O dogodku

Zakaj Informativa

Informativa se je pričela že leta 2009 in je do danes največji vseslovenski predinformativni dan, ki se odvija štiri tedne pred uradnimi informativnimi dnevi (v februarju) in tako na enem mestu predstavi pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini – od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja itd.

Informativa v 2025

Informativa bo tudi v 2025 enkratna priložnost, saj na enem mestu obiskovalci dobijo vse ustrezne informacije iz prve roke. Obiskovalcem  učencem, dijakom, študentom, podiplomskim študentom in staršem − je tako olajšana odločitev, katere izobraževalne programe obiskati v času uradnih informativnih dni in kam nato oddati svojo prijavnico za vpis. Informativa tako pomaga veliki večini odgovoriti na vprašanje ”KAM NAPREJ”. Številnim pomaga najti informacije o štipendijah, zaposlitvenih priložnostih doma in v tujini, prekvalifikacijah in številne druge z izobraževanjem in zaposlovanjem povezane informacije.

V dveh dneh Informativa ponudi več kot 25.000 obiskovalcem iz vse Slovenije kar najbolj širok nabor izobraževalnih in zaposlitvenih programov, bogat kulturni, izobraževalni in spremljevalni program.

V okviru Informative bo tudi v 2025 potekal projekt Moja prva zaposlitev, s katerim želimo, da mladi stopijo v neposreden stik z delodajalci, ki nudijo štipendije, praktična usposabljanja, projektno delo, študentsko delo ali prvo zaposlitev.

Soustvarjajte pester izobraževalni in poklicni svet mladih. Vabljeni k sodelovanju. 

Kdaj in kje?

Lokacija: Gospodarsko razstavišče

Datum: 17. in 18. januar 2025

Čas prireditve: 9.00 – 18.00

Vstopnina: 0 €

Kontakt: [email protected]

Informativa skozi čas

Komu je Informativa namenjena?

 • osnovnošolci (višji razredi);
 • srednješolci;
 • študenti;
 • iskalci štipendij in prvih zaposlitev;
 • starši;
 • učitelji, profesorji, svetovalni in mladinski delavci;
 • iskalci informacij o dodatnem izobraževanju in izpopolnjevanju.

Kdo vse se predstavlja na Informativi

 • Srednje šolstvo: srednje šole, šolski centri, dijaški domovi;
 •  višje šolstvo: višje strokovne šole;
 • visoko šolstvo: visoke šole, fakultete, univerze,
  študentski domovi;
 • študij oz. izobraževanje v tujini: programi in
  agencije za rekrutiranje študentov, ponudniki programov mednarodne mobilnosti, ponudniki štipendij za študij v tujini;
 • izobraževanje odraslih, vseživljenjsko učenje, dodatno izobraževanje: programi izobraževanja odraslih, jezikovni tečaji, strokovne ekskurzije, kreativne delavnice itd.;
 • štipendiranje, zaposlovanje: štipenditorji in posredniki štipendij, ponudniki dijaškega in
 • študentskega dela, študentski in drugi zaposlitveni servisi, ponudniki praktičnega usposabljanja,
  ponudniki (prvih) zaposlitev;
 • državne institucije, javni zavodi: ministrstva,
  veleposlaništva, muzeji idr.;
 • strokovna, interesna združenja: društva, zveze
  društev, zbornice;
 • didaktični pripomočki in literatura: ponudniki
  didaktičnih pripomočkov, strokovne in mladinske literature, učbenikov in priročnikov.

Informativa se je pričela že leta 2009 in je do danes največji vseslovenski predinformativni dan, ki se odvija nekaj tednov pred uradnimi informativnimi dnevi.

© Proevent d.o.o. All rights reserved © 2024. Website development Proevent © 2024.