IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, DODATNO IZOBRAŽEVANJE

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, DODATNO IZOBRAŽEVANJE

AUR – AKADEMIJA ZA USTVARJALNO RAČUNALNIŠTVO
AUR – Akademija za ustvarjalno računalništvo ponuja tečaje za otroke in mlade stare od 10 do 20 let, ter kratke strokovne delavnice za odrasle. AUR ponuja tečaje in delavnice za naslednja področja: robotika, razvoj računalniških iger, računalniški animirani film, računalniška arhitektura, razvoj spletnih strani.
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA - BIC LJUBLJANA
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
ČAS – ZASEBNA ŠOLA ZA VARNOSTNO IZOBRAŽEVANJE

V šoli ČAS d.o.o. izvajamo program srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja za tehnika varovanja za odrasle s poklicno maturo ter programe za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) za varnostno osebje (varnostnik, varnostni tehnik, varnostni menedžer …) in strokovna izpopolnjevanja za varnostno osebje. Poleg tega šola nudi tudi svetovanje in izvedenska mnenja s področja zasebnega varovanja in drugih varnostnih pooblastil.

EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
Smo šola velikih izzivov in velikih možnosti. Programa Ekonomski tehnik in Ekonomska gimnazija sta programa, ki vas lahko popeljeta na zaželeno pot. V katerikoli višješolski, visokošolski ali univerzitetni študij katere koli smeri ali v zaposlitev, ustvarjanje lastnega podjetja. Na šoli uvajamo nove, sodobne metode poučevanja, vzpodbujamo timsko povezovanje. Posebno pozornost namenjamo razvijanju podjetniškega načina razmišljanja in menedžerskih spretnosti. Uspešno se vključujemo v domače in evropske projekte. Naše temeljne vrednote so: USPEŠNOST – dijakinje in dijaki uspešno končajo šolanje v predvidenem roku; ODGOVORNOST – vedno in povsod ravnamo odgovorno; PRIJETNO VZDUŠJE – v šoli vlada prijetno in ustvarjalno delovno vzdušje; STROKOVNOST – sledimo novemu strokovnemu in pedagoškemu znanju; TIMSKO DELO – verjamemo, da s skupnimi močmi (dijaki, učitelji, starši) zmoremo več; PRIPADNOST – tako dijaki kot zapos- leni s svojim vedenjem in dejanji krepimo in zvišujemo ugled in kakovost šole; PRILAGODLJIVOST – sprejemamo različnost in drugačnost; USTVARJALNOST – spodbujamo k večji ustvarjalnosti.
INSTITUTO CERVANTES, ŠPANSKI KULTURNI CENTER
Instituto Cervantes je institucija, ki jo je Španija ustanovila z namenom promocije in poučevanja španskega jezika in širjenja španske in hispanoameriške kulture. Z več kot 80.000 učenci letno je Instituto Cervantes največja ustanova na svetu posvečena poučevanju španščine, prisotna na petih kontinentih s 87 centri.
INTEGRALEDU, SVETOVALEC ŠT.1 ZA IZOBRAŽEVANJE V TUJINI
Skupina Integral je največja svetovalna agencija za izobraževanje v tujini s 26-letnimi izkušnjami na tem področju. Kar 17 pisarn se nahaja v Bolgariji, Romuniji, Albaniji, na Hrvaškem in v Srbiji, od jeseni 2017 pa smo prisotni tudi v Sloveniji! Agencija nudi izobraževalne rešitve, prilagojene individualnim potrebam in željam vsake stranke. Naš cilj je uresničitev želja vsake osebe, ki se želi izobraževati v tujini.
IZUM – INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI, MARIBOR
Dejavnost IZUM-a je pretežno vezana na razvoj in delovanje sistema in servisov COBISS (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi), ki predstavlja temelj knjižničnega informacijskega sistema Slovenije ter knjižničnih informacijskih sistemov nekaterih drugih držav (Srbije, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Bolgarije in Albanije), ki so povezani v mrežo COBISS.Net. IZUM razvija Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji – SICRIS (Slovenian Current Research Information System), ki vključuje podatke o raziskovalnih organizacijah, raziskovalcih in projektih, ter podpira razvoj podobnih sistemov (E-CRIS) v drugih državah. Na podlagi konzorcijskih pogodb s tujimi ponudniki e-virov zagotavlja IZUM uporabnikom iz Slovenije brezplačen dostop do različnih tujih baz podatkov in servisov (Web of Science, OCLC FirstSearch, ProQuest, …).
JEZIKOVNI CENTER NISTA – JEZIKOVNI TEČAJI IN ŠTUDIJ V TUJINI
Smo jezikovni center Nista iz Kopra, nudimo jezikovne tečaje vseh jezikov v Kopru ter posredujemo jezikovne tečaje in študij v tujini. "Naučite se jezika tam, kjer je doma"- je geslo, katerega se držimo na našem centru za jezikovne tečaje v tujini. Učenje tujih jezikov posredujemo le na najboljših, strokovno kvalitetnih in že preizkušenih šolah, ki delujejo pod okriljem mednarodnih jezikovnih organizacij. Tudi letos bo z nami naš partner iz Velike Britanije, jezikovna šola SELECT ENGLISH-Cambridge! Posredujemo študij v tujini. Nudimo informacije o določenih študijskih programih in univerzah. Vodimo vas skozi vse korake prijavnega procesa in vas informiramo o možnostih pridobitve športne in akademske štipendije. Ponujamo tudi šolanje v Veliki Britaniji na osnovnih in srednjih šolah, ki omogočajo vstop na najprestižnejše univerze v tujini
LTA JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI, SREDNJE ŠOLE V TUJINI, ŠTUDIJ V TUJINI
LTA nudi širok spekter IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V TUJINI: TEČAJE TUJIH JEZIKOV (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, ruščina, portugalščina, kitajščina in japonščina) za otroke, mladino, odrasle in poslovneže na mednarodnih jezikovnih šolah na 5 kontinentih, STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA za mladino, študente in odrasle, SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE na zasebnih in javnih institucijah v tujini, ter ŠTUDIJ na prestižnih univerzah v tujini.
PROJEKT Pan UP – PROMOCIJA, ANIMACIJA IN UČNA POMOČ 2018-2022
SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA
Osrednja šola za izobraževanje na likovnem področju.
ZDRUŽENJE IZVAJALCEV ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI
ZIZRS je koordinator projekta PREHOD MLADIH, katerega namen je povečanje socialne vključenosti mladih s posebnimi potrebami in oblikovanje enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočen vstop ciljne skupine na trg dela. Projekt izvajajo izvajalci zaposlitvene rehabilitacije na področju celotne Republike Slovenije in se izvaja od januarja 2018 do konca leta 2021 ter predvideva vključitev do 2100 mladih s posebnimi potrebami.