VISOKE ŠOLE, FAKULTETE, UNIVERZE, ŠTUDENTSKI DOMOVI >

VISOKE ŠOLE, FAKULTETE, UNIVERZE, ŠTUDENTSKI DOMOVI

ALMA MATER EUROPAEA
Alma Mater Europaea - ECM je samostojna visokošolska izobraževalna ustanova, akreditirana po predpisih in merilih institucij Republike Slovenije, specializirana na ponudbo karierno orientiranega izobraževanja v deficitarnih poklicih. Njihovi študijski programi so relevantni, moderni, interdisciplinarni in interaktivni. Ponujajo več kot 20 programov 1., 2. in 3. bolonjske stopnje. Na dodiplomski stopnji je možno študirati fizioterapijo, zdravstveno nego, ples/koreografijo, management, humanistiko, arhivistiko, socialno gerontologijo in od letos daljše še nov program splet in informacijske tehnologije.
AREMA – VISOKA ŠOLA ZA REGIONALNI MANAGEMENT
Arema izvaja program Management transportne logistike, njena posebnost pa je način izvajanja programa, saj predavanja potekajo po "vikend modelu" avstrijske univerze (en vikend na mesec). Program traja 3 leta, za študente in diplomante logističnega inženirstva pa je možen vpis v intenzivni program študija, ki se zaključi v letu in pol. Diplomanti pridobijo naziv diplomirani manager transportne logistike in stopnjo izobrazbe VI/2.
BUSINESS AND HOTEL MANAGEMENT SCHOOL SWITZERLAND (BHMS Switzerland)
B.H.M.S. je ena vodilnih svetovnih gostinskih šol, ki se nahaja v osrčju Luzerna, enega najlepših in najbolj obiskanih mest v Švici. Šola za poslovni in hotelirski management je članica šol Bénédict Education Group, ki je bila ustanovljena leta 1928 in je ena največjih zasebnih izobraževalnih organizacij v Švici. Od leta 1998 B.H.M.S. pripravlja študente na uspeh v globalni karieri, pri čemer uporablja Švicarsko zasnovo izobraževanja, sestavljeno iz štirih stebrov: • Kakovostno akademsko izobraževanje – akreditirane in priznane diplome. B.H.M.S. šola za poslovni in hotelirski management in Univerza Roberta Gordona (RGU) sta oblikovali hitri in kakovostni univerzitetni diplomski ali magistrski program znanosti v Švici.• Zagotovljeno pripravništvo – usposabljanje v industriji je sestavni del študijskega programa B.H.M.S. Šola organizira eno konkretno usposabljanje na leto v Švici ali v tujem podjetju, ki je bilo skrbno izbrano kot mesto usposabljanja. • Osebni razvoj – akademski kurikulum B.H.M.S. razvija mehke spretnosti učencev, kot je razvoj vodenja. • Karierna praksa B.H.M.S. ima lastno podjetje za delo »Masterwork«, ki vsem diplomantom pomaga pridobiti prvo mednarodno poklicno mesto. Po diplomi zagotavljamo ponudbe za delo. Naši programi: univerzitetni diplomski študij gostinskega managementa, diploma iz svetovnega poslovnega managementa, dodiplomski študij kulinarike, podiplomski študij hotelirstva, podiplomski študij kulinarike, magisterij iz mednarodnega gostinskega poslovanja, magisterij znanosti iz globalnega poslovnega managementa, diploma MBA BHMS s 3 različnimi specializacijami: podjetništvo in inovacije, trženje in digitalno poslovanje ali mednarodne finance in naložbe.
EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA/FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE/FAKULTETA ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE
Programi na Novi univerzi oz. njenih treh članicah (Evropska pravna fakulteta, Fakulteta za državne in evropske študije in Fakulteta za slovenske in mednarodne študije) imajo mednarodne in praktične poudarke. Fakultete postajajo vse bolj široko odprto okno v svet, študenti pa so tukaj na prvem mestu. Vibrantnost študija dodatno obogati izvajanje programov na štirih lokacijah (Kranj, Nova Gorica, Maribor in Ljubljana), možnost e-izobraževanja, prilagojeni urniki pa zagotavljajo toliko mirnejše usklajevanje vsakodnevnih opravil. Preberite več na www.nova-uni.si.
FAKULTETA ZA DIZAJN, PRIDRUŽENA ČLANICA UNIVERZE NA PRIMORSKEM

Na Fakulteti za dizajn se kalijo dizajnerji znotraj sodobnega, interdisciplinarno naravnanega visokošolskega strokovnega in magistrskega študijskega programa, zasnovanega po bolonjski deklaraciji in standardih. Študentje petih smeri (notranja oprema, tekstilije in oblačila, vizualne komunikacije, dizajn management, nakit) so po opravljenem študiju zaposljivi v gospodarskih panogah, kjer se razvijajo vrhunsko izdelani izdelki z visoko dodano vrednostjo.

FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE VEDE / ABITURA D.O.O. CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
(za FKPV): Študij komerciale, turizma ali poslovne informatike je na Fakulteti za komercialne in poslovne vede zasnovan tako, da lahko študirate tudi ob drugih obveznostih! Redni študij se izvaja na fakulteti v Celju, druge oblike so na voljo tudi v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti in Slovenj Gradcu. Dodiplomski, magistrski in doktorski študij vas poveže z mrežo ljudi največje zasebne izobraževalne organizacije v Sloveniji, ki ima tudi lasten Karierni center. Več na www.studiraj.si! (za Abituro): Ekonomist, poslovni sekretar, organizator socialne mreže, strokovnjak na področju varnosti, informatike, gostinstva in turizma ter velnesa – to lahko postanete z izrednim študijem na višji strokovni šoli Abitura. Šola, ki skupaj s Fakulteto za komercialne in poslovne vede vzpostavlja mrežo ljudi največje zasebne izobraževalne organizacije v Sloveniji, svoje programe izvaja v Celju in Zagorju. Šolanje je usmerjeno v praktične izkušnje, študentom je na voljo tudi Karierni center!
FAKULTETA ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI
Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani je zasebni visokošolski zavod, ki izvaja izobraževalno, znanstveno, raziskovalno, študijsko in svetovalno dejavnost na področju psihoterapije in psihologije. Izvaja naslednje študijske programe: Psihoterapevtska znanost (1. in 2. bolonjska stopnja), Psihologija (1. in 2. bolonjska stopnja), Psihoterapevtska propedevtika, specialistični študiji psihoterapevtskih pristopov (Psihoanalitična, Geštalt in Sistemska psihoterapija, Analitična psihologija, Lacanovska psihoanaliza, Psihoterapija otrok in mladostnikov) in druga izobraževanja. V okviru SFU Ljubljana deluje tudi psihoterapevtska Ambulanta.
FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE

Študijski programi na FUDŠ sledijo NAČELOM UPORABNOSTI, saj želimo študente usposobiti za PRAKTIČNO REŠEVANJE organizacijskih in družbenih problemov v gospodarstvu, javnem sektorju in civilni družbi. Izvajamo dodiplomske študijske programe Uporabne družbene študije, Socialni menedžment in Psihosocialna pomoč; magistrska študijska programa Medkulturni menedžment in Psihosocialna pomoč ter doktorski študijski program Sociologija.

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je sodobna in ambiciozna fakulteta, prepoznana po kakovostnem visokošolskem izobraževanju na vseh treh bolonjskih stopnjah s področja zdravstvene nege, promocije zdravja in zdravstvenega managementa. Fakulteta vam omogoča znanstveno-raziskovalno delovanje ter mednarodne izmenjave v EU.
GEA COLLEGE ̶ FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO
GEA College – Fakulteta za podjetništvo je sodoben izobraževalni center, ki nudi uporabna znanja s poudarkom na podjetništvu in managementu. Specializirani visokošolski študijski programi podjetništva z 20 letno tradicijo vsakomur omogočajo razvijanje osebnih potencialov.
HTMi - HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT INSTITUT
HTMi je med 15 vodilnimi inštituti v svetu in 5 v evropi na področju turizma. Ponujamo tako dodiplomski kot podiplomski študij na področju hotelskega in turističnega managementa in kulinarike. Študij je zelo vpet v praktično usposabljanje in pvoezan z industrijo, kar prinaša izjemno prednost našim diplomantom pri vstopu na trg dela in razvoju kariere. Ponujamo tudi štipendije za slovenske študente.
IAM – INŠTITUT IN AKADEMIJA ZA MULTIMEDIJE
"Poslanstvo šole je zagotavljati vrhunsko strokovno izobražene in usposobljene kadre (diplomante), ki bodo dosegali najvišje mednarodne izvedbene standarde na področju (multi) medijske produkcije in se bodo takoj po zaključku študija uspešno vključili v delo podjetij in ustanov. Vizija IAM je postati vodilna izobraževalna in razvojno-strokovna ustanova v Sloveniji in širše za področje (multi)medijske produkcije. Študentom želimo ponuditi najboljšo učno izkušnjo na področju (multi)medijske produkcije. IAM vizijo uresničuje s sodobno zasnovo programa, ki omogoča izbirnost in hitro prilagajanje novostim in zahtevam stroke ter trga, sodobnimi učnimi prostori in opremo, kvalitetnim pedagoškim kadrom in povzanostjo z velikim številom medijskih podjetij. "
INTEGRALEDU, SVETOVALEC ŠT.1 ZA IZOBRAŽEVANJE V TUJINI
Skupina Integral je največja svetovalna agencija za izobraževanje v tujini s 26-letnimi izkušnjami na tem področju. Kar 17 pisarn se nahaja v Bolgariji, Romuniji, Albaniji, na Hrvaškem in v Srbiji, od jeseni 2017 pa smo prisotni tudi v Sloveniji! Agencija nudi izobraževalne rešitve, prilagojene individualnim potrebam in željam vsake stranke. Naš cilj je uresničitev želja vsake osebe, ki se želi izobraževati v tujini.
JEZIKOVNI CENTER NISTA – JEZIKOVNI TEČAJI IN ŠTUDIJ V TUJINI
Smo jezikovni center Nista iz Kopra, nudimo jezikovne tečaje vseh jezikov v Kopru ter posredujemo jezikovne tečaje in študij v tujini. "Naučite se jezika tam, kjer je doma"- je geslo, katerega se držimo na našem centru za jezikovne tečaje v tujini. Učenje tujih jezikov posredujemo le na najboljših, strokovno kvalitetnih in že preizkušenih šolah, ki delujejo pod okriljem mednarodnih jezikovnih organizacij. Tudi letos bo z nami naš partner iz Velike Britanije, jezikovna šola SELECT ENGLISH-Cambridge! Posredujemo študij v tujini. Nudimo informacije o določenih študijskih programih in univerzah. Vodimo vas skozi vse korake prijavnega procesa in vas informiramo o možnostih pridobitve športne in akademske štipendije. Ponujamo tudi šolanje v Veliki Britaniji na osnovnih in srednjih šolah, ki omogočajo vstop na najprestižnejše univerze v tujini
LTA JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI, SREDNJE ŠOLE V TUJINI, ŠTUDIJ V TUJINI
LTA nudi širok spekter IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V TUJINI: TEČAJE TUJIH JEZIKOV (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, ruščina, portugalščina, kitajščina in japonščina) za otroke, mladino, odrasle in poslovneže na mednarodnih jezikovnih šolah na 5 kontinentih, STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA za mladino, študente in odrasle, SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE na zasebnih in javnih institucijah v tujini, ter ŠTUDIJ na prestižnih univerzah v tujini.
MLC LJUBLJANA
MLC Fakulteta za management in pravo Ljubljana je edina fakulteta v slovenskem visokošolskem prostoru, ki izvaja interdisciplinarna študijska programa prve in druge Bolonjske stopnje managementa in poslovnega prava po zgledu uveljavljenih tujih univerz in poslovnih šol. Študentje s prakso in profesionalnim razvojem pridobijo veščine, ki jim zagotavljajo visoko stopnjo zaposljivosti.
ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA
Študentski dom Ljubljana poleg bivanja študentom nudi pogoje za študij (učilnice, glasbene sobe), rekreacijo (fitnesi na vseh lokacijah, zunanja fitnesa v Rožni dolini in za Bežigradom, tenis, nogomet, košarka, odbojka, vodene skupinske vadbe), prostočasne dejavnosti (sodelovanje v projektih pridobivanja kompetenc, domske igre, Majske igre, kulturni dogodki) in kakovostno prehrano (restavracija v Rožni dolini s študentskim potrebam prilagojenimi meniji). Naš slogan: Občuti dom!
TEKMOVANJE POPRI
POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi. Že več kot 10 let je POPRI tisti, ki mladim omogoča razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti. Osnovni namen projekta je prispevati k dvigu sposobnosti mladih za uresničevanje svojih zamisli, kar vključuje prepoznavanje priložnosti, ustvarjalnost, inovativnost, dajanje pobud in sprejemanje tveganj, vodenje, zapisovanje projektov, odločenost za doseganje ciljev, motivacijo, komuniciranje in timsko delo.
UNIVERSITÄT KLAGENFURT
Študij na Univerzi Alpe-Adria: Alpen-Adria-Universität (AAU) je mlada in živahna univerza s kampusom, ki gosti približno 10.000 študentov, ki si prizadevajo za izobraževanje in raziskave. Široka paleta predmetov obsega študijske programe na področju humanistike, tehničnih znanosti in poslovne administracije ter ekonomije, pa tudi študijske programe, ki vodijo do akreditacije srednješolskih učiteljev, z izbiro med desetimi različnimi predmeti.
VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA
VISOKA ŠOLA ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM BLED
Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Bled in deluje od leta 2010. Zavod izvaja dva visokošolska študijska programa: Hotelirstvo in turizem in Zdravstveni turizem. Oba študijska programa se izvajata na Bledu, kraju s prepoznavno tradicijo turizma in hotelirstva. Študente spodbujamo k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Spoštujemo študentove nove zamisli in jih motiviramo k njihovemu svobodnemu izražanju. Trudimo se, da bi naši študentje postali močan partner in zaveznik podjetjem pri razvoju turizma v Sloveniji. Zagovarjamo enakopravnost spolov in podpiramo združevanje poklicnega in družinskega življenja. Smo institucija, ki se izreka za spoštovanje različnosti in enakopravnosti ne samo vseh tistih, ki so povezani z VŠHTB, temveč tudi preko lastnih meja.
VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE IN VIŠJA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Študij vzpostavlja ustrezno samozavest študenta, ki temelji na uporabnem znanju in zavedanju, da lahko pomembno prispeva k oblikovanju informacij za poslovno odločanje in s tem k zmanjšanju poslovnih tveganj. Pridobljena samozavest študentu daje sposobnost kritične presoje dogajanj v združbi in mu omogoča uspešno soočanje z izzivi v praksi in prevzemanju ustrezne odgovornosti za svoje predloge in odločitve.
VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA

Visoka šola za varstvo okolja obeležuje desetletnico delovanja. Izvajamo študijska programa Varstvo okolja in ekotehnologije na dodiplomski in magistrski stopnji. Gre za interdisciplinarni študij o okolju, naravi, ekologiji, obremenjevanju okoljskih virov, ravnanju z odpadki, okoljskih problemih in rešitvah.

VIST – VISOKA ŠOLA ZA STORITVE, ODDELEK ZA FOTOGRAFIJO
"Visokošolski študijski program fotografije na VIST nudi študentom široke teoretske, ustvarjalne in tehnične osnove in jih dobro usposablja za delo v praksi. Pokriva več zvrsti fotografije – avtorsko, reklamno in modno ter dokumentarno in reportažno fotografijo. Šola razpolaga z odličnimi kadri in infrastrukturo. Študenti po končanem študiju prejmejo naziv diplomirani fotograf/inja. Možen je tudi delni študij v modulih. "
VIST – VISOKA ŠOLA ZA STORITVE, ODDELEK ZA KOZMETIKO
"Visoka šola za storitve (VIST) izvaja edina visokošolska študija s področja kozmetike in velnesa v Sloveniji: – dodiplomski program Kozmetika (1. st.) – magistrski program Kozmetika (2. st.) Študija sledita hitremu napredku kozmetične znanosti in omogočata najvišjo usposobljenost za strokovno delo. Zapolnjujeta vrzel med dermatologijo in kozmetiko. Naši diplomanti so visoko zaposljivi in cenjeni tako doma kot v tujini! "
ZSEM ZAGREB SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT
Zagrebška šola za ekonomijo in management je zasebna poslovna hrvaška šola v Zagrebu, ustanovljena leta 2002. ZŠEM zagotavlja dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje na področju ekonomije, managementa, financ, marketinga in računovodstva. Zagrebška šola za ekonomijo in management izobražuje bodoče hrvaške gospodarske in poslovne strokovnjake in je postala središče za razmišljanje in razpravo o sodobnih gospodarskih in poslovnih vprašanjih na Hrvaškem. Z več kot 1200 dodiplomskih študentov, več kot 150 podiplomskih študentov in več kot 2800 diplomantov skupnost ZŠEM nenehno raste. Zagrebška šola za ekonomijo in management je dosegla akreditacijo AACSB, ki ji omogoča vstop v ekskluzivni klub 5 % najboljših poslovnih šol na svetu. Akreditacija je potrdila status ZŠEM vodilne poslovne šole na Hrvaškem. Omeniti je treba, da ekskluzivni klub akreditiranih institucij vključuje priznane univerze z vsega sveta, kot so Harvard, Yale, Stanford in mnogi drugi; Zagrebška šola za ekonomijo in management je prestala stroga merila, ki veljajo za najboljše šole na svetu. V vseh svojih desetletjih prizadevanj za doseganje odličnosti je bila Zagrebška šola za ekonomijo in management znana po kakovosti svojega programa, mednarodnih standardih, ki jih spoštuje, in hitrosti zaposlovanja svojih nedavnih diplomantov. Zelo smo ponosni, da je poslovna skupnost med prvimi prepoznala kakovost dela, ki smo ga opravili. Zagrebška šola za ekonomijo in management je bila nedavno razglašena za tretjo najboljšo poslovno šolo v vzhodni Evropi na svetovni konferenci Eduniversal World Convention 2018, kaj jo je združilo z Ekonomsko univerzo v Pragi, Univerzo Corvinus v Budimpešti in Ekonomsko fakulteto Univerze v Ljubljani.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

Univerza na Primorskem je medgeneracijsko prijazen in interdisciplinarno uravnotežen prostor svobode človekovega duha. Z dvigom na raven svetovno najuspešnejših univerz, prepoznavnih po odličnem učenju in izjemnem raziskovanju, bomo našim študentom, učiteljem in raziskovalcem omogočili vključevanje v svetovne znanstvenoizobraževalne tokove. Tega si zagotovo želimo prav vsi, še posebej študenti, ki morajo biti naša prva misel na univerzi.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE (UP FHŠ)
Fakulteta za humanistične študije je prepoznavna po osebnem pristopu do študentov in majhnih študijskih skupinah. Predstavila bo univerzitetne študijske programe 1. stopnje: Geografija, Italijanistika, Komuniciranje in mediji, Medkulturno jezikovno posredovanje, Slovenistika ter Zgodovina; univerzitetne dvopredmetne študijske programe 1. stopnje: Arheologija, Geografija in Zgodovina. Predstavljeni bodo tudi študijski programi 2. stopnje: Arheološka dediščina Sredozemlja, Geografija, Italijanistika, Komuniciranje in mediji, Jezikovno posredovanje in prevajanje, Zgodovina, Kulturni študiji in antropologija ter Slovenistika. Naši diplomanti so široko razgledani humanisti in družboslovci, kar jim omogoča raznolike zaposlitvene možnosti.
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA MANAGEMENT (UP FM)
Fakulteta za management je poslovna šola, katere poslanstvo je izobraževanje in raziskovanje na področju družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu. Odlikujejo jo široka zastopanost področij in programov za izobraževanje, fleksibilnost, individualen pristop k študiju, ugledni predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami v praksi, močna prepletenost s poslovno prakso in odlična mednarodna vpetost. In ne nazadnje … Fakulteta za management je fakulteta za študente, ki so njen največji potencial. Med našimi študenti so ambiciozni, kreativni  in perspektivni posamezniki, zagnani mladi podjetniki in inovatorji, že uveljavljeni in ugledni managerji, uspešni športniki, bodoči znanstveniki …  Vsi, ki želite dobiti ali nadgraditi znanje managementa, vabljeni na Fakulteto za management v Koper.
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (UP FAMNIT)
Sodobni svet potrebuje interdisciplinarna znanja. Na UP FAMNIT v Kopru smo zato zasnovali interdisciplinarne in med seboj prepletene študijske programe (dodiplomski univerzitetni, 1. bolonjska stopnja): Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in informatika, Bioinformatika, Varstvena biologija, Sredozemsko kmetijstvo in Biopsihologija.
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA (UP PEF)
Pedagoška fakulteta bo v študijskem letu 2017/2018 razpisala naslednje dodiplomske študijske programe 1. stopnje: Pedagogika (UN), Razredni pouk (UN) in Predšolska vzgoja (VS); podiplomske študijske programe 2. stopnje: Inkluzivna pedagogika, Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, Razredni pouk, Socialna pedagogika, Zgodnje učenje; in podiplomska študijska programa 3. stopnje: Edukacijske vede in poučevanje, Zgodnje učenje. Izredni študij nekaterih študijskih programov se izvaja tudi na dislociranih enotah
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA (UP FTŠ TURISTICA)
Fakulteta za turistične študije - Turistica je največja turistična fakulteta v Sloveniji, ki v sodelovanju z vodilnimi turističnimi institucijam v svetu izobražuje za globalno inovativen in lokalno odgovoren turizem. Turistica izvaja na 1. stopnji dva univerzitetna študijska programa: redni študij Turizem in izredni študij Kulturni turizem ter dva visokošolska strokovna študijska programa: redni študij Management turističnih podjetij, ki ga kot izredni študij izvaja tudi v angleškem jeziku ter izredni študij Management turističnih destinacij, ki ga izvaja na enoti v Ljubljani. Diplomanti višješolskih študijskih programov iz področja turizma in gostinstva se lahko vpišejo neposredno v 2. letnik strokovnih študijskih programov (MTD in MTP), saj se jim prizna vseh 60 ECTS za 1. letnik. V ta namen Turistica v študijskem letu 2019/2020 prvič ponuja tudi nadaljevanje študija v 2. letniku na študijskem programu Management turističnih podjetij (izredno) na novi enoti v Mariboru. Vsi programi 1. stopnje obsegajo 180 ECTS. Kot edina fakulteta v Sloveniji Turistica izvaja še magistrska študijska programa (120 ECTS): splošni Turizem (redno in izredno) in specializirani Dediščinski turizem (interdisciplinarno s Fakulteto za humanistične študije- redno) ter doktorski študijski program (180 ECTS): Inovativni turizem (izredno).
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU (UP FVZ)
Znanje za zdravje. Poslanstvo Fakultete za vede o zdravju je izobraževati in raziskovati -  biti center ustvarjanja in prenosa znanja na področju zdravja, prehrane in gibanja, ki je uveljavljen doma in v tujini. Fakulteta za vede o zdravju izvaja prepoznavne študijske programe: Zdravstvena nega, Prehransko svetovanje – dietetika in Aplikativna kineziologija. Študij je možno nadaljevati na podiplomskem študiju na programih Zdravstvena nega in Dietetika (2. stopnja) ter na programu Aplikativna kineziologija (2. in 3. stopnja).
PODRUŽNICA MOSKOVSKE DRŽAVNE UNIVERZE M. V. LOMONOSOV V KOPRU
Univerza na Primorskem je novembra 2017 z Moskovsko državno univerzo M. V. Lomonosova ustanovila prvo evropsko podružnico te elitne ruske universe. Mesto Koper je s tem postalo prvo evropsko izobraževalno središče Univerze Lomonosova, s tem pa tudi stičišče med Evropo in Rusijo na področju znanstveno-raziskovalnega in gospodarskega sodelovanja. Podružnica bo v študijskem letu 2018/2019 razpisala naslednje študijske programe Ekonomija in finance (magistrski program), Matematika (magistrski program), Politologija – mednarodni odnosi (magistrski program) in tečaj ruskega jezika.
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, KARIERNI CENTER UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Prek kariernih svetovalcev, ki so v pomoč pri študijskem in kariernem odločanju, ter s povezovanjem akademskega in družbenega okolja omogoča Karierni center Univerze na Primorskem svojim diplomantom lažji in kakovostnejši vstop na trg dela. Izvaja tudi vrsto brezplačnih dogodkov in izobraževanj, predstavitve delodajalcev na fakultetah v obliki Kariernih dni, obiske v delovnih okoljih, nudi informiranje in poglobljeno osebno karierno svetovanje. Več informacij na: www.kariernicenter.upr.si.
UNIVERZA NA PRIMORSKEM, VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA (VPIS UP)
Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze na Primorskem (VPIS UP) kandidatom za vpis omogoča neposreden stik z univerzo. VPIS UP: vodi prijavno-sprejemne postopke za vpis v študijske programe 1. stopnje Univerze na Primorskem, izvaja postopke priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na 1. stopnji, sodeluje s svetovalnimi službami srednjih šol in drugih izobraževalnih zavodov, informira in svetuje kandidatom za vpis, sodeluje pri informativnih dnevih in izdeluje različne analize in statistična poročila.

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI

Univerza v Ljubljani je z bogato tradicijo najstarejša univerza v Sloveniji, ustanovljena leta 1919. Več kot 40.000 študentov dopolnjuje in razvija svoje znanje na tej hkrati največji izobraževalni ustanovi, ki slovi po kakovostnih družboslovnih, naravoslovnih, humanističnih in tehničnih študijskih programih ter umetniških dosežkih treh akademij. Nadvse uspešna je tudi na področju raziskovalne dejavnosti, zato je zasluženo tudi osrednja in največja raziskovalna institucija v Sloveniji s kar trideset odstotki vseh registriranih raziskovalcev. Spodbuja interdisciplinarni in multidisciplinarni študij ter izmenjuje svoje dosežke na področju znanosti in umetnosti z drugimi univerzami in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami. Posebna skrb Univerze v Ljubljani je tudi prenos znanja v gospodarstvo, zato tesno sodeluje s slovenskimi in tujimi podjetji. Med njenimi partnerji so multinacionalke in najuspešnejša domača podjetja.

UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO
Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani izobražuje mlade glasbene umetnike - ustvarjalce in poustvarjalce ter glasbene pedagoge. Študenti imajo med študijem široke možnosti za umetniško udejstvovanje na številnih koncertih, tudi z našimi profesionalnimi orkestri. Vpis je mogoč samo z uspešno opravljenim preizkusom glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja.
UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani je umetniška, izobraževalna in raziskovalna ustanova. Ponuja študij na naslednjih študijskih programih: Slikarstvo (smeri: Slikarstvo, Grafika, Video in novi mediji), Kiparstvo, Oblikovanje vizualnih komunikacij (smeri: Fotografija, Grafično oblikovanje, Ilustracija), Industrijsko in unikatno oblikovanje (smeri: Industrijsko oblikovanje, Unikatno oblikovanje), Konserviranje in restavriranje likovnih del.
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je pestra naravoslovno-tehniška akademska skupnost profesorjev, raziskovalcev in študentov, ki deluje na področju narave in naravnih virov. Vabimo vas, da spoznate zanimive študijske programe vseh bolonjskih stopenj. Pridružite se ljudem, ki jih druži strokovnost, ljubezen do raziskovalnega dela in bodo tudi v prihodnje nepogrešljivi zaradi svojega znanja. Biotehniška fakulteta – naravna izbira!
UNIVERZA V LJUBLJANI, CENTER ZA OBŠTUDIJSKO DEJAVNOST
Center za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani razpisuje pester nabor različnih aktivnosti, ki niso del študijskega programa. Študenti se lahko vključijo v več kot 80 športnih programov letno in obiščejo druge izobraževalne dogodke s poročja kulture, varovanja zdravja in okolja, idr. področij.
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani izvaja najboljšim mednarodnim šolam primerljive bolonjske programe. Najnovejše metode izobraževanja v sodobnem in kreativnem okolju ter priznani, uveljavljeni mednarodni in domači predavatelji ustvarjajo najboljše pogoje za študij in osebni razvoj. Diplomanti so po zaključku šolanja oboroženi z uporabnim znanjem in sposobnostmi, ki jim omogočajo hitro zaposlitev v slovenskem in mednarodnem okolju. Ne zamudite priložnosti, da se na stojnici Ekonomske fakultete prepričate, da smo pr(a)va izbira.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani velja po splošnem prepričanju za eno boljših srednjevropskih arhitekturnih šol. Njen kvalitetni nivo potrjujejo številni uspešni študenti in diplomanti, ki dosegajo zavidljive rezultate tako doma kot v tujini, prav tako pa tudi kvaliteten pedagoški kader, ki učinkovito pokriva večino sodobnih vidikov arhitekturnega in urbanističnega ustvarjanja. Na fakulteto je vpisanih okoli tisoč študentov.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani je največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji in med večjimi v Evropi. Razvija temeljne in aplikativne družboslovne discipline ter daje velik poudarek njihovemu prepletanju. Fakulteta za družbene vede nudi široko paleto vznemirljivih znanj s temeljnih področij sociologije, politologije, komunikologije, novinarstva in kulturologije.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je vodilna izobraževalna ustanova za elektrotehniko v Sloveniji. Poleg elektronike in elektroenergetike razvijamo in gradimo področja informacijsko komunikacijskih tehnologij, avtomatike, robotike, biomedicinske tehnike, mehatronike in tehniške kakovosti, prav vsa področja pa so prežeta z računalništvom in informatiko ter multimedijskimi rešitvami.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO
Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani je edina visokošolska organizacija v Republiki Sloveniji, ki izvaja enoviten magistrski študij farmacije, univerzitetni in magistrski študij laboratorijske biomedicine, univerzitetni študij kozmetologije in magistrski študij industrijske farmacije.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
Pozdravljamo te na fakulteti, ki izobražuje za inženirski poklic in ki v življenju odpira mnoga vrata. V nekaj letih dinamičnega izobraževanja lahko pridobiš dobre strokovne osnove in postaneš odgovoren in samozavesten inženir. V študijskem letu 2019/2020 bo Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani izvajala pet študijskih programov prve stopnje: Gradbeništvo (UN), Geodezija in geoinformatika (UN), Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN), Operativno gradbeništvo (VS) in Tehnično upravljanje nepremičnin (VS).
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ponuja naslednje študijske programe: univerzitetne programe prve stopnje Kemija, Biokemija, Kemijsko inženirstvo in Tehniška varnost, visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija (redni in izredni študij), magistrske študijske programe druge stopnje Kemija, Biokemija, Kemijsko izobraževanje, Kemijsko inženirstvo in Tehniška varnost ter doktorski program Kemijske znanosti.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
Osnovno poslanstvo Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je visokošolsko izobraževanje, znanstveno raziskovanje, strokovno delo ter razvoj in svetovanje na področju dveh temeljnih naravoslovno-matematičnih ved, matematike in fizike.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
Fakulteta za pomorstvo in promet je edina članica Univerze v Ljubljani, ki ima sedež izven prestolnice. Nahaja se ob morju v Portorožu s čudovitim pogledom na Piranski zaliv. V sodobno opremljenih prostorih se izobražujejo bodoči poveljniki in upravitelji stroja trgovske mornarice ter tehnologi prometa in transportne logistike. S svojo 50-letno tradicijo zagotavljamo kakovosten študij, ki je mednarodno priznan. Študijski programi na Fakulteti za pomorstvo in promet so usmerjeni v potrebe gospodarstva, kar zagotavlja visoko zaposljivost diplomantov.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Želiš postati inženir računalništva, robotik, vodja informatike, teoretični računalnikar, administrator podatkovnih baz, razvijalec aplikacij, sistemski arhitekt, strokovnjak za računalniški vid? Vse to in še več lahko postaneš na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, kjer izvajamo študijske programe prve stopnje: Računalništvo in informatika (UNI in VSŠ), Računalništvo in matematika, Upravna informatika in Multimedija.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani študentke in študente usposobi, da lahko soustvarjajo prihodnje spremembe v bolj socialni in za človeka prijaznejši družbi. Na prvi stopnji je na voljo šest modulov: (1) duševno zdravje v skupnosti, (2) psihosocialna podpora in pomoč, (3) socialna pravičnost in vključevanje, (4) socialno delo s starimi ljudmi, (5) socialno delo v delovnem okolju in (6) socialno delo z mladimi.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani je najboljši naslov za inženirski študij prihodnosti! Na fakulteti ustvarjamo in prenašamo znanje, ki študentom in partnerjem na raziskovalnem področju omogoča konkurenčno vključevanje v domače in mednarodno okolje. Stroji in mehanske naprave so sestavni del našega sveta in življenja. Vsi ljudje lahko sanjamo, vendar strojni inženirji smo tisti, ki znamo in zmoremo svoje sanje tudi uresničiti.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
Študij na področju športa, po napovedih strokovnjakov, obeta nove poklicne in poslovne priložnosti. Še posebej naj bi bile povezane z zdravim in aktivnim življenjskim slogom. Prav tovrstne študijske programe za pridobivanje poklicnih kompetenc ponuja Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani. Pri izobraževanju učiteljev, trenerjev in drugih športnih strokovnjakov imamo v Sloveniji že več kot petdesetletno tradicijo. Smo vodilni na področju raziskovanja in imamo odlične pogoje za sodoben študij. Oboje zagotavljajo kakovostni učitelji in sodobno opremljeni laboratoriji ter športne dvorane, ki so bile v zadnjih dveh letih v celoti prenovljene.
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani je najboljša fakulteta s področja uprave v Sloveniji. Ima najdaljšo tradicijo razvoja upravne znanosti in je edina z evropsko akreditiranimi programi. Študenti pri nas osvojijo sodobna, praktična in uporabna znanja z različnih področij, kot so npr. uprava, pravo, ekonomija, menedžment, organizacija, informatika. Delo poteka timsko, v majhnih skupinah z osebnim pristopom. Po končanem študiju se je možno zaposliti tako v javnem kot zasebnem sektorju. Drzni si uPRAVljaTI prihodnost, zato študiraj na Fakulteti za upravo!
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani ponuja bolonjske študijske programe, ki jih študenti lahko vpišejo na njenih 21 oddelkih. Fakulteta pri večini prenovljenih programov ohranja priljubljeno možnost dvopredmetnega študija. Novi programi so primerljivi s tistimi na najboljših evropskih univerzah, so vsebinsko in izvedbeno izboljšani, ohranjajo pa prvine klasičnega študija, ki so se v bogati tradiciji študija na fakulteti izkazale za kakovostne. Več na: www.ff.uni-lj.si.
UNIVERZA V LJUBLJANI, KARIERNI CENTRI
Že veš, kaj boš študiral? Poznaš vse možnosti, ki so ti na voljo? (Ni)si prepričan, ali je tvoja odločitev prava? Obišči nas na Informativi 2019! 
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
Na fakulteti potekata šestletna enovita magistrska študijska programa 2. stopnje Medicina in Dentalna medicina ter univerzitetni doktorski program 3. stopnje Biomedicina. Odsek za medicino sprejme 150, Odsek za dentalno medicino pa 45 študentov. Diplomant prejme naziv doktor medicine oziroma doktor dentalne medicine. S pridobitvijo tega naziva doseže stopnjo magisterija. Fakulteta posveča veliko ustvarjalnih moči tudi znanstvenoraziskovalnemu delu.
UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
Ali želite delovati na področju tekstila in oblačil, grafike, oblikovanja in mode in si želite pridobiti za to potrebna specifična znanja? Si želite postati inženir s področja geologije, geotehnologije, rudarstva in okolja ali mogoče inženir materialov ali metalurgije? Na Naravoslovnotehniški fakulteti lahko pridobite znanja in kompetence, saj izvajamo študijske programe z vseh omenjenih smeri študija na prvi, drugi in tretji stopnji. Na fakulteti ne potekajo le predavanja, veliko je tudi vaj, laboratorijskega dela in praktičnega usposabljanja. Študentje so že v času študija vpeti v mednarodne izmenjave in v konkretne projekte v delovna okolja v slovenskem gospodarstvu.
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje razredne in predmetne učitelje, specialne in rehabilitacijske pedagoge, logopede in surdopedagoge ter vzgojitelje predšolskih otrok. Nudi zanimive programe in predmete, ki z aktualnimi vsebinami izobražujejo in vzgajajo študente v strokovnjake, ki bodo na svoji profesionalni poti na različne načine spremljali posameznika od zgodnjega obdobja pa vse do starosti: s poučevanjem, svetovanjem, vzgajanjem, rehabilitacijo itd. S pestro in strokovno usposobljeno ekipo visokošolskih učiteljev in sodelavcev, zanimivimi vsebinami, ki segajo od družboslovnih, medicinskih, humanističnih do matematičnih, naravoslovnih in tehničnih ved nudi Pedagoška fakulteta študentu zanimive programe prve, druge in tretje stopnje in se zaradi povpraševanja po svojih diplomantih - tako na področju izobraževanja kot rehabilitacije - lahko pohvali z visoko stopnjo zaposljivosti.
UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA
"Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je organiziran študij prava v skladu z načeli bolonjske reforme: prvostopenjski študij traja štiri leta; magistrski študijski program je nadgradnja prvostopenjskega programa in zagotavlja formalno raven izobrazbe kot pogoj za opravljanje pravniškega državnega izpita ter doktorski študij, ki je predviden kot enovit štiriletni študij, z izbiro modulov (usmeritev). "
UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA
Teološka fakulteta želi razvijati svoj govor o Bogu in človeku, o Božjem učlovečenju in človekovem pobožanstvenju, o stvarstvu in človekovem poseganju vanj, o začetkih vsega in o končnem smislu. Opirajoč se na Sveto pismo in izročilo želi usposobiti svoje študente in študentke za jasen premislek o temah presežnosti in tukajšnjosti, vere in razodetja, kanonskega prava, morale in vzgoje, vrednote družine in človekovega dostojanstva.
UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA
Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani je glede na svoj obseg manjša fakulteta, vendar velika glede na svoje poslanstvo. Naše poslanstvo ni samo dobrobit zdrave in bolne živali, domače ali divje, naša skrb so tudi varovanje okolja, varna pridelava hrane in zmanjševanje tveganj za nastanek bolezni, ki se lahko prenašajo z živali na ljudi in obratno. Študente spodbujamo k samostojnemu delu pri obveznih in izbirnih vsebinah ter jih podpiramo pri pridobivanju znanj in izkušenj tudi izven Veterinarske fakultete. Raznolikost našega dela ti ponuja možnosti za delo v splošnem ali zelo specializiranem področju veterine in/ali biomedicine. Sprejmeš izziv?
UNIVERZA V LJUBLJANI, ZDRAVSTVENA FAKULTETA
Poslanstvo Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani je, da kot vodilna srednjeevropska izobraževalna in raziskovalna ustanova na področju zdravstvenih ved izobražuje odlične strokovnjake na vseh akademskih stopnjah ter da s kakovostnim raziskovalnim delom ustvarja nova znanja in skrbi za njihov prenos v prakso. Zdravstvena fakulteta izvaja univerzitetni študijski program (Sanitarno inženirstvo), visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje (Babištvo, Delovna terapija, Fizioterapija, Radiološka tehnologija, Ortotika in protetika, Laboratorijska zobna protetika in Zdravstvena nega) in druge stopnje (Fizioterapija, Sanitarno inženirstvo, Radiološka tehnologija in Zdravstvena nega) na osmih zdravstvenih področjih.
UNIVERZA V LJUBLJANI, UNIVERZITETNA SLUŽBA ZA 1. IN 2. STOPNJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO INFORMACIJSKA SLUŽBA
UNIVERZA V LJUBLJANI, UNIVERZITETNA SLUŽBA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

UNIVERZA V MARIBORU

UNIVERZA V MARIBORU

Univerza v Mariboru je s svojimi 19 članicami in približno 14.000 študenti druga največja univerza v Sloveniji. Njena usmeritev je v pridobivanju najboljših študentov in ustvarjanju razvojnega okolja, kjer je doma odličnost v vseh pogledih. Tako postaja osrednja razvojna institucija, ki se povezuje z gospodarstvom in skupaj s partnerji ustvarja center trajnostnega razvoja širše regije.

UNIVERZA V MARIBORU, EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor ima 60-letno tradicijo pri izobraževanju strokovnjakov ekonomskih in poslovnih ved. Študijski programi zagotavljajo visoko kakovost in zaposljivost diplomantov. Kakovost študijskih programov je potrjena z evropsko akreditacijo ECBE in ameriškima akreditacijama AACSB in ACBSP, kar zagotavljata, da so študijski programi kakovostni in mednarodno primerljivi.
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Na FERI študentom posredujemo znanja, ki temeljijo na mednarodno priznanem znanstvenoraziskovalnem delu in jim s tem omogočamo uspešno vključevanje v bodoča delovna okolja v Sloveniji ter mednarodnem prostoru. Sami ali interdisciplinarno z drugimi fakultetami izobražujemo študente na področjih elektrotehnike, računalništva, informatike, telekomunikacij, medijskih komunikacij in mehatronike. PRIDI NA FERI!
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ENERGETIKO
»Fakulteta za energetiko s sedežem v Krškem in enoto v Velenju izvaja študijske programe Energetika vseh treh bolonjskih stopenj, in sicer izvaja dva študijska programa na 1. stopnji (visokošolski strokovni in univerzitetni), en študijski program 2. stopnje ( magistrski) in en študijski program 3. stopnje (doktorski). Študenti na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru pridobivajo poglobljena znanja s širokega področja energetike, tako s področja učinkovite rabe energije, pretvarjanje različnih oblik energije v električno energijo, prenosa, distribucije in transformacije energije ter drugih povezanih področij. Z individualnim pristopom k študentom ter vrhunsko opremljenimi laboratoriji ustvarjamo primerne pogoje za kvaliteten študij in pripravljenost diplomantov na izzive, ki jih prinaša prihodnost na področju energetike. Priključi se tudi ti!«
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO

Dejavnosti Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru so osredotočene na visokošolsko izobraževanje in raziskovanje na področju gradbeništva, prometnega inženirstva in arhitekture. FGPA izvaja študijske programe na 1. stopnji, 2. stopnji in 3. stopnji. Na 1. stopnji izvaja univerzitetne študijske programe Gradbeništvo, Prometno inženirstvo, Arhitektura ter interdisciplinarni študijski program Gospodarsko inženirstvo - smer gradbeništvo in visokošolska strokovna študijska programa Gradbeništvo in Prometno inženirstvo.

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
FKKT je izobraževalna in raziskovalna ustanova, ki si prizadeva za raziskovalno odličnost in razvoj novih znanj z izvajanjem temeljnih in aplikativnih raziskav ter mednarodnim sodelovanjem. Visok nivo pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela dosegamo z vključevanjem domačih in tujih učiteljev ter raziskovalcev v izobraževalno in raziskovalno dejavnost. V projektno in raziskovalno delo se vključujejo tudi študentje na vseh stopnjah študija. Študentje lahko v okviru mednarodnih programov opravijo del študijskih obveznosti v tujini in si pridobijo izkušnje na priznanih univerzah.
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede izvaja študijske programe na 1., 2. in 3. stopnji. V programe so vključena nova znanja s področja ekstenzivnih in intenzivnih tehnologij, sodobnih tehnik pridelave krme in hrane, pridelave kakovostne in zdrave hrane, novosti iz predelave sadja in grozdja, upravljanja z okoljem, trženja, upravljanja in vodenja kmetijskega gospodarstva ter upravljanja z naravnimi viri.
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA LOGISTIKO
Fakulteta za logistiko, s sedežem v Celju, je edina fakulteta s področja logistike v Sloveniji, ki ponuja celovit in sodoben študij logistike. Kakovost naših študijskih vsebin in način izvajanja študija sta prepoznali tudi dve mednarodni akreditacijski hiši.
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
Vizija Fakultete za naravoslovje in matematiko je zagotavljati odličnost pri izobraževanju študentov na nepedagoških in pedagoških programih s področij biologije, ekologije, fizike, matematike, računalništva, kemije in tehnike, kar se udejanja ob podpori vrhunskega znanstvenoraziskovalnega dela, v katerega so vključeni tudi študenti.
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
Fakulteta za organizacijske vede ima sedež v Kranju in se ponaša s 60-letno tradicijo s področja izobraževanja in znanstvenega raziskovanja v okviru triade LJUDJE – PROCESI – INFORMACIJE, ki je temelj ekspertnega in menedžerskega dela v organizacijah. V tem obdobju delovanja je fakulteta izšolala že 20.000 diplomantov, ki so se zaposlili kot strokovnjaki na različnih delovnih mestih v gospodarstvu, šolstvu, zdravstvu in javni upravi.
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
Fakulteta za strojništvo se nahaja v središču Maribora. Pri nas lahko izbirate med univerzitetnimi (bolonjskimi) študijskimi programi strojništva, gospodarskega inženirstva, mehatronike, tehniškega varstva okolja ter oblikovanja in tekstilnih materialov. Prav tako izvajamo tudi visokošolske strokovne študijske programe strojništva, mehatronike in tehnologij tekstilnega oblikovanja.
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA TURIZEM
Fakulteta za turizem v Brežicah bo v študijskem letu 2018/2019 izvajala študijske programe I. in II. bolonjske stopnje – visokošolski strokovni program Turizem (I. bolonjska stopnja), univerziteni program Turizem (I. bolonjska stopnja) in magistrski študijski program Turizem (II. bolonjska stopnja).
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
"Študij na Fakulteti za varnostne vede – ""Varna družba je uspešna družba""! V študijskem letu 2019/2020 razpisujemo tri dodiplomske študijske programe 1. stopnje: • Univerzitetni program Varstvoslovje • Visokošolski strokovni program Varnost in policijsko delo • Visokošolski strokovni program Informacijska varnost Fakulteta za varnostne vede diplomantom omogoča nadaljevanje študija na dveh podiplomskih študijskih programih 2. in 3. stopnje: • Magistrski študijski program Varstvoslovje (2. stopnja) • Doktorski študijski program Varstvoslovje (3. stopnja) Postanite del naše prihodnosti in se nam pridružite! "
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede je sodobna, hitro razvijajoča se institucija, ki študente izobražuje z najsodobnejšimi pedagoškimi pristopi na naslednjih študijskih programih: dodiplomski program 1. stopnje Zdravstvena nega, podiplomski program 2. stopnje Zdravstvena nega s smermi Zdravstvena nega, Urgentna stanja v zdravstvu, Gerontološka zdravstvena nega ter Preventivna in klinična prehrana, podiplomski program 2. stopnje Bioinformatika v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM; podiplomski program Management v zdravstvu in socialnem varstvu (II. st.) v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede UM ter doktorski študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega.
UNIVERZA V MARIBORU, FILOZOFSKA FAKULTETA
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru na 12 oddelkih ponuja različne študijske smeri, ki so lahko eno- ali dvopredmetne po svoji organizacijski obliki, pedagoške ali nepedagoške po svoji vsebinski naravnanosti. Večina študijskih smeri je zasnovanih tako, da je treba opraviti diplomsko in magistrsko stopnjo študija, preden je mogoča zaposlitev (profesor na osnovni in srednji šoli, psiholog).
UNIVERZA V MARIBORU, KARIERNI CENTER UNIVERZE V MARIBORU
Karierni center univerze v Mariboru (KC UM) študentom in diplomantom Univerze v Mariboru nudi brezplačna individualna in skupinska karierna svetovanja, ki pomagajo poglobiti znanja na kariernem področju in pri gradnji zaposlitvenih kompetenc. Hkrati organizira vrsto dogodkov (nekatere tudi izvaja), kot so npr. delavnice, predavanja, okrogle mize, obiski delovnih okolij ipd. ter obvešča o aktualnih novostih s kariernega področja, prostih delovnih mestih (delodajalci lahko te oglase brezplačno objavljajo), pa tudi o študijskih praksah, tako v Sloveniji kot tujini. KC UM uspešno in dinamično sodeluje tudi s posameznimi potencialnimi delodajalci.
UNIVERZA V MARIBORU, MEDICINSKA FAKULTETA
Medicinska fakulteta izvaja enovit magistrski študijski program Splošna medicina (6 let, 360 ECTS). Temeljni cilj programa je pripraviti študente za samostojno delo zdravnika. Študij poteka v obliki predavanj, seminarjev, vaj in v individualni obliki. Zasnovan je tako, da študenti ob pomoči učiteljev – mentorjev spoznavajo medicino ob bolnikih. Študent po uspešno zaključenem študiju pridobi naslov doktor/doktorica medicine.
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA
Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru ima več kot 50-letno tradicijo. Ponujamo programe, ki omogočajo, da se kandidati usposobijo za vzgojitelje predšolskih otrok, učitelje na razredni stopnji, učitelje likovne umetnosti, učitelje glasbe, športne trenerje, inkluzivne pedagoge, izpopolnijo izobrazbo za poučevanje oz. zgodnje učenje tujih jezikov ter pridobijo kompetence za poučevanje smučanja in plavanja, na doktorskem študiju pa raziskujejo različna področja izobraževalnih znanosti.
UNIVERZA V MARIBORU, PRAVNA FAKULTETA
Pravna fakulteta UM je javni visokošolski zavod, ki izvaja študijske programe prava na 1. stopnji (3 leta), 2. stopnji (2 leti) in 3. stopnji (3 leta). Študijski program 1. stopnje Pravo je univerzitetni bolonjski študijski program, ki traja 3 leta in vsebuje 23 obveznih predmetov, 3 izbirne predmete in diplomsko delo. Študent ob zaključku študija pridobi 180 ECTS in strokovni naslov diplomirani pravnik (UN).
UNIVERZA V MARIBORU, ŠTUDENTSKI DOMOVI
Nudenje nastanitvenih kapacitet študentom Univerze v Mariboru. 16 domov je na petih lokacijah v bližini fakultet. Stanovalci imajo dobre pogoje za bivanje, študij in preživljanje prostega časa.

UNIVERZA V NOVEM MESTU

UNIVERZA V NOVEM MESTU

Univerzo v Novem mestu sestavljajo Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Fakulteta za zdravstvene vede, Fakulteta za poslovne in upravne vede ter Fakulteta za strojništvo. Fakultete izvajajo študijske programe na vseh treh stopnjah izobraževanja, pri čemer je redni študij na prvi stopnji brezplačen. Diplomanti pridobijo kompetence s področij ekonomije, informatike, poslovnih ved, menedžmenta, zdravstvene nege in strojništva.

UNIVERZA V NOVI GORICI

UNIVERZA V NOVI GORICI
Dejavnost Univerze v Novi Gorici pokriva dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje ter raziskovalno, umetniško in razvojno delo. Pedagoška dejavnost se izvaja v okviru petih fakultet, akademije in visoke strokovne šole: Fakultete za znanosti o okolju, Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za naravoslovje, Fakultete za humanistiko, Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo, Akademije umetnosti ter Fakultete za podiplomski študij.
UNIVERZA V NOVI GORICI, AKADEMIJA UMETNOSTI
V sklopu vertikale programov 1. in 2. stopnje, triletnega programa Digitalne umetnosti in prakse ter dvoletnega mednarodno naravnanega programa Medijske umetnosti in prakse študenti krožijo v okoljih in nosilnih modulih animacije, fotografije, (video)filma, novih medijev, scenografskih prostorov in sodobnih umetniških praks. Dinamična naslednica Šole Famul Stuart je locirana v prostorni palači Alvarez v centru Gorice (Italija).
UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
Fakulteta za humanistiko izvaja pet študijskih programov: dva študijska programa prve stopnje, Slovenistika in Kulturna zgodovina, ter tri študijske programe druge stopnje, Slovenistika (smer Jezikoslovje in smer Literarne vede), Digitalna humanistika pa tudi mednarodni študijski program Migracije in medkulturni odnosi. Študijski programi pokrivajo osrednja humanistična področja in se obenem ozirajo prek meja stroge humanistike proti družboslovju in, na področju digitalne humanistike, k informatiki.
UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE
Fakulteta za naravoslovje izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje »Fizika in astrofizika« kot edini prvostopenjski program s področja astrofizike v Sloveniji. Temeljni cilj programa prve stopnje je študentom posredovati vsa potrebna teoretska in eksperimentalna znanja ter začetne raziskovalne izkušnje za nadzorovano raziskovalno delo. Prvostopenjski študij je nadgrajen z magistrskim študijskim programom druge stopnje »Fizika in astrofizika«, ki kljub okvirni usmeritvi na področja astrofizike in fizike trdne snovi nudi široko teoretsko in eksperimentalno osnovo za nadaljevanje študija ali zaposlitev na kateremkoli področju fizike. Med študijem so študenti vpeti v raziskovalno delo v šestih laboratorijih in centrih Univerze v Novi Gorici, ki pedagoško delo raziskovalno podpirajo.
UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
Fakulteta za podiplomski študij izvaja vse doktorske programe Univerze v Novi Gorici: Znanosti o okolju, Fizika, Materiali, Krasoslovje, Molekularna genetika in biotehnologija, Študiji kulturne dediščine, Kognitivne znanosti jezika in Humanistika. Vsi programi so tesno povezani z raziskovalnimi enotami UNG ter partnerskimi raziskovalnimi institucijami doma in po svetu.
UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
Fakulteta za znanosti o okolju izvaja študijska programa Okolje 1. stopnje in Okolje 2. stopnje. Razumevanje problematike ohranjanja čistega okolja, ki postaja z razvojem družbe vse bolj pereča, aktivnosti v smeri zmanjševanja onesnaževanja in prizadevanja za odpravljanje njegovih posledic zahtevajo vrhunsko izobražene strokovnjake z interdisciplinarnim znanjem. Fakulteta v sodelovanju z Univerzo iz Bihača omogoča tudi dvojno diplomo na študijskem programu Okolje 1. stopnje.
UNIVERZA V NOVI GORICI, KARIERNI CENTER UNG
Karierni center UNG ozavešča mlade o pomenu pravočasnega načrtovanja kariere in vseživljenjskega učenja. Naša naloga je vzpostavljanje, ohranjevanje in izboljševanje povezave univerzitetnega in gospodarskega okolja ter s tem diplomantom pomagati pri vzpostavljanju prvih stikov s podjetji in spodbujati zaposlovanje mladih diplomantov.
UNIVERZA V NOVI GORICI, POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
Poslovno-tehniška fakulteta izvaja programa Gospodarski inženiring 1. in 2. stopnje, ki interdisciplinarno povezujeta znanja o sodobnih tehnologijah z ekonomskimi in organizacijskimi znanji. Študenti se usposobijo za zagotavljanje učinkovitega izvajanja vse bolj digitaliziranih procesov v podjetju, za obvladovanje stroškov ob hkratnem zagotavljanju kakovosti izdelkov in storitev, pa tudi za identificiranje in implementacijo možnih izboljšav pri delovanju podjetij. Magistrski program je primeren tudi za diplomante drugih usmeritev, ki želijo svojo stroko nadgraditi z ekonomskimi vidiki in poznavanjem aktualnih tehnologij, vključno z računalniškimi. Pomemben del študija je projektno delo in reševanje problemov iz konkretnih delovnih okolij, kar skupaj s širino znanj zagotavlja odlično zaposljivost. Športnikom in drugim študentom, ki zaradi svoje situacije potrebujejo dodatno fleksibilnost, le-to zagotavljamo z močno podporo študiju na daljavo.
UNIVERZA V NOVI GORICI, VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO
Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo ponuja strokovni študij 1. stopnje Vinogradništvo in vinarstvo v središču Vipavske doline, v obnovljenem dvorcu Lanthieri v Vipavi. Ponujamo kompleksna znanja vinarstva, vinogradništva in trženja vina, ki omogočajo samostojno delovanje v stroki ali pa nadaljevanje študija na ustreznih študijih 2. stopnje.

VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE AVSTRIJE-GOSPODARSKI ODDELEK

KTS Kärntner Tourismusschulen Warmbad Villach

"Absolventi in absolventke zasebne šole dežele Koroške z internatom so iskane sodelavke oz. sodelavci pri hotelskih verigah, na ladjah za križarjenje ali pri organizatorjih potovanj. Poglobljena izobrazba na področju upravljanja turizma, jezikov in praktično usposabljanje dopolnjuje dodatna ponudba, kot so mladi somelje, poklic točaja in barmana.

Na voljo sta dve vrsti šol: 5-letni višji učni zavod za turizem (Höhere Lehranstalt für Tourismus) z maturo in s specializacijami • mednarodno upravljanje turizma • upravljanje hotelov z informacijsko tehnologijo • novo od 17/18: turizem in vzreja konj in 2-letni posekundarni tečaj za poklicno izobraževanje (Kolleg) za maturantke in maturante"
FH JOANNEUM GesmbH, University of Applied Sciences
"FH JOANNEUM pri poučevanju in raziskovanju posveča pozornost odgovornosti za učni proces in pridobitvi obsežnih znanj študentov. Uporabljene raziskovalne in razvojne dejavnosti zagotavljajo kvalitetno poučevanje. Skupaj s partnerji s področja izobrazbe in gospodarstva predstavlja FH JOANNEUM spodbudo za inovacije in tako veliko prispeva k nadaljnjemu razvoju gospodarskega in življenjskega prostora Štajerske in preko njenih meja. Lokacije: Gradec, Kapfenberg, Bad Gleichenberg Oddelki: uporabno računalništvo, gradnja, energija & družba, inženirstvo, zdravje, upravljanje, mediji & design. "
FH Salzburg - Salzburg University of Applied Sciences
Višja strokovna šola FH Salzburg je usmerjena v praktično znanje in raziskave ter ponuja številne priložnosti za študente. Več kot 2.700 študentom na področju inženirstva, družbenih in ekonomskih ved, oblikovanja, medijev in umetnosti ter zdravstvenih ved nudi najboljšo akademsko izobrazbo v povezavi z visoko stopnjo praktične usmerjenosti. Poudarek je na inovacijah na področju raziskav in poučevanja ter mednarodni usmerjenosti, s čimer je FH Salzburg pobudnik trajnostnih rešitev za gospodarstvo in družbo; zlasti na dinamičnih področjih tehnologije, zdravja in medijev.
FH Kärnten - Carinthia University of Applied Sciences
Fachhochschule Kärnten (Višja strokovna šola na Koroškem) je bila ustanovljena leta 1995 in je sčasoma postala edinstvena izobraževalna ustanova na avstrijskem Koroškem. Nahaja se sredi slikovite gorske pokrajine, nedaleč stran od prijetnih jezer s kristalno čisto vodo. Nudi visoko kakovost življenja ter številne možnosti za športne in prostočasne aktivnosti poleti in pozimi. Več kot 50 študijskih programov prve (Bachelor) in druge (Master) stopnje ter tečajev nadaljnjega usposabljanja zagotavlja akademsko izobrazbo na naslednjih področjih: zdravstvo in socialno delo, gospodarstvo in tehnologija. Študentje se lahko odločijo za redni študij ali študij ob delu, oba se izvajata v nemškem in angleškem jeziku.
University of Applied Sciences Upper Austria
"FH OÖ je z okoli 5.700 študenti največja višja strokovna šola v Avstriji in ponuja na fakultetah v Hagenbergu, Linzu, Steyru in Welsu več kot 60 dodiplomskih in podiplomskih študijskih smeri različnih tematskih področij: • informatika, komunikacija in mediji v Hagenbergu • zdravstvena in socialna oskrba v Linzu • management v Steyru • tehnika in uporabne znanosti v Welsu Več kot 16.300 absolventk in absolventov FH OÖ trenutno že uživa največji ugled v gospodarstvu. Prav tako zaseda FH OÖ prvo mesto v Avstriji tudi na področju raziskovanja in razvoja v sektorju višjih strokovnih šol. Raziskuje se v 16 težiščih študija med drugim na področju informacijske tehnologije, ekoenergije, bio- in okoljske tehnologije."
Tourismusschulen Bad Gleichenberg
"Koncept šol za turizem Bad Gleichenberg ""Skupno življenje & učenje na kampusu"" razvija osebnost in komunikacijske sposobnosti. Poudarki prihodnosti kot so digitalizacija, zagonska podjetja (start-ups), podjetništvo, organizacija dogodkov, področje kulinarike & življenjskega stila, priprave ter dekoracije jedi se posredujejo v majhnih skupinah s pomočjo dinamičnih in v prakso usmerjenih učnih metod. Urnik med drugim vsebuje hotelski management, organizacijo potovanj in dogodkov, marketing, upravljanje inovacij, digitalni turizem ter intenzivno usposabljanje v kuhinji in strežbi. Dodatna izobraževanja v sodelovanju z močnimi blagovnimi znamkami, zagonskimi in mladimi podjetji dopolnjujejo ponudbo. "
Montanuniversität Leoben
"Montanuniversität šteje k vodilnim univerzam na svetu in nudi študij na področju aplikativne geologije, pridobivanja in obdelave surovin, gradnje tunelov, naftnega inženiringa, metalurgije, tehnike umetnih snovi, znanosti o materialih, recikliranja, okoljske in procesne tehnike, kot tudi strojništva, energijske tehnike in logistike. Študenti se izobrazijo v inženirje, iskane po vsem svetu, in s študijem in prakso v Evropi in po svetu pridobijo mednarodne izkušnje. Montanuniversität je pomemben nosilec inovacij novih trajnostnih tehnologij ter proizvodnih postopkov in prispeva k reševanju družbenih izzivov prihodnosti. "
Modul University Vienna GmbH
"Die MODUL University Vienna, die internationale Privatuniversität der Wirtschaftskammer Wien, bietet Studienprogramme (BBA, BSc, MSc, MBA und PhD Programme) aus den Bereichen Internationale Wirtschaft und Management, neue Medientechnologie, öffentliche Verwaltung und nachhaltige Entwicklung sowie Tourismus-, Hotel- und Dienstleistungsmanagement in einem internationalen Umfeld für 650 Studierende aus über 70 Ländern weltweit an. Die Studienprogramme erfüllen strenge Akkreditierungsrichtlinien und werden aufgrund der internationalen Ausrichtung komplett in Englisch abgehalten. Der Campus der Universität befindet sich am Kahlenberg im 19. Bezirk, mit einer spektakulären Aussicht auf Wien und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen."