Seznam razstavljavcev 2018

univerza LJ

fakulteta
ljubljana
test
test
test
test

SREDNJA ŠOLA, ŠOLSKI CENTER, DIJAŠKI DOM

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, SREDNJA ŠOLA

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA – BIC LJUBLJANA

 • BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, GIMNAZIJA IN VETERINARSKA ŠOLA
 • BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, MEDPODJETNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER
 • BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA,VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
 • BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, ŽIVILSKA ŠOLA

EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA -̶  PREŠERNOVA

GIMNAZIJA NOVA GORICA

GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN

GRM NOVO MESTO-CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA

MOSTE – VEČ KOT GIMNAZIJA

ROŠKA – SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA

SGGOŠ LJUBLJANA

SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA LJUBLJANA

SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA LJUBLJANA

SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA BEŽIGRAD -̶   LJUBLJANA

SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA

SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO

SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA

SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA

ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA

ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA

 • ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, GIMNAZIJA ANTONA AŠKERCA
 • ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, SREDNJA LESARSKA ŠOLA
 • ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA, SREDNJA STROJNA IN KEMIJSKA ŠOLA

ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA

ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE

VEGOVA LJUBLJANA

WALDORFSKA GIMNAZIJA

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

ACADEMIA

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJE

 • GRM NOVO MESTO -̶   CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
 • ŠC PET LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
 • ŠOLSKI CENTER KRANJ, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
 • ŠOLSKI CENTER SREČKA KOSOVELA SEŽANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
 • VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED

ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA -̶   VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA KOZMETIKO IN VELNES LJUBLJANA

VISOKE ŠOLE, FAKULTETE, UNIVERZE, ŠTUDENTSKI DOMOVI

ALMA MATER EUROPAEA – ECM (študij v tujini)

BHMS A.G (študij v tujini)

BUSINESS ACADEMY AARHUS (študij v tujini)

ERUDIO IZOBRAŽEVALNI CENTER

FAKULTETA DA DIZAJN, PRIDRUŽENA ČLANICA UNIVERZE NA PRIMORSKEM

NOVA UNIVERZA

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO, UNIVERZA V MARIBORU

FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE V NOVI GORICI

FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN

GEA COLLEGE

HTMI – HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT INSTITUT (študij v tujini)

IAM – INŠTITUT IN AKADEMIJA ZA MULTIMEDIJE

LTA JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI, SREDNJE ŠOLE V TUJINI, ŠTUDIJ V TUJINI (študij v tujini)

AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL SALZBURG (študij v tujini)

MLC, FAKULTETA ZA MANAGEMENT IN PRAVO LJUBLJANA

SFU LJUBLJANA

STUDIRAM-̶  VANI

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

UNIVERSITY OF DUBROVNIK (študij v tujini)

UNIVERSITY OF OSIJEK (študij v tujini)

UNIVERSITY OF ZADAR (študij v tujini)

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

 • PODRUŽNICA MOSKOVSKE DRŽAVNE UNIVERZE M. V. LOMONOSOV V KOPRU
 • UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE (UP FHŠ)
 • UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA MANAGEMENT (UP FM)
 • UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE (UP FAMNIT)
 • UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA TURISTIČNE ŠTUDIJE – TURISTICA (UP FTŠ TURISTICA)
 • UNIVERZA NA PRIMORSKEM, FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU (UP FVZ)
 • UNIVERZA NA PRIMORSKEM, KARIERNI CENTER UNIVERZE NA PRIMORSKEM
 • UNIVERZA NA PRIMORSKEM, PEDAGOŠKA FAKULTETA (UP PEF)
 • UNIVERZA NA PRIMORSKEM, VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA (VPIS UP)

UNIVERZA V CELOVCU (študij v tujini)

UNIVERZA V LJUBLJANI

 • UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, CENTER ZA OBŠTUDIJSKO DEJAVNOST
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, KARIERNI CENTRI
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, ZDRAVSTVENA FAKULTETA
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, KNJIŽNIČNI SISTEM
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, UNIVERZITETNA SLUŽBA ZA 1. IN 2. STOPNJO
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO INFORMACIJSKA SLUŽBA

UNIVERZA V MARIBORU

 • UNIVERZA V MARIBORU, EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
 • UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
 • UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ENERGETIKO
 • UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO
 • UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
 • UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
 • UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA LOGISTIKO
 • UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
 • UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
 • UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
 • UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA TURIZEM
 • UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
 • UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
 • UNIVERZA V MARIBORU, FILOZOFSKA FAKULTETA
 • UNIVERZA V MARIBORU, KARIERNI CENTER UNIVERZE V MARIBORU
 • UNIVERZA V MARIBORU, MEDICINSKA FAKULTETA
 • UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA
 • UNIVERZA V MARIBORU, PRAVNA FAKULTETA
 • UNIVERZA V MARIBORU, ŠTUDENTSKI DOMOVI

UNIVERZA V NOVEM MESTU

UNIVERZA V NOVI GORICI

 • UNIVERZA V NOVI GORICI, AKADEMIJA UMETNOSTI
 • UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
 • UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE
 • UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
 • UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
 • UNIVERZA V NOVI GORICI, KARIERNI CENTER UNG
 • UNIVERZA V NOVI GORICI, POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
 • UNIVERZA V NOVI GORICI, VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO

VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE AVSTRIJE -̶   GOSPODARSKI ODDELEK

 • FH CAMPUS 02
 • FH JOANNEUM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
 • FH KÄRNTEN – CARINTHIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
 • KTS -̶   KÄRNTNER TOURISMUSSCHULE – KOLLEG FÜR TOURISMUS
 • NEW DESIGN UNIVERISTY, PRIVATUNIVERSITÄT GESMBH
 • ÖHV-TRAINEE
 • SALZBURG UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
 • STEIRISCHER HOTELFACHSCHULVEREIN TOURISMUSSCHULEN BAD GLEICHENBERG
 • UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES WIENER NEUSTADT

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA/UNIVERSITY of APPLIED SCIENCES VELIKA GORICA (študij v tujini)

VISOKA ŠOLA ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM BLED

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA

VIST -̶   VISOKA ŠOLA ZA STORITVE, ODDELEK ZA FOTOGRAFIJO

VIST -̶   VISOKA ŠOLA ZA STORITVE, ODDELEK ZA KOZMETIKO

ZAGREB SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT (študij v tujini)

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, DODATNO IZOBRAŽEVANJE

ANTIMUSEUM

BUSINESS CLASS

ČAS – ZASEBNA ŠOLA ZA VARNOSTNO IZOBRAŽEVANJE, D. O. O.

INTEGRAL-SVETOVALEC ŠT. 1 ZA IZOBRAŽEVANJE V TUJINI

IZUM

JEZIKOVNI CENTER NISTA

LTA JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI, SREDNJE ŠOLE V TUJINI, ŠTUDIJ V TUJINI

AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL SALZBURG (študij v tujini)

ZAVOD NEFIKS

ZIZRS-ZDRUŽENJE IZVAJALCEV ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI

STROKOVNO, INTERESNO ZBRUŽENJE

ZDRUŽENJE PAPIRNIŠTVA, GZS

ŠTIPENDIRANJE, ZAPOSLOVANJE

AGENCIJA M SERVIS

COSYLAB D.D

GOSTOL-GOPAN D.O.O NOVA GORICA

ISKRAEMECO, D.D.

KOLEKTOR

LIDL SLOVENIJA D.O.O. K.D.

LTH CASTINGS D.O.O.

PARK ŠKOCJANSKE JAME, SLOVENIJA

RRA GIZ

 • BSC, POSLOVNO PODPORNI CENTER, D. O. O. , KRANJ
 • MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
 • PORA RAZVOJNA AGENCIJA GORNJA RADGONA
 • POSOŠKI RAZVOJNI CENTER
 • RASR, RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJSKE REGIJE, D. O. O.
 • RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO, D. O. O.
 • REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE
 • REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJE
 • REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZASAVJE
 • REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER
 • RRA KOROŠKA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA KOROŠKO REGIJO, D. O. O.
 • RRA ZELENI KRAS, D. O. O.

SMART COM D.O.O. INFORMACIJSKI IN KOMUNIKACIJSKI SISTEMI

ŠTUDIJ V ZDA -̶   LV PROSPECTS (študij v tujini)

DRŽAVNA INSTITUCIJA, JAVNI ZAVOD

CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

CENTER RS ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE- SLOVENIASKILLS ZA EUROSKILLS 2018, TEKMOVANJE V POKLICNIH SPRETNOSTIH

FRANCOSKI INŠTITUT V SLOVENIJI -̶   ŠTUDIJ V FRANCIJI IN TEČAJ FRANCOSKEGA JEZIKA

SLOVENSKA VOJSKA

ESS IN DRUGE PRILOŽNOSTI ZA MLADE -̶   IZBERI SVOJO POT

 • SVRK  -̶   SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO
 • ŠRIPS -̶   JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
 • ZRSZ -̶  ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE
 • MDDSZ -̶   MINISTRSTVO RS ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
 • MINISTRSTVO RS ZA JAVNO UPRAVO

ŠTUDIRAJ NA MADŽARSKEM (študij v tujini)

PARK TUJINE

AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL SALZBURG

BHMS A.G

BUSINESS ACADEMY AARHUS

FRANCOSKI INŠTITUT V SLOVENIJI – ŠTUDIJ V FRANCIJI IN TEČAJ FRANCOSKEGA JEZIKA

HTMI – HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT INSTITUT

INTEGRAL-SVETOVALEC ŠT. 1 ZA IZOBRAŽEVANJE V TUJINI

JEZIKOVNI CENTER NISTA

LTA JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI, SREDNJE ŠOLE V TUJINI, ŠTUDIJ V TUJINI

ŠTUDIJ V ZDA – LV PROSPECTS

STUDIRAM – VANI

ŠTUDIRAJ NA MADŽARSKEM

UNIVERSITY OF DUBROVNIK

UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES VELIKA GORICA

UNIVERSITY OF OSIJEK

UNIVERSITY OF ZADAR

UNIVERZA V CELOVCU

VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE AVSTRIJE – GOSPODARSKI ODDELEK

 • FH CAMPUS 02
 • FH JOANNEUM GESMBH, UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
 • FH KÄRNTEN – CARINTHIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
 • KTS – KÄRNTNER TOURISMUSSCHULE – KOLLEG FÜR TOURISMUS
 • NEW DESIGN UNIVERISTY, PRIVATUNIVERSITÄT GESMBH
 • ÖHV-TRAINEE TOURISMUSKOLLEG
 • FH SALZBURG-UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
 • STEIRISCHER HOTELFACHSCHULVEREIN TOURISMUSSCHULEN BAD GLEICHENBERG
 • FH WIENER NEUSTADT- UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

ZAGREB SCHOOL OF ECONOMICS

DRUGO

DPG-DRUŠTVO PRIJATELJEV GLASBE

DELAVSKA HRANILNICA

TEKMOVANJE POPRI