STROKOVNO, INTERESNO ZDRUŽENJE

STROKOVNO, INTERESNO ZDRUŽENJE

ALPE ADRIA GREEN, MEDNARODNO DRUŠTVO ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVE
AAG je asociacija nevladnih organizacij, društev, zelene industrije, posameznikov in podjetnikov, ki imajo skupne okoljevarstvene interese. Delujemo v vseh državah bivše Jugoslavije in Italiji, kjer imamo svoje podružnice, v Sloveniji pa delujemo kot nevladna organizacija v javnem interesu na področju varovanja narave in okolja. AAG predvsem namenja skrb za ohranjanje narave, varstvu okolja, zaščiti živali in zdravja ljudi. Horizontalne dejavnosti AAG so namenjene skrbi za ohranitev zdravega življenskega okolja skladno z 72. členom Ustave RS, zaščiti Jadranskega morja, vodotokov in rek, varovanju zaščitenih naravnih območij (TNP), boju proti podnebnim spremembam, reševanju ekološke problematike, vzgoji in izobraževanju, pomoči civilnim iniciativam, zastopanju članov AAG v upravnih postopkih na področju varstva okolja in narave,…AAG sodeluje tudi pri razreševanju problemetike vplivov onesnaženja zraka, predvsem na področju prometa in industrijskega onasnaževanja .V AAG izvajamo tudi meritve kakovosti zraka in voda.
CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) skrbi za kakovost in razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji. Hkrati je tudi nacionalna točka več pomembnih evropskih mrež: na stojnici bomo predstavili sistem EUROPASS, vključno z možnostjo za predstavitve v šolah. Več informacij boste lahko našli tudi o sistemih poklicnega izobraževanja po Evropi, ki jih zbira mreža REFERNET.

SLOVENSKA PAPIRNA INDUSTRIJA
Združenje papirništva se predstavlja na Informativi kot delodajalec, ki po eni strani obuja tradicionalen poklic – papirničar, po drugi strani v zvezi s tem ponuja možnost opravljanja vajeništva, delovne prakse in kasneje zaposlitve. V Sloveniji imamo 6 papirnic in 100 podjetij, ki papir predelujejo v embalažo, vrečke , kuverte in druge papirne izdelke in podjetja potrebujejo mlede za svoj nadaljnji razvoj.
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE/DIJAŠKA ORGANIZACIJA SLOVENIJE
Študentska organizacija Slovenije v okviru operacije EviDEnca študentskega dela, sofinancirane s strani Evropske komisije in Republike Slovenije, po javnem pooblastilu vzpostavlja evidenco študentskega dela. Z pričetkom šolskega / študijskega leta 2019/2020 bodo dijakom in študentom na enem mestu na voljo vsi podatki o opravljenem študentskem delu, ki jim bodo olajšali dokazovanje delovnih izkušenj in s tem pripomogli pri iskanju prve zaposlitve.
TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Trgovinska zbornica Slovenije je reprezentativna gospodarska zbornica, ki združuje več kot 6.000 prostovoljnih članov. TZS poleg številnih seminarjev in funkcionalnih izobraževanj v okviru Akademije TZS izvaja tudi poslovodski izpit za pridobitev naziva "Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja" ter s tem srednje strokovne izobrazbe. Več informacij je na voljo na spletni strani TZS: www.tzslo.si.