Seznam sodelujočih

SREDNJE ŠOLE, ŠOLSKI CENTRI, DIJAŠKI DOMOVI

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO-SREDNJA ŠOLA
Flowers

Strahinj 99, 4202, Naklo

Tadeja Fričovsky - pomočnica ravnateljice

04 277 21 24, tadeja.fricovsky@bc-naklo.si

www.bc-naklo.si

Na Srednji šoli BC Naklo izobražujemo v kar 15 programih. Naši gimnazijci opravljajo splošno maturo, ki jim odpira vrata na vse študije. Tehniški in poklicni programi imajo dobro povezavo z gospodarstvom. Imamo zanimive obšolske dejavnosti. Višja strokovna šola omogoča pridobitev sodobnih znanj s področja hortikulture, kmetijstva in naravovarstva. Imamo veliko mednarodnih izmenjav ter dobre avtobusne povezave.

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA – BIC LJUBLJANA

Ižanska cesta 10, 1000, Ljubljana

Boštjan Ozimek - koordinator projektov

01 280 76 29, bostjan.ozimek@bic-lj.si

www.bic-lj.si

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (BIC Ljubljana) je javni zavod, ki združuje štiri šole: Gimnazijo in veterinarsko šolo, Živilsko šolo, Višjo strokovno šolo in Medpodjetniški izobraževalni center. Dijakom, študentom in tudi odraslim udeležencem nudimo sodobno in kakovostno izobraževanje.BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, GIMNAZIJA IN VETERINARSKA ŠOLA

Cesta v Mestni log 47, 1000, Ljubljana

Uroš Verbovšek - svetovalni delavec

01 280 37 05, uros.verbovsek@bic-lj.si

www.bic-lj.si

Šola izvaja izobraževalna programa: Tehniška gimnazija in Veterinarski tehnik.BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, ŽIVILSKA ŠOLA

Ižanska cesta 10, 1000, Ljubljana

Tanja Kek - svetovalna delavka

01 280 76 05, tanja.kek@bic-lj.si

www.bic-lj.si

Izobraževalni programi, ki se izvajajo v okviru živilske šole so: Naravovarstveni tehnik, Živilsko prehranski tehnik, Živilsko prehranski tehnik - PTI, Pek, Mesar, Slaščičar, Pomočnik v biotehniki in oskrbi.

EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA

Prešernova cesta 6, 1000, Ljubljana

Davor Mandič - profesor

041 315 039, davor.mandic@presernova.si

Na Prešernovi ne le sledimo temveč tudi samostojno razvijamo sodobne metode pouka. Prilagajamo ga potrebam delodajalcev in željam dijakov, da bodo po končanem šolanju opremljeni z znanji in veščinami, s katerimi bodo uspešni tako pri študiju kot tudi na svoji poklicni poti. Ker dandanes ni dovolj le vedeti, ampak je ključno, da znamo naučeno tudi uporabiti, dijaki veščine tudi preizkusijo!

GIMNAZIJA NOVA GORICA
Flowers

Delpinova ulica 9, 5000, Nova Gorica

Nataša Jerončič - poslovna sekretarka

05 335 84 00, tajnistvo@gimnf.si

www.gimng.si

Zagotavljamo široko splošno izobrazbo. Program gimnazija nudi znanja naravoslovnih in družboslovnih predmetov ter različnih tujih jezikov; športni oddelek omogoča šolanje ob športni karieri. Umetniška gimnazija likovne smeri seznanja z um. dediščino, znanji in veščinami s področij likovnega ustvarjanja, umetniška gimnazija dramsko-gledališke smeri pa je namenjena dijakom, ki jih privlačita gledališče in film.

GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN

Bolniška 11, 6330, Piran

Martin Spacal - Svetovalna služba

05 671 32 44, martin.spacal@guest.arnes.si

www.geps.si

Na naši šoli izvajamo štiri programe, in sicer: Plovbni tehnik – edini pomorski program v Sloveniji. Omogoča zaposlitev na jadrnicah, jahtah in vseh vrstah ladij po vseh morjih sveta ter nudi dober zaslužek. Elektrotehnik elektronik izobražuje za poklice prihodnosti – v elektroniki, robotiki in avtomatiki. Ladijski strojni tehnik – izobražuje za delo v ladijski strojnici. Gimnazijski program – pridobivanje celostnega, izkustvenega in uporabnega vseživljenjskega znanja.

MOSTE. VEČ KOT GIMNAZIJA!

Zaloška 49, 1000, Ljubljana

Špela Bogolin - profesorica matematike

031 465 173, spela.bogolin@gmoste.si

www.gimoste.si

Gimnazija Moste je splošna gimnazija, ki poleg znanj, ki so predpisana v gimnazijskem programu, omogoča dijakom celosten razvoj njihove osebnosti. Ko boste prestopili prag naše šole, boste spoznali, v čem je Gimnazija Moste edinstvena.

ROŠKA – SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
Flowers

Roška cesta 2, 1000, Ljubljana

Andreja Preskar - ravnateljica

01 300 47 11, andreja.preskar@seslj.si

www.roska.si

Po končanem programu lahko nadaljujete šolanje ali se zaposlite ali pa se samozaposlite. Ekonomski tehnik omogoča zaposlitev na najrazličnejših področjih. Hkrati pa so zelo iskan kader v času študentskega dela, saj imajo obilico uporabnih znanj (marketing, računovodstvo idr.).

SGGOŠ LJUBLJANA

Dunajska 102, 1000, Ljubljana

Dagmar Pirnovar Kadrijevič - svetovalna delavka, pedagoginja

01 560 04 44, dagmar.pirnovar-kadrijevic@sggos.si

www.sggos.si

V Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šola izobražujemo mlade ljudi za samostojno, ustvarjalno, kakovostno in odgovorno delo. Vizija šole, ki jo učitelji ustvarjamo skupaj z dijaki, njihovimi starši in ter partnerji v lokalnem okolju in gospodarstvu, so uspešni dijaki, ki bodo uspešni tudi na svoji poklicni poti. Smo dinamična šola. Zato stremimo k povezovanju izobraževanja v učilnicah in delom v dejanskih delovnih okoliščinah, saj le tako našim dijakom omogočimo kvalitetno pridobivanje novih znanj, poklicno socializacijo, razvoj osebnostnih zmožnosti in poklicnih kompetenc ter uspešen razvoj poklicne kariere. Nudimo: – srednje strokovno izobraževanje (4-letni program) za poklic gradbenega, geodetskega in okoljevarstvenega tehnika, – poklicno-tehnično izobraževanje (2-letni program) za poklic gradbenega tehnika, – srednje poklicno izobraževanje (3-letni program) za poklic zidarja, tesarja, pečarja – polagalca keramičnih oblog, kamnoseka in upravljavca težke gradbene mehanizacije, – nižje poklicno izobraževanje (2-letni program) za poklic pomočnika pri tehnologiji gradnje.

SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA LJUBLJANA

Litostrojska cesta 53, 1000, Ljubljana

Petra Štrukelj - svetovalna delavka

08 205 57 05 petra.strukelj@frizerska.si

www.frizerska.si

Srednja frizerska šola je edina samostojna frizerska šola v Sloveniji, zato ponuja visoko kvaliteten program in ogromno priložnosti, da se dokažeš kot frizer, vizažist ali model na naših modnih revijah. Poleg frizerstva boš spoznal tudi manikiro, ličenje in lasuljarstvo. Poklic frizerja je ustvarjalen in razgiban, frizerski saloni pa vedno iščejo dobre frizerje. Obišči nas in se prepričaj, da je vse res.

SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA LJUBLJANA

Pokopališka 33, 1000, Ljubljana

Dragica Dodič Turk - svetovalna delavka

01 620 94 04, dragica.dodic-turk@smgs.si

www.smgs.si

SMGŠ je edina šola v državi, ki izobražuje za medijske in grafične poklice v celoti. Izhajamo iz dolgoletne tradicije in sledimo najnovejšim smernicam v družbi. Dijakom ponujamo kvaliteten pouk na najsodobnejši opremi s področja grafike in medijev. Veliko dodatnih aktivnosti omogoča dijakom osebni razvoj na področju, ki so si ga sami izbrali. Veliko pozornosti pa namenjamo tudi vrednotam, za katere bi želeli, da jih dijaki ponesejo s seboj.

SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA

Litostrojska cesta 51, 1000, Ljubljana

Irena Cerar Esih - svetovalna delavka

01 513 36 09, irena.cerar@ssts.si

www.ssts.si

Srednja šola tehniških strok Šiška bo predstavila izobraževalne programe: tehnik mehatronike, elektrikar, računalnikar, tehnik računalništva in elektrotehnik ter področje solarne tehnike in inteligentnih inštalacij.

SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO LJUBLJANA

Zdravstvena pot 1, 1000, Ljubljana

Tatjana Lorencin - svetovalna delavka

01 300 72 51, tatjana.lorencin@guest.arnes.si

www.ssfkz.si

Naša šola izobražuje dijake v štirih različnih programih: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik. Vsi programi so srednji strokovni programi in trajajo štiri leta. Njihov cilj je usposobiti mlade ljudi za pomoč sočloveku, za izboljšanje njegovega zdravja, videza in počutja.

SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA

Gosposka 18, 1000, Ljubljana

Gregor Markelj - ravnatelj

01 242 87 62, tajnistvo@ssof.si

www.oblikovna.si

Najboljša srednja šola za oblikovanje in fotografijo.

SREDNJA TRGOVSKA IN ARANŽERSKA ŠOLA

Poljanska 28a, 1000, Ljubljana

Zora Kreft - svetovalka

01 300 68 46, zora.kreft@sts-ljubljana.si

Izvajamo izobraževalne programe: Srednje strokovno izobraževanje Aranžerski tehnik za poklic Aranžerski tehnik, Srednje poklicno izobraževanje Trgovec /Prodajalec, Srednje strokovno izobraževanje Ekonomski tehnik, Poklicno tehniško izobraževanje Ekonomski tehnik in izobraževanje odraslih: Poklicni tečaj Ekonomski tehnik, Izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom oziroma poklicno maturo.

SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA

Zdravstvena pot 10, 1000, Ljubljana

STROKOVNI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA

Ptujska ulica 6, 1000, Ljubljana

Majda Grašič - organizatorica IO

041 677 033, majda.grasic@siclj.si

SIC Ljubljana se zavezuje, da bo s svojim kvalitetnim delom in sodobnim prenosom znanja na prihajajoče nove generacije razvijal ustvarjalnost mladih, ki še oblikujejo svojo osebnost in jim ponudil vsa potrebna poklicna znanja in veščine za nadaljnjo življenjsko pot. Nudimo enkratne in zanimive priložnosti za učenje, posebna prednost pa so partnerstva z mnogimi obrtniki in podjetji. Poleg rednega izobraževanja izvajamo izobraževanje odraslih, v naš okvir pa sodi tudi avtošola za vse kategorije. Svoje znanje in delo usmerjamo v to, da dijakom omogočimo boljšo prihodnost.

ŠC PET - ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE

Celjska ulica 16, 1000, Ljubljana

Maja Granda - svetovalna delavka

01 234 24 28, maja.granda@scpet.si

www.scpet.si

ŠC PET je prepoznaven po izobraževalnih programih s področja telekomunikacij in ekonomije. Šolanje ponujamo na srednji šoli, višji strokovni šoli in izobraževanju odraslih. Vse bolj se uveljavljamo kot šola, ki posveča posebno skrb izobraževanju dijakov s statusom športnika. Vabimo vas, da odprete svoja okna v svet telekomunikacij in ekonomije ter postanete del naše uspešne zgodbe.

ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA

Štula 23, 1210, Ljubljana Šentvid

Maja Turšič - svetovalna delavka

01 582 22 10, svetovalna.skg@stanislav.si

www.stanislav.si/skofijska-klasicna-gimnazija

Gimnazija, kjer bi dijakinje in dijaki v dobrem vzdušju v polnosti razvijajo vse svoje talente. Kvaliteten pouk in bogat program ekskurzij ter različnih interesnih dejavnosti od umetnosti do znanosti in športa to zagotavlja v največji meri. Gradimo na dobrih odnosih v razredih in dostopnosti profesorjev ter strokovnih sodelavcev, kar dijakom omogoča, da pridobijo relevantno znanje in potrebne življenjske veščine.

TEHNIK OPTIK, TEHNIK STEKLARSTVA IN STEKLAR VAJENEC

Steklarska ulica 1, 3250, Rogaška Slatina

Mojca Roter - svetovalna delavka

03 818 20 75, mojca.roter@scrs.si

www.scrs.si

Že veš, kaj boš, ko boš velik? Gotovo si želiš biti uspešen in zadovoljen! Če je tako, potem verjetno že razmišljaš o svojih ciljih v prihodnosti. Če postaneš optik, bo tvoje delo dinamično, spoštovano in ustrezno plačano. Če postaneš steklar, bodo pred tabo številne možnosti, tudi dela v tujini. Na Šolskem centru Rogaška Slatina ti bomo zagotovili okolje, v katerem se boš veliko naučil in polno razvil svoje zmožnosti. Ponujamo ti tudi možnost bivanja v našem dijaškem domu, kjer ti zagotovo ne bo dolgčas!

VEGOVA LJUBLJANA

Vegova 4, 1000, Ljubljana

Sanja Ćorić - svetovalna služba

01 244 43 74, sanja.coric@vegova.si

Vegova Ljubljana, kot krajše imenujemo Elektrotehniško-računalniško strokovno šolo in gimnazijo Ljubljana, je uveljavljena srednja strokovna šola, ki izobražuje v programih elektrotehnik, tehnik računalništva in tehniška gimnazija. S posredovanjem kakovostnega znanja in z razvijanjem veščin dijake pripravlja za nadaljevanje izobraževanja, vendar jih usposablja tudi za poklic in zaposlitev po končani srednji šoli. Ponaša se z dolgo tradicijo; letos obeležuje že 60. obletnico elektrotehniškega programa.

WALDORFSKA GIMNAZIJA

Streliška 12, 1000, Ljubljana

Branka Strmole Ukmar - vodja vpisa

041 456 891, branka.strmole@guest.arnes.si

Waldorfska šola - Waldorfska gimnazija je namenjena mladostnikom, ki si želijo, poleg pridobivanja splošnega akademskega znanja, razviti svoje sposobnosti tudi na področju umetnosti, praktičnega oblikovanja ter dramske dejavnosti, v šolah v naravi, na ekskurzijah in drugih dejavnosti šole. Waldorfska gimnazija mlademu človeku pomaga razviti ustvarjalnost in prožnost v mišljenju, kultivirati občutenja in izrazne sposobnosti ter krepiti voljo, s katero bo sposoben aktivno posegati v svet.

ŠC LJUBLJANA

Aškerčeva 1, 1000, Ljubljana

Šolski center Ljubljana sestavljajo štiri organizacijske enote, in sicer: Gimnazija Antona Aškerca, Srednja lesarska šola, Srednja strojna in kemijska šola in Višja strokovna šola z rednim in izrednim programom mehatronika ter rednim programom oblikovanje materialov. Dijaki, študentje in zaposleni bivajo v lepo urejenih učilnicah, knjižnici, delavnicah. Vsem udeležencen posredujemo znanje na izredno kvalitetnem in visokem nivoju.ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, SREDNJA LESARSKA ŠOLA

Umna raba lesa se uvršča med strateške prioritete trajnostnega razvoja Slovenije. Les povezuje Slovenijo, njeno kulturo ter razvojno, tehnološko in oblikovalsko znanje. Daje zagon in vizijo kreativnim ljudem in dijaki Srednje lesarske šole Ljubljana to so. Svoja znanja in izkušnje dobivajo v programih: obdelovalec lesa, mizar, lesarski tehnik in lesarski tehnik – PTI. Delati z lesom je lepo in kreativno.ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA

»ŠC Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca nudi dijakom pestro izbiro tujih jezikov: angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina in francoščina; organizira tekmovanja iz znanja in športna tekmovanja, različne krožke, tečaje, medpredmetne in spoznavne ekskurzije, različne tabore ter omogoča vključevanje v mednarodne projekte. Dijaki uspešno tekmujejo v Šolski Impro ligi.»ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, SREDNJA STROJNA IN KEMIJSKA ŠOLA

Na SSKŠ LJ lahko pridobijo dijaki izobrazbo za: Strojni tehnik: dela na področjih strojegradnje, energetike, robotozirane proizvodnje, programira in upravlja računalniško vodene obdelovalne stroje; Kemijski tehnik: opravlja kemijske in fizikalnokemijske analize, vodi naprave in procese v kemijski in farmacevtski industriji, industriji umetnih mas; Tehnik varovanja: načrtuje in upravlja varnostne sisteme, izvaja tehnično in osebno varovanje.

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO-VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Flowers

Strahinj 99, 4202, Naklo

Tadeja Fričovsky - pomočnica ravnateljice

04 277 21 24, tadeja.fricovsky@bc-naklo.si

www.bc-naklo.si

Biotehniški center Naklo pod svojo streho združuje poleg srednje šole še višjo šolo ter medpodjetniški izobraževalni center. Višja strokovna šola omogoča pridobitev sodobnih znanj s področja hortikulture, kmetijstva in naravovarstva. Imamo veliko mednarodnih izmenjav ter dobre avtobusne povezave. Na srednji šoli izobražujemo v kar 15 programih. Imamo zanimive obšolske dejavnosti in posluh podjetnost.

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA - BIC LJUBLJANA

Ižanska cesta 10, 1000, Ljubljana

Boštjan Ozimek - koordinator projektov

01 280 76 29, bostjan.ozimek@bic-lj.si

www.bic-lj.si

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (BIC Ljubljana) je javni zavod, ki združuje štiri šole: Gimnazijo in veterinarsko šolo, Živilsko šolo, Višjo strokovno šolo in Medpodjetniški izobraževalni center. Dijakom, študentom in tudi odraslim udeležencem nudimo sodobno in kakovostno izobraževanje.BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA,VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ižanska cesta 10, 1000, Ljubljana

Tanja Gregorec - referentka

01 280 76 06, tanja.gregorec@bic-lj.si

www.bic-lj.si

Na Višjo strokovno šolo (VSŠ) vabimo študente v dva študijska programa: Živilstvo in prehrana ter Gostinstvo in turizem. Študenti pridobijo veliko teoretičnega in še več praktičnega znanja, saj je glavni poudarek višjih strokovnih šol na praktičnih strokovnih znanjih. Praktičnemu izobraževanju je tako v obeh programih namenjeno skoraj 40 % vseh ur predmetnika.

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Flowers

Noršinska ulica 13, 9000, Murska Sobota

Erna Vöröš - koordinatorka projekta Erasmus

02 521 34 26, erna.voros@gmail.com

www.vss-ms.si

Projekt "Culture knowledge and language competences as a means to develop the 21st century skills" je namenjen izobraževanju odraslih. V okviru projekta pripravljamo e-platformo s tečajem o evropski kulturni dediščini različnih držav in več-jezikovnim kombiniranim tečajem za udeležence v izobraževanju odraslih. Poleg tega bodo udeleženci v programih izobraževanja odraslih razvijali IKT spretnosti za 21. stoletje.

ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Ljubljanska cesta 97, 3000, Celje

Nada Reberšek Natek - ravnateljica Višje strokovne šole

03 428 59 10, 040 837 287, nada.natek@hvu.si

www.hvu/višja

Na šoli izvajajmo dva višješolska strokovna programa in sicer hortikultura in Snovanje vizualnih komunikacij in trženja. Hortikultura zavzema področje tehnologije okrasnih rastlin, drevnin in vrtnin, oblikovanje prostora zunanjega in notranjega in rekreacijskih površin. V programu Snovanje vizualnih komunikacij in trženja pa je poudarjena kreativnost , inovativnost in tržna usmerjenost študenta. Z veliko uporabnega znanja so študenti pripravljeni za trg dela.

POLICIJA

Štefanova ulica 2, 1000, Ljubljana

01 428 40 00, gp.policija@policija.si

www.policija.si

Policisti in policistke predstavljajo različna področja svojega zanimivega dela ter možnosti zaposlovanja in izobraževanja v Policiji.

SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJE

Pot na Lavo 22, 3000, Celje

mag. Andreja Bizjak - strokovna sodelavka

03 428 58 73, andreja.bizjak@skupnost-vss.si

www.skupnost-vss.si

Skupnost VSŠ združuje višje strokovne šole v Sloveniji, ki izvajajo na praktičnem znanju utemeljene višješolske strokovne programe. V Sloveniji je 49 javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, ki ponujajo 33 višješolskih programov. Praktično izobraževanje študentom omogoča neposreden stik z delodajalci, podporo vrhunskih mentorjev v podjetjih ter pridobivanje relevantnih izkušenj že v času študija. Diplomantom zagotavljamo kakovostno strokovno izobrazbo in visoko zaposljivost.

ACADEMIA

Glavni trg 17B, 2000, Maribor

Matej Tisaj - vodja Mednarodne pisarne

matej.tisaj@academia.si

www.academia.si

"Izvajamo izobraževalne programe, namenjene osebnostnemu razvoju odjemalcev ter boljšim možnostim zaposlovanja na mednarodnih gospodarskih trgih. Smo ponudnik, ki ga naši odjemalci prepoznavajo kot visoko kakovostno izobraževalno institucijo za pridobitev kompetenc, ki jim bodo omogočale pomembno konkurenčno prednost. Izvajamo študijske programe: • Ekonomist (Komercialist, Računovodja in Turizem) • Informatika • Gradbeništvo • Medijska produkcija • Strojništvo • Varovanje

ŠČ PET LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Celjska ulica 16, 1000, Ljubljana

Nataša Novak Ipavec - predavateljica in koordinatorica VSŠ

01 234 24 58, natasa.ipavec@scpet.si

www.scpet.si

"TELEKOMUNIKACIJE: redni/ izredni študij; naziv pridobljene izobrazbe: INŽENIR/INŽENIRKA TELEKOMUNIKACIJ Izvajamo izbirne module: • multimedijski sistemi, • elektronska komunikacijska omrežja in naprave in • trženje in prodaja. EKONOMIST: redni / izredni študij; naziv pridobljene izobrazbe: EKONOMIST/EKONOMISTKA Izvajamo študijske smeri: • zavarovalništvo, • bančništvo, • poslovna logistika in • poštni promet

ŠOLSKI CENTER KRANJ, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Kidričeva cesta 55, 4000, Kranj

Lidija Grmek Zupanc - ravnateljica

04 280 40 31, lidija.grmek@sckr.si

www.sckr.si/vss

Višja strokovna šola Šolskega centra Kranj je ena največjih višjih strokovnih šol v Sloveniji. Izobražujemo za poklice: ekonomist / ekonomistka, inženir / inženirka elektroenergetike, inženir / inženirka informatike, inženir / inženirka mehatronike, organizator / organizatorka socialne mreže (samo kot izredni študij), poslovni sekretar / poslovna sekretarka (samo kot izredni študij), inženir / inženirka varovanja

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Aškerčeva cesta 1, 1000, Ljubljana

Mirjam Založnik - ravnateljica VSŠ

041 343 159, mirjam.zaloznik@sclj.si

Naša višja strokovna šola ponuja mladim res privlačno izobraževanje. Pridobili bodo zanimiv poklic in dobre možnosti zaposlitve. Študij je zanimiv, veliko je praktičnega dela, študentje sodelujejo s podjetji že tekom študija. Izvajamo dva višješolske študijska programa, oblikovanje materialov in mehatronika. Diplomanti pridobijo naziv inženir/inženirka mehatronike oz. inženir/ inženirka oblikovanja materialov.

ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Kraška ulica 2, 6210, Sežana

Matej Perčič - organizator promocije

Matej.percic@vss-sezana.si

www.vss-sezana.si

VSŠ Sežana je bila ustanovljena leta 2008 v okviru ŠC Sežana. Razpisuje dva študijska programa: oblikovanje materialov in fotografija. Študij oblikovanja materialov je naravnan k praktičnemu in kreativnemu oblikovalskemu delu z naravnim kamnom, študij fotografije pa študente usposobi na različnih fotografskih, video in drugih vizualnih področjih. Z zaključkom študija študent pridobi naziv inženir/inženirka oblikovanja materialov oz. inženir/inženirka fotografije.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ŠKOFJA LOKA

Podlubnik 1b, 4220, Škofja Loka

mag. Igor Hanc - ravnatelj

04 506 23 61, igor.hanc@scsl.si

www.scsl.si

Višja strokovna šola nadaljuje več kot stoletno tradicijo poklicnega izobraževanja v Škofji Loki. Izobražuje bodoče inženirje strojništva in lesarstva. V tesnem sodelovanju z gospodarstvom študentom in študentkam zagotavljamo znanja, ki jih bodo kot inženirji potrebovali v sodobnih, avtomatiziranih in informatiziranih proizvodnih procesih, ki jih prinaša Industrija 4.0. S sodobno učno tehnologijo ponujamo zanimiv študij, ki ga študenti nadgradijo s praktičnim delom v podjetjih.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED

Prešernova 32, 4260. Bled

mag. Peter Mihelčič - ravnatelj

04 575 34 10, Peter.mihelcic@vgs-bled.si

www.vgs-bled.si

Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled je prva gostinska strokovna šola v Sloveniji. Izvajamo programa Gostinstvo in turizem ter Velnes. Zagotavljamo odlične pogoje za študij, v središču pozornosti je praktično izobraževanje, ki poteka v šolskem hotelu Astoria, v preko 100 partnerskih podjetij in preko programa Erasmus+. Naše poslanstvo je kakovostno izobraževanje in usposabljanje – Z Bleda. Med zvezde.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA KOZMETIKO IN VELNES LJUBLJANA

Ulica Carla Benza 1, 1000, Ljubljana

Marko Dontzauer - vodja referata

01 520 06 70, marko@vskv.si

VSŠKV – Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana je zasebna višja strokovna šola, ki zaseda vodilno mesto po številu vpisanih študentov v programa Kozmetika in Velnes. Verjamemo, da ta rezultat ni naključje, pač pa odraz kakovostnega dela, široke mreže delodajalcev, s katerimi šola sodeluje, ugleda šole in številnih možnosti za razvoj posameznika tako na osebnem kot na profesionalnem področju, ki jih šola študentom ponuja.

VISOKE ŠOLE, FAKULTETE, UNIVERZE, ŠTUDENTSKI DOMOVI

ALMA MATER EUROPAEA
AVA - AKADEMIJA ZA VIZUALNE UMETNOSTI

Trubarjeva 5, 1000, Ljubljana

doc. Pepi Peter Sekulich - direktor/dekan

040 798 606, pepi.sekulich@ava.si

www.ava.si

Akademija za vizualne umetnosti (AVA) nudi študij sodobnih vizualnih umetnosti na dveh smereh: Likovna umetnost in Konceptualizacija prostora. Poudarki šole so v interdisciplinarnem delu in osebnem pristopu. Šola spodbuja individualnost in kreativnost z odličnim timom predavateljev, (mednarodno) uspešnih umetnikov in teoretikov. Študijski programi so zasnovani interdisciplinarno. Akademija AVA s svojim programom deluje v skladu z zakonom o Visokem šolstvu Republike Slovenije in je mednarodno priznana.

AVSTRIJSKO VELEPOSLANIŠTVO − GOSPODARSKI ODDELEK

Prešernova cesta 23, 1000, Ljubljana

Petra Verhunc - senior marketing manager

01 513 97 70, ljublana@advantageaustria.org

www.facebook.com/advantageaustriaSI

ADVANTAGE AUSTRIA Ljubljana je uradno predstavništvo avstrijskega gospodarstva v Sloveniji. Naš osrednji cilj je krepitev gospodarskih odnosov med Avstrijo in Slovenijo. Avstrijskim podjetjem nudimo informacije o slovenskem gospodarstvu in vstopu na slovenski trg. Pomagamo jim pri iskanju uvoznikov, zastopnikov in poslovnih partnerjev.DVOJEZIČNA ZVEZNA TRGOVSKA AKADEMIJA CELOVEC

Prof.Janežič-Pl.1, Celovec, Avstrija

Hans Pogelschek - ravnatelj

046 338 24 00, bhak-klu-zweispr-dir@bildung-ktn.gv.at

www.hak-tak.at

Višja srednja poklicna šola s poudarkom na komercialnih predmetih in poslovni administraciji in zaključnem izpitu ISCED 5.FH KÄRNTNEN - CARINTHIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

Villacher strasse 1, 9800, Spittal an der Drau, Avstrija

Marco Buttazoni - fairs & events

0043 5905 007 313, m.buttazoni@fh-kaernten.at

www.fh-kaernten.at

Koroška univerza za storitve ponuja več kot 50 programov dodiplomskega in magistrskega študija ter tečaje izpopolnjevanja na področjih: gradbeništvo in arhitektura, inženiring in IT, zdravstvo in družbene vede, poslovanje in upravljanje.HTL1 LASTENSTRAßE KLAGENFURT

Lastenstraße 1, 9020, Klagenfurt, Avstrija

Michael Archer - headmaster

0043 463 316 05, michael.archer@htl1-klagenfurt.at

www.htl1-klagenfurt.at

HTL1 Lastenstraße Celovec je srednja tehnična šola v Celovcu s poudarkom na treh izobraževalnih področjih: strojništvo, elektrotehnika in mehatronika. Poleg tega obstajata še tehnična šola za mehatroniko in večerna šola za strojništvo. Od začetka šolskega leta 2019/20 šola ponuja nov program, imenovan „kmetijski inženiring in okoljska tehnologija“.IMC UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES KREMS

Piaristengasse 1, 3500, Krems an der Donau, Avstrija

Prospective Student Advisory Service Kaltenbrunner

0043 273 280 22 22, information@fh-krems.ac.at

www.fh-krems.ac.at

IMC Krems, ki se nahaja v osrčju spodnje Avstrije, velja za eno najbolj mednarodnih univerz za storitve v Avstriji, z eno najbolj razvitih mrež in praktičnim poudarkom, kateremu ni para. IMC Krems ponuja podiplomske in magistrske programe iz poslovanja, digitalizacije in inženiringa ter zdravstvenih in življenjskih ved. Izvedite več: www.fh-krems.ac.at.KTS KÄRNTNER TOURISMUSSCHULLE

Kumpfallee 88,90, 9504, Warmbad Villach, Avstrija

Sonja Schusteritsch - college coordinator/teacher

0043 066 499 15 512, schusteritsch.sonja@kts-villach.at

www.kts-villach.at

KTS je zasebna šola na Koroškem z lastnim internatom s poudarkom na turizmu. Na voljo sta dve vrsti šol, med katerimi lahko izbirate: • 5-letna srednja šola za turizem, ki se konča z maturo (stopnje Abitur / A), specializirana za naslednje predmete: - mednarodni turistični management - hotelski management z vključeno IT - novo od 17/18: Turizem in konjsko gospodarstvo • ali dvoletna šola za srednješolce.MODUL UNIVERSITY VIENNA GMBH

Am Kahlenberg 1, 1190, Wienna, Avstrija

Diana Palnychenko - recruitment and marketing manager

0043 660 678 85 92, diana.palnychenko@modul.ac.at

www.modul.ac.at

Modul Univerza na Dunaju velja za vodilno avstrijsko mednarodno zasebno univerzo in je v lasti Dunajske gospodarske in industrijske zbornice. Modul univerza na Dunaju ponuja študijske programe z mednarodno perspektivo in globalnimi možnostmi kariere na področjih poslovanja in upravljanja. Posamični razredi štejejo 15–30 študentov iz več kot 70 držav po vsem svetu.TOURISMUSSCHULEN BAD GLEICHENBERG STEIRISCHER HOTELFACHSCHULVEREIN

Kaiser-Franz-Josef-Str. 18, Bad Gleichenberg, Avstrija

Sandra Siegl - administrator

0043 315 911 090, schule@tourismusschule.com

www.tourismusschule.com

Turistična šola Bad Gleichenberg, 4 programi usposabljanja: Visoka šola za hotelirstvo (3 leta), Visokošolski program za turizem (5 let, matura), Turistični studij (2 leti, poučevanje v angleščini), TOP UP BACHELOR PROGRAM (10 mesecev, poučevanje v angleščini). Teme usposabljanja: turistični management, gostinski management, vodenje dogodkov in projektov, e-marketingBUSINESS AND HOTEL MANAGEMENT SCHOOL SWITZERLAND

Guetschstrasse 2-6, CH-6003, Lucerne, Švica

vasilescu@bhms-switzerland.com

www.bhms.ch

Stavbe kampusa BHMS in študentski domovi se nahajajo v osrčju prečudovitega mesta Luzern, na peš razdalji od vsake stavbe in od samega centra mesta. Življenje in študij v središču tega edinstvenega mesta omogočata študentom, da uživajo v urbanih kvalitetah pa tudi v šarmu in ekskluzivnosti Luzerna. BHMS (skupaj z univerzo Roberta Gordona) je zasnoval eno najhitrejših dodiplomskih študijskih programov v Švici, ne da bi pri tem ogrožal kakovost izobraževanja. Na BHMS lahko študentje v okviru 18-mesečnega študija in 18-mesečnega plačanega pripravništva pridobijo diplomo iz hotelskega menedžmenta in gostinstva. Za podobno izobraževanje v drugi hotelirski šoli v Švici bi bilo potrebnih 24 mesecev študija in 12-mesečno pripravništvo. To diplomantom BHMS daje prednost, da lahko doštudirajo 6 mesecev hitreje, medtem ko v Švici pridobijo dodatnih 6 mesecev plačanih delovnih izkušenj. Izobraževanje v industriji je sestavni del študijskega programa na BHMS. Vsako študijsko leto morajo študentje opraviti 4 do 6-mesečno izobraževalno obdobje v hotelu ali restavraciji, ki ga odobri BHMS. Poleg tega BHMS sodeluje s številnimi mednarodnimi zaposlitvenimi agencijami, ki so specializirane za nameščanje podiplomskih študentov v Evropi, Aziji in Severni Ameriki. Karierni svetovalec pomaga študentom pri namestitvi v hotelih in restavracijah v Švici in tujini.

FACULTY OF PHARMACY UVPS BRNO

Palackeho tr. 1946/1, 61242, Brno, Češka

Tereza Junova - international study officer

0042 060 224 75 84, pharmacystudy@vfu.cz

www.faf.vfu.cz/for-applicant/index.html

Fakulteta za farmacijo UVPS Brno je le ena od dveh visokošolskih zavodov na Češkem, specializiranih za študij farmacije. Fakulteta za farmacijo ponuja magistrski program, napreden (rigorozen) magisterij in doktorski študijski program, ki se poučuje tako v češkem kot tudi angleškem jeziku. Študenti lahko pričakujejo vrhunsko opremljene laboratorije, prijazno osebje fakultete in različne študentske dejavnosti.

FAKULTETA ZA DIZAJN, PRIDRUŽENA ČLANICA UNIVERZE NA PRIMORSKEM
Flowers

Prevale 10, 1236, Trzin

Almina Durakovic - višja predavateljica

05 923 50 11, almina.durakovic@fd.si

www.fd.si

Študij na Fakulteti za dizajn je zasnovan interdisciplinarno in poteka v dinamičnem okolju ter v tesni povezanosti študentov in profesorjev – akademsko in strokovno usposobljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki s svojim znanjem ter ustvarjalnostjo soustvarjajo prihodnost študentov – bodočih dizajnerjev.

FAKULTETA ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO (FINI NOVO MESTO)
Flowers

Šegova ulica 112, 8000, Novo mesto

Lucija Galič - vodja študentskega referata

07 393 22 07, lucija.galic@fini-unm.si

www.fini-unm.si

Fakulteta za industrijski inženiring izvaja študijske programe (VS, MAG, DR) s področja razvoja proizvodov in tehnologij, kakovosti in inženirske dejavnosti na vseh področjih industrije, s poudarkom na avtomobilski industriji. Je pomemben strateški partner gospodarstva in institucija, ki izvaja znanstveno raziskovalno delo in je aktivna v mednarodnem okolju. V ospredju je individualen pristop in skrb za učinkovit prenos najnovejšega tehnološkega znanja študentom.

FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE-FIŠ

Ljubljanska cesta 31 a, 8000, Novo mesto

Maruša Umbreht - strokovna sodelavka

07 373 78 84, marusa.umbreht@fis.unm.si

www.fis.unm.si

Fakulteta za informacijske študije (FIŠ) izobražuje na področju računalništva, informatike, spletnih tehnologij in družboslovja. Zavezani smo k doseganju odličnosti in h kakovostnem podajanju znanja na vseh treh stopnjah študija. Izvajamo naslednje študijske programe: Računalništvo in spletne tehnologije (VS in MAG), Informatika (VS in MAG) in Informacijska družba (DR). Poleg študija omogočamo tudi znanstveno-raziskovalno dejavnost in mednarodne izmenjave. FIŠ usposablja strokovnjake za dobro plačane poklice sedanjosti in prihodnosti!

FAKULTETA ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI
Flowers

Trubarjeva cesta 65, 1000, Ljubljana

Jasna Možina - vodja referata

01 425 44 33, referat@sfu-ljubljana.si

www.sfu-ljubljana.si

Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani je zasebni visokošolski zavod, ki izvaja izobraževalno, znanstveno, raziskovalno, študijsko in svetovalno dejavnost na področju psihoterapije in psihologije. Izvaja naslednje študijske programe: Psihoterapevtska znanost (1. in 2. bolonjska stopnja), Psihologija (1. in 2. bolonjska stopnja), Psihoterapevtska propedevtika, specialistični študiji psihoterapevtskih pristopov (Psihoanalitična, Geštalt in Sistemska psihoterapija, Analitična psihologija, Lacanovska psihoanaliza, Psihoterapija otrok in mladostnikov) in druga izobraževanja. V okviru SFU Ljubljana deluje tudi psihoterapevtska Ambulanta.

FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI

Gregorčičeva ulica 19, 5000, Nova Gorica

Natali Birsa - vodja Referata za študijske in študentske zadeve

05 907 34 61, referat@fuds.si

www.fuds.si

Študijski programi na FUDŠ sledijo načelom UPORABNOSTI, saj želimo študente usposobiti za PRAKTIČNO REŠEVANJE organizacijskih in družbenih problemov v gospodarstvu, javnem sektorju in civilni družbi. Izvajamo dodiplomske študijske programe Socialni Menedžment (vs), Socialni menedžment (un), Psihosocialna pomoč (vs), Medkulturni Menedžment (mag), Psihosocialno Svetovanje (mag) in Sociologija (dr).

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

Spodnji Plavž 3, 4270, Jesenice

Barbara Habe Sintič - tajnica

04 586 93 61, bhabesintic@fzab.si

www.fzab.si

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta. Če ste odločeni, da želite pridobiti najboljša znanja iz zdravstvene nege, fizioterapije, promocije zdravja in drugih zdravstvenih ved, je FZAB prava študijska izbira. Prav tako je FZAB prava izbira za vse tiste, ki iščete dinamično delovno okolje, z veliko mero razvojnih in raziskovalnih dejavnosti. Študijski programi FZAB so mednarodno primerljivi in so odgovor na zdravstvene potrebe prebivalstva ter vključujejo sodobne pristope na področju zdravstvene obravnave in organiziranja zdravstvenega sistema. Na fakulteti izvajamo pet študijskih programov na vseh treh bolonjskih stopnjah.

GEA COLLEGE ̶ FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO
Flowers

Dunajska 156, 1000, Ljubljana

Nataša Urbanija - poslovna sekretarka

031 423 004, natasa.urbanija@gea-college.si

www.gea-college.si

GEA College je prava izbira za dodiplomske in podiplomske študijske programe, ki so izjemno praktnični.  Študenti najbolj cenijo, da: so predavatelji strokovnjaki iz gospodarstva, že sodelujejo s podjetji in so hitro zaposljivi, pridobljeno znanje lahko hitro uporabijo, so na voljo tudi e-študiji, lahko koristijo karierni center, podjetniški inkubator ter odidejo na študij ali prakso v tujino. GEA College vrednote so #podjetnost #drznost #inovativnost #drugačnost #prepoznavnost

MLC FAKULTETA ZA MANAGEMENT IN PRAVO LJUBLJANA

Tržaška cesta 207, 1000, Ljubljana

Diana Sepeta - vodja prodaje

051 664 405, info@mlcljubljana.com

www.mlcljubljana.com

Fakulteta deluje po zgledu najsodobnejših poslovnih visokošolskih institucij in ponuja visokošolski ter magistrski program Management in poslovno pravo. Razvijamo posameznikove prednosti in posebnosti ter krepimo timsko delo. Odnos do študentov gradimo na vrednotah zaupanja, odprtosti in medsebojnega spoštovanja. Odprti smo do vseh starostnih skupin študentov in pospešujemo medgeneracijski prenos znanja. Predavatelji so akademsko mednarodno uveljavljeni strokovnjaki, ki razumejo potrebe sodobnega poslovnega okolja

NOVA UNIVERZA

Delphinova 18 b, 5000, Nova Gorica

Maša Leban - svetovalka za promocijo

05 338 44 00, pr@nova-uni.si

www.nova-uni.si

Nova univerza združuje fakultete, ki se zavedajo pomena študentu prijaznega in kakovostnega študija. Širok in poglobljen nabor pridobljenega znanja ter povezovanje teorije s prakso že v času študija omogoča diplomantom uspešen vstop na domači in mednarodni trg dela. Študij poteka v Novi Gorici, Kranju, Mariboru in Ljubljani, kjer ima prostore tudi dobro založena univerzitetna knjižnica. Več informacij na www.nova-uni.si.

STUDY IN CROATIA

Frankopanska 26, 10000, Zagreb, Hrvaška

Maja Belen - expert adviser in the department for higher education

01 549 78 96, maja.belen@mobilnost.hr

Študij na Hrvaškem spodbuja možnosti študija na Hrvaškem in predstavlja pregled hrvaškega visokošolskega sistema, praktične informacije o prijavnih postopkih, študentskem življenju, vizah, nastanitvi in ​​možnostih financiranja.

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

Svetčeva ulica 9, 1000, Ljubljana

Helena Resnik - tajnica

01 242 10 05, studentski.domovi@stud-dom-lj.si

Študentski dom Ljubljana poleg bivanja študentom nudi pogoje za študij (učilnice, glasbene sobe), rekreacijo (fitnesi na vseh lokacijah, zunanja fitnesa v Rožni dolini in za Bežigradom, tenis, nogomet, košarka, odbojka, vodene skupinske vadbe), prostočasne dejavnosti (sodelovanje v projektih pridobivanja kompetenc, domske igre, Majske igre, kulturni dogodki) in kakovostno prehrano (restavracija v Rožni dolini s študentskim potrebam prilagojenimi meniji). Naš slogan: Občuti dom!

UNIVERZA V CELOVCU

Universitätsstrasse 65-67, 9020, Klagenfurt, Avstrija

Jasmin Pucher - marketing and student guidance

0043 436 270 093 25, studieninfo@aau.at

www.aau.at

Univerza v Celovcu je mlada, živahna, inovativna univerza, ki se nahaja v avstrijski deželi Koroški. Je največja koroška akademska ustanova in središče celotne alpsko-jadranske regije na področju pridobivanja, izmenjave in prenosa znanja. Univerza v Celovcu ponuja široko paleto različnih stopenj programov, vključno z menedžmentom, ekonomijo, tehničnimi znanostmi in humanistiko.

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA

Zagrebačka 5, 10410, Velika Gorica

Martina Bratić - stručna suradnica za međunarodnu suradnju i projekte

00385 996 898 686, martina.bratic@vvg.hr

Univerza Velika Gorica je visokošolska ustanova, ki ponuja pet strokovnih študijev (očesna optika, vzdrževanje računalniških sistemov, vzdrževanje zrakoplovov, krizno upravljanje in vzdrževanje motornih vozil) in tri dodiplomske specialistične strokovne študije (informacijski sistemi, krizno upravljanje in logistični sistemi in upravljanje procesov), katerih učni načrti se uresničujejo s pomočjo sodobnih tehnologij, ki se nenehno posodabljajo, posodabljajo in omogočajo svojim študentom lažji prenos znanj, kar jim bo ob vstopu na trg dela omogočilo zaposlitev in poklicno napredovanje, torej obstoj v eni od današnjih sodobnih organizacij.

VISOKA ŠOLA ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM BLED

Prešernova cesta 32, 4260, Bled

mag. Tadeja Krašna - v.d.dekanje

040 624 290, tadeja.krasna@vs-bled.si

www.vs-bled.si

VŠHTB je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Bled in deluje od leta 2010. Zavod izvaja dva visokošolska študijska programa: Hotelirstvo in turizem in Zdravstveni turizem. Oba študijska programa se izvajata na Bledu, kraju s prepoznavno tradicijo turizma in hotelirstva. Študente spodbujamo k ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Spoštujemo študentove nove zamisli in jih motiviramo k njihovemu svobodnemu izražanju. Trudimo se, da bi naši študentje postali močan partner in zaveznik podjetjem pri razvoju turizma v Sloveniji. Zagovarjamo enakopravnost spolov in podpiramo združevanje poklicnega in družinskega življenja. Smo institucija, ki se izreka za spoštovanje različnosti in enakopravnosti ne samo vseh tistih, ki so povezani z VŠHTB, temveč tudi preko lastnih meja.

VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE

Stegne 21 c, 1000, Ljubljana

Barbara Drole - predstavnica referata šole

059 090 960, barbara.drole@vsr.si

Na Visoki šoli za računovodstvo in finance izvajamo: Študijske programe izobraževanja: a.) Dodiplomski program računovodstvo in finance (naziv: Diplomirani ekonomist, Diplomirana ekonomistka) b.) Podiplomski program Forenzične preiskave v financah in računovodstvu (naziv: Magister/ica financ in računovodstva) – Akreditirane študijske programe izobraževanja: a.) Certificirani poslovodni računovodja (CPR) b.) Certificirani preiskovalec prevar: preiskovalec prevar na področju finance in računovodstva (CPP).

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA
Flowers

Trg mladosti 7, 3320, Velenje

Milena Ževart - vodja Referata za študente

03 898 64 10, milena.zevart@vsvo.si

www.vsvo.si

Visoka šola za varstvo okolja izvaja študijski program Varstvo okolja in ekotehnologije na prvi in drugi stopnji. Gre za interdisciplinarni študij o okolju, ekologiji, obremenjevanju okoljskih virov, ravnanju z odpadki, čiščenju voda, monitoringih ter drugih pomembnih okoljevarstvenih in naravovarstvenih znanj.

VISOKOŠOLSKI ZAVOD FIZIOTERAPEVTIKA

Bogatajeva ulica 15, 1215, Medvode

- tajništvo

01 361 20 55, 040 888 870, tajnistvo@fizioterapevtika.si

www.fizioterapevtika.si

Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija je oblikovan na podlagi analize podobnih učnih programov z vsebinami različnih univerz v Evropi. S svojo zasnovo, vsebino in trajanjem študija je primerljiv s sorodnimi tujimi programi. Študijski program je v skladu z drugimi programi, ki zajemajo študije fizioterapije v državah Evropske unije in z bolonjsko deklaracijo. Zasnovan je v obliki dodiplomskega študija s triletnim študijskim programom usposabljanja, kot ga zahtevajo evropski in mednarodni standardi. Takšen princip strukture študija zagotavlja visoko stopnjo mobilnosti študentov, pa tudi akademskega in administrativnega osebja institucije. Strokovne izkušnje oblikovalcev programa so prispevale k nadgradnji vsebin, saj potrjujejo potrebe po obsežnejši in poglobljeni tematiki v slovenski fizioterapiji. Hiter razvoj medicinskih znanosti opravičeno potrjuje to našo odločitev za enakovrerdno vključevanje fizioterapevtov v širše zdravstvene teme.

VIST − VISOKA ŠOLA ZA STORITVE, ODDELEK ZA FOTOGRAFIJO

Litostrojska 44 a, 1000, Ljubljana

Vesna Hudovernik - referentka

05 901 25 09, fotografija@vist.si

www.vist.si

Visokošolski študijski program fotografije na VIST nudi študentom široke teoretske, ustvarjalne in tehnične osnove in jih dobro usposablja za delo v praksi. Pokriva več zvrsti fotografije – avtorsko, reklamno in modno ter dokumentarno in reportažno fotografijo. Šola razpolaga z odličnimi kadri in infrastrukturo. Študenti po končanem študiju prejmejo naziv diplomirani fotograf/inja. Možen je tudi delni študij v modulih.

VIST − VISOKA ŠOLA ZA STORITVE, ODDELEK ZA KOZMETIKO

Gerbičeva 51 a, 1000, Ljubljana

Urška Dimnik - vodja referata

01 283 17 00, kozmetika@vist.si

www.vist.si

Visoka šola za storitve (VIST) izvaja edina visokošolska študija s področja kozmetike in velnesa v Sloveniji: dodiplomski program Kozmetika (1. st.), magistrski program Kozmetika (2. st.). Študija sledita hitremu napredku kozmetične znanosti in omogočata najvišjo usposobljenost za strokovno delo. Zapolnjujeta vrzel med dermatologijo in kozmetiko. Naši diplomanti so visoko zaposljivi in cenjeni tako doma kot v tujini!

ZSEM ZAGREB SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT

Jordanovac 110, 10000, Zagreb. Hrvaška

Magdalena Bušić - Junior Marketing Assistant

00385 9582 681 57, mbusic@zsem.hr

Poslanstvo ZSEM je prenašati vrednote, znanja in veščine, ki jih študenti potrebujejo za dolgoročni uspeh v globaliziranem poslovnem svetu, v katerem potekajo stalne tehnološke in tržne preobrazbe.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

Titov trg 4, 6000, Koper

Mirella Baruca - vodja Službe za podobo Univerze na Primorskem

040 457 510, mirella.baruca@upr.si

www.upr.si

Univerza na Primorskem je medgeneracijsko prijazen in interdisciplinarno uravnotežen prostor svobode človekovega duha. Z dvigom na raven svetovno najuspešnejših univerz, prepoznavnih po odličnem učenju in izjemnem raziskovanju, bomo našim študentom, učiteljem in raziskovalcem omogočili vključevanje v svetovne znanstvenoizobraževalne tokove. Tega si zagotovo želimo prav vsi, še posebej študenti, ki morajo biti naša prva misel na univerzi.

PODRUŽNICA MOSKOVSKE DRŽAVNE UNIVERZE M. V. LOMONOSOV V KOPRU

Cankarjeva ulica 5, 6000, Koper

Staša Ferjančič Rosso - pomočnik dekana

05 610 20 35, info@msu-lomonosov.eu

www.msu-lomonosov.eu

Univerza na Primorskem je novembra 2017 z Moskovsko državno univerzo M. V. Lomonosova ustanovila prvo evropsko podružnico te elitne ruske univerze. Mesto Koper je s tem postalo prvo evropsko izobraževalno središče Univerze Lomonosova, s tem pa tudi stičišče med Evropo in Rusijo na področju znanstveno-raziskovalnega in gospodarskega sodelovanja. V okviru sodelovanja se bosta v študijskem letu 2020/2021 razpisala študijska programa Ekonomija in finance (magistrski program) in Matematika (magistrski program).

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE (UP FHŠ)

Titov trg 4, 6000, Koper

Barbara Panger Jevtić - samostojna strokovna sodelavka v Službi za mednarodno sodelovanje

05 663 77 57, barbara.panger@fhs.upr.si; referat@fhs.upr.si

www.fhs.upr.si

Fakulteta za humanistične študije je prepoznavna po osebnem pristopu do študentov in majhnih študijskih skupinah. Predstavila bo univerzitetne študijske programe 1. stopnje: Geografija, Italijanistika, Komuniciranje in mediji, Medkulturno jezikovno posredovanje, Slovenistika ter Zgodovina; univerzitetne dvopredmetne študijske programe 1. stopnje: Arheologija, Geografija in Zgodovina. Predstavljeni bodo tudi študijski programi 2. stopnje: Arheološka dediščina Sredozemlja, Geografija, Italijanistika, Komuniciranje in mediji, Jezikovno posredovanje in prevajanje, Zgodovina, Kulturni študiji in antropologija ter Slovenistika. Naši diplomanti so široko razgledani humanisti in družboslovci, kar jim omogoča raznolike zaposlitvene možnosti.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA MANAGEMENT (UP FM)

Cankarjeva ulica 5, 6000, Koper

Mateja Trunk Hrvatin - vodja Referata za študentske zadeve

05 610 20 17, mateja.trunkhrvatin@fm-kp.si

www.fm-kp.si

Fakulteta za management je poslovna šola, katere poslanstvo je izobraževanje in raziskovanje na področju družboslovnih in poslovno-upravnih ved s poudarkom na managementu. Odlikujejo jo široka zastopanost področij in programov za izobraževanje, fleksibilnost, individualen pristop k študiju, ugledni predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami v praksi, močna prepletenost s poslovno prakso in odlična mednarodna vpetost. In ne nazadnje … Fakulteta za management je fakulteta za študente, ki so njen največji potencial. Med našimi študenti so ambiciozni, kreativni  in perspektivni posamezniki, zagnani mladi podjetniki in inovatorji, že uveljavljeni in ugledni managerji, uspešni športniki, bodoči znanstveniki …  Vsi, ki želite dobiti ali nadgraditi znanje managementa, vabljeni na Fakulteto za management v Koper.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (UP FAMNIT)

Glagoljaška ulica 8, 6000, Koper

Tamara Puzić - vodja Službe za izobraževanje

05 611 75 75, referat@famnit.upr.si

www.famnit.upr.si

Sodobni svet potrebuje interdisciplinarna znanja. Na UP FAMNIT v Kopru smo zato zasnovali interdisciplinarne in med seboj prepletene študijske programe (dodiplomski univerzitetni, 1. bolonjska stopnja): Matematika, Matematika v ekonomiji in financah, Računalništvo in informatika, Bioinformatika, Varstvena biologija in Biopsihologija ter visokošolski strokovni program Sredozemsko kmetijstvo.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA (UP FTŠ TURISTICA)

Obala 11 a, 6320, Portorož

Mariana Rodela - samostojna strokovna sodelavka

05 617 70 25, mariana.rodela@fts.upr.si

www.turistica.si

Fakulteta za turistične študije - Turistica je največja turistična fakulteta v Sloveniji, ki v sodelovanju z vodilnimi turističnimi institucijam v svetu izobražuje za globalno inovativen in lokalno odgovoren turizem. Turistica izvaja na 1. stopnji dva univerzitetna študijska programa: redni študij Turizem in izredni študij Kulturni turizem ter dva visokošolska strokovna študijska programa: redni študij Management turističnih podjetij, ki ga kot izredni študij izvaja tudi v angleškem jeziku ter izredni študij Management turističnih destinacij, ki ga izvaja na enoti v Ljubljani. Diplomanti višješolskih študijskih programov iz področja turizma in gostinstva se lahko vpišejo neposredno v 2. letnik strokovnih študijskih programov (MTD in MTP), saj se jim prizna vseh 60 ECTS za 1. letnik. V ta namen Turistica od študijskega leta 2019/2020 dalje ponuja tudi nadaljevanje študija v 2. letniku na študijskem programu Management turističnih podjetij (izredno) na novi enoti v Mariboru. Vsi programi 1. stopnje obsegajo 180 ECTS. Kot edina fakulteta v Sloveniji Turistica izvaja še magistrska študijska programa (120 ECTS): splošni Turizem (redno in izredno) in specializirani Dediščinski turizem (interdisciplinarno s Fakulteto za humanistične študije- redno) ter doktorski študijski program (180 ECTS): Inovativni turizem (izredno).

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU (UP FVZ)

Polje 42, 6321, Izola

Maja Šumanski Petrović - vodja Službe za splošne zadeve UP FVZ

05 662 64 60, info@fvz.upr.si

www.fvz.upr.si

Znanje za zdravje. Poslanstvo Fakultete za vede o zdravju je izobraževati in raziskovati -  biti center ustvarjanja in prenosa znanja na področju zdravja, prehrane, fizioterapije in gibanja, ki je uveljavljen doma in v tujini. Fakulteta za vede o zdravju izvaja prepoznavne študijske programe: Zdravstvena nega (VS), Prehransko svetovanje – dietetika (VS), Aplikativna kineziologija (UNI) in Fizioterapija (UNI). Študij je možno nadaljevati na podiplomskem študiju na programih Zdravstvena nega, Dietetika in Aplikativna kineziologija (2. stopnja) ter na programu Preventiva za zdravje (3. stopnja).

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, KARIERNI CENTER UNIVERZE NA PRIMORSKEM, CENTER ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN KARIERNO ORIENTACIJO

Titov trg 4, 6000, Koper

Blanka Palčič - vodja Kariernega centra Univerze na Primorskem

05 611 76 36 ali 05 611 76 33, blanka.palcic@upr.si

www.kariernicenter.upr.s

Preko kariernih svetovalcev, ki so v pomoč pri študijskem in kariernem odločanju, ter s povezovanjem akademskega in družbenega okolja omogoča Karierni center Univerze na Primorskem svojim diplomantom lažji in kakovostnejši vstop na trg dela. Izvaja tudi vrsto brezplačnih dogodkov in izobraževanj, predstavitve delodajalcev na fakultetah v obliki Kariernih dni, obiske v delovnih okoljih, nudi informiranje in poglobljeno osebno karierno svetovanje. Več informacij na: www.kariernicenter.upr.si.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA (UP PEF)

Cankarjeva ulica 5, 6000, Koper

Nadine Baruca - referat za študente

05 663 12 70/76, referat@pef.upr.si

www.pef.upr.si

Pedagoška fakulteta bo v študijskem letu 2020/2021 razpisala naslednje dodiplomske študijske programe 1. stopnje: Pedagogika (UN), Razredni pouk (UN), Socialna pedagogika (UN) in Predšolska vzgoja (VS); podiplomske študijske programe 2. stopnje: Inkluzivna pedagogika, Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, Razredni pouk, Socialna pedagogika, Zgodnje učenje; in podiplomska študijska programa 3. stopnje: Edukacijske vede in poučevanje, Zgodnje učenje. Izredni študij nekaterih študijskih programov se izvaja tudi na dislociranih enotah.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM, SLUŽBA ZA PRIJAVNO-VPISNE POSTOPKE IN ŠTUDENTSKE ZADEVE (VPIS UP)

Titov trg 4, 6000, Koper

Tanja Sanabor - Služba za prijavno-vpisne postopke in študentske zadeve UP (VPIS UP)

05 611 76 31, vpis@upr.si

www.upr.si/si/vpis/

Služba za prijavno-vpisne postopke in študentske zadeve UP (VPIS UP) omogoča kandidatom za vpis neposreden stik z univerzo in opravlja naloge, ki so vezane na študentkse zadeve na nivoju univerze. VPIS UP: vodi prijavno-sprejemne postopke za vpis v študijske programe 1. stopnje Univerze na Primorskem, izvaja postopke priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na 1. stopnji, sodeluje s svetovalnimi službami srednjih šol in drugih izobraževalnih zavodov, informira in svetuje kandidatom za vpis, sodeluje pri informativnih dnevih in izdeluje različne analize in statistična poročila, sodeluje s službami za študentske zadeve in referati fakulet univerze ter drugimi strokovnimi službami univerze.

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI

Kongresni trg 12, 1000, Ljubljana

www.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani je z bogato tradicijo najstarejša in največja visokošolska ustanova v Sloveniji, ustanovljena leta 1919. Uvršča se me tri odstotke najboljših univerz na svetu. Skoraj 38.000 študentov dopolnjuje in razvija svoje znanje na kakovostnih družboslovnih, naravoslovnih, humanističnih in tehničnih študijskih programih, ki jih ponuja 23 fakultet in 3 umetniške akademije. Univerza v Ljubljani je nadvse uspešna na področju raziskovalne dejavnosti, zato je tudi osrednja in največja raziskovalna institucija v Sloveniji s kar trideset odstotki vseh registriranih raziskovalcev. Spodbuja interdisciplinarni in multidisciplinarni študij ter deli svoje znanje, dosežke in izkušnje na področju znanosti in umetnosti z drugimi univerzami in znanstvenoraziskovalnimi ustanovami doma in po svetu. Posebno skrb namenja prenosu znanja v gospodarstvo, zato tesno sodeluje s slovenskimi in tujimi podjetji. Med njenimi partnerji so multinacionalke in najuspešnejša domača podjetja.

UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO

Stari trg 34, 1000, Ljubljana

Tim Kostrevc - samostojni strokovni delavec

01 242 73 15 podiplomski@ag.uni-lj.si

www.ag.uni-lj.si

Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani izobražuje mlade glasbene umetnike - ustvarjalce in poustvarjalce ter glasbene pedagoge. Študenti imajo med študijem široke možnosti za umetniško udejstvovanje na številnih koncertih, tudi z našimi profesionalnimi orkestri. Vpis je mogoč samo z uspešno opravljenim preizkusom glasbeno-umetniške nadarjenosti in znanja.

UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

Erjavčeva ulica 23, 1000, Ljubljana

Barbara Kalan - Referat za dodiplomski študij

01 421 25 01, barbara.kalan@aluo.uni-lj.si

www.aluo.uni-lj.si

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani je umetniška, izobraževalna in raziskovalna ustanova. Ponuja študij na naslednjih študijskih programih: Slikarstvo (smeri: Slikarstvo, Grafika, Video in novi mediji), Kiparstvo, Oblikovanje vizualnih komunikacij (smeri: Fotografija, Grafično oblikovanje, Ilustracija), Industrijsko in unikatno oblikovanje (smeri: Industrijsko oblikovanje, Unikatno oblikovanje), Konserviranje in restavriranje likovnih del.

UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Jamnikarjeva ulica 101, 1000, Ljubljana

dr. Karla Šturm - vodja Službe za študijske zadeve

01 320 30 21, karla.sturm@bf.uni-lj.si

www.bf.uni-lj.si

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je pestra naravoslovno-tehniška akademska skupnost profesorjev, raziskovalcev in študentov, ki deluje na področju narave in naravnih virov. Vabimo vas, da spoznate zanimive študijske programe vseh bolonjskih stopenj. Pridružite se ljudem, ki jih druži strokovnost, ljubezen do raziskovalnega dela in bodo tudi v prihodnje nepogrešljivi zaradi svojega znanja. Biotehniška fakulteta – naravna izbira!

UNIVERZA V LJUBLJANI, CENTER ZA OBŠTUDIJSKO DEJAVNOST

Kongresni trg 12, 1000, Ljubljana

Mojca Rupert - vodja službe

01 241 86 31, mojca.rupert@uni-lj.si

www.uni-lj.si/obstudijske_dejavnosti/

Center za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani razpisuje pester nabor različnih aktivnosti, ki niso del študijskega programa. Študenti se lahko vključijo v več kot 80 športnih programov letno in obiščejo druge izobraževalne dogodke s poročja kulture, varovanja zdravja in okolja, idr. področij.

UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA

Kardeljeva ploščad 17, 1000, Ljubljana

Vesna Smolnikar, Nataša Sever (dodiplomski programi), Sašo Novak (podiplomski programi) - strokovni sodelavci v Službi za študijske zadeve

01 589 24 13, 01 589 24 12, 01 589 24 11

vesna.smolnikar@ef.uni-lj.si, natasa.sever@ef.uni-lj.si, saso.novak@ef.uni-lj.si

www.ef.uni-lj.s

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani izvaja najboljšim mednarodnim šolam primerljive bolonjske programe. Najnovejše metode izobraževanja v sodobnem in kreativnem okolju ter priznani, uveljavljeni mednarodni in domači predavatelji ustvarjajo najboljše pogoje za študij in osebni razvoj. Diplomanti so po zaključku šolanja oboroženi z uporabnim znanjem in sposobnostmi, ki jim omogočajo hitro zaposlitev v slovenskem in mednarodnem okolju. Ne zamudite priložnosti, da se na stojnici Ekonomske fakultete prepričate, da smo pr(a)va izbira.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

Zoisova cesta 12, 1000, Ljubljana

Danijela Šinkovec - strokovna delavka Študijskega referata

01 200 07 801, danijela.sinkovec@fa.uni-lj.si

www.fa.uni-lj.si

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani velja po splošnem prepričanju za eno boljših srednjevropskih arhitekturnih šol. Njen kvalitetni nivo potrjujejo številni uspešni študenti in diplomanti, ki dosegajo zavidljive rezultate tako doma kot v tujini, prav tako pa tudi kvaliteten pedagoški kader, ki učinkovito pokriva večino sodobnih vidikov arhitekturnega in urbanističnega ustvarjanja. Na fakulteto je vpisanih okoli tisoč študentov.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Kardeljeva ploščad 5, 1000, Ljubljana

Mojca Bergant Dražetić - vodja Službe za študentske zadeve

01 580 51 27, mojca.bergant-drazetic@fdv.uni-lj.si

www.fdv.uni-lj.si

Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani je največja interdisciplinarna družboslovna fakulteta v Sloveniji in med večjimi v Evropi. Razvija temeljne in aplikativne družboslovne discipline ter daje velik poudarek njihovemu prepletanju. Fakulteta za družbene vede nudi široko paleto vznemirljivih znanj s temeljnih področij sociologije, politologije, komunikologije, novinarstva in kulturologije.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Tržaška cesta 25, 1000, Ljubljana

Vesna Paradiž - Služba za komuniciranje

01 476 82 28, komuniciranje@fe.uni-lj.si

www.fe.uni-lj.si

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je vodilna izobraževalna ustanova za elektrotehniko v Sloveniji. Poleg elektronike in elektroenergetike razvijamo in gradimo področja informacijsko komunikacijskih tehnologij, avtomatike, robotike, biomedicinske tehnike, mehatronike in tehniške kakovosti, prav vsa področja pa so prežeta z računalništvom in informatiko ter multimedijskimi rešitvami.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO

Aškerčeva cesta 7, 1000, Ljubljana

Marko Anderluh - prodekan za študijsko področje

01 476 96 39, marko.anderluh@ffa.uni-lj.si

www.ffa.uni-lj.si

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani je edina visokošolska organizacija v Republiki Sloveniji, ki izvaja enoviten magistrski študij farmacije, univerzitetni in magistrski študij laboratorijske biomedicine, univerzitetni študij kozmetologije in magistrski študij industrijske farmacije.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Jamova cesta 2, 1000, Ljubljana

Simona Savšek - prodekanja za študentske zadeve

01 476 86 51, simona.savsek@fgg.uni-lj.si

www.fgg.uni-lj.si

Pozdravljamo te na fakulteti, ki izobražuje za inženirski poklic in ki v življenju odpira mnoga vrata. V nekaj letih dinamičnega izobraževanja lahko pridobiš dobre strokovne osnove in postaneš odgovoren in samozavesten inženir. Izobražujemo za poklice prihodnosti kot so geomatik, BIM modelar, slikovni analitik, okoljski gradbenik, ki bodo odločilno soustvarjali grajeno okolje. V študijskem letu 2019/2020 bo Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani izvajala pet študijskih programov prve stopnje: Gradbeništvo (UN), Geodezija in geoinformatika (UN), Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN), Operativno gradbeništvo (VS) in Tehnično upravljanje nepremičnin (VS).

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Večna pot 113, 1000, Ljubljana

Dr. Maja Belavič - vodja Študentskega referata

01 479 84 03, maja.belavic@fkkt.uni-lj.si

www.fkkt.uni-lj.si

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ponuja naslednje študijske programe: univerzitetne programe prve stopnje Kemija, Biokemija, Kemijsko inženirstvo in Tehniška varnost, visokošolski strokovni študijski program Kemijska tehnologija (redni in izredni študij), magistrske študijske programe druge stopnje Kemija, Biokemija, Kemijsko izobraževanje, Kemijsko inženirstvo in Tehniška varnost ter doktorski program Kemijske znanosti.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Jadranska ulica 19, 1000, Ljubljana

Eva Repe - pomočnik tajnika fakultete

01 476 66 09, eva.repe@fmf.uni-lj.si

www.fmf.uni-lj.si

Osnovno poslanstvo Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani je visokošolsko izobraževanje, znanstveno raziskovanje, strokovno delo ter razvoj in svetovanje na področju dveh temeljnih naravoslovno-matematičnih ved, matematike in fizike.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Pot pomorščakov 4, 6320, Portorož

doc.dr. Bojan Beškovnik 05 676 72 36, bojan.beskovnik@fpp.uni-lj.si

www.fpp.uni-lj.si

Fakulteta za pomorstvo in promet je edina članica Univerze v Ljubljani, ki ima sedež izven prestolnice. Nahaja se ob morju v Portorožu s čudovitim pogledom na Piranski zaliv. V sodobno opremljenih prostorih se izobražujejo bodoči poveljniki in upravitelji stroja trgovske mornarice ter tehnologi prometa in transportne logistike. S svojo 50-letno tradicijo zagotavljamo kakovosten študij, ki je mednarodno priznan. Študijski programi na Fakulteti za pomorstvo in promet so usmerjeni v potrebe gospodarstva, kar zagotavlja visoko zaposljivost diplomantov.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Večna pot 113, 1000, Ljubljana

Peter Jenko - vstrokovni sodelavec iz Službe za komuniciranje

01 479 81 12, peter.jenko@fri.uni-lj.si

www.fri.uni-lj.si

Želiš postati inženir računalništva, robotik, vodja informatike, teoretični računalnikar, administrator podatkovnih baz, razvijalec aplikacij, sistemski arhitekt, strokovnjak za računalniški vid? Vse to in še več lahko postaneš na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, kjer izvajamo študijske programe prve stopnje: Računalništvo in informatika (UNI in VSŠ), Računalništvo in matematika, Upravna informatika in Multimedija.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

Topniška ulica 31, 1000, Ljubljana

Dejan Aubreht - samostojni strokovni delavec za dodiplomski študij

01 280 92 59, referat@fsd.uni-lj.si

www.fsd.uni-lj.si

Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani študentke in študente usposobi, da lahko soustvarjajo prihodnje spremembe v bolj socialni in za človeka prijaznejši družbi. Na prvi stopnji je na voljo šest modulov: (1) duševno zdravje v skupnosti, (2) psihosocialna podpora in pomoč, (3) socialna pravičnost in vključevanje, (4) socialno delo s starimi ljudmi, (5) socialno delo v delovnem okolju in (6) socialno delo z mladimi.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Aškerčeva cesta 6, 1000, Ljubljana

Danijela Kotnik - vodja Študentskega referata

01 477 11 45, referat@fs.uni-lj.si

www.fs.uni-lj.si

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani je najboljši naslov za inženirski študij prihodnosti! Na fakulteti ustvarjamo in prenašamo znanje, ki študentom in partnerjem na raziskovalnem področju omogoča konkurenčno vključevanje v domače in mednarodno okolje. Stroji in mehanske naprave so sestavni del našega sveta in življenja. Vsi ljudje lahko sanjamo, vendar strojni inženirji smo tisti, ki znamo in zmoremo svoje sanje tudi uresničiti.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT

Gortanova 22, 1000, Ljubljana

Maja Ušeničnik Podgoršek - vodja Referata za študentske zadeve

01 520 78 02, maja.usenicnik@fsp.uni-lj.si

www.fsp.uni-lj.si

Študij na področju športa, po napovedih strokovnjakov, obeta nove poklicne in poslovne priložnosti. Še posebej naj bi bile povezane z zdravim in aktivnim življenjskim slogom. Prav tovrstne študijske programe za pridobivanje poklicnih kompetenc ponuja Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani. Pri izobraževanju učiteljev, trenerjev in drugih športnih strokovnjakov imamo v Sloveniji že več kot petdesetletno tradicijo. Smo vodilni na področju raziskovanja in imamo odlične pogoje za sodoben študij. Oboje zagotavljajo kakovostni učitelji in sodobno opremljeni laboratoriji ter športne dvorane, ki so bile v zadnjih dveh letih v celoti prenovljene.

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO

Gosarjeva ulica 5, 1000, Ljubljana

Nataša Ferderber - predstojnica Referata za študijske zadeve

01 580 55 01, referat@fu.uni-lj.si

www.fu.uni-lj.si

Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani je najboljša fakulteta s področja uprave v Sloveniji. Ima najdaljšo tradicijo razvoja upravne znanosti in je edina z evropsko akreditiranimi programi. Na 1. stopnji študija imamo tri študijske programe: visokošolskega Uprava, univerzitetnega Upravljanje javnega sektorja ter interdisciplinarnega univerzitetnega Upravna informatika. Novost v študijskem letu 2020/2021 je smer Upravljanje v Evropski uniji v okviru univerzitetnega študijskega programa Upravljanje javnega sektorja. Študenti pri nas osvojijo sodobna, praktična in uporabna znanja z različnih področij, kot so uprava, pravo, ekonomija, menedžment, organizacija, informatika. Delo poteka timsko, v majhnih skupinah z osebnim pristopom. Po končanem študiju se je možno zaposliti tako v javnem kot zasebnem sektorju. Drzni si uPRAVljaTI prihodnost, zato študiraj na Fakulteti za upravo!

UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA

Aškerčeva cesta 2, 1000, Ljubljana

Kristina Zajc Božič - strokovna delavka za spremljanje dejavnosti

01 241 12 16, kristina.zajc-bozic@ff.uni-lj.si

www.ff.uni-lj.si

FiFilozofska fakulteta Univerze v Ljubljani ponuja bolonjske študijske programe, ki jih študenti lahko vpišejo na njenih 21 oddelkih. Fakulteta pri večini prenovljenih programov ohranja priljubljeno možnost dvopredmetnega študija. Novi programi so primerljivi s tistimi na najboljših evropskih univerzah, so vsebinsko in izvedbeno izboljšani, ohranjajo pa prvine klasičnega študija, ki so se v bogati tradiciji študija na fakulteti izkazale za kakovostne. Več na: www.ff.uni-lj.si.

UNIVERZA V LJUBLJANI, KARIERNI CENTRI

Kongresni trg 12, 1000, Ljubljana

Sabina Mikuletič Zalaznik - karierna svetovalka

01 241 86 98, sabina.zalaznik@uni-lj.si

www.kc.uni-lj.si

Že veš, kaj boš študiral? Poznaš vse možnosti, ki so ti na voljo? (Ni)si prepričan, ali je tvoja odločitev prava? Obišči nas na Informativi 2020!

UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA

Vrazov trg 2, 1000, Ljubljana

Ljudmila Zabukovec - vstrokovna delavka v Študentskem referatu

01 543 77 20, ljudmila.zabukovec@mf.uni-lj.si

www.mf.uni-lj.si

Na fakulteti potekata šestletna enovita magistrska študijska programa 2. stopnje Medicina in Dentalna medicina ter univerzitetni doktorski program 3. stopnje Biomedicina. Odsek za medicino sprejme 150, Odsek za dentalno medicino pa 50 študentov. Diplomant prejme naziv doktor medicine oziroma doktor dentalne medicine. S pridobitvijo tega naziva doseže stopnjo magisterija. Fakulteta posveča veliko ustvarjalnih moči tudi znanstvenoraziskovalnemu delu.

UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Aškerčeva cesta 12 1000, Ljubljana

Jasna Gorenjc, Majda Štrakl - študentski referat

01 200 32 10, 01 470 46 47, info@ntf.uni-lj.si

www.ntf.uni-lj.si/

Ali želite delovati na področju tekstila in oblačil, grafike, oblikovanja in mode in si želite pridobiti za to potrebna specifična znanja? Si želite postati inženir s področja geologije, geotehnologije, rudarstva in okolja ali mogoče inženir materialov ali metalurgije? Na Naravoslovnotehniški fakulteti lahko pridobite znanja in kompetence, saj izvajamo študijske programe z vseh omenjenih smeri študija na prvi, drugi in tretji stopnji. Na fakulteti ne potekajo le predavanja, veliko je tudi vaj, laboratorijskega dela in praktičnega usposabljanja. Študentje so že v času študija vpeti v mednarodne izmenjave in v konkretne projekte v delovna okolja v slovenskem gospodarstvu.

UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA

Kardeljeva ploščad 16, 1000, Ljubljana

dr. Vesna Štemberger - prodekanica za študentske zadeve

01 589 23 59, vesna.stemberger@pef.uni-lj.si

www.pef.uni-lj.si

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani izobražuje razredne in predmetne učitelje, specialne in rehabilitacijske pedagoge, logopede in surdopedagoge ter vzgojitelje predšolskih otrok. Nudi zanimive programe in predmete, ki z aktualnimi vsebinami izobražujejo in vzgajajo študente v strokovnjake, ki bodo na svoji profesionalni poti na različne načine spremljali posameznika od zgodnjega obdobja pa vse do starosti: s poučevanjem, svetovanjem, vzgajanjem, rehabilitacijo itd. S pestro in strokovno usposobljeno ekipo visokošolskih učiteljev in sodelavcev, zanimivimi vsebinami, ki segajo od družboslovnih, medicinskih, humanističnih do matematičnih, naravoslovnih in tehničnih ved nudi Pedagoška fakulteta študentu zanimive programe prve, druge in tretje stopnje in se zaradi povpraševanja po svojih diplomantih - tako na področju izobraževanja kot rehabilitacije - lahko pohvali z visoko stopnjo zaposljivosti.

UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA

Poljanski nasip 2, 1000, Ljubljana

Branko Perhaj - samostojni strokovni delavec

01 420 32 26, branko.perhaj@pf.uni-lj.si

www.pf.uni-lj.si

"Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je organiziran študij prava v skladu z načeli bolonjske reforme: prvostopenjski študij traja štiri leta; magistrski študijski program je nadgradnja prvostopenjskega programa in zagotavlja formalno raven izobrazbe kot pogoj za opravljanje pravniškega državnega izpita ter doktorski študij, ki je predviden kot enovit štiriletni študij, z izbiro modulov (usmeritev)."

UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA

Poljanska cesta 4, 1000, Ljubljana

dr. Tadej Stegu - prodekan za študijske zadeve

01 434 58 10, tadej.stegu@teof.uni-lj.si

www.teof.uni-lj.si

Študij teologije, kot govor o Bogu in človeku, raziskuje širok spekter znanj s humanističnega, družboslovnega, kulturnega, teološkega in religijskega področja. Usposobi te za razumevanje izzivov sodobnega prostora in časa, da nanje ustrezno odgovoriš z visoko stopnjo socialne kompetence.

UNIVERZA V LJUBLJANI, UNIVERZITETNA SLUŽBA ZA DOKTORSKI ŠTUDIJ

Kongresni trg 13, 1000, Ljubljana

doktorski.studij@uni-lj.si

Univerzitetna služba za doktorski študij vodi postopke za akreditacijo in evalvacijo doktorskih študijskih programov, organizira promocije doktorjev znanosti, koordinira izbirni postopek za mlade raziskovalce, izvaja postopke (so)financiranja doktorskih študentov ter koordinira interdisciplinarne doktorske študijske programe Biomedicina, Statistika in Varstvo okolja.

UNIVERZA V LJUBLJANI, UNIVERZITETNA SLUŽBA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

Kongresni trg 12, 1000, Ljubljana

Bibi Ovaska Presetnik - vodja službe

01 241 85 94, student.office@uni-lj.si

Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje skupaj z Erasmus+ koordinatorji in mednarodnimi pisarnami na članicah UL skrbi za promocijo programa Erasmus+, izvedbo razpisov, pripravo študentov na mobilnosti z namenom študija ter z namenom praktičnega usposabljanja , za samo izvedbo kot tudi za poročanje in prenos učinkov ter diseminacijo.

UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA

Gerbičeva ulica 60, 1000, Ljubljana

Mojca Perušek, Tatjana Penšek Slivar - tajnik fakultete; pomočnik tajnika fakultete za področje študijskih in študentskih zadev

01 477 91 03, 01 477 91 05, mojca.perusek@vf.uni-lj.si; tatjana.pensek@vf.uni-lj.si

www.vf.uni-lj.si

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani je glede na svoj obseg manjša fakulteta, vendar velika glede na svoje poslanstvo. Naše poslanstvo ni samo dobrobit zdrave in bolne živali, domače ali divje, naša skrb so tudi varovanje okolja, varna pridelava hrane in zmanjševanje tveganj za nastanek bolezni, ki se lahko prenašajo z živali na ljudi in obratno. Študente spodbujamo k samostojnemu delu pri obveznih in izbirnih vsebinah ter jih podpiramo pri pridobivanju znanj in izkušenj tudi izven Veterinarske fakultete. Raznolikost našega dela ti ponuja možnosti za delo v splošnem ali zelo specializiranem področju veterine in/ali biomedicine. Sprejmeš izziv?

UNIVERZA V LJUBLJANI, VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO INFORMACIJSKA SLUŽBA

Kongresni trg 12, 1000, Ljubljana

Enrika Črnivec - vodja službe

01 241 85 06, enrika.crnivec@uni-lj.si

Visokošolska prijavno-informacijska služba UL izvaja prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov na nacionalnem nivoju v prvem in drugem prijavnem roku po razpisu za vpis.

UNIVERZA V LJUBLJANI, ZDRAVSTVENA FAKULTETA

Zdravstvena pot 5, 1000, Ljubljana

Marjeta Rot - vodja Referata za študijske zadeve

01 300 11 24, marjeta.rot@zf.uni-lj.si

www.zf.uni-lj.si

Poslanstvo Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani je, da kot vodilna srednjeevropska izobraževalna in raziskovalna ustanova na področju zdravstvenih ved izobražuje odlične strokovnjake na vseh akademskih stopnjah ter da s kakovostnim raziskovalnim delom ustvarja nova znanja in skrbi za njihov prenos v prakso. Zdravstvena fakulteta izvaja univerzitetni študijski program (Sanitarno inženirstvo), visokošolske strokovne študijske programe prve stopnje (Babištvo, Delovna terapija, Fizioterapija, Radiološka tehnologija, Ortotika in protetika, Laboratorijska zobna protetika in Zdravstvena nega) in druge stopnje (Fizioterapija, Sanitarno inženirstvo, Radiološka tehnologija in Zdravstvena nega) na osmih zdravstvenih področjih.

UNIVERZA V MARIBORU

UNIVERZA V MARIBORU

Slomškov trg 15, 2000, Maribor

Dejan Senekovič - predstojnik Visokošolskega prijavno-informacijskega centra

02 235 52 54, dejan.senekovic@um.si

www.um.si

Univerza v Mariboru je s svojimi 19 članicami in približno 14.000 študenti druga največja univerza v Sloveniji. Njena usmeritev je v pridobivanju najboljših študentov in ustvarjanju razvojnega okolja, kjer je doma odličnost v vseh pogledih. Tako postaja osrednja razvojna institucija, ki se povezuje z gospodarstvom in skupaj s partnerji ustvarja center trajnostnega razvoja širše regije.

UNIVERZA V MARIBORU, EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA

Razlagova ulica 14, 2000, Maribor

Irena Forštnarič, mag. ekon. in posl. ved - vodja službe za študentske in študijske zadeve

02 229 03 40, irena.forstnaric@um.si

www.epf.um.si

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor ima 60-letno tradicijo pri izobraževanju strokovnjakov ekonomskih in poslovnih ved. Študijski programi zagotavljajo visoko kakovost in zaposljivost diplomantov. Kakovost študijskih programov je potrjena z evropsko akreditacijo ECBE in ameriškima akreditacijama AACSB in ACBSP, kar zagotavljata, da so študijski programi kakovostni in mednarodno primerljivi.

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Koroška cesta 46, 2000, Maribor

Vladka Kožuh Ledinek, mag. jav. upr. - vodja referata za študentske zadeve

02 220 70 20, vladka.kozuh@um.si

www.feri.um.si, www.pridi-na-feri.si

Na FERI študentom posredujemo znanja, ki temeljijo na mednarodno priznanem znanstvenoraziskovalnem delu in jim s tem omogočamo uspešno vključevanje v bodoča delovna okolja v Sloveniji ter mednarodnem prostoru. Sami ali interdisciplinarno z drugimi fakultetami izobražujemo študente na področjih elektrotehnike, računalništva, informatike, telekomunikacij, medijskih komunikacij in mehatronike. PRIDI NA FERI!

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ENERGETIKO

Hočevarjev trg 1, 8270, Krško

Nataša Sokač -vodja referata za študentske zadeve

07 620 22 16, natasa.sokac@um.si

www.fe.um.si

»Fakulteta za energetiko s sedežem v Krškem in enoto v Velenju izvaja študijske programe Energetika vseh treh bolonjskih stopenj, in sicer izvaja dva študijska programa na 1. stopnji (visokošolski strokovni in univerzitetni), en študijski program 2. stopnje ( magistrski) in en študijski program 3. stopnje (doktorski). Študenti na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru pridobivajo poglobljena znanja s širokega področja energetike, tako s področja učinkovite rabe energije, pretvarjanje različnih oblik energije v električno energijo, prenosa, distribucije in transformacije energije ter drugih povezanih področij. Z individualnim pristopom k študentom ter vrhunsko opremljenimi laboratoriji ustvarjamo primerne pogoje za kvaliteten študij in pripravljenost diplomantov na izzive, ki jih prinaša prihodnost na področju energetike. Priključi se tudi ti!«

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO

Smetanova ulica 17, 2000, Maribor

Tatjana Rojs - vodja referata za študentske in študijske zadeve

02 229 43 06, tatjana.rojs@um.si

www.fgpa.um.si

Dejavnosti Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru so osredotočene na visokošolsko izobraževanje in raziskovanje na področju gradbeništva, prometnega inženirstva in arhitekture. FGPA izvaja študijske programe na 1. stopnji, 2. stopnji in 3. stopnji. Na 1. stopnji izvaja univerzitetne študijske programe Gradbeništvo, Prometno inženirstvo, Arhitektura ter interdisciplinarni študijski program Gospodarsko inženirstvo - smer gradbeništvo in visokošolska strokovna študijska programa Gradbeništvo in Prometno inženirstvo.

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Smetanova ulica 17, 2000, Maribor

doc. dr. Mojca Slemnik - skupina za promocijo

02 229 44 42, mojca.slemnik@um.si

www.fkkt.um.si

FKKT je izobraževalna in raziskovalna ustanova, ki si prizadeva za raziskovalno odličnost in razvoj novih znanj z izvajanjem temeljnih in aplikativnih raziskav ter mednarodnim sodelovanjem. Visok nivo pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela dosegamo z vključevanjem domačih in tujih učiteljev ter raziskovalcev v izobraževalno in raziskovalno dejavnost. V projektno in raziskovalno delo se vključujejo tudi študentje na vseh stopnjah študija. Študentje lahko v okviru mednarodnih programov opravijo del študijskih obveznosti v tujini in si pridobijo izkušnje na priznanih univerzah.

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE

Pivola 10, 2311, Hoče

Jožica Lončarič-Repa - vodja referata za študijske zadeve

02 320 90 19, jozica.repa@um.si

www.fkbv.um.si

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede izvaja študijske programe na 1., 2. in 3. stopnji. V programe so vključena nova znanja s področja ekstenzivnih in intenzivnih tehnologij, sodobnih tehnik pridelave krme in hrane, pridelave kakovostne in zdrave hrane, novosti iz predelave sadja in grozdja, upravljanja z okoljem, trženja, upravljanja in vodenja kmetijskega gospodarstva ter upravljanja z naravnimi viri.

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA LOGISTIKO

Mariborska cesta 7, 3000, Celje

Ksenija Končan - vodja referata za študentske zadeve

03 428 53 66, ksenija.koncan@um.si

www.fl.um.si

Fakulteta za logistiko se nahaja v centru mesta Celja, izredni študij 1. stopnje pa izvajamo po novem tudi v Ljubljani. Izvajamo mednarodno akreditirane programe in smo edini v Sloveniji, ki smo specializirani za celovit študiji logistike. Diplomanti naše fakultete so tako opremljeni z najsodobnejšim znanjem in kompetencami, ki jih zahteva dinamični trg dela in so tudi visoko iskan kader doma in v tujini.

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO

Koroška cesta 160, 2000, Maribor

Cecilija Loparič Hercog - vodja referata za študentske zadeve

02 229 38 79, cecilija.loparic@um.si

www.fnm.um.si

Vizija Fakultete za naravoslovje in matematiko je zagotavljati odličnost pri izobraževanju študentov na nepedagoških in pedagoških programih s področij biologije, ekologije, fizike, matematike, računalništva, kemije in tehnike, kar se udejanja ob podpori vrhunskega znanstvenoraziskovalnega dela, v katerega so vključeni tudi študenti.

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE

Kidričeva cesta 55 a, 4000, Kranj

Romana Lesjak - vodja referata za študentske zadeve

04 237 42 15, romana.lesjak@um.si

www.fov.um.si

Fakulteta za organizacijske vede ima sedež v Kranju in se ponaša s 60-letno tradicijo s področja izobraževanja in znanstvenega raziskovanja v okviru triade LJUDJE – PROCESI – INFORMACIJE, ki je temelj ekspertnega in menedžerskega dela v organizacijah. V tem obdobju delovanja je fakulteta izšolala že 20.000 diplomantov, ki so se zaposlili kot strokovnjaki na različnih delovnih mestih v gospodarstvu, šolstvu, zdravstvu in javni upravi.

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Smetanova ulica 17, 2000, Maribor

Uroš Župerl - visokošolski učitelj

02 220 76 21, uros.zuperl@um.si

www.fs.um.si

Fakulteta za strojništvo se nahaja v središču Maribora. Pri nas lahko izbirate med univerzitetnimi (bolonjskimi) študijskimi programi strojništva, gospodarskega inženirstva, mehatronike, tehniškega varstva okolja ter oblikovanja in tekstilnih materialov. Prav tako izvajamo tudi visokošolske strokovne študijske programe strojništva, mehatronike in tehnologij tekstilnega oblikovanja.

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA TURIZEM

Cesta prvih borcev 36, 8250, Brežice

Tanja Druks Ralinovski - vodja referata za študentske zadeve

08 205 70 67, tanja.druks@um.si

www.ft.um.si

Fakulteta za turizem v Brežicah bo v študijskem letu 2020/2021 izvajala študijske programe I. in II. bolonjske stopnje – visokošolski strokovni program Sodobne turistične prakse (I. bolonjska stopnja), univerziteni program Turizem: sodelovanje in razvoj (I. bolonjska stopnja) in magistrski študijski program Turistične destinacije in doživetja (II. bolonjska stopnja).

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE

Kotnikova ulica 8, 1000, Ljubljana

Barbara Čuvan - vodja referata za študentske zadeve

01 300 83 08, barbara.cuvan@fvv.uni-mb.si

www.fvv.um.si

"""Študij na Fakulteti za varnostne vede – """"Varna družba je uspešna družba""""! V študijskem letu 2020/2021 razpisujemo tri dodiplomske študijske programe 1. stopnje: • Univerzitetni program Varstvoslovje • Visokošolski strokovni program Varnost in policijsko delo • Visokošolski strokovni program Informacijska varnost Fakulteta za varnostne vede diplomantom omogoča nadaljevanje študija na dveh podiplomskih študijskih programih 2. in 3. stopnje: • Magistrski študijski program Varstvoslovje (2. stopnja) • Doktorski študijski program Varstvoslovje (3. stopnja) Postanite del naše prihodnosti in se nam pridružite! """

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE

Žitna ulica 15, 2000, Maribor

viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič - prodekanica za izobraževalno dejavnost

02 300 47 04, klavdija.cucek@um.si

www.fzv.um.si

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede je sodobna, hitro razvijajoča se institucija, ki študente izobražuje z najsodobnejšimi pedagoškimi pristopi na naslednjih študijskih programih: dodiplomski program 1. stopnje Zdravstvena nega, podiplomski program 2. stopnje Zdravstvena nega s smermi Zdravstvena nega, Urgentna stanja v zdravstvu, Gerontološka zdravstvena nega, Preventivna in klinična prehrana ter Integrirana obravnava kroničnih bolnikov, podiplomski program 2. stopnje Bioinformatika v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM; podiplomski program Management v zdravstvu in socialnem varstvu (II. st.) v sodelovanju s Fakulteto za organizacijske vede UM ter doktorski študijski program 3. stopnje Zdravstvena nega.

UNIVERZA V MARIBORU, FILOZOFSKA FAKULTETA

Koroška cesta 160, 2000, Maribor

doc. dr. Melanija Larisa Fabčič - koordinatorka promotorjev FF UM

02 229 36 09, melanija.fabcic@um.si

www.ff.um.si

Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru na 12 oddelkih ponuja različne študijske smeri, ki so lahko eno- ali dvopredmetne po svoji organizacijski obliki, pedagoške ali nepedagoške po svoji vsebinski naravnanosti. Večina študijskih smeri je zasnovanih tako, da je treba opraviti diplomsko in magistrsko stopnjo študija, preden je mogoča zaposlitev (profesor na osnovni in srednji šoli, psiholog).

UNIVERZA V MARIBORU, KARIERNI CENTER UNIVERZE V MARIBORU

Slomškov trg 15, 2000, Maribor

Matej Kosi - koordinator Kariernega centra Univerze v Mariboru

02 235 52 24, matej.kosi@um.si

www.kc.um.si

Karierni center univerze v Mariboru (KC UM) študentom in diplomantom Univerze v Mariboru ter dijakom nudi brezplačna individualna in skupinska karierna svetovanja, ki pomagajo poglobiti znanja na kariernem področju in pri gradnji zaposlitvenih kompetenc. Hkrati organizira vrsto dogodkov (nekatere tudi izvaja), kot so npr. delavnice, predavanja, okrogle mize, obiski delovnih okolij ipd. ter obvešča o aktualnih novostih s kariernega področja, prostih delovnih mestih (delodajalci lahko te oglase brezplačno objavljajo), pa tudi o študijskih praksah, tako v Sloveniji kot tujini. KC UM uspešno in dinamično sodeluje tudi s posameznimi potencialnimi delodajalci.

UNIVERZA V MARIBORU, MEDICINSKA FAKULTETA

Taborska ulica 8, 2000, Maribor

Mag. Milena Orož Črešnar - predstojnik centra za študentske in študijske zadeve ter mednarodno sodelovanje

02 234 58 42, milena.oroz@um.si

www.mf.um.si

Medicinska fakulteta izvaja enovit magistrski študijski program Splošna medicina (6 let, 360 ECTS). Temeljni cilj programa je pripraviti študente za samostojno delo zdravnika. Študij poteka v obliki predavanj, seminarjev, vaj in v individualni obliki. Zasnovan je tako, da študenti ob pomoči učiteljev – mentorjev spoznavajo medicino ob bolnikih. Študent po uspešno zaključenem študiju pridobi naslov doktor/doktorica medicine.

UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA

Koroška cesta 160, 2000, Maribor

Metoda Tratnik - vodja referata

02 229 37 74, metoda.tratnik@um.si

www.pef.um.si

Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru ima več kot 50-letno tradicijo. Ponujamo programe, ki omogočajo, da se kandidati usposobijo za vzgojitelje predšolskih otrok, učitelje na razredni stopnji, učitelje likovne umetnosti, učitelje glasbe, športne trenerje, inkluzivne pedagoge, izpopolnijo izobrazbo za poučevanje oz. zgodnje učenje tujih jezikov ter pridobijo kompetence za poučevanje smučanja in plavanja, na doktorskem študiju pa raziskujejo različna področja izobraževalnih znanosti.

UNIVERZA V MARIBORU, PRAVNA FAKULTETA

Mladinska 9, 2000, Maribor

Bernarda Pevec - vodja referata

02 250 42 44, bernarda.pevec@um.si

www.pf.um.si

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru praznuje v letu 2020 šestdeset (60) let študija prava v Mariboru. Na fakulteti ponujamo študentom možnost študija na Univerzitetnem študijskem programu Pravo, Magistrskem študijskem programu Pravo in Evropske pravne študije ter Doktorski študijski program Pravo. Ponašamo se z mednarodno priznanimi strokovnjaki, ki predavajo doma in v tujini, organizacijo domačih in mednarodnih konferenc ter posvetov, uspešnim udejstvovanjem študentov na domačih in mednarodnih tekmovanjih, lastnimi revijami in strokovnim, dostopnim ter prijaznim kadrom.

UNIVERZA V MARIBORU, ŠTUDENTSKI DOMOVI

Gosposvetska cesta 83, 2000, Maribor

Mirjana Feguš - samostojna strokovna delavka

02 228 42 19, mirjana.fegus@um.si

www.studentskidomovi.um.si/

Nudenje nastanitvenih kapacitet študentom Univerze v Mariboru. 16 domov je na petih lokacijah v bližini fakultet. Stanovalci imajo dobre pogoje za bivanje, študij in preživljanje prostega časa.

UNIVERZA V NOVEM MESTU

UNIVERZA V NOVEM MESTU

Na Loko 2, 8000, Novo mesto

Marko Starc - vodja Vpisne službe

07 393 00 17, marko.starc@uni-nm.si

www.uni-nm.si

Univerzo v Novem mestu sestavljajo Fakulteta za ekonomijo in informatiko, Fakulteta za zdravstvene vede, Fakulteta za poslovne in upravne vede ter Fakulteta za strojništvo. Fakultete izvajajo študijske programe na vseh treh stopnjah izobraževanja, pri čemer je redni študij brezplačen, diplomanti pa pridobijo kompetence z ustreznih strokovnih področij. Od študijskega leta 2019/20 izvajamo tudi študij fizioterapije.

UNIVERZA V NOVEM MESTU, FAKULTETA ZA EKONOMIJO IN INFORMATIKO

Na Loko 2, 8000, Novo mesto

Marko Starc - vodja Vpisne službe

07 393 00 17, marko.starc@uni-nm.si

fei.uni-nm.si/

Fakulteta izvaja brezplačno redno ter izredno obliko študijskih programov prve stopnje Upravljanje in poslovanje (VS) in Poslovna informatika (VS) ter študijski programa druge stopnje Upravljanje in poslovanje. Diplomanti prve stopnje so kompetentni za izvajanje opravil srednje ravni vodstvenega kadra, diplomanti druge stopnje pa lahko prevzemajo odgovornost za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov.

UNIVERZA V NOVEM MESTU, FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE

Na Loko 2, 8000, Novo mesto

Marko Starc - vodja Vpisne službe

07 393 00 17, marko.starc@uni-nm.si

fpuv.uni-nm.si/

Fakulteta izvaja izredno obliko študijskega programa druge stopnje Poslovna ekonomija in tretje stopnje Poslovna ekonomija. Študijska programa sta zasnovana tako, da omogočata enakovredno vključevanje v izobraževanje ali v zaposlitev kjerkoli v Evropi. Diplomanti fakultete so pomemben generator razvoja in napredka v vseh strukturah gospodarstva, negospodarstva in državne uprave v regiji.

UNIVERZA V NOVEM MESTU, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Na Loko 2, 8000, Novo mesto

Marko Starc - vodja Vpisne službe

07 393 00 17, marko.starc@uni-nm.si

fs.uni-nm.si/

Fakulteta izvaja študijski program 1. stopnje Tehnologije in sistemi (VS) (redni in izredni študij), študijski program 2. stopnje Tehnologije in sistemi v strojništvu (izredni) ter študijski program 3. stopnje Sonaravne tehnologije in sistemi v strojništvu (izredni). Fakulteta izobražuje na področju strojništva, pri izvajanju multidisciplinarno povezuje različne vede, saj želi zagotavljati obsežno, kakovostno in uporabno znanje.

UNIVERZA V NOVEM MESTU, FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE

Na Loko 2, 8000, Novo mesto

Marko Starc - vodja Vpisne službe

07 393 00 17, marko.starc@uni-nm.si

fzv.uni-nm.si/

Fakulteta izvaja redno in izredno obliko študijskih programov prve stopnje Zdravstvena nega (VS) in Fizioterapija (VS), izredno obliko študijskih programov druge stopnje Vzgoja in menedžment v zdravstvu, Integrirana zdravstvena in socialna oskrba in Zdravstvena nega ter izredno obliko študijskega programa tretje stopnje Edukacija in menedžment v zdravstvu. Redni študij programa prve stopnje Zdravstvena nega je brezplačen.

UNIVERZA V NOVI GORICI

UNIVERZA V NOVI GORICI

Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000, Nova Gorica

Andreja Leban - stiki z javnostmi

05 620 58 27, andreja.leban@ung.si

www.ung.si

Dejavnost Univerze v Novi Gorici pokriva dodiplomsko in podiplomsko izobraževanje ter raziskovalno, umetniško in razvojno delo. Pedagoška dejavnost se izvaja v okviru petih fakultet, akademije in visoke strokovne šole: Fakultete za znanosti o okolju, Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za naravoslovje, Fakultete za humanistiko, Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo, Akademije umetnosti ter Fakultete za podiplomski študij.

UNIVERZA V NOVI GORICI, AKADEMIJA UMETNOSTI

Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000, Nova Gorica

Nives Štefančič - tajnica akademije

051 336 770, info.au@ung.si

www.ung.si/sl/studij/akademija-umetnosti/

Akademija umetnosti Univerze v Novi Gorici se osredotoča na razvoj avtorskih osebnosti, ki se znajdejo v svetu različnih polj in medijev – filma, animacije, fotografije, novih medijev in sodobnih umetniških praks. Interdisciplinarna in intermedijska naravnanost produkcijske narave študija 1. in 2. stopnje se udejanja skozi bogato bero strokovnih sodelavcev, gostujočih mentorjev ter mednarodnih projektov, ki sežejo daleč prek domačih meja. Dinamična Akademija umetnosti, ki je do letos delovala v palači Alvarez v centru Gorice na italijanski strani meje, od januarja 2020 deluje v prostorih matične univerze v Rožni Dolini, v Novi Gorici.

UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA HUMANISTIKO

Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000, Nova Gorica

Barbara Sirk - tajnica fakultetei

05 331 52 37. info.fh@ung.si

www.ung.si/fh

Fakulteta za humanistiko razpisuje pet študijskih programov: dva študijska programa prve stopnje, Slovenistika in Kulturna zgodovina, ter tri študijske programe druge stopnje, Slovenistika (smer Jezikoslovje in smer Literarne vede), Digitalna humanistika in mednarodni študijski program Erasmus Mundus Migracije in medkulturni odnosi. Študijski programi posredujejo temeljna humanistična znanja, ki jim dajejo širino vsebine s področij uprizoritvene umetnosti, filma, jezikovnega svetovanja, psiholingvistike, večjezičnosti, večkulturnost, zgodovine in teorije migracij, zgodovine žensk in študij spolov, kulturne dediščine na Primorskem.

UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE

Vipravska cesta 11c, 5270, Ajdovščina

Vesna Mržek - tajnica fakultete

05 365 35 00, info.fn@ung.si

www.ung.si/sl/studij/fakulteta-za-naravoslovje/

Fakulteta za naravoslovje izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje »Fizika in astrofizika« kot edini prvostopenjski program s področja astrofizike v Sloveniji. Nadgrajen je tudi z magistrskim študijem, na magistrski stopnji pa poleg astrofizike v sodelovanju s Kemijskim inštitutom izvaja tudi interdisciplinaren in raziskovalno usmerjen magistrski študijski program »Znanost o materialih«. Naš glavni cilj je vzpodbujati kritično razmišljanje, kreativnost, izvirnost in prilagodljivost naših študentov in jim ob neposrednem stiku s profesorji nuditi dostop do vrhunskih raziskav. Med študijem so študenti vpeti v raziskovalno delo v laboratorijih in centrih Univerze v Novi Gorici ter Kemijskega Inštituta, ki pedagoško delo raziskovalno podpirajo. S študijem pri nas jim želimo dati konkurenčno prednost, ki bo odločilna pri njihovi zaposlitvi in poklicu.

UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000, Nova Gorica

Nives Štefančič - tajnica fakultete

051 336 770, info.fps@ung.si

www.ung.si/fps

Fakulteta za podiplomski študij izvaja vse doktorske programe Univerze v Novi Gorici: Znanosti o okolju, Fizika, Materiali, Krasoslovje, Molekularna genetika in biotehnologija, Študiji kulturne dediščine, Kognitivne znanosti jezika in Humanistika. Vsi programi so tesno povezani z raziskovalnimi enotami UNG ter partnerskimi raziskovalnimi institucijami doma in po svetu.

UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU

Glavni trg 8, 5271, Vipava

Marina Artico - tajnica fakultete

05 909 97 00, info.fzo@ung.si

www.ung.si/fzo

Fakulteta za znanosti o okolju izvaja študijska programa Okolje 1. stopnje in Okolje 2. stopnje. Razumevanje problematike ohranjanja čistega okolja, ki postaja z razvojem družbe vse bolj pereča, aktivnosti v smeri zmanjševanja onesnaževanja in prizadevanja za odpravljanje njegovih posledic zahtevajo vrhunsko izobražene strokovnjake z interdisciplinarnim znanjem.

UNIVERZA V NOVI GORICI, KARIERNI CENTER UNG

Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000, Nova Gorica

Nives Štefančičn - vodja Kariernega centra UNG

051 336 770, karierni.center@ung.si

www.ung.si/karierni-center

Karierni center UNG ozavešča mlade o pomenu pravočasnega načrtovanja kariere in vseživljenjskega učenja. Naša naloga je vzpostavljanje, ohranjevanje in izboljševanje povezave univerzitetnega in gospodarskega okolja ter s tem diplomantom pomagati pri vzpostavljanju prvih stikov s podjetji in spodbujati zaposlovanje mladih diplomantov.

UNIVERZA V NOVI GORICI, POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA

Glavni trg 8, Rožna Dolina, 5000, Nova Gorica

Andreja Prah Peljhan - tajnica fakultete

05 620 58 30, info.ptf@ung.si

www.ung.si/ptf

"Poslovno-tehniška fakulteta izvaja programa Gospodarski inženiring 1. in 2. stopnje, ki interdisciplinarno povezujeta znanja o sodobnih tehnologijah z ekonomskimi in organizacijskimi znanji. Študenti se usposobijo za zagotavljanje učinkovitega izvajanja vse bolj digitaliziranih procesov v podjetju, za obvladovanje stroškov ob hkratnem zagotavljanju kakovosti izdelkov in storitev, pa tudi za identificiranje in implementacijo možnih izboljšav pri delovanju podjetij. Magistrski program je primeren tudi za diplomante drugih usmeritev, ki želijo svojo stroko nadgraditi z ekonomskimi vidiki in poznavanjem aktualnih tehnologij, vključno z računalniškimi. Pomemben del študija je projektno delo in reševanje problemov iz konkretnih delovnih okolij, kar skupaj s širino znanj zagotavlja odlično zaposljivost. Športnikom in drugim študentom, ki zaradi svoje situacije potrebujejo dodatno fleksibilnost, le-to zagotavljamo z močno podporo študiju na daljavo. Najavljamo tudi nov magistrski študijski program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja. Izobrazil bo diplomante s celovitim razumevanjem povezanosti med tehnološkimi in pedagoškimi, poslovnimi in družbenimi vidiki odprtega izobraževanja. Usposobil jih bo za razvoj in implementacijo odprtega izobraževanja na celotni skali, od učnih izidov, predmetov, študijskih programov do institucionalnega, nacionalnega in nadnacionalnega nivoja. S pridobljenim znanjem bodo lahko kompetentno vodili projekte, iniciative, skupnosti in strateški razvoj na področju odprtega izobraževanja."

UNIVERZA V NOVI GORICI, VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO

Glavni trg 8, Rožna Dolina, 5000, Nova Gorica

Marina Artico - tajnica visoke šole

05 909 97 00, info.vsvv@ung.si

www.ung.si/vsvv

"Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo edina v Sloveniji ponuja prvostopenjski in magistrski študij Vinogradništva in vinarstva. Študija izvajamo v središču Vipavske doline, v dvorcu Lanthieri v Vipavi. Ponujamo aplikativno usmerjena kompleksna znanja vinarstva, vinogradništva in trženja vina, ki omogočajo samostojno delovanje v stroki ali pa nadaljevanje kariere v akademsko raziskovalnih vodah."

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, DODATNO IZOBRAŽEVANJE

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA - BIC LJUBLJANA

Ižanska cesta 10, 1000, Ljubljana

Boštjan Ozimek - koordinator projektov

01 280 76 29, bostjan.ozimek@bic-lj.si

www.bic-lj.si

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (BIC Ljubljana) je javni zavod, ki združuje štiri šole: Gimnazijo in veterinarsko šolo, Živilsko šolo, Višjo strokovno šolo in Medpodjetniški izobraževalni center. Dijakom, študentom in tudi odraslim udeležencem nudimo sodobno in kakovostno izobraževanje.BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER

Ižanska cesta 10, 1000, Ljubljana

Gregor Matos - vodja

01 280 76 29, gregor.matos@bic-lj.si

www.bic-lj.si

Središče za izobraževanje odraslih – izobražujemo odrasle po vseh javno veljavnih programih v okviru zavoda BIC Ljubljana. Organiziramo slaščičarske, pekovske, kuharske, veterinarske in računalniške tečaje ter kulinarične delavnice za otroke. Usposabljamo zaposlene v podjetjih ter ostale strokovne delavce v prehranskih in gostinskih obratih. Večjim skupinam pripravljamo njim prilagojene tečaje in druga usposabljanja po predhodnem dogovoru.

ČAS – ZASEBNA ŠOLA ZA VARNOSTNO IZOBRAŽEVANJE
Flowers

Cesta Andreja Bitenca 68, 1000, Ljubljana

Marija Čas - direktorica

041 891 045, tina.cas@siol.net

www.varnostnoizobrazevanje-cas.si

V šoli ČAS d.o.o. izvajamo program srednjega strokovnega in poklicnega izobraževanja za tehnika varovanja za odrasle s poklicno maturo ter programe za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) za varnostno osebje (varnostnik, varnostni tehnik, varnostni menedžer …) in strokovna izpopolnjevanja za varnostno osebje. Šola nudi tudi svetovanje in izvedenska mnenja s področja zasebnega varovanja in pooblastil.

JEZIKOVNI CENTER NISTA

Šmarska cesta 5 d, 6000, Koper

Stanko Rajčić - direktor

041 678 849, info@nista.si

www.nista.si; www.tecajivtujini.si; www.studijvtujini.si

Smo jezikovni center Nista iz Kopra, nudimo jezikovne tečaje vseh jezikov v Kopru ter posredujemo jezikovne tečaje in študij v tujini. "Naučite se jezika tam, kjer je doma"- je geslo, katerega se držimo na našem centru za jezikovne tečaje v tujini. Učenje tujih jezikov posredujemo le na najboljših, strokovno kvalitetnih in že preizkušenih šolah, ki delujejo pod okriljem mednarodnih jezikovnih organizacij. Tudi letos bo z nami naš partner iz Velike Britanije, jezikovna šola SELECT ENGLISH-Cambridge! Posredujemo študij v tujini. Nudimo informacije o določenih študijskih programih in univerzah. Vodimo vas skozi vse korake prijavnega procesa in vas informiramo o možnostih pridobitve športne in akademske štipendije. Ponujamo tudi šolanje v Veliki Britaniji na osnovnih in srednjih šolah, ki omogočajo vstop na najprestižnejše univerze v tujini.

FRANCOSKI INŠTITUT V SLOVENIJI

Breg 12, 1000, Ljubljana

Marion Moreau - atašejka za znanstveno in univerzitetno sodelovanje

01 200 05 32, marion.moreau@institutfrance.si

www.institutfrance.si

Seznanili vas bomo z informacijami o tečajih francoščine in jezikovnih testih, ki jih organizira Francoski inštitut v Sloveniji, ter o visokošolskem študiju v Franciji: o različnih visokošolskih ustanovah, študijskih programih, štipendijah, vpisih na univerze, bivanju, zavarovanju,...

LTA JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI IN SREDNJE ŠOLE V TUJINI

Trg svobode 26, 2310, Slovenska Bistrica

Vesna Košir Šalabalija - prokurist

040 741 842, vesna@lta.si

www.lta.si

LTA nudi širok spekter IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V TUJINI: TEČAJE TUJIH JEZIKOV (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, ruščina, portugalščina, kitajščina in japonščina) za otroke, mladino, odrasle in poslovneže na mednarodnih jezikovnih šolah na 5 kontinentih, ,STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA za mladino, študente in odrasle, SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE na zasebnih in javnih institucijah v tujini, ter ŠTUDIJ na prestižnih univerzah v tujini.

AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL SALZBURG

PRIPRAVE NA MATURO

Nazorjeva ulica 8 1000, Ljubljana

Lisa Mislej - vodja tečajev

041 934 717, lisa@pripravenamaturo.si

www.pripravenamaturo.si

STROKOVNO, INTERESNO ZDRUŽENJE

TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Dimičeva 13, 1000, Ljubljana

Karmen Fortuna - svetovalka

01 589 82 18, karmen.fortuna@tzslo.si

www.tzslo.si

Trgovinska zbornica Slovenije je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu samostojno opravljajo trgovinsko in s trgovino povezane dejavnosti. V okviru svojega strokovnega dela in na podali podeljenega javnega pooblastila izvaja poslovodski izpit za pridobitev naziva "Trgovski poslovodja/"Trgovska poslovodkinja". Več informacij na: www.tzslo.si.

ZDRUŽENJE PAPIRNIŠTVA

Dimičeva 13, 1000, Ljubljana

Petra Prebil Bašin - direktor Združenja papirništva

01 589 82 74, petra.prebil.basin@gzs.si

www.gzs.si

Predstavljamo papirno in papirno predelovalno dejavnost v Sloveniji, podjetja ter poklice, ki jih zaposljuje papirništvo. Predstavljamo nov vajeniški program "papirničar" ter možnost neformalne specializacije za področje papirništva, zaposlujemo pa kadre s področja strojništva, mehatronike, kemijske tehnologije, varstva okolja, orodjarstva itd.

ŠTIPENDIRANJE, ZAPOSLOVANJE

AGILEDROP

Stegne 11 a, 1000, Ljubljana

Lena Gregorčič - organizatorka dogodkov

040 760 202, lena.gregorcic@agiledrop.com

www.agiledrop.si

Agiledrop deluje na globalnem trgu, kjer za velike blagovne znamke in pomembne organizacije razvija napredna spletna mesta, aplikacije in trgovine. Zaposlimo spletne razvijalce-Nudimo delo na odmevnih projektih v odličnih delovnih pogojih. Naši naročniki so mednarodne organizacije kot je UNESCO, velika IT podjetja kot je T-systems, legendarne agencije kot je Ogilvy in mnoge druge globalno znane blagovne znamke. Projekti na katerih delamo so spletne aplikacije in platforme, ki jih dnevno uporablja več sto tisoč ljudi. Vsak član ekipe ima možnost, da najde zase idealen položaj znotraj podjetja, lahko pa se osredotoči na svoje področje in se v njem izpopolnjuje. Si želiš postati del super ekipe, ki te bo vedno cenila in ti stala ob strani? Brezplačen tečaj razvoja spletnih strani s platformo Drupal. Brez izkušenj je težko dobiti priložnost, brez priložnosti pa je težko nabrati izkušnje. Ta krog lahko prekineš z udeležbo na tečaju, ki smo ga zate pripravili v podjetju Agiledrop. V kolikor so ti tehnologije HTML, CSS in PHP že poznane, se lahko udeležiš tečaja, kjer se boš spoznal s sistemom Drupal. Drupal je platforma, ki jo uporabljajo največja svetovna podjetja in organizacije, kot so NBC, Tesla Motors, Bela hiša in mnogi drugi. S tem odprtokodnim sistemom je mogoče razviti spletna mesta, trgovine in poslovne aplikacije. Izkušeni mentorji iz ekipe podjetja Agiledrop bodo tvoje osnovno znanje nadgradili z najboljšimi praksami razvoja spletnih rešitev na platformi Drupal.

AmCham Slovenija

Dunajska 156, 1000, Ljubljana

Ajša Vodnik

AmCham Slovenija je ena najbolj aktivnih mednarodnih poslovnih skupnosti v Sloveniji, ki združuje več kot 400 slovenskih in mednarodnih podjetij, ki skupaj zaposlujejo več kot 66.000 ljudi in ustvarijo več kot 16 milijard evrov prihodkov. Skupaj si prizadevamo soustvariti boljše poslovno in življenjsko okolje v Sloveniji. Usmerjeni smo na področje talentov in prihodnost dela, kakovost bivanja in referenčno državo. Naše delovanje je razdeljeno na štiri glavne stebre: mreženje in dogodki, zagovorništvo, platforma AmCham Young in mednarodno sodelovanje.

ASEF(AMERICAN SLOVENIAN EDUCATIONAL FUND)

Ulica stare pravde 11, 1000, Ljubljana

Urša Lampret

US EMBASSY LJUBLJANA

Prešernova 31, 1000, Ljubljana

Brian Street

EDUCATION USA

educationusa@sklad-kadri.si

www.educationusa.state.gov

Education USA je ameriška državna mreža z več kot 425 mednarodnih svetovalnih centrov v več kot 175 državah, med drugim tudi v Sloveniji. Svetovalni center EducationUSA zagotavlja aktualne informacije o izobraževanju na akreditiranih visokošolskih ustanovah v ZDA. V okviru centra deluje tudi knjižnica z literaturo o: študijskih in štipendijskih programih v tujini; prijavnih postopkih za študij v ZDA; jezikovnih in drugih izpitih za vpis na študij v ZDA (SAT, GRE, TOEFL, IELTS …).

LV PROSPECTS

Lisa Mislej - vodja priprav

041 934 717, lisa.mislej@lv-prospects.com

www.lv-prospects.si

Društvo Študij in šport v ZDA mladim športnikom in športnicam pomaga na poti do študija v ZDA. Organiziramo predstavitve na šolah in športnih klubih, pomagamo pri celotnem postopku vpisa na ameriško univerzo ter svetujemo pri iskanju športnih štipendij. Prav tako povezujemo bivše, trenutne in bodoče študente-športnike, ki imajo željo po združevanju izobrazbe in športa na visoki ravni.

GENERALI ZAVAROVALNICA D.D.

Kržičeva ulica 3, 1000, Ljubljana

Zala Slana - sodelavka za razvoj kadrov

031 755 570, zala.slana@generali.com

www.generali.com

Generali – sodobna in trdna zavarovalnica z dolgoletno tradicijo in posluhom za inovativnost. Smo del Skupine Generali, ki zaposluje 78.000 zaposlenih in skrbi za 72 milijonov strank v več kot 60 državah sveta. Smo ena najbolj prepoznavnih in všečnih zavarovalnic v Sloveniji, ki na področju splošnega zadovoljstva strank že več let zaseda najvišja mesta. Posebej ponosni smo na dobre odnose in zadovoljne zaposlene.

GEN-I, TRGOVANJE IN PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE, D.O.O.
Flowers

Dunajska cesta 119, 1000, Ljubljana

Andreja Radovan - kadrovska služba

01 589 66 66, zaposlitev@gen-i.si

www.gen-i.si

Skupina GEN-I se uvršča med najbolj inovativne in hitro rastoče akterje na evropskem energetskem trgu. Pridružite se strokovni in samoiniciativni ekipi sodelavcev v stimulativnem okolju, kjer vam nudimo obilo novega znanja, strokovni in osebni razvoj. K sodelovanju vabimo, tako iskalce redne zaposlitve, kot tudi študente, ki iščejo izjemno delovno izkušnjo na področju: trgovanja z energenti, analitike, e-mobilnosti, samooskrbe iz obnovljivih virov energije, digitalizacije poslovanja in IT. Posameznikom omogočamo različne oblike sodelovanja: zaposlitev, študentsko delo, prakso, tudi štipendijo. V Skupini GEN-I prihodnosti ne le sledimo, ampak jo tudi (so)ustvarjamo. Pridružite se nam pri razvoju novih trendov v energetiki!

ISKRAEMECO, D.D.
Flowers

Savska loka 4, 4000, Kranj

Anka Laketić - rekruter

040 873 009, anka.laketic@iskraemeco.com

www.iskraemeco.com

Štipendiramo študente naravoslovnih smeri, predvsem fakultete za elektrotehniko, fakulete za računalništvo in informatiko ter fakultete za strojništvo. Trenutna prosta delovna mesta v podjetju: strateški nabavnik, razvojni inženir za področje FW, testni inženir za področje SW, inženir v tehnologiji, projektni vodja, produktni vodja, inženirji v kakovosti, sodelavci za področje računovodstva in financ, vodje delovnih skupin v proizvodnji.

SLOVENSKA VOJSKA
Flowers

Vojkova cesta 55 a, 1000, Ljubljana

- informacijska pisarna

01 471 18 26, naborna.pisarna@mors.si

www.postanivojak.si

Biti pripadnik/ca Slovenske vojske (SV) je časten poklic. Mladi ste zelo pomembni za delovanje in razvoj SV, saj ste dinamični ter visoko motivirani za delo in nadaljnje učenje. Imate nove zamisli in strokovno znanje z različnih tehničnih ter drugih področij. V SV pričakujemo vse mlade, ki jih že od nekdaj zanima vojaški poklic, da se pridružijo nekaj tisočim dekletom in fantom, ki služijo domovini.

STUDY IN GERMANY

Prešernova cesta 27, 1000, Ljubljana

Eva Grešak - sodelavka kulturnega oddelka na veleposlaništvu

01 479 03 27, ku-101@laib.diplo.de

www.study-in-germany.de/de/

Study in Germany – Land of Ideas. Informacije o študiju v Nemčiji in možnostih štipendiranja, informacije o nemškem jeziku in predstavitev jezikovnih tečajev Goethe-Instituta Ljubljana.

UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ

Beethovnova ulica 3, 1000, Ljubljana

Barbara Čop višja svetovalka

01 300 56 47, gp.ursiks@gov.si

www.uiks.gov.si

Imaš srednješolsko izobrazbo in te zanima dinamično delo? Kaj praviš na poklic, s katerim rasteš v vseh pogledih? Vabimo vse mlade, da se zaposlijo kot pravosodni policisti in policistke! Pridružijo se nam lahko na eni od 14 lokacij po vsej državi, kjer delujejo naši zavodi za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom. Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij skrbi za izvrševanje kazenskih sankcij in pripora s ciljem zagotavljati za družbo, zaprte osebe in za zaposlene varne zapore, ki zaprtim osebam zagotavljajo možnost resocializacije. Za varnost v zaporu skrbijo vsi zaposleni, predvsem pa je zagotavljanje varnosti naloga pravosodnih policistov in policistk, ki s svojim delom uresničujejo poslanstvo uprave.

VOUK, D.O.O.

Blatnica 1, 1236, Trzin

Andreja Vouk - direktor

051 609 733, kadri@vouk.si

www.vouk.si

Podjetje VOUK d.o.o. se ukvarja z izvajanjem storitev poslovnega svetovanja in priprave dokumentacije na področju financiranja in nepovratnih sredstev, ter svetovanja pri lizing pogodbah za pravne in fizične osebe. Podjetje ima visok tržni delež pri izvajanju pomoči strankam pri pridobivanju ugodnih virov financiranja za investicije in za obratni kapital. Na tem področju se je podjetje visoko specializiralo in izvaja storitve po utečenem poslovnem modelu.

ENOTNE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME - KADROVSKE ŠTIPENDIJE

ENOTNE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME − KADROVSKE ŠTIPENDIJE

Tehnološki park 19, 1000, Ljubljana

Meta Ukmar - svetovalka

01 306 19 04, meta.ukmar@rralur.si

PORA, RAZVOJNA AGENCIJA GORNJA RADGONA

Trg svobode 12. 9250, Gornja Radgona

Milan Svetec

02 564 82 08, milan.svetec@pora-gr.si

www.pora-gr.si

POSOŠKI RAZVOJNI CENTER

Trg tigrovcev 1, 5220, Tolmin

Martina Smolnikar

05 384 18 84, martina.smolnikar@prc.si

www.prc.si

RASR, RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJSKE REGIJE d.o.o.

Ulica XIV. divizije 12, 3000, Celje

Mojca Sitar

03 589 40 94, mojca.sitar@rasr.si

www.rasr.si

RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO d.o.o.

Podbreznik 15, 8000, Novo mesto

Maja Smerdeu

07 337 29 88, maja.smerdu@rc-nm.si

www.rc-nm.sii

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA GORENJSKE, BSC, d.o.o., KRANJ

Cesta Staneta Žagarja 37, 4000, Kranj

Eva Roškar

031 868 298, eva.roskar@bsc-kranj.si

www.bsc-kranj.si

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE

Tehnološki park 19, 1000, Ljubljana

Meta Ukmar - področna svetovalka II

01 306 19 04, meta.ukmar@rralur.si

www.rralur.si

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJE

Cesta krških žrtev 2, 8270, Krško

Danica Kramžar

07 488 10 44, danica.kramzar@rra-posavje.si

www.rra-posavje.si

REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZASAVJE

Kolodvorska cesta 2, 1410, Zagorje ob Savi

Tjaša Polc

08 384 95 00 , tjasa.polc@rra-zasavje.si

www.rra-zasavje.si

REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER

Ulica 15. maja 19, 6000, Koper

Vanja Rener

05 66 37 590, vanja.rener@rrc-kp.si

www.rrc-kp.si

RRA KOROŠKA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA KOROŠKO REGIJO d.o.o.

Meža 10, 2370, Dravograd

Jasmina Pungartnik

05 908 51 99 , jasmina.pungartnik@rra-koroska.si

www.rra-koroska.si

RRA ZELENI KRAS D.O.O.

Prečna ulica 1, 6257, Pivka

Tadeja Pecman Penko

05 721 22 32, tadeja@rra-zk.si

www.rra-zk.si

ZAVOD MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA

Pobreška cesta 20, 2000, Maribor

Kemal Karić

02 333 13 87, kemal.karic@mra.si

www.mra.si

DRŽAVNE INSTITUCIJE, JAVNI ZAVODI

CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Kajuhova 32 u, 1000, Ljubljana

Špela Pogačnik Nose, Meta Šlander

pogacniks@cpi.si

CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE-SLOVENIASKILLS

Kajuhova 32 u, 1000, Ljubljana

Sara Gošnak

040 470 406, gosnaks@cpi.si

Te zanima, kakšne spretnosti so potrebne, da postaneš najboljši v svojem poklicu? Pridi in odgovor poišči med ogledom tekmovanja SloveniaSkills 2020! To je nacionalno tekmovanje mladih strokovnjakov, starih med 18 in 25 let, ki vsake dve leti tekmujejo v desetih različnih panogah. Na 12. Informativi bodo informatiki, mehatroniki, aranžerke, kamnoseki, cvetličarke, slikopleskarji, pohištveni in stavbni mizarji prvič tekmovali sočasno pod isto streho. Udeležba na SloveniaSkills omogoča mladim talentom edinstveno izkušnjo in znanje, da postanejo najboljši v svoji panogi, zmagovalci tekmovanja pa se bodo udeležili prestižnega tekmovanja EuroSkills 2020, ki bo potekalo od 16. do 18. 9. 2020 v Gradcu.

EVROPSKI SOCIALNI SKLAD ZA MLADE

JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE

MINISTRSTVO RS ZA JAVNO UPRAVO

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO (SVRK))

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE

INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI

Prešernova 17, 2000, Maribor

IZUM - recepcija

02 252 03 31, podpora@izum.si

www.izum.si

Institut informacijskih znanosti (IZUM) je javni zavod, ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije kot informacijski servis slovenske znanosti, kulture in izobraževanja. Skupaj z drugimi nosilci informacijskih dejavnosti v državi zagotavlja vključenost Slovenije v tokove informatizacije sodobnega sveta. Če je s tem označeno njegovo poslanstvo, pa so njegove funkcije konkretizirane v ustanovitvenem aktu. Po Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti je opredeljen kot javni infrastrukturni zavod in registriran tudi kot raziskovalna organizacija. Po Zakonu o knjižničarstvu je opredeljen kot knjižnični informacijski servis v nacionalnem bibliografskem sistemu COBISS.SI.

KARIERNI PLAC − KARIERNI CENTER ZA MLADE

Cene Štupar − CILJ, Ljubljana, LU Koper, BSC Kranj, LU Nova Gorica

- karierni svetovalci po lokacijah

Ljubljana: 030 722 088; Koper: 040 283 010; Kranj: 04 777 7 254, Nova Gorica: 05 335 31 13, andreja.glavac@cene-stupar.si

www.karierniplac.si

Mladim med 6. in 19. letom starosti smo v Kariernem centru za mlade (v Ljubljani, Kranju, Novi Gorici in Kopru) na voljo za pogovor in raziskovanje kariernih možnosti – individualno karierno svetovanje, tudi testiranje. Za šolajočo mladino, starše in strokovne delavce izvajamo tudi različna izobraževanja (predavanja, delavnice) na področju karierne orientacije. Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne, saj Karierni center za mlade sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v obdobju 2019 – 2022.

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Dunajska 22, 1000, Ljubljana

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE

Večna pot 2, 1000, Ljubljana

Boris Rantaša - koordainator

051 631 523, boris.rantasa@zgs.si

www.zgs.si

Zavod za gozdove Slovenije bo v prihodnjih 5 do 10 letih močan zaposlovalec, bistveno večji od trenutnega vpisa na ustreznih študijskih programih. Že v petih letih bo po predvidevanjih potreboval vsaj 250 inženirk in inženirjev gozdarstva. Veliko možnosti bodo imeli zlasti diplomanti drugostopenjskega magistrskega študija gozdarstva, za katere bo po ocenah na voljo 100 delovnih mest. Gozdarstvo je primerna izbira za tiste, ki želijo pridobiti celovito in kompleksno izobrazbo o gozdu, ki vključuje znanja s področja ekologije, biologije, tehnologije, ekonomike in drugih strokovnih področij. Sodobno gozdarstvo postaja vedno bolj zanimiv spoj terenskega dela in informacijskih tehnologij. Različna delovna mesta znotraj gozdarstva nudijo zaposlenim pestro paleto različnih delovnih okolij in nalog, ki so lahko vezane bodisi na terensko delo v gozdu, na visokotehnološko obdelavo podatkov v pisarni ali pa na delo z lastniki gozdov in ostalimi, ki delujejo v gozdnem prostoru. Sodobni gozdarski poklic največkrat združuje naštete vidike v enem delovnem mestu, za bolj ambiciozne pa obstaja veliko možnosti za sodelovanje v znanstveno-raziskovalnih in mednarodnih projektih.

STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE

Litostrojska cesta 54, 1000, Ljubljana

Simona Klasinc - vodja odnosov z uporabniki

01 241 64 46, simona.klasinc@gov.si

www.stat.si

Statistični urad RS bo na svoji stojnici predstavljal svoje spletne produkte, tiskane publikacije in promocijske izdelke in s tem promoviral svojo dejavnost. Predstavili se bomo tudi v vlogi zaposlovalca, saj je ena od naših dejavnosti tudi zbiranje podatkov z anketiranjem. V ta namen bomo študentom predstavljali delo anketarjev.

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
Simona Legenič - višja svetovalka I

01 369 75 46, simona.legenic@gov.si

www.osha.mddsz.gov.si

Na tvoji poklicni poti ne pozabi tudi na varnost in zdravje pri delu. Ali je tvoje delovno mesto varno in zdravo? Kako se soočiti s stresom na delovnem mestu? A veš, da je boljše, da breme porineš in ga ne dviguješ? In da je pri nekaterih vrstah dela potrebno dolge lase tudi speti? Zakaj je pomembno, da poskrbiš za zdravo prehrano in kako razmigati hrbtenico? To in še mnogo več… Pridi v naš varen in zdrav kotiček in spoznaj dogodivščine z Napom. Varnost pri delu – skrb vsakogar. Dobro za vas. Dobro za posel

POLICIJA

Štefanova ulica 2, 1000, Ljubljana

01 428 40 00, gp.policija@policija.si

www.policija.si

"Policisti in policistke predstavljajo različna področja svojega zanimivega dela ter možnosti zaposlovanja in izobraževanja v Policiji. "

DRUGO

AVON SLOVENIJA

Vodovodna cesta 99, 1000, Ljubljana

Sanja Nuhi - specialistka za pomoč pri prodaji

01 530 94 16, sanja.nuhi@avon.com

www.avon.si

Avon je vodilno svetovno podjetje v direktni prodaji kozmetičnih proizvodov. Svojim članom omogoča naročanje preko spleta v udobju lastnega doma. Katalog izhaja vsake tri tedne in je naša trgovina! Ena od bistvenih vrednot Avona je družbena odgovornost. Skozi vso zgodovino obstoja je filozofija podjetja razumevanje in opolnomočenje žensk. Avon vsako leto sodeluje in podpira različne aktivnosti za izboljšanje zdravja in varnosti žensk po vsem svetu in v ta namen sodeluje z različnimi organizacijami. Sredstva za boj proti raku dojk in nasilju v družini zbiramo s posebnimi proizvodi, ki so na voljo v našem katalogu. Prav letos obeležujemo 15. obletnico zbiranja sredstev za boj proti raku dojk!

COLLEGIUM MONDIAL TRAVEL

Šmartinska 152, 1000, Ljubljana

Matic Slabe - vodja oddelka

040 884 574, matic.slabe@cmt.si

www.cmt-travelgroup.com

DOBOT SLOVENIJA

Kidričeva cesta 51, 4220, Škofja Loka

Matic Kalan - komercialist

040 393 008, matic@dobot.si

www.dobot.si

DOBOT Slovenija se ukvarja s prodajo lahkih robotskih rok in 3D Tiskalnikov z izmenljivimi obdelovalnimi glavami namenjenimi za uporabo v izobraževanju in lahki industiji. Prav tako nudimo storitve na področju izobraževanja robotike in storitev na področju robotike.

ČASNIK VEČER D.O.O.
Flowers
DPG, D.O.O.
Flowers

Zakotnikova ulica 11, 1000, Ljubljana

Miha Cvek - direktor

041 353 722, miha@dpg.si

EHRANA

Cesta ljubljanske brigade 21, 1000, Ljubljana

Matic Šubic - vodja prodaje

031 396 557, matic.subic@ehrana.si

www.ehrana.si

S klikom do obroka! Ehrana združuje ponudbo različnih dostavljavcev hrane na enem mestu. Preko spletne strani ehrana.si ali s prenovljeno mobilno aplikacijo ehrana lahko dostavo hrane naročite hitro in enostavno. Tudi na študentske bone!

EKSA D. O. O.
Flowers Flowers

Cesta talcev 11, 1230, Domžale

E-ŠTUDENTSKI SERVIS
Flowers

Slovenska cesta 40, 1000, Ljubljana

Saša Praček - vodja marketinga

01 729 83 65, sasa.pracek@studentski-servis.com

www.studentski-servis.com

e-Študentski Servis nudi največjo ponudbo del za dijake in študente v Sloveniji. Kakovostna elektronska storitev omogoča, da hitro in enostavno najdeš delo, strokovni tim pa poskrbi, da je tvoje nakazilo na računu takoj, ko podjetje vrne obračun tvojih ur (velja za 94 % vseh zaslužkov).

INŠTITUT KRATOS LJUBLJANA

Vrhovci cesta XV/8, 1000, Ljubljana

Sonja Peklenik HITRO BRANJE – PRVI KORAK DO HITREJŠEGA UČENJA. Zmote o branju, zakaj si pri hitrem branju zapomnimo več, kako hitreje beremo in kako si več zapomnimo.

MULTIMEDIJSKI CENTER DOŽIVI EVROPO

Dunajska 20, 1000, Ljubljana

Mito Žnidarko - vodja Informacijskega središča Hiše EU/Multimedijskega centra Doživi Evropo

01 252 88 43, info@hisaeu.si

www.dozivi-evropo.si

Multimedijski center Doživi Evropo je sestavljen iz interaktivnih medijskih postaj, na katerih lahko obiskovalci spoznajo, kako deluje EU in kako odločitve sprejete na evropski ravni vplivajo na vsakdanje življenje evropskih državljanov. Izvedeti je mogoče veliko zanimivega o evropskih poslancih in komisarjih ter številnih projektih evropskega povezovanja. Obiskovalce še posebej navdušuje foto kabina, kjer se lahko fotografirajo z izbranim ozadjem in s pomočjo rekvizitov posnamejo izvirno fotografijo.

PORTAL MYNIGHT.SI

Vevška cesta 52, 1260, Ljubljana

MYNIGHT

040 841 183, info@mynight.si

www.mynight.si

Spletni portal - vsi dogodki po celi Sloveniji - na enem mestu!

SENS D.O.O.

Letališka c. 5, 1000, Ljubljana

Andreja Drofenik - vodja pisarna

01 530 46 90, info@sens.si

SENS je dobro poznana in cenjena blagovna znamka moških oblačil v Sloveniji. V Ljubljani imajo lastno trgovino, ki ponuja največjo izbiro moških modnih in maturantskih oblek, srajc in dodatkov. V novi maturantski kolekciji 2020 predstavljajo obleke, ki so odmik od klasike. So drzne, mladostne in uporniške. So drugačne. Kombinacije suknjičev, hlač in telovnikov, igranje z barvami, zadrgami, materiali in vzorci.

SITIGANG - EVENTS AND MORE

Stara cesta 7, 8351, Straža

Luka Picelj - direktor

040 311 201, luka@sitigang.me

SLOVENSKE ŽELEZNICE - POTNIŠKI PROMET

Kolodvorska 11, 1506, Ljubljana

STRIM PLUS, D.O.O.

Cesta dveh cesarjev 393, 1000, Ljubljana

David Pavlič

05 907 52 00, davidp@strim.si

ŠTUDENT
Flowers

Koprska ulica 72, 1000, Ljubljana

ZDRUŽENJE IZVAJALCEV ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE

Linhartova 51, 1000, Ljubljana

Maja Zovko Stele - koordinatorka

064 262 502, maja.zovko-stele@prehodmladih.si

PREHOD MLADIH je projekt, znotraj katerega pomagamo mladim s posebnimi potrebami na prehodu iz enega nivoja šolanja na drugega in nato iz šole na trg dela. Vanj se lahko vključijo mladi iz cele Slovenije z različnimi vrstami posebnih potreb, stari do 29 let.

GUD VAJB

Nazorjeva 10, 1000, Ljubljana

Nika Mušič - vodja projektov

040 461 144, nika.music@internavti.si

Projekt Gud Vajb ozavešča in ponuja različne informacije o virusu HPV, njegovih posledicah in možnostih cepljenja proti virusu HPV.