O dogodku

Zakaj Informativa

Informativa se je pričela že leta 2009 in je do danes največji vseslovenski predinformativni dan, ki se odvija štiri tedne pred uradnimi informativnimi dnevi (v februarju) in tako na enem mestu predstavi pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini – od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja itd.

Informativa v 2024

Informativa bo tudi v 2024 enkratna priložnost, saj na enem mestu obiskovalci dobijo vse ustrezne informacije iz prve roke. Obiskovalcem  učencem, dijakom, študentom, podiplomskim študentom in staršem − je tako olajšana odločitev, katere izobraževalne programe obiskati v času uradnih informativnih dni in kam nato oddati svojo prijavnico za vpis. Informativa tako pomaga veliki večini odgovoriti na vprašanje ”KAM NAPREJ”. Številnim pomaga najti informacije o štipendijah, zaposlitvenih priložnostih doma in v tujini, prekvalifikacijah in številne druge z izobraževanjem in zaposlovanjem povezane informacije.

V dveh dneh Informativa ponudi več kot 25.000 obiskovalcem iz vse Slovenije kar najbolj širok nabor izobraževalnih in zaposlitvenih programov, bogat kulturni, izobraževalni in spremljevalni program.

V okviru Informative bo tudi v 2024 potekal projekt Moja prva zaposlitev, s katerim želimo, da mladi stopijo v neposreden stik z delodajalci, ki nudijo štipendije, praktična usposabljanja, projektno delo, študentsko delo ali prvo zaposlitev.

Soustvarjajte pester izobraževalni in poklicni svet mladih. Vabljeni k sodelovanju. 

Kdaj in kje?

Lokacija: Gospodarsko razstavišče

Datum: 19. in 20. januar 2024

Čas prireditve: 9.00 – 18.00

Vstopnina: 0 €

Kontakt: [email protected]

Informativa skozi čas

Komu je Informativa namenjena?

 • osnovnošolci (višji razredi);
 • srednješolci;
 • študenti;
 • iskalci štipendij in prvih zaposlitev;
 • starši;
 • učitelji, profesorji, svetovalni in mladinski delavci;
 • iskalci informacij o dodatnem izobraževanju in izpopolnjevanju.

Kdo vse se predstavlja na Informativi

 • Srednje šolstvo: srednje šole, šolski centri, dijaški domovi;
 •  višje šolstvo: višje strokovne šole;
 • visoko šolstvo: visoke šole, fakultete, univerze,
  študentski domovi;
 • študij oz. izobraževanje v tujini: programi in
  agencije za rekrutiranje študentov, ponudniki programov mednarodne mobilnosti, ponudniki štipendij za študij v tujini;
 • izobraževanje odraslih, vseživljenjsko učenje, dodatno izobraževanje: programi izobraževanja odraslih, jezikovni tečaji, strokovne ekskurzije, kreativne delavnice itd.;
 • štipendiranje, zaposlovanje: štipenditorji in posredniki štipendij, ponudniki dijaškega in
 • študentskega dela, študentski in drugi zaposlitveni servisi, ponudniki praktičnega usposabljanja,
  ponudniki (prvih) zaposlitev;
 • državne institucije, javni zavodi: ministrstva,
  veleposlaništva, muzeji idr.;
 • strokovna, interesna združenja: društva, zveze
  društev, zbornice;
 • didaktični pripomočki in literatura: ponudniki
  didaktičnih pripomočkov, strokovne in mladinske literature, učbenikov in priročnikov.

Informativa se je pričela že leta 2009 in je do danes največji vseslovenski predinformativni izobraževalni dvodnevni dogodek, ki se odvija tri tedne pred uradnimi informativnimi dnevi in tako na enem mestu predstavi pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini – od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja itd.

14. Informativa bo potekala v januarju 2022 na Gospodarskem razstavišču.

Informativa je tako enkratna priložnost, saj na enem mestu obiskovalci dobijo vse ustrezne informacije iz prve roke. Obiskovalcem je tako olajšana odločitev, katero izobraževalno institucijo obiskati v času uradnih informativnih dni in kam nato oddati svojo prijavnico za vpis naprej.  Informativa tako pomaga veliki večini odgovoriti na vprašanje KAM NAPREJ.

V obeh dneh se na Informativi zvrsti obsežni del strokovnih in praktičnih predavanj, spremljevalni program, delavnice ter sejemska razstava.

Kako bo Informativa potekala >

KDAJ, KJE, KAJ, KAKO in KOLIKO?

Lokacija: Gospodarsko razstavišče

Datum: Januar 2022

Vstopnina: 0 €

Kako bo potekalo: več >

Seznam sodelujočih: tukaj

Kontakt: [email protected]

Informativa skozi čas

Komu je Informativa namenjena?

 • osnovnošolci (višji razredi);
 • srednješolci;
 • študenti;
 • iskalci štipendij in prvih zaposlitev;
 • starši;
 • učitelji, profesorji, svetovalni in mladinski delavci;
 • iskalci informacij o dodatnem izobraževanju in izpopolnjevanju.
Informativa se je pričela že leta 2009 in je do danes največji vseslovenski predinformativni dan, ki se odvija štiri tedne pred uradnimi informativnimi dnevi.

© Proevent d.o.o. All rights reserved © 2023. Website development Proevent © 2023.