Programi Evropskega socialnega sklada

Programi Evropskega socialnega sklada za mlade in štipendije

 

Petek, 25. januar 2019

 

9.30–10.15

Delavnica in predstavitev poklica natakar – bartist

Jutro se začne z najboljšo kavo: osnove latte arta

Arabus storitve, d.o.o., Topespresso

 

10:15 – 10.30

Predstavitev programa

Po kreativni poti do znanja s primeri dobrih praks: predstavitev projekta »Skrb za zdravje in dobro počutje eksotičnih živali v sožitju s človekom« (Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

10.30–10.45

Predstavitev programa

Študentski inovativni projekti za družbeno korist: predstavitev projekta Celostna grafična podoba (Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

10.45–11.15

Predstavitev štipendije

Ad futura za mednarodno mobilnost: Vdri v sef in si prisluži nagrado!

(projekt Gimnazije Želimlje)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

11.15–11.35

Predstavitev e-storitev

Storitve digitalne Slovenije

Ministrstvo za javno upravo RS

 

11.35–12.00

Predstavitev

Iskanje poklicev s pomočjo družbenih medijev

Zavod RS za zaposlovanje

 

12.00–12.15

Predstavitev kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Predstavitev poklica: strokovnjak s področja materialov in metalurgije

(Impol, d. o. o., Slovenska Bistrica)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

12.15–12.30

Predstavitev kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Predstavitev poklica: magister inženir elektrotehnike

(BSH Hišni aparati, d. o. o., Nazarje)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

12.30–12.45

Predstavitev programa

Povezave sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela: spodbujanje praktičnega usposabljanja z delom (s poudarkom na vajeništvu)

(Šolski center Škofja loka in podjetje Polycom, d. o. o.)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

12.45–13.00

Pogovor s štipendistom/-ko

Ad futura za mednarodno mobilnost: Izmenjaj izkušnje in postani mobilen tudi ti!

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

13.00 – 14.00     Odmor

 

14.00–14.45

Delavnica in predstavitev poklica natakar – bartist

Kako pripraviti najboljšo kavo: osnove latte arta

Arabus storitve, d.o.o., Topespresso

 

14.45–15.15

Predstavitev

Iskanje zaposlitve – poklici prihodnosti

Zavod RS za zaposlovanje

 

15.15–15.30

Predstavitev programa

Po kreativni poti do znanja s primeri dobrih praks: predstavitev projekta »Oblikovanje kompetenčnega modela za delovna mesta v podjetju DHL Global Forwarding, d.o.o.« (Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

15.30–15.45

Predstavitev kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Predstavitev poklica: programer v telekomunikacijskem podjetju

(Aviat, d.o.o.)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

15.45–16.00

Predstavitev kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Predstavitev poklica: IT/E-poslovanje/Digitalne storitve in povezljivi aparati

(Gorenje, d. d.)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

16.00–16.15

Pogovor s štipendistom/-ko

Ad futura za mednarodno mobilnost: Izmenjaj izkušnje in postani mobilen tudi ti!

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

16.15 – 16.30

Predstavitev programa

Študentski inovativni projekti za družbeno korist: predstavitev projekta Zdrava drža otrok (Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

16.30 – 16.45

Predstavitev programa

Po kreativni poti do znanja s primeri dobrih praks: predstavitev projekta »Klik do slik« (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

16.45 – 17.00

Pogovor s štipendistom/-ko

Ad futura za mednarodno mobilnost: Izmenjaj izkušnje in postani mobilen tudi ti! Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

Sobota, 26. januar 2019

 

9.30 – 10.15

Delavnica in predstavitev poklica natakar – bartist

Jutro se začne z najboljšo kavo: osnove latte arta

Arabus storitve, d.o.o., Topespresso

 

10.15 – 10.30

Pogovor s štipendistom/-ko

Ad futura za mednarodno mobilnost: Izmenjaj izkušnje in postani mobilen tudi ti! Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

10.30 – 10.45

Predstavitev programa

Po kreativni poti do znanja s primeri dobrih praks: predstavitev projekta »Razvoj in produkcija kreativnega okolja za namene vizualnega komuniciranja pomena zdrave prehrane« (Visoka šola za storitve v Ljubljani)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

10.45 – 11.00

Predstavitev programa

Študentski inovativni projekti za družbeno korist: predstavitev projekta Platnarstvo, nogavičarstvo in modrotiskarstvo na tržiškem v sodobni preobleki

(Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

11.00 – 11.30

Predstavitev štipendije

Ad futura za mednarodno mobilnost: Vdri v sef in si prisluži nagrado! (projekt Gimnazije Nova Gorica)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

11.30 – 11.45

Predstavitev kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Predstavitev poklica: elektrotehnik – elektronik

(Odelo Slovenija, d. o. o.)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

11.45–12.00

Predstavitev kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Predstavitev poklica: področje tehnologije – razvojni tehnolog, optimizacija proiz-vodnih procesov in vpeljava vitkih metod

(Elvez, d.o.o.)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

12.00 – 12.15

Predstavitev programa

Po kreativni poti do znanja s primeri dobrih praks: predstavitev projekta »Model za načrtovanje in spremljanje učinkovitosti investicij v drago medicinsko opremo« (Visoka šola za računovodstvo in finance Ljubljana)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

12.15– 12.30

Predstavitev

Samopromocija

Zavod RS za zaposlovanje

 

12.30 – 12.45

Predstavitev programa

Povezave sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela: predstavitev dobre prakse vajeništva v podjetju

(Admiral, d. o. o.)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

12.45 – 13.00

Pogovor s štipendistom/-ko

Ad futura za mednarodno mobilnost: Izmenjaj izkušnje in postani mobilen tudi ti! Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

13.00 – 14.00     Odmor

 

14.00–14.45

Delavnica in predstavitev poklica natakar – bartist

Kako pripraviti najboljšo kavo: osnove latte arta

Arabus storitve, d.o.o., Topespresso

 

14.45 – 15.00

Pogovor s štipendistom/-ko

Ad futura za mednarodno mobilnost: Izmenjaj izkušnje in postani mobilen tudi ti! Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

15.00 – 15.15

Predstavitev programa

Študentski inovativni projekti za družbeno korist: predstavitev projekta Zeleni tekstil

(Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

15.15 – 15.30

Predstavitev programa

Po kreativni poti do znanja s primeri dobrih praks: predstavitev projekta »Novo življenje starega kompleta« (Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

15.30 – 15.45

Pogovor s štipendistom/-ko

Ad futura za mednarodno mobilnost: Izmenjaj izkušnje in postani mobilen tudi ti! Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

 

15.45 – 16.00

Predstavitev kompetenčnih centrov za razvoj kadrov

Predstavitev poklica: varnostni tehnik, operater nadzornega cenztra, inženir elektrotehnik  – smer telekomunikacije (Varnost Vič, d. d.)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije