VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA - BIC LJUBLJANA
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA,VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO-VIŠJA STROKOVNA ŠOLA

Na srednji šoli izobražujemo v kar 15 programih. Naši gimnazijci opravljajo splošno maturo, ki jim odpira vrata na vse študije. Tehniški in poklicni programi imajo dobro povezavo z gospodarstvom Imamo zanimive obšolske dejavnosti. Višja strokovna šola omogoča pridobitev sodobnih znanj s področja hortikulture, kmetijstva in naravovarstva. Imamo veliko mednarodnih izmenjav ter dobre avtobusne povezave.

FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE VEDE / ABITURA D.O.O. CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
(za FKPV): Študij komerciale, turizma ali poslovne informatike je na Fakulteti za komercialne in poslovne vede zasnovan tako, da lahko študirate tudi ob drugih obveznostih! Redni študij se izvaja na fakulteti v Celju, druge oblike so na voljo tudi v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti in Slovenj Gradcu. Dodiplomski, magistrski in doktorski študij vas poveže z mrežo ljudi največje zasebne izobraževalne organizacije v Sloveniji, ki ima tudi lasten Karierni center. Več na www.studiraj.si! (za Abituro): Ekonomist, poslovni sekretar, organizator socialne mreže, strokovnjak na področju varnosti, informatike, gostinstva in turizma ter velnesa – to lahko postanete z izrednim študijem na višji strokovni šoli Abitura. Šola, ki skupaj s Fakulteto za komercialne in poslovne vede vzpostavlja mrežo ljudi največje zasebne izobraževalne organizacije v Sloveniji, svoje programe izvaja v Celju in Zagorju. Šolanje je usmerjeno v praktične izkušnje, študentom je na voljo tudi Karierni center!
GEA COLLEGE ̶ FAKULTETA ZA PODJETNIŠTVO
GEA College – Fakulteta za podjetništvo je sodoben izobraževalni center, ki nudi uporabna znanja s poudarkom na podjetništvu in managementu. Specializirani visokošolski študijski programi podjetništva z 20 letno tradicijo vsakomur omogočajo razvijanje osebnih potencialov.
INTEGRALEDU, SVETOVALEC ŠT.1 ZA IZOBRAŽEVANJE V TUJINI
Skupina Integral je največja svetovalna agencija za izobraževanje v tujini s 26-letnimi izkušnjami na tem področju. Kar 17 pisarn se nahaja v Bolgariji, Romuniji, Albaniji, na Hrvaškem in v Srbiji, od jeseni 2017 pa smo prisotni tudi v Sloveniji! Agencija nudi izobraževalne rešitve, prilagojene individualnim potrebam in željam vsake stranke. Naš cilj je uresničitev želja vsake osebe, ki se želi izobraževati v tujini.
JEZIKOVNI CENTER NISTA – JEZIKOVNI TEČAJI IN ŠTUDIJ V TUJINI
Smo jezikovni center Nista iz Kopra, nudimo jezikovne tečaje vseh jezikov v Kopru ter posredujemo jezikovne tečaje in študij v tujini. "Naučite se jezika tam, kjer je doma"- je geslo, katerega se držimo na našem centru za jezikovne tečaje v tujini. Učenje tujih jezikov posredujemo le na najboljših, strokovno kvalitetnih in že preizkušenih šolah, ki delujejo pod okriljem mednarodnih jezikovnih organizacij. Tudi letos bo z nami naš partner iz Velike Britanije, jezikovna šola SELECT ENGLISH-Cambridge! Posredujemo študij v tujini. Nudimo informacije o določenih študijskih programih in univerzah. Vodimo vas skozi vse korake prijavnega procesa in vas informiramo o možnostih pridobitve športne in akademske štipendije. Ponujamo tudi šolanje v Veliki Britaniji na osnovnih in srednjih šolah, ki omogočajo vstop na najprestižnejše univerze v tujini
JEZIKOVNI CENTER NISTA – JEZIKOVNI TEČAJI IN ŠTUDIJ V TUJINI
Smo jezikovni center Nista iz Kopra, nudimo jezikovne tečaje vseh jezikov v Kopru ter posredujemo jezikovne tečaje in študij v tujini. "Naučite se jezika tam, kjer je doma"- je geslo, katerega se držimo na našem centru za jezikovne tečaje v tujini. Učenje tujih jezikov posredujemo le na najboljših, strokovno kvalitetnih in že preizkušenih šolah, ki delujejo pod okriljem mednarodnih jezikovnih organizacij. Tudi letos bo z nami naš partner iz Velike Britanije, jezikovna šola SELECT ENGLISH-Cambridge! Posredujemo študij v tujini. Nudimo informacije o določenih študijskih programih in univerzah. Vodimo vas skozi vse korake prijavnega procesa in vas informiramo o možnostih pridobitve športne in akademske štipendije. Ponujamo tudi šolanje v Veliki Britaniji na osnovnih in srednjih šolah, ki omogočajo vstop na najprestižnejše univerze v tujini
LTA JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI, SREDNJE ŠOLE V TUJINI, ŠTUDIJ V TUJINI
LTA nudi širok spekter IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V TUJINI: TEČAJE TUJIH JEZIKOV (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, ruščina, portugalščina, kitajščina in japonščina) za otroke, mladino, odrasle in poslovneže na mednarodnih jezikovnih šolah na 5 kontinentih, STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA za mladino, študente in odrasle, SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE na zasebnih in javnih institucijah v tujini, ter ŠTUDIJ na prestižnih univerzah v tujini.
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE
Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje izobražujemo na Srednji poklicni in strokovni šoli za poklice : aranžerski tehnik, hortikulturni tehnik SSI, hortikulturni tehnik PTI, vrtnar in cvetličar; na Višji strokovni šoli pa za poklica: inženir hortikulture in snovalec vizualnih komunikacij in trženja. Nudimo tudi vseživljenjsko Izobraževanje za odrasle udeležence in razne aktualne tečaje in delavnice. Smo najstarejša tovrstna šola v Sloveniji, imamo zanimivo lokacijo v središču države, usposobljene učitelje in predavatelje ter smo prepoznavni in cenjeni med delodajalci doma in v tujini.
ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA - VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Smer oblikovanje materialov in mehatronika.
TEKMOVANJE POPRI
POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi. Že več kot 10 let je POPRI tisti, ki mladim omogoča razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti. Osnovni namen projekta je prispevati k dvigu sposobnosti mladih za uresničevanje svojih zamisli, kar vključuje prepoznavanje priložnosti, ustvarjalnost, inovativnost, dajanje pobud in sprejemanje tveganj, vodenje, zapisovanje projektov, odločenost za doseganje ciljev, motivacijo, komuniciranje in timsko delo.
TOURISM COLLEGE BAD GLEICHENBERG
Naša zasnova »življenje in učenje skupaj v kampusu« spodbuja razvoj socialnih sposobnosti. Teme, ki so pomembne za prihodnost, kot je digitalizacija, podjetništvo, življenje ali ustvarjalno kuhanje, učimo v malih skupinah, s praktično usmerjenimi načini izobraževanja. Del kurikuluma so eg. hotel & event management, marketing, inovacijsko upravljanje, digitalni turizem in intenzivno usposabljanje glede hrane in pijače.
VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE IN VIŠJA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Študij vzpostavlja ustrezno samozavest študenta, ki temelji na uporabnem znanju in zavedanju, da lahko pomembno prispeva k oblikovanju informacij za poslovno odločanje in s tem k zmanjšanju poslovnih tveganj. Pridobljena samozavest študentu daje sposobnost kritične presoje dogajanj v združbi in mu omogoča uspešno soočanje z izzivi v praksi in prevzemanju ustrezne odgovornosti za svoje predloge in odločitve.

SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJE

SKUPNOST VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL REPUBLIKE SLOVENIJE
''Skupnost VSŠ zastopa in predstavlja 47 javnih in zasebnih višjih strokovnih šol, ki ponujajo 32 študijskih programov. Prednost višješolskega študija je praktično izobraževanje, ki študentom omogoča neposreden stik z delodajalci in pridobivanje relevantnih delovnih izkušenj že v času študija. Kar 40 % celotnega študijskega programa se namreč izvaja v podjetjih. Višješolski študij omogoča tudi mednarodne izmenjave študentov za prakso ali študij v državah programa Erasmus+.''
ACADEMIA
"Academia izvaja programe usposabljanj, izobraževanj in zaposlovanj, namenjene osebnostnemu razvoju odjemalcev ter boljšim možnostim zaposlovanja na mednarodnih gospodarskih trgih. Med odjemalci smo prepoznavni kot visoko kakovostna izobraževalna institucija za pridobitev kompetenc, ki jim omogočajo pomembno konkurenčno prednost. Izvajamo študijske programe: – Ekonomist (Komercialist, Računovodja in Turizem) – Gradbeništvo – Medijska produkcija – Strojništvo – Varovanje "
ŠČ PET LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
"Višja strokovna šola ŠC PET Ljubljana vabi k vpisu v redni in izredni študij (VI/I), za študijsko leto 2019/18. Razpisana programa Ekonomist in Telekomunikacije se bosta izvajala kot redni in izredni študij. Pri prvem programu se študenti v drugem letniku usmerijo v modul Poslovna logistika, Zavarovalništvo ali Bančništvo. V programu Telekomunikacije pa se študenti odločijo za eno od smeri:  Elektronska komunikacijska omrežja in naprave, Multimedijski sistemi ali Trženje in prodaja."
ŠOLSKI CENTER KRANJ, VSŠ
Izvajamo porgrame: mehatronika, informatika, elektroenergetika, ekonomist, varovanje, organizator socialne mreže, poslovni sekretar.
ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Višja strokovna šola Škofja Loka je nastala zaradi potreb gospodarstva po strokovno in praktično usmerjenih inženirjih. Izobražuje bodoče inženirje strojništva in lesarstva. V tesnem sodelovanju z gospodarstvom študentom in študentkam zagotavljamo znanja, ki jih bodo kot inženirji potrebovali v sodobnih, avtomatiziranih in informatiziranih proizvodnih procesih. S sodobno učno tehnologijo ponujamo zanimiv študij, ki ga študneti nadgradijo s praktičnim delom v podjetjih.
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ŠC SREČKA KOSOVELA SEŽANA
VSŠ Sežana je bila ustanovljena leta 2008 v okviru ŠC Sežana. Razpisuje dva študijska programa: oblikovanje materialov in fotografija. Študij oblikovanja materialov je naravnan k praktičnemu in kreativnemu oblikovalskemu delu z naravnim kamnom, študij fotografije pa študente usposobi na različnih fotografskih, video in drugih vizualnih področjih. Z zaključkom študija študent pridobi naziv inženir/inženirka oblikovanja materialov oz. inženir/inženirka fotografije.
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED
Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled je prva gostinska strokovna šola v Sloveniji. Izvajamo programaGostinstvo in turizem ter Velnes. Zagotavljamo odlične pogoje za študij, v središču pozornosti je praktično izobraževanje, ki poteka v šolskem hotelu Astoria, v partnerskih podjetjih in preko programa Erasmus+. Naše poslanstvo je kakovostno izobraževanje in usposabljanje - Z Bleda. Med zvezde.
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA KOZMETIKO IN VELNES LJUBLJANA
VSŠKV - Višja strokovna šola za kozmetiko un velnes Ljubljana je zasebna višja strokovna šola, ki zaseda vodilno mesto po številu vpisanih študentov v programa Kozmetika in Velnes. Verjamemo, da ta rezultat ni naključje, pač pa odraz kakovosti dela, široke mreže delodajalcev, s katerimi šola sodeluje, ugleda šole in številnih možnosti za razvoj posameznika tako na osebnem kot na profesionalnem področju, ki jih šola študentom ponuja.