Za šole

Info za šole

12. Informativa

DATUM:
24. in 25. januar 2020 (petek in sobota)
ODPIRALNI ČAS:
9.00–18.00
LOKACIJA:
Gospodarsko razstavišče, Ljubljana
VSTOPNINA
vstopnine ni
STIK:
Aljaž Skrt, vodja organiziranih obiskov, aljaz.skrt@proevent.si, 01 300 32 26

ORGANIZIRAN OBISK INFORMATIVE

Informativa prinaša številne vsebine, zanimive za učence in dijake, ki lahko v času pred informativnimi dnevi prireditev obiščejo v organiziranih skupinah pod vodstvom šolskih mentorjev in tako pridobijo pomembne informacije o nadaljnjem izobraževanju in zaposlovanju.

Šolam, ki se boste prijavile na organiziran obisk Informative, bomo, glede na izkazan interes, predhodno poslali zemljevid razstavnih prostorov, da si pripravite pot ogleda prireditve. Na sami prireditvi pa vam bodo za vse usmeritve in dodatne informacije na voljo naši INFORMATORJI na INFO TOČKAH.

 • Prihod skupin
  Skupine, ki boste Informativo obiskale (v spremstvu mentorjev ali samostojno), boste lahko na vhodu v dvorano na prireditev obiskali posebno INFO TOČKO ZA ŠOLE (za organizirane skupine). Ogledi sejma so zasnovani tako, da se lahko obiskovalci aktivno vključijo v program. Pri tem se šole lahko same odločate, po katerih področjih je najbolj smiselno voditi vaše učence oziroma dijake.
 • Kako se pripraviti na prihod?
  Če si boste Informativo ogledali v skupinah, predlagamo, da prijavljene učence oz. dijake že predhodno razvrstite v manjše skupine za lažjo in boljšo komunikacijo z razstavljavci in drugimi sodelujočimi na prireditvi.

  Seznanite učence s programom (seznam razstavljavcev, predavanja, delavnice) že pred prireditvijo. Vsem šolam, ki se boste prijavili na organiziran obisk prireditve, bomo tik pred prireditvijo poslali zemljevid razstavnih prostorov, na katerem si skupina ali učenec označi svojo pot ogleda po prireditvi. Kot rečeno bodo za vse usmeritve in dodatne informacije na voljo informatorji, ki bodo locirani na INFO TOČKAH ZA ŠOLE pri vhodu in v posamezni dvorani.

 • Kdaj je možno obiskati Informativo v organiziranih skupinah?
  Oglede v organiziranih skupinah omogočamo:
  • v petek preko celega dne,
  • v soboto dopoldne.
 • Ne spreglejte!
  Vsak učenec ali skupina naj ima s seboj ZEMLJEVID z označeno potjo ogleda. Naši INFORMATORJI vam bodo v pomoč pri usmeritvi po vaši poti ogleda in orientaciji po sejmu. Informatorji niso namenjeni temu, da vodijo skupine in posameznike po poti ogleda, temveč temu, da usmerjajo ter podajajo informacije o programu (razstavljavcih, delavnicah, predavanjih). Pri izbobraževalnem programu bodite pozorni predvsem na to, da se vam posamezni  izobraževalni dogodki časovno ne prekrivajo z drugimi dogodki.
  • Pri pripravi programa vodenega ogleda priporočamo, da se o interesih predhodno pogovorite z učenci ali dijaki v posamezni skupini in skupaj z njimi izberete razstavljavce in področja, ki jih najbolj zanimajo.

Več informacij o organiziranem obisku:

Aljaž Skrt, vodja organiziranih obiskov, aljaz.skrt@proevent.si, 01 300 32 26

Lepo vabljeni, da skupaj s svojimi učenci in dijaki obiščete 12. Informativo!