Prijava na e-novice
Vpišite svoj e-naslov

Preliminaren seznam razstavljavcev
27. in 28. januar 2017

Seznam se osvežuje dnevno. Zadnja osvežitev: 15. januar 2017.


SREDNJE ŠOLE, ŠOLSKI CENTRI, DIJAŠKI DOMOVI   

AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL SALZBURG    šolanje v tujini
BIOTEHNIČNI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA   
  
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA - BIC LJUBLJANA
  BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, GIMNAZIJA IN VETERINARSKA ŠOLA
  BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, ŽIVILSKA ŠOLA
  BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
GIMNAZIJA IN VETERINARSKA ŠOLA   
ŽIVILSKA ŠOLA   
EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA   
GEPŠ PIRAN   
GIMNAZIJA FRANCETA PREŠERNA, KRANJ   
GIMNAZIJA MOSTE   
GIMNAZIJA NOVA GORICA   
INSTITUTO CERVANTES   
NISTA - JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI   
NISTA - ŠTUDIJ V TUJINI   
ROŠKA - SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA   
SGGOŠ LJUBLJANA   
SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA LJUBLJANA   
SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA LJUBLJANA   
SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA BEŽIGRAD-LJUBLJANA   
SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA   
SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO   
SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA   
SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA   
SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA   

STUDIRAM-VANI    šolanje v tujini
ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA   
ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA   
ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA   
ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, SREDNJA LESARSKA ŠOLA   
ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, SREDNJA STROJNA IN KEMIJSKA ŠOLA   
ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA   
SREDNJA TEHNIČNA ŠOLA ZA TELEKOMUNIKACIJE   
SREDNJA STROKOVNA EKONOMSKA ŠOLA  
 
TOURISMUSSCHULEN BAD GLEICHENBERG    šolanje v tujini
TOURISMUSSCHULEN HLF KREMS    šolanje v tujini
VEGOVA LJUBLJANA   
VSESLOVENSKO TEKMOVANJE ZA NAJBOLJŠO PODJETNIŠKO IDEJO - POPRI   
WALDORFSKA GIMNAZIJA
   
   

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE   

BIOTEHNIČNI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA   
GEA COLLEGE   
IAM - INŠTITUT IN AKADEMIJA ZA MULTIMEDIJE   
NISTA - JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI   
SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJE   
ŠOLSKI CENTER KRANJ, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA   
B&B IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVALNI CENTER ENERGETSKEGA SISTEMA   
CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE    
GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA   
ŠC PET VIŠJA STROKOVNA ŠOLA   
ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA   
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED   
STUDIRAM-VANI 
   študij v tujini
ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - VIŠJA STROKOVNA ŠOLA   
ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA   
ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA   
TOURISMUSSCHULEN BAD GLEICHENBERG  
  študij v tujini
UNIVERZA V CELOVCU    študij v tujini
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ACADEMIA   
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA KOZMETIKO IN VELNES LJUBLJANA   
VSESLOVENSKO TEKMOVANJE ZA NAJBOLJŠO PODJETNIŠKO IDEJO - POPRI   

   

VISOKE ŠOLE, FAKULTETE, UNIVERZE, ŠTUDENTSKI DOMOVI   

ADVANTAGE AUSTRIA   
FACHHOCHSCHULE DES BFI WIEN - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BFI VIENNA    študij v tujini
FACHHOCHSCHULE SALZBURG - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES    študij v tujini
FH JOANNEUM - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES    študij v tujini
FH KÄRNTEN - CARINTHIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES    študij v tujini
MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK - THE ENTREPRENEURIAL SCHOOL®    študij v tujini
ÖHV-TRAINEE TOURISMUSKOLLEG    študij v tujini
SMBS - UNIVERSITY OF SALZBURG BUSINESS SCHOOL    študij v tujini
TOURISMUSSCHULEN HLF KREMS    študij v tujini
ALMA MATER EUROPAEA - ECM   
BHMS UNIVERSITY CENTRE SWITZERLAND    študij v tujini
BUSINESS ACADEMY AARHUS, DENMARK    študij v tujini
DAAD DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST    študij v tujini
EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA   
FAKULTETA ZA DIZAJN, SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVOD, PRIDRUŽENA ČLANICA UNIVERZE NA PRIMORSKEM   
FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE   
FAKULTETA ZA POSLOVNE VEDE   
FAKULTETA ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI   
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, UNIVERZA V MARIBORU   
FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI   
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN   
GEA COLLEGE   
HTMI - HOTEL AND TOURISM INSTITUTE 
   študij v tujini
IAM - INŠTITUT IN AKADEMIJA ZA MULTIMEDIJE   
JURAJ DOBRILA UNIVERSITY OF PULA 
   študij v tujini
MEDNARODNA FAKULETETA ZA DRUŽBENE IN POSLOVNE ŠTUDIJE   
MLC FAKULTETA ZA MANAGEMENT IN PRAVO LJUBLJANA   
MOSKOVSKA DRŽAVNA UNIVERZA M. V. LOMONOSOVA
    študij v tujini
NISTA - JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI   
NISTA - ŠTUDIJ V TUJINI
    študij v tujini
RUDN UNIVERSITY    študij v tujini
STUDIRAM-VANI    študij v tujini
STUDY IN HUNGARY    študij v tujini
ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA   
TOURISMUSSCHULEN BAD GLEICHENBERG 
   študij v tujini
UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES VELIKA GORICA    študij v tujini
UNIVERSITY OF NORTH
    študij v tujini
UNIVERSITY OF OULU, FINLAND    študij v tujini
UNIVERSITY OF ZADAR    študij v tujini
UNIVERZA NA PRIMORSKEM   
  KARIERNI CENTER UNIVERZE NA PRIMORSKEM   
  UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE (UP FHŠ)   
  UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA MANAGEMENT (UP FM)   
  UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (UP FAMNIT)   
  UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA (UP FTŠ TURISTICA)   
  UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU (UP FVZ)   
  UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA (UP PEF)   
  UNIVERZA NA PRIMORSKEM, VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA (VPIS UP)   
UNIVERZA V CELOVCU    študij v tujini
UNIVERZA V LJUBLJANI   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, DIGITALNA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, KARIERNI CENTRI IN CENTER OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, REPOZITORIJ UNIVERZE V LJUBLJANI    
  UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, UNIVERZITETNA SLUŽBA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, UNIVERZITETNA SLUŽBA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA   
  UNIVERZA V LJUBLJANI, ZDRAVSTVENA FAKULTETA   
UNIVERZA V MARIBORU   
  KARIERNI CENTER UNIVERZE V MARIBORU   
  UNIVERZA V MARIBORU, EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA   
  UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO   
  UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ENERGETIKO   
  UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO     INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO   
  UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO   
  UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE   
  UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA LOGISTIKO   
  UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO   
  UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE   
  UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO   
  UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA TURIZEM   
  UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE   
  UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE   
  UNIVERZA V MARIBORU, FILOZOFSKA FAKULTETA   
  UNIVERZA V MARIBORU, MEDICINSKA FAKULTETA   
  UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA   
  UNIVERZA V MARIBORU, PRAVNA FAKULTETA   
  UNIVERZA V MARIBORU, ŠTUDENTSKI DOMOVI   
  UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR   
  UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSE VEDE   
UNIVERZA V NOVI GORICI
  UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE
  UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
  UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
  UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
  UNIVERZA V NOVI GORICI, POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
  UNIVERZA V NOVI GORICI, AKADEMIJA UMETNOSTI
  UNIVERZA V NOVI GORICI, VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO
  UNIVERZA V NOVI GORICI, KARIERNI CENTER UNG
VISOKA ŠOLA ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM BLED   
VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA   
VIST - VISOKA ŠOLA ZA STORITVE, ODDELEK ZA FOTOGRAFIJO   
VIST - VISOKA ŠOLA ZA STORITVE, ODDELEK ZA KOZMETIKO   

VSESLOVENSKO TEKMOVANJE ZA NAJBOLJŠO PODJETNIŠKO IDEJO - POPRI   
ZAGREB SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT    študij v tujini

   

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, VSEŽIVLJENSJKO UČENJE, DODATNO IZOBRAŽEVANJE   

BHMS UNIVERSITY CENTRE SWITZERLAND    
ČAS - ZASEBNA ŠOLA ZA VARNOSTNO IZOBRAŽEVANJE D. O. O.   
FACHHOCHSCHULE DES BFI WIEN - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES BFI VIENNA 
   študij v tujini
FAKULTETA ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI   
FH JOANNEUM - UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES    študij v tujini
GEA COLLEGE   

GOETHE-INSTITUT LJUBLJANA   
INSTITUTO CERVANTES   
JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE   
LTA JEZIKOVNI TEČAJI, ŠOLANJA IN ŠTUDIJ V TUJINI   
NISTA - JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI   
ROŠKA - SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA   
SGGOŠ LJUBLJANA   
SMBS - UNIVERSITY OF SALZBURG BUSINESS SCHOOL    
STUDIRAM-VANI   
ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA   
TOURISMUSSCHULEN BAD GLEICHENBERG    študij v tujini
TOURISMUSSCHULEN HLF KREMS    študij v tujini
UNIVERZA NA PRIMORSKEM   
KARIERNI CENTER UNIVERZE NA PRIMORSKEM   
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE (UP FHŠ)   
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA MANAGEMENT (UP FM)   
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (UP FAMNIT)   
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA (UP FTŠ TURISTICA)   
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU (UP FVZ)   
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA (UP PEF)   
UNIVERZA V CELOVCU   
VEGOVA LJUBLJANA   
VSESLOVENSKO TEKMOVANJE ZA NAJBOLJŠO PODJETNIŠKO IDEJO - POPRI   

   

STROKOVNO, INTERESNO ZDRUŽENJE   

SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJE   
SLOVENSKA PAPIRNA INDUSTRIJA   
ZIZRS - ZDRUŽENJE IZVAJALCEV ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI   

   

ŠTIPENDIRANJE, ZAPOSLOVANJE   

DAAD DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST    delo v tujini
HTMI - HOTEL AND TOURISM INSTITUTE    delo v tujini
JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE   
KARIERNI CENTER UNIVERZE NA PRIMORSKEM   

STUDIRAM-VANI    delo v tujini
ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE   
   

DRŽAVNE INSTITUCIJE, JAVNI ZAVODI   

BALASSIJEV INŠTITUT     študij v tujini
CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE   
EMBASSY OF CANADA   
FRANCOSKI INŠTITUT V SLOVENIJI - ŠTUDIJ V FRANCIJI IN TEČAJ FRANCOSKEGA JEZIKA   
GOETHE-INSTITUT LJUBLJANA   
INSTITUTO CERVANTES     
SLOVENSKA VOJSKA  
 
EVROPSKI SOCIALNI SKLAD ZA MLADE
  SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
  MINISTRSTVO RS ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
  MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
  MINISTRSTVO RS ZA JAVNO UPRAVO
  MINISTRSTVO RS ZA NOTRANJE ZADEVE – POLICIJA
  JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
  DIT LESARSTVA LJUBLJANA IN GZS - ZDRUŽENJE LESNE IN POHIŠTVENE INDUSTRIJE
  ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
STUDY IN HUNGARY (TEMPUS PUBLIC FOUNDATION)     študij v tujini
   

DRUGO   

2TM - ŠTUDIJ V RUSIJI    študij v tujini
ADVANTAGE AUSTRIA   
DPG - DRUŠTVO ZA PROMOCIJO GLASBE
EUROSKILLS – EVROPSKO TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH   
GOFAST, ANDREJA GLAVAČ, S. P.
KOMPAS, D. D.
LJUBLJANSKA MREŽA INFO TOČK - L'MIT   
LUMMIE, PODJETJE ZA SPLETNE STORITVE, D. O. O.   
LV PROSPECTS - ŠTUDIJ V ZDA
    študij v tujini
MOJA IZBIRA - www.mojaizbira.si   
NISTA - JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI    študij v tujini
THE COOL TOOL MODELMAKING & PRECISION TOOLS LTD.   
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste z veseljem sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke