ESS za mlade

Evropski socialni sklad za mlade

27. in 28. januar 2017
Lokacija prostora: dvorana A2

Evropski socialni sklad Evropski socialni sklad je v zadnjih desetih letih pomagal skoraj 760.000 ljudem v Sloveniji. S pomočjo tega, najstarejšega evropskega sklada, ki letos praznuje 60. let, je več kot  280.000 Slovenk in Slovencev pridobilo dodatne poklicne kvalifikacije. Skozi različne ukrepe je bilo z evropskimi evri in slovenskim sofinanciranjem podprtih skoraj 70.000 študentov, 45.000 ljudem pa je pomagal pri vstopu na trg dela. Za najrazličnejše ukrepe je bilo skupaj namenjenih skoraj 900 milijonov evrov – Evropska unija prispevala dobrih 750 milijonov evrov – od tega pa je bilo največ sredstev, kar 500 milijonov evrov, usmerjenih v naložbe za ljudi – mlade, iskalce zaposlitve, brezposelne in mnoge druge.

Ta sklad pa prinaša številne priložnosti tudi v obdobju do leta 2020. Za mlade na primer pri zaposlovanju in izobraževanju ter reševanju podjetniških izzivov, zato vam želimo na skupnem razstavnem prostoru predstaviti programe in projekte, ki jih v Sloveniji uspešno uresničujemo za mlade s pomočjo evropskih sredstev v okviru Evropskega socialnega sklada – od deficitarnih poklicev, programov Po kreativni poti in Projektno učenje za mlade, do nacionalne koordinacijske točke za vseživljenjsko karierno orientacijo, projekte Odprti podatki Slovenije, e-Uprava, Stop Birokraciji, e-Vem.

Za sproščeno ozračje bomo poskrbeli skupaj z raperjem 6Pack Čukurjem, ki se je tudi sam odločil za deficitarni poklic in se izučil za keramika. Poleg številnih uporabnih informacij  se boste lahko na zabaven način fotografirali in se posladkali s torto, ki nam jo bodo v počastitev 60. obletnice Evropskega socialnega sklada, spekli dijaki Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana.

Sodelujoči

 

JAVNI ŠTIPENDIJSKI, RAZVOJNI, INVALIDSKI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE


Spoznajte deficitarne poklice s 6Pack Čukurjem!
Skozi primere dobrih praks vam bomo predstavili projekt Po kreativni poti do znanja, ki povezuje visokošolske zavode z gospodarstvom in omogoča študentom pridobiti praktične izkušnje. Skupina študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja preučuje kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja.
KVIZ: Z deficitarnim poklicem do 100 EUR štipendije
Postani pek, mizar, mesar, elektrikar …! To so deficitarni poklici, ki jih primanjkuje na trgu dela. Kviz je namenjen osnovnošolcem in dijakom, ki so zaključili nižje poklicno izobraževanje in se odločajo za vpis na srednje poklicne šole. Na kvizu boste SKUPAJ s 6Pack Čukurjem spoznali deficitarne poklice za katere lahko prejmete štipendijo v višini 100 EUR na mesec za celotno izobraževanje. Pravilni odgovori bodo nagrajeni. Več o deficitarnih poklicih si lahko ogledate tukaj >.

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO


Edinstvena izkušnja, ki morda čaka prav nate!
Preživi dan na Ministrstvu za javno upravo in spoznaj ministra.
Te je vedno zanimalo, kako poteka delo na ministrstvu? Bi preživel/-a dan kot zaposlen/-a na ministrstvu? Si želiš narediti selfi z ministrom ali njegovimi sodelavci? Bi želel/-a podati inovativne rešitve za boljše storitve? Bi stopil/-a pred mikrofon v tiskovnem centru in dal/-a izjavo kot pravi predstavnik za odnose z javnostmi? Kaj je državni računalniški oblak? Ali je avtobus del javnega sektorja? Te zanima, ali je jabolčni štrudelj v menzi okusen?
Spoznaj Ministrstvo za javno upravo!
MJU ti daje enkratno priložnost, da spoznaš njihovo delo, zaposlene, vse skrite kotičke Tržaške 21 in da sežeš v roko samemu ministru Borisu Koprivnikarju, s katerim boš lahko delil/-a tudi svoje sveže, inovativne ideje!
Oglasi se na razstavnem prostoru MJU na 9. Informativi (v petek, 27. januarja, ob 10. ali 14. uri, ter v soboto, 28. januarja, ob 9.30. uri), kjer boš prejel/-a vse potrebne informacije za sodelovanje v nagradni igri, ki ti bo prinesla izjemno izkušnjo.
Predstavitev portalov: OPSI, e-Uprava, Stop birokraciji, eVem
eUprava = Smer prava

Državni portal eUprava vam na enem mestu omogoča vpogled v vaše podatke, vloge, premoženje in sodelovanje z državo. Ponuja upravne storitve uporabnikom preko svetovnega spleta in tako poleg klasičnih zagotavlja tudi dodatno, elektronsko pot za opravljanje teh storitev. eUprava ponuja več kot 180 različnih elektronskih vlog na področjih, ki spremljajo vse pomembnejše dogodke v življenju posameznika od rojstva, preko šolanja in zaposlitve, do upokojitve. Tako lahko pridobimo vlogo za otroški dodatek ali potrdilo iz kazenske evidence, prijavimo začasno prebivališče ali dobimo informacije v zvezi z gradbenim dovoljenjem ali registracijo vozila. Portal eUprava je prilagojen tudi uporabnikom s posebnimi potrebami, kot so slepi, slabovidni, dislektiki, starejši. Gluhim je denimo že na voljo 100 vsebin, pretolmačenih v kretni jezik.
e-VEM = Portal za podjetja in podjetnike

Portal e-Vem vam nudi informacije o pogojih poslovanja v Sloveniji in elektronsko podprte postopke, ki so povezani z ustanovitvijo podjetja in z začetkom poslovanja. Namen portala je poslovnim subjektom omogočiti čim lažje, hitro in brezplačno poslovanje z javno upravo in na enem mestu ponuditi vse informacije za začetek poslovanja. Preko portala e-Vem lahko: ustanovite s.p. ali d.o.o., kjer ste edini družbenik. Če podjetje že imate, lahko preko e-Vem: prijavite spremembo podatkov v PRS, oddate davčne podatke ali zahtevo za identifikacijo za namene DDV, uredite obvezna socialna zavarovanja zase in za zaposlene, objavite prosto delovno mesto, pridobite obrtno dovoljenje, pooblastite drugo osebo za delo s sistemom e-Vem. Od 1. 10. 2016 je vzpostavljena nova rešitev za elektronsko oddajo zahtevka za povračilo nadomestila plače. Poleg številnih koristi, ki jih ta rešitev prinaša, je bila narejena tudi ocena prihrankov za podjetja in ostale subjekte, ki bodo te postopke uporabljali. Gre za velike prihranke, tako v stroških kot v času, in sicer več kot 800.000 evrov na letni ravni (v primeru oddaje zahtevkov neposredno iz evidenc podatkov pa več kot 1,4 mio EUR na letni ravni).
STOP birokraciji je enotno orodje namenjeno zbiranju ter reševanju predlogov in pobud državljanov za zmanjšanje administrativnih bremen in odpravo le-teh. Spletno mesto je namenjeno vsem podjetnikom in državljanom, ki bodisi v poslovnem procesu ali v vsakdanjem življenju prihajajo v stik z upravnimi postopki in obveznostmi, ki jih morajo izpolnjevati, da zadostijo zahtevam zakonodaje in opazijo pomanjkljivosti ali ovire v postopkih, namenjeno pa tudi pripravljavcem predpisov in drugim zaposlenim v državni upravi, ki se srečujejo z upravnimi postopki in imajo predloge, kako slednje poenostaviti. Nove pobude, ki so primerne za realizacijo in izboljšavo sistema se vključijo v vladno Enotno zbirko ukrepov za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja, ki jo uporabljajo vsa ministrstva in je enotno managersko orodje za spremljanje napredka realizacije ukrepov ministrstev.
OPSI = Odprti podatki Slovenije

OPSI predstavlja enotno nacionalno spletno točko za objavo odprtih podatkov za celotni javni sektor. Zaradi specifične strukture objav in predvsem  usmerjenosti na uporabnike smo po vzoru večine EU držav vzpostavili namenski portal odprtih podatkov, kjer so na voljo metapodatkovni opisi zbirk javnega sektorja ter zbirke odprtih podatkov. Portal odprtih podatkov Slovenije OPSI je zgrajen na odprtokodni programski opremi.

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE – POLICIJA


Predstavili vam bomo pogoje, ki jih morajo posamezniki izpolnjevati za zaposlitev v Policiji ter aktualne zaposlitvene možnosti.
Obiskovalci se bodo lahko seznanili tudi s procesom izobraževanja na Višji policijski šoli v Policijski akademiji ter različnimi oblikami usposabljanj za policiste.

DRUŠTVO INŽENIRJEV IN TEHNIKOV LESARSTVA LJUBLJANA


Obiskovalci si bodo imeli priložnost v živo ogledati predstavitev lesarskih poklicev.
Predstavljeni bodo poklici: tesar, mizar, kipar v lesu, laborant in projektant.

 

Urnik predstavitev v Odprti predavalnici

Razstavni prostor: SVRK, odprta predavalnica

Petek, 27. januar 2017

10.00–10.45 Edinstvena izkušnja, ki morda čaka prav nate!
Spoznaj Ministrstvo za javno upravo!
Predstavitev portalov: OPSI, e-Uprava, Stop birokraciji, eVem
Ministrstvo za javno upravo
11.00–13.00 PREDSTAVITEV DEFICITARNIH POKLICEV S 6PACK ČUKURJEM

Kviz: Z deficitarnim poklicem do 100 EUR štipendije
Javni štipendijski, razvojni,invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Hkrati tudi:
Predstavitev lesarskih poklicev v živo
Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana
(predstavitve se izvajajo na razstavnem prostoru)

12.00
RAZREZ TORTE S 6 PACK ČUKURJEM OB 60. OBLETNICI EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA
14.00–14.45 Edinstvena izkušnja, ki morda čaka prav nate!
Spoznaj Ministrstvo za javno upravo!
Predstavitev portalov: OPSI, e-Uprava, Stop birokraciji, eVem
Ministrstvo za javno upravo
16.00–16.30 Predstavitev projekta
Po kreativni poti do znanja s primeri dobrih praks

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
16.30–17.30 Predstavitev lesarskih poklicev v živo
Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana
(predstavitve se izvajajo na razstavnem prostoru)

Sobota, 28. januar 2017

09.30–10.15 Edinstvena izkušnja, ki morda čaka prav nate!
Spoznaj Ministrstvo za javno upravo!

Predstavitev portalov: OPSI, e-Uprava, Stop birokraciji, eVem
Ministrstvo za javno upravo
10.30–11.00 Kviz: Z deficitarnim poklicem do 100 EUR štipendije
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
12.00–13.00 Predstavitev lesarskih poklicev v živo
Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana
(predstavitve se izvajajo na razstavnem prostoru)

14.00–14.45
Predstavitev projekta
Po kreativni poti do znanja s primeri dobrih praks

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
15.00–16.00 Predstavitev lesarskih poklicev v živo
Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana
(predstavitve se izvajajo na razstavnem prostoru)

 

Predstavitev programov omogoča: