Pogoji sodelovanja v spletni nagradni igri

Pogoji sodelovanja v spletni nagradni igri 9. Informative

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator spletne nagradne igre 8. Informative je družba Proevent d. o. o., s sedežem na Dunajski cesti 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra se izvaja z namenom promocije in oglaševanja prireditve 9. Informativa  ter izdelkov in storitev posameznih sodelujočih organizacij v nagradni igri.

DATUM IN KRAJ NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se izvaja na spletni strani prireditve Informativa www.informativa.si, v podmeniju Spletna nagradna igra. Nagradna igra poteka od začetka januarja 2016 do 28. januarja 2017. Žrebanje nagrad bo potekalo najkasneje 20. februarja 2017 v prostorih družbe Proevent d. o. o.

SODELUJOČI V NAGRADNI IGRI (PRIJAVITELJ)

Sodelujoči v nagradni igri je lahko vsako podjetje ali organizacija (v nadaljevanju prijavitelj), ki želi prek spletne nagradne igre promovirati svoje izdelke ali storitve, povezane z izobraževanjem. Prijavitelj je lahko sodelujoči razstavljavec na prireditvi 8. Informativa ali organizacija, ki ne sodeluje z razstavljanjem. Nagrado prispeva prijavitelj, ki se zaveže, da bo nagrado dostavil na sedež organizatorja v razpisanem roku. Družba Proevent d. o. o. bo po žrebanju nagrajence pisno obvestila o nagradi, vsi nagrajenci pa bodo v razpisanem roku objavljeni na spletni strani www.informativa.si.

NAGRADE

Prijavitelj lahko sodeluje v spletni nagradni igri Informative z nagrado:

  • ki ustreza razpisani temi prireditve Informativa,
  • katere minimalna vrednost znaša 25 EUR/posamezne nagrade (brez DDV).
OBVEZNOSTI PRIJAVITELJA IN ORGANIZATORJA

Prijavitelj:

  • se obveže, da bo v roku dostavil nagrado na sedež družbe Proevent d. o. o., Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana s pripisom Za nagradno igro;
  • se obveže, da bo v roku in v skladu s pravili organizatorja posredoval materiale za objavo (logotip);
  • se obveže, da bo nagrajencem plačal dohodnino, v kolikor bo vrednost posamezne nagrade presegla vrednost, ki jo določa Zakon o dohodnini. Organizator ni dolžan preverjati dohodninske obveznosti posameznega prijavitelja.
  • Več o Zakonu o dohodnini si oglejte TUKAJ.

Organizator:

  • se obveže, da bo prijavitelju omogočil objavo logotipa na spletni strani www.informativa.si (podmeni Spletna nagradna igra) s povezavo na spletno stran prijavitelja;
  • se obveže, da bo prijavitelju omogočil objavo nagrade na spletni strani www.informativa.si (podmeni Spletna nagradna igra);
  • si pridržuje pravico do sprememb pogojev in pravil sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se obvezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike in prijavitelje obvestil o morebitnih spremembah;
  • si pridržuje pravico zavrniti nagrade, ki niso v skladu z razpisano temo prireditve ali če ima kakršne koli druge zadržke do prijavitelja.

Ljubljana, 20 junij 2016