Izobraževalni program – petek

Izobraževalni program – petek (25. 1. 2019)

zadnja osvežitev programa: 21. januar 2019 (organizator si pridržuje pravico do spremembe programa)

 

MALA PREDAVALNICA

Predavalnica se nahaja v Avli desno od vhoda. Petkov program v MALI predavalnici pripravlja: 

9.10  ̶  9.55

»GIBANJE ZA BOLJŠE POMNJENJE«

Pripravlja: UP Fakulteta za vede o zdravju

Predava: doc. dr. Matej Plevnik

Strokovnjaki že dolgo ugotavljajo pomen gibanja za skladen razvoj posameznika. Novejše znanstvene raziskave pa potrjujejo, da ima redna telesna aktivnost in vadba še poseben doprinos k izboljševanju naših miselnih sposobnosti. Gibanje izboljša prekrvavitev možganov, izboljša izločanje nevrotransmiterjev, sinapse v možganih se hitreje obnavljajo. Gibanje ima tako pomemben doprinos k koncentraciji, pozornosti, zaznavanju, zaradi česar lažje premagujemo miselne izzive.

 

10.00   ̶  11.00

MANAGER SVOJEGA DENARJA IN ČASA

Pripravlja: UP Fakulteta za management

Predava: Matevž Malej, predavatelj

Večna uganka: kako učinkovito upravljati z denarjem in časom, da imamo obojega dovolj. Preizkusite! Ste za akcijo? Vživite se v vloge in testirajte različne strategije, kako ustvariti prihodek, odgovorno voditi stroške in upravljati s časom. Spoznajte osnove finančne pismenosti in ugotovite, kako učinkovito porabljate svoj čas.

 

11.05  ̶   11.50

SOCIALNA PEDAGOGIKA NA PRIMORSKEM | S SRCEM, GLAVO IN ROKAMI

Pripravlja: UP Pedagoška fakulteta

Predavajo: Visokošolski učitelji in sodelavci ter študentje UP PEF

Magistrski študijski program Socialna pedagogika je nov študijski program na Primorskem, ki se že tretje leto uspešno uveljavlja na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in njenem okolju. Slogan »S srcem, glavo in rokami« je izpeljan iz koncepta doživljajske pedagogike, katere moto je naslov tokratne delavnice. Visokošolske učitelje in sodelavce socialne pedagogike poleg akademskih dosežkov odlikuje večletno strokovno delo v različnih institucijah, kjer se ti kadri lahko zaposlujejo. Študij je naravnan tako znanstveno-raziskovalno kot strokovno-praktično, na programu gostuje tudi veliko profesorjev in študentov iz Nemčije, Finske, Avstrije, Srbije in Hrvaške. Študentje v sproščeni klimi in v okviru odnosno naravnanega študija dobijo temeljna znanja za delo na različnih strokovnih področjih; s pomočjo projektnega dela, sodelovanja na mednarodni poletni šoli, prostovoljstva in prakse pa pridobijo številne izkušnje, ki bodo predstavljene na tokratni delavnici.

 

11.55  ̶   12.55

INTERAKTIVNO PREDAVANJE: KAKO POISKATI SEBI PRIMERNO SLUŽBO PRIHODNOSTI?

Pripravlja: UP Fakulteta za management in UP Fakulteta za vede o zdravju

Pripravljata: Izr. prof. dr. Klemen Širok

Kakšna sploh je služba prihodnosti? Boste po končanem študiju znali odpreti prava vrata, da bo vaša služba res služba prihodnosti, vam pisana na kožo, in ne zgolj izhod v sili oziroma cona udobja. Na predavanju z zelo aktualno tematiko boste izvedeli, kakšne so službe prihodnosti in kako sploh iskati prvo zaposlitev. Predvsem se morate zavedati, da je pri iskanju prve zaposlitve odločilno to, da poznate sami sebe. Z različnimi vajami boste identificirali svoje vrednote, interese, sposobnosti … in poskušali ugotoviti, katera služba prihodnosti bo prava za vas.

 

13.00   ̶  14.00

TURIZEM MED ZVEZDAMI

Pripravlja: UP Fakulteta za turistične študije- Turistica

Predava: Iztok Bončina

Si želiš nekoč obiskati hotel na Luni, se udeležiti trekinga na Marsu ali le občudovati Rimsko cesto iz zemljine orbite? Nič nemogočega. Kakšne možnosti boš imel(a) v naslednjih desetletjih, lahko ugotoviš, če se udeležiš predavanja o vesoljskem turizmu. Predavatelj Iztok Bončina se sprašuje in odkriva prav takšna in podobna vprašanja. Predstavil bo verjetne, pa tudi nekoliko neverjetne oblike bodočega turizma v vesolju. Za začetek – le v našem Osončju!

 

14.05   ̶   14.55

INTERAKTIVNA DELAVNICA: PRIPRAVE NA RAZGOVOR PRI DELODAJALCU

Pripravlja: UP Fakulteta za management in UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije

Predava: Doc. dr. Ana Arzenšek

Na interaktivnem predavanju bodo udeleženci izvedeli, kako se pripraviti na razgovor pri delodajalcu.  Katere tipične napake delajo kandidati za zaposlitev in na kakšen način si lahko z dobro pripravo na razgovor povečajo možnosti za zaposlitev?

Na kaj je potrebno paziti na samem razgovoru za zaposlitev? Udeleženci bodo lahko preverili, kako bi se sami odzvali v kočljivih situacijah med intervjujem.

 

15.00   ̶  16.00

Z NEBESEDNO KOMUNIKACIJO DO USPEŠNEGA NASTOPA IN PRISTOPA

Pripravlja: UP Pedagoška fakulteta

Predava: Ksenija Benedetti, nekdanja šefinja protokola v RS in visokošolska predavateljica

Ksenija Benedetti, visokošolska predavateljica na študijskem programu Izobraževanje odraslih in razvoj kariere, ki ga izvaja Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem,  bo predstavila nebesedno komunikacijo, ki ima velik vpliv na uspeh, in sicer tako na študijskem, poslovnem kot osebnem področju. Obravnavana tema predstavlja nebesedno izražanje, govorico telesa, ki lahko poudari besedno komunikacijo ali pa izda njeno neresničnost. Ljudje namreč oddajamo veliko nebesednih znamenj, ne da bi se tega zavedali. Na primer – samo z obrvmi lahko pošljemo kar več kot 100 znamenj!

Takšna komunikacija učinkuje takoj in hitreje kot besedna ter je veliko močnejša. Dokler je skladna z besedno, je prepričljiva. Zato se jo splača pri sebi obrusiti, pri drugih pa naučiti razumeti.

 

16.05  ̶   17.00

JEZIKOVNA FORENZIKA

Pripravlja: UP Fakulteta za humanistične študije

Predava: Doc. dr. Ana Zwitter Vitez

V zadnjih letih so se zgodile številne afere, povezane s  plagiatorstvom, anonimnimi grožnjami in žaljivim govorom na družbenih omrežjih.

Kako odkrivamo avtorjeve sledi v besedilu? Kako zanesljivi so rezultati? Kakšne so odgovornosti raziskovalcev?

Pogovarjali se bomo o metodah, potencialih in omejitvah raziskav, pri katerih je treba združiti metode s področja jezikoslovja, računalništva in kriminalističnih preiskav.

 

17.00  ̶   17.30

PRVI SLOVENSKI UNIVERZITETNI PROGRAM FIZIOTERAPIJA

Pripravlja: UP Fakulteta za vede o zdravju

Predava: Doc. dr. Dorjana Zerbo Šporin, predstojnica Katedre za kineziologijo in fizioterapijo.

Doc. dr. Dorjana Zerbo Šporin, predstojnica Katedre za kineziologijo in fizioterapijo na Fakulteti za vede o zdravju, ki za novo študijsko leto 2019/2020 razpisuje prvi slovenski univerzitetni program Fizioterapija, bo predstavila možnosti za vpis, študij in kompetence, ki jih študentje lahko pridobijo po zaključeni diplomi.

 

VELIKA PREDAVALNICA

Predavalnica se nahaja v Avli levo od vhoda. Petkov program v VELIKI predavalnici pripravlja: 

9.00  ̶  10.30

NE VEŠ, KAJ BI ŠEL ŠTUDIRAT? PRIDI K NAM NA INDIVIDUALNO SVETOVANJE!

Pripravljajo: Karierni svetovalci Kariernih centrov Univerze v Ljubljani

Karierni svetovalci Kariernih centrov Univerze v Ljubljani vam bodo na voljo za individualno svetovanje za boljše in lažje odločanje glede izbire študija. Vsi, ki potrebujete »drugo mnenje« pred odločitvijo, kje in kaj boste študirali, lahko pridete na brezplačno svetovanje – prijave bodo potekale na kraju dogodka.

 

10.30  ̶   11.15

KAKO SE IZOGNITI NAPAKAM PRI VPISU

Predavata: Tanja Žužek, Visokošolska prijavno informacijska služba Univerze v Ljubljani; mag. Katarina Čepon, Državni center za storitve zaupanja SI-TRUST, Ministrstvo za javno upravo

»Imam dovolj točk! … Sprejet bom! …. O ne! … Narobe sem oddal prijavo.« Vsako leto je kar nekaj takih primerov, ko zaradi nepravilne oddaje vpisnega obrazca posamezniki niso sprejeti na izbrani študijski program. Spoznajte vpisni postopek in se izognite težavam pri vpisu.

 

11.30  ̶  12.15

RAZMIŠLJAJ USTVARJALNO – SAMOZAVESTNO IZBERI ŠTUDIJ

Predava: Lidija Baloh, Karierni center Ekonomske fakultete

Iz lastne izkušnje vemo, da je kvaliteta našega življenja boljša, če znamo razmišljati ustvarjalno ter znamo na konkreten življenjski izziv pogledati širše in neobremenjeno. Ali na takšen način razmišljate tudi, ko se odločate za svoj bodoči študij in kariero? Vabljeni na delavnico, na kateri vam bomo pomagali pri razvijanju spretnosti razmišljanja, ki vam bo v pomoč pri reševanju osebnih in družbenih situacij ter vsakdanjem šolskem delu.

 

12.30  ̶   13.45

OKROGLA MIZA: BO POKLIC, O KATEREM RAZMIŠLJAŠ, IZGINIL?

Na okrogli mizi sodelujejo predstavniki poklicev: učitelj, rudar, gradbenik, pravnik, kmet

Okroglo mizo povezuje: Barbara Baraga, Alumni UL in Karierni centri UL

Veš brez katerih poklicev včasih ni šlo? A bi danes brez njih lahko? Jih bo nova tehnologija nadomestila? Pridi in spoznaj tradicionalne poklice, ki so še danes nepogrešljivi!

 

14.00  ̶   14.45

LAHKO ZA ŠTUDIJ DOBIM ŠTIPENDIJO?

Sodelujejo: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad; Center za socialno delo; Univerzitetna služba za mednarodno sodelovanje UL

Predstavniki različnih služb in organizacij bodo predstavili štipendije, ki so na voljo študentkam in študentom, ki študirajo v Sloveniji.

 

15.00  ̶    16.00

OKROGLA MIZA: KAKO DO LAŽJE ODLOČITVE ZA ŠTUDIJ?

Iskali bomo odgovore na vprašanja kot so: Imam premalo točk za vpis na želeni študij, kaj sedaj?

Kako naj se odločim kaj študirat? Kaj če se ne bom prav odločil? Starši pričakujejo eno, želim si drugo. Nisem sprejet na izbrano fakulteto. Vpisal sem se na program, ki mi ni všeč.

 

16.15  ̶   17.15

KO SI POSTAVIM CILJE, JE TUDI ODLOČITEV LAŽJA

Delavnico pripravlja:: Maja Dizdarević, Karierni centri UL

Na delavnici si bomo skozi uveljavljeno tehniko uspešnega coachinga postavili cilje in identificirali načine za dosego le teh. Udeležencem delavnice bomo v podporo tudi tekom uresničevanja zastavljenih ciljev, ki bodo sledili v naslednjih mesecih.

 

17.15  ̶   18.00

NE VEŠ, KAJ BI ŠEL ŠTUDIRAT? PRIDI K NAM NA INDIVIDUALNO SVETOVANJE!

Pripravljajo: Karierni svetovalci Kariernih centrov Univerze v Ljubljani

Karierni svetovalci Kariernih centrov Univerze v Ljubljani vam bodo na voljo za individualno svetovanje za boljše in lažje odločanje glede izbire študija. Vsi, ki potrebujete »drugo mnenje« pred odločitvijo, kje in kaj boste študirali, lahko pridete na brezplačno svetovanje – prijave bodo potekale na kraju dogodka.

PREDAVALNICA V DVORANI C

9.40 – 10.40

VEČ KOT 2.700 MOŽNOSTI, DA NAJDEŠ SVOJ TOP ŠTUDENTSKI JOB

Pripravlja: E-ŠTUDENTSKI SERVIS

Predava: Maruša Goršak, karierna svetovalka na e-Študentskem Servisu

V sklopu predavanja bomo govorili o pomenu pridobivanja izkušenj in razvoja veščin/kompetenc skozi različne aktivnosti, tudi preko študentskega dela (projekt “imamizkušnje” – filmček). Študentsko delo bomo predstavili kot priložnost, da mladi bolje spoznajo sebe (interese – kaj me veseli, spodobnosti – v čem sem dober/a) ter spoznavajo svet dela (različni poklici, delovna mesta, poslovni bonton), ob tem pa gradijo tudi svojo socialno mrežo. Na konkretnih primerih bomo pogledali na študentsko delo z različnih vidikov – kot način za pridobivanje delovnih izkušenj, ki bodo pripomogle k zaposljivosti posameznika (strokovna študentska dela) ter kot vir hitrega in dobrega zaslužka (najbolje plačana dela), dotaknili pa se bomo tudi pojma skriti in odkriti trg dela.

 

11.00 – 11.45

KAKO IZPOLNITI PRIJAVO, DA BOM SPREJET NA ŽELEN ŠTUDIJSKI PROGRAM?

Pripravlja: Univerza v Mariboru

Predava: mag. Dejan Senekovič, vodja Visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Mariboru

Na krajšem predavanju boste dobili najpomembnejše informacije o poteku in pomembnih datumih prijavno-sprejemnega postopka, ki jih kandidat mora poznati. Poudarek bo na praktični obrazložitvi izpolnjevanja in pošiljanja elektronske prijave za vpis. Namen je, da se kandidatom pomaga priti na želen študijski program.

 

11.45 –  12.30

ŠTIRJE KRATKI NASVETI ZA POMOČ PRI IZBIRI ŠTUDIJA

Pripravlja: Karierni center Univerze v Mariboru

Predavata: Dr. Martina Horvat in Vera Bračič

Pri odločanju za nadaljnji študij vam lahko pomagamo s predstavitvijo štirih ključnih aktivnosti, ki jih je dobro narediti, preden sprejmete odločitev o nadaljnjem študiju. Te smo razdelili v: 1. Spoznavanje sebe, 2. Raziskovanje možnosti, 3. Postavljanje ciljev, 4. Akcija.  Skozi predavanje vam bomo prikazali, kaj lahko pri posamezni aktivnosti storite, da bo vaša odločitev lažja in prava.

 

12.40 –  14.00

“KAM NAJ SE VPIŠEM, DA BOM IZKORISTIL SVOJ POTENCIAL?”

Predstavlja: Andreja Glavač, Brend7 d. o. o.

Predava: Andreja Glavač, certificirana trenerka za Persolog vedenjski profil

Kakšne so tvoje želje? Česa te je strah? Kaj te motivira? Kakšni so tvoji cilji? Kakšno delovno mesto ti ustreza glede na vedenjski profil? Spoznaj svoje prednosti, slabosti in potencial ter preko tega odkrij, katera šola, študij oz. poklic je primeren zate. Po brezplačnem predavanju vam bo omogočeno tudi testiranje po posebni sejemski ceni.

 

14.10 –  15.10

STUDY IN HUNGARY-OPPORTUNITIES AND BENEFITS

Pripravlja: Study in Hungary

Predavajo: Ms. Gabriella Mészáros, Internationalisation Officer, Tempus Public Foundation, Mr. László Hahn, Coordinator of Stipendium Hungaricum, Kaposvár University,Ms. Muriel Wagner, Marketing and Communication Officer, Andrássy University Budapest

Na predstavitvi boste spoznali  priložnosti in koristi študija na Madžarskem. Spoznali boste možnostih za polni študij in za kratkoročni študij ter pridobili informacije o razpoložljivih štipendijskih programih. Univerzi  Kaposvár in Andrássy University Budapest bosta predstavili svoje študijske programe za angleški in nemški jezik.

 

15.20 –  16.20

KAKO ZGRADITI SVOJO OSEBNO ZNAMKO

Pripravlja: GEA College – Fakulteta za podjetništvo

Predava: Barbara Podlogar

Vsak od nas je svojevrstna blagovna znamka – čeprav o tem ne govorimo veliko in ne prav pogosto je to še kako res. Skozi svoje vedenje, telesno govorico, izražanje prepričanj, govor, obleko, pa tudi ciljne naravnanosti drugim v okolici sporočamo kdo smo in kaj si želimo ter jih hkrati skušamo prepričati, da nas pri naši ideji podprejo. Pa nam to vedno uspe? Žal to velikokrat počnemo premalo preudarno, smo pri tem neuspešni in se ne zavedamo kak vpliv imamo na druge in njihovo mnenje. To je lahko tudi posledica tega, da morda ne vemo povsem kdo smo, kaj si v resnici zares želimo in kaj so naše glavne prednosti…. Ne skrbite, nič ni izgubljeno, vsega tega se lahko naučimo, se izpopolnimo.
Na interaktivni delavnico se bomo naučili kako najprej prepričati sebe, da boste lahko prepričali tudi druge. Osvojili bomo vrsto korakov ter metod, da boste znali suvereno zastopali sebe in svoje cilje. Naučili se bomo biti bolj prepričljivi.

 

16.30 –  17.00

ŽELIŠ POSTATI POLICIST? PRIDRUŽI SE NAM!

Pripravlja: Ministrstvo za notranje zadeve – Policija

Predavata: Suzana Rudež, Služba generalnega direktorja policije; Matjaž Tomšič, Uprava za policijske specialnosti

Želiš postati policist/-ka? Pridi, svetovali ti bomo, kako lahko postaneš del naše “modre družine”, katere pogoje moraš izpolnjevati, kako poteka izobraževanje na Višji policijski šoli in kakšne so tvoje karierne možnosti. Morda po uspešno zaključenem šolanju in z nekaj izkušnjami postaneš prometni policist, policist konjenik, kriminalist ali pa se pridružiš specialni enoti. Možnosti je veliko!