List of exhibitors

The list is refreshed daily. Last update: January 10, 2019.

 

SREDNJE ŠOLE, ŠOLSKI CENTRI, DIJAŠKI DOMOVI

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA
EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
GIMNAZIJA NOVA GORICA
GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN
INTEGRALEDU, SVETOVALEC ŠT.1 ZA IZOBRAŽEVANJE V TUJINI tujina
JEZIKOVNI CENTER NISTA – JEZIKOVNI TEČAJI IN ŠTUDIJ V TUJINI tujina
LTA JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI, SREDNJE ŠOLE V TUJINI, ŠTUDIJ V TUJINI tujina
MOSTE.VEČ KOT ŠOLA!
OPTIK IN STEKLAR – PERSPEKTIVNA IN ŽELENA POKLICA
ROŠKA – SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
SREDNJA FRIZERSKA ŠOLA LJUBLJANA
SREDNJA GRADBENA, GEODETSKA IN OKOLJEVARSTVENA ŠOLA LJUBLJANA
SREDNJA MEDIJSKA IN GRAFIČNA ŠOLA LJUBLJANA
SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA
SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO LJUBLJANA
SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA
SREDNJA TRGOVSKA IN ARANŽERSKA ŠOLA LJUBLJANA
SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA LJUBLJANA
STROKOVNI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA
ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE
ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIAKCIJE
TEKMOVANJE POPRI
TOURISM COLLEGE BAD GLEICHENBERG tujina
VEGOVA LJUBLJANA
WALDORFSKA GIMNAZIJA

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA
FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE VEDE / ABITURA D.O.O. CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
GEA COLLEGE
INTEGRALEDU, SVETOVALEC ŠT.1 ZA IZOBRAŽEVANJE V TUJINI tujina
JEZIKOVNI CENTER NISTA – JEZIKOVNI TEČAJI IN ŠTUDIJ V TUJINI tujina
LTA JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI, SREDNJE ŠOLE V TUJINI, ŠTUDIJ V TUJINI tujina
ŠOLA ZA HORTIKULTURO IN VIZUALNE UMETNOSTI CELJE
TEKMOVANJE POPRI
TOURISM COLLEGE BAD GLEICHENBERG tujina
VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE IN VIŠJA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE
ACADEMIA
ŠČ PET LJUBLJANA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
ŠOLSKI CENTER KRANJ, VSŠ
ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ŠC SREČKA KOSOVELA SEŽANA
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA KOZMETIKO IN VELNES LJUBLJANA

VISOKE ŠOLE, FAKULTETE, UNIVERZE, ŠTUDENTSKI DOMOVI

AREMA – VISOKA ŠOLA ZA REGIONALNI MANAGEMENT
BUSINESS AND HOTEL MANAGEMENT SCHOOL SWITZERLAND (BHMS Switzerland) tujina
EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA/FAKULTETA ZA DRŽAVNE IN EVROPSKE ŠTUDIJE/FAKULTETA ZA SLOVENSKE IN MEDNARODNE ŠTUDIJE
FAKULTETA ZA DIZAJN, PRIDRUŽENA ČLANICA UNIVERZE NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA KOMERCIALNE IN POSLOVNE VEDE / ABITURA D.O.O. CELJE, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
FAKULTETA ZA PSIHOTERAPEVTSKO ZNANOST UNIVERZE SIGMUNDA FREUDA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPORABNE DRUŽBENE ŠTUDIJE
FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN
GEA COLLEGE
HTMi – HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT INSTITUT tujina
IAM – INŠTITUT IN AKADEMIJA ZA MULTIMEDIJE
INTEGRALEDU, SVETOVALEC ŠT.1 ZA IZOBRAŽEVANJE V TUJINI tujina
JEZIKOVNI CENTER NISTA – JEZIKOVNI TEČAJI IN ŠTUDIJ V TUJINI tujina
LTA JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI, SREDNJE ŠOLE V TUJINI, ŠTUDIJ V TUJINI tujina
MLC LJUBLJANA
ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA
TEKMOVANJE POPRI
UNIVERSITÄT KLAGENFURT tujina

UNIVERZA NA PRIMORSKEM

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO
UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, CENTER ZA OBŠTUDIJSKO DEJAVNOST
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ARHITEKTURO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA FARMACIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA UPRAVO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, KARIERNI CENTRI
UNIVERZA V LJUBLJANI, KNJIŽNIČNI SISTEM
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, TEOLOŠKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, UNIVERZITETNA SLUŽBA ZA 1. IN 2. STOPNJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO INFORMACIJSKA SLUŽBA

UNIVERZA V LJUBLJANI, ZDRAVSTVENA FAKULTETA

UNIVERZA V MARIBORU

UNIVERZA V MARIBORU, EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ENERGETIKO
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO, PROMETNO INŽENIRSTVO IN ARHITEKTURO
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA KMETIJSTVO IN BIOSISTEMSKE VEDE
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA LOGISTIKO
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA TURIZEM
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE
UNIVERZA V MARIBORU, FILOZOFSKA FAKULTETA
UNIVERZA V MARIBORU, KARIERNI CENTER UNIVERZE V MARIBORU
UNIVERZA V MARIBORU, MEDICINSKA FAKULTETA
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA
UNIVERZA V MARIBORU, PRAVNA FAKULTETA
UNIVERZA V MARIBORU, ŠTUDENTSKI DOMOVI

UNIVERZA V NOVEM MESTU

UNIVERZA V NOVI GORICI

UNIVERZA V NOVI GORICI, AKADEMIJA UMETNOSTI
UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA HUMANISTIKO
UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE
UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
UNIVERZA V NOVI GORICI, FAKULTETA ZA ZNANOSTI O OKOLJU
UNIVERZA V NOVI GORICI, KARIERNI CENTER UNG
UNIVERZA V NOVI GORICI, POSLOVNO-TEHNIŠKA FAKULTETA
UNIVERZA V NOVI GORICI, VISOKA ŠOLA ZA VINOGRADNIŠTVO IN VINARSTVO

VELEPOSLANIŠTVO REPUBLIKE AVSTRIJE-GOSPODARSKI ODDELEK tujina
FH KÄRNTEN — CARINTHIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES tujina
FH SALZBURG—UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES tujina
FH WIENER NEUSTADT—UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES tujina
KTS — KÄRNTNER TOURISMUSSCHULE – KOLLEG FÜR TOURISMUS tujina
NEW DESIGN UNIVERSITY, PRIVATUNIVERSITÄT GESMBH tujina
ÖHV-TRAINEE TOURISMUSKOLLEG tujina
TOURISM COLLEGE BAD GLEICHENBERG tujina
VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA tujina
VISOKA ŠOLA ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM BLED
VISOKA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE IN VIŠJA ŠOLA ZA RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA
VIST – VISOKA ŠOLA ZA STORITVE, ODDELEK ZA FOTOGRAFIJO
VIST – VISOKA ŠOLA ZA STORITVE, ODDELEK ZA KOZMETIKO
ZSEM ZAGREB SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT tujina

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, DODATNO IZOBRAŽEVANJE

AUR – AKADEMIJA ZA USTVARJALNO RAČUNALNIŠTVO
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA
ČAS – ZASEBNA ŠOLA ZA VARNOSTNO IZOBRAŽEVANJE
EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA
INSTITUTO CERVANTES, ŠPANSKI KULTURNI CENTER tujina
INTEGRALEDU, SVETOVALEC ŠT.1 ZA IZOBRAŽEVANJE V TUJINI tujina
IZUM – INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI, MARIBOR
JEZIKOVNI CENTER NISTA – JEZIKOVNI TEČAJI IN ŠTUDIJ V TUJINI tujina
LTA JEZIKOVNI TEČAJI V TUJINI, SREDNJE ŠOLE V TUJINI, ŠTUDIJ V TUJINI tujina
SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA
ZDRUŽENJE IZVAJALCEV ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI

STROKOVNO, INTERESNO ZDRUŽENJE

ALPE ADRIA GREEN, MEDNARODNO DRUŠTVO ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVE tujina
CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
SLOVENSKA PAPIRNA INDUSTRIJA
TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE

ŠTIPENDIRANJE, ZAPOSLOVANJE

AGENCIJA M SERVIS
BUSINESS AND HOTEL MANAGEMENT SCHOOL SWITZERLAND (BHMS Switzerland) tujina
DYNATRACE Moja prva zaposlitev
EDUCATION USA, JAVNI, ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD RS tujina

ENOTNE REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME – KADROVSKE ŠTIPENDIJE

PORA, RAZVOJNA AGENCIJA GORNJA RADGONA
POSOŠKI RAZVOJNI CENTER
RASR, RAZVOJNA AGENCIJA SAVINJSKE REGIJE d.o.o.
RAZVOJNI CENTER NOVO MESTO d.o.o.
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA GORENJSKE, BSC, d.o.o., KRANJ
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA POSAVJE
REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZASAVJE
REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER
RRA KOROŠKA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZA KOROŠKO REGIJO d.o.o.
RRA ZELENI KRAS D.O.O.
ZAVOD MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA
GOSTOL – GOPAN, D.O.O. NOVA GORICA Moja prva zaposlitev
HOFER TRGOVINA D.O.O. Moja prva zaposlitev
IN2 D.O.O. KOPER Moja prva zaposlitev
ISKRAEMECO, D.D. Moja prva zaposlitev
JEZIKOVNI CENTER NISTA – JEZIKOVNI TEČAJI IN ŠTUDIJ V TUJINI tujina
LTH CASTINGS D.O.O. Moja prva zaposlitev
MEDIS, FARMACEVTSKA DRUŽBA, D.O.O. Moja prva zaposlitev
PROFIDTP D.O.O. – STROKOVNA REVIJA IRT3000
S&T SLOVENIJA Moja prva zaposlitev
SLOVENSKA VOJSKA
ZAVOD NEFIKS Moja prva zaposlitev

DRŽAVNE INSTITUCIJE, JAVNO ZAVODI

CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
EDUCATION USA, JAVNI, ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD RS tujina
EVROPSKI SOCIALNI SKLAD IN DRUGE PRILOŽNOSTI ZA MLADE
SVRK -̶ SLUŽBA VLADE RS ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO

ŠRIPS -̶ JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE
ZRSZ -̶ ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE

MJU-MINISTRSTVO RS ZA JAVNO UPRAVO

MDDSZE – MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

CPI – Center RS za poklicno izobraževanje

FRANCOSKI INŠTITUT V SLOVENIJI tujina
IZUM – INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI, MARIBOR
INSTITUTO CERVANTES, ŠPANSKI KULTURNI CENTER tujina
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE-POLICIJA

SLOVENSKA VOJSKA

STUDY IN HUNGARY tujina

ANDRÁSSY UNIVERSITY BUDAPEST tujina
BALASSI INSTITUTE, CULTURAL CENTRE OF THE EMBASSY OF HUNGARY tujina
KAPOSVÁR UNIVERITY tujina
TEMPUS PUBLIC FOUNDATION (TPF) tujina
UNIVERSITY OF SZEGED tujina

DRUGO

AVON, D. O. O.
BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA
ČASNIK VEČER, D.O.O.
DRUŠTVO DUH ČASA
JEZIKOVNI CENTER NISTA – JEZIKOVNI TEČAJI IN ŠTUDIJ V TUJINI tujina
ŠTUDENTSKI DNEVI – Miha Indihar
WALDORFSKA GIMNAZIJA