Za sodelujoče

Vsebina v pripravi.
V primeru, da imate dodatna vprašanja v zvezi z razstavnimi prostori oz. splošno organizacijo, vas vabimo, da se oglasite vodji sejemske razstave:

Sejemska razstava

01 300 32 19