DRŽAVNE INSTITUCIJE, JAVNI ZAVODI

DRŽAVNE INSTITUCIJE, JAVNO ZAVODI

CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Na letošnji Informativi bo pestro dogajanje na razstavnem prostoru Centra RS za poklicno izobraževanje. Raziskovali boste lahko spletno stran WWW.MOJAIZBIRA.SI, igrali POKER s poklicnimi kartami, se vključili v PRAKTIČNE DELAVNICE ter izvedeli, kako lahko sodelujete na evropskem in slovenskem tekmovanju v poklicnih spretnostih EUROSKILLS in SLOVENIASKILLS. Kateri poklic te zanima, kakšno izobrazbo potrebuješ zanj, katero šolo boš izbral, kje najdeš odgovore na strokovna vprašanja, kateri projekti se odvijajo na področju poklicne orientacije? Na vsa ta in še mnoga druga vprašanja boste na enostaven način našli odgovore že na Informativi, saj boste sami ali ob asistenci svetovalcev lahko takoj preizkusili spletno stran WWW.MOJAIZBIRA.SI. Ves čas Informative pa vam bodo na razstavnem prostoru na voljo prenosni računalniki za brskanje po spletni strani, ki na enem mestu ponuja najpomembnejše informacije o poklicih in izobraževanju. Lahko pa poiščeš QR kodo in brskaš po spletni strani kar na svojem pametnem telefonu.

EDUCATION USA, JAVNI, ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD RS
Vas zanima ŠTUDIJ V ZDA? V centru izvajamo skupinska in individualna svetovanja o študiju v ZDA, organiziramo dogodke s predstavniki ameriških univerz v centru, na šolah in fakultetah, vsako leto pa organiziramo tudi sejem ameriških šol. V centru je na voljo knjižnica z literaturo glede prijav in izpitov, ki si jo je možno izposoditi. Prijavo za obveščanje o dogodkih lahko oddate na http://bit.ly/EdUSA_obvescanje.

EVROPSKI SOCIALNI SKLAD IN DRUGE PRILOŽNOSTI ZA MLADE

SVRK -̶ SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je pristojna za področji evropske kohezijske politike in razvoja. Odgovornost službe je zagotavljati učinkovito in uspešno porabo razpoložljivih sredstev evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Vse s ciljem zmanjševanja razvojnih razlik med regijami preko transparentnega, do uporabnika prijaznega sistema, ki prinaša številne priložnosti za vsakega izmed nas.

ŠRIPS -̶ JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izvaja različne programe štipendiranja in programe vlaganja v človeške vire. Tako podeljuje Zoisove štipendije, Ad futura štipendije za študijsko mobilnost v tujino, štipendije za deficitarne poklice. Znotraj sklada deluje EducationUSA center, kjer so na voljo celovite informacije o študijskih priložnostih v ZDA. Ob podpori Evropskega socialnega sklada pa izvaja raznovrstne programe, ki spodbujajo mlade k pridobivanju kompetenc in konkurenčnosti za vstop na trg dela. 
ZRSZ -̶ ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE je osrednja institucija na področju trga dela, ki, med drugim, pomaga mladim pri načrtovanju svoje kariere in izbiri poklica, in sicer s pomočjo sofinanciranih programov aktivne politike zaposlovanja (PUM-O, Trajno zaposlovanje mladih, UDM-mladi …), programa Kam in kako ter pridobivanja dodatnih informacij v Kariernih središčih.

MJU-MINISTRSTVO RS ZA JAVNO UPRAVO

Klik do e-države

Si kdaj želite da bi večino obveznosti, ki se nanašajo na komunikacijo z državo lahko opravili z domačega naslonjača? • Veste, da lahko različne vloge, potrdila, vloge za subvencije, obrazce,…, oddate uradno tudi preko spleta? Da lahko poslujete z državo na enem mestu? • Vas moti preveč administracije, imate predloge za zmanjšanje le-te, pa ne veste kje in kako? • Bi radi s pomočjo podatkov javnega sektorja analizirali delovanje države?

Na Ministrstvu za javno upravo (MJU) poleg klasičnih storitev pospešeno razvijamo in odpiramo tudi napredne elektronske storitve za državljane in podjetnike, s katerimi želimo državljanom ponuditi novo, prijazno možnost opravljanja državnih storitev na daljavo, podjetnikom pa čimbolj avtomatizirane načine poslovanja ter komunikacijo, ki jih morajo opraviti z državo. Dajemo možnosti zbire, odpravljamo administrativne ovire, povečujemo transparentnost, predvsem pa omogočamo posameznikom in podjetjem, da več časa namenijo svojim potrebam in dejavnostim ne pa administrativnim postopkom. Oglasite se na razstavnem prostoru Evropskega socialnega sklada in spoznajte eStoritve Ministrstva za javno upravo, s pomočjo katerih lahko enostavno, hitro, s pomočjo klika, uredite številne obveznosti od doma.

PREDSTAVITEV PORTALOV

eUprava = SMER PRAVA

Ste vedeli, da lahko na eUpravi tudi mladi elektronsko poslujete z državo? Zakaj bi za subvencionirano vozovnico stali v vrsti, če jo lahko pridobite elektronsko? Ste mnenja, da vam pripada državna ali kakšna druga štipendija? Oddajte e-vlogo na eUpravi in se prepričajte! Se boste morali za čas šolanja oziroma študija preseliti? Storite to na eUpravi! Verjetno boste kmalu opravljali izpit za avto. Na portalu eUprava lahko preverite proste termine za opravljanje teoretičnega in praktičnega izpita. Na portalu eUprava lahko vidite podatke, ki jih o vas hrani država, preverite veljavnost vaših dokumentov in se naročite na opomnik, da ne boste pozabili na iztek njihove veljavnosti. Privarčujte vaš dragoceni čas in uporabljajte portal eUprava.

Portal e-VEM (SPOT) - PORTAL ZA PODJETJA IN PODJETNIKE

Ali razmišljaš o svoji samostojni podjetniški poti? Si želiš biti sam svoj šef? Te zanima, kako lahko ustanoviš svoje podjetje? Potem je portal e-VEM (SPOT) pravi naslov zate. Na portalu dobiš vse informacije in napotke, kako ustanoviti podjetje, katera dovoljenja potrebuješ in kakšne pogoje moraš izpolnjevati za določeno dejavnost ali poklic. Prek portala e-VEM (SPOT) lahko ustanoviš svoje podjetje od doma ali se za pomoč obrneš na točke SPOT. Portal e-VEM (SPOT) je del nacionalnega sistema SPOT, Slovenska poslovna točka, ki nudi podporne storitve države za podjetja in podjetnike. Obišči nas na spot.gov.si.

STOP Birokraciji - ODDAJTE POBUDO NA SPLETNI STRANI STOP BIROKRACIJI IN VPLIVAJTE NA BOLJŠO ZAKONODAJO

Ali številne administrativne obveznosti po nepotrebnem tratijo vaš čas? Si želite enostavnejše, preglednejše in hitrejše postopke? Oddajte pobudo na spletni strani STOP Birokraciji in prispevajte k boljši zakonodaji in razbremenitvam. Sodelovanje državljanov je pomembno pri pripravi predpisov. Skupaj lahko poenostavimo zapletene postopke in z enostavno ter učinkovitejšo zakonodajo zagotovimo boljše poslovno okolje in vsakdanjik državljanov. Od leta 2009 nam je že uspelo izboljšati storitve javne uprave in prihraniti več kot 365 milijonov EUR. Recimo STOP Birokraciji!

OPSI = PORTAL ODPRTIH PODATKOV SLOVENIJE

Vas zanimajo podatki in ustvarjanje novih zgodb? Na nacionalnem portalu odprtih podatkov Slovenije - OPSI najdete metapodatkovne opise vseh evidenc in zbirk, s katerimi razpolaga javni sektor, kar vam omogoča vpogled v delovanje države. Dostopate lahko do odprtih podatkov, si jih samo ogledate ali pa z njimi ustvarite nove zgodbe kot na primer: kdo in v kakšne namene porabi javni denar, kakšna je naša nepremična kulturna dediščina, kakšna je onesnaženost zraka in voda, kakšni so trendi prodaje motornih vozil Sloveniji, kdo prideluje ekološka živila ali preverite vozne rede in čakalne vrste v bolnišnicah. Vse to in še več najdete na portalu OPSI. Ne pozabite: Odprti podatki za odprto družbo.

SI-TRUST – VARNA PRIJAVA NA FAKULTETO

SI-TRUST oz. Državni center za storitve zaupanja na Ministrstvu za javno upravo skrbi, da je tvoja prijava na fakulteto varna in da se v tvojega imena pri prijavi na fakulteto na bo kdo drug zlorabil. SI-TRUST izdaja digitalna potrdila SIGEN-CA s pomočjo katerega se lahko vpišeš na fakulteto. Poleg digitalnih potrdil pa SI-TRUST nudi storitev SI-PASS, ki predstavlja ključno vozlišče za uporabo centraliziranih storitev za zagotavljanje zaupanja. Trenutno sta v okviru storitve vzpostavljena dva centralna gradnika in sicer gradnik za avtentikacijo ter gradnik za strežniški e-podpis. Novost od letošnjega leta pa je tudi storitev za avtentikacijo uporabnikov s pomočjo mobilnega telefona smsPASS, ki lahko v celoti nadomesti uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil. Pridobi si smsPASS in se z njim prijavi v eUpravo.

MDDSZE - MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti je odgovorno za delovna razmerja in pravice iz dela, družinsko politiko, trg dela in zaposlovanje, enake možnosti, invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja.

CPI - Center RS za poklicno izobraževanje

Center RS za poklicno izobraževanje je osrednja slovenska inštitucija za razvoj, raziskave in svetovanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.

FRANCOSKI INŠTITUT V SLOVENIJI
Seznanili vas bomo z informacijami o tečajih francoščine in jezikovnih testih, ki jih organizira Francoski inštitut v Sloveniji, ter o visokošolskem študiju v Franciji: o različnih visokošolskih ustanovah, študijskih programih, štipendijah, vpisih na univerze, bivanju, zavarovanju…
IZUM – INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI, MARIBOR
Dejavnost IZUM-a je pretežno vezana na razvoj in delovanje sistema in servisov COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi), ki predstavlja temelj knjižničnega informacijskega sistema Slovenije ter knjižničnih informacijskih sistemov nekaterih drugih držav (Srbije, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Bolgarije in Albanije), ki so povezani v mrežo COBISS.Net. IZUM razvija Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji – SICRIS (Slovenian Current Research Information System), ki vključuje podatke o raziskovalnih organizacijah, raziskovalcih in projektih, ter podpira razvoj podobnih sistemov (E-CRIS) v drugih državah. Na podlagi konzorcijskih pogodb s tujimi ponudniki e-virov zagotavlja IZUM uporabnikom iz Slovenije brezplačen dostop do različnih tujih baz podatkov in servisov (Web of Science, OCLC FirstSearch, ProQuest, …).
INSTITUTO CERVANTES, ŠPANSKI KULTURNI CENTER
Instituto Cervantes je institucija, ki jo je Španija ustanovila z namenom promocije in poučevanja španskega jezika in širjenja španske in hispanoameriške kulture. Z več kot 80.000 učenci letno je Instituto Cervantes največja ustanova na svetu posvečena poučevanju španščine, prisotna na petih kontinentih s 87 centri.
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO RS
Kmetijstvo je panoga, ki ima več funkcij, zagotovo pa je temeljna pridelava hrane. Na tem področju je iz vidika samooskrbe še veliko izzivov, zato je pomembna podpora mladih pri odločitvah za poklice v kmetijstvu. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Zvezo slovenske podeželske mladine, organizacijo, ki se aktivno ukvarja z mladimi, želi čim bolj približati poklic kmeta, v luči podjetniških izzivov, ki jih lahko ta poklic nudi mladim.
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE-POLICIJA
SLOVENSKA VOJSKA
Temeljni namen in poslanstvo Slovenska vojska uresničuje z izvajanjem strokovnih nalog, ki se nanašajo na načrtovanje in razvoj sil, organizacijo, vojaško izobraževanje, usposabljanje, delovanje in izvajanje vojaške obrambe v mirnodobnem času tako v državi kakor tudi zavezništvu, izrednih razmerah in v vojni. Prav tako zagotavljamo povezave za sodelovanje in delovanje Slovenske vojske v mednarodnih integracijah.

STUDY IN HUNGARY

STUDY IN HUNGARY
Stojnica študija na Madžarskem predstavlja madžarsko visoko šolstvo. Javna fundacija Tempus je nacionalna agencija Erasmus+ na Madžarskem, ki upravlja mednarodno sodelovanje, programe mobilnosti na področju izobraževanja in vsem drugim, povezanim z EU. Več madžarskih razstavljavcev se bo pridružilo skupnemu nacionalnemu razstavnemu prostoru, vključno z: madžarskim veleposlaništvom, Univerzo Andrássy v Budimpešti, Univerzo v Kapošvarju, Univerzo v Szegedu.
ANDRÁSSY UNIVERSITY BUDAPEST
Univerza Andrássy v Budimpešti ponuja nemško govoreče magistrske in doktorske študijske programe iz mednarodnih odnosov, ekonomije in podjetništva, političnih znanosti, prava, zgodovine in diplomacije. Interdisciplinarnost je vključena v akademsko razporeditev in evropske teme so v ospredju vseh disciplin. Univerza je prejela nagrado Univerze za nacionalno odličnost. Ponuja številne možnosti štipendiranja.
BALASSI INSTITUTE, CULTURAL CENTRE OF THE EMBASSY OF HUNGARY
Glavna naloga instituta Balassi je poglobiti kulturne in umetniške odnose ter partnerskim državam predstaviti madžarsko kulturno dediščino in njene sodobne umetniške trende. Institut se nahaja v središču Ljubljane in zagotavlja mesečne programe: literarne noči, filmski klub, programe za otroke ter koncerte, razstave in znanstvene dogodke.
KAPOSVÁR UNIVERSITY
Univerza Kaposvár je ena največjih univerz na južnem transdonavskem območju Madžarske. Izobraževalne in raziskovalne dejavnosti se izvajajo na naslednjih fakultetah: Kmetijske in okoljske vede, Ekonomske znanosti, Pedagogika in Umetnost. Delo univerze poteka v odprtem in prilagodljivem izobraževalnem sistemu, ki zlahka ustreza izzivom in pričakovanjem moderne dobe.
TEMPUS PUBLIC FOUNDATION (TPF)
Javna fundacija Tempus želi podpreti madžarske institucije za izobraževanje in usposabljanje v mednarodnem sodelovanju. Je nacionalna agencija Erasmus+ na Madžarskem ter nacionalni koordinator več štipendijskih programov za visokošolsko izobraževanje v državah EU, kot tudi v državah, ki niso članice EU. Poleg študijskih programov tujih jezikov se osredotočamo predvsem na promocijo štipendijskega programa za mednarodne študente.
UNIVERSITY OF SZEGED
Univerza v Szegedu (SZTE) je ena izmed vodilnih in mednarodno uvrščenih univerz na Madžarskem. Je raziskovalna univerza z izjemnimi dosežki, ki zajema 700 raziskovalnih področij na 19 doktorskih šol in 50 rednih študijskih programov za mednarodne študente. Število mednarodnih študentov presega 3500. Po podatkih svetovne univerzitetne lestvice QS je bila SZTE najboljša madžarska univerza leta 2018.