SREDNJE ŠOLE, ŠOLSKI CENTRI, DIJAŠKI DOMOVI

 

SREDNJE ŠOLE, ŠOLSKI CENTRI, DIJAŠKI DOMOVI

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO-SREDNJA ŠOLA

Na srednji šoli izobražujemo v kar 15 programih. Naši gimnazijci opravljajo splošno maturo, ki jim odpira vrata na vse študije. Tehniški in poklicni programi imajo dobro povezavo z gospodarstvom Imamo zanimive obšolske dejavnosti. Višja strokovna šola omogoča pridobitev sodobnih znanj s področja hortikulture, kmetijstva in naravovarstva. Imamo veliko mednarodnih izmenjav ter dobre avtobusne povezave.

BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA – BIC LJUBLJANA

- BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, GIMNAZIJA IN VETERINARSKA ŠOLA

- BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA, ŽIVILSKA ŠOLA

EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
Smo šola velikih izzivov in velikih možnosti. Programa Ekonomski tehnik in Ekonomska gimnazija sta programa, ki vas lahko popeljeta na zaželeno pot. V katerikoli višješolski, visokošolski ali univerzitetni študij katere koli smeri ali v zaposlitev, ustvarjanje lastnega podjetja. Na šoli uvajamo nove, sodobne metode poučevanja, vzpodbujamo timsko povezovanje. Posebno pozornost namenjamo razvijanju podjetniškega načina razmišljanja in menedžerskih spretnosti. Uspešno se vključujemo v domače in evropske projekte. Naše temeljne vrednote so: USPEŠNOST – dijakinje in dijaki uspešno končajo šolanje v predvidenem roku; ODGOVORNOST – vedno in povsod ravnamo odgovorno; PRIJETNO VZDUŠJE – v šoli vlada prijetno in ustvarjalno delovno vzdušje; STROKOVNOST – sledimo novemu strokovnemu in pedagoškemu znanju; TIMSKO DELO – verjamemo, da s skupnimi močmi (dijaki, učitelji, starši) zmoremo več; PRIPADNOST – tako dijaki kot zapos- leni s svojim vedenjem in dejanji krepimo in zvišujemo ugled in kakovost šole; PRILAGODLJIVOST – sprejemamo različnost in drugačnost; USTVARJALNOST – spodbujamo k večji ustvarjalnosti.
GIMNAZIJA NOVA GORICA
Zagotavljamo široko splošno izobrazbo. Program gimnazija nudi znanja naravoslovnih in družboslovnih predmetov ter različnih tujih jezikov; športni oddelek omogoča prilagoditve pouka aktivnim športnikom. Umetniška gimnazija likovne smeri seznanja z um. dediščino, znanji in veščinami s področij likovnega ustvarjanja; smer gledališče in film je družboslovno-umetniško naravnan program s poudarkom na gledališču in filmu
GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN
Na naši šoli izvajamo štiri programe in sicer: Plovbni tehnik, je edini pomorski program v Sloveniji. Omogoča vodstveno zaposlitev na jadrnicah, jahtah in vseh vrstah ladij po vseh morjih sveta, ter nudi dober zaslužek. Elektrotehnik: izobražuje za poklice prihodnosti – v elektroniki, robotiki in avtomatiki Elektrikar: 3- letni deficitarni program, ki je usmerjen v pridobivanje praktičnega znanja. Gimnazijski program: omogoča pridobivati celostna, izkustvena in uporabna vseživljenjska znanja.
INTEGRALEDU, SVETOVALEC ŠT.1 ZA IZOBRAŽEVANJE V TUJINI
Skupina Integral je največja svetovalna agencija za izobraževanje v tujini s 26-letnimi izkušnjami na tem področju. Kar 17 pisarn se nahaja v Bolgariji, Romuniji, Albaniji, na Hrvaškem in v Srbiji, od jeseni 2017 pa smo prisotni tudi v Sloveniji! Agencija nudi izobraževalne rešitve, prilagojene individualnim potrebam in željam vsake stranke. Naš cilj je uresničitev želja vsake osebe, ki se želi izobraževati v tujini.
JEZIKOVNI CENTER NISTA – JEZIKOVNI TEČAJI IN ŠTUDIJ V TUJINI
Smo jezikovni center Nista iz Kopra, nudimo jezikovne tečaje vseh jezikov v Kopru ter posredujemo jezikovne tečaje in študij v tujini. "Naučite se jezika tam, kjer je doma"- je geslo, katerega se držimo na našem centru za jezikovne tečaje v tujini. Učenje tujih jezikov posredujemo le na najboljših, strokovno kvalitetnih in že preizkušenih šolah, ki delujejo pod okriljem mednarodnih jezikovnih organizacij. Tudi letos bo z nami naš partner iz Velike Britanije, jezikovna šola SELECT ENGLISH-Cambridge! Posredujemo študij v tujini. Nudimo informacije o določenih študijskih programih in univerzah. Vodimo vas skozi vse korake prijavnega procesa in vas informiramo o možnostih pridobitve športne in akademske štipendije. Ponujamo tudi šolanje v Veliki Britaniji na osnovnih in srednjih šolah, ki omogočajo vstop na najprestižnejše univerze v tujini
LTA JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI, SREDNJE ŠOLE V TUJINI, ŠTUDIJ V TUJINI
LTA nudi širok spekter IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV V TUJINI: TEČAJE TUJIH JEZIKOV (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina, ruščina, portugalščina, kitajščina in japonščina) za otroke, mladino, odrasle in poslovneže na mednarodnih jezikovnih šolah na 5 kontinentih, STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA za mladino, študente in odrasle, SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE na zasebnih in javnih institucijah v tujini, ter ŠTUDIJ na prestižnih univerzah v tujini.
MOSTE.VEČ KOT ŠOLA!
Predstavitev šole (programa, posebnosti …), izdelkov dijakov, promocijskega materiala (glasilo, izročki …), dejavnosti (šolske in obšolske), pogovori z dijaki in profesorji o delu in življenju na šoli, razstava izdelkov dijakov …
OPTIK IN STEKLAR – PERSPEKTIVNA IN ŽELENA POKLICA
Šolski center Rogaška Slatina je majhna šola z velikimi prednostmi. Izvajamo programe: gimnazija, tehnik optik, tehnik steklarstva in steklar – vajenec. Poklici s področja optike in steklarstva so perspektivni in med delodajalci iskani. Pouk bogatimo s številnimi dodatnimi dejavnostmi, od terenskega dela in projektnih dni do strokovnih ekskurzij. Dijakom ponujamo tudi številne obšolske dejavnosti in možnost bivanja v sodobno opremljenem dijaškem domu.
ROŠKA – SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA

Srednja ekonomska šola Ljubljana – Roška, je šola sodobnega podjetništva, kjer se dijaki izobražujejo v programu ekonomski tehnik. Med šolanjem pridobivajo sodobna teoretična in praktična podjetniška znanja in tako razvijajo svoj talent in potencial preko raziskovanja, prototipiranja, inoviranja in ideacije, kar jim ob podpori kreativnih učiteljev omogočajo tudi prostori opremljeni po naprednih podjetniških metodologijah.  

SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA LJUBLJANA
"Srednja frizerska šola je edina samostojna frizerska šola v Sloveniji, zato ponuja visoko kvaliteten program in ogromno priložnosti, da se dokažeš kot frizer, vizažist ali model na naših modnih revijah. Poleg frizerstva boš spoznal tudi manikiro, ličenje in lasuljarstvo. Poklic frizerja je ustvarjalen in razgiban, frizerski saloni pa vedno iščejo dobre frizerje. Obišči nas in se prepričaj, da je vse res "
SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA
"Dijaki SGGOŠ bodo v času šolanja deležni urejenega in stimulativnega okolja, ki razvija in krepi samostojnost, ustvarjalnost, natančnost, vztrajnost ter sposobnost presoje in odločanja pri izvajanju strokovnih nalog. Gradbeništvo: gradbeni tehnik, zidar, tesar, pečar, kamnosek, upravljalec gradbene mehanizacije, pomočnik pri tehnologiji gradnje Geodezija: geodetski tehnik Okoljevarstvo: okoljevarstveni tehnik. "
SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA LJUBLJANA
SMGŠ je edina šola v državi, ki izobražuje za medijske in grafične poklice v celoti. Izhajamo iz dolgoletne tradicije in sledimo najnovejšim smernicam v družbi. Dijakom ponujamo kvaliteten pouk na najsodobnejši opremi s področja grafike in medijev. Veliko dodatnih aktivnosti omogoča dijakom osebni razvoj na področju, ki so si ga sami izbrali. Veliko pozornosti pa namenjamo tudi vrednotam, za katere bi želeli, da jih dijaki ponesejo s seboj.
SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA
Srednja šola tehniških strok Šiška bo predstavila izobraževalne programe: tehnik mehatronike, elektrikar, računalnikar, elektrotehnik in tehnik računalništva ter področje solarne tehnike in inteligentnih inštalacij.
SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO LJUBLJANA

V šoli izobražujemo dijake v štirih različnih programih: farmacevtski tehnik,, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik. Vsi programi so bolj naravoslovno obarvani. Poklici, ki jih pridobijo naši dijaki, pomagajo ljudem do boljšega zdravja, počutja in urejenega videza

SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA
Osrednja šola za izobraževanje na likovnem področju.
SREDNJA TRGOVSKA IN ARANŽERSKA ŠOLA LJUBLJANA
Na STRŠ obstaja program aranžerski tehnik, trgovec in ekonomski tehnik (kot nadaljevanje smeri trgovec). Pri vseh poklicih gre v osnovi za trgovske veščine, vendar pri ekonomskem tehniku te gredo v smeri večjega obvladovanja ekonomskih veščin in kompetenc pri pospeševanju prodaje, pri aranžerskem tehniku pa se te veščine združijo z znanji likovnega jezika in veščinami vizualnega (dizajnerskega) pospeševanja prodaje.
SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA
HTMi je med 15 vodilnimi inštituti v svetu in 5 v evropi na področju turizma. Ponujamo tako dodiplomski kot podiplomski študij na področju hotelskega in turističnega managementa in kulinarike. Študij je zelo vpet v praktično usposabljanje in pvoezan z industrijo, kar prinaša izjemno prednost našim diplomantom pri vstopu na trg dela in razvoju kariere. Ponujamo tudi štipendije za slovenske študente.
STROKOVNI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA
"Smo srednja šola, ki pripravlja dijake na začetek dela pri delodajalcu in/ali na nadaljevanje izobraževanja. Nudimo enkratne in zanimive priložnosti za učenje, posebna prednost pa so partnerstva z obrtniki in različnimi podjetji. Poleg rednega izobraževanja izvajamo izobraževanje odraslih, v naš okvir pa sodi tudi avtošola za vse kategorije. Svoje znanje in delo usmerjamo v to, da dijakom omogočimo boljšo prihodnost. Izobraževalni programi: SSI (4 letni program): Logistični tehnik in Ustvarjalec modnih oblačil, PTI (program traja 3+2 leti): Logistični tehnik, Ustvarjalec modnih oblačil, Strojni tehnik, Avtoservisni tehnik, Tehnik mehatronike, SPI (3 letni program): Avtoserviser, Avtokaroserist, Mehatronik operater, Oblikovalec kovin – orodjar (šolski in vajeniški sistem), Klepar krovec, Izdelovalec oblačil, Papirničar (šolski in vajeniški sistem) NPI (2 letni oprogram): Pomočnik v tehnoloških procesih – modul; Ličar in Obdelovalec kovin ter Pomočnik konfekcionarja. Izobraževanje odraslih: Izvajamo vse šolske izobraževalne programe na enoti šole. Avtošola Ježica: Logistični tehnik, voznik, učitelj vožnje, učitelj predpisov, vodja avtošole, temeljna kvalifikacija – voznik. Medpodjetniški izobraževalni centr (MIC): Vzpostavlja sistem izobraževanja in usposabljanja glede na potrebe in zahteve gospodarstva. Organizira in izvaja programe praktičnega usposabljanja dijakov, študentov, brezposelnih, zaposlenih v gospodarstvu in vzpostavlja sodelovanje s podjetji. "
ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA
Prizadevamo si, da bi dijakinje in dijaki v dobrem vzdušju kar najbolje razvili vse svoje talente. Kvaliteten pouk in bogat program ekskurzij ter različnih interesnih dejavnosti od umetnosti do znanosti in športa to zagotavlja v največji meri. Gradimo na dobrih odnosih v razredih in dostopnosti profesorjev ter strokovnih sodelavcev, kar dijakom omogoča, da pridobijo relevantno znanje in potrebne življenjske veščine.
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE
Na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje izobražujemo na Srednji poklicni in strokovni šoli za poklice : aranžerski tehnik, hortikulturni tehnik SSI, hortikulturni tehnik PTI, vrtnar in cvetličar; na Višji strokovni šoli pa za poklica: inženir hortikulture in snovalec vizualnih komunikacij in trženja. Nudimo tudi vseživljenjsko Izobraževanje za odrasle udeležence in razne aktualne tečaje in delavnice. Smo najstarejša tovrstna šola v Sloveniji, imamo zanimivo lokacijo v središču države, usposobljene učitelje in predavatelje ter smo prepoznavni in cenjeni med delodajalci doma in v tujini.
ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE
ŠC PET je prepoznaven po izobraževalnih programih s področja telekomunikacij in ekonomije. Šolanje ponujamo na srednji šoli, višji strokovni šoli in izobraževanju odraslih. Vse bolj se uveljavljamo kot šola, ki posveča posebno skrb izobraževanju dijakov s statusom športnika. Vabimo vas, da odprete svoja okna v svet telekomunikacij in ekonomije ter postanete del naše uspešne zgodbe.
ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA

Gimnazija Antona Aškerca

Srednja lesarska šola

Srednja strojna in kemijska šola

TEKMOVANJE POPRI
POPRI je tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo med mladimi. Že več kot 10 let je POPRI tisti, ki mladim omogoča razvoj inovativnosti, ustvarjalnosti in podjetnosti. Osnovni namen projekta je prispevati k dvigu sposobnosti mladih za uresničevanje svojih zamisli, kar vključuje prepoznavanje priložnosti, ustvarjalnost, inovativnost, dajanje pobud in sprejemanje tveganj, vodenje, zapisovanje projektov, odločenost za doseganje ciljev, motivacijo, komuniciranje in timsko delo.
TOURISM COLLEGE BAD GLEICHENBERG
Naša zasnova »življenje in učenje skupaj v kampusu« spodbuja razvoj socialnih sposobnosti. Teme, ki so pomembne za prihodnost, kot je digitalizacija, podjetništvo, življenje ali ustvarjalno kuhanje, učimo v malih skupinah, s praktično usmerjenimi načini izobraževanja. Del kurikuluma so eg. hotel & event management, marketing, inovacijsko upravljanje, digitalni turizem in intenzivno usposabljanje glede hrane in pijače.
VEGOVA LJUBLJANA
Vegova Ljubljana, kot krajše imenujemo Elektrotehniško-računalniško strokovno šolo in gimnazijo Ljubljana, je uveljavljena 4-letna srednja šola, ki izobražuje v programih elektrotehnik, tehnik računalništva in tehniška gimnazija. S posredovanjem kakovostnega znanja in z razvijanjem veščin dijake pripravlja za nadaljevanje izobraževanja, vendar jih usposablja tudi za poklic in zaposlitev po končani srednji šoli. Ponaša se z dolgo tradicijo; letos obeležuje že 60. obletnico elektrotehniškega programa.
WALDORFSKA GIMNAZIJA
Waldorfska gimnazija je namenjena mladostnikom, ki si želijo, poleg pridobivanja splošnega akademskega znanja, razviti svoje sposobnosti tudi na področju umetnosti, praktičnega oblikovanja ter dramske dejavnosti, v šolah v naravi, na ekskurzijah in drugih dejavnosti šole. Waldorfska gimnazija mlademu človeku pomaga razviti ustvarjalnost in prožnost v mišljenju, kultivirati občutenja in izrazne sposobnosti ter krepiti voljo, s katero bo sposoben aktivno posegati v svet.