Za šole

Info za šole

11. Informativa

DATUM:
25. in 26. januar 2019 (petek in sobota)
ODPIRALNI ČAS:
9.00–18.00
LOKACIJA:
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
VSTOPNINA
vstopnine ni
STIK:
01 300 32 11, maja.mubi@proevent.si
PROGRAM 11. INFORMATIVE bo na voljo DECEMBRA 2018.

ORGANIZIRAN OBISK INFORMATIVE

Informativa prinaša številne vsebine, zanimive za učence in dijake, ki lahko v času pred informativnimi dnevi prireditev obiščejo v organiziranih skupinah pod vodstvom šolskih mentorjev in tako pridobijo pomembne informacije o nadaljnjem izobraževanju in zaposlovanju.

Šolam, ki se boste prijavile na organiziran obisk Informative, bomo, glede na izkazan interes, predhodno poslali zemljevid razstavnih prostorov, da si pripravite pot ogleda prireditve. Na sami prireditvi pa vam bodo za vse usmeritve in dodatne informacije na voljo naši INFORMATORJI na INFO TOČKAH.

 • Prihod skupin
  Skupine, ki boste Informativo obiskale (v spremstvu mentorjev ali samostojno), boste lahko na vhodu v dvorano na prireditev obiskali posebno INFO TOČKO ZA ŠOLE (za organizirane skupine). Ogledi sejma so zasnovani tako, da se lahko obiskovalci aktivno vključijo v program. Pri tem se šole lahko same odločate, po katerih področjih je najbolj smiselno voditi vaše učence oziroma dijake.
 • Kako se pripraviti na prihod?
  Če si boste Informativo ogledali v skupinah, predlagamo, da prijavljene učence oz. dijake že predhodno razvrstite v manjše skupine za lažjo in boljšo komunikacijo z razstavljavci in drugimi sodelujočimi na prireditvi.

  Seznanite učence s programom (seznam razstavljavcev, predavanja, delavnice) že pred prireditvijo. Vsem šolam, ki se boste prijavili na organiziran obisk prireditve, bomo tik pred prireditvijo poslali zemljevid razstavnih prostorov, na katerem si skupina ali učenec označi svojo pot ogleda po prireditvi. Kot rečeno bodo za vse usmeritve in dodatne informacije na voljo informatorji, ki bodo locirani na INFO TOČKAH ZA ŠOLE pri vhodu in v posamezni dvorani.

 • Kdaj je možno obiskati Informativo v organiziranih skupinah?
  Oglede v organiziranih skupinah omogočamo:
  • v petek preko celega dne,
  • v soboto dopoldne.
 • Kakšen je program?
  Program aktivnosti, ki jih bodo pripravili sodelujoči, bo predvidoma na ogled decembra 2018. Na podlagi želja učencev in dijakov se boste lahko že predhodno pripravili, lahko pa boste za informacije povprašali INFORMATORJE na posebnih INFO TOČKAH po dvoranah.
 • Ne spreglejte!
  Vsak učenec ali skupina naj ima s seboj ZEMLJEVID z označeno potjo ogleda. Naši INFORMATORJI vam bodo v pomoč pri usmeritvi po vaši poti ogleda in orientaciji po sejmu. Informatorji niso namenjeni temu, da vodijo skupine in posameznike po poti ogleda, temveč temu, da usmerjajo ter podajajo informacije o programu (razstavljavcih, delavnicah, predavanjih). Pri izbobraževalnem programu bodite pozorni predvsem na to, da se vam posamezni  izobraževalni dogodki časovno ne prekrivajo z drugimi dogodki.
  • Pri pripravi programa vodenega ogleda priporočamo, da se o interesih predhodno pogovorite z učenci ali dijaki v posamezni skupini in skupaj z njimi izberete razstavljavce in področja, ki jih najbolj zanimajo.
VEČ INFORMACIJ O ORGANIZIRANEM OBISKU IN PROGRAMU

Več informacij o organiziranem obisku:

Kontakt

01 300 32 11


Lepo vabljeni, da skupaj s svojimi učenci in dijaki obiščete 11. Informativo!