Oblike sodelovanja

Kako lahko sodelujete na 12. Informativi?

PRVI ROK ZA PRIJAVO:
9. november 2019
TERMIN PRIREDITVE:
24. in 25. januar 2020 (petek, sobota)

1/ Razstavni prostor

OBVEZNO EKOLOŠKO NADOMESTILO IN PRIJAVNINA:
Vse organizacije, ki sodelujejo na razstavnem prostoru, morajo poravnati obvezno ekološko nadomestilo, ki znaša 2 EUR/m2 in obvezno prijavnino, ki znaša 120 EUR na posameznega razstavljavca (tj. organizacijo in ne posameznika).

Obvezna prijavnina vključuje objavo razstavljavca s tipskim opisom v katalogu prireditve, na spletni podstrani www.informativa.si (seznam sodelujočih) in v tlorisu prireditve ter brezžični dostop do interneta.

   Primer tipskega vpisa v katalog:*
  ŠTIPENDIRANJE IN ZAPOSLOVANJE
  PROEVENT D. O. O.
Dunajska cesta 10, p. p. 3558
1000 Ljubljana
Tihomir Kovačič
direktor projektov
t.: +386 1 300 32 08
f.: +386 1 300 32 07
info@proevent.siwww.proevent.si
Podjetje Proevent organizira lastne prireditve vseh vrst, svetuje pri prireditvah, jih pripravlja in izvaja po naročilu, ukvarja se s postavitvami razstavnih prostorov in konstrukcij na sejemskih in drugih prireditvah doma in v tujini. Podjetje se bo v naslednjih letih kadrovsko okrepilo, zato ponuja naslednje štipendije:
• administrativni tehnik (1 štipendija)
• elektrotehnik (2 štipendiji)
• dipl. ekonomist (1 štipendija)
* Vsi podatki v opisu programa podjetja Proevent d. o. o. niso resnični, saj so prirejeni za ilustracijo tipskega vpisa v katalog prireditve Informativa.
A. TIPSKO OPREMLJEN RAZSTAVNI PROSTOR

Površina razstavnega prostora je navzgor neomejena. Zakupite lahko razstavni prostor globine najmanj 2 m.

Tipsko opremljen razstavni prostor vključuje: talno oblogo, obodne stene, dve polici, mizo, dva stola, promocijski pult, tipski napis razstavljavca in koš za smeti.

Cena:

 • prijava do prvega roka za prijavo: 90 EUR/m2
 • prijava po prvem roku za prijavo: 125 EUR/m2

Primer tipsko opremljenega razstavnega prostora:

B. NEOPREMLJEN RAZSTAVNI PROSTOR

Zakupite lahko razstavni prostor različnih dimenzij. Najmanjši razstavni prostor, ki ga lahko najamete, je 9 m2.

Neopremljen razstavni prostor je popolnoma prazen (brez talne obloge, obodnih sten, pohištvene opreme in tipskega napisa razstavljavca) in ga po želji opremite sami. Dodatno opremo boste lahko naročili naknadno preko e-obrazca, ki bo dostopen z Navodili za razstavljavce, vaš razstavni prostor pa lahko pripravimo tudi po meri.

Cena:

 • prijava do prvega roka za prijavo: 70 EUR/m2
 • prijava po prvem roku za prijavo: 105 EUR/m2
C. SOUPORABA RAZSTAVNEGA PROSTORA

V primeru nastopa dveh ali več organizacij na istem razstavnem prostoru, se morajo sorazstavljavci prijaviti ter plačati takso za sorazstavljanje in obvezno prijavnino. Sorazstavljavci imajo enake ugodnosti kot ostali razstavljavci.

 • Cena registracijske takse: 312 EUR/sorazstavljavca
D. PROMOCIJSKI PULT

Promocijo za pultom izvaja ena oseba, dodatne pomočnike zaračunavamo kot delivce promocijskega gradiva izven razstavnega prostora/ promocijskega pulta. Dimenzije promocijskega pulta so 100 cm x 100 cm x 50 cm (širina x višina x globina). Priporočena velikost plakata na prednji steni je 96 cm x 86 cm (širina x višina)

Cena:

 • prijava do prvega roka za prijavo: 450 EUR/kos
 • prijava po prvem roku za prijavo: 550 EUR/kos
UGODNOSTI PRI ZAKUPU RAZSTAVNEGA PROSTORA

Zakup opremljenega ali neopremljenega razstavnega prostora vam prinaša 30 % popusta pri dodatnih oblikah promocije (navedene pod točko 3) in pri zakupu predstavitve v okviru izobraževanja (navedena pod točko 2/A).

Dodatno opremo in storitve, ki niso vključene v osnovno ponudbo razstavnega prostora (elektrika, internetni priključek, dodatna razsvetljava itd.), lahko proti plačilu naročite preko e-obrazca, ki ga boste prejeli z Navodili za razstavljavce.

Navodila bodo predvidoma izšla konec decembra. V njih boste našli vse informacije, pomembne za uspešno in kakovostno izvedbo vaše predstavitve na prireditvi. Dostopna bodo v tiskani obliki in na spletni strani www.informativa.si.

2/ Predavanja, delavnice, okrogle mize oz. promocijske predstavitve

A. NAJEM KONFERENČNE DVORANE

Sodelujoči imajo možnost, da se obiskovalcem predstavijo s 45-minutnim predavanjem, delavnico, okroglo mizo, promocijsko predstavitvijo, ali kako drugače v eni izmed dveh predavalnic (50 in 150 sedišč). Sodelovanje je potrebno potrditi najkasneje do zapolnitve programa koordinatorju programa.

najem vključuje: prostor, računalnik, projektor, projekcijsko platno, osnovno ozvočenje.

 • Cena: 292 EUR/uro
B. NAJEM INFORMATIVINEGA FORUMA

Informativin forum (velikost: 40 m2, število sedišč: 50) je osrednji prostor na sejemski razstavi, kjer se bodo odvijali zanimivi pogovori, srečanja z zanimivimi gosti, zabavne predstavitve ter interaktivne delavnice in kvizi. Sodelovanje je treba potrditi najkasneje do zapolnitve programa koordinatorju programa.

Najem vključuje prostor, računalnik, plazma zaslon in osnovno ozvočenje.

 • Cena: 145 EUR/uro

3/ Dodatne oblike promocije

A. DELITEV PROMOCIJSKEGA GRADIVA NA PRIZORIŠČU

Cena vključuje delitev ene vrste promocijskega gradiva in največ dva delivca. Distribucijo lahko naročniki izvajajo sami, lahko pa zanjo poskrbi organizator. Delitev promocijskega gradiva brez dovoljenja organizatorja ni dovoljena.

Cena:

 • V lastni izvedbi: 626 EUR/2 delivca/1 vrsto promocijskega gradiva
  *OPOMBA: delivci se morajo akreditirati na INFO TOČKI prireditve
B. NAJEM PANOJA

Opremljanje panoja je v domeni naročnika, lokacijo panoja določi organizator. Dimenzije panoja so 100 cm x 200 cm (širina x višina). Priporočena velikost plakatov je 90 cm x 190 cm (širina x višina).

 • Cena: 83 EUR/kos
C. NAJEM PROSTORA ZA NAMESTITEV TRANSPARENTA

Transparent (ležeč, dimenzije: 300 cm x 100 cm) je med prireditvijo izobešen na vidnem mestu v okviru prireditvenega prostora. Prednost pri izbiri lokacije transparentov imajo zakupniki sponzorskih paketov, za njimi razstavljavci in nato še vsi ostali. Transparent je potrebno dostaviti na naslov organizatorja najkasneje do 21. januarja 2020.

 • Cena najema prostora za transparent (dva dni): 626 EUR/kos
D. NAJEM JUMBO PLAKATNEGA MESTA

Na območju Gospodarskega razstavišča so v času sejma na voljo jumbo plakatna mesta, ki jih razstavljavci lahko zakupijo in tako dodatno podprejo svoj nastop na sejmu. Jumbo plakatna mesta dimenzije 4 m x 3 m so na voljo do zasedbe kapacitet. Sodelujoči pošljejo najkasneje do 10. januarja 2020 vodji marketinga oblikovan plakat v .PDF obliki.
Za tisk in namestitev plakata poskrbi organizator.

 • Cena: 826 EUR/kos
E. OGLAS V KATALOGU PRIREDITVE

Katalog prireditve bo obsegal od 68 do 76 strani (pokončen A4 format), izdan bo v nakladi 25.000 izvodov ter izročen neposredno vsakemu obiskovalcu v roke na dan prireditve. V njem bo predstavljen program prireditve, tloris sejemske razstave ter seznam in opisi vseh sodelujočih na prireditvi.

Cena:

 • 1/1 (148 mm x 210 mm): 920 EUR
 • 1/2 (148 mm x 105 mm): 560 EUR
 • 1/4 (74 mm x 105 mm): 335 EUR

Oglas je treba oddati najkasneje do 14. decembra 2019 v .EPS ali .PDF obliki (teksti v krivuljah), v izbranem formatu, CMYK-barvnem prostoru, 300 dpi resoluciji na naslov: info@informativa.si.
Oglasi naj bodo pripravljeni za tisk s 3–4 mm porezavo.

*V primeru, da oglas ni oddan v ustreznem formatu, organizator ne odgovarja za neustreznost objave. Organizator prav tako ni dolžan objaviti oglasa, če mu ta ni bil pravočasno posredovan.

F. OGLAS V NAVODILIH ZA RAZSTAVLJAVCE

Navodila za razstavljavce so zbirka vseh pomembnejših navodil in informacij za razstavljavce in jih prejmejo vsi sodelujoči na razstavi prireditve. Vsebuje približno 15 strani A4 formata.

Cena:

 • 1/1 (210 mm x 297 mm): 835 EUR
 • 1/2 (210 mm x 148,5 mm): 500 EUR
 • 1/4 (74 mm x 105 mm): 335 EUR

Oglas je treba oddati najkasneje do 4. decembra 2019 v .PDF obliki v izbranem formatu vodji marketinga.
Oglasi naj bodo brez porezav.

*V primeru, da oglas ni oddan v ustreznem formatu, organizator ne odgovarja za neustreznost objave. Organizator prav tako ni dolžan objaviti oglasa, v kolikor mu ta ni bil pravočasno posredovan.

G. OGLAS NA PLAZMA ZASLONU

Plazma zaslon bo nameščen ob vhodu na prireditev. Vaš oglasni spot se bo v dveh dneh predvajal približno 200-krat.

Cena:

 • oglas do vključno 30 sekund: 26 EUR/sekundo
 • oglas nad 30 sekund: 20 EUR/sekundo

Oglas je treba oddati najkasneje do 14. decembra 2019 v .AVI ali .MPEG obliki, velikosti 720 točk x 480 točk (širina x višina). Oglas lahko oddate na prenosnem mediju, poslanem po pošti na naslov organizatorja (datoteke, večje od 20 MB) ali preko vodji marketinga (datoteke, manjše od 20 MB).

H. OBJAVA OGLASNE PASICE ALI LOGOTIPA NA SPLETNI STRANI

Spletna stran Informative www.informativa.si je zanimiva za osnovnošolce, dijake, študente, starše, učitelje, profesorje, svetovalne delavce, razstavljavce, sponzorje in širšo javnost. V času od začetka decembra do konca Informative obišče spletno stran več kot 20.000 različnih uporabnikov.

Oglasna pasica je objavljena na vstopni strani in vidna na vseh podstraneh. Logotip je objavljen na eni od podstrani. Logotip oz. oglasna pasica sta na spletni strani vidna od podpisa pogodbe do 20. februarja 2020.

Cena:

 • pasica, 300 točk x 250 točk: 885 EUR/pasico
 • logotip: 300 EUR/logotip

Logotip je treba pripraviti v .JPG obliki in RGB-barvnem prostoru. Spletna pasica je lahko v .SWF ali .JPG obliki. V obeh primerih je treba pripisati povezavo, na katero želite, da se logotip/spletna pasica poveže.

OPOMBA:

Vse tukaj navedene cene so brez 22-% DDV, ki ga plača naročnik. V kolikor ni drugače določeno, veljajo cene za sodelovanje ves čas trajanja prireditve in ne za posamezen dan.

4/ Možnost sponzorskega sodelovanja

Za vse tiste, ki se želite obiskovalcem Informative predstaviti na poseben in vam lasten način, smo pripravili posebne sponzorske pakete, ki združujejo več različnih oblik oglaševanja in ki jih prilagodimo željam in potrebam posameznega naročnika. Na ta način vam lahko predvsem omogočamo bistveno nižjo ceno in bistveno večji učinek promocije.

V nadaljevanju najdete seznam nekaterih sponzorskih paketov, ki smo jih sestavili:

 • Generalni sponzor
 • Zlati sponzor
 • Srebrni sponzor
 • Bronasti sponzor
 • Generalni medijski sponzor
 • Medijski sponzor
 • Glavni štipenditor prireditve
 • Sponzor izobraževanja
 • Sponzor varčevanja
 • Sponzor obiskovalcev
 • Sponzor prevozov
 • Sponzor informacijske tehnologije (IT)
 • Sponzor sejemske kavarne
 • Sponzor daril za razstavljavce
 • Sponzor promocijskih gradiv
 • Sponzor osvežitve
 • Sponzor druženja in mreženja

Za več informacij o možnostih sponzorskega sodelovanja in o podrobnostih posameznih sponzorskih paketov nas pokličite ali pišite: 01 300 32 19, info@informativa.si.

E-PRIJAVA