Moja prva zaposlitev

Seznam razstavljavcev po abecednem vrstnem redu. Seznam dopolnjujemo dnevno.

Opise delovnih mest, razpisanih za posameznega delodajalca, še objavimo.
(zadnja posodobitev 3.1.2023)
 

O projektu:

V okviru Informative ponovno pripravljamo projekt »Moja prva zaposlitev«. Projekt Moja prva zaposlitev je priložnost, da mladi vstopijo v neposreden stik z delodajalci, ki nudijo štipendije, praktična usposabljanja, projektno delo, prvo zaposlitev, študentsko delo

Predvsem zaradi neizkušenosti in pa tudi zaradi pomanjkanja celovitih informacij želimo mlade pripraviti na pomemben korak v njihovem življenju – iskanje prve zaposlitve, priprava za razgovor, iskanje priložnosti za njihovo karierno in poklicno orientacijo.
 
MOJA PRVA ZAPOSLITEV bo potekala 19. in 20. januarja 2024 na Gospodarskem razstavišču (od 9. do 18. ure).

Trenutni seznam zaposlovalcev

 • ADRIA TEHNIKA D.O.O.
 • DELOITTE
 • DS SMITH SLOVENIJA D.O.O.
 • E ŠTUDENTSKI SERVIS
 • EUROSENDER
 • HISENSE EUROPE
 • IKEA SLOVENIJA D.O.O.
 • IN2 GROUP
 • ISKRAEMECO, D.D.
 • JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
 • LTH CASTINGS D.O.O.
 • MANPOWER
 • MC DONALD’S
 • MINISTRSTVO ZA OBRAMBO, SLOVENSKA VOJSKA
 • NOVARTIS V SLOVENIJI
 • PARK ŠKOCJANSKE JAME, SLOVENIJA
 • STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
 • TRELLEBORG SLOVENIJA, D.O.O.
 • TRUMMER KADROVSKA AGENCIJA D.O.O.
 • UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
 • ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE, KARIERNA SREDIŠČA

Kontakti

Obiskovalci

i[email protected]
01 300 32 11

Adria Tehnika s sedežem na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana je eno izmed vodilnih podjetij v Evropi na področju vzdrževanja in servisiranja letal. Specializirano je za bazno in linijsko vzdrževanje letal v skladu z zahtevami EASA Del 145. Adria Tehnika ponuja vzdrževalne storitve na vseh ravneh, od dnevnih pregledov do vključno največjih vzdrževalnih pregledov in najzahtevnejše modifikacije strukture, če omenimo samo nekaj primerov. Adria Tehnika je tudi imetnik potrdila po Delu 147 – certifikata za tehnično usposabljanje. Podjetju z več kot 60 letno tradicijo 270+ zaposlenimi zaupajo vodilni letalski prevozniki.

Medse vabimo:

 • NELICENCIRANI MEHANIK, ki izvaja vzdrževalna dela na letalu pod nadzorom in pomaga pri pripravi letala za let
 • DELAVNIŠKI TEHNIK, ki izvaja dela v okviru procesa vzdrževanja letalskih komponent in sodeluje v procesu zagotavljanja opreme za vzdrževanje letal/letalskih komponent in strukturalnih popravilih
 • INŽENIR, ki pripravlja delovno dokumentacijo za dela na letalih in v delavnicah

VSTOPITE V SVET LETALSTVA IN POSTANITE DEL NAS

PRIHODNOST?
Poklic letalskega tehnika je izrazito deficitaren in je zagotovo zanimiv ter perspektiven poklic. Temu pritrjujeta tudi raziskavi podjetij Airbus in Boeing, ki kot navečja proizvajalca letal napovedujeta, da bo v naslednjih 20 letih potreba po kadrih v letalstvu še naraščala.

KAJ?
Letalski tehniki in ostali delavniški tehniki popravljajo in izvajajo načrtovano vzdrževanje letal in letalske opreme na podlagi pravil in postopkov mednarodne regulative.

KJE?
Svoje delo opravljajo v hangarjih, delavnicah in v okviru linijskega vzdrževanja na letališki ploščadi.

KAKO?
V Sloveniji se po uspešno končani poklicni šoli tehnične smeri ali srednji šoli, za letalskega mehanika izšolate v našem podjetju, v oddelku za Tehnično izobraževanje.

Od kandidatov pričakujemo voljo in pozitiven pristop do dela.
Ponujamo strokovno izobraževanje in usposabljanje na delovnem mestu, razgibano in dinamično delo, karierno pot v mednarodnem prostoru.

Začetki našega poslovanja segajo v leto 1991, status invalidskega podjetja pa smo pridobili v letu 2000. Danes se poleg uvoza, prodaje in servisa mobilne telefonije ter sklepanja naročniških razmerij, ukvarjamo tudi z oddajo in prodajo nepremičnin, gradbenimi in ostalimi servisnimi storitvami, ponujanjem IT, računovodskih in administrativnih storitev, storitev pravnega svetovanja ter storitev varnostne službe. Z gestami kot je pozitivno naravnano delovno okolje, občutek sprejetosti, zagotavljanje pomoči in podpore zaposlenim, mentorstvo, fleksibilnost, prilagoditve delovnega mesta in drobne pozornosti, dajemo zaposlenim vedeti, da jih cenimo.

Glavna načela našega poslovanja so:

 • Dobri zaposleni so motor podjetja.
 • Nenehno ustvarjanje novih in ohranjanje obstoječih delovnih mest.
 • Drugačnost nas bogati.
 • Upoštevanje specifičnih potreb zaposlenih.
 • Psihosocialna dostopnost in odnos delovnega okolja tudi do invalidov.
 • Enake možnosti kariernega razvoja.
 • Enakovredno plačilo tudi invalidom.
 • Enostaven dostop do delovnega mesta in lastna parkirišča.
 • Prilagoditev delovnega mesta glede na potrebe zaposlenih, kar nam, po potrebi, omogoča zagotavljanje drugega ustreznega dela in s tem ohranjanje zaposlitve.
 • Možnosti za prekvalifikacijo za vse zaposlene, tako brez kot tudi s statusom invalida.
 • Zagotavljanje drugega ustreznega dela, kar vodi do ohranjanja zaposlitve invalidov.
 • Inovativni procesi prilagoditve delovnih procesov.
 • Osveščanje in promoviranje zaposlitvenih možnosti invalidov in enakopravnega vključevanja v družbo.
 • Fizična in psihosocialna vključenost za vse zaposlene.
 • Pozitiven odnos do delovnega okolja.
 • Inovativnost pri zagotavljanju enakih možnosti za zaposlovanje.
 • Prostori za druženje in počitek, kot je moderno opremljena kuhinja in prostori za druženje, opremljeni s pikadom, namiznim nogometom, bralnim kotičkom, interno knjižnico…

Deloitte je vodilna družba na področju revizije, davčnega, pravnega, finančnega in poslovnega svetovanja ter svetovanja na področju tveganj. V več kot 150 državah opravljamo storitve za družbe iz številnih gospodarskih panog. K uspehu naših strank prispeva več kot 240.000 strokovnjakov z globalnim znanjem in poznavanjem lokalnega okolja. Predani so krepitvi družbene odgovornosti podjetij, pridobivanju zaupanja javnosti, ob tem pa si prizadevajo ustvarjati pozitiven vpliv v svojih skupnostih.

Prosta delovna mesta:

1. Svetovalec v Finančnem oddelku

 • Sodelovanje pri projektih finančnega in poslovnega prestrukturiranja podjetij, svetovanje prevzemnikom in ciljnim družbam;
 • Podpora pri finančnih in komercialnih skrbnih pregledih;
 • Analiziranje finančnih podatkov, pregled evidenc, preverjanje primerljivih podjetij na trgu in razvoj finančnih modelov;

2. Aktuarski svetovalec

 • Razvoj modelov oblikovanja cen zavarovanj;
 • Aktuarska podpora revizijskih poslov za zavarovalnice;
 • Sodelovanje in podpora kolegom iz drugih Deloittovih pisarn po Evropi pri projektih v finančni industriji in širše.

3. Revizor začetnik / Izkušeni revizor

 • Pregledovanje in revidiranje računovodskih izkazov v skladu z lokalnimi oz. mednarodnimi računovodskimi standardi.
 • Analiziranje raznovrstne finančne dokumentacije ter priprava poročil,
 • Sodelovanje pri projektih, povezanih s korporativnim upravljanjem podjetij.

4. Davčni in pravni svetovalec

 • Svetovanje strankam na področju davčne in druge zakonodaje, sodelovanje s timom davčnih in pravnih svetovalcev.
 • Priprava davčnih obračunov in poročil, priprava pravnih mnenj.
 • Redno raziskovanje davčnega in pravnega okolja ter spremljanje novosti.

5. Consulting

 • Svetovanje strankam na področju poslovnega svetovanja.
 • Analiza podatkov, izdelava primerjalnih analiz in pridobivanje informacij o trgu za pripravo strategij za naše stranke.
 • Kot del consulting teama ste vključeni v pripravo analiz, skrbnih pregledov, izdelavo ekonomskih modelov, optimizacijo procesov, v razvoj ter izvedbo strategij.

 

Od kandidatov pričakujemo:

 • Entuziazem in energija za delo v zelo dinamičnem okolju;
 • Želja po učenju in osebnem razvoju;
 • Odlično govorno in pisno znanje slovenščine in angleščine;
 • Poznavanje programov Microsoft Office;
 • Samoiniciativnost, odgovornost do dela in delovnih nalog;
 • Močne analitične sposobnosti in zmožnost oblikovanja ugotovitev ter priporočil na podlagi analiz;
 • Kreativno razmišljanje, iznajdljivost pri reševanju problemov, s katerimi se soočajo stranke;

Ponujamo: 

 • Delo v timu najboljših strokovnjakov, tako lokalno kot mednarodno;
 • Urejene delovne razmere in prijetno delovno okolje;
 • Možnost kariernega in osebnega razvoja;
 • Številne dogodke in aktivnosti v okviru družbe;
 • Mlad ter sproščen kolektiv;
 • Dinamično delovno okolje in raznoliko delo ter možnost hitrega napredovanja;
 • Vsak ponedeljek sveže sadje in vsakodnevna odlična kava za zdrave in energične delovne dni;
 • Fleksibilen delovni čas in možnost dela od doma.

Smo člani mednarodne skupine DS Smith s sedežem v Londonu, ki je ena največjih družb v papirni in papirno-predelovalni industriji, z najsodobnejšo tehnologijo in sodobnimi pristopi v poslovanju. Združuje preko 32.000 sodelavcev v 37 državah. V Sloveniji delujemo na lokacijah v Brestanici, Logatcu in na Rakeku.

Z inovativnim pristopom pri snovanju embalažnih rešitev našim strankam pomagamo povečevati prodajo, zniževati stroške in obvladovati tveganja. Skrb za okolje je naše vodilo.

Prosta delovna mesta:

Operater v proizvodnji skrbi za upravljanje strojev, pripravi in nastavi stroj, kontrolira kakovost materiala in prispeva k produktivnosti ter doseganju ciljev.

Viličarist poskrbi, da so gotovi izdelki pravilno skladiščeni, naloženi ali razloženi iz tovornjaka. Zagotovi, da je material pravočasno dostavljen in odvožen od strojev.

Izmenovodja vodi in organizira proizvodni proces ter spremlja tekoče rezultate. Pri svojem delu sodeluje z različnimi oddelki.

Finančni analitik opravlja delo v oddelku kontrolinga. Pripravlja različne analize ter sodeluje in svetuje vodstvu financ.

Želimo si kandidate, ki so:

 • pripravljeni na akcijo,
 • željni dela, rasti in spoznavanja procesov celotnega podjetja,
 • zmožni postati eden izmed najboljših,
 • kreativni, timski in vztrajni,
 • odprti, kritični in nas izzivajo, da optimiziramo procese, odnose, poslovanje in smo vedno boljši.

Zavedamo se, kako pomembno je investirati v zaposlene, saj se naložba večkratno povrne. Zato omogočamo interna ter eksterna izobraževanja, usposabljanja in delavnice.

Ponujamo tudi:

 • fleksibilen delovni čas,
 • možnost dela od doma,
 • možnost mentorstva,
 • možnost rasti in napredovanja (tudi mednarodno),
 • karierni razvoj,
 • redno plačilo,
 • stimulativno nagrajevanje.

V družbi Elektro Ljubljana opravljamo omrežninsko dejavnost in z elektroenergetsko infrastrukturo povezane tržne storitve v osrednji in jugovzhodni Sloveniji. V naših strokovno usposobljenih rokah je največje distribucijsko omrežje v Sloveniji in lastništvo elektroenergetske infrastrukture. Zagotavljamo zanesljivo preskrbo z električno energijo za več kot tretjino Slovenije in upravljamo največjo mrežo električnih polnilnic. Z odgovornim odnosom do prihodnosti združujemo tehnološki in družbeni vidik napredka. Z inovativnimi rešitvami, pametnim omrežjem in kakovostnimi storitvami pa ostajamo vodilni partner pri razvoju energetike.

Prosta delovna mesta:

Za delovna mesta Elektromonterja pričakujemo:

 • zaključeno izobraževanje s področja elektroenergetike, elektrotehnike in mehatronike
 • strokovno, kakovostno in pravočasno izvedene naloge
 • korekten odnos do strank
 • gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi
 • varno opravljeno delo v skladu z navodili in predpisi s področja VZD in VPP
 • natančnost in zanesljivost
 • sposobnost za delo na višini
 • splošna fizična pripravljenost
 • sposobnost timskega dela

Kaj ponujamo:

 • praktično usposabljanje z delom
 • študentsko delo
 • pripravništvo
 • našim zaposlenim omogočamo:
 • stimulativno osnovno plačilo
 • eden najvišjih regresov (2.140,57 EUR bruto v letu 2022)
 • izplačilo za poslovno uspešnost podjetja
 • izplačilo dodatkov v skladu s Podjetniško kolektivno pogodbo Elektro Ljubljana
 • najvišji neobdavčen znesek povračila stroškov prehrane (7,96 EUR)
 • uporaba lastnih počitniških kapacitet za dopust
 • prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
 • zdravstveno zavarovanje »Specialisti z asistenco«
 • možnost koriščenja ukrepov Družini prijazno podjetje (3 dni uvajanje otroka v vrtec, prost dan za starše otrok od 1. do 3. razreda)
 • odlične možnosti za strokovno izpopolnjevanje, karierni razvoj in napredovanje
 • možnost obiska cca 25 športnih centrov na območju Elektro Ljubljana (fitnes, vodene vadbe)
 • dobre delovne razmere z urejenim delovnim časom

Eurosender je sodobna digitalna platforma, ki povezuje pošiljatelje in logistična podjetja po vsem svetu. Razvili smo lasten algoritem, ki poišče najugodnejšo in najprimernejšo logistično rešitev za vsako povpraševanje. Naša avtomatizirana platforma primerja na tisoče ponudb mednarodnih ponudnikov logističnih storitev v le nekaj sekundah. Strankam prikaže optimalno rešitev za izbrano relacijo in vrsto pošiljke.

Prosta delovna mesta:

Vedno smo odprti za nove, mlade in znanja željne kandidate tako za tiste, ki še študirajo in želijo pridobiti prvo delovno izkušnjo, kot tudi za tiste, ki se po zaključku študija podajajo na iskanje svoje prve redne zaposlitve in želijo zgraditi uspešno poklicno pot v svetu logistike.

Naša pričakovanja:

Vsem članom Eurosender ekipe je skupna visoka motivacija za delo, ambicioznost in vztrajnost. Vsak dan znova se trudimo prepoznavati nove priložnosti v svetu logistike, kar od nas zahteva precejšnjo mero fleksibilnosti in seveda prevzemanja odgovornosti. Cenimo proaktivnost, željo po novem znanju in iznajdljivost. Mnenje vsakega člana ekipe šteje.

Ponujamo: 

Priložnost za profesionalni razvoj v mladem, hitro rastočem mednarodnem podjetju, dinamično okolje, kjer so ideje dobrodošle in mnenja štejejo, delo v povezani ekipi, ki jo sestavljajo sodelavci iz vseh koncev sveta, sproščeno delovno atmosfero v naših novih pisarnah v Ljubljani, redna petkova druženja s sodelavci ob jutranji kavi in rogljičkih, izleti in druženja z mednarodno ekipo na teambulding dogodkih nekajkrat letno.

Hisense Europe je del velikega mednarodnega podjetja Hisense z 80.000 zaposlenimi in več kot 50-letno tradicijo. Delujemo v 4 industrijskih panogah in smo prisotni v 160 državah sveta. Med redkimi se lahko pohvalimo s celovito ponudbo gospodinjskih aparatov in zabavne elektronike. Imamo močno evropsko proizvodnjo in lasten razvoj izdelkov – 3 proizvodni in 4 R&D centri ter 27 poslovnih enot. S 4 prepoznavnimi globalnimi znamkami: Hisense, Gorenje, Asko in Toshiba ter številnimi lokalnimi nagovarjamo različne segmente uporabnikov.

Prosta delovna mesta:

Razvijamo tehnološko napredne inovacije za izboljšanje kakovosti življenja. Prizadevamo si ustvarjati najboljše pogoje za zaposlene in jim nuditi zanimive priložnosti za njihovo poklicno in osebnostno rast. Še posebej pa podpiramo mlade pri uresničevanju njihovih inovativnih idej. Zaposlujemo na različnih področjih s poudarkom na:

 • Razvoj in tehnologija (gospodinjski aparati)
 • Nabava (operativna in strateška)
 • IT sektor
 • Vzdrževanje (elektro in strojno)
 • Gostinstvo (natakar, kuhar)

Od novih sodelavcev pričakujemo:

Ponosni smo, da omogočamo pridobivanje delovnih izkušenj mladim in študentom, ki prvič vstopajo na trg dela. Želja in radovednost po pridobivanju novega, dodatnega znanja in pripravljenost na vseživljenjsko učenje so tisto, kar nas prepriča in navduši.
Od novih sodelavcev pričakujemo strokovnost, zavzetost, timsko usmerjenost, sodelovanje v internacionalni ekipi in pro-aktivnost.

Svojim zaposlenim ponujamo:

Našim zaposlenim ponujamo delo s posebno vizijo – rezultat njihovega dela so produkti, ki uporabniku izboljšajo kakovost življenja in poskrbijo za njihovo dobro počutje po vsem svetu.
Delovanje in sodelovanje v visokotehnološkem delovnem okolju, široke možnosti izobraževanj in osebnega razvoja. Sodelovanje z izkušenimi strokovnjaki in delo v internacionalnem timu ter sodelovanje na mednarodnih projektih.

 

Podjetje IKEA je leta 1943 ustanovil Ingvar Kamprad v mestu Älmhult na Švedskem. Kar se je začelo kot majhno podjetje s poštno dostavo izdelkov na švedskem podeželju, je danes globalna blagovna znamka za opremo doma, ki ljudem po vsem svetu ponuja cenovno dostopnost, oblikovanje in udobje. Od naših skromnih začetkov do danes smo prehodili dolgo pot, vendar naša vizija ostaja enaka: ustvariti boljši vsakdan za mnoge ljudi.

Kariera v podjetju IKEA te lahko ponese v katerokoli smer želiš

Prodaja: Kot prodajalec/-ka boš pomagal/-a kupcem pri izbiri izdelkov, ki bodo izboljšali njihove domove. Morda jim boš pomagal/-a tudi pri večjih projektih, kot je nakup nove kuhinje ali zapolnitev celotne stene z izdelki za shranjevanje. Naučili te bomo vsega o opremljanju doma, ti predstavili različne vrste svetil ter preprog. Če te veseli delo z ljudmi in rad/-a pomagaš kupcem sprejeti pravilno odločitev, si morda na pravem mestu.

Logistika in izpolnjevanje naročil kupcev: Kupci, ki so navajeni kupovati ploske pakete v trgovinah, zdaj iščejo druge možnosti. Pridruži se tej ekipi in pomagaj kupcem pri urejanju domov s polnjenjem polic, izpolnjevanjem naročil in podpiranjem različnih vrst storitev. Želiš osrečevati kupce s tem, da poskrbiš, da jim bodo izdelki na voljo kjerkoli in kakorkoli? Potem je to delovno mesto pravo zate.

Hrana in restavracija: Tega morda ne veš, a smo pravzaprav 6. največja veriga restavracij na svetu. Vsako leto milijonom ljudi ponudimo zdrave prigrizke in obroke z edinstvenimi okusi Švedske. Kot zaposleni/-a na Oddelku IKEA Food boš del ekipe, ki skrbi, da so kupci in zaposleni siti ter zadovoljni. Nisi kuharski mojster? Ni problema. Pričakujemo samo apetit po skupinskem delu in strast do hrane, vsega ostalega te bomo naučili.

Pomoč kupcem: Služba za pomoč kupcem je namenjena iskanju najboljšega načina za pomoč kupcem, pa naj bo to urejanje dostave, zagotavljanje nadomestnih delov ali samo pravilna usmeritev kupca. Če znaš dobro poslušati, bi to lahko bilo pravo delovno področje zate.

Opremljanje doma in maloprodajno oblikovanje: Želiš pomagati pri aranžiranju in oblikovanju v trgovini IKEA? Potem bi lahko to delovno področje bilo pravo zate. Na tem oddelku notranji oblikovalci, aranžerji in grafični oblikovalci izdelke prikazujejo v najboljši luči, navdihujejo obiskovalce in jim pomagajo pri izbiri. Če imaš pretanjen občutek za oblikovanje in ti gre komuniciranje dobro od rok, si oglej ta delovna mesta.

Naša pričakovanja:

Iščemo ljudi, ki mislijo, da bi svetilka morala predvajati glasbo. Verjamemo v moč dobre ideje, še posebej nepričakovane, zato izdelujemo glasbene svetilke in postelje, zamaskirane v zofe. Dom je bolj kot kadarkoli prej najpomembnejši kraj na svetu. Vedno iščemo ljudi, s katerimi nas druži želja, da bi ta kraj naredili nekoliko varnejši, udobnejši in lepši.

Kandidatom ponujamo:

Družina zaposlenih v podjetju IKEA trenutno šteje prek 200.000 članov. Ko jih vprašamo, kaj jim največ pomeni, običajno odgovorijo, da je to kultura podjetja IKEA in prijazno delovno okolje. Poleg tega ti ponujamo popust za zaposlene, nagrajevanje za doseganje ciljev ter priložnost za razvoj oziroma delovno okolje neskončnih kariernih priložnosti. Veliko naših vodij namreč prihaja iz vrst zaposlenih, ki so napredovali.

IN2 dela za zavarovalnice, med drugim Generali, Triglav, Vzajemna, UNIQA, ASA Osiguranje.

Danes zavarovalnice želijo omogočiti zavarovancem čim več storitev na daljavo. Skleniti polico, prijaviti škodo in imeti ogled cenilca ali urejati druge zadeve brez obiska poslovalnice. To je težko, ker so podatki o strankah in policah v jedrnih sistemih, robustnih in močno varovanih, narejenih pred časom družbenih omrežij. Spraviti te podatke v Facebooku podobno uporabniško izkušnjo je zapletena in tvegana naloga.

IN2 je razvil paket rešitev INsurance2 DIGITAL, ki premosti to vrzel med velikimi sistemi in digitalnim uporabnikom. Sestavlja ga jedrna rešitev, digitalna poslovna platforma (povezuje podatke iz jedra do uporabnika) in storitveni sloj (CRM, spletne poslovne rešitve, hitro dodajanje open rešitev). Z uporabo INsurance2 DIGITAL se dvigne uporabniško zadovoljstvo in skrajša čas implementacije za 4-krat.

V ekipo vabimo vse, ki želijo pri tem pomagati in:

1) Nadgraditi znanje iz Visual Studio.NET, ASP.NET, Angular.js, Angular 2, C#, Javascript, Spring Boot, IntelliJ, PostgreSQL, Jenkins, Docker, RabbitMQ, Redis, Elastic Search.

2) Pridobiti izkušnje na razvojnih in podpornih projektih za velike naročnike, na področju CRM, DEVOPS, JAVA aplikacije, ORACLE aplikacije.

3) Ustvariti osebne povezave v finančni in IT industriji.

Iščemo: bodoče razvijalce rešitev CRM, DEVOPS, JAVA in ORACLE aplikacij.

Referenčni naročniki: Generali zavarovalnica, Zavarovalnica Triglav, Vzajemna d.z.v, UNIQA.

Delamo v Ljubljani in Kopru. Smo del IN2 Grupe, ki deluje v državah Adriatic regije. Prijavi se na kratek razgovor na: [email protected].

Iskraemeco ponuja kakovostne izdelke in storitve, ki energetskim podjetjem po vsem svetu omogočajo učinkovito rabo energije. Pametni števci in omrežja omogočajo predvidevanje prihodnjih potreb na področju učinkovitega upravljanja energije. Digitalizirane rešitve, ki temeljijo na načelih interneta stvari (IoT), podatkovnih jezer in pametnih mest, elektrodistribucijam zagotavljajo potrebne podatke za upravljanje rabe energije, napovedi povpraševanja in optimizacijo stroškov.

Prosta delovna mesta:

1. Specialist za podporo produktnemu portfelju (m/ž)

 • urejanje tehnične dokumentacije produktov (navodila za uporabo, tehnični opisi, brošure, itd.),
 • ažuriranje informacij v Roadmapih posameznih produktnih skupin,
 • priprava analiz uspešnosti posameznih produktivnih skupin na podlagi združevanja podatkov iz internih informacijskih sistemov (Power, BI, Infor, CRM, itd.).

2. Programer za področje SW (m/ž)

 • izdelovanje funkcijskih in končnih prototipov,
 • sodelovanje pri zasnovi zahtevnejših izdelkov, pri usklajevanju rešitev, ki jih prinaša načrtovana strojna ali programska oprema v okviru tehničnega zahtevnika,
 • sodelovanje pri zasnovi arhitekture,
 • izdelovanje predpisane dokumentacije,
 • testiranje, verificiranje, analiziranje in pripravljanje testnih postopkov.

3. Testni inženir v Merilnem laboratoriju (m/ž)

 • izvajanje testiranja in meritev v sklopu dela v akreditiranem Merilnem laboratoriju za električne meritve, elektromagnetno kompatibilnostjo in kalibracijo opreme,
 • priprava testnih planov za izvedbo testiranja izdelkov glede na zahteve in veljavno regulativo,
 • priprava testnih postopkov,
 • analiza rezultatov testiranja in poročanje o napakah na izdelku,
 • izdelava poročil o rezultatih testiranja.

4. Validacijski inženir SW aplikacij (m/ž)

 • analiziranje zahtev za produkt, definiranje testnega pristopa in priprava testnega plana,
 • načrtovanje in dokumentiranje testnih postopkov glede na zahteve,
 • izdelava avtomatskih testnih postopkov,
 • izvajanje testov na podlagi testnih postopkov,
 • analiziranje rezultatov in poročanje napak,
 • priprava in vzdrževanje testnega okolja za izvedbo testov


Od kandidatov pričakujemo strokovnost, zavzetost, pripravljenost delati v timih, odprtost za spremembe, proaktivnost.

Ponujamo možnost hibridnega dela, možnost osebnega in kariernega razvoja v globalnem podjetju, možnost izobraževanj in strokovnega razvoja, sodelovanje z izkušenimi strokovnjaki, dinamično delo in vsakodnevne izzive, možnost napredovanja in nagrajevanje.

Na stojnici Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije boste našli vse informacije o Zoisovih štipendijah, štipendijah za deficitarne poklice in o Ad futura štipendijah za študijsko mobilnost v tujino.

Smo jezikovna šola, kjer delujemo učitelji in prevajalci, Slovenci in rojeni govorci. Zelo radi potujemo in bisere tujih kultur in doživetij prinašamo na učne ure. Imamo več-letne izkušnje s poučevanjem in prevajanjem. Oblikovali smo e-učilnice, kamor shranjujemo dodatna gradiva, sestavljamo vaje in tečajnike obveščamo o zanimivostih. Na področju prevajanja zagotavljamo kakovost. Vsak prevod pregledajo izkušeni lektorji.

Prosta delovna mesta, in opis delovnega mesta:

 • Učitelj italijanščine – poučevanje italijanščine poteka v živo ali online. Imamo skupinske in individualne tečaje, ki potekajo enkrat tedensko.
 • Učitelj slovenščine – učitelj slovenščine za tujce se bo na online tečajih srečal s popolnimi začetniki ali pa s tečajniki, ki imajo že nekaj predznanja. V skupinah so odrasli angleško govoreči. Slovenščino za tujce poučujemo po materialih, ki smo jih pripravili. Tečaji potekajo dvakrat na teden.
 • Učitelj angleščine – učenje angleščine poteka na različnih nivojih. Pri poučevanju uporabljamo komunikativni pristop. Imamo otroške in odrase skupine, kjer kreativnost ni odveč. Tečaji angleščine potekajo enkrat na teden.
 • Učitelj španščine – ponujamo skupinske tečaje online na začetniških ali nadaljevalnih skupinah. Poučujemo po materialih, ki smo jih pripravili sami in uporabo spletne učilnice. Cilj je učno uro narediti čim bolj interaktivno in zanimivo. Tečaji španščine potekajo enkrat na teden.

Kaj pričakujemo:
Od kandidatov pričakujemo odgovornost, natančnost, inovativnost pri sestavljanju učnih ur, pozitiven odnos do tečajnikov, iskrenost, odzivnost in komunikativnost.

Ponujamo:
Kandidatom ponujamo honorarno, razgibano delo in prostor za njihove kreativne ideje. Ponujamo jim otroške in odrasle skupine ter dobro komunikacijo s pisarno. Vsak učitelj skupaj s tečajem prejme od nas različna gradiva in podporo s strani organizatorjev.

Ljubljanske mlekarne so vodilna mlekarna v Sloveniji. Kot član skupine Lactalis so dolgoročno zavezane h kakovosti in varnosti izdelkov in procesov, varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja. S premišljeno zasnovanimi in uspešnimi blagovnimi znamkami sledijo trendom na trgu in jih tudi sami ustvarjajo. Njihovi zaposleni pridobivajo bogate izkušnje v spodbudnem učnem okolju, so opolnomočeni, motivirani in zavzeti. Zavedajo se da razvoj in rast podjetja slonita na ljudeh. Sposobni, motivirani in zavzeti zaposleni so ključni dejavnik, ki lahko uspešno podjetje pripelje med najuspešnejša.

Zaposleni v Ljubljanskih mlekarnah imajo številne ugodnosti, ki pripomorejo k dobremu počutju, zdravemu življenjskemu slogu in kariernemu napredovanju. Od leta 2021 so tudi imetnik certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

Podjetje LTH Castings spada med večja slovenska podjetja s sedežem v Škofji Loki. Sestavlja nas 6 obratov v 3 državah (Slovenija, Hrvaška in Severna Makedonija), v katerih zaposlujemo več kot 3.200 sodelavk in sodelavcev. Odlikuje nas več kot 70-letna tradicija na področju razvoja, litja, obdelave in sestavljanja visoko kompleksnih komponent iz aluminija ter v izdelavi orodij za njihovo proizvodnjo. Sodimo med največje evropske visokotehnološke tlačne livarne, z razvojem in izdelavo prototipov v lastni visokotehnološki orodjarni in z avtomatizirano serijsko proizvodnjo pa smo prva izbira najnaprednejšim podjetjem v avtomobilski industriji. Naši dolgoletni partnerji so najuglednejši svetovni avtomobilski proizvajalci (med njimi Mercedes-Benz in BMW) ter največji dobavitelji avtomobilske industrije (med njimi Bosch, Continental, JTEKT, Vitesco Technologies, ZF in drugi). V naših proizvodnjah se trenutno nahaja več kot 100 avtomatiziranih livarskih celic in več kot 200 avtomatiziranih obdelovalnih centrov. Naše investicije so namenjene v nove tehnologije, avtomatizacijo ter nove projekte povezane predvsem z E-mobilnostjo. V zadnjih treh letih smo za to namenili kar 106 milijonov evrov. Ena pomembnejših investicij v letu 2022 je bil zagotovo nakup največjega tlačno livarskega stroja v JV Evropi s kar 3.500 tonami zapiralne sile.

V zadnjih letih sistematično vlagamo tudi v vse vidike trajnostnega razvoja, saj smo si v skrbi za naravno okolje zadali cilj, da do leta 2030 postanemo podjetje z nevtralnim ogljičnim odtisom.

V LTH Castings pa se lahko pohvalimo tudi z odličnim sodelovanjem s fakultetami in srednjimi šolami ter tako tudi z dijaki in študenti. Spadamo med večje slovenske štipenditorje (v šolskem letu 2022/2023 aktivnih več kot 100 štipendistov), aktivni pa smo tudi na področju vajeništva, obveznih praks in študentskega dela. Pri nas se najde mesto za vsakogar, zato ste vabljeni, da nas obiščete na razstavnem prostoru.

Prosta delovna mesta:

KONSTRUKTER

 • Samostojno izračunavanje ulivnega sistema in izdelava osnutkov,
 • konstruiranje najzahtevnejših tlačnih orodij,
 • konstruiranje ulitkov na osnovi skic oziroma risb,
 • izdelava banke podatkov za standardne vgradne elemente orodij,
 • nadgrajevanje in izdelava internih standardov,
 • izdelava predlogov in izvajanje procesa stalnih izboljšav,
 • samostojno komuniciranje z naročnikom orodja s ciljem optimiranja ulitkov,
 • samostojno optimiranje in potrjevanje orodij,
 • dajanje strokovnih navodil zunanjim konstrukterjem orodij,
 • poučevanje zaposlenih v konstrukciji.

TEHNOLOG (OBDELAVE ALI LITJA)

 • poznavanje delovanja strojev, orodij in opreme,
 • poznavanje organizacijskih, tehnoloških in kontrolnih predpisov ter dokumentacije na delovnem mestu,
 • predpisovanje tehnoloških postopkov in navodil za delo,
 • izvajanje analiz in odpravljanje vzrokov (reklamacije, izmet,…),
 • spremljanje in optimiranje procesov,
 • izvajanje preizkusov in presoj za razvojna in ponovitvena orodja ter opremo,
 • poučevanje zaposlenih,
 • poznavanje FMEA analize in sodelovanje pri izdelavi,
 • poznavanje in sodelovanje pri izdelavi 8D poročil,
 • podajanje zahtev za spremembe proizvodnih sredstev (kemikalij),
 • upravljanje s sevalnimi napravami (RTG).

TEHNOLOG ROBOTIK

 • razvoj in izdelava tehnologij za avtomatizirane sisteme,
 • izdelava robotskih krmilnih programov,
 • izdelava pnevmatskih krmilj,
 • razvoj in konstrukcija opreme za avtomatizirane sisteme,
 • zagon avtomatiziranih sistemov,
 • izvajanje R&R na svojem področju do uspešne predaje procesa v serijsko proizvodnjo,
 • pripravljanje predlogov in izvajanje procesov stalnih izboljšav,
 • spremljanje in optimiranje avtomatiziranih procesov,
 • usposabljanje zaposlenih pri delu z avtomatiziranimi sistemi,
 • izdelava analize FMEA,
 • sledenje in uvajanje novost.

VZDRŽEVALEC (STROJNI, ELEKTRO, MEHATRONIK)

 • sodelovanje pri montažah, priklopih in zagonih delovne opreme,
 • izvajanje periodičnih in preventivnih pregledov in popravil strojnih, električnih in elektronskih naprav, delovne opreme ter njenih sestavov,
 • opravljanje najzahtevnejših vzdrževalnih del na delovni opremi,
 • sodelovanje pri avtomatizaciji proizvodnje,
 • izdelovanje novih zahtevnejših priprav in naprav,
 • izvajanje montaže elektro-opreme na nova orodja in popravljanje izdelanih orodij v orodjarni ali vzdrževanju,
 • merjenje, kontroliranje in umerjanje termo-regulatorjev in termo-sond,
 • določanje in prilagajanje alternativnih sestavnih delov,
 • dajanje predlogov in po potrebi spreminjanje shem hidravličnih, pnevmatskih in električnih tokokrogov pri rekonstrukcijah,
 • sodelovanje pri odpravi tehnoloških problemov litja, obrezovanja in obdelave,
 • urejanje dokumentacije in dopolnjevanje shem vezja elektro-opreme strojev, naprav in instalacij ob spremembah in dodatkih,
 • vodenje in poučevanje sodelavcev.

ORODJAR (ROČNI ALI STROJNI)

 • Izdelovanje zahtevnih delov orodij,
 • opravljanje delovnih operacij po zahtevah določenih v konstrukcijsko tehnični dokumentaciji,
 • poznavanje osnovnih CAD programov – pregled modelov na delovni postaji,
 • poznavanje osnovnih materialov in njihove toplotne obdelave,
 • kontrola izvedenega dela ter vodenje dokumentacije avtokontrole,
 • poučevanje zaposlenih,
 • sodelovanje pri vpeljavi novih tehnologij.

V kolikor delavec opravlja delo na ročnih operacijah, so njegova dela in naloge še:

 • priprava in poliranje sestavnih delov orodij in priprav,
 • montaža zahtevnih orodij in preizkušanje njihove funkcionalnosti,
 • spremljanje poteka izdelave lastnih orodij,
 • prisotnost na preizkusih in po potrebi aktivno delo na orodjih, ki so na livarskih strojih.

V kolikor delavec opravlja delo na strojnih operacijah, so njegova dela in naloge še:

 • priprava obdelovanca in rezilnih orodij,
 • poznavanje CAM programov ter programiranje,
 • strojna obdelava zahtevnih sestavnih delov orodij in priprav,
 • samovzdrževanje stroja po predpisanem planu,
 • skrb za visoko izkoriščenost stroja.

Od kandidatov pričakujemo:

Od novih sodelavcev pričakujemo, da svoje delo opravljajo strokovno, odgovorno, zavzeto ter da so pri delu usmerjeni v kakovost izdelkov in inovativno razmišljanje. Pričakujemo tudi ustrezno tehnično izobrazbo in strokovno usposobljenost, za zahtevnejša delovna mesta pa tudi znanje angleškega in nemškega jezika.

Ponujamo:

Uspešnega uresničevanja poslovne strategije ne bi bilo brez naših zaposlenih. Trenutno je v skupini LTH Castings zaposlenih več kot 3.200 sodelavcev, od tega v Sloveniji več kot 1.900. Pri zaposlenih visoko cenimo njihovo znanje ter spodbujamo inovativnost, omogočamo jim optimalne pogoje za delo in razvoj, hkrati pa skrbimo tudi za ostale dejavnike, ki pomembno prispevajo k njihovi motiviranosti za delo (stimulativno plačilo, financiranje pokojninskega načrta, organizacija različnih dogodkov za zaposlene in njihove družinske člane, možnost najema počitniških in športnih kapacitet, …). Zavedamo se, da so visoko motivirani zaposleni pomemben dejavnik za nadaljnje uspešno poslovanje skupine LTH Castings d.o.o.

Smo agencija za zaposlovanje, ki je na slovenskem trgu že 30 let. Z leti smo dokazali, da smo zaupanja vreden partner podjetjem pri povezovanju z največjimi talenti na trgu dela. Naša globalna podpora, lokalno strokovno znanje in etičnost nas vodijo pri ustvarjanju in zagotavljanju inovativnih kadrovskih rešitev, ki pomagajo našim kandidatom pri poklicni rasti in podjetjem pri premagovanju vseh izzivov v spreminjajočem se svetu dela.

Glavne dejavnosti podjetja za kandidate:

 • Svetovanje kandidatom
 • Povezovanje kandidatov s podjetji
 • HR Starter program za mlade
 • Psihometrična testiranja
 • Raziskave trga dela

Prosta delovna mesta:

Nudimo številna prosta delovna mesta v najrazličnejših podjetjih, ki so primerna za izkušene ali manj izkušene iskalce zaposlitve na področjih:

 • Administracija in kadrovanje: Računovodja m/ž, Poslovni asistent m/ž
 • Prodaja in marketing: Produktni vodja m/ž, Prodajni predstavnik m/ž, Asistent v prodaji in marketingu m/ž, Prodajalec m/ž
 • IT: C# razvijalec m/ž, Java razvijalec m/ž, Delphi razvijalec m/ž
 • Finance: Vodja financ m/ž
 • Proizvodnja in skladišče: Monter – električar m/ž, Tehnolog m/ž, Vodja strojnih del m/ž, Skladiščnik – viličarist m/ž, Proizvodni delavec m/ž
 • Logistika: Vodja kakovosti m/ž, Koordinator projektov m/ž

Kaj ti nudimo kot iskalcu zaposlitve?

 • Z vpisom v bazo kandidatov na naši spletni strani te bomo redno obveščali o prostih delovnih mestih, ki ustrezajo tvojim željam, izkušnjam ter znanjem.
 • Povežemo te lahko z najuspešnejšimi podjetji na trgu dela.
 • Nudimo ti brezplačno svetovanje glede možnosti zaposlitve in razvoja kariere.
 • Vodimo te skozi proces iskanja zaposlitve, zaposlitveni proces in razvoj tvoje kariere.
 • Na naši spletni strani ponujamo številne izobraževalne vsebine, da boš vedno na tekočem s trendi na trgu dela.
 • Vse naše storitve so zate popolnoma brezplačne.

Kaj pričakujemo od tebe?

 • Doseženo izobrazbo ustrezne smeri (odvisno od delovnega mesta).
 • Formalne ali neformalne izkušnje, ki si jih nabiral/a skozi proces izobraževanja ali preko dosedanjih zaposlitev.
 • Visoko stopnjo motivacije in zavzetosti za delo.
 • In še najpomembnejše: pripravljenost za pridobivanje novih znanj in izkušenj!

McDonald’s je ena najbolj prepoznavnih blagovnih znamk v svetu in pri nas, ki je postala sinonim za hitro in kakovostno postrežbo hrane in pijače. Od konca leta 1993, ko smo na Čopovi ulici v Ljubljani odprli našo prvo restavracijo, smo se razvili v največje slovensko gostinsko podjetje.

Danes ima McDonald’s po vsej Sloveniji že 24 restavracij, vsak dan pa postrežemo več kot 30.000 zadovoljnih gostov.

Našo druščino v Sloveniji sestavlja več kot 1500 zaposlenih, med katerimi najdeš dijake, študente, redno zaposlene in upokojence. Tu najdeš dobro družbo, dobro plačilo in možnost napredovanja. Tudi nekateri vodilni menedžerji v upravi slovenskega McDonald’sa so svojo kariero začeli v kuhinjah naših restavracij. Edina pot je navzgor, zato postani del McDonald’s ekipe.

V McDonald’su si ves čas obkrožen z različnimi ljudmi, zato boš hitro usvojil mehke veščine kot sta sodelovanje in komunikacija z drugimi. Pričakuješ lahko, da boš razvil tudi samodisciplino, sčasoma pa še vodstvene sposobnosti. Prepričani smo, da ti bodo vse te izkušnje prišle še kako prav v različnih situacijah v življenju.

Znotraj restavracij imamo razvejano zaposlitveno strukturo, ki omogoča napredovanje posameznika in s tem graditev kariere:

 • delavec
 • delavec trener
 • hostesa
 • Vodja McCafe Barista
 • GEL (Guest Experience Leader) Hostesa
 • vodja izmene
 • asistent vodje restavracije
 • vodja restavracije
 • poslovni svetovalec

Od kandidatov pričakujemo:

Za uspeh podjetja Alpe-Panon McDonald’s DL v Sloveniji imajo največ zaslug zaposleni v 24 restavracijah McDonald’s. Druščina šteje že več kot 1500 zaposlenih. Naše osnovno vodilo je razvijati zaposlene, ki nam pomagajo vzdrževati naša štiri temeljna načela: kakovost izdelkov, hitra in prijazna postrežba, čisto in prijetno okolje in primerne cene.

Ponujamo:

Ponujamo vam fleksibilen delovni čas, dinamično timsko delo in izdelan motivacijski program. Zagrabite priložnost za nove izkušnje pri delu in v odnosih z ljudmi.

Trening za nas pomeni timsko delo, ki omogoča razvoj in vpeljavo ključnih pobud pri podpiranju naše poslovne strategije. Naš cilj je, da zaposleni v celoti razvijejo vse svoje delovne sposobnosti. Tako v vsaki restavraciji organiziramo program učenja ob delu. Naše izkušnje kažejo, da se skozi prakso in vprašanja, ki jih postavljate, lahko največ naučite. Orientacija po restavraciji za trening pomenijo dopolnitev osnovnega treninga ob delu. Posebnost našega učinkovitega treninga je tako imenovani trening “rama ob rami”, ki predstavlja osebnostni način uvajanja v delo.

McDonald’s vsem zaposlenim omogoča vzpon do vrha podjetja. Vsakdo ima možnosti napredovanja znotraj restavracije. Najboljši in najbolj sposobni lahko preidejo v območne pisarne. Številni na najvišjih položajih korporacije McDonald’s pa dokazujejo, da podjetje ponuja tudi možnost za pravo “sanjsko” kariero. Tudi nekateri vodilni menedžerji v upravi slovenskega McDonald’sa so začeli z delom v kuhinji restavracije McDonald’s.

V Ministrstvu za obrambo oziroma posebej v Slovenski vojski zaposlujemo – za poklic vojaka/vojakinje Slovenske vojske vse mlade, ki niso starejši od 27 let in imajo opravljeno najmanj srednjo poklicno izobrazbo oziroma uspešno pridobijo katerokoli splošno ali tehnično srednješolsko izobrazbo, kajti za Slovensko vojsko je za poklic vojaka, pomembna predpisana stopnja izobrazbe in ne toliko smer srednješolskega usposabljanja. Seveda za vse zainteresirane, ki izpolnjujejo posebne pogoje, ponujamo tudi štipendije za delo v SV, ki so izmed najvišjih v R Sloveniji.

Mladi, ki imajo uspešno dokončano srednjo splošno ali tehnično izobrazbo, lahko svojo karierno pot nadaljujejo kot podčastniki Slovenske vojske. Enako velja tudi za vse ostale, ki imajo pridobljeno višješolsko izobrazbo.

Mladi, ki imajo končano visokošolsko tehnično izobrazbo so v Slovenski vojski dobrodošli kot častniki ali častnice Slovenske vojske. Seveda so, zaradi napredka tehnologije, zaželeni predvsem visokošolski tehnični kader, vendar zaposlujemo tudi ostale, ki iščejo svojo karierno pot na vojaških področjih. Seveda za vse zainteresirane, ki dodatno izpolnjujejo posebne pogoje, ponujamo tudi štipendije za delo v SV, ki so izmed najvišjih v R Sloveniji. Ravno tako ponujamo štipendije za modularne visokošolske študije.

Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer poleg Leka delujeta tudi Novartis Pharma Services in Sandoz. Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine. Smo pomemben del mednarodnega farmacevtskega podjetja; svoje več kot 75-letne izkušnje, znanje in dosežke pri razvoju in proizvodnji kakovostnih farmacevtskih izdelkov združujemo z Novartisovimi organizacijskimi enotami po vsem svetu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo, predvsem v Globalni razvoj zdravil, Novartisove Tehnične dejavnosti, Novartisove Uporabniške & tehnološke rešitve in generično divizijo Sandoz. Ob tem skrbimo za poslovne funkcije in storitve za širšo regijo.

Prosta delovna mesta:
Naše podjetje ponuja pester nabor različnih možnosti zaposlitve ter drugih oblik sodelovanja. Z nami se lahko povežeš za opravljanje strokovne prakse ali pridobitev kadrovske štipendije (https://lek.si/sl/zaposlitev/prakse-in-stipendije/), prav tako pa lahko sodeluješ z nami v obliki pisanja zaključnih del ali opravljanja študentskega dela. Za več informacij glede razpisanih delovnih mest te vabimo, da obiščeš našo spletno stran https://www.novartis.com/careers/career-search?search_api_fulltext=&early_talent=All

Kaj pričakujemo:
Novartisovo poslanstvo je odkrivati nove poti za izboljšanje in podaljševanje življenja ljudi. Podpirajo ga naša kultura in jasne vrednote, navdahnjenost, vedoželjnost, opolnomočenost in integriteta. Zaposleni so naše srce. Spodbujamo inovativnega duha in stopanje izven svojih okvirjev. Cenimo raznolikost in vključenost ter sprejemanje vsakogar na vsakem koraku.

Ponujamo:
Zavedamo se, da sta razvoj in napredek mogoča le z motiviranimi sodelavci, zato si nenehno prizadevamo za izboljšanje delovnega okolja, v katerem lahko zaposleni v celoti sprostijo svoje talente in ustvarjalnost. Kandidatom tako med drugim ponujamo:

 •  delo v globalnem mednarodnem podjetju,
 •  prilagodljiv delovni urnik, prilagojen tvojim potrebam,
 •  možnost dela na daljavo,
 •  konkurenčno plačo,
 •  razširjen program za spodbujanje zdravja na področju fizičnega, duševnega in socialnega počutja (Energized for Life),
 •  zaposlitev v podjetju, ki je že tretje leto zapored prejemnik certifikata »Top Employer«. 

Park Škocjanske jame, Slovenija upravlja z regijskim parkom Škocjanske jame. Izvajamo nadzor nad upoštevanjem varstvenih režimov v parku, spremljamo stanje naravnih vrednot in kulturne dediščine, opravljamo raziskovalne naloge, sodelujemo pri mednarodnih projektih, skrbimo za strokovno predstavitev parka in organiziramo izobraževanja, sodelujemo z lastniki nepremičnin v parku, vzdržujemo jamsko in parkovno infrastrukturo, skrbimo za muzejske zbirke in vodimo obiskovalce po zavarovanem območju.

Prosta delovna mesta:

Vodnik v zavarovanem območju
Naloge vodnika v zavarovanem območju so:

 • nudenje informacij in vodenje obiskovalcev po jamskem sistemu,
 • ozaveščanje obiskovalcev zavarovanega območja in
 • pomoč pri vzdrževanju parkovne infrastrukture.

Možne oblike sodelovanja so: zaposlitev za določen čas, študentsko delo, delo po podjemni pogodbi, sodelovanje kot s.p. idr.

Od kandidatov pričakujemo:

Na delovnem mestu vodnika v zavarovanem območju pričakujemo komunikativno in samozavestno osebo, ki si želi dela z ljudmi in je sposobna timskega dela. Poleg tega je za zaposlitev na delovnem mestu vodnika v zavarovanem območju potrebno znanje tujih jezikov (angleškega, italijanskega ali nemškega), ustrezna raven izobrazbe (peta, šesta ali sedma), vozniški izpit B kategorije, šest mesecev delovnih izkušenj in opravljen izpit za jamskega vodnika.

Ponujamo:

Delo jamskega vodnika je dinamično in poteka v naravi. Vsi zaposleni imajo možnosti osebnega napredovanja v smislu dodatnega izobraževanja in usposabljanja. Delovno vzdušje v zavodu je konstruktivno in pozitivno, zaradi narave našega dela imata velik pomen medsebojno sodelovanje in sposobnost timskega dela.

Podjetje Proevent d.o.o. zaposluje več kot 40 posameznikov, ki delujejo na različnih področjih, skupaj tako pokrivamo računovodski servis, marketinško agencijo, organizacijo dogodkov, sejemski inženiring in izposojo opreme.

Preko različnih storitev znotraj podjetja podajamo roke in skušamo ljudi povezovati na vseh najboljših področjih, ki se prepletajo. Naš moto je ZBLIŽUJEMO LJUDI! Z dolgoletnimi kvalitetnimi izkušnjami zagotavljamo strankam celovite rešitve pri poslovanju, zadovoljstvo in pristen poslovnih odnos.

Izjemnega pomena so za nas močni in pozitivni medsebojni odnosi znotraj cele ekipe, saj se zavedamo, da ko je ekipa povezana znotraj, lahko gradi odnose tudi navzven.

IŠČEMO TEBE?

 • Računovodstvo

Tudi ti obvladaš številke? Iščemo osebo za delo v računovodskem servisu. Izkušnje niso pogoj, saj te v kolikor imaš željo po učenju, vsega lahko naučijo! Tvoje naloge bodo obsegale knjiženja prejetih in izdanih računov, knjiženje bančnih izpiskov, obračun DDV-ja in plač, izpis odprtih postavk po dogovoru, itd.

Nudimo ti delo v super ekipi! Kvalitetno mentorstvo in izobraževanja, spodbude k pobudam izboljševanja, jutranje 15 minutne kave, kjer se zbere cela ekipa in mnogo več!

Želimo si oseb, ki imajo željo po učenju, so motivirane, si želijo napredovanja. Od vas pričakujemo natančnost in odgovornost.

 • Monter

Imaš spretne roke? Potem si pravi za delo v oddelku sejemskega inženiringa.

Čaka te dinamično delo na terenu, tako v Sloveniji, (včasih) tudi v tujini. Pridruži se super ekipi, ki te bo naučila veliko tehničnega znanja in pridobi vpogled v postavitev konstrukcije razstavnih prostorov na dogodkih. Vpeljana ekipa že čaka nate.

Za več informacij o delu povprašaj na info točki prireditve. Če se vidiš v opisanim pošlji prijavo na [email protected]

Sekcija strokovnih in registracijskih organizacij za motorna in priklopna vozila v RS združuje organizacije, ki izvajajo dejavnosti povezane z motornimi in priklopnimi. Člani sekcije so podjetja, ki so strokovne ali registracijske organizacije ter so na tej podlagi pooblaščene za opravljanje naslednjih dejavnosti:

 • tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil,
 • registracije motornih in priklopnih vozil,
 • postopkov ugotavljanja skladnosti vozil,
 • preglede tahografov.

Predstavitev poklic kontrolorja/kontrolorke tehničnih pregledov:

 • izvaja tehnične preglede za kontrolo motornih in priklopnih vozil v skladu s predpisi
 • izvaja postopke skladnosti

Kontrolorji/ke s svojim delom prispevajo k večji varnosti v cestnem prometu, so vedno na tekočem z novostmi in spremembami iz avtomobilskega sveta, pri svojem delu pa spoznavajo najrazličnejše vrste vozil, od večnih klasik do najmodernejših vozil. Prednost poklica je, da ni fizično naporen, če si želiš svoja znanja razvijati, pa lahko postaneš tudi vodja.

Kaj pričakujemo:
Iščemo kandidate/ke, ki si želijo prispevati k večji varnosti v cestnem prometu, jih zanima avtomobilski svet ter si želijo svoje znanje omenjenega področja razvijati.
Pogoj za opravljanje dela je V. stopnja izobrazbe (avtoservisni tehnik, elektrotehnik, elektrotehnik elektronik, elektrotehnik energetik, logistični tehnik, prometni tehnik, strojni tehnik, tehnik mehatronike) ali druga ustrezna izobrazba. Pogoj za opravljanje dela je tudi izpit, ki ga kandidat/ka opravi po pridobljenih praktičnih izkušnjah.

Ponujamo:
Poklic kontrolorja/ke tehničnih pregledov lahko opravljaš pri več pooblaščenih izvajalcih tehničnih pregledov motornih in priklopnih vozil po Sloveniji. Podjetja se med seboj razlikujejo, v vseh pa boš na tekočem z novostmi in spremembami iz avtomobilskega sveta, pobliže boš »spoznal/a« najrazličnejše vrste vozil, pri vseh pa boš pomembno prispevala/a k večji varnostni v cestnem prometu.

Statistični urad Republike Slovenije je glavni izvajalec in usklajevalec dejavnosti slovenske državne statistike. Uporabnikom zagotavlja statistične podatke o stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem ter okoljskem področju. Skrbi za zaupnost zbranih podatkov in si prizadeva za sodobno izkazovanje podatkov, prilagojeno potrebam različnih skupin uporabnikov. Sodi med pet najbolj inovativnih ustanov v državni upravi.

Opis delovnih mest:

1. Svetovalec

 • priprava in izvajanje raziskovanja,
 • spremljanje metodologije ter zakonskih podlag,
 • spremljanje dobrih praks,
 • analizo podatkov, ki bodo predstavljali vir za pripravo statistik,
 • pripravo postopkov za kakovostno izvajanje raziskovanja v skladu s smernicami,
 • sodelovanje v delovnih skupinah evropskega statističnega sistema,
 • sodelovanje v projektnih skupinah na SURS,
 • izračun statistik za objavo po v naprej določenih postopkih,
 • pripravo komentarjev o izsledkih določenega raziskovanja na podlagi analize rezultatov.

Pričakujemo:

 • zaključena prva bolonjska stopnja,
 • zelo dobro znanje uporabe MS Office,
 • najmanj osnovno poznavanje MS Access, SAS (oz. podobnih programov za delo s podatki),
 • zelo dobro sporazumevanje v angleškem jeziku,
 • poznavanje statističnih postopkov in metod,
 • sposobnost interdisciplinarnega in analitičnega razmišljanja,
 • sposobnost dobrega pisnega in ustnega izražanja,
 • pripravljenost za strokovno usposabljanje, zanesljivost, natančnost, samostojnost, prilagodljivost, komunikativnost, sposobnost za delo v skupini.

2. Programer

 • razvoj aplikativnih rešitev, ki podpirajo ad hoc rešitve za obdelavo podatkov, namiznih ali spletnih rešitev,
 • vzdrževanje in nadgradnja obstoječih aplikativnih rešitev,
 • postavitev podatkovnega okolja in integracijo podatkov,
 • sodelovanje na razvojnih nalogah.

Pričakujemo:

 • zaključena prva bolonjska stopnja,
 • dobro poznavanje programskega jezika kot sta C# ali JavaScript,
 • poznavanje razvojnih orodij kot je Microsoft Visual Studio
 • dobro poznavanje relacijskih baz podatkov kot so MS SQL, Oracle,
 • poznavanje programskega jezika SQL, PL/SQL,
 • izkušnje na področju razvoja aplikativnih rešitev,
 • zelo dobro sporazumevanje v angleškem jeziku,
 • sposobnost interdisciplinarnega in analitičnega razmišljanja.

3. Splošni metodolog

 • podpora pri postavljanju metodologije raziskovanj,
 • sodelovanje pri vzpostavljanju podatkovnih baz,
 • analiza podatkov,
 • programiranje v programskem orodju SAS za statistično obdelavo podatkov,
 • sodelovanje v delovnih skupinah evropskega statističnega sistema,
 • sodelovanje v projektnih skupinah na SURS,
 • pripravo vzorčnih načrtov in vzorčnih okvirov za statistična raziskovanja, ki jih izvaja SURS,
 • izdelavo vzorcev (za potrebe SURS in zunanje naročnike),
 • analizo kakovosti vzorčnih okvirov, iz katerih se pripravljajo vzorci,
 • analizo in obravnavo neodgovorov (uteževanje),
 • izračunavanje natančnosti statističnih ocen,
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev na področju splošne metodologije.

Pričakujemo:

 • zaključena prva bolonjska stopnja,
 • osnovno poznavanje SAS, R, Stata, Python, SQL ipd.,
 • zelo dobro znanje uporabe MS Office (MS Access),
 • zelo dobro sporazumevanje v angleškem jeziku,
 • poznavanje dela z bazami podatkov,
 • poznavanje statističnih postopkov in metod,
 • poznavanje procesov in metodologije statističnih raziskovanj,
 • sposobnost interdisciplinarnega in analitičnega razmišljanja,
 • sposobnost dobrega pisnega in ustnega izražanja.

PONUJAMO (enako za delovna mesta svetovalec, programer, splošni metodolog):

SURS, ki je med petimi najbolj inovativnimi organi v državni upravi, nudi zaposlitev v urejenem, prijetnem in varnem delovnem okolju ter:

 • zanimive in raznolike delovne naloge,
 • delo s sodobnimi tehnologijami,
 • delo z mentorjem,
 • možnost izobraževanja ter razvoja kompetenc na delovnem mestu,
 • redno plačilo,
 • skrb za zdravje na delovnem mestu,
 • fleksibilno delo (možnost občasnega dela na domu),
 • ugoden delovni čas.

4. Telefonski anketar

Na Statističnem uradu RS iščemo študente za delo v anketnem studiu. Delo zajema telefonsko anketiranje izbranih oseb in gospodinjstev, ki so predhodno vabljena k sodelovanju v raziskovanje. Delo poteka od ponedeljka do sobote v dveh izmenah, dopoldan od 9.00 do 14.00 ure in popoldan od 15.00 do 20.00 ure in ob sobotah od 8.00 do 15.00 ure. Anketiranje se izvaja na lokaciji SURS, Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana.

Kaj pričakujemo:

 • razvite komunikacijske spretnosti,
 • veselje do dela z ljudmi in pozitivna naravnanost,
 • odgovoren pristop do dela,
 • osnovna računalniška pismenost.

Kaj ponujamo:

 • delo v mirnem in prijetnem delovnem okolju,
 • prilagodljiv urnik
 • redno plačilo
 • urejeno in stabilno delovno okolje.

Podjetje Trelleborg Slovenija, d.o.o. temelji na več kot 100-letni tradiciji gumarstva, je eno od naprednejših, mednarodno usmerjenih podjetij. Smo vodilni svetovni ponudnik rešitev in izdelkov iz polimernih materialov, ki zagotavljajo tesnjenje, blaženje in zaščito na kritičnih mestih v zahtevnih okoljih.

Smo del skupine Trelleborg, ki je dejavna v različnih panogah, od kmetijstva in gozdarstva, do letalske industrije in alternativne energije.

Prosta delovna mesta:

Zaposlujemo kadre vseh strok in smeri, s poudarkom na tehničnih strokovnih šolah, kot so strojni mehanik, strojni tehnik, mehatronik operater, tehnik mehatronike, elektrikar in elektrotehnik oziroma višješolskih smeri mehatronika in elektrotehnika.

Nudimo možnosti opravljanja prakse, vajeništva in štipendiranja.

Kaj pričakujemo:

Kariera pri nas temelji na nenehnem razvoju in pridobivanju znanja zaposlenih, zato pri naših sodelavcih pričakujemo zavzetost za delo, sprejemanje odgovornosti, željo in pripravljenost na učenje, izraženo proaktivnost in zanesljivost pri opravljanju delovnih nalog.

Ponujamo:

V skupini Trelleborg so vedno možnosti in prostor za razvoj talentov. Naša Akademija Trelleborg in njeni programi odličnosti spodbujajo usposobljenost naših zaposlenih in razvoj njihove kariere. Spodbujamo pridobivanje poslovnega znanja v povezavi z izkušnjami, sprejemanje izzivov na različnih področjih in panogah po vsem svetu.

TRUMMER kadrovska agencija d.o.o. je hčerinsko podjetje avstrijskega družinskega podjetja TRUMMER Montage & Personal GmbH, ki že več kot 30 let uspešno deluje na področju kadrovanja. Sodelovanje z več kot 800 podjetji iz Avstrije nam omogoča zaposlovanje različnih profilov skozi vse leto, saj se delovna mesta konstantno zapolnjujejo in tudi odpirajo. Najboljše globalne prakse tako združujemo z lokalnim znanjem ter vam nudimo strokovno vodenje skozi celoten postopek zaposlovanja.

V Sloveniji imamo dve poslovalnici; v Mariboru na Loški ulici 13 in Murski Soboti na Ulici Štefana Kovača 16, kjer so vam naši kadrovski svetovalci zmeraj na voljo za vsa vprašanja v zvezi z delom v tujini.

GLAVNE DEJAVNOSTI PODJETJA
Zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku, iskanje in selekcija kadrov.

ORGANIZACIJAKA STRUKTURA IN KLIMA
Podjetje Trummer Montage & Personal GmbH, deluje na področju posredovanja kadrov že več kot 30 let. Na podlagi obsežnega znanja, strokovnosti in hkrati širše prisotnosti na trgu ter temeljnega poznavanja področja dela in kadrov vam pomagamo najti ustrezno in dolgoročno zaposlitev.

NAŠA VIZIJA IN CILJI
Prizadevamo si najti dolgoročna sodelovanja med zaposlenim in naročnikom kar prinaša socialno ter finančno varnost zaposlenemu ter uspešnost podjetju, torej zadovoljstvo tako s strani zaposlenega kot tudi naročnika.

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELIMO ZAPOLNITI
Delovna mesta s področja gradbeništva ter tehničnih področij kot so: zidar, pleskar, opažer, klepar, krovec, mizar, parketar, ključavničar, varilec, CNC operater, elektrikar, vodovodni inštalater, monter prezračevalnih sistemov, pomožni delavec in drugi.
Delovna mesta v proizvodnji: proizvodnji delavec, skladiščnik, voznik viličarja in podobno.
Delovna mesta na področju zdravstva: diplomirana medicinska sestra, zdravstveni tehnik, fizioterapevt in drugo.

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?
Fleksibilnost, natančnost, odgovornost, delovne izkušnje na takšnem ali primerljivem delovnem mestu, pogovorno znanje nemščine, lasten prevoz.

KAJ PONUJAMO SVOJIM ZAPOSLENIM
Socialno varnost, redno in odlično plačilo po avstrijski kolektivni pogodbi, dodatke k rednemu plačilu, 13. in 14. plačo, dodatna izobraževanja ter usposabljanje, individualno svetovanje in podporo.

OPIS PODJETJA:

 • Regionalna bolnišnica
 • Glavne dejavnosti: osrednja bolnišnica v Sloveniji, terciarna bolnišnica, dispečerski center za celo Slovenijo, učna ustanova.
 • Organizacijska struktura in klima: 8.500 zaposlenih
 • Naša vizija in cilji: ustanova, ki ponuja vrhunsko zdravstveno oskrbo.

DELOVNA MESTA, KATERA ŽELIMO ZAPOLNITI:
Zdravnik, medicinska sestra, radiolog, kuhar, podporno osebje …

KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV
Timsko delo, pripadnost, entuziazem

KAJ PONUJAMO SVOJIM ZAPOSLENIM
Redno izobraževanje in izpopolnjevanje, osebnostna rast, dragocene delovne izkušnje, raziskovalne dejavnosti.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) kot osrednja ustanova na trgu dela nudi kakovostne storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve. Prav tako zagotavlja številne storitve za delodajalce, brez katerih ni novega zaposlovanja.

Na sejmu Informativa ZRSZ šolajoči mladini nudi karierno svetovanje s pomočjo različnih pripomočkov, ki so v pomoč za lažjo odločitev glede njihove nadaljnje poklicne, izobraževalne in zaposlitvene poti. Prav tako bomo predstavili trenutno najbolje obetavne poklice na trgu dela ter Poklicni barometer, s pomočjo katerega ugotavljamo, kateri poklici bodo v prihodnjem letu v primanjkljaju, presežku ali ravnovesju. Naši svetovalci bodo vsem obiskovalcem na voljo za odgovore na različna vprašanja, povezana z možnostmi zaposlovanja v različnih poklicih, prav tako se bodo lahko na razstavnem prostoru seznanili s spletnimi in osebnimi storitvami, ki jih nudi ZRSZ.