Dovč, vodja projektov
Telefon: 041 662 439
Spletna stran: www.pravakemija.si
 

Pri Združenju kemijske industrije želimo spodbuditi mlade, da se odločijo za študij kemije, saj se pri poklicih v kemijski industriji najde številne priložnosti za dobro zaposlitev! Kemijska industrija je odličen zaposlovalec in potrebuje dobre kadre, Mladi zaposleni iz podjetij kemijske industrije pričajo, da se je vredno odločiti za študij kemije!

Naslov: Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Rok Živec, svetovalec
Telefon: 01 589 8 419
 

Združenje kovinske industrije (ZKovI) je panožno združenje v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in največja prostovoljna skupnost podjetij v kovinski stroki. Organizirano je z namenom, da v interesu svojih članov oblikuje stališča in zahteve do zakonodajnih in vladnih organov, do socialnih partnerjev ter drugih domačih in mednarodnih organizacij. Izvaja aktivnosti za višanje konkurenčne sposobnosti in finančne učinkovitosti svojih članov s tem, da organizira skupne promocijske dejavnosti, pospešuje razvojne in svetovalne projekte, sodeluje pri dograjevanju sistema strokovnega izobraževanja in opravlja javna pooblastila v zvezi z zaščito domače industrijske proizvodnje. Sodeluje pri harmonizaciji in uveljavljanju tehničnih predpisov ter opravlja naloge zastopanja, svetovanja, informiranja ter druge aktivnosti za potrebe svojih članov.
 

Naslov: Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Petra Prebil Bašin, direktorica
Telefon: 01 589 8 274
 

Združenje papirne in papirno predelovalne industrije je mesto srečevanja in povezovanja podjetij ter mesto združevanja idej, znanj in izkušenj strokovnjakov iz papirne panoge. Kot vsako leto bomo tudi letos predstavljali poklice v papirništvu ter slovensko papirno in papirno predelovalno industrijo tudi kot zaposlovalca in možnost za opravljanje prakse. Opozorili bomo tudi na to, kaj vse embalira papir, izdelan v Sloveniji, in kje vse potrošniki srečujemo papir ter kako uspešno skrbimo za recikliranje.

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, DODATNO IZOBRAŽEVANJE

Naslov: Prešernova 31, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Katja Cankar
 

EducationUSA center nudi natančne in celovite informacije o študijskih priložnostih v ZDA in tako pomaga študentom pri izbiri šol in postopku prijave na izbrane izobraževalne ustanove v Ameriki. V okviru centra se izvajajo tudi predstavitve, povezane s študijem v ZDA.

      

Naslov: Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Predstavništvo Slovenija
Telefon: 040/183 770
Spletna stran: www.ef.si/ils/
 

EF Education First je mednarodna jezikovna šola, ki ponuja jezikovna potovanja, akademske programe in kulturne izmenjave po vsem svetu. Na voljo je več kot 150 različnih tečajev v 50 mestih širom po svetu, kjer se osnovnošolci, dijaki, študentje, zaposleni, managerji in starejši izpolnjujejo v znaju 12 tujih jezikov, spoznavajo nove kraje in pridobivajo prijatelje od vsepovsod. Šola je bila ustanovljena leta 1965 na Švedskem in sodi med največje privatne jezikovne šole na svetu. Zaupa ji na tisoče študentov in študentk, ki svoje znanje izpopolnjujejo s pomočjo učinkovitih in preverjenih študijskih programov na edinstvenih študijskih lokacijah, ki jih EF ponuja. Jezikovna šola EF Education First je prisotna v več kot 100 državah širom po svetu, odslej tudi v Sloveniji!

 

Naslov: Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Hana Brkan, koordinatorica multimedijskega centra Doživi Evropo
Telefon: 031 450 322
Spletna stran: www.dozivi-evropo.eu
 

9.junija bomo odšli na volišča in izbirali evropske poslance. Če želiš izvedeti več o tem, kdaj, kje in kako voliti na Evropskih volitvah, nas obišči v Hiši Evropske unije, kjer lahko izveš vse, kar te zanima o Evropski uniji. Vstop je brezplačen.

Naslov: Rožna dolina VI/7, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Polona Dolenc, organizatorka programov
Telefon: 041 602 577
Spletna stran: www.micstylingsola.com

Mic styling šola skupaj z B2 izvaja program FRIZER za odrasle. Triletni program zaključite v letu in pol, posebnost programa je izvajanje frizerskih storitev na strankah, ki vsakodnevno prihajajo v šolski salon. Poleg frizerske šole nudimo še pridobivanje praktičnih frizerskih izkušenj, frizerske delavnice in tečaje za brivca.

    

Naslov: Šmarska cesta 5 D,  6000 Koper, Slovenija
Kontakt: Stanko Rajčić, direktor
Telefon: 041 678 849
 

Jezikovna šola Nista je prva zasebna jezikovna šola na Obali in Krasu, ustanovljena leta 1991 v Kopru. Na našem jezikovnem centru Vam poleg nudenja jezikovnih tečajev, kot so tečaji angleščine, italijanščine, španščine, nemščine, ruščine, francoščine, slovenščine za tujce ter številnih drugih jezikov, nudimo tudi jezikovne tečaje v tujini in šolanje na osnovnih in srednjih šolah v Evropi in drugod po svetu ter prevajanje in lektoriranje. Tudi letos bo z nami jezikovna šola Select English iz Anglije (Cambridge).

      

Naslov: Lackova cesta 78 a, 2000 Maribor
Kontakt: Gaber Marolt
Telefon: 041 699 399
Naslov: Celjska cesta 22,  3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija
Kontakt: Luka Vončina, direktor
 

Razturi na maturi je digitalno orodje za dijake od 1. do 4. letnika. Video razlage teorije, interaktivne naloge, praktični webinarji, zapiski in še mnogo več, vse pripravljeno v skladu z učnimi načrti in maturitetnimi katalogi. Orodje, ki ga več kot 1500 dijakov z navdušenjem uporablja skozi celotno srednjo šolo.

       

Naslov: Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Haris Ćordić, pomočnik ravnatelja
Telefon: 051 251 160
Spletna stran: www.siclj.si
 

SIC Ljubljana se zavezuje, da bo s svojim kvalitetnim delom in sodobnim prenosom znanja na prihajajoče nove generacije razvijal ustvarjalnost mladih, ki še oblikujejo svojo osebnost in jim ponudil vsa potrebna poklicna znanja in veščine za nadaljnjo življenjsko pot. Nudimo enkratne in zanimive priložnosti za učenje, posebna prednost pa so partnerstva z mnogimi obrtniki in podjetji. Poleg rednega izobraževanja izvajamo izobraževanje odraslih, v naš okvir pa sodi tudi avtošola za vse kategorije. Svoje znanje in delo usmerjamo v to, da dijakom omogočimo boljšo prihodnost.

    

Naslov: Kardeljeva ploščad 27 A, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Magdalena Pogač, projektni vodja
Telefon: 031 413 589
Spletna stran: www.jaslovenija.si/
 

JA Slovenija (ZZSPM) je član Junior Achievement Worldwide, le ta je je ena največjih in najbolj vplivnih nevladnih organizacij na svetu, ki služi mladim, saj zagotavlja praktično, poglobljeno učenje podjetništva, finančnem zdravju, pripravljenosti za delo, trajnosti, ekonomiji, državljanstvu, etiki in več. Od leta 2013 izvajamo izobraževalne programe na temo podjetništva. Naše poslanstvo je omogočiti mladim odkrivanje njihovih potencialov, upati si poskusiti nekaj novega v varnem okolju in jim pomagati na poti k samostojnemu življenju.

        

Naslov: Predoslje 40 A, 4000 Kranj, Slovenija
Kontakt: Žiga Dobrun, vodja sodniškega oddelka
Telefon: 051 394 737
Spletna stran: www.nzs.si/sodniki/
 

Zveza nogometnih sodnikov Slovenije je članica NZS in je bila ena izmed prvih članic, ko je 28.06.2007 pristopila k UEFA sodniški konvenciji ter od tedaj uspešno izvaja svoje aktivnosti skladno z visokimi mednarodno uveljavljenimi standardi in načeli. Aktivnosti in usmeritve sodnic in sodnikov na izobraževalnih seminarjih in usposabljanjih temeljijo na celovitem sistemu, ki zagotavlja visoko usposobljenost, kakovostno sojenje in najvišjo možno enovitost kriterijev na vseh nivojih tekmovanja. Usposabljanje in strokovno izobraževanje sodnikov poteka v skladu s podpisano NZS – UEFA sodniško konvencijo ob podpori in sodelovanju sodniškega oddelka ter komisije za sodniške zadeve pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS). “DOSEŽI NASLEDNJO STOPNJO in POSTANI SODNIK-CA”

         

ŠTIPENDIRANJE, ZAPOSLOVANJE - MOJA PRVA ZAPOSLITEV

Naslov: Zgornji Brnik 130 D, 4210 Brnik
Kontakt: Nina Varl, Kadrovska služba
Telefon: 04 259 4 000
Spletna stran: www.aviaprime.eu
 
Podjetje Adria Tehnika, s sedežem na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, je eno vodilnih podjetij za vzdrževanje oziroma servisiranje letal z več kot 60 let izkušenj. Specializirano je za bazno in linijsko vzdrževanje letal v skladu z zahtevami EASA Del 145. Zahvaljujoč desetletjem izkušenj v letalski industriji več kot 70 strankam treh celinan zaradi ugodne geografske lokacije v središču EU ima Adria Tehnika zelo močan položaj na evropskem trgu.
 

      

Naslov: Velika pot 20, 5250 Solkan
Kontakt: Ester Karolina Erce, Advansys desk
Telefon: 040 210 616
Spletna stran: www.advansys.si
 

Pri Advansysu se osredotočamo izključno na razvoj naprednih IT sistemov za igralniško industrijo. Smo mednarodno priznano podjetje z 20-letno zgodovino, ki je prisotno v več kot 30 državah po vsem svetu, na 4 celinah in v 12 časovnih pasovih. Advansys sodi med najbolj uspešne razvijalce integriranih rešitev za upravljanje igralnih avtomatov in miz.

Naslov: Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana
Kontakt: Ana Vesel, strokovna sodelavka v kadrovski službi
Telefon: 01 530 5 137
Spletna stran: www.amzs.si
 

Sodelujoče organizacije AMZS, Avto Krka, Regia, LPP, Miklavc ter Sekcija predstavljamo poklic kontrolorja tehničnih pregledov. Kontrolor ugotavlja brezhibnost vseh naprav in delov motornega ali priklopnega vozila na preizkuševalni stezi v skladu s točno določenimi postopki na tehničnem pregledu vozila. Kontrolor lahko postaneš z zaključenim srednje tehniškim ali strokovnim izobraževanjem (avtoservisni tehnik, elektrotehnik, elektrotehnik elektronik, elektrotehnik energetik, logistični tehnik, prometni tehnik, strojni tehnik, tehnik mehatronike), z zaključenim mojstrskim izpitom ali višješolskim izobraževanjem ustrezne smeri (avtoservisni inženir, inženir elektroenergetike, inženir elektronike, inženir logistike, inženir mehatronike, inženir strojništva).

         

Naslov: Nizka 21, 3332 Rečica ob Savinji

Naslov: Cankarjeva cesta 16, 1000 Ljubljana
Kontakt: Suzana Kožar, strokovna sodelavka v kadrovski službi
Telefon: 031 798 184
 

Tehnični pregledi za motorna vozila

Naslov: Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana
Kontakt: Marko Kamnik, vodja sektorja tehnični pregledi in homologacija vozil
Telefon: 01 582 2 701
Spletna stran: tp.lpp.si

Promocija poklica kontrolor tehničnih pregledov vozil.
Naslov: Cankarjeva cesta 16, 1000 Ljubljana
Kontakt: Robert Sever, direktor združenja
Telefon: 041 609 869
Spletna stran: www.gzs.si/zdruzenje_za_promet
 

Predstavitev poklicev kontrolor na tehničnih pregledih.

Naslov: Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, Slovenija
Kontakt: Helena Pleslič, samostojna strokovna sodelavka
Telefon: 041 775 573
Spletna stran: www.dars.si

Z gradnjo, upravljanjem in vzdrževanjem avtocest in hitrih cest povezujemo Slovenijo ter omogočamo našim uporabnikom varno in udobno mobilnost. Pri tem sprejemamo različne ukrepe za zagotavljanje varnosti in čim večje pretočnosti avtocestnega omrežja. Poseben poudarek namenjamo ozaveščanju uporabnikov in širše javnosti o varni in strpni vožnji ter pravočasnemu in rednemu obveščanju o stanju v prometu.

      

Naslov: Slovenska cesta 40, 1000 Ljubljana
Opis podjetja bo na voljo kmalu.
Naslov: Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
Kontakt: Barbara Forte, kadrovska služba
Telefon: 01 230 4 171
 

V Elektru Ljubljana upravljamo z največjim distribucijskim omrežjem v Sloveniji. Z elektroenergetsko infrastrukturo na kar 6.166 km2 (kar je 30,4 % celotne površine Slovenije) skrbimo, da električna energija učinkovito doseže vsako poslopje v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. Naše dejavnosti upravljamo na sedežu uprave v Ljubljani in na petih distribucijskih enotah, kjer skrbimo za brezskrbno uporabo električne energije več kot 350.390 zadovoljnih odjemalcev električne energije.

     

Naslov: Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje
Kontakt: Tjaša Snoj, direktorica HR
Telefon: 051 208 545
Spletna stran: www.dondon.si

Podjetje Don Don je svojo pot začelo leta 1994 v Metliki kot družinsko podjetje, ki je cvrlo krofe in drugo sladko pecivo. Leta 2003 se je razširilo na Hrvaško, od leta 2008 pa postalo vodilno pekovsko podjetje v Srbiji. Skupina Don Don ima v lasti prepoznavni blagovni znamki Pekarna Grosuplje in Tvojih 5 minut, danes pa posluje v Sloveniji, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni Gori, Bolgariji, Romuniji in na Hrvaškem.

 

Naslov: Tovarniška cesta 6a, 5270 Ajdovščina
Kontakt: Anisa Faganelj, Vodja kadrovske službe
Telefon: 05 364 3 900
Spletna stran: www.incomleone.com
 

V podjetju Incom Leone iz Ajdovščine že od leta 1991 razvijamo in proizvajamo sladoled in čokolado. Danes smo največji proizvajalec sladoleda in čokolade v Sloveniji, hkrati pa mednarodno orientirani, saj svoje izdelke izvažamo v že več kot 40 držav po vsem svetu. Prizadevamo si, da postanemo najboljši in najbolj inovativen proizvajalec sladoleda na svetu, s prav posebnim poslanstvom: Skrbjo, da vam “posladkamo življenje”, ne da bi vas moralo skrbeti, ali živite zdravo.

        

Naslov: Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana
Kontakt: Teja Stamać, Specialistka korporativnega komuniciranja
Telefon: 041 499 444
Spletna stran: www.l-m.si
 

Ljubljanske mlekarne so vodilna mlekarna v Sloveniji. Kot član mednarodne skupine Lactalis so dolgoročno zavezane h kakovosti in varnosti izdelkov, varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja. S premišljeno zasnovanimi in uspešnimi blagovnimi znamkami sledijo trendom na trgu in jih tudi sami ustvarjajo. Njihovi zaposleni pridobivajo bogate izkušnje v spodbudnem učnem okolju, so opolnomočeni, motivirani in zavzeti.

     

Naslov: Boračeva 37, 9252 Radenci
Kontakt: Evelina Kotnik Perko, vodja kadrovskega področja Telefon:  031 622 442
Spletna stran: www.radenska.si
Radenska je proizvajalec mineralnih vod in brezalkoholnih pijač s tradicijo preko 150. let. Je tudi zgleden delodajalec, ki nudi zaposlitev preko 250 sodelavcem, katerim je skupno odgovorno in zavzeto delo ter dobri medsebojni odnosi. V Radenski že več let delujemo pod okriljem certifikata Družini prijazno podjetje.

Naslov: Moskovska ulica 1, 1000 Ljubljana

Naslov: Hrvaška ulica 4, 1000 Ljubljana
Kontakt: Vlasta Čremošnik
Spletna stran: www.hisense-europe.com

Hisense Europe je eden od vodilnih proizvajalcev zabavne elektronike in gospodinjskih aparatov v Evropi. Poslovne enote imamo v 27 evropskih državah, ob tem pa še tri proizvodne in štiri R&D centre, kjer dela več kot 10.000 zaposlenih. Pod eno streho združujemo več blagovnih znamk, med njimi so štiri globalne: Hisense, Gorenje, Asko in Toshiba, in več lokalnih blagovnih znamk, vsaka od njih pa nagovarja določen segment potrošnikov in ponuja inovativne rešitve za prijetno bivanje v sodobnem domu.
 
Naslov: Zgornji Brnik 400, 4210 Brnik
Kontakt: Patricija Kejžar, Kadrovik specialist
Telefon: 030 703 383
Spletna stran: www.iskra-mehanizmi.si
 

Pozdravljeni, mladi iskalci priložnosti! Iskra Mehanizmi je gonilna sila inovativnih mehanskih rešitev v avtomobilski industriji, zdravstvu in pametnih domovih. Naša vrata so odprta za vse ambiciozne dijake in študente, ki želijo pridobiti praktične izkušnje in razvijati svoje potenciale. Pri nas nudimo kadrovske štipendije za nadarjene posameznike, vajeništva za pridobivanje dragocenih izkušenj, možnost študentskega dela ter opravljanja obvezne prakse, ki omogoča pridobivanje vpogleda v naše poslovanje in razvoj ključnih veščin.

Naslov: Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
Kontakt: Iris Brili, Koordinatorka štipendijskih programov
Telefon: 040 488 330
Spletna stran: www.asef.net
 

Ameriško-slovenska izobraževalna fundacija (ASEF) je neprofitna dobrodelna organizacija, ki povezuje izobražene slovence po vsem svetu in s štipendijskimi programi ter programi neformalnega izobraževanja nadarjenim mladim omogoča, da razvijejo svoje potenciale v največji možni meri.

Naslov:
Tržaška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Tamara Nanaja Trani, vodja pisarne

Telefon: 040 126 623
Spletna stran: www.integraledu.si


IntegralEdu je edina pisarna v Sloveniji, ki mladim nudi celostno podporo pri vpisu na študij v tujino. Na voljo imamo karierno svetovanje ter delavnice pisanja motivacijskega pisma in življenjepisa. Pomagamo najti najbolj primerno univerzo zate, kjerkoli v Evropi, Veliki Britaniji, ZDA ali Kanadi. Redno sodelujemo z več kot 300 partnerskimi univerzami. S tabo gremo skozi proces prijave in ti pomagamo pri pripravi celotne dokumentacije. Na voljo imamo tudi pestro paleto jezikovnih tečajev v tujini, za učence in dijake. Vpisujemo tudi na program “Work&Travel in USA”.

         

Naslov: Vojkova 58, 1000 Ljubljana

V Jezikovnem Mestu delujemo učitelji in prevajalci, Slovenci in rojeni govorci. Diplomirali smo iz jezikov, ki jih poučujemo in nekaj časa živeli v tujini. Zelo radi potujemo in bisere tujih kultur in doživetij prinašamo na učne ure. Imamo večletne izkušnje s poučevanjem in prevajanjem. 

Naslov: Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana
Kontakt: Nina Plantan, marketing managerka
Telefon: 08 282 9 061
Spletna stran: www.kariera.si

Pri Karieri trdno verjamemo, da se vsaka uspešna zgodba začne z izbiro pravega zaposlenega. Vidimo se kot ustvarjalci mostov, ki povezujejo talente z izjemnimi priložnostmi. S tesnim sodelovanjem s strankami gradimo močne vezi in negujemo okolje, kjer lahko izjemni posamezniki resnično zasijejo ter pokažejo svoje najboljše sposobnosti.

      

Naslov: Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana
Kontakt: Ajda Novak, specialistka strateških programov
Spletna stran: www.lek.si
 

Lek, član skupine Sandoz, je prva in najstarejša farmacevtska družba v Sloveniji, kjer razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna ter kakovostna generična in podobna biološka zdravila, namenjena bolnikom po vsem svetu. Pri delu nas vodijo visoki etični standardi, inovativno razmišljanje in prebojni dosežki naših vrhunskih strokovnjakov. Z več kot 3700 sodelavci že desetletja dejavno soustvarjamo slovenski, evropski in svetovni razvojno-raziskovalni prostor. Gradimo kulturo odprtega dialoga in ponosno ter odgovorno nosimo naziv najuglednejšega delodajalca v Sloveniji.

   

 
Naslov: Cesta na Bokalce 40, 1000 Ljubljana
Kontakt: Mira Kuhar, kadrovska služba
Telefon: 041 710 396
Spletna stran: www.xxxlesnina.si
 

Lesnina XXXL je že več kot 70 let stalnica v življenju slovenskih kupcev. Toliko let že skrbi za odlično opremljenost slovenskih domov ter uspešno združuje kakovost ponudbe in dostopnost cen. Svetovalci v desetih poslovalnicah po vsej Sloveniji vsak dan zagotavljajo, da prav vsaka stranka najde primeren kos pohištva za svoj dom. Spletna Lesnina pa omogoča varen in hiter nakup kar z domačega kavča. 

 
Naslov: Vincarje 2, 4220 Škofja Loka
Kontakt: Sabina Mohorič, kadrovsko pravna služba
Telefon: 04 511 2 552
Spletna stran: www.lthcastings.com
 

LTH Castings je uspešno slovensko podjetje z več kot 3.500 zaposlenimi v 6 obratih in 3 državah. Odlikuje nas 75-letna tradicija na področju razvoja, litja, obdelave in sestavljanja visoko kompleksnih komponent iz aluminija ter v izdelavi orodij za njihovo proizvodnjo. Sodimo med največje evropske visokotehnološke tlačne livarne, z razvojem in izdelavo prototipov v lastni visokotehnološki orodjarni in z avtomatizirano serijsko proizvodnjo pa smo prva izbira najnaprednejšim podjetjem v avtomobilski industriji. Naše investicije so namenjene v nove tehnologije, avtomatizacijo ter nove projekte povezane predvsem z E-mobilnostjo. Trenutno se v naših proizvodnjah nahaja več kot 100 avtomatiziranih livarskih celic (vključno z največjim tlačno livarskim strojem v JV Evropi s kar 3.500 tonami zapiralne sile) in več kot 200 avtomatiziranih obdelovalnih centrov. V zadnjih letih sistematično vlagamo tudi v vse vidike trajnostnega razvoja, saj smo si v skrbi za naravno okolje zadali cilj, da do leta 2030 postanemo podjetje z nevtralnim ogljičnim odtisom. V LTH Castings pa se lahko pohvalimo tudi z odličnim sodelovanjem z izobraževalnimi ustanovami ter tako tudi z dijaki in študenti. Spadamo med večje slovenske štipenditorje (v šolskem letu 2023/2024 imamo aktivnih več kot 120 štipendistov), aktivni pa smo tudi na področju vajeništva, obveznih praks in študentskega dela. Pri nas se najde mesto za vsakogar, zato ste vabljeni, da nas obiščete na razstavnem prostoru.

    

Naslov: Vilharjeva cesta 46, 1000 Ljubljana
Kontakt: Ksenja Osolnik, vodja marketinga Telefon: 040 561 337
Spletna stran: www.manpower.si
Kadrovska agencija Manpower je na slovenskem trgu prisotna že 30 let. Z leti smo dokazali, da smo zaupanja vreden partner, ki s personaliziranim pristopom pomaga kandidatom pri povezovanju z najuspešnejšimi podjetji na trgu dela. Naša globalna podpora, lokalno strokovno znanje, najvišji standardi kvalitete in etičnost nas vodijo pri ustvarjanju in zagotavljanju inovativnih kadrovskih rešitev, ki pomagajo našim kandidatom pri poklicni rasti in podjetjem pri premagovanju vseh izzivov v spreminjajočem se svetu dela.          
Naslov: Dunajska 155, 1000 Ljubljana
Kontakt: Maja Šibič, vodja kadrovske službe
Telefon: 041 593 531
Spletna stran: www.mcdonalds.si
 

Našo druščino v Sloveniji združuje več kot 1200 ljudi. Med nami so dijaki, študenti, zaposleni in upokojenci. Tukaj boste našli ne le dobro družbo, ampak tudi dobro plačilo ter neskončne možnosti za osebno in poklicno rast.

      

 
Naslov: Dimičeva ulica 16, 1000 Ljubljana
Kontakt: Roman Kolar, Podsekretar
Telefon: 01 230 5 139
Spletna stran: www.postanivojak.si
 

Predstavitev možnosti opravljanja različnih kategorij vojaške službe – poklicno opravljanje vojaške službe, prostovoljno služenje vojaškega roka, pogodbeno opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi SV, štipendiranje za delo v SV, vojaški tabori za dijake in študente.

   

 
Naslov: Koroška cesta 1, 4000 Kranj
Kontakt: Manca Uršič Rosas, vodja študentskega servisa
Telefon: 04 202 0 450
Spletna stran: www.mjob.si

Študentski servis Mjob je posrednik med delodajalcem in dijakom oz. študentom. Na naši aplikaciji lahko spremljaš ponudbo aktualnih študentskih del, dobiš kontaktne podatke za prijavo na delo ter naročiš napotnico. Mjob zagotavlja dela za študente in dijake po celotni Sloveniji. Eden izmed glavnih ciljev študentskega servisa je zagotoviti študentu denar v čim krajšem možnem času. Kako delujemo?Raznolika ponudba: Na naši spletni strani lahko pregledate bogato ponudbo aktualnih študentskih del, ki vam omogočajo pridobivanje delovnih izkušenj in zaslužek. Enostavna prijava: Naš sistem je zasnovan tako, da vam omogoča hiter in enostaven dostop do kontaktne informacije delodajalcev. Tako lahko hitro in učinkovito izrazite svoj interes za delo. Napotnice: Po izbiri dela vam izdamo napotnico, ki je ključna za formalizacijo vašega delovnega razmerja s delodajalcem. Izplačila: Ko opravite delo, poskrbimo, da vaše plačilo hitro in varno prispe na vaš bančni račun. Smo neformalni, a hkrati profesionalni. Razumemo, da ste mladi, dinamični in željni novih priložnosti. Zato je naša komunikacija sproščena, vendar vedno usmerjena k zagotavljanju najboljših možnosti za vas.Zakaj izbrati Mjob?- Neformalna, a profesionalna komunikacija- Hitro in zanesljivo izplačilo- Širok nabor delovnih mest- Priročne spletne storitve za iskanje dela. Z Mjob boste vedno korak pred konkurenco. Pridružite se nam in začnite svojo delovno pot danes!

         

Naslov: Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana
Kontakt: Petra Komel Gentilini, Vodja znamke MojeDelo.com v marketingu
Telefon: 051 653 357
Spletna stran: www.mojedelo.com
 

MojeDelo.com je največji in najbolj prepoznaven karierno-zaposlitveni portal v Sloveniji. Je prva (top of mind) izbira uporabnikov, ki so na svoji karierni poti pripravljeni narediti naslednji korak. Kot strokovnega in učinkovitega partnerja pri iskanju novih talentov jih že več kot 19 let prepoznava večina slovenskih podjetij, za katera razvijajo orodja in izobraževanja, ki najbolje odgovarjajo na sodobne izzive upravljanja kadrov in rekrutiranja. S strokovno raziskavo Ugled delodajalca merijo uspešnost vlaganj v znamčenje delodajalca in podeljujejo laskave nazive za najuglednejša podjetja, z virtualnimi hekatoni in kariernimi dogodki MojeDelo.com pa delodajalce uspešno združujejo s pravimi kandidati.

Začenjaš svojo pot na trgu dela, a si se znašel v vrtincu vprašanj o tem, kje in kako začeti? Tvoj potencialni delodajalec pričakuje življenjepis, pa ne veš, kako ga oblikovati? Na srečo so tukaj vrhunski HR-specialisti! Obišči stojnico MojeDelo.com v Dvorani C in pridobi ključne nasvete za uspešen vstop na trg dela.

   

Naslov: Verovškova 57, 1000 Ljubljana
Kontakt: Oddelek za pridobivanje talentov
Telefon: 040 821 037
 

Novartisovo poslanstvo je izboljševanje in podaljševanje življenja ljudi. Naši raziskovalci premikajo meje znanosti in razvijajo nova zdravila za najzahtevnejše zdravstvene izzive. V Sloveniji razvijamo, proizvajamo in tržimo inovativna zdravila. Smo največji ponudnik zdravil na domačem trgu in pomemben partner slovenskega zdravstva. Delujemo na dveh lokacijah – v Ljubljani in Mengšu, z več kot 3.600 zaposlenimi.

         

Naslov: Podpeška cesta 10, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Kontakt: Maruša Gorjanc, kadrovik
Telefon: 031 323 525
Spletna stran: www.prigo.si
 

Prigo, d.o.o. je družinsko podjetje na področju vseh storitvenih dejavnosti, potrebnih za tovorna, dostavna in osebna vozila. Kot pooblaščeni serviser svetovno priznanih blagovnih znamk Mercedes Benz, MAN in hladilnih agregatov Thermo King nudimo kvalitetno vzdrževanje in popravila vozil, zagotavljamo servis priklopnih vozil in celotne vulkanizerske storitve. Na področju transporta in logistike nudimo lokalne in mednarodne prevoze pod ponjavami, v hladni verigi ter prevoze plinov.

       

Naslov: Oblakova ulica 5, 3313 Celje
Kontakt: Tea Dobrišek, strokovna sodelavka
Telefon: 03 423 3 690
Spletna stran: www.sb-celje.si
 

Splošna bolnišnica Celje je tretja največja bolnišnica v Sloveniji. Je medregijska bolnišnica, ki opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni ter deloma primarni in terciarni ravni. Edina v Savinjski regiji zagotavlja nepretrgano specialistično pomoč. K njej gravitira do 300.000 prebivalcev širše celjske regije, kar predstavlja med 12 in 15 % slovenske populacije. S svojo dejavnostjo vpliva na dostopnost, kakovost in učinkovitost zdravstvenih storitev v Savinjski regiji in celotni državi.

      

Naslov: Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice
Kontakt: Sabina Mubi, kadrovska služba
Telefon: 04 586 8 216
Spletna stran: www.sb-je.si
 

Splošna bolnišnica Jesenice smo ljudje. Smo srčni, predani, sočutni, odgovorni, gospodarni. Spoštujemo paciente, njihove svojce in svoje sodelavce. Spodbujamo kakovost, raziskovanje, inovativnost. Cenimo enakost, poštenost, strokovnost. Smo pogumni in jekleni. Verjamemo v zgoraj naštete vrednote in na prvo mesto vedno postavimo pacienta. Če so vam naše vrednote blizu in si želite delati v ekipi motiviranih, odgovornih, prijaznih in timsko usmerjenih sodelavcev vas vabimo, da se nam pridružite. Zaposlujemo kandidate različnih poklicev, predvsem iz področja medicine, zdravstvene nege in kandidate za delo v prehranski službi. Nudimo vam možnost dela z vrhunsko usposobljenimi strokovnjaki, možnosti izobraževanja in izpopolnjevanja ter ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. Verjamemo, da se uspešno kariero v zdravstveni dejavnosti lahko začne graditi že zgodaj tudi preko praktičnega dela in pridobivanju izkušenj že v času šolanja, zato smo veseli dijakov ali študentov, ki si želijo okrepiti svoje znanje preko dijaškega ali študentskega dela. Veseli bomo vaše vloge za opravljanje dela, ki jo pošljite na e-naslov: [email protected] ali po pošti: Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice. Prav tako ponujamo vsem, ki si želite nadaljevati svojo karierno pot v zdravstvu, možnost kadrovskega štipendiranja (več o aktualnih kadrovskih razpisih si lahko preberete na: https://www.sb-je.si/).

   

Naslov: Dunajska cesta 20, 1000 ljubljana
Kontakt: Romana Preložnik, odnosi z javnostmi
Telefon: 01 434 1 588
Spletna stran: www.srips-rs.si
 

Na stojnici Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije boste našli vse informacije o Zoisovih štipendijah, štipendijah za deficitarne poklice in o Ad futura štipendijah za študijsko mobilnost v tujino.

         

Naslov: Polena 6, 2392 Mežica
Kontakt: Davorin Vončina, kadrovik
Telefon: 031 784 556
Spletna stran: www.tab.si
 
Družba TAB proizvaja vse vrste svinčeno-kislinskih baterij in li-ionske baterije. TAB je sinonim za trajne, zmogljive in inovativne baterije za industrijska, osebna in tovorna vozila, kakor tudi za inovativne rešitve shranjevanja energije za sisteme, ki potrebujejo stalno in neprekinjeno oskrbo z energijo. Vsak dan napajamo in poganjamo vozila vodilnih svetovnih blagovnih znamk v avtomobilskem in industrijskem sektorju.
 
      
 
Naslov: Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj
Kontakt: Nataša Mrgole, sam.org. izobraževanja
Telefon: 04 206 5 505
Spletna stran: www.trelleborg.com
 

Podjetje Trelleborg Slovenija, d.o.o. temelji na več kot 100-letni lokalni tradiciji gumarstva, hkrati pa je eno od naprednejših, v mednarodni poslovni svet vpetih podjetij pri nas. Smo vodilni svetovni ponudnik rešitev in tehničnih izdelkov iz polimernih materialov, ki zagotavljajo tesnjenje, blaženje in zaščito na kritičnih mestih v zahtevnih okoljih. Osredotočenost na potrebe kupca je ena izmed naših temeljnih vrednot. Zanesljivost storitve in izdelka, prilagodljivost ter inovativnost so zagotovilo za vedno nove priložnosti, ki jih naše izrazito izvozno usmerjeno podjetje uspešno išče na nišnih globanih tržiščih.

      

Naslov: Zaloška 2,1000 Ljubljana
Kontakt: Matevž Šušteršič, vodja kadrovske službe
Telefon: 051 212 720
Spletna stran: www.kclj.si
 

Zaposleni v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana ponujamo bolnikom in drugim uporabnikom najkakovostnejšo raven zdravstvenih storitev. S svojim znanjem in prizadevanjem zadovoljujemo njihove potrebe ter skrbimo za njihovo zadovoljstvo in dobro počutje. Zaposlenim in študentom v UKC Ljubljana dajemo dostop do takih informacij in dela, ki jim omogočajo dopolnjevanje znanja in osebni strokovni razvoj. Vizija Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je ostati sodobna zdravstvena ustanova, ki bo po ponudbi in strokovnem znanju na področju medicine enakovredna podobnim ustanovam v razvitem svetu.

         

 
Naslov: Rožna dolina cesta Ix 6, 1000 Ljubljana
Kontakt: Helena Kujundžić Lukaček, svetovalka generalnega direktorja
Telefon: 041 343 488
Spletna stran: www.ess.gov.si
 

Smo ZRSZ – Karierna središča želijo mlade seznaniti z možnostmi nadaljnjega izobraževanja in možnostih zaposlitve po zaključku izobraževanja.

      

DRŽAVNE INSTITUCIJE, JAVNI ZAVODI

Naslov: Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Valter Urh

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) je osrednja slovenska ustanova za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Na sejmu bomo nudili svetovanje bodočim dijakom, staršem, svetovalnim delavcem in učiteljem. Skupaj bomo raziskovali spletno stran MOJAIZBIRA.SI, se vključili v PRAKTIČNE DELAVNICE (kamnoseška in lesarska), igrali s poklicnimi kartami, izvedeli kako deluje sistem vajeništva v Sloveniji ter kako lahko sodelujete na evropskem in slovenskem tekmovanju v poklicnih spretnostih EUROSKILLS in SLOVENIASKILLS. Predstavili vam bomo vlogo nacionalnih točk: Europass: sistem pripomočkov za osebno predstavitev na trgu dela, Slovensko ogrodje kvalifikacij: skupaj z Evropskim ogrodjem kvalifikacij pomaga pri umeščanju izobrazbe posameznika in lažji prenosljivosti kvalifikacij, ReferNet: zbira in posreduje informacije o nacionalnih sistemih poklicnega in strokovnega izobraževanja po Evropi. Skupaj bomo poiskali odgovore na vprašanja o poklicih, kakšno izobrazba je potrebna, katero šolo izbrati, kako deluje sistem vajeništva, kje poiskati odgovore na strokovna vprašanja, kateri projekti se odvijajo na področju poklicne orientacije,… Na našem razstavnem prostoru vam bodo poleg strokovnjakov na voljo tudi prenosni računalniki za brskanje po spletnih straneh, ki ponujajo najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Preko QR kod boste lahko sami brskali po spletnih straneh kar na svojem pametnem telefonu
Naslov: Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Poljska
Kontakt: Jakub Walczak, Human Resources Business Partner
Telefon: +00487 8511 09 93
Spletna stran: www.frontex.europa.eu
 

Frontex, the European Border and Coast Guard Agency, is one of European Union’s most dynamic and fastest-growing agencies. We support EU Member States and Schengen Associated Countries in the management of EU’s external borders and fighting cross-border crime. The agency is a centre of excellence for border control activities at the EU’s external borders, sharing intelligence and expertise with all EU Member States, as well as neighbouring non-EU countries affected by migratory trends and cross-border crime. Among its many tasks, the agency coordinates the deployment of border and coast guards, along with boats, airplanes, patrol cars and other equipment, to EU countries facing exceptional pressure at their external borders. We are based in Warsaw, Poland. We also have offices in Piraeus (Greece) and in Catania (Italy) and deploy liaison officers to various EU and non-EU countries.
Whether you’ve worked for many years or just starting your career, we are looking for candidates with different profiles and experience from all across the EU. Over 2000 people are currently working at Frontex, and there will be hundreds more joining us in the coming years, which requires a steady flow of new hires. We have a diverse staff coming from 30 Member States and Schengen Associated Countries. Our experts are involved in operations, work as analysts and on operational logistics. Frontex relies on a strong administrative staff to support all of our activities. So, if you are looking for an exciting career in a dynamic and international environment – join our team. To stay up to date check our website and LinkedIn profile regularly.
Frontex applies an equal opportunities policy and accepts applications without distinction on grounds of age, race, political, philosophical or religious conviction, sex or sexual orientation and regardless of disabilities, marital status or family situation.

      

Naslov: Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana in 16 finančnih uradov na različnih lokacijah po Sloveniji
Kontakt: Maja Rangus
Telefon: (01) 478 3800
Spletna stran: fu.gov.si/zaposlitevfurs
 

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je organ v sestavi Ministrstva za finance, ki je nastala 1. avgusta 2014 z združitvijo Carinske uprave Republike Slovenije in Davčne uprave Republike Slovenije. Naloge in organizacijo organa ureja Zakon o finančni upravi. Pristojni smo za pobiranje davkov, prispevkov za socialno varnost, carin, trošarin in drugih dajatev. Z različnimi ukrepi družbi in posameznikom zagotavljamo varnost in zaščito, med drugim s preprečevanjem tihotapljenja prepovedanih snovi in ponaredkov, z nadzorom iger na srečo ter z izvajanjem nadzora v prometu.

 

Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je obsežna organizacija s skoraj 3.600 zaposlenimi. V okviru FURS poleg Generalnega finančnega urada deluje še 16 finančnih uradov na različnih lokacijah po Sloveniji, kar omogoča boljšo dostopnost storitev ter lažje prilagajanje regionalnim potrebam prebivalstva in gospodarstva. Naša vizija in poslanstvo je postati visoko upravno sposobna, mednarodno primerljiva organizacija, prepoznana po uporabi najsodobnejših praks in standardov kakovosti poslovanja, z visoko učinkovitostjo, strokovnostjo, digitalno razvitostjo, integriteto in zaupanjem. Sledimo cilju, da postanemo ena vodilnih organizacij na davčnem in carinskem področju ter področju nadzora nad prirejanjem iger na srečo v Evropski uniji, ki v svoje poslovne procese učinkovito in trajnostno uvaja sodobne tehnološke rešitve in e-storitve, podprte z uporabo najsodobnejših znanj, spretnosti, metod in orodij podatkovno odprtih rešitev, strojnega učenja in umetne inteligence, ob krepitvi digitalne pismenosti zaposlenih in približevanja e-storitev gospodarstvu in prebivalstvu. Ob tem sledimo cilju stalnih poenostavitev postopkov za čim hitrejše, kakovostnejše in racionalnejše izpolnjevanje javnofinančnih in drugih obveznosti.

      

Naslov: Štrukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana
Kontakt: Simona Krainer
Telefon: 01 369 7 546
Spletna stran: www.vzd.mddsz.gov.si


Na svoji poklicni poti ne pozabi na varnost in zdravje pri delu. Ali je tvoje delovno mesto varno in zdravju prijazno? Se znaš soočiti s stresom na delovnem mestu? Ali veš, da je boljše, da breme porineš in ga ne dviguješ? In da je pri nekaterih vrstah dela potrebno dolge lase tudi speti? Zakaj je pomembno, da poskrbiš za zdravo prehrano in katere so nevarnosti dolgotrajnega sedečega dela? To in še mnogo več … Pridi v naš varen in zdravju prijazen kotiček ter spoznaj dogodivščine z Napom. Varnost pri delu – naša skupna skrb. Dobro za vas. Dobro za posel.

Naslov: Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
 

Na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj smo odgovorni za uresničevanje evropske kohezijske politike in regionalni razvoj. Skrbimo za črpanje sredstev, ki jih zagotavljajo evropski strukturni  in investicijski skladi, s katerimi podpiramo slovenski razvoj. Do danes smo s pomočjo evropskih sredstev izvedli že preko 16.000 projektov, številne tudi za mlade. Nekatere dobre zgodbe vam bomo predstavili tudi na sejmu, med njimi z evropskimi sredstvi podprte karierne centre, omrežje EURES in evidenco študentskega dela. Na sejmu boste lahko spoznali tudi Šolo odprte kohezije, pilotni program, v katerega je vključenih osem srednjih šol iz različnih slovenskih regij. Gre za inovativen interdisciplinarni izobraževalni program, ki združuje državljansko vzgojo, pridobivanje digitalnih in statističnih veščin ter podatkovno novinarstvo s kompetencami, ki jih mladi potrebujejo za aktivno sodelovanje v razvoju družbe. Aktivne udeležence na našem razstavnem prostoru pa čakajo lepe in uporabne nagrade.«

Na skupnem razstavnem prostoru Ministrstva za digitalno preobrazbo in Ministrstva za javno upravo, ki nosi ime »Klik do e-države« v Hali C bomo letos mladim predstavili elektronske storitve, ki jih razvijamo zanje. Od bližje bodo lahko spoznali digitalnestoritve eUprave – državnega portala za e poslovanje državljanov z državo, spletni portal za oddajo pobud STOP Birokraciji, storitve zaupanja-SI-TRUST (smsPASS, SI-PASS, SIGEN-CA, elektronsko osebno izkaznico), informacijski sistem Muza, ki je namenjen kakovostnemu upravljanju in razvoju zaposlenih v državni upravi, seznanili pa se bodo lahko tudi z delovnimi mesti v javni upravi, možnostmi opravljanja prakse in kariernim razvojem znotraj javne uprave.

V okviru razstavnega prostora bo na voljo tudi prijavna služba SI-TRUST skupaj z zaposlenimi iz upravne enote Vrhnika, kjer bodo obiskovalci lahko oddali zahtevek za pridobitev mobilne identitete smsPASS ali za pridobitev digitalnega potrdila SIGEN-CA. Ob tem pa bodo na voljo svetovalci iz Enotnega kontaktnega centra, ki bodo v pomoč novim in obstoječim uporabnikom smsPASS, digitalnega potrdila SIGEN-CA in e-storitev državne uprave.

Za vas smo pripravili nagradni krviz, ki ga bo v petek dopoldan vodil reper Emkej, športnik Cene Prevc pa vam bo v soboto s prve roke zaupal, zakaj ga zanima elektrotehnika.

Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana
Kontakt: Luka Kočevar
Telefon: 01 4789 000
Spletna stran: www.mkgp.gov.si
 

Lepo je biti kmet in postani gozdar
Slovenski prostor v veliki meri predstavljata podeželje in gozd, ki skupno pokrivata večji delež vse površine Slovenije. Zavedati se moramo, da imata kmet in gozdar pri ohranjanju narave in urejanju krajine ključni vlogi. Danes sta tipična predstavnika poklica kmeta in gozdarja izobražena, inovativna, uspešna in podjetna posameznika, ki razumeta izzive in sta na tekočem s sodobnimi tehnološkimi rešitvami. Poklic kmeta in gozdar sta pomemben del slovenske kulture in zgodovine. Kmečki poklic je zaradi svoje vloge pri pridelavi hrane in dela z naravo spoštovanja vreden in ključen, zlasti v času, ko je vprašanje prehranske varnosti v ospredju.

Za razvoj slovenskega podeželja je najpomembnejši izobražen kmet, ki se bo znal soočiti z različnimi izzivi in bo zagotoviti varno, zdravo in polnovredno hrano. Mladi kmetje so prihodnost slovenskega kmetijstva, saj imajo veliko pozitivne energije in pogumne poslovne ideje. Podobno je s poklicem gozdarja. Uspešen gozdar pri svojem delu usklajuje vse funkcije gozdov – tako lesno-proizvodne kot tudi ekološke in socialne. Zaradi morebitnih nevarnosti, ki jih prinaša delo v gozdu, mora biti gozdar izobražen, napreden odločen in iznajdljiv, pri tem pa mora v vsakem trenutku skrbeti za svojo varnost in varnost vseh ostalih v gozdu.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se zavedamo potreb po mladih, ki bi lahko nekoč zasedli delovna mesta v kmetijstvu in gozdarstvu. Poznamo izzive zagotavljanja najboljših pogojev za opravljanja teh poklicev in se zavedamo, da je mladim treba zagotoviti ustrezno podporo in okolje, v katerem se bodo razvijali, pridobivali potrebno in dragoceno znanje. Zato spodbujamo mlade, da se na poti odraščanja odločajo za poklice, kjer delovna mesta so in so za opravljanje teh na prvem mestu gospodarnost in inovativnost.

Za razvoj bodočih kmetovalcev in gozdarjev so ključne ustanove, ki izobražujejo mlade, ki bodo postali kmetje, veterinarji, živilski tehnologi, gozdarji ali pa se bodo našli v kakih drugih podobnih poklicih. Slovenija na majhnem, a specifičnem prostoru predstavlja odlične pogoje za pridelavo in predelavo hrane, za trajnostno in večnamensko gospodarjenje z gozdovi, obenem pa tudi za razvoj turizma in gastronomije. Na vseh teh področjih imajo mladi možnost zaposlitve in ustvarjalnega dela. Zakaj se torej ne bi odločili za poklice v kmetijstvu in gozdarstvu?

         

Naslov: Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 428 4 000

Policijsko delo je zahtevno in odgovorno, a tudi lepo in pomembno. Je poslanstvo s plemenitim ciljem. Policisti namreč pomagamo ljudem ter skrbimo za spoštovanje zakonov in zagotavljanje varnosti v družbi. Priložnosti za razvoj kariernih poti je v Policiji veliko. Na Informativi predstavljamo različne možnosti zaposlitve v naši modri družini. Preveri, kako lahko postaneš policist, in za katera vsa druga delovna mesta še iščemo nove sodelavce (računalniški programerji, elektroinženirji, ekonomisti, pravniki, kemiki, veterinarski tehniki, glasbeniki itd.). Obišči naš razstavni prostor, kjer bomo z veseljem odgovorili na vsa tvoja vprašanja. Se vidimo!

Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje skrbimo za vsestransko izobraževanje in razvoj mladih generacij od vrtcev do višjih šol. Pomagamo jim razvijati njihove zmožnosti, da bodo dejavno oblikovali svojo prihodnost. Zavzemamo se za enakopravno udeležbo vseh deležnikov v dostopnem in prožnem vzgojno-izobraževalnem sistemu, usmerjenem v prihodnost. Iščemo nove poučevalne ter učne strategije in tako posamezniku omogočamo zorenje v odgovornega in samostojnega člana skupnosti. Pri tem imajo pomembno vlogo učitelji, vzgojitelji, predavatelji in vsi drugi pedagoški delavci, ki opravljajo neposredno vzgojno-izobraževalno delo. Le-ti pomembno zaznamujejo življenje prav vsakega od nas. So med prvimi na naši življenjski poti, ki nam pomagajo delati začetne korake v svet, odkrivati neskončne globine znanja, nas navdihujejo pri delu, usmerjajo pri iskanju odgovorov, podpirajo v vztrajnosti, spodbujajo v težkih trenutkih… Ni pretirano, če rečemo, da je učiteljski poklic najpomembnejši od vseh poklicev, saj je poklic, ki ustvarja vse druge. Na sejmu bomo predstavljali učiteljski poklic ter nudili svetovanje bodočim dijakom, študentom, staršem. Skupaj bomo poiskali odgovore na vprašanja s področja učiteljskega poklica. Na našem razstavnem prostoru vam bomo predstavili kakšen je v praksi poklic učitelja, in sicer preko individualnih pogovorov in impro predstav. Na voljo vam bodo strokovni delavci s področja vzgoje in izobraževanja, ki s svojim izjemnim delom, predanostjo in zgledom dokazujejo, kako pomembno delo in vlogo opravljajo učitelji. Na podlagi avtentičnih izkušenj pa boste lahko prejeli odgovor na vse, kar vas zanima o poklicni praksi učitelja.

Naslov: Trg republike 3, 1000 Ljubljana
Kontakt: Katarina Marjanovič
 

Information, advice and first-hand experience about studying in the UK, including funding options for Slovenian students.

Naslov: Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Dejan Karba, podsekretar
Telefon: 051 607 367
Spletna stran: www.gov.si/
 

Osnovno poslanstvo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je zagotavljanje izvrševanja kazenskih sankcij, prestajanje pripora, kazni zapora, nadomestnega zapora in vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom. Ob tem omogočamo možnost resocializacije zaprtih oseb v družbo, obravnavo zaprtih oseb pa organiziramo tako, da posameznike usposabljamo za življenje na prostosti in jih odvračamo od ponavljanja kaznivih dejanj z namenom, da bodo po prestani kazni lahko živeli po veljavnih pravnih in moralnih normah. Za družbo, zaprte osebe in zaposlene zagotavljamo varne zapore, naša vizija je razvijati sodoben, human in resocializacijsko usmerjen zaporski sistem.

Naslov: Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Tamara Želimorski, služba za odnose z javnostmi
Telefon:01 2804 529
Spletna stran: www.zag.si/
 

Na razstavnem prostoru Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) boste pridobili informacije o strokovnih in znanstveno-raziskovalnih aktivnostih s širokega področja gradbeništva.
   

DRUGO

Naslov: Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Mojca Lamovec, vodja prodaje
Telefon: 041 427 271
Spletna stran: www.2tm.eu
 

2TM predlaga izobraževalnim ustanovam storitve za pridobitev slovenskih in tujih študentov.

Naslov: Ljubljanska cesta 11, 4240 Radovljica, Slovenija
Naslov: Koroška cesta 2, 4000 Kranj, Slovenija
Kontakt: Samo Oblak, projektni vodja
Telefon: 031 325 303
Spletna stran: www.drustvo-aed.si
 

Društvo AED je neodvisna neprofitna organizacija s statusom v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva, kjer si prizadevamo zgostiti mrežo naprav AED po Sloveniji in s tem preprečevati nepotrebne smrti.
    

Naslov: Stari trg 21, 1000 Ljubljana, Slovenija
Naslov: Stegne 9b, 1000 Ljubljana
Kontakt: Anja Oset, vodja projekta
Telefon: 01 513 4 400
Spletna stran: www.maxtura.si
 

Vpiši se na fakulteto, o kateri sanjaš – izberi MaXtura priprave na maturo. Tečaje izvajajo profesorice in profesorji, ki imajo vse odgovore. Vsa predavanja potekajo na spletu in so popolnoma prilagojena tebi. Pripravi se na maturo ne glede na to, v katerem kotičku Slovenije se nahajaš!

 

Naslov: Planina 1, 4000 Kranj
Kontakt: Davor Radojević, lastnik
Telefon: 040 225 512
 

Minutka je energetsko samooskrbna kavna prikolica, ki ponuja inovativne kavne, čokoladne in osvežilne napitke ter trendovske prigrizke.

Naslov: Dunajska 51, 1000 Ljubljana, Slovenija
Naslov: Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana
Kontakt: Petra Komel Gentilini, Vodja znamke MojeDelo.com v marketingu
Telefon: 051 653 357
Spletna stran: www.mojedelo.com
 

Se sprašuješ, kako izstopati med kandidati in najti sanjsko zaposlitev? Imamo rešitev zate! S pomočjo brezplačnega psihometričnega testiranja pridobiš vpogled v svoje delovne kompetence, osebnostne lastnosti in usmeritve za delo, s katerimi lahko obogatiš svoj življenjepis in spremno pismo. Obišči stojnico MojeDelo.com v Dvorani A in pridobi konkurenčno prednost pri iskanju zaposlitve.

   

Naslov: Za krajem 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Naslov: Ulica Gradnikove brigade 11, 1000 Ljubljana
Kontakt: Jano Komac
Telefon: 01 530 5 137
 

SrednjeŠole.si je srednješolski portal, namenjen dijakom in strokovnim izobraževalnim delavcem. Je virtualni prostor, ki združuje vse pomembne informacije za uspešno, zadovoljno in kreativno srednješolsko življenje. Portal predstavlja slovenske srednje šole, dijaške domove, poklice in smeri, hkrati pa ponuja sveže, zabavne, zanimive in informativne vsebine za vse mlade, ki jih zanima kultura, šport in prosti čas. SrednjeSole.si je tako ena od osrednjih povezovalnih središč za vsakega radovednega in nadobudnega srednješolca.

Naslov: Koprska ulica 72, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Katja Stojić
Telefon: 040 244 062
Naslov: Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana

Kontakt: Jan Majdič, vodja programov za mlade
Telefon: 051 208 322
Spletna stran: www.nomago.si

Nomago Mladi med drugim ponuja tudi priljubljen program Poletno delo v ZDA. Program študentom omogoča, da med poletnimi počitnicami na edinstven način izkusijo ameriško kulturo, spoznajo prijatelje iz celega sveta, zraven pa še dobro zaslužijo!

   
Naslov: Dolenjska cesta 43, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Daša Kerin, direktorica
Telefon: 041 878 464
Spletna stran: www.plesplus.si
 

Plesna šola Ples plus ja namenjena tako otrokom, kot najstnikom, uspešno pa v naši plesni šoli delujejo tudi mladinske in članske tekmovalne in rekreativne skupine. Naše članice so si lansko leto priplesale srebrno medaljo na Evropskem prvenstvu v kategoriji Cheer Pom. Strokovni delavci v šolstvu pa se izobražujejo na naših seminarjih s področja plesa, ki so objavljeni v Katis-u. Letos je kar 5 takih izobarževanj.
 

Naslov: Kebetova 20, 1241 Kamnik, Slovenija
Kontakt: Katja Urankar Tramšek, organizator
Telefon: 031 604 115
 

Promocija in prodaja loterijskih iger.

Naslov: Cesta dveh cesarjev 393, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: David Pavlič
Spletna stran: www.strim.si
 

Šolam, fakultetam in drugim izobraževalnim inštitucijam poenostavljamo prehod na moderne digitalne naprave v učilnicah ter enostavne rešitve digitalnega označevanja.
      

Naslov: Cesta komandanta Staneta 4A, 1215 Medvode, Slovenija
Naslov: Koprska 94, 1000 Ljubljana
Kontakt: Liza Lozar Zajec
Telefon: 0820 563 18
 

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik je nevladna, samostojna, humanitarna, prostovoljska in nepridobitna organizacija. Pri izvajanju svojih programov sodelujemo z zainteresiranimi osebami, ki imajo željo delati z otroki in mladimi. Naši programi zajemajo letovanja otrok, počitniško varstvo, delavnice, prireditve, ipd. S sodelovanjem posameznik pridobi nove izkušnje in znanja, praktične kompetence, potrditev poklicnega usmerjanja in koristno preživeti čas. V okviru organizacije potekajo tudi izobraževanja za navedena dela.

 

Informativa se je pričela že leta 2009 in je do danes največji vseslovenski predinformativni dan, ki se odvija nekaj tednov pred uradnimi informativnimi dnevi.

© Proevent d.o.o. All rights reserved © 2024. Website development Proevent © 2024.