Seznam razstavljavcev 2019 (Arhiv)

SREDNJE ŠOLE, ŠOLSKI CENTRI, DIJAŠKI DOMOVI

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO-SREDNJA ŠOLA
Na srednji šoli izobražujemo v kar 15 programih. Naši gimnazijci opravljajo splošno maturo, ki jim odpira vrata na vse študije. Tehniški in poklicni programi imajo dobro povezavo z gospodarstvom Imamo zanimive obšolske dejavnosti. Višja strokovna šola omogoča pridobitev sodobnih znanj s področja hortikulture, kmetijstva in naravovarstva. Imamo veliko mednarodnih izmenjav ter dobre avtobusne povezave.
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA – BIC LJUBLJANA

- BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, GIMNAZIJA IN VETERINARSKA ŠOLA

- BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, ŽIVILSKA ŠOLA

EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
Smo šola velikih izzivov in velikih možnosti. Programa Ekonomski tehnik in Ekonomska gimnazija sta programa, ki vas lahko popeljeta na zaželeno pot. V katerikoli višješolski, visokošolski ali univerzitetni študij katere koli smeri ali v zaposlitev, ustvarjanje lastnega podjetja. Na šoli uvajamo nove, sodobne metode poučevanja, vzpodbujamo timsko povezovanje. Posebno pozornost namenjamo razvijanju podjetniškega načina razmišljanja in menedžerskih spretnosti. Uspešno se vključujemo v domače in evropske projekte. Naše temeljne vrednote so: USPEŠNOST – dijakinje in dijaki uspešno končajo šolanje v predvidenem roku; ODGOVORNOST – vedno in povsod ravnamo odgovorno; PRIJETNO VZDUŠJE – v šoli vlada prijetno in ustvarjalno delovno vzdušje; STROKOVNOST – sledimo novemu strokovnemu in pedagoškemu znanju; TIMSKO DELO – verjamemo, da s skupnimi močmi (dijaki, učitelji, starši) zmoremo več; PRIPADNOST – tako dijaki kot zapos- leni s svojim vedenjem in dejanji krepimo in zvišujemo ugled in kakovost šole; PRILAGODLJIVOST – sprejemamo različnost in drugačnost; USTVARJALNOST – spodbujamo k večji ustvarjalnosti.
GIMNAZIJA NOVA GORICA
Zagotavljamo široko splošno izobrazbo. Program gimnazija nudi znanja naravoslovnih in družboslovnih predmetov ter različnih tujih jezikov; športni oddelek omogoča prilagoditve pouka aktivnim športnikom. Umetniška gimnazija likovne smeri seznanja z um. dediščino, znanji in veščinami s področij likovnega ustvarjanja; smer gledališče in film je družboslovno-umetniško naravnan program s poudarkom na gledališču in filmu
GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN
Na naši šoli izvajamo štiri programe in sicer: Plovbni tehnik, je edini pomorski program v Sloveniji. Omogoča vodstveno zaposlitev na jadrnicah, jahtah in vseh vrstah ladij po vseh morjih sveta, ter nudi dober zaslužek. Elektrotehnik: izobražuje za poklice prihodnosti – v elektroniki, robotiki in avtomatiki Elektrikar: 3- letni deficitarni program, ki je usmerjen v pridobivanje praktičnega znanja. Gimnazijski program: omogoča pridobivati celostna, izkustvena in uporabna vseživljenjska znanja.
INTEGRALEDU, SVETOVALEC ŠT.1 ZA IZOBRAŽEVANJE V TUJINI
Skupina Integral je največja svetovalna agencija za izobraževanje v tujini s 26-letnimi izkušnjami na tem področju. Kar 17 pisarn se nahaja v Bolgariji, Romuniji, Albaniji, na Hrvaškem in v Srbiji, od jeseni 2017 pa smo prisotni tudi v Sloveniji! Agencija nudi izobraževalne rešitve, prilagojene individualnim potrebam in željam vsake stranke. Naš cilj je uresničitev želja vsake osebe, ki se želi izobraževati v tujini.
JEZIKOVNI CENTER NISTA – JEZIKOVNI TEČAJI IN ŠTUDIJ V TUJINI
Smo jezikovni center Nista iz Kopra, nudimo jezikovne tečaje vseh jezikov v Kopru ter posredujemo jezikovne tečaje in študij v tujini. "Naučite se jezika tam, kjer je doma"- je geslo, katerega se držimo na našem centru za jezikovne tečaje v tujini. Učenje tujih jezikov posredujemo le na najboljših, strokovno kvalitetnih in že preizkušenih šolah, ki delujejo pod okriljem mednarodnih jezikovnih organizacij. Tudi letos bo z nami naš partner iz Velike Britanije, jezikovna šola SELECT ENGLISH-Cambridge! Posredujemo študij v tujini. Nudimo informacije o določenih študijskih programih in univerzah. Vodimo vas skozi vse korake prijavnega procesa in vas informiramo o možnostih pridobitve športne in akademske štipendije. Ponujamo tudi šolanje v Veliki Britaniji na osnovnih in srednjih šolah, ki omogočajo vstop na najprestižnejše univerze v tujini
LTA JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI, SREDNJE ŠOLE V TUJINI, ŠTUDIJ V TUJINI
LTA nudi širok spekter IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V TUJINI: TEČAJE TUJIH JEZIKOV (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, ruščina, portugalščina, kitajščina in japonščina) za otroke, mladino, odrasle in poslovneže na mednarodnih jezikovnih šolah na 5 kontinentih, STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA za mladino, študente in odrasle, SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE na zasebnih in javnih institucijah v tujini, ter ŠTUDIJ na prestižnih univerzah v tujini.
MOSTE.VEČ KOT ŠOLA!
Predstavitev šole (programa, posebnosti …), izdelkov dijakov, promocijskega materiala (glasilo, izročki …), dejavnosti (šolske in obšolske), pogovori z dijaki in profesorji o delu in življenju na šoli, razstava izdelkov dijakov …
OPTIK IN STEKLAR – PERSPEKTIVNA IN ŽELENA POKLICA
Šolski center Rogaška Slatina je majhna šola z velikimi prednostmi. Izvajamo programe: gimnazija, tehnik optik, tehnik steklarstva in steklar – vajenec. Poklici s področja optike in steklarstva so perspektivni in med delodajalci iskani. Pouk bogatimo s številnimi dodatnimi dejavnostmi, od terenskega dela in projektnih dni do strokovnih ekskurzij. Dijakom ponujamo tudi številne obšolske dejavnosti in možnost bivanja v sodobno opremljenem dijaškem domu.
ROŠKA – SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
Srednja ekonomska šola Ljubljana – Roška, je šola sodobnega podjetništva, kjer se dijaki izobražujejo v programu ekonomski tehnik. Med šolanjem pridobivajo sodobna teoretična in praktična podjetniška znanja in tako razvijajo svoj talent in potencial preko raziskovanja, prototipiranja, inoviranja in ideacije, kar jim ob podpori kreativnih učiteljev omogočajo tudi prostori opremljeni po naprednih podjetniških metodologijah.  
SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA LJUBLJANA
"Srednja frizerska šola je edina samostojna frizerska šola v Sloveniji, zato ponuja visoko kvaliteten program in ogromno priložnosti, da se dokažeš kot frizer, vizažist ali model na naših modnih revijah. Poleg frizerstva boš spoznal tudi manikiro, ličenje in lasuljarstvo. Poklic frizerja je ustvarjalen in razgiban, frizerski saloni pa vedno iščejo dobre frizerje. Obišči nas in se prepričaj, da je vse res "
SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA
"Dijaki SGGOŠ bodo v času šolanja deležni urejenega in stimulativnega okolja, ki razvija in krepi samostojnost, ustvarjalnost, natančnost, vztrajnost ter sposobnost presoje in odločanja pri izvajanju strokovnih nalog. Gradbeništvo: gradbeni tehnik, zidar, tesar, pečar, kamnosek, upravljalec gradbene mehanizacije, pomočnik pri tehnologiji gradnje Geodezija: geodetski tehnik Okoljevarstvo: okoljevarstveni tehnik. "
SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA LJUBLJANA
SMGŠ je edina šola v državi, ki izobražuje za medijske in grafične poklice v celoti. Izhajamo iz dolgoletne tradicije in sledimo najnovejšim smernicam v družbi. Dijakom ponujamo kvaliteten pouk na najsodobnejši opremi s področja grafike in medijev. Veliko dodatnih aktivnosti omogoča dijakom osebni razvoj na področju, ki so si ga sami izbrali. Veliko pozornosti pa namenjamo tudi vrednotam, za katere bi želeli, da jih dijaki ponesejo s seboj.
SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA
Srednja šola tehniških strok Šiška bo predstavila izobraževalne programe: tehnik mehatronike, elektrikar, računalnikar, elektrotehnik in tehnik računalništva ter področje solarne tehnike in inteligentnih inštalacij.
SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO LJUBLJANA
V šoli izobražujemo dijake v štirih različnih programih: farmacevtski tehnik,, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik. Vsi programi so bolj naravoslovno obarvani. Poklici, ki jih pridobijo naši dijaki, pomagajo ljudem do boljšega zdravja, počutja in urejenega videza
SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA
Osrednja šola za izobraževanje na likovnem področju.
SREDNJA TRGOVSKA IN ARANŽERSKA ŠOLA LJUBLJANA
Na STRŠ obstaja program aranžerski tehnik, trgovec in ekonomski tehnik (kot nadaljevanje smeri trgovec). Pri vseh poklicih gre v osnovi za trgovske veščine, vendar pri ekonomskem tehniku te gredo v smeri večjega obvladovanja ekonomskih veščin in kompetenc pri pospeševanju prodaje, pri aranžerskem tehniku pa se te veščine združijo z znanji likovnega jezika in veščinami vizualnega (dizajnerskega) pospeševanja prodaje.
SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA
HTMi je med 15 vodilnimi inštituti v svetu in 5 v evropi na področju turizma. Ponujamo tako dodiplomski kot podiplomski študij na področju hotelskega in turističnega managementa in kulinarike. Študij je zelo vpet v praktično usposabljanje in pvoezan z industrijo, kar prinaša izjemno prednost našim diplomantom pri vstopu na trg dela in razvoju kariere. Ponujamo tudi štipendije za slovenske študente.
STROKOVNI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA
"Smo srednja šola, ki pripravlja dijake na začetek dela pri delodajalcu in/ali na nadaljevanje izobraževanja. Nudimo enkratne in zanimive priložnosti za učenje, posebna prednost pa so partnerstva z obrtniki in različnimi podjetji. Poleg rednega izobraževanja izvajamo izobraževanje odraslih, v naš okvir pa sodi tudi avtošola za vse kategorije. Svoje znanje in delo usmerjamo v to, da dijakom omogočimo boljšo prihodnost. Izobraževalni programi: SSI (4 letni program): Logistični tehnik in Ustvarjalec modnih oblačil, PTI (program traja 3+2 leti): Logistični tehnik, Ustvarjalec modnih oblačil, Strojni tehnik, Avtoservisni tehnik, Tehnik mehatronike, SPI (3 letni program): Avtoserviser, Avtokaroserist, Mehatronik operater, Oblikovalec kovin – orodjar (šolski in vajeniški sistem), Klepar krovec, Izdelovalec oblačil, Papirničar (šolski in vajeniški sistem) NPI (2 letni oprogram): Pomočnik v tehnoloških procesih – modul; Ličar in Obdelovalec kovin ter Pomočnik konfekcionarja. Izobraževanje odraslih: Izvajamo vse šolske izobraževalne programe na enoti šole. Avtošola Ježica: Logistični tehnik, voznik, učitelj vožnje, učitelj predpisov, vodja avtošole, temeljna kvalifikacija – voznik. Medpodjetniški izobraževalni centr (MIC): Vzpostavlja sistem izobraževanja in usposabljanja glede na potrebe in zahteve gospodarstva. Organizira in izvaja programe praktičnega usposabljanja dijakov, študentov, brezposelnih, zaposlenih v gospodarstvu in vzpostavlja sodelovanje s podjetji. "
ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA
Prizadevamo si, da bi dijakinje in dijaki v dobrem vzdušju kar najbolje razvili vse svoje talente. Kvaliteten pouk in bogat program ekskurzij ter različnih interesnih dejavnosti od umetnosti do znanosti in športa to zagotavlja v največji meri. Gradimo na dobrih odnosih v razredih in dostopnosti profesorjev ter strokovnih sodelavcev, kar dijakom omogoča, da pridobijo relevantno znanje in potrebne življenjske veščine.
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE
Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje izobražujemo na Srednji poklicni in strokovni šoli za poklice : aranžerski tehnik, hortikulturni tehnik SSI, hortikulturni tehnik PTI, vrtnar in cvetličar; na Višji strokovni šoli pa za poklica: inženir hortikulture in snovalec vizualnih komunikacij in trženja. Nudimo tudi vseživljenjsko Izobraževanje za odrasle udeležence in razne aktualne tečaje in delavnice. Smo najstarejša tovrstna šola v Sloveniji, imamo zanimivo lokacijo v središču države, usposobljene učitelje in predavatelje ter smo prepoznavni in cenjeni med delodajalci doma in v tujini.
ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE
ŠC PET je prepoznaven po izobraževalnih programih s področja telekomunikacij in ekonomije. Šolanje ponujamo na srednji šoli, višji strokovni šoli in izobraževanju odraslih. Vse bolj se uveljavljamo kot šola, ki posveča posebno skrb izobraževanju dijakov s statusom športnika. Vabimo vas, da odprete svoja okna v svet telekomunikacij in ekonomije ter postanete del naše uspešne zgodbe.
TEKMOVANJE POPRI
POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi. Že več kot 10 let je POPRI tisti, ki mladim omogoča razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti. Osnovni namen projekta je prispevati k dvigu sposobnosti mladih za uresničevanje svojih zamisli, kar vključuje prepoznavanje priložnosti, ustvarjalnost, inovativnost, dajanje pobud in sprejemanje tveganj, vodenje, zapisovanje projektov, odločenost za doseganje ciljev, motivacijo, komuniciranje in timsko delo.
TOURISM COLLEGE BAD GLEICHENBERG
Naša zasnova »življenje in učenje skupaj v kampusu« spodbuja razvoj socialnih sposobnosti. Teme, ki so pomembne za prihodnost, kot je digitalizacija, podjetništvo, življenje ali ustvarjalno kuhanje, učimo v malih skupinah, s praktično usmerjenimi načini izobraževanja. Del kurikuluma so eg. hotel & event management, marketing, inovacijsko upravljanje, digitalni turizem in intenzivno usposabljanje glede hrane in pijače.
VEGOVA LJUBLJANA
Vegova Ljubljana, kot krajše imenujemo Elektrotehniško-računalniško strokovno šolo in gimnazijo Ljubljana, je uveljavljena 4-letna srednja šola, ki izobražuje v programih elektrotehnik, tehnik računalništva in tehniška gimnazija. S posredovanjem kakovostnega znanja in z razvijanjem veščin dijake pripravlja za nadaljevanje izobraževanja, vendar jih usposablja tudi za poklic in zaposlitev po končani srednji šoli. Ponaša se z dolgo tradicijo; letos obeležuje že 60. obletnico elektrotehniškega programa.
WALDORFSKA GIMNAZIJA
Waldorfska gimnazija je namenjena mladostnikom, ki si želijo, poleg pridobivanja splošnega akademskega znanja, razviti svoje sposobnosti tudi na področju umetnosti, praktičnega oblikovanja ter dramske dejavnosti, v šolah v naravi, na ekskurzijah in drugih dejavnosti šole. Waldorfska gimnazija mlademu človeku pomaga razviti ustvarjalnost in prožnost v mišljenju, kultivirati občutenja in izrazne sposobnosti ter krepiti voljo, s katero bo sposoben aktivno posegati v svet.

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA - BIC LJUBLJANA
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA,VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO-VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Na srednji šoli izobražujemo v kar 15 programih. Naši gimnazijci opravljajo splošno maturo, ki jim odpira vrata na vse študije. Tehniški in poklicni programi imajo dobro povezavo z gospodarstvom Imamo zanimive obšolske dejavnosti. Višja strokovna šola omogoča pridobitev sodobnih znanj s področja hortikulture, kmetijstva in naravovarstva. Imamo veliko mednarodnih izmenjav ter dobre avtobusne povezave.
FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE VEDE / ABITURA D.O.O. CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
(za FKPV): Študij komerciale, turizma ali poslovne informatike je na Fakulteti za komercialne in poslovne vede zasnovan tako, da lahko študirate tudi ob drugih obveznostih! Redni študij se izvaja na fakulteti v Celju, druge oblike so na voljo tudi v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti in Slovenj Gradcu. Dodiplomski, magistrski in doktorski študij vas poveže z mrežo ljudi največje zasebne izobraževalne organizacije v Sloveniji, ki ima tudi lasten Karierni center. Več na www.studiraj.si! (za Abituro): Ekonomist, poslovni sekretar, organizator socialne mreže, strokovnjak na področju varnosti, informatike, gostinstva in turizma ter velnesa – to lahko postanete z izrednim študijem na višji strokovni šoli Abitura. Šola, ki skupaj s Fakulteto za komercialne in poslovne vede vzpostavlja mrežo ljudi največje zasebne izobraževalne organizacije v Sloveniji, svoje programe izvaja v Celju in Zagorju. Šolanje je usmerjeno v praktične izkušnje, študentom je na voljo tudi Karierni center!
GEA COLLEGE ̶ FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO
GEA College – Fakulteta za podjetništvo je sodoben izobraževalni center, ki nudi uporabna znanja s poudarkom na podjetništvu in managementu. Specializirani visokošolski študijski programi podjetništva z 20 letno tradicijo vsakomur omogočajo razvijanje osebnih potencialov.
INTEGRALEDU, SVETOVALEC ŠT.1 ZA IZOBRAŽEVANJE V TUJINI
Skupina Integral je največja svetovalna agencija za izobraževanje v tujini s 26-letnimi izkušnjami na tem področju. Kar 17 pisarn se nahaja v Bolgariji, Romuniji, Albaniji, na Hrvaškem in v Srbiji, od jeseni 2017 pa smo prisotni tudi v Sloveniji! Agencija nudi izobraževalne rešitve, prilagojene individualnim potrebam in željam vsake stranke. Naš cilj je uresničitev želja vsake osebe, ki se želi izobraževati v tujini.
JEZIKOVNI CENTER NISTA – JEZIKOVNI TEČAJI IN ŠTUDIJ V TUJINI
Smo jezikovni center Nista iz Kopra, nudimo jezikovne tečaje vseh jezikov v Kopru ter posredujemo jezikovne tečaje in študij v tujini. "Naučite se jezika tam, kjer je doma"- je geslo, katerega se držimo na našem centru za jezikovne tečaje v tujini. Učenje tujih jezikov posredujemo le na najboljših, strokovno kvalitetnih in že preizkušenih šolah, ki delujejo pod okriljem mednarodnih jezikovnih organizacij. Tudi letos bo z nami naš partner iz Velike Britanije, jezikovna šola SELECT ENGLISH-Cambridge! Posredujemo študij v tujini. Nudimo informacije o določenih študijskih programih in univerzah. Vodimo vas skozi vse korake prijavnega procesa in vas informiramo o možnostih pridobitve športne in akademske štipendije. Ponujamo tudi šolanje v Veliki Britaniji na osnovnih in srednjih šolah, ki omogočajo vstop na najprestižnejše univerze v tujini
JEZIKOVNI CENTER NISTA – JEZIKOVNI TEČAJI IN ŠTUDIJ V TUJINI
Smo jezikovni center Nista iz Kopra, nudimo jezikovne tečaje vseh jezikov v Kopru ter posredujemo jezikovne tečaje in študij v tujini. "Naučite se jezika tam, kjer je doma"- je geslo, katerega se držimo na našem centru za jezikovne tečaje v tujini. Učenje tujih jezikov posredujemo le na najboljših, strokovno kvalitetnih in že preizkušenih šolah, ki delujejo pod okriljem mednarodnih jezikovnih organizacij. Tudi letos bo z nami naš partner iz Velike Britanije, jezikovna šola SELECT ENGLISH-Cambridge! Posredujemo študij v tujini. Nudimo informacije o določenih študijskih programih in univerzah. Vodimo vas skozi vse korake prijavnega procesa in vas informiramo o možnostih pridobitve športne in akademske štipendije. Ponujamo tudi šolanje v Veliki Britaniji na osnovnih in srednjih šolah, ki omogočajo vstop na najprestižnejše univerze v tujini
LTA JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI, SREDNJE ŠOLE V TUJINI, ŠTUDIJ V TUJINI
LTA nudi širok spekter IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V TUJINI: TEČAJE TUJIH JEZIKOV (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, ruščina, portugalščina, kitajščina in japonščina) za otroke, mladino, odrasle in poslovneže na mednarodnih jezikovnih šolah na 5 kontinentih, STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA za mladino, študente in odrasle, SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE na zasebnih in javnih institucijah v tujini, ter ŠTUDIJ na prestižnih univerzah v tujini.
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE
Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje izobražujemo na Srednji poklicni in strokovni šoli za poklice : aranžerski tehnik, hortikulturni tehnik SSI, hortikulturni tehnik PTI, vrtnar in cvetličar; na Višji strokovni šoli pa za poklica: inženir hortikulture in snovalec vizualnih komunikacij in trženja. Nudimo tudi vseživljenjsko Izobraževanje za odrasle udeležence in razne aktualne tečaje in delavnice. Smo najstarejša tovrstna šola v Sloveniji, imamo zanimivo lokacijo v središču države, usposobljene učitelje in predavatelje ter smo prepoznavni in cenjeni med delodajalci doma in v tujini.
TEKMOVANJE POPRI
POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi. Že več kot 10 let je POPRI tisti, ki mladim omogoča razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti. Osnovni namen projekta je prispevati k dvigu sposobnosti mladih za uresničevanje svojih zamisli, kar vključuje prepoznavanje priložnosti, ustvarjalnost, inovativnost, dajanje pobud in sprejemanje tveganj, vodenje, zapisovanje projektov, odločenost za doseganje ciljev, motivacijo, komuniciranje in timsko delo.
TOURISM COLLEGE BAD GLEICHENBERG
Naša zasnova »življenje in učenje skupaj v kampusu« spodbuja razvoj socialnih sposobnosti. Teme, ki so pomembne za prihodnost, kot je digitalizacija, podjetništvo, življenje ali ustvarjalno kuhanje, učimo v malih skupinah, s praktično usmerjenimi načini izobraževanja. Del kurikuluma so eg. hotel & event management, marketing, inovacijsko upravljanje, digitalni turizem in intenzivno usposabljanje glede hrane in pijače.
VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE IN VIŠJA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Študij vzpostavlja ustrezno samozavest študenta, ki temelji na uporabnem znanju in zavedanju, da lahko pomembno prispeva k oblikovanju informacij za poslovno odločanje in s tem k zmanjšanju poslovnih tveganj. Pridobljena samozavest študentu daje sposobnost kritične presoje dogajanj v združbi in mu omogoča uspešno soočanje z izzivi v praksi in prevzemanju ustrezne odgovornosti za svoje predloge in odločitve.

SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJE

ACADEMIA
"Academia izvaja programe usposabljanj, izobraževanj in zaposlovanj, namenjene osebnostnemu razvoju odjemalcev ter boljšim možnostim zaposlovanja na mednarodnih gospodarskih trgih. Med odjemalci smo prepoznavni kot visoko kakovostna izobraževalna institucija za pridobitev kompetenc, ki jim omogočajo pomembno konkurenčno prednost. Izvajamo študijske programe: – Ekonomist (Komercialist, Računovodja in Turizem) – Gradbeništvo – Medijska produkcija – Strojništvo – Varovanje "
ŠČ PET LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
"Višja strokovna šola ŠC PET Ljubljana vabi k vpisu v redni in izredni študij (VI/I), za študijsko leto 2019/18. Razpisana programa Ekonomist in Telekomunikacije se bosta izvajala kot redni in izredni študij. Pri prvem programu se študenti v drugem letniku usmerijo v modul Poslovna logistika, Zavarovalništvo ali Bančništvo. V programu Telekomunikacije pa se študenti odločijo za eno od smeri:  Elektronska komunikacijska omrežja in naprave, Multimedijski sistemi ali Trženje in prodaja."
ŠOLSKI CENTER KRANJ, VSŠ
Izvajamo porgrame: mehatronika, informatika, elektroenergetika, ekonomist, varovanje, organizator socialne mreže, poslovni sekretar.
ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Višja strokovna šola Škofja Loka je nastala zaradi potreb gospodarstva po strokovno in praktično usmerjenih inženirjih. Izobražuje bodoče inženirje strojništva in lesarstva. V tesnem sodelovanju z gospodarstvom študentom in študentkam zagotavljamo znanja, ki jih bodo kot inženirji potrebovali v sodobnih, avtomatiziranih in informatiziranih proizvodnih procesih. S sodobno učno tehnologijo ponujamo zanimiv študij, ki ga študneti nadgradijo s praktičnim delom v podjetjih.
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ŠC SREČKA KOSOVELA SEŽANA
VSŠ Sežana je bila ustanovljena leta 2008 v okviru ŠC Sežana. Razpisuje dva študijska programa: oblikovanje materialov in fotografija. Študij oblikovanja materialov je naravnan k praktičnemu in kreativnemu oblikovalskemu delu z naravnim kamnom, študij fotografije pa študente usposobi na različnih fotografskih, video in drugih vizualnih področjih. Z zaključkom študija študent pridobi naziv inženir/inženirka oblikovanja materialov oz. inženir/inženirka fotografije.
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled je prva gostinska strokovna šola v Sloveniji. Izvajamo programaGostinstvo in turizem ter Velnes. Zagotavljamo odlične pogoje za študij, v središču pozornosti je praktično izobraževanje, ki poteka v šolskem hotelu Astoria, v partnerskih podjetjih in preko programa Erasmus+. Naše poslanstvo je kakovostno izobraževanje in usposabljanje - Z Bleda. Med zvezde.
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA KOZMETIKO IN VELNES LJUBLJANA
VSŠKV - Višja strokovna šola za kozmetiko un velnes Ljubljana je zasebna višja strokovna šola, ki zaseda vodilno mesto po številu vpisanih študentov v programa Kozmetika in Velnes. Verjamemo, da ta rezultat ni naključje, pač pa odraz kakovosti dela, široke mreže delodajalcev, s katerimi šola sodeluje, ugleda šole in številnih možnosti za razvoj posameznika tako na osebnem kot na profesionalnem področju, ki jih šola študentom ponuja.

VISOKE ŠOLE, FAKULTETE, UNIVERZE, ŠTUDENTSKI DOMOVI

ALMA MATER EUROPAEA
AREMA – VISOKA ŠOLA ZA REGIONALNI MANAGEMENT
Arema izvaja program Management transportne logistike, njena posebnost pa je način izvajanja programa, saj predavanja potekajo po "vikend modelu" avstrijske univerze (en vikend na mesec). Program traja 3 leta, za študente in diplomante logističnega inženirstva pa je možen vpis v intenzivni program študija, ki se zaključi v letu in pol. Diplomanti pridobijo naziv diplomirani manager transportne logistike in stopnjo izobrazbe VI/2.
BUSINESS AND HOTEL MANAGEMENT SCHOOL SWITZERLAND (BHMS Switzerland)
B.H.M.S. je ena vodilnih svetovnih gostinskih šol, ki se nahaja v osrčju Luzerna, enega najlepših in najbolj obiskanih mest v Švici. Šola za poslovni in hotelirski management je članica šol Bénédict Education Group, ki je bila ustanovljena leta 1928 in je ena največjih zasebnih izobraževalnih organizacij v Švici. Od leta 1998 B.H.M.S. pripravlja študente na uspeh v globalni karieri, pri čemer uporablja Švicarsko zasnovo izobraževanja, sestavljeno iz štirih stebrov: • Kakovostno akademsko izobraževanje – akreditirane in priznane diplome. B.H.M.S. šola za poslovni in hotelirski management in Univerza Roberta Gordona (RGU) sta oblikovali hitri in kakovostni univerzitetni diplomski ali magistrski program znanosti v Švici.• Zagotovljeno pripravništvo – usposabljanje v industriji je sestavni del študijskega programa B.H.M.S. Šola organizira eno konkretno usposabljanje na leto v Švici ali v tujem podjetju, ki je bilo skrbno izbrano kot mesto usposabljanja. • Osebni razvoj – akademski kurikulum B.H.M.S. razvija mehke spretnosti učencev, kot je razvoj vodenja. • Karierna praksa B.H.M.S. ima lastno podjetje za delo »Masterwork«, ki vsem diplomantom pomaga pridobiti prvo mednarodno poklicno mesto. Po diplomi zagotavljamo ponudbe za delo. Naši programi: univerzitetni diplomski študij gostinskega managementa, diploma iz svetovnega poslovnega managementa, dodiplomski študij kulinarike, podiplomski študij hotelirstva, podiplomski študij kulinarike, magisterij iz mednarodnega gostinskega poslovanja, magisterij znanosti iz globalnega poslovnega managementa, diploma MBA BHMS s 3 različnimi specializacijami: podjetništvo in inovacije, trženje in digitalno poslovanje ali mednarodne finance in naložbe.
EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA/FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE/FAKULTETA ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE
Programi na Novi univerzi oz. njenih treh članicah (Evropska pravna fakulteta, Fakulteta za državne in evropske študije in Fakulteta za slovenske in mednarodne študije) imajo mednarodne in praktične poudarke. Fakultete postajajo vse bolj široko odprto okno v svet, študenti pa so tukaj na prvem mestu. Vibrantnost študija dodatno obogati izvajanje programov na štirih lokacijah (Kranj, Nova Gorica, Maribor in Ljubljana), možnost e-izobraževanja, prilagojeni urniki pa zagotavljajo toliko mirnejše usklajevanje vsakodnevnih opravil. Preberite več na www.nova-uni.si.
FAKULTETA ZA DIZAJN, PRIDRUŽENA ČLANICA UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Na Fakulteti za dizajn se kalijo dizajnerji znotraj sodobnega, interdisciplinarno naravnanega visokošolskega strokovnega in magistrskega študijskega programa, zasnovanega po bolonjski deklaraciji in standardih. Študentje petih smeri (notranja oprema, tekstilije in oblačila, vizualne komunikacije, dizajn management, nakit) so po opravljenem študiju zaposljivi v gospodarskih panogah, kjer se razvijajo vrhunsko izdelani izdelki z visoko dodano vrednostjo.
FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE VEDE / ABITURA D.O.O. CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
(za FKPV): Študij komerciale, turizma ali poslovne informatike je na Fakulteti za komercialne in poslovne vede zasnovan tako, da lahko študirate tudi ob drugih obveznostih! Redni študij se izvaja na fakulteti v Celju, druge oblike so na voljo tudi v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti in Slovenj Gradcu. Dodiplomski, magistrski in doktorski študij vas poveže z mrežo ljudi največje zasebne izobraževalne organizacije v Sloveniji, ki ima tudi lasten Karierni center. Več na www.studiraj.si! (za Abituro): Ekonomist, poslovni sekretar, organizator socialne mreže, strokovnjak na področju varnosti, informatike, gostinstva in turizma ter velnesa – to lahko postanete z izrednim študijem na višji strokovni šoli Abitura. Šola, ki skupaj s Fakulteto za komercialne in poslovne vede vzpostavlja mrežo ljudi največje zasebne izobraževalne organizacije v Sloveniji, svoje programe izvaja v Celju in Zagorju. Šolanje je usmerjeno v praktične izkušnje, študentom je na voljo tudi Karierni center!
FAKULTETA ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani je zasebni visokošolski zavod, ki izvaja izobraževalno, znanstveno, raziskovalno, študijsko in svetovalno dejavnost na področju psihoterapije in psihologije. Izvaja naslednje študijske programe: Psihoterapevtska znanost (1. in 2. bolonjska stopnja), Psihologija (1. in 2. bolonjska stopnja), Psihoterapevtska propedevtika, specialistični študiji psihoterapevtskih pristopov (Psihoanalitična, Geštalt in Sistemska psihoterapija, Analitična psihologija, Lacanovska psihoanaliza, Psihoterapija otrok in mladostnikov) in druga izobraževanja. V okviru SFU Ljubljana deluje tudi psihoterapevtska Ambulanta.
FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE
Študijski programi na FUDŠ sledijo NAČELOM UPORABNOSTI, saj želimo študente usposobiti za PRAKTIČNO REŠEVANJE organizacijskih in družbenih problemov v gospodarstvu, javnem sektorju in civilni družbi. Izvajamo dodiplomske študijske programe Uporabne družbene študije, Socialni menedžment in Psihosocialna pomoč; magistrska študijska programa Medkulturni menedžment in Psihosocialna pomoč ter doktorski študijski program Sociologija.
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je sodobna in ambiciozna fakulteta, prepoznana po kakovostnem visokošolskem izobraževanju na vseh treh bolonjskih stopnjah s področja zdravstvene nege, promocije zdravja in zdravstvenega managementa. Fakulteta vam omogoča znanstveno-raziskovalno delovanje ter mednarodne izmenjave v EU.
GEA COLLEGE ̶ FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO
GEA College – Fakulteta za podjetništvo je sodoben izobraževalni center, ki nudi uporabna znanja s poudarkom na podjetništvu in managementu. Specializirani visokošolski študijski programi podjetništva z 20 letno tradicijo vsakomur omogočajo razvijanje osebnih potencialov.
HTMi - HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT INSTITUT
HTMi je med 15 vodilnimi inštituti v svetu in 5 v evropi na področju turizma. Ponujamo tako dodiplomski kot podiplomski študij na področju hotelskega in turističnega managementa in kulinarike. Študij je zelo vpet v praktično usposabljanje in pvoezan z industrijo, kar prinaša izjemno prednost našim diplomantom pri vstopu na trg dela in razvoju kariere. Ponujamo tudi štipendije za slovenske študente.
IAM – INŠTITUT IN AKADEMIJA ZA MULTIMEDIJE
"Poslanstvo šole je zagotavljati vrhunsko strokovno izobražene in usposobljene kadre (diplomante), ki bodo dosegali najvišje mednarodne izvedbene standarde na področju (multi) medijske produkcije in se bodo takoj po zaključku študija uspešno vključili v delo podjetij in ustanov. Vizija IAM je postati vodilna izobraževalna in razvojno-strokovna ustanova v Sloveniji in širše za področje (multi)medijske produkcije. Študentom želimo ponuditi najboljšo učno izkušnjo na področju (multi)medijske produkcije. IAM vizijo uresničuje s sodobno zasnovo programa, ki omogoča izbirnost in hitro prilagajanje novostim in zahtevam stroke ter trga, sodobnimi učnimi prostori in opremo, kvalitetnim pedagoškim kadrom in povzanostjo z velikim številom medijskih podjetij. "
INTEGRALEDU, SVETOVALEC ŠT.1 ZA IZOBRAŽEVANJE V TUJINI
Skupina Integral je največja svetovalna agencija za izobraževanje v tujini s 26-letnimi izkušnjami na tem področju. Kar 17 pisarn se nahaja v Bolgariji, Romuniji, Albaniji, na Hrvaškem in v Srbiji, od jeseni 2017 pa smo prisotni tudi v Sloveniji! Agencija nudi izobraževalne rešitve, prilagojene individualnim potrebam in željam vsake stranke. Naš cilj je uresničitev želja vsake osebe, ki se želi izobraževati v tujini.
JEZIKOVNI CENTER NISTA – JEZIKOVNI TEČAJI IN ŠTUDIJ V TUJINI
Smo jezikovni center Nista iz Kopra, nudimo jezikovne tečaje vseh jezikov v Kopru ter posredujemo jezikovne tečaje in študij v tujini. "Naučite se jezika tam, kjer je doma"- je geslo, katerega se držimo na našem centru za jezikovne tečaje v tujini. Učenje tujih jezikov posredujemo le na najboljših, strokovno kvalitetnih in že preizkušenih šolah, ki delujejo pod okriljem mednarodnih jezikovnih organizacij. Tudi letos bo z nami naš partner iz Velike Britanije, jezikovna šola SELECT ENGLISH-Cambridge! Posredujemo študij v tujini. Nudimo informacije o določenih študijskih programih in univerzah. Vodimo vas skozi vse korake prijavnega procesa in vas informiramo o možnostih pridobitve športne in akademske štipendije. Ponujamo tudi šolanje v Veliki Britaniji na osnovnih in srednjih šolah, ki omogočajo vstop na najprestižnejše univerze v tujini
LTA JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI, SREDNJE ŠOLE V TUJINI, ŠTUDIJ V TUJINI
LTA nudi širok spekter IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V TUJINI: TEČAJE TUJIH JEZIKOV (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, ruščina, portugalščina, kitajščina in japonščina) za otroke, mladino, odrasle in poslovneže na mednarodnih jezikovnih šolah na 5 kontinentih, STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA za mladino, študente in odrasle, SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE na zasebnih in javnih institucijah v tujini, ter ŠTUDIJ na prestižnih univerzah v tujini.
MLC LJUBLJANA
MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana je edina fakulteta v slovenskem visokošolskem prostoru, ki izvaja interdisciplinarna študijska programa prve in druge Bolonjske stopnje managementa in poslovnega prava po zgledu uveljavljenih tujih univerz in poslovnih šol. Študentje s prakso in profesionalnim razvojem pridobijo veščine, ki jim zagotavljajo visoko stopnjo zaposljivosti.
ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA
Študentski dom Ljubljana poleg bivanja študentom nudi pogoje za študij (učilnice, glasbene sobe), rekreacijo (fitnesi na vseh lokacijah, zunanja fitnesa v Rožni dolini in za Bežigradom, tenis, nogomet, košarka, odbojka, vodene skupinske vadbe), prostočasne dejavnosti (sodelovanje v projektih pridobivanja kompetenc, domske igre, Majske igre, kulturni dogodki) in kakovostno prehrano (restavracija v Rožni dolini s študentskim potrebam prilagojenimi meniji). Naš slogan: Občuti dom!
TEKMOVANJE POPRI
POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi. Že več kot 10 let je POPRI tisti, ki mladim omogoča razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti. Osnovni namen projekta je prispevati k dvigu sposobnosti mladih za uresničevanje svojih zamisli, kar vključuje prepoznavanje priložnosti, ustvarjalnost, inovativnost, dajanje pobud in sprejemanje tveganj, vodenje, zapisovanje projektov, odločenost za doseganje ciljev, motivacijo, komuniciranje in timsko delo.
UNIVERSITÄT KLAGENFURT
Študij na Univerzi Alpe-Adria: Alpen-Adria-Universität (AAU) je mlada in živahna univerza s kampusom, ki gosti približno 10.000 študentov, ki si prizadevajo za izobraževanje in raziskave. Široka paleta predmetov obsega študijske programe na področju humanistike, tehničnih znanosti in poslovne administracije ter ekonomije, pa tudi študijske programe, ki vodijo do akreditacije srednješolskih učiteljev, z izbiro med desetimi različnimi predmeti.
VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA
VISOKA ŠOLA ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM BLED
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Bled in deluje od leta 2010. Zavod izvaja dva visokošolska študijska programa: Hotelirstvo in turizem in Zdravstveni turizem. Oba študijska programa se izvajata na Bledu, kraju s prepoznavno tradicijo turizma in hotelirstva. Študente spodbujamo k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Spoštujemo študentove nove zamisli in jih motiviramo k njihovemu svobodnemu izražanju. Trudimo se, da bi naši študentje postali močan partner in zaveznik podjetjem pri razvoju turizma v Sloveniji. Zagovarjamo enakopravnost spolov in podpiramo združevanje poklicnega in družinskega življenja. Smo institucija, ki se izreka za spoštovanje različnosti in enakopravnosti ne samo vseh tistih, ki so povezani z VŠHTB, temveč tudi preko lastnih meja.
VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE IN VIŠJA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Študij vzpostavlja ustrezno samozavest študenta, ki temelji na uporabnem znanju in zavedanju, da lahko pomembno prispeva k oblikovanju informacij za poslovno odločanje in s tem k zmanjšanju poslovnih tveganj. Pridobljena samozavest študentu daje sposobnost kritične presoje dogajanj v združbi in mu omogoča uspešno soočanje z izzivi v praksi in prevzemanju ustrezne odgovornosti za svoje predloge in odločitve.
VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA
Visoka šola za varstvo okolja obeležuje desetletnico delovanja. Izvajamo študijska programa Varstvo okolja in ekotehnologije na dodiplomski in magistrski stopnji. Gre za interdisciplinarni študij o okolju, naravi, ekologiji, obremenjevanju okoljskih virov, ravnanju z odpadki, okoljskih problemih in rešitvah.
VIST – VISOKA ŠOLA ZA STORITVE, ODDELEK ZA FOTOGRAFIJO
"Visokošolski študijski program fotografije na VIST nudi študentom široke teoretske, ustvarjalne in tehnične osnove in jih dobro usposablja za delo v praksi. Pokriva več zvrsti fotografije – avtorsko, reklamno in modno ter dokumentarno in reportažno fotografijo. Šola razpolaga z odličnimi kadri in infrastrukturo. Študenti po končanem študiju prejmejo naziv diplomirani fotograf/inja. Možen je tudi delni študij v modulih. "
VIST – VISOKA ŠOLA ZA STORITVE, ODDELEK ZA KOZMETIKO
"Visoka šola za storitve (VIST) izvaja edina visokošolska študija s področja kozmetike in velnesa v Sloveniji: – dodiplomski program Kozmetika (1. st.) – magistrski program Kozmetika (2. st.) Študija sledita hitremu napredku kozmetične znanosti in omogočata najvišjo usposobljenost za strokovno delo. Zapolnjujeta vrzel med dermatologijo in kozmetiko. Naši diplomanti so visoko zaposljivi in cenjeni tako doma kot v tujini! "
ZSEM ZAGREB SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
Zagrebška šola za ekonomijo in management je zasebna poslovna hrvaška šola v Zagrebu, ustanovljena leta 2002. ZŠEM zagotavlja dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje na področju ekonomije, managementa, financ, marketinga in računovodstva. Zagrebška šola za ekonomijo in management izobražuje bodoče hrvaške gospodarske in poslovne strokovnjake in je postala središče za razmišljanje in razpravo o sodobnih gospodarskih in poslovnih vprašanjih na Hrvaškem. Z več kot 1200 dodiplomskih študentov, več kot 150 podiplomskih študentov in več kot 2800 diplomantov skupnost ZŠEM nenehno raste. Zagrebška šola za ekonomijo in management je dosegla akreditacijo AACSB, ki ji omogoča vstop v ekskluzivni klub 5 % najboljših poslovnih šol na svetu. Akreditacija je potrdila status ZŠEM vodilne poslovne šole na Hrvaškem. Omeniti je treba, da ekskluzivni klub akreditiranih institucij vključuje priznane univerze z vsega sveta, kot so Harvard, Yale, Stanford in mnogi drugi; Zagrebška šola za ekonomijo in management je prestala stroga merila, ki veljajo za najboljše šole na svetu. V vseh svojih desetletjih prizadevanj za doseganje odličnosti je bila Zagrebška šola za ekonomijo in management znana po kakovosti svojega programa, mednarodnih standardih, ki jih spoštuje, in hitrosti zaposlovanja svojih nedavnih diplomantov. Zelo smo ponosni, da je poslovna skupnost med prvimi prepoznala kakovost dela, ki smo ga opravili. Zagrebška šola za ekonomijo in management je bila nedavno razglašena za tretjo najboljšo poslovno šolo v vzhodni Evropi na svetovni konferenci Eduniversal World Convention 2018, kaj jo je združilo z Ekonomsko univerzo v Pragi, Univerzo Corvinus v Budimpešti in Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
Univerza na Primorskem je medgeneracijsko prijazen in interdisciplinarno uravnotežen prostor svobode človekovega duha. Z dvigom na raven svetovno najuspešnejših univerz, prepoznavnih po odličnem učenju in izjemnem raziskovanju, bomo našim študentom, učiteljem in raziskovalcem omogočili vključevanje v svetovne znanstvenoizobraževalne tokove. Tega si zagotovo želimo prav vsi, še posebej študenti, ki morajo biti naša prva misel na univerzi.
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE (UP FHŠ)
Fakulteta za humanistične študije je prepoznavna po osebnem pristopu do študentov in majhnih študijskih skupinah. Predstavila bo univerzitetne študijske programe 1. stopnje: Geografija, Italijanistika, Komuniciranje in mediji, Medkulturno jezikovno posredovanje, Slovenistika ter Zgodovina; univerzitetne dvopredmetne študijske programe 1. stopnje: Arheologija, Geografija in Zgodovina. Predstavljeni bodo tudi študijski programi 2. stopnje: Arheološka dediščina Sredozemlja, Geografija, Italijanistika, Komuniciranje in mediji, Jezikovno posredovanje in prevajanje, Zgodovina, Kulturni študiji in antropologija ter Slovenistika. Naši diplomanti so široko razgledani humanisti in družboslovci, kar jim omogoča raznolike zaposlitvene možnosti.
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA MANAGEMENT (UP FM)
Fakulteta za management je poslovna šola, katere poslanstvo je izobraževanje in raziskovanje na področju družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu. Odlikujejo jo široka zastopanost področij in programov za izobraževanje, fleksibilnost, individualen pristop k študiju, ugledni predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami v praksi, močna prepletenost s poslovno prakso in odlična mednarodna vpetost. In ne nazadnje … Fakulteta za management je fakulteta za študente, ki so njen največji potencial. Med našimi študenti so ambiciozni, kreativni  in perspektivni posamezniki, zagnani mladi podjetniki in inovatorji, že uveljavljeni in ugledni managerji, uspešni športniki, bodoči znanstveniki …  Vsi, ki želite dobiti ali nadgraditi znanje managementa, vabljeni na Fakulteto za management v Koper.
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (UP FAMNIT)
Sodobni svet potrebuje interdisciplinarna znanja. Na UP FAMNIT v Kopru smo zato zasnovali interdisciplinarne in med seboj prepletene študijske programe (dodiplomski univerzitetni, 1. bolonjska stopnja): Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in informatika, Bioinformatika, Varstvena biologija, Sredozemsko kmetijstvo in Biopsihologija.
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA (UP PEF)
Pedagoška fakulteta bo v študijskem letu 2017/2018 razpisala naslednje dodiplomske študijske programe 1. stopnje: Pedagogika (UN), Razredni pouk (UN) in Predšolska vzgoja (VS); podiplomske študijske programe 2. stopnje: Inkluzivna pedagogika, Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, Razredni pouk, Socialna pedagogika, Zgodnje učenje; in podiplomska študijska programa 3. stopnje: Edukacijske vede in poučevanje, Zgodnje učenje. Izredni študij nekaterih študijskih programov se izvaja tudi na dislociranih enotah
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA (UP FTŠ TURISTICA)
Fakulteta za turistične študije - Turistica je največja turistična fakulteta v Sloveniji, ki v sodelovanju z vodilnimi turističnimi institucijam v svetu izobražuje za globalno inovativen in lokalno odgovoren turizem. Turistica izvaja na 1. stopnji dva univerzitetna študijska programa: redni študij Turizem in izredni študij Kulturni turizem ter dva visokošolska strokovna študijska programa: redni študij Management turističnih podjetij, ki ga kot izredni študij izvaja tudi v angleškem jeziku ter izredni študij Management turističnih destinacij, ki ga izvaja na enoti v Ljubljani. Diplomanti višješolskih študijskih programov iz področja turizma in gostinstva se lahko vpišejo neposredno v 2. letnik strokovnih študijskih programov (MTD in MTP), saj se jim prizna vseh 60 ECTS za 1. letnik. V ta namen Turistica v študijskem letu 2019/2020 prvič ponuja tudi nadaljevanje študija v 2. letniku na študijskem programu Management turističnih podjetij (izredno) na novi enoti v Mariboru. Vsi programi 1. stopnje obsegajo 180 ECTS. Kot edina fakulteta v Sloveniji Turistica izvaja še magistrska študijska programa (120 ECTS): splošni Turizem (redno in izredno) in specializirani Dediščinski turizem (interdisciplinarno s Fakulteto za humanistične študije- redno) ter doktorski študijski program (180 ECTS): Inovativni turizem (izredno).
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU (UP FVZ)
Znanje za zdravje. Poslanstvo Fakultete za vede o zdravju je izobraževati in raziskovati -  biti center ustvarjanja in prenosa znanja na področju zdravja, prehrane in gibanja, ki je uveljavljen doma in v tujini. Fakulteta za vede o zdravju izvaja prepoznavne študijske programe: Zdravstvena nega, Prehransko svetovanje – dietetika in Aplikativna kineziologija. Študij je možno nadaljevati na podiplomskem študiju na programih Zdravstvena nega in Dietetika (2. stopnja) ter na programu Aplikativna kineziologija (2. in 3. stopnja).
PODRUŽNICA MOSKOVSKE DRŽAVNE UNIVERZE M. V. LOMONOSOV V KOPRU
Univerza na Primorskem je novembra 2017 z Moskovsko državno univerzo M. V. Lomonosova ustanovila prvo evropsko podružnico te elitne ruske universe. Mesto Koper je s tem postalo prvo evropsko izobraževalno središče Univerze Lomonosova, s tem pa tudi stičišče med Evropo in Rusijo na področju znanstveno-raziskovalnega in gospodarskega sodelovanja. Podružnica bo v študijskem letu 2018/2019 razpisala naslednje študijske programe Ekonomija in finance (magistrski program), Matematika (magistrski program), Politologija – mednarodni odnosi (magistrski program) in tečaj ruskega jezika.
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, KARIERNI CENTER UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Prek kariernih svetovalcev, ki so v pomoč pri študijskem in kariernem odločanju, ter s povezovanjem akademskega in družbenega okolja omogoča Karierni center Univerze na Primorskem svojim diplomantom lažji in kakovostnejši vstop na trg dela. Izvaja tudi vrsto brezplačnih dogodkov in izobraževanj, predstavitve delodajalcev na fakultetah v obliki Kariernih dni, obiske v delovnih okoljih, nudi informiranje in poglobljeno osebno karierno svetovanje. Več informacij na: www.kariernicenter.upr.si.
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA (VPIS UP)
Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem (VPIS UP) kandidatom za vpis omogoča neposreden stik z univerzo. VPIS UP: vodi prijavno-sprejemne postopke za vpis v študijske programe 1. stopnje Univerze na Primorskem, izvaja postopke priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na 1. stopnji, sodeluje s svetovalnimi službami srednjih šol in drugih izobraževalnih zavodov, informira in svetuje kandidatom za vpis, sodeluje pri informativnih dnevih in izdeluje različne analize in statistična poročila.

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI
Univerza v Ljubljani je z bogato tradicijo najstarejša univerza v Sloveniji, ustanovljena leta 1919. Več kot 40.000 študentov dopolnjuje in razvija svoje znanje na tej hkrati največji izobraževalni ustanovi, ki slovi po kakovostnih družboslovnih, naravoslovnih, humanističnih in tehničnih študijskih programih ter umetniških dosežkih treh akademij. Nadvse uspešna je tudi na področju raziskovalne dejavnosti, zato je zasluženo tudi osrednja in največja raziskovalna institucija v Sloveniji s kar trideset odstotki vseh registriranih raziskovalcev. Spodbuja interdisciplinarni in multidisciplinarni študij ter izmenjuje svoje dosežke na področju znanosti in umetnosti z drugimi univerzami in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami. Posebna skrb Univerze v Ljubljani je tudi prenos znanja v gospodarstvo, zato tesno sodeluje s slovenskimi in tujimi podjetji. Med njenimi partnerji so multinacionalke in najuspešnejša domača podjetja.
UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO
Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani izobražuje mlade glasbene umetnike - ustvarjalce in poustvarjalce ter glasbene pedagoge. Študenti imajo med študijem široke možnosti za umetniško udejstvovanje na številnih koncertih, tudi z našimi profesionalnimi orkestri. Vpis je mogoč samo z uspešno opravljenim preizkusom glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja.
UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani je umetniška, izobraževalna in raziskovalna ustanova. Ponuja študij na naslednjih študijskih programih: Slikarstvo (smeri: Slikarstvo, Grafika, Video in novi mediji), Kiparstvo, Oblikovanje vizualnih komunikacij (smeri: Fotografija, Grafično oblikovanje, Ilustracija), Industrijsko in unikatno oblikovanje (smeri: Industrijsko oblikovanje, Unikatno oblikovanje), Konserviranje in restavriranje likovnih del.
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je pestra naravoslovno-tehniška akademska skupnost profesorjev, raziskovalcev in študentov, ki deluje na področju narave in naravnih virov. Vabimo vas, da spoznate zanimive študijske programe vseh bolonjskih stopenj. Pridružite se ljudem, ki jih druži strokovnost, ljubezen do raziskovalnega dela in bodo tudi v prihodnje nepogrešljivi zaradi svojega znanja. Biotehniška fakulteta – naravna izbira!
UNIVERZA V LJUBLJANI, CENTER ZA OBŠTUDIJSKO DEJAVNOST
Center za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani razpisuje pester nabor različnih aktivnosti, ki niso del študijskega programa. Študenti se lahko vključijo v več kot 80 športnih programov letno in obiščejo druge izobraževalne dogodke s poročja kulture, varovanja zdravja in okolja, idr. področij.
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani izvaja najboljšim mednarodnim šolam primerljive bolonjske programe. Najnovejše metode izobraževanja v sodobnem in kreativnem okolju ter priznani, uveljavljeni mednarodni in domači predavatelji ustvarjajo najboljše pogoje za študij in osebni razvoj. Diplomanti so po zaključku šolanja oboroženi z uporabnim znanjem in sposobnostmi, ki jim omogočajo hitro zaposlitev v slovenskem in mednarodnem okolju. Ne zamudite priložnosti, da se na stojnici Ekonomske fakultete prepričate, da smo pr(a)va izbira.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani velja po splošnem prepričanju za eno boljših srednjevropskih arhitekturnih šol. Njen kvalitetni nivo potrjujejo številni uspešni študenti in diplomanti, ki dosegajo zavidljive rezultate tako doma kot v tujini, prav tako pa tudi kvaliteten pedagoški kader, ki učinkovito pokriva večino sodobnih vidikov arhitekturnega in urbanističnega ustvarjanja. Na fakulteto je vpisanih okoli tisoč študentov.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani je največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji in med večjimi v Evropi. Razvija temeljne in aplikativne družboslovne discipline ter daje velik poudarek njihovemu prepletanju. Fakulteta za družbene vede nudi široko paleto vznemirljivih znanj s temeljnih področij sociologije, politologije, komunikologije, novinarstva in kulturologije.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je vodilna izobraževalna ustanova za elektrotehniko v Sloveniji. Poleg elektronike in elektroenergetike razvijamo in gradimo področja informacijsko komunikacijskih tehnologij, avtomatike, robotike, biomedicinske tehnike, mehatronike in tehniške kakovosti, prav vsa področja pa so prežeta z računalništvom in informatiko ter multimedijskimi rešitvami.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO
Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani je edina visokošolska organizacija v Republiki Sloveniji, ki izvaja enoviten magistrski študij farmacije, univerzitetni in magistrski študij laboratorijske biomedicine, univerzitetni študij kozmetologije in magistrski študij industrijske farmacije.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Pozdravljamo te na fakulteti, ki izobražuje za inženirski poklic in ki v življenju odpira mnoga vrata. V nekaj letih dinamičnega izobraževanja lahko pridobiš dobre strokovne osnove in postaneš odgovoren in samozavesten inženir. V študijskem letu 2019/2020 bo Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani izvajala pet študijskih programov prve stopnje: Gradbeništvo (UN), Geodezija in geoinformatika (UN), Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN), Operativno gradbeništvo (VS) in Tehnično upravljanje nepremičnin (VS).
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ponuja naslednje študijske programe: univerzitetne programe prve stopnje Kemija, Biokemija, Kemijsko inženirstvo in Tehniška varnost, visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija (redni in izredni študij), magistrske študijske programe druge stopnje Kemija, Biokemija, Kemijsko izobraževanje, Kemijsko inženirstvo in Tehniška varnost ter doktorski program Kemijske znanosti.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Osnovno poslanstvo Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je visokošolsko izobraževanje, znanstveno raziskovanje, strokovno delo ter razvoj in svetovanje na področju dveh temeljnih naravoslovno-matematičnih ved, matematike in fizike.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Fakulteta za pomorstvo in promet je edina članica Univerze v Ljubljani, ki ima sedež izven prestolnice. Nahaja se ob morju v Portorožu s čudovitim pogledom na Piranski zaliv. V sodobno opremljenih prostorih se izobražujejo bodoči poveljniki in upravitelji stroja trgovske mornarice ter tehnologi prometa in transportne logistike. S svojo 50-letno tradicijo zagotavljamo kakovosten študij, ki je mednarodno priznan. Študijski programi na Fakulteti za pomorstvo in promet so usmerjeni v potrebe gospodarstva, kar zagotavlja visoko zaposljivost diplomantov.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Želiš postati inženir računalništva, robotik, vodja informatike, teoretični računalnikar, administrator podatkovnih baz, razvijalec aplikacij, sistemski arhitekt, strokovnjak za računalniški vid? Vse to in še več lahko postaneš na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, kjer izvajamo študijske programe prve stopnje: Računalništvo in informatika (UNI in VSŠ), Računalništvo in matematika, Upravna informatika in Multimedija.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani študentke in študente usposobi, da lahko soustvarjajo prihodnje spremembe v bolj socialni in za človeka prijaznejši družbi. Na prvi stopnji je na voljo šest modulov: (1) duševno zdravje v skupnosti, (2) psihosocialna podpora in pomoč, (3) socialna pravičnost in vključevanje, (4) socialno delo s starimi ljudmi, (5) socialno delo v delovnem okolju in (6) socialno delo z mladimi.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani je najboljši naslov za inženirski študij prihodnosti! Na fakulteti ustvarjamo in prenašamo znanje, ki študentom in partnerjem na raziskovalnem področju omogoča konkurenčno vključevanje v domače in mednarodno okolje. Stroji in mehanske naprave so sestavni del našega sveta in življenja. Vsi ljudje lahko sanjamo, vendar strojni inženirji smo tisti, ki znamo in zmoremo svoje sanje tudi uresničiti.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
Študij na področju športa, po napovedih strokovnjakov, obeta nove poklicne in poslovne priložnosti. Še posebej naj bi bile povezane z zdravim in aktivnim življenjskim slogom. Prav tovrstne študijske programe za pridobivanje poklicnih kompetenc ponuja Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani. Pri izobraževanju učiteljev, trenerjev in drugih športnih strokovnjakov imamo v Sloveniji že več kot petdesetletno tradicijo. Smo vodilni na področju raziskovanja in imamo odlične pogoje za sodoben študij. Oboje zagotavljajo kakovostni učitelji in sodobno opremljeni laboratoriji ter športne dvorane, ki so bile v zadnjih dveh letih v celoti prenovljene.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani je najboljša fakulteta s področja uprave v Sloveniji. Ima najdaljšo tradicijo razvoja upravne znanosti in je edina z evropsko akreditiranimi programi. Študenti pri nas osvojijo sodobna, praktična in uporabna znanja z različnih področij, kot so npr. uprava, pravo, ekonomija, menedžment, organizacija, informatika. Delo poteka timsko, v majhnih skupinah z osebnim pristopom. Po končanem študiju se je možno zaposliti tako v javnem kot zasebnem sektorju. Drzni si uPRAVljaTI prihodnost, zato študiraj na Fakulteti za upravo!
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani ponuja bolonjske študijske programe, ki jih študenti lahko vpišejo na njenih 21 oddelkih. Fakulteta pri večini prenovljenih programov ohranja priljubljeno možnost dvopredmetnega študija. Novi programi so primerljivi s tistimi na najboljših evropskih univerzah, so vsebinsko in izvedbeno izboljšani, ohranjajo pa prvine klasičnega študija, ki so se v bogati tradiciji študija na fakulteti izkazale za kakovostne. Več na: www.ff.uni-lj.si.
UNIVERZA V LJUBLJANI, KARIERNI CENTRI
Že veš, kaj boš študiral? Poznaš vse možnosti, ki so ti na voljo? (Ni)si prepričan, ali je tvoja odločitev prava? Obišči nas na Informativi 2019! 
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
Na fakulteti potekata šestletna enovita magistrska študijska programa 2. stopnje Medicina in Dentalna medicina ter univerzitetni doktorski program 3. stopnje Biomedicina. Odsek za medicino sprejme 150, Odsek za dentalno medicino pa 45 študentov. Diplomant prejme naziv doktor medicine oziroma doktor dentalne medicine. S pridobitvijo tega naziva doseže stopnjo magisterija. Fakulteta posveča veliko ustvarjalnih moči tudi znanstvenoraziskovalnemu delu.
UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
Ali želite delovati na področju tekstila in oblačil, grafike, oblikovanja in mode in si želite pridobiti za to potrebna specifična znanja? Si želite postati inženir s področja geologije, geotehnologije, rudarstva in okolja ali mogoče inženir materialov ali metalurgije? Na Naravoslovnotehniški fakulteti lahko pridobite znanja in kompetence, saj izvajamo študijske programe z vseh omenjenih smeri študija na prvi, drugi in tretji stopnji. Na fakulteti ne potekajo le predavanja, veliko je tudi vaj, laboratorijskega dela in praktičnega usposabljanja. Študentje so že v času študija vpeti v mednarodne izmenjave in v konkretne projekte v delovna okolja v slovenskem gospodarstvu.
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje razredne in predmetne učitelje, specialne in rehabilitacijske pedagoge, logopede in surdopedagoge ter vzgojitelje predšolskih otrok. Nudi zanimive programe in predmete, ki z aktualnimi vsebinami izobražujejo in vzgajajo študente v strokovnjake, ki bodo na svoji profesionalni poti na različne načine spremljali posameznika od zgodnjega obdobja pa vse do starosti: s poučevanjem, svetovanjem, vzgajanjem, rehabilitacijo itd. S pestro in strokovno usposobljeno ekipo visokošolskih učiteljev in sodelavcev, zanimivimi vsebinami, ki segajo od družboslovnih, medicinskih, humanističnih do matematičnih, naravoslovnih in tehničnih ved nudi Pedagoška fakulteta študentu zanimive programe prve, druge in tretje stopnje in se zaradi povpraševanja po svojih diplomantih - tako na področju izobraževanja kot rehabilitacije - lahko pohvali z visoko stopnjo zaposljivosti.
UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA
"Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je organiziran študij prava v skladu z načeli bolonjske reforme: prvostopenjski študij traja štiri leta; magistrski študijski program je nadgradnja prvostopenjskega programa in zagotavlja formalno raven izobrazbe kot pogoj za opravljanje pravniškega državnega izpita ter doktorski študij, ki je predviden kot enovit štiriletni študij, z izbiro modulov (usmeritev). "
UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA
Teološka fakulteta želi razvijati svoj govor o Bogu in človeku, o Božjem učlovečenju in človekovem pobožanstvenju, o stvarstvu in človekovem poseganju vanj, o začetkih vsega in o končnem smislu. Opirajoč se na Sveto pismo in izročilo želi usposobiti svoje študente in študentke za jasen premislek o temah presežnosti in tukajšnjosti, vere in razodetja, kanonskega prava, morale in vzgoje, vrednote družine in človekovega dostojanstva.
UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA
Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani je glede na svoj obseg manjša fakulteta, vendar velika glede na svoje poslanstvo. Naše poslanstvo ni samo dobrobit zdrave in bolne živali, domače ali divje, naša skrb so tudi varovanje okolja, varna pridelava hrane in zmanjševanje tveganj za nastanek bolezni, ki se lahko prenašajo z živali na ljudi in obratno. Študente spodbujamo k samostojnemu delu pri obveznih in izbirnih vsebinah ter jih podpiramo pri pridobivanju znanj in izkušenj tudi izven Veterinarske fakultete. Raznolikost našega dela ti ponuja možnosti za delo v splošnem ali zelo specializiranem področju veterine in/ali biomedicine. Sprejmeš izziv?
UNIVERZA V LJUBLJANI, ZDRAVSTVENA FAKULTETA
Poslanstvo Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani je, da kot vodilna srednjeevropska izobraževalna in raziskovalna ustanova na področju zdravstvenih ved izobražuje odlične strokovnjake na vseh akademskih stopnjah ter da s kakovostnim raziskovalnim delom ustvarja nova znanja in skrbi za njihov prenos v prakso. Zdravstvena fakulteta izvaja univerzitetni študijski program (Sanitarno inženirstvo), visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje (Babištvo, Delovna terapija, Fizioterapija, Radiološka tehnologija, Ortotika in protetika, Laboratorijska zobna protetika in Zdravstvena nega) in druge stopnje (Fizioterapija, Sanitarno inženirstvo, Radiološka tehnologija in Zdravstvena nega) na osmih zdravstvenih področjih.
UNIVERZA V LJUBLJANI, UNIVERZITETNA SLUŽBA ZA 1. IN 2. STOPNJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO INFORMACIJSKA SLUŽBA
UNIVERZA V LJUBLJANI, UNIVERZITETNA SLUŽBA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

UNIVERZA V MARIBORU

UNIVERZA V MARIBORU
Univerza v Mariboru je s svojimi 19 članicami in približno 14.000 študenti druga največja univerza v Sloveniji. Njena usmeritev je v pridobivanju najboljših študentov in ustvarjanju razvojnega okolja, kjer je doma odličnost v vseh pogledih. Tako postaja osrednja razvojna institucija, ki se povezuje z gospodarstvom in skupaj s partnerji ustvarja center trajnostnega razvoja širše regije.
UNIVERZA V MARIBORU, EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor ima 60-letno tradicijo pri izobraževanju strokovnjakov ekonomskih in poslovnih ved. Študijski programi zagotavljajo visoko kakovost in zaposljivost diplomantov. Kakovost študijskih programov je potrjena z evropsko akreditacijo ECBE in ameriškima akreditacijama AACSB in ACBSP, kar zagotavljata, da so študijski programi kakovostni in mednarodno primerljivi.
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Na FERI študentom posredujemo znanja, ki temeljijo na mednarodno priznanem znanstvenoraziskovalnem delu in jim s tem omogočamo uspešno vključevanje v bodoča delovna okolja v Sloveniji ter mednarodnem prostoru. Sami ali interdisciplinarno z drugimi fakultetami izobražujemo študente na področjih elektrotehnike, računalništva, informatike, telekomunikacij, medijskih komunikacij in mehatronike. PRIDI NA FERI!
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ENERGETIKO
»Fakulteta za energetiko s sedežem v Krškem in enoto v Velenju izvaja študijske programe Energetika vseh treh bolonjskih stopenj, in sicer izvaja dva študijska programa na 1. stopnji (visokošolski strokovni in univerzitetni), en študijski program 2. stopnje ( magistrski) in en študijski program 3. stopnje (doktorski). Študenti na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru pridobivajo poglobljena znanja s širokega področja energetike, tako s področja učinkovite rabe energije, pretvarjanje različnih oblik energije v električno energijo, prenosa, distribucije in transformacije energije ter drugih povezanih področij. Z individualnim pristopom k študentom ter vrhunsko opremljenimi laboratoriji ustvarjamo primerne pogoje za kvaliteten študij in pripravljenost diplomantov na izzive, ki jih prinaša prihodnost na področju energetike. Priključi se tudi ti!«
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO
Dejavnosti Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru so osredotočene na visokošolsko izobraževanje in raziskovanje na področju gradbeništva, prometnega inženirstva in arhitekture. FGPA izvaja študijske programe na 1. stopnji, 2. stopnji in 3. stopnji. Na 1. stopnji izvaja univerzitetne študijske programe Gradbeništvo, Prometno inženirstvo, Arhitektura ter interdisciplinarni študijski program Gospodarsko inženirstvo - smer gradbeništvo in visokošolska strokovna študijska programa Gradbeništvo in Prometno inženirstvo.
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
FKKT je izobraževalna in raziskovalna ustanova, ki si prizadeva za raziskovalno odličnost in razvoj novih znanj z izvajanjem temeljnih in aplikativnih raziskav ter mednarodnim sodelovanjem. Visok nivo pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela dosegamo z vključevanjem domačih in tujih učiteljev ter raziskovalcev v izobraževalno in raziskovalno dejavnost. V projektno in raziskovalno delo se vključujejo tudi študentje na vseh stopnjah študija. Študentje lahko v okviru mednarodnih programov opravijo del študijskih obveznosti v tujini in si pridobijo izkušnje na priznanih univerzah.
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede izvaja študijske programe na 1., 2. in 3. stopnji. V programe so vključena nova znanja s področja ekstenzivnih in intenzivnih tehnologij, sodobnih tehnik pridelave krme in hrane, pridelave kakovostne in zdrave hrane, novosti iz predelave sadja in grozdja, upravljanja z okoljem, trženja, upravljanja in vodenja kmetijskega gospodarstva ter upravljanja z naravnimi viri.
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA LOGISTIKO
Fakulteta za logistiko, s sedežem v Celju, je edina fakulteta s področja logistike v Sloveniji, ki ponuja celovit in sodoben študij logistike. Kakovost naših študijskih vsebin in način izvajanja študija sta prepoznali tudi dve mednarodni akreditacijski hiši.
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Vizija Fakultete za naravoslovje in matematiko je zagotavljati odličnost pri izobraževanju študentov na nepedagoških in pedagoških programih s področij biologije, ekologije, fizike, matematike, računalništva, kemije in tehnike, kar se udejanja ob podpori vrhunskega znanstvenoraziskovalnega dela, v katerega so vključeni tudi študenti.
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
Fakulteta za organizacijske vede ima sedež v Kranju in se ponaša s 60-letno tradicijo s področja izobraževanja in znanstvenega raziskovanja v okviru triade LJUDJE – PROCESI – INFORMACIJE, ki je temelj ekspertnega in menedžerskega dela v organizacijah. V tem obdobju delovanja je fakulteta izšolala že 20.000 diplomantov, ki so se zaposlili kot strokovnjaki na različnih delovnih mestih v gospodarstvu, šolstvu, zdravstvu in javni upravi.
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Fakulteta za strojništvo se nahaja v središču Maribora. Pri nas lahko izbirate med univerzitetnimi (bolonjskimi) študijskimi programi strojništva, gospodarskega inženirstva, mehatronike, tehniškega varstva okolja ter oblikovanja in tekstilnih materialov. Prav tako izvajamo tudi visokošolske strokovne študijske programe strojništva, mehatronike in tehnologij tekstilnega oblikovanja.
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA TURIZEM
Fakulteta za turizem v Brežicah bo v študijskem letu 2018/2019 izvajala študijske programe I. in II. bolonjske stopnje – visokošolski strokovni program Turizem (I. bolonjska stopnja), univerziteni program Turizem (I. bolonjska stopnja) in magistrski študijski program Turizem (II. bolonjska stopnja).
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
"Študij na Fakulteti za varnostne vede – ""Varna družba je uspešna družba""! V študijskem letu 2019/2020 razpisujemo tri dodiplomske študijske programe 1. stopnje: • Univerzitetni program Varstvoslovje • Visokošolski strokovni program Varnost in policijsko delo • Visokošolski strokovni program Informacijska varnost Fakulteta za varnostne vede diplomantom omogoča nadaljevanje študija na dveh podiplomskih študijskih programih 2. in 3. stopnje: • Magistrski študijski program Varstvoslovje (2. stopnja) • Doktorski študijski program Varstvoslovje (3. stopnja) Postanite del naše prihodnosti in se nam pridružite! "
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede je sodobna, hitro razvijajoča se institucija, ki študente izobražuje z najsodobnejšimi pedagoškimi pristopi na naslednjih študijskih programih: dodiplomski program 1. stopnje Zdravstvena nega, podiplomski program 2. stopnje Zdravstvena nega s smermi Zdravstvena nega, Urgentna stanja v zdravstvu, Gerontološka zdravstvena nega ter Preventivna in klinična prehrana, podiplomski program 2. stopnje Bioinformatika v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM; podiplomski program Management v zdravstvu in socialnem varstvu (II. st.) v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede UM ter doktorski študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega.
UNIVERZA V MARIBORU, FILOZOFSKA FAKULTETA
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru na 12 oddelkih ponuja različne študijske smeri, ki so lahko eno- ali dvopredmetne po svoji organizacijski obliki, pedagoške ali nepedagoške po svoji vsebinski naravnanosti. Večina študijskih smeri je zasnovanih tako, da je treba opraviti diplomsko in magistrsko stopnjo študija, preden je mogoča zaposlitev (profesor na osnovni in srednji šoli, psiholog).
UNIVERZA V MARIBORU, KARIERNI CENTER UNIVERZE V MARIBORU
Karierni center univerze v Mariboru (KC UM) študentom in diplomantom Univerze v Mariboru nudi brezplačna individualna in skupinska karierna svetovanja, ki pomagajo poglobiti znanja na kariernem področju in pri gradnji zaposlitvenih kompetenc. Hkrati organizira vrsto dogodkov (nekatere tudi izvaja), kot so npr. delavnice, predavanja, okrogle mize, obiski delovnih okolij ipd. ter obvešča o aktualnih novostih s kariernega področja, prostih delovnih mestih (delodajalci lahko te oglase brezplačno objavljajo), pa tudi o študijskih praksah, tako v Sloveniji kot tujini. KC UM uspešno in dinamično sodeluje tudi s posameznimi potencialnimi delodajalci.
UNIVERZA V MARIBORU, MEDICINSKA FAKULTETA
Medicinska fakulteta izvaja enovit magistrski študijski program Splošna medicina (6 let, 360 ECTS). Temeljni cilj programa je pripraviti študente za samostojno delo zdravnika. Študij poteka v obliki predavanj, seminarjev, vaj in v individualni obliki. Zasnovan je tako, da študenti ob pomoči učiteljev – mentorjev spoznavajo medicino ob bolnikih. Študent po uspešno zaključenem študiju pridobi naslov doktor/doktorica medicine.
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA
Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru ima več kot 50-letno tradicijo. Ponujamo programe, ki omogočajo, da se kandidati usposobijo za vzgojitelje predšolskih otrok, učitelje na razredni stopnji, učitelje likovne umetnosti, učitelje glasbe, športne trenerje, inkluzivne pedagoge, izpopolnijo izobrazbo za poučevanje oz. zgodnje učenje tujih jezikov ter pridobijo kompetence za poučevanje smučanja in plavanja, na doktorskem študiju pa raziskujejo različna področja izobraževalnih znanosti.
UNIVERZA V MARIBORU, PRAVNA FAKULTETA
Pravna fakulteta UM je javni visokošolski zavod, ki izvaja študijske programe prava na 1. stopnji (3 leta), 2. stopnji (2 leti) in 3. stopnji (3 leta). Študijski program 1. stopnje Pravo je univerzitetni bolonjski študijski program, ki traja 3 leta in vsebuje 23 obveznih predmetov, 3 izbirne predmete in diplomsko delo. Študent ob zaključku študija pridobi 180 ECTS in strokovni naslov diplomirani pravnik (UN).
UNIVERZA V MARIBORU, ŠTUDENTSKI DOMOVI
Nudenje nastanitvenih kapacitet študentom Univerze v Mariboru. 16 domov je na petih lokacijah v bližini fakultet. Stanovalci imajo dobre pogoje za bivanje, študij in preživljanje prostega časa.

UNIVERZA V NOVEM MESTU

UNIVERZA V NOVEM MESTU
Univerzo v Novem mestu sestavljajo Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Fakulteta za zdravstvene vede, Fakulteta za poslovne in upravne vede ter Fakulteta za strojništvo. Fakultete izvajajo študijske programe na vseh treh stopnjah izobraževanja, pri čemer je redni študij na prvi stopnji brezplačen. Diplomanti pridobijo kompetence s področij ekonomije, informatike, poslovnih ved, menedžmenta, zdravstvene nege in strojništva.

UNIVERZA V NOVI GORICI

UNIVERZA V NOVI GORICI
Dejavnost Univerze v Novi Gorici pokriva dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje ter raziskovalno, umetniško in razvojno delo. Pedagoška dejavnost se izvaja v okviru petih fakultet, akademije in visoke strokovne šole: Fakultete za znanosti o okolju, Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za naravoslovje, Fakultete za humanistiko, Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo, Akademije umetnosti ter Fakultete za podiplomski študij.
UNIVERZA V NOVI GORICI, AKADEMIJA UMETNOSTI
V sklopu vertikale programov 1. in 2. stopnje, triletnega programa Digitalne umetnosti in prakse ter dvoletnega mednarodno naravnanega programa Medijske umetnosti in prakse študenti krožijo v okoljih in nosilnih modulih animacije, fotografije, (video)filma, novih medijev, scenografskih prostorov in sodobnih umetniških praks. Dinamična naslednica Šole Famul Stuart je locirana v prostorni palači Alvarez v centru Gorice (Italija).
UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
Fakulteta za humanistiko izvaja pet študijskih programov: dva študijska programa prve stopnje, Slovenistika in Kulturna zgodovina, ter tri študijske programe druge stopnje, Slovenistika (smer Jezikoslovje in smer Literarne vede), Digitalna humanistika pa tudi mednarodni študijski program Migracije in medkulturni odnosi. Študijski programi pokrivajo osrednja humanistična področja in se obenem ozirajo prek meja stroge humanistike proti družboslovju in, na področju digitalne humanistike, k informatiki.
UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE
Fakulteta za naravoslovje izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje »Fizika in astrofizika« kot edini prvostopenjski program s področja astrofizike v Sloveniji. Temeljni cilj programa prve stopnje je študentom posredovati vsa potrebna teoretska in eksperimentalna znanja ter začetne raziskovalne izkušnje za nadzorovano raziskovalno delo. Prvostopenjski študij je nadgrajen z magistrskim študijskim programom druge stopnje »Fizika in astrofizika«, ki kljub okvirni usmeritvi na področja astrofizike in fizike trdne snovi nudi široko teoretsko in eksperimentalno osnovo za nadaljevanje študija ali zaposlitev na kateremkoli področju fizike. Med študijem so študenti vpeti v raziskovalno delo v šestih laboratorijih in centrih Univerze v Novi Gorici, ki pedagoško delo raziskovalno podpirajo.
UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
Fakulteta za podiplomski študij izvaja vse doktorske programe Univerze v Novi Gorici: Znanosti o okolju, Fizika, Materiali, Krasoslovje, Molekularna genetika in biotehnologija, Študiji kulturne dediščine, Kognitivne znanosti jezika in Humanistika. Vsi programi so tesno povezani z raziskovalnimi enotami UNG ter partnerskimi raziskovalnimi institucijami doma in po svetu.
UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
Fakulteta za znanosti o okolju izvaja študijska programa Okolje 1. stopnje in Okolje 2. stopnje. Razumevanje problematike ohranjanja čistega okolja, ki postaja z razvojem družbe vse bolj pereča, aktivnosti v smeri zmanjševanja onesnaževanja in prizadevanja za odpravljanje njegovih posledic zahtevajo vrhunsko izobražene strokovnjake z interdisciplinarnim znanjem. Fakulteta v sodelovanju z Univerzo iz Bihača omogoča tudi dvojno diplomo na študijskem programu Okolje 1. stopnje.
UNIVERZA V NOVI GORICI, KARIERNI CENTER UNG
Karierni center UNG ozavešča mlade o pomenu pravočasnega načrtovanja kariere in vseživljenjskega učenja. Naša naloga je vzpostavljanje, ohranjevanje in izboljševanje povezave univerzitetnega in gospodarskega okolja ter s tem diplomantom pomagati pri vzpostavljanju prvih stikov s podjetji in spodbujati zaposlovanje mladih diplomantov.
UNIVERZA V NOVI GORICI, POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
Poslovno-tehniška fakulteta izvaja programa Gospodarski inženiring 1. in 2. stopnje, ki interdisciplinarno povezujeta znanja o sodobnih tehnologijah z ekonomskimi in organizacijskimi znanji. Študenti se usposobijo za zagotavljanje učinkovitega izvajanja vse bolj digitaliziranih procesov v podjetju, za obvladovanje stroškov ob hkratnem zagotavljanju kakovosti izdelkov in storitev, pa tudi za identificiranje in implementacijo možnih izboljšav pri delovanju podjetij. Magistrski program je primeren tudi za diplomante drugih usmeritev, ki želijo svojo stroko nadgraditi z ekonomskimi vidiki in poznavanjem aktualnih tehnologij, vključno z računalniškimi. Pomemben del študija je projektno delo in reševanje problemov iz konkretnih delovnih okolij, kar skupaj s širino znanj zagotavlja odlično zaposljivost. Športnikom in drugim študentom, ki zaradi svoje situacije potrebujejo dodatno fleksibilnost, le-to zagotavljamo z močno podporo študiju na daljavo.
UNIVERZA V NOVI GORICI, VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO
Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo ponuja strokovni študij 1. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo v središču Vipavske doline, v obnovljenem dvorcu Lanthieri v Vipavi. Ponujamo kompleksna znanja vinarstva, vinogradništva in trženja vina, ki omogočajo samostojno delovanje v stroki ali pa nadaljevanje študija na ustreznih študijih 2. stopnje.

VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE AVSTRIJE-GOSPODARSKI ODDELEK

KTS Kärntner Tourismusschulen Warmbad Villach
"Absolventi in absolventke zasebne šole dežele Koroške z internatom so iskane sodelavke oz. sodelavci pri hotelskih verigah, na ladjah za križarjenje ali pri organizatorjih potovanj. Poglobljena izobrazba na področju upravljanja turizma, jezikov in praktično usposabljanje dopolnjuje dodatna ponudba, kot so mladi somelje, poklic točaja in barmana. Na voljo sta dve vrsti šol: 5-letni višji učni zavod za turizem (Höhere Lehranstalt für Tourismus) z maturo in s specializacijami • mednarodno upravljanje turizma • upravljanje hotelov z informacijsko tehnologijo • novo od 17/18: turizem in vzreja konj in 2-letni posekundarni tečaj za poklicno izobraževanje (Kolleg) za maturantke in maturante"
FH JOANNEUM GesmbH, University of Applied Sciences
"FH JOANNEUM pri poučevanju in raziskovanju posveča pozornost odgovornosti za učni proces in pridobitvi obsežnih znanj študentov. Uporabljene raziskovalne in razvojne dejavnosti zagotavljajo kvalitetno poučevanje. Skupaj s partnerji s področja izobrazbe in gospodarstva predstavlja FH JOANNEUM spodbudo za inovacije in tako veliko prispeva k nadaljnjemu razvoju gospodarskega in življenjskega prostora Štajerske in preko njenih meja. Lokacije: Gradec, Kapfenberg, Bad Gleichenberg Oddelki: uporabno računalništvo, gradnja, energija & družba, inženirstvo, zdravje, upravljanje, mediji & design. "
FH Salzburg - Salzburg University of Applied Sciences
Višja strokovna šola FH Salzburg je usmerjena v praktično znanje in raziskave ter ponuja številne priložnosti za študente. Več kot 2.700 študentom na področju inženirstva, družbenih in ekonomskih ved, oblikovanja, medijev in umetnosti ter zdravstvenih ved nudi najboljšo akademsko izobrazbo v povezavi z visoko stopnjo praktične usmerjenosti. Poudarek je na inovacijah na področju raziskav in poučevanja ter mednarodni usmerjenosti, s čimer je FH Salzburg pobudnik trajnostnih rešitev za gospodarstvo in družbo; zlasti na dinamičnih področjih tehnologije, zdravja in medijev.
FH Kärnten - Carinthia University of Applied Sciences
Fachhochschule Kärnten (Višja strokovna šola na Koroškem) je bila ustanovljena leta 1995 in je sčasoma postala edinstvena izobraževalna ustanova na avstrijskem Koroškem. Nahaja se sredi slikovite gorske pokrajine, nedaleč stran od prijetnih jezer s kristalno čisto vodo. Nudi visoko kakovost življenja ter številne možnosti za športne in prostočasne aktivnosti poleti in pozimi. Več kot 50 študijskih programov prve (Bachelor) in druge (Master) stopnje ter tečajev nadaljnjega usposabljanja zagotavlja akademsko izobrazbo na naslednjih področjih: zdravstvo in socialno delo, gospodarstvo in tehnologija. Študentje se lahko odločijo za redni študij ali študij ob delu, oba se izvajata v nemškem in angleškem jeziku.
University of Applied Sciences Upper Austria
"FH OÖ je z okoli 5.700 študenti največja višja strokovna šola v Avstriji in ponuja na fakultetah v Hagenbergu, Linzu, Steyru in Welsu več kot 60 dodiplomskih in podiplomskih študijskih smeri različnih tematskih področij: • informatika, komunikacija in mediji v Hagenbergu • zdravstvena in socialna oskrba v Linzu • management v Steyru • tehnika in uporabne znanosti v Welsu Več kot 16.300 absolventk in absolventov FH OÖ trenutno že uživa največji ugled v gospodarstvu. Prav tako zaseda FH OÖ prvo mesto v Avstriji tudi na področju raziskovanja in razvoja v sektorju višjih strokovnih šol. Raziskuje se v 16 težiščih študija med drugim na področju informacijske tehnologije, ekoenergije, bio- in okoljske tehnologije."
Tourismusschulen Bad Gleichenberg
"Koncept šol za turizem Bad Gleichenberg ""Skupno življenje & učenje na kampusu"" razvija osebnost in komunikacijske sposobnosti. Poudarki prihodnosti kot so digitalizacija, zagonska podjetja (start-ups), podjetništvo, organizacija dogodkov, področje kulinarike & življenjskega stila, priprave ter dekoracije jedi se posredujejo v majhnih skupinah s pomočjo dinamičnih in v prakso usmerjenih učnih metod. Urnik med drugim vsebuje hotelski management, organizacijo potovanj in dogodkov, marketing, upravljanje inovacij, digitalni turizem ter intenzivno usposabljanje v kuhinji in strežbi. Dodatna izobraževanja v sodelovanju z močnimi blagovnimi znamkami, zagonskimi in mladimi podjetji dopolnjujejo ponudbo. "
Montanuniversität Leoben
"Montanuniversität šteje k vodilnim univerzam na svetu in nudi študij na področju aplikativne geologije, pridobivanja in obdelave surovin, gradnje tunelov, naftnega inženiringa, metalurgije, tehnike umetnih snovi, znanosti o materialih, recikliranja, okoljske in procesne tehnike, kot tudi strojništva, energijske tehnike in logistike. Študenti se izobrazijo v inženirje, iskane po vsem svetu, in s študijem in prakso v Evropi in po svetu pridobijo mednarodne izkušnje. Montanuniversität je pomemben nosilec inovacij novih trajnostnih tehnologij ter proizvodnih postopkov in prispeva k reševanju družbenih izzivov prihodnosti. "
Modul University Vienna GmbH
"Die MODUL University Vienna, die internationale Privatuniversität der Wirtschaftskammer Wien, bietet Studienprogramme (BBA, BSc, MSc, MBA und PhD Programme) aus den Bereichen Internationale Wirtschaft und Management, neue Medientechnologie, öffentliche Verwaltung und nachhaltige Entwicklung sowie Tourismus-, Hotel- und Dienstleistungsmanagement in einem internationalen Umfeld für 650 Studierende aus über 70 Ländern weltweit an. Die Studienprogramme erfüllen strenge Akkreditierungsrichtlinien und werden aufgrund der internationalen Ausrichtung komplett in Englisch abgehalten. Der Campus der Universität befindet sich am Kahlenberg im 19. Bezirk, mit einer spektakulären Aussicht auf Wien und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen."

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, DODATNO IZOBRAŽEVANJE

AUR – AKADEMIJA ZA USTVARJALNO RAČUNALNIŠTVO
AUR – Akademija za ustvarjalno računalništvo ponuja tečaje za otroke in mlade stare od 10 do 20 let, ter kratke strokovne delavnice za odrasle. AUR ponuja tečaje in delavnice za naslednja področja: robotika, razvoj računalniških iger, računalniški animirani film, računalniška arhitektura, razvoj spletnih strani.
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA - BIC LJUBLJANA
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
ČAS – ZASEBNA ŠOLA ZA VARNOSTNO IZOBRAŽEVANJE
V šoli ČAS d.o.o. izvajamo program srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja za tehnika varovanja za odrasle s poklicno maturo ter programe za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) za varnostno osebje (varnostnik, varnostni tehnik, varnostni menedžer …) in strokovna izpopolnjevanja za varnostno osebje. Poleg tega šola nudi tudi svetovanje in izvedenska mnenja s področja zasebnega varovanja in drugih varnostnih pooblastil.
EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
Smo šola velikih izzivov in velikih možnosti. Programa Ekonomski tehnik in Ekonomska gimnazija sta programa, ki vas lahko popeljeta na zaželeno pot. V katerikoli višješolski, visokošolski ali univerzitetni študij katere koli smeri ali v zaposlitev, ustvarjanje lastnega podjetja. Na šoli uvajamo nove, sodobne metode poučevanja, vzpodbujamo timsko povezovanje. Posebno pozornost namenjamo razvijanju podjetniškega načina razmišljanja in menedžerskih spretnosti. Uspešno se vključujemo v domače in evropske projekte. Naše temeljne vrednote so: USPEŠNOST – dijakinje in dijaki uspešno končajo šolanje v predvidenem roku; ODGOVORNOST – vedno in povsod ravnamo odgovorno; PRIJETNO VZDUŠJE – v šoli vlada prijetno in ustvarjalno delovno vzdušje; STROKOVNOST – sledimo novemu strokovnemu in pedagoškemu znanju; TIMSKO DELO – verjamemo, da s skupnimi močmi (dijaki, učitelji, starši) zmoremo več; PRIPADNOST – tako dijaki kot zapos- leni s svojim vedenjem in dejanji krepimo in zvišujemo ugled in kakovost šole; PRILAGODLJIVOST – sprejemamo različnost in drugačnost; USTVARJALNOST – spodbujamo k večji ustvarjalnosti.
INSTITUTO CERVANTES, ŠPANSKI KULTURNI CENTER
Instituto Cervantes je institucija, ki jo je Španija ustanovila z namenom promocije in poučevanja španskega jezika in širjenja španske in hispanoameriške kulture. Z več kot 80.000 učenci letno je Instituto Cervantes največja ustanova na svetu posvečena poučevanju španščine, prisotna na petih kontinentih s 87 centri.
INTEGRALEDU, SVETOVALEC ŠT.1 ZA IZOBRAŽEVANJE V TUJINI
Skupina Integral je največja svetovalna agencija za izobraževanje v tujini s 26-letnimi izkušnjami na tem področju. Kar 17 pisarn se nahaja v Bolgariji, Romuniji, Albaniji, na Hrvaškem in v Srbiji, od jeseni 2017 pa smo prisotni tudi v Sloveniji! Agencija nudi izobraževalne rešitve, prilagojene individualnim potrebam in željam vsake stranke. Naš cilj je uresničitev želja vsake osebe, ki se želi izobraževati v tujini.
IZUM – INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI, MARIBOR
Dejavnost IZUM-a je pretežno vezana na razvoj in delovanje sistema in servisov COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi), ki predstavlja temelj knjižničnega informacijskega sistema Slovenije ter knjižničnih informacijskih sistemov nekaterih drugih držav (Srbije, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Bolgarije in Albanije), ki so povezani v mrežo COBISS.Net. IZUM razvija Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji – SICRIS (Slovenian Current Research Information System), ki vključuje podatke o raziskovalnih organizacijah, raziskovalcih in projektih, ter podpira razvoj podobnih sistemov (E-CRIS) v drugih državah. Na podlagi konzorcijskih pogodb s tujimi ponudniki e-virov zagotavlja IZUM uporabnikom iz Slovenije brezplačen dostop do različnih tujih baz podatkov in servisov (Web of Science, OCLC FirstSearch, ProQuest, …).
JEZIKOVNI CENTER NISTA – JEZIKOVNI TEČAJI IN ŠTUDIJ V TUJINI
Smo jezikovni center Nista iz Kopra, nudimo jezikovne tečaje vseh jezikov v Kopru ter posredujemo jezikovne tečaje in študij v tujini. "Naučite se jezika tam, kjer je doma"- je geslo, katerega se držimo na našem centru za jezikovne tečaje v tujini. Učenje tujih jezikov posredujemo le na najboljših, strokovno kvalitetnih in že preizkušenih šolah, ki delujejo pod okriljem mednarodnih jezikovnih organizacij. Tudi letos bo z nami naš partner iz Velike Britanije, jezikovna šola SELECT ENGLISH-Cambridge! Posredujemo študij v tujini. Nudimo informacije o določenih študijskih programih in univerzah. Vodimo vas skozi vse korake prijavnega procesa in vas informiramo o možnostih pridobitve športne in akademske štipendije. Ponujamo tudi šolanje v Veliki Britaniji na osnovnih in srednjih šolah, ki omogočajo vstop na najprestižnejše univerze v tujini
LTA JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI, SREDNJE ŠOLE V TUJINI, ŠTUDIJ V TUJINI
LTA nudi širok spekter IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V TUJINI: TEČAJE TUJIH JEZIKOV (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, ruščina, portugalščina, kitajščina in japonščina) za otroke, mladino, odrasle in poslovneže na mednarodnih jezikovnih šolah na 5 kontinentih, STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA za mladino, študente in odrasle, SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE na zasebnih in javnih institucijah v tujini, ter ŠTUDIJ na prestižnih univerzah v tujini.
PROJEKT Pan UP – PROMOCIJA, ANIMACIJA IN UČNA POMOČ 2018-2022
SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA
Osrednja šola za izobraževanje na likovnem področju.
ZDRUŽENJE IZVAJALCEV ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI
ZIZRS je koordinator projekta PREHOD MLADIH, katerega namen je povečanje socialne vključenosti mladih s posebnimi potrebami in oblikovanje enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočen vstop ciljne skupine na trg dela. Projekt izvajajo izvajalci zaposlitvene rehabilitacije na področju celotne Republike Slovenije in se izvaja od januarja 2018 do konca leta 2021 ter predvideva vključitev do 2100 mladih s posebnimi potrebami.

STROKOVNO, INTERESNO ZDRUŽENJE

ALPE ADRIA GREEN, MEDNARODNO DRUŠTVO ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVE
AAG je asociacija nevladnih organizacij, društev, zelene industrije, posameznikov in podjetnikov, ki imajo skupne okoljevarstvene interese. Delujemo v vseh državah bivše Jugoslavije in Italiji, kjer imamo svoje podružnice, v Sloveniji pa delujemo kot nevladna organizacija v javnem interesu na področju varovanja narave in okolja. AAG predvsem namenja skrb za ohranjanje narave, varstvu okolja, zaščiti živali in zdravja ljudi. Horizontalne dejavnosti AAG so namenjene skrbi za ohranitev zdravega življenskega okolja skladno z 72. členom Ustave RS, zaščiti Jadranskega morja, vodotokov in rek, varovanju zaščitenih naravnih območij (TNP), boju proti podnebnim spremembam, reševanju ekološke problematike, vzgoji in izobraževanju, pomoči civilnim iniciativam, zastopanju članov AAG v upravnih postopkih na področju varstva okolja in narave,…AAG sodeluje tudi pri razreševanju problemetike vplivov onesnaženja zraka, predvsem na področju prometa in industrijskega onasnaževanja .V AAG izvajamo tudi meritve kakovosti zraka in voda.
CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) skrbi za kakovost in razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. Hkrati je tudi nacionalna točka več pomembnih evropskih mrež: na stojnici bomo predstavili sistem EUROPASS, vključno z možnostjo za predstavitve v šolah. Več informacij boste lahko našli tudi o sistemih poklicnega izobraževanja po Evropi, ki jih zbira mreža REFERNET.
SLOVENSKA PAPIRNA INDUSTRIJA
Združenje papirništva se predstavlja na Informativi kot delodajalec, ki po eni strani obuja tradicionalen poklic – papirničar, po drugi strani v zvezi s tem ponuja možnost opravljanja vajeništva, delovne prakse in kasneje zaposlitve. V Sloveniji imamo 6 papirnic in 100 podjetij, ki papir predelujejo v embalažo, vrečke , kuverte in druge papirne izdelke in podjetja potrebujejo mlede za svoj nadaljnji razvoj.
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE/DIJAŠKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE
Študentska organizacija Slovenije v okviru operacije EviDEnca študentskega dela, sofinancirane s strani Evropske komisije in Republike Slovenije, po javnem pooblastilu vzpostavlja evidenco študentskega dela. Z pričetkom šolskega / študijskega leta 2019/2020 bodo dijakom in študentom na enem mestu na voljo vsi podatki o opravljenem študentskem delu, ki jim bodo olajšali dokazovanje delovnih izkušenj in s tem pripomogli pri iskanju prve zaposlitve.
TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Trgovinska zbornica Slovenije je reprezentativna gospodarska zbornica, ki združuje več kot 6.000 prostovoljnih članov. TZS poleg številnih seminarjev in funkcionalnih izobraževanj v okviru Akademije TZS izvaja tudi poslovodski izpit za pridobitev naziva "Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja" ter s tem srednje strokovne izobrazbe. Več informacij je na voljo na spletni strani TZS: www.tzslo.si.

ŠTIPENDIRANJE, ZAPOSLOVANJE

AGENCIJA M SERVIS
Agencija M servis je študentski servis in kadrovska agencija, ki zagotavlja celovite kadrovske storitve. Mladim z raznoliko ponudbo študentskih del pomagamo pri nabiranju dragocenih izkušenj, lepih zaslužkov ter spletanju poznanstev, ki pri iskanju zaposlitve pridejo še kako prav. Posameznikom, ki si želijo začeti, napredovati ali spremeniti karierno pot svetujemo, jih usmerjamo ter povezujemo z delodajalci
BELIMED D.O.O.
Belimed je eden izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev inovativnih pomivalnih, dezinfekcijskih in sterilizacijskih rešitev. Pod blagovno znamko Belimed razvijamo, proizvajamo in prodajamo naprave za farmacevtsko industrijo, laboratorije, klinike in bolnišnice. Proizvodni obrati se nahajajo v Švici, Nemčiji in Sloveniji. Z več kot 1200 zaposlenimi in več kot 30 000 vgrajenimi napravami smo prisotni na svetovnem trgu, s podružnicami v Evropi, Združenih državah Amerike in na Kitajskem.
BUSINESS AND HOTEL MANAGEMENT SCHOOL SWITZERLAND (BHMS Switzerland)
B.H.M.S. je ena vodilnih svetovnih gostinskih šol, ki se nahaja v osrčju Luzerna, enega najlepših in najbolj obiskanih mest v Švici. Šola za poslovni in hotelirski management je članica šol Bénédict Education Group, ki je bila ustanovljena leta 1928 in je ena največjih zasebnih izobraževalnih organizacij v Švici. Od leta 1998 B.H.M.S. pripravlja študente na uspeh v globalni karieri, pri čemer uporablja Švicarsko zasnovo izobraževanja, sestavljeno iz štirih stebrov: • Kakovostno akademsko izobraževanje – akreditirane in priznane diplome. B.H.M.S. šola za poslovni in hotelirski management in Univerza Roberta Gordona (RGU) sta oblikovali hitri in kakovostni univerzitetni diplomski ali magistrski program znanosti v Švici.• Zagotovljeno pripravništvo – usposabljanje v industriji je sestavni del študijskega programa B.H.M.S. Šola organizira eno konkretno usposabljanje na leto v Švici ali v tujem podjetju, ki je bilo skrbno izbrano kot mesto usposabljanja. • Osebni razvoj – akademski kurikulum B.H.M.S. razvija mehke spretnosti učencev, kot je razvoj vodenja. • Karierna praksa B.H.M.S. ima lastno podjetje za delo »Masterwork«, ki vsem diplomantom pomaga pridobiti prvo mednarodno poklicno mesto. Po diplomi zagotavljamo ponudbe za delo. Naši programi: univerzitetni diplomski študij gostinskega managementa, diploma iz svetovnega poslovnega managementa, dodiplomski študij kulinarike, podiplomski študij hotelirstva, podiplomski študij kulinarike, magisterij iz mednarodnega gostinskega poslovanja, magisterij znanosti iz globalnega poslovnega managementa, diploma MBA BHMS s 3 različnimi specializacijami: podjetništvo in inovacije, trženje in digitalno poslovanje ali mednarodne finance in naložbe.
DYNATRACE
MODUL University Vienna is widely considered as Austria's leading international private university and is owned by the Vienna Chamber of Commerce and Industry, the largest provider of private education in Austria. The university is located in beautiful Vienna, Austria, the world's number one city for quality of living 2009-2018, and it is ranked in the world’s 25 top performing universities in top-cited publications.
EDUCATION USA, JAVNI, ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD RS
Vas zanima ŠTUDIJ V ZDA? V centru izvajamo skupinska in individualna svetovanja o študiju v ZDA, organiziramo dogodke s predstavniki ameriških univerz v centru, na šolah in fakultetah, vsako leto pa organiziramo tudi sejem ameriških šol. V centru je na voljo knjižnica z literaturo glede prijav in izpitov, ki si jo je možno izposoditi. Prijavo za obveščanje o dogodkih lahko oddate na http://bit.ly/EdUSA_obvescanje.
ENOTNE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME – KADROVSKE ŠTIPENDIJE
Regijska štipendijska shema (RŠS) temelji na partnerstvu med regijskimi izvajalci sheme, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delodajalci in mladimi (dijaki in študenti). Gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente, ki se izobražujejo za poklice, po katerih so izkazali potrebe. Je razvojno naravnan instrument, saj z njim spodbujamo razvoj človeških virov in gospodarstva za skladen razvoj regij. Izvaja se na območju celotne Slovenije v vseh dvanajstih regijah, v okviru regionalnih razvojnih agencij (RRA).

PORA, RAZVOJNA AGENCIJA GORNJA RADGONA

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

RASR, RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJSKE REGIJE d.o.o.

RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO d.o.o.

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA GORENJSKE, BSC, d.o.o., KRANJ

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJE

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZASAVJE

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

RRA KOROŠKA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA KOROŠKO REGIJO d.o.o.

RRA ZELENI KRAS D.O.O.

ZAVOD MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

GOSTOL - GOPAN, D.O.O. NOVA GORICA
GOSTOL-GOPAN d.o.o. Nova Gorica je slovenska družba v tuji lasti s sedežem v Novi Gorici, ki je od svojega začetka neločljivo povezana z zagotavljanjem opreme uspešnim pekom že več kot 70 let. Celovite tehnološke rešitve, razvijajo in dopolnjujejo strokovnjaki v razvojnem oddelku. Razvoj celovitih rešitev za velike in srednje industrijske pekarne oziroma prodajni projekti so glavna prepoznavnost Gostolskega poslovnega modela. Rešitve, ki nastajajo v podjetju GOSTOL-GOPAN d.o.o. Nova Gorica, so vselej narejene po meri. Zato so arhitekturne in tehnološke usmeritve proizvodnih procesov, ki jih pogosto omejuje prostorska zasnova pekarn, včasih sila zanimive. Prilagodljivost in odzivnost sta značajski potezi podjetja. Referenčne pekarne, ki proizvajajo kruh in ostale pekovske izdelke se nahajajo po celem svetu. GOSTOL skupina ustvari letno več kot 90 % prodajne realizacije GOSTOL s projekti realiziranimi izven Slovenije.
GEN-I, TRGOVANJE IN PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Skupina GEN-I se že od leta 2004 uvršča med najbolj inovativne in hitro rastoče akterje na evropskem energetskem trgu. Z delovanjem v več kot 20 evropskih državah, s 16 hčerinskimi družbami in več kot 400 zaposlenimi, našim partnerjem nudimo najbolj napredne storitve na področju trgovanja, prodaje in odkupa energentov. Energijo dobavljamo vsem segmentom končnih kupcev, gospodinjskim in manjšim poslovnim odjemalcem pa v okviru svojih blagovnih znamk Poceni elektrika, Poceni plin in Elektro energija (Slovenija) ter Jeftina struja (Hrvaška), zagotavljamo ugodne cene in zanesljivo oskrbo z električno energijo in zemeljskim plinom. S storitvijo GEN-I Sonce omogočamo samooskrbo z izgradnjo sončnih elektrarn. V Skupini GEN-I prihodnosti ne le sledimo, ampak jo tudi (so)ustvarjamo. Pridružite se nam na izzivalni poti! GEN-I nudi odlično priložnost za strokovni in karierni razvoj posameznikov, delo v dinamičnem mednarodnem okolju, pridobivanje specialističnih znanj s področja trgovanja in prodaje energentov, analitike, IT.
HOFER TRGOVINA D.O.O.
HOFER ni le trgovina, HOFER smo ljudje. Kot fer delodajalec svojim sodelavcem nudimo zanesljivo delovno okolje, ki omogoča karierno rast. Smo eno izmed vodilnih podjetij na področju maloprodaje s široko mrežo poslovalnic po Sloveniji. Poslovno skupino mednarodnega podjetja HOFER tvorijo podjetja v Sloveniji, Avstriji, južni Nemčiji, Švici, Veliki Britaniji, na Irskem, Madžarskem, v Italiji, Združenih državah Amerike, v Avstraliji in na Kitajskem. Če si želite postati del mednarodne verige z dolgo tradicijo in uveljavljeno blagovno znamko, v kateri skupaj ustvarjamo prihodnost trgovinske panoge, vas vabimo, da se pridružite naši ekipi.
IN2 D.O.O. KOPER
IN2 d.o.o. Koper pomaga zavarovalnicam in pokojninskim skladom voditi poslovanje z IT rešitvami – t.i. jedrnimi rešitvami. S platformo INsurance2 DIGITAL uvaja zavarovancem sodobne uporabniške vmesnike, povezuje aplikacije, pametne ure in naprave, omogoča hitrejši razvoj novosti po vzoru Ubra, Googla, AirBnB-ja. S CRM rešitvami (upravljanje odnosov s strankami) podpira zavarovalnice na področju prodajanja produktov in storitev ter uporabniške podpore. IN2 deluje v Ljubljani in Kopru. Ima tri področja – jedrne rešitve, digitalne rešitve in CRM sistemi. Sodeluje z večino slovenskih zavarovalnic in zavarovalnice iz sosednjih držav. Je del skupine IN2 GROUP in v lasti skupine Constellation Software, ki deluje v stotih državah. Sodelavci imajo možnosti izmenjav v regiji, naučiti se novosti iz prakse, navezati stike in priložnost uresničiti inovativne ideje. Iščemo: Razvijalce in arhitekte CRM rešitev ter CRM svetovalce, razvijalce in arhitekte digitalnih mikro storitvenih platform, razvijalec programske opreme JAVA, razvijalec programske opreme ORACLE.
ISKRAEMECO, D.D.
Predstavitev podjetja, predstavitev možnosti sodelovanja s podjetjem, promocija…
JEZIKOVNI CENTER NISTA – JEZIKOVNI TEČAJI IN ŠTUDIJ V TUJINI
Smo jezikovni center Nista iz Kopra, nudimo jezikovne tečaje vseh jezikov v Kopru ter posredujemo jezikovne tečaje in študij v tujini. "Naučite se jezika tam, kjer je doma"- je geslo, katerega se držimo na našem centru za jezikovne tečaje v tujini. Učenje tujih jezikov posredujemo le na najboljših, strokovno kvalitetnih in že preizkušenih šolah, ki delujejo pod okriljem mednarodnih jezikovnih organizacij. Tudi letos bo z nami naš partner iz Velike Britanije, jezikovna šola SELECT ENGLISH-Cambridge! Posredujemo študij v tujini. Nudimo informacije o določenih študijskih programih in univerzah. Vodimo vas skozi vse korake prijavnega procesa in vas informiramo o možnostih pridobitve športne in akademske štipendije. Ponujamo tudi šolanje v Veliki Britaniji na osnovnih in srednjih šolah, ki omogočajo vstop na najprestižnejše univerze v tujini
LTH CASTINGS D.O.O.
Družba LTH Castings d.o.o. izdeluje inovativne, visoko kakovostne proizvode, katerih kupci so mednarodna podjetja avtomobilske industrije. Odlikuje nas 70-letna tradicija na področju razvoja, litja, obdelave in sestavljanja tlačnih orodij in ulitkov iz aluminijevih zlitin ter izdelava orodij za njihovo proizvodnjo. Pri svojem poslovanju stremimo k poslovni odličnosti v svoji dejavnosti s celovitim servisiranjem kupcev, vlaganjem v znanje, inovativnim razvojem proizvodov in procesov ter nenehnim povečevanjem produktivnosti in kakovosti
MEDIS, FARMACEVTSKA DRUŽBA, D.O.O.
V družbi Medis se že 30 let ukvarjamo z marketingom inovativnih zdravil in medicinskih proizvodov. Z več kot 300 zaposlenimi strokovnjaki predvsem naravoslovnih smeri v desetih državah Centralne Evrope in Balkana redno obiskujemo zdravnike, farmacevte in celotno medicinsko stroko. Na področju medicinskega marketinga smo vodilno podjetje v tem delu sveta. S proizvodi tudi oskrbujemo zdravstvene sisteme teh držav. Zadovoljstvo in angažiranost sodelavcev sta naši ključni vodili.
PROFIDTP D.O.O. – STROKOVNA REVIJA IRT3000
Revija IRT3000 prinaša bralcem najnovejše rezultate in smeri razvoja na področju predelave kovinskih in nekovinskih materialov, avtomatizacije in informatizacije, proizvodnje in logistike, IT in drugih naprednih tehnologij, pa tudi veliko pomembnih in koristnih informacij o inoviranju, razvojnih projektih, tehnološkem razvoju in poslovnih dosežkih inštitucij in podjetij iz znanstvenoraziskovalne sfere in gospodarstva.
S&T SLOVENIJA
Zakaj naj bo tvoj S&TART v našem podjetju? Smo ekipa, ki deluje v mednarodnem okolju na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Naša misija je usmerjena v razvoj naprednejše družbe z reševanjem zahtevnih poslovnih in informacijskih izzivov. Zavedamo se, da moramo za naš uspeh na trgu razvijati svoje zaposlene kot tudi krepiti njihovo zadovoljstvo na delovnem mestu, zato se trudimo ustvariti delovno okolje, ki spodbuja kreativnost, odgovornost, sodelovanje in maksimiziranje potencialov. Bi takšno okolje ustrezalo tudi tebi? Morda te prepriča dejstvo, da smo na slovenskem trgu največji ponudnik celovitih informacijskih rešitev. K našim ključnim uporabnikom pristopamo celostno. Zagotavljamo zanesljive, varne in hitro odzivne infrastrukturne rešitve, kot tudi inovativne aplikativne rešitve, ki optimizirajo poslovna okolja. Mladim talentom omogočamo razvoj tako na strokovnem kot tudi na osebnostnem nivoju. Vse od začetka svoje mlade talente vključujemo v program ameriške gospodarske zbornice AmCham »Young Professionals«, ki poleg novih znanj omogoča tudi razvoj poslovne mreže. Smo te prepričali? Pridruži se nam in prinesi novo energijo ter sveže in inovativne ideje v našo sredino. START YOUNG AT S&T! Področje: Informatika, informacijska varnost, svetovanje in implementacija infrastrukturnih in poslovnih rešitev, razvoj aplikativnih rešitev. Iščemo: Razvijalce, sistemske inženirje, aplikacijske svetovalce, prodajne svetovalce. Nudimo: Študentsko delo, redno zaposlitev Kontakt: www.snt.si, zaposlitev@snt.si
SILIKO D.O.O.
Družba SILIKO d.o.o. smo razvojni dobavitelj in proizvajalec tehničnih izdelkov iz elastomerov in termoplastov z več kot 30-letno tradicijo. Locirani smo na dveh poslovnih enotah, na Vrhniki in v Sevnici. 70 % vse proizvodnje izvozimo na trg Evropske unije. Danes vgrajujemo SILIKO komponente v večino avtomobilov nemške avtomobilske industrije, kot so BMW, Audi, Mercedes-Benz, AMG, VW in drugi.
SLOVENSKA VOJSKA
Temeljni namen in poslanstvo Slovenska vojska uresničuje z izvajanjem strokovnih nalog, ki se nanašajo na načrtovanje in razvoj sil, organizacijo, vojaško izobraževanje, usposabljanje, delovanje in izvajanje vojaške obrambe v mirnodobnem času tako v državi kakor tudi zavezništvu, izrednih razmerah in v vojni. Prav tako zagotavljamo povezave za sodelovanje in delovanje Slovenske vojske v mednarodnih integracijah.
ZAVOD NEFIKS
Poslanstvo zavoda je mladim in mladinskim organizacijam pomagati pri beleženju, predstavljanju in promoviranju neformalno pridobljenega znanja in kompetenc. Prav tako je namen Zavoda mladim pomagati pri kariernem razvoju in zaposlovanju. Na stojnici vam bomo predstavili različne aktivnosti in priložnosti, ki jih organiziramo prav za vas :).

DRŽAVNE INSTITUCIJE, JAVNO ZAVODI

CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Na letošnji Informativi bo pestro dogajanje na razstavnem prostoru Centra RS za poklicno izobraževanje. Raziskovali boste lahko spletno stran WWW.MOJAIZBIRA.SI, igrali POKER s poklicnimi kartami, se vključili v PRAKTIČNE DELAVNICE ter izvedeli, kako lahko sodelujete na evropskem in slovenskem tekmovanju v poklicnih spretnostih EUROSKILLS in SLOVENIASKILLS. Kateri poklic te zanima, kakšno izobrazbo potrebuješ zanj, katero šolo boš izbral, kje najdeš odgovore na strokovna vprašanja, kateri projekti se odvijajo na področju poklicne orientacije? Na vsa ta in še mnoga druga vprašanja boste na enostaven način našli odgovore že na Informativi, saj boste sami ali ob asistenci svetovalcev lahko takoj preizkusili spletno stran WWW.MOJAIZBIRA.SI. Ves čas Informative pa vam bodo na razstavnem prostoru na voljo prenosni računalniki za brskanje po spletni strani, ki na enem mestu ponuja najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Lahko pa poiščeš QR kodo in brskaš po spletni strani kar na svojem pametnem telefonu.
EDUCATION USA, JAVNI, ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD RS
Vas zanima ŠTUDIJ V ZDA? V centru izvajamo skupinska in individualna svetovanja o študiju v ZDA, organiziramo dogodke s predstavniki ameriških univerz v centru, na šolah in fakultetah, vsako leto pa organiziramo tudi sejem ameriških šol. V centru je na voljo knjižnica z literaturo glede prijav in izpitov, ki si jo je možno izposoditi. Prijavo za obveščanje o dogodkih lahko oddate na http://bit.ly/EdUSA_obvescanje.

EVROPSKI SOCIALNI SKLAD IN DRUGE PRILOŽNOSTI ZA MLADE

SVRK -̶ SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pristojna za področji evropske kohezijske politike in razvoja. Odgovornost službe je zagotavljati učinkovito in uspešno porabo razpoložljivih sredstev evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Vse s ciljem zmanjševanja razvojnih razlik med regijami preko transparentnega, do uporabnika prijaznega sistema, ki prinaša številne priložnosti za vsakega izmed nas.
ŠRIPS -̶ JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izvaja različne programe štipendiranja in programe vlaganja v človeške vire. Tako podeljuje Zoisove štipendije, Ad futura štipendije za študijsko mobilnost v tujino, štipendije za deficitarne poklice. Znotraj sklada deluje EducationUSA center, kjer so na voljo celovite informacije o študijskih priložnostih v ZDA. Ob podpori Evropskega socialnega sklada pa izvaja raznovrstne programe, ki spodbujajo mlade k pridobivanju kompetenc in konkurenčnosti za vstop na trg dela. 
ZRSZ -̶ ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE je osrednja institucija na področju trga dela, ki, med drugim, pomaga mladim pri načrtovanju svoje kariere in izbiri poklica, in sicer s pomočjo sofinanciranih programov aktivne politike zaposlovanja (PUM-O, Trajno zaposlovanje mladih, UDM-mladi …), programa Kam in kako ter pridobivanja dodatnih informacij v Kariernih središčih.
MJU-MINISTRSTVO RS ZA JAVNO UPRAVO
Si kdaj želite da bi večino obveznosti, ki se nanašajo na komunikacijo z državo lahko opravili z domačega naslonjača? Veste, da lahko različne vloge, potrdila, vloge za subvencije, obrazce,…, oddate uradno tudi preko spleta? Da lahko poslujete z državo na enem mestu? Vas moti preveč administracije, imate predloge za zmanjšanje le-te, pa ne veste kje in kako? Bi radi s pomočjo podatkov javnega sektorja analizirali delovanje države? Na Ministrstvu za javno upravo (MJU) poleg klasičnih storitev pospešeno razvijamo in odpiramo tudi napredne elektronske storitve za državljane in podjetnike, s katerimi želimo državljanom ponuditi novo, prijazno možnost opravljanja državnih storitev na daljavo, podjetnikom pa čimbolj avtomatizirane načine poslovanja ter komunikacijo, ki jih morajo opraviti z državo.  Dajemo možnosti zbire, odpravljamo administrativne ovire, povečujemo transparentnost, predvsem pa omogočamo posameznikom in podjetjem, da več časa namenijo svojim potrebam in dejavnostim ne pa administrativnim postopkom. Oglasite se na našem razstavnem prostoru in spoznajte eStoritve MJU, s pomočjo katerih lahko enostavno, hitro, digitalno (s pomočjo klika) uredite številne obveznosti od doma. V petek, 26. januarja 2018 ob 10.30 uri vabljeni tudi na klepet o storitvah digitalne Slovenije z ministrom za javno upravo – Borisom Koprivnikarjem.
MDDSZE - MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti je odgovorno za delovna razmerja in pravice iz dela, družinsko politiko, trg dela in zaposlovanje, enake možnosti, invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja.
CPI - Center RS za poklicno izobraževanje
Center RS za poklicno izobraževanje je osrednja slovenska inštitucija za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.
FRANCOSKI INŠTITUT V SLOVENIJI
Seznanili vas bomo z informacijami o tečajih francoščine in jezikovnih testih, ki jih organizira Francoski inštitut v Sloveniji, ter o visokošolskem študiju v Franciji: o različnih visokošolskih ustanovah, študijskih programih, štipendijah, vpisih na univerze, bivanju, zavarovanju…
IZUM – INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI, MARIBOR
Dejavnost IZUM-a je pretežno vezana na razvoj in delovanje sistema in servisov COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi), ki predstavlja temelj knjižničnega informacijskega sistema Slovenije ter knjižničnih informacijskih sistemov nekaterih drugih držav (Srbije, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Bolgarije in Albanije), ki so povezani v mrežo COBISS.Net. IZUM razvija Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji – SICRIS (Slovenian Current Research Information System), ki vključuje podatke o raziskovalnih organizacijah, raziskovalcih in projektih, ter podpira razvoj podobnih sistemov (E-CRIS) v drugih državah. Na podlagi konzorcijskih pogodb s tujimi ponudniki e-virov zagotavlja IZUM uporabnikom iz Slovenije brezplačen dostop do različnih tujih baz podatkov in servisov (Web of Science, OCLC FirstSearch, ProQuest, …).
INSTITUTO CERVANTES, ŠPANSKI KULTURNI CENTER
Instituto Cervantes je institucija, ki jo je Španija ustanovila z namenom promocije in poučevanja španskega jezika in širjenja španske in hispanoameriške kulture. Z več kot 80.000 učenci letno je Instituto Cervantes največja ustanova na svetu posvečena poučevanju španščine, prisotna na petih kontinentih s 87 centri.
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO RS
Kmetijstvo je panoga, ki ima več funkcij, zagotovo pa je temeljna pridelava hrane. Na tem področju je iz vidika samooskrbe še veliko izzivov, zato je pomembna podpora mladih pri odločitvah za poklice v kmetijstvu. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine, organizacijo, ki se aktivno ukvarja z mladimi, želi čim bolj približati poklic kmeta, v luči podjetniških izzivov, ki jih lahko ta poklic nudi mladim.
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE-POLICIJA
SLOVENSKA VOJSKA
Temeljni namen in poslanstvo Slovenska vojska uresničuje z izvajanjem strokovnih nalog, ki se nanašajo na načrtovanje in razvoj sil, organizacijo, vojaško izobraževanje, usposabljanje, delovanje in izvajanje vojaške obrambe v mirnodobnem času tako v državi kakor tudi zavezništvu, izrednih razmerah in v vojni. Prav tako zagotavljamo povezave za sodelovanje in delovanje Slovenske vojske v mednarodnih integracijah.

STUDY IN HUNGARY

STUDY IN HUNGARY
Stojnica študija na Madžarskem predstavlja madžarsko visoko šolstvo. Javna fundacija Tempus je nacionalna agencija Erasmus+ na Madžarskem, ki upravlja mednarodno sodelovanje, programe mobilnosti na področju izobraževanja in vsem drugim, povezanim z EU. Več madžarskih razstavljavcev se bo pridružilo skupnemu nacionalnemu razstavnemu prostoru, vključno z: madžarskim veleposlaništvom, Univerzo Andrássy v Budimpešti, Univerzo v Kapošvarju, Univerzo v Szegedu.
ANDRÁSSY UNIVERSITY BUDAPEST
Univerza Andrássy v Budimpešti ponuja nemško govoreče magistrske in doktorske študijske programe iz mednarodnih odnosov, ekonomije in podjetništva, političnih znanosti, prava, zgodovine in diplomacije. Interdisciplinarnost je vključena v akademsko razporeditev in evropske teme so v ospredju vseh disciplin. Univerza je prejela nagrado Univerze za nacionalno odličnost. Ponuja številne možnosti štipendiranja.
BALASSI INSTITUTE, CULTURAL CENTRE OF THE EMBASSY OF HUNGARY
Glavna naloga instituta Balassi je poglobiti kulturne in umetniške odnose ter partnerskim državam predstaviti madžarsko kulturno dediščino in njene sodobne umetniške trende. Institut se nahaja v središču Ljubljane in zagotavlja mesečne programe: literarne noči, filmski klub, programe za otroke ter koncerte, razstave in znanstvene dogodke.
KAPOSVÁR UNIVERSITY
Univerza Kaposvár je ena največjih univerz na južnem transdonavskem območju Madžarske. Izobraževalne in raziskovalne dejavnosti se izvajajo na naslednjih fakultetah: Kmetijske in okoljske vede, Ekonomske znanosti, Pedagogika in Umetnost. Delo univerze poteka v odprtem in prilagodljivem izobraževalnem sistemu, ki zlahka ustreza izzivom in pričakovanjem moderne dobe.
TEMPUS PUBLIC FOUNDATION (TPF)
Javna fundacija Tempus želi podpreti madžarske institucije za izobraževanje in usposabljanje v mednarodnem sodelovanju. Je nacionalna agencija Erasmus+ na Madžarskem ter nacionalni koordinator več štipendijskih programov za visokošolsko izobraževanje v državah EU, kot tudi v državah, ki niso članice EU. Poleg študijskih programov tujih jezikov se osredotočamo predvsem na promocijo štipendijskega programa za mednarodne študente.
UNIVERSITY OF SZEGED
Univerza v Szegedu (SZTE) je ena izmed vodilnih in mednarodno uvrščenih univerz na Madžarskem. Je raziskovalna univerza z izjemnimi dosežki, ki zajema 700 raziskovalnih področij na 19 doktorskih šol in 50 rednih študijskih programov za mednarodne študente. Število mednarodnih študentov presega 3500. Po podatkih svetovne univerzitetne lestvice QS je bila SZTE najboljša madžarska univerza leta 2018.

DRUGO

AVON, D. O. O.
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA
ČASNIK VEČER, D.O.O.
Science Illustrated je mesečna revija o znanosti in naravi poteši radovednost in strast do znanstvenih odkritij in zanimivih razlag nenavadnih pojavov.  History je mesečnik, ki ponuja izviren in zanimiv vpogled v zakulisje najpomembnejših zgodovinskih dogodkov, ki so vplivali na razvoj družbe, znanosti, umetnosti in življenja na splošno.
DPG
Smo organizacija, ki se ukvarja s promocijo dogodkov. Promocijo vršimo z distribucijo letakov in plakatov ter digitalnim oglaševanjem.
DRUŠTVO DUH ČASA
Društvo za trajnostni razvoj Duh časa že osmo leto razvija proces ponovne uporabe računalniške opreme. Rabljeno računalniško opremo, ki jo donirajo organizacije in posamezniki, tehnično prenovi in opremi s prosto dostopnimi odprtokodnimi programi. Pripravljene računalniške komplete nato v okviru dejavnosti Računalniki za socialno ogrožene podari tem, ki si nakupa ne morejo privoščiti. Ker pa je donatorjev rabljene računalniške opreme vsako leto več, so se v društvu odločili izvesti akcijo Računalniki za šolajoče. Domač računalnik je postal nujno orodje za šolarje, hkrati pa mnogi učenci, dijaki ali študentje domačega računalnika nimajo ali pa družinski računalnik ne zadosti več njihovim potrebam. V okviru akcije Računalniki za šolajoče na Informativi 2019 želi društvo podariti 150 računalniških kompletov (računalnik, monitor, tipkovnica, miška).
EKSA D. O. O.
JEZIKOVNI CENTER NISTA – JEZIKOVNI TEČAJI IN ŠTUDIJ V TUJINI
Smo jezikovni center Nista iz Kopra, nudimo jezikovne tečaje vseh jezikov v Kopru ter posredujemo jezikovne tečaje in študij v tujini. "Naučite se jezika tam, kjer je doma"- je geslo, katerega se držimo na našem centru za jezikovne tečaje v tujini. Učenje tujih jezikov posredujemo le na najboljših, strokovno kvalitetnih in že preizkušenih šolah, ki delujejo pod okriljem mednarodnih jezikovnih organizacij. Tudi letos bo z nami naš partner iz Velike Britanije, jezikovna šola SELECT ENGLISH-Cambridge! Posredujemo študij v tujini. Nudimo informacije o določenih študijskih programih in univerzah. Vodimo vas skozi vse korake prijavnega procesa in vas informiramo o možnostih pridobitve športne in akademske štipendije. Ponujamo tudi šolanje v Veliki Britaniji na osnovnih in srednjih šolah, ki omogočajo vstop na najprestižnejše univerze v tujini
MOGENAS, D. O. O.
NEVRON & COMPANY, D. O. O.
STRIM PLUS, D. O. O.
STROMBOLI, D. O. O.
ŠTUDENTSKI DNEVI – Miha Indihar
Knjiga Študentski dnevi na rahlo humoren način govori o nekaterih preprekah s katerimi se študentje srečujejo na svoji poti. V osrednjem delu spremljamo 15 zgodb s področja študentskega dela in izpitnega obdobja.
WALDORFSKA GIMNAZIJA
Waldorfska gimnazija je namenjena mladostnikom, ki si želijo, poleg pridobivanja splošnega akademskega znanja, razviti svoje sposobnosti tudi na področju umetnosti, praktičnega oblikovanja ter dramske dejavnosti, v šolah v naravi, na ekskurzijah in drugih dejavnosti šole. Waldorfska gimnazija mlademu človeku pomaga razviti ustvarjalnost in prožnost v mišljenju, kultivirati občutenja in izrazne sposobnosti ter krepiti voljo, s katero bo sposoben aktivno posegati v svet.