Uspešno zaključena 11. Informativa

Izbran naj razstavljavec 11. Informative
januar 27, 2019
Najavljamo 12. Informativo
september 1, 2019

Uspešno zaključena 11. Informativa

V soboto, 26. januarja, je na Gospodarskem razstavišču po dvodnevnem dogajanju zaprla vrata že 11. Informativa, slovenski sejem izobraževanja in poklicev, ki vsako leto mladim predstavi široko ponudbo izobraževalnih možnosti, na voljo v Sloveniji in tujini.

Organizatorji smo nadvse navdušeni nad izjemnim odzivom na 11. Informativo. V letošnjm letu jo je obiskalo več kot 25.000 obiskovalcev, med njimi kar 2.000 otrok v okviru vodenih ogledov, ki so si lahko ogledali ponudbo več kot 250 izobraževalnih programov, 18 predstavništev iz tujine in kar 13 zaposlovalcev v okviru Moje prve zaposlitve.

Vseslovenski predinformativni dan za dijake, učence in študente

Natanko tri tedne pred uradnimi informativnimi dnevi, ki bodo po vsej Sloveniji potekali 15. in 16. februarja, so mladi na 11. Informativi izobraževalne programe lahko spoznavali na enem mestu. Hkrati so lahko pridobili tudi različne, s poklici in izobraževanjem povezane, informacije. Informativa, ki jo poimenujemo tudi vseslovenski predinformativni dan je učencem, dijakom in študentom dala možnost, da so spoznali, katere šole oz. fakultete jim ponujajo katere programe, in se tako lažje odločijo, katero izmed njih bodo obiskali na informativni dan ter kam bodo nato oddali prijavnico za vpis. In tudi v letošnjem letu je bilo tako.

Tujina

Vsako leto se na Informativi poleg slovenskih, predstavljalo tudi številna tuja predstavništva – fakultete in srednje šole. V letošnjem letu se je predstavilo kar 20 tujih in nekaj s tujino povezanih organizacij iz Hrvaške, Madžarske, Avstrije, v okviru programa je potekala tudi predstavitev izobraževanja v ZDA in Francoski inštitut.

Program

V letošnjem letu so v treh predavalnicah potekale številne predstavitve programov, vpisov in koristne informacije o poklicih. V Veliki predavalnici je predstavitve izvajala Univerza v Ljubljani, ki je mladim ponujala individualna svetovanja, odgovorila na to, kako se izogniti napakam pri vpisu, kako se lažje odločiti za vpis ipd. Malo predavalnico pa je z nasveti in informacijamo tokrat napolnila Univerza na Primorskem, kjer so obiskovalci našli veliko koristnih informacij o tem, kako lahko gibanje vpliva na pomnjenje, kako uspešno nastopiti na razgovoru za službo, kako učinkovito upravljati z denarjem in časom, da imamo obojega dovolj, kako poiskati sebi primerno službo prihodnosti, kako obrusiti nebesedno komunikacijo in kako jo razumeti pri drugih, ali bo moč misli nova oblika komunikacije s svetom in ali bo v naslednjih desetletjih možen vesoljski turizem, kako sta povezana jezik in forenzika, in še in še. V Odprti predavalnici pa so potekale predstavitve poklica Policista, certificirana trenerka za vedenjski profil Andreja Glavač je prikazala, kako lahko preko svojega potenciala izberemo najbolj primeren študij in še in še …

Evropski socialni sklad

Za zamuditi pa niso niti predstavitve E-Študentskega servisa, kjer boste spoznali pomen pridobivanja izkušenj in kompetenc preko študentskega dela, predstavniki Univerze v Mariboru vam bodo nudili informacije o pomembnih datumih prijavno-sprejemnega postopka, ki jih kandidat mora poznati, z Andrejo Glavač, certificirano trenerko za vedenjski profil, boste preko svojega potenciala izbirali najbolj primeren študij, zopet pa se bo predstavil Evropski Socialni Sklad, v okviru katerega se bo predstavilo šest institucij (Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo RS za javno upravo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Center RS za poklicno izobraževanje). Kaj vse so pripravljali, si lahko preberete tukaj.

Moja prva zaposlitev

Že drugič je v okviru Informative potekal projekt zaposlovanja mladih Moja prva zaposlitev. Mladi so na skupnem razstavnem prostoru v dvorani Kupola (A2) lahko stopili v neposreden stik z delodajalci, ki nudijo več kot 100 zaposlitev, štipendije, praktična usposabljanja, projektno in študentsko delo ter prvo zaposlitev. Zaposlitve bodo ponujali: IN2, Koper, Gostol – Gopan, Nova Gorica, Medis, Iskraemeco, Zavod, LTH Castings, S&T Slovenija, Hofer trgovina. V okviru Informative so kadre iskali še Slovenska vojska, Slovenska Policija, Belimed, d. o. o., Gen-i, trgovanje in prodaja električne energije, Agencija M servis ter avstrijsko podjetje Dynatrace.

Podarili 150 računalnikov

Organizator je v okviru Informative skupaj z društvom Duh časa podaril 150 računalniških kompletov šolajočim, ki si računalnika sicer ne morejo privoščiti.

Najrazstavljavec

V okviru izbora naj razstavljavec Informative 2019 je častni naziv prejela že drugo leto Univerza v Ljubljani, ki v začasno last, do prihodnjega izbora, prejme tudi malo sovico Ivo. Finalista vizboru sta bila še Alma Mater Europea in Univerza v Mariboru.

Informativa v 2020

Informativa bo ponovno potekala v začetku leta, natančneje 24. in 25. januarja 2020 na Gospodarskem razstavišču. Ponudila bo ogromno, z izobraževanjem in zaposlovanjem, povezanih vsebin in okrepljeno ponudbo iz tujine.